eko_doklad2 by tin4e

VIEWS: 1 PAGES: 12

									“ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА И ЕКОЛОГИЯТА КАТО ПРОБЛЕМ ЗА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО В ПРОЦЕСА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

ЧАСТ 2

ДОКЛАД ПО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ЗА СТРАНАТА СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ, ПРОВЕДЕНО В ПЕРИОДА 10-25 ОКТОМВРИ 2001 Г.

Характеристики на изследването: 1. Период на провеждане – 10 – 25 октомври 2001 г. 2. Представителност – изследването е представително за пълнолетното население на страната (18 год.+) 3. Обем на изследваната съвкупност /извадка/ - 1001 човека 4. Методика на извадката - двустепенна гнездова извадка 5. Методика на изследването – пряко стандартизирано интервю по домовете (“face-to-face”) 6. Изпълнител – Агенция “Медиана”

ДОВЕРИЕ В ИНСТИТУЦИИТЕ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ОПАЗВАНЕТО И ОХРАНАТА НА ПРИОДНИТЕ РЕСУРСИ СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ АКО СЪОБЩИТЕ НА ГОРСКИТЕ,ЧЕ СЕ ИЗВЪРШВА БРАКОНИЕРСКИ ЛОВ ИЛИ РИБОЛОВ, ТЕ БИХА СЕ НАМЕСИЛИ? МАРТ 2001 Г. 20,8 31,5 47,8 ОКТОМВРИ 2001Г. 23.0 34.9 42.1

ДА, СМЯТАМ, ЧЕ ГОРСКИТЕ ЩЕ СЕ НАМЕСЯТ НЕ ВЯРВАМ ДА ИМА НЯКАКЪВ ЕФЕКТ – НЯМА ДА СЕ НАМЕСЯТ НЕ ЗНАМ

СПОРЕД ВАС, АКО ЧОВЕК ИНФОРМИРА ГОРСКИТЕ, ПОЛИЦИЯТА ИЛИ ДРУГИ ОРГАНИ ЗА БРАКОНИЕРСКИ ЛОВ, РИБОЛОВ, СЕЧ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ, МОЖЕ ЛИ САМИЯТ ТОЙ ДА СИ ИМА СЕРИОЗНИ НЕПРИЯТНОСТИ? ОКТОМВРИ 2001г. 14.4 31.2 25.4 29.0

ДА, СЪС СИГУРНОСТ ДА, МНОГО Е ВЕРОЯТНО МАЛКО ВЕРОЯТНО Е НЕ, НЕ МИ СЕ ВЯРВА ДА ИМА ПРОБЛЕМИ

Отново регистрираме силно недоверие в институциите, ангажирани с пряката охрана на природната среда. Близо половината от хората са убедени, че ако информират властите за посегателство срещу природата, е по-вероятно те самите да си имат проблеми, а не нарушителите. СПОРЕД ВАС, ЗАЩО ГОРСКИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НЕ СЕ НАМЕСВАТ? Разликата над 100 % е за сметка на посочилите повече от един отговор МАРТ 2001 Г. 30,6 32,3 10,0 ОКТОМВРИ 2001Г. 31.6 35.6 10.3

1. СТРАХ ГИ Е 2. ЧЕСТО СА В КОМБИНА С БРАКОНИЕРИТЕ 3. ПРОСТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА СИ ВЪРШАТ РАБОТАТА 4. СЪЧУВСТВАТ НА ХОРАТА, КОИТО ТРЯБВА ДА БРАКОНИЕРСТВАТ, ЗА ДА СЕ НАХРАНЯТ И СТОПЛЯТ 5. ПРОСТО ЗНАЯТ, ЧЕ НИЩО НЕ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ОСВЕН ДА СИ СЪЗДАДАТ ЯДОВЕ

16,0 42,4

12.3 44.7

Нараства усещането за страх и безсилие на самите охранителни институции. Хората не усещат зад себе си организирана сила, която би взела под внимание техния сигнал и би ги защитила от саморазправа от страна на нарушителите. Още повече, че всеки трети подозира самите тези органи, че са в сговор със самите бракониери (подозират ги в корупция). СПОРЕД ВАС, КОИ ПРАВЯТ БРАКОНИЕРСКИ ЛОВ, РИБОЛОВ, СЕЧ И ПР. ПРЕДИМНО ХОРАТА, КОИТО НАИСТИНА СЕ НУЖДАЯТ ОТ ТОВА, ЗА ДА ОЦЕЛЕЯТ ИЛИ ПРЕДИМНО ХОРАТА, КОИТО ИСКАТ ДА НАПРАВЯТ ЛЕСНИ ПЕЧАЛБИ /ИЛИ СЕ ЧУВСТВАТ БЕЗНАКАЗАНИ/: ОКТОМВРИ 2001г. 18.9

1. ПРЕДИМНО БЕДНИТЕ – КОИТО НЯМАТ ИЗБОР 2. ПРЕДИМНО ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ НУЖДА –

2
Агенция МЕДИАНА

ЗА ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗА УДОВОЛСТВИЕ 3. И ЕДНИТЕ, И ДРУГИТЕ ПОРАВНО

25,2 55,9

ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА И ВОДАТА СПОРЕД ВАС, КАТО ЦЯЛО ЧИСТ ЛИ Е ВЪЗДУХА, КОЙТО ДИШАТЕ ВЪВ ВАШЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО? ОКТОМВРИ 2001г. 1. 2. 3. 4. ДА НЕ Е ОСОБЕНО ЧИСТ НАПРАВО Е ВРЕДЕН ЗА ЗДРАВЕТО НЕ ЗНАЕ 31.3 45.6 15.1 7.9

СПОРЕД ВАС, КАТО ЦЯЛО ЧИСТА ЛИ Е ВОДАТА ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ВЪВ ВАШЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО? ОКТОМВРИ 2001г. 1. 2. 3. 4. ДА НЕ Е ОСОБЕНО ЧИСТА НАПРАВО Е ВРЕДНА ЗА ЗДРАВЕТО НЕ ЗНАЕ 25.4 54.3 12.2 8.1

ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛАТА СРЕДА КАТО ПРОБЛЕМ НА ОБЩЕСТВОТО И ИНСТИТУЦИИТЕ МНОГО СЕ ГОВОРИ ЗА ЕКОЛОГИЯ. ВИЕ СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ВЛАСТИТЕ РЕАЛНО ГИ Е ГРИЖА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА? ОКТОМВРИ 2001г. 16.8 44.5 38.7

1. ДА 2. НЕ 3. НЕ МОЖЕ ДА ПРЕЦЕНИ

А МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ХОРАТА, ОБЩЕСТВОТО, РЕАЛНО ГО Е ГРИЖА ОПАЗВАНЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА? ОКТОМВРИ 2001г. 1. ДА 2. НЕ 3. НЕ МОЖЕ ДА ПРЕЦЕНИ 15.6 49.3 35.1

3
Агенция МЕДИАНА

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ПРИ ДНЕШНАТА НЕМОТИЯ И СТРЕМЕЖ ЗА БЪРЗИ ПЕЧАЛБИ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ НАПРАВИ НЕЩО РЕАЛНО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА, НА ОКОЛНАТА СРЕДА? МАРТ 2001 Г. 1. ДА, НАПЪЛНО ВЪЗМОЖНО Е 2. МОЖЕ БИ, НО СЕ СЪМНЯВАМ 3. НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ НИЩО 24,0 55,3 20,7 ОКТОМВРИ 2001Г. 22.9 50.7 26.4

НЯКОИ КАЗВАТ, ЧЕ ПРИРОДАТА ТРЯБВА ДА СЕ СПАСИ, ДОРИ АКО ЗА ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ОГРАНИЧИ ИЗПОЛЗВАНЕТО Й ОТ БЕДНИТЕ И НУЖДАЕЩИТЕ СЕ. ДРУГИ КАЗВАТ, ЧЕ СЕГА Е ПО-ВАЖНО ДА СЕ СПАСЯТ ХОРАТА, А ГРИЖАТА ЗА ПРИРОДАТА ТРЯБВА ДА ПОЧАКА. КОЕ ОТ ТЕЗИ ДВЕ МНЕНИЯ Е ПО-БЛИЗО ДО ВАШЕТО? МАРТ ОКТОМВРИ 2001 Г. 2001Г. 1. ДА СЕ ОГРАНИЧИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА 2. ПРИРОДАТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА

85,7 14,3

80.2 19.8

Съществува усещането, че опазването на природата в настоящите условия е трудна задача. Съответно намалява и броя на хората, които пледират за ограничаване на използването на природните ресурси. Заедно с това е налице остра тревожност за състоянието и перспективите за растителното и дивечовото богатство на страната. Масово е усещането за тяхното унищожаване. Над половината от хората се съмняват, че е възможно нещо да се направи, а всеки пети е категоричен, че няма да се вземат никакви мерки и ще се ликвидират тези природни ресурси. СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ АКО ВЛЕЗЕМ В ЕС ТОВА ЩЕ ПРИНУДИ ВЛАСТИТЕ И СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ДА СПАЗВАТ И НАЛАГАТ ЕКОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ? ДА НЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕЦЕНИ 50.5 10.2 39.3

ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД ПРИРОДНАТА СРЕДА /ЕКОЛОГИЧНА ТРЕВОЖНОСТ/ (ТУК СЕ ОТЧИТА МНЕНИЕТО НА ХОРАТА, КОИТО РЕДОВНО ИЛИ ЕПИЗОДИЧНО ИЗЛИЗАТ СРЕД ПРИРОДАТА И ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДПОЛОЖИ, ЧЕ Я

4
Агенция МЕДИАНА

ПОЗНАВАТ) СПОРЕД ВАС, ИМА ЛИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ В БЛИЗКИТЕ ГОДИНИ: 1. ДА ИЗЧЕЗНЕ /ДА СЕ НАМАЛИ ДРАСТИЧНО/ РИБАТА ВЪВ ВОДОЕМИТЕ МАРТ ОКТОМВРИ 2001 Г. 2001Г. 2. 3. 4. 5. ДА, ТОВА ВЕЧЕ СТАВА ДА, ВЪЗМОЖНО Е МАЛКО ВЕРОЯТНО Е НЕ 32.7 52.3 9.8 5.2 32.3 46.3 12.7 7.8

2. ДА ИЗЧЕЗНЕ /ДА СЕ НАМАЛИ ДРАСТИЧНО/ ДИВЕЧЪТ МАРТ ОКТОМВРИ 2001 Г. 2001Г. 1. ДА, ТОВА ВЕЧЕ СТАВА 34,4 33.1 2. ДА, ВЪЗМОЖНО Е 51,7 48.3 3. МАЛКО ВЕРОЯТНО Е 9,7 11.5 4. НЕ 4,2 7.1 3. ДА СЕ ИЗСЕКАТ/ДА СЕ НАМАЛЯТ ДРАСТИЧНО/ ГОРИТЕ МАРТ ОКТОМВРИ 2001 Г. 2001Г. 1. 2. 3. 4. ДА, ТОВА ВЕЧЕ СТАВА ДА, ВЪЗМОЖНО Е МАЛКО ВЕРОЯТНО Е НЕ 42,9 45,7 8,6 2,7 52.0 34.7 8.0 5.3

4. ДА ИЗЧЕЗНАТ /ДА СЕ НАМАЛЯТ ДРАСТИЧНО/ БИЛКИТЕ И ГЪБИТЕ МАРТ ОКТОМВРИ 2001 Г. 2001Г. 1. 2. 3. 4. ДА, ТОВА ВЕЧЕ СТАВА ДА, ВЪЗМОЖНО Е МАЛКО ВЕРОЯТНО Е НЕ 30,2 50,5 12,6 6,7 31.3 40.2 18.9 9.6

ПРОБЛЕМЪТ С ДЪРВОДОБИВА ЗА БИТОВИ НУЖДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ИЛИ ЗА ДРУГИ БИТОВИ НУЖДИ – ГОТВЕНЕ, ПРАНЕ И ДР. – ОТ ДОМАКИНСТВАТА

5
Агенция МЕДИАНА

(% ОТ ДОМАКИНСТВАТА В СТРАНАТА)

НЕ И ЗП О Л ЗВ А Т 43% И ЗП О Л ЗВ А Т 57%

ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ИЛИ ЗА ДРУГИ БИТОВИ НУЖДИ – ГОТВЕНЕ, ПРАНЕ И ДР.? МАРТ ОКТОМВРИ 2001 Г. 2001Г. ДА НЕ 56,0 44,0 56.8 43.2

Данните от изследването сочат, че едно домакинство средно използва по 7,6 куб. метра дърва за огрев годишно. Домакинствата, които използват дърва за битови нужди в абсолютни стойности, представляват около 1 800 000 домакинства в страната. Те използват приблизително около 13 млн. куб. м. дърва за огрев и битови нужди годишно. В сравнение с февруари 2001 г. леко е нараснал както броя на домакинствата, които потребяват дърва за огрев, така и потребяваните от тях количества.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ВЪПРОСНИК И ОСНОВНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЕСТО ЛИ ИЗЛИЗАТЕ СРЕД ПРИРОДАТА ? 1. ВСЕКИ ДЕН 11.1

6
Агенция МЕДИАНА

2. 3. 4. 5.

ПОНЕ ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО 15.1 2-3 ПЪТИ МЕСЕЧНО 6.5 ПО-РЯДКО 22.6 ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗЛИЗА СРЕД ПРИРОДАТА

44.7

ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ИЛИ ЗА ДРУГИ БИТОВИ НУЖДИ – ГОТВЕНЕ, ПРАНЕ И ДР. МАРТ ОКТОМВРИ 2001 Г. 2001Г. ДА НЕ 56,0 44,0 56.8 43.2

КОЛКО ДЪРВА ВИ ТРЯБВАТ ПРИБЛИЗИТЕЛНО ЗА ЕДНА ГОДИНА – АКО ИЗПОЛЗВАTЕ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ И БИТОВИ НУЖДИ? МАРТ ОКТОМВРИ 2001 Г. 2001Г. 7.3 КУБ. М. 7.6 КУБ. М. СРЕДНО ЕДНО ДОМАКИНСТВО ИЗПОЛЗВА ГОДИШНО ПО 7,6 КУБ. МЕТРА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ И ДРУГИ БИТОВИ НУЖДИ. В СРАВНЕНИЕ С ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЛЕКО Е НАРАСТНАЛ КАКТО БРОЯ НА ДОМАКИНСТВАТА КОИТО ПОТРЕБЯВАТ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ, ТАКА И ПОТРЕБЯВАНИТЕ ОТ ТЯХ КОЛИЧЕСТВА. СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ АКО СЪОБЩИТЕ НА ГОРСКИТЕ,ЧЕ СЕ ИЗВЪРШВА БРАКОНИЕРСКИ ЛОВ ИЛИ РИБОЛОВ, ТЕ БИХА СЕ НАМЕСИЛИ? МАРТ ОКТОМВРИ 2001 Г. 2001Г. 1. ДА, СМЯТАМ, ЧЕ ГОРСКИТЕ ЩЕ СЕ НАМЕСЯТ 2. НЕ ВЯРВАМ ДА ИМА НЯКАКЪВ ЕФЕКТ – НЯМА ДА СЕ НАМЕСЯТ 3. НЕ ЗНАМ 20,8 31,5 47,8 23.0 34.9 42.1

СПОРЕД ВАС, ЗАЩО ГОРСКИТЕ И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НЕ СЕ НАМЕСВАТ? Разликата над 100 % е за сметка на посочилите повече от един отговор МАРТ ОКТОМВРИ 2001 Г. 2001Г. СТРАХ ГИ Е ЧЕСТО СА В КОМБИНА С БРАКОНИЕРИТЕ ПРОСТО НЕ ЖЕЛАЯТ ДА СИ ВЪРШАТ РАБОТАТА

30,6 32,3 10,0

31.6 35.6 10.3

7
Агенция МЕДИАНА

СЪЧУВСТВАТ НА ХОРАТА, КОИТО ТРЯБВА ДА БРАКОНИЕРСТВАТ, ЗА ДА СЕ НАХРАНЯТ И СТОПЛЯТ ПРОСТО ЗНАЯТ, ЧЕ НИЩО НЕ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ОСВЕН ДА СИ СЪЗДАДАТ ЯДОВЕ 16,0 12.3

42,4

44.7

СПОРЕД ВАС, КОИ ПРАВЯТ БРАКОНИЕРСКИ ЛОВ, РИБОЛОВ, СЕЧ И ПР. ПРЕДИМНО ХОРАТА, КОИТО НАИСТИНА СЕ НУЖДАЯТ ОТ ТОВА, ЗА ДА ОЦЕЛЕЯТ ИЛИ ПРЕДИМНО ХОРАТА, КОИТО ИСКАТ ДА НАПРАВЯТ ЛЕСНИ ПЕЧАЛБИ /ИЛИ СЕ ЧУВСТВАТ БЕЗНАКАЗАНИ/: ОКТОМВРИ 2001Г.
1. 2. 3.

ПРЕДИМНО БЕДНИТЕ – КОИТО НЯМАТ ИЗБОР ПРЕДИМНО ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ НУЖДА – ЗА ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗА КЕФ И ЕДНИТЕ, И ДРУГИТЕ ПОРАВНО

18,9 25,2 55,9

СПОРЕД ВАС, ИМА ЛИ РЕАЛНА ОПАСНОСТ В БЛИЗКИТЕ ГОДИНИ: 1. ДА ИЗЧЕЗНЕ /ДА СЕ НАМАЛИ ДРАСТИЧНО/ РИБАТА ВЪВ ВОДОЕМИТЕ МАРТ ОКТОМВРИ 2001 Г. 2001Г. ДА, ТОВА ВЕЧЕ СТАВА ДА, ВЪЗМОЖНО Е МАЛКО ВЕРОЯТНО Е НЕ 31,3 51,8 10,9 6,0 29.8 50.2 13.0 7.0

2. ДА ИЗЧЕЗНЕ /ДА СЕ НАМАЛИ ДРАСТИЧНО/ ДИВЕЧЪТ МАРТ ОКТОМВРИ 2001 Г. 2001Г. ДА, ТОВА ВЕЧЕ СТАВА ДА, ВЪЗМОЖНО Е МАЛКО ВЕРОЯТНО Е НЕ 33,1 51,8 10,2 4,8 30.2 50.2 12.6 6.0

3. ДА СЕ ИЗСЕКАТ/ДА СЕ НАМАЛЯТ ДРАСТИЧНО/ ГОРИТЕ МАРТ ОКТОМВРИ 2001 Г. 2001Г. ДА, ТОВА ВЕЧЕ СТАВА ДА, ВЪЗМОЖНО Е МАЛКО ВЕРОЯТНО Е НЕ 40,6 46,7 9,3 3,4 46.1 39.5 9.1 5.3

8
Агенция МЕДИАНА

4. ДА ИЗЧЕЗНАТ /ДА СЕ НАМАЛЯТ ДРАСТИЧНО/ БИЛКИТЕ И ГЪБИТЕ МАРТ ОКТОМВРИ 2001 Г. 2001Г. ДА, ТОВА ВЕЧЕ СТАВА ДА, ВЪЗМОЖНО Е МАЛКО ВЕРОЯТНО Е НЕ 28,2 51,5 12,8 7,5 26.2 47.1 17.1 9.6

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ПРИ ДНЕШНАТА НЕМОТИЯ И СТРЕМЕЖ ЗА БЪРЗИ ПЕЧАЛБИ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ НАПРАВИ НЕЩО РЕАЛНО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА, НА ОКОЛНАТА СРЕДА? МАРТ ОКТОМВРИ 2001 Г. 2001Г. ДА, НАПЪЛНО ВЪЗМОЖНО Е МОЖЕ БИ, НО СЕ СЪМНЯВАМ НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ НИЩО 24,0 55,3 20,7 22.9 50.7 26.4

НЯКОИ КАЗВАТ, ЧЕ ПРИРОДАТА ТРЯБВА ДА СЕ СПАСИ, ДОРИ АКО ЗА ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ОГРАНИЧИ ИЗПОЛЗВАНЕТО Й ОТ БЕДНИТЕ И НУЖДАЕЩИТЕ СЕ. ДРУГИ КАЗВАТ, ЧЕ СЕГА Е ПО-ВАЖНО ДА СЕ СПАСЯТ ХОРАТА, А ГРИЖАТА ЗА ПРИРОДАТА ТРЯБВА ДА ПОЧАКА. КОЕ ОТ ТЕЗИ ДВЕ МНЕНИЯ Е ПО-БЛИЗО ДО ВАШЕТО? МАРТ ОКТОМВРИ 2001 Г. 2001Г. 1. ДА СЕ ОГРАНИЧИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА 2. ПРИРОДАТА МОЖЕ ДА ПОЧАКА

85,7 14,3

80.2 19.8

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ АКО ВЛЕЗЕМ В ЕС ТОВА ЩЕ ПРИНУДИ ВЛАСТИТЕ И СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ДА СПАЗВАТ И НАЛАГАТ ЕКОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ? ОКТОМВРИ 2001г. ДА НЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕЦЕНИ 50.5 10.2 39.3

СПОРЕД ВАС, КАТО ЦЯЛО ЧИСТ ЛИ Е ВЪЗДУХА, КОЙТО ДИШАТЕ ВЪВ ВАШЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО? ОКТОМВРИ 2001г.

9
Агенция МЕДИАНА

ДА НЕ Е ОСОБЕНО ЧИСТ НАПРАВО Е ВРЕДЕН ЗА ЗДРАВЕТО НЕ ЗНАЕ

31.3 45.6 15.1 7.9

СПОРЕД ВАС, КАТО ЦЯЛО ЧИСТА ЛИ Е ВОДАТА ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ВЪВ ВАШЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО? ОКТОМВРИ 2001г. ДА НЕ Е ОСОБЕНО ЧИСТА НАПРАВО Е ВРЕДНА ЗА ЗДРАВЕТО НЕ ЗНАЕ 25.4 54.3 12.2 8.1

МНОГО СЕ ГОВОРИ ЗА ЕКОЛОГИЯ. ВИЕ СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ВЛАСТИТЕ РЕАЛНО ГИ Е ГРИЖА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА? ОКТОМВРИ 2001г. ДА НЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕЦЕНИ 16.8 44.5 38.7

А МИСЛИТЕ ЛИ, ЧЕ ХОРАТА, ОБЩЕСТВОТО, РЕАЛНО ГО Е ГРИЖА ОПАЗВАНЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА? ОКТОМВРИ 2001г. 4. ДА 5. НЕ 6. НЕ МОЖЕ ДА ПРЕЦЕНИ ВЪЗРАСТ абсолютна стойност 188 141 143 169 360 1001 % от съвкупността 18.8 14.1 14.3 16.9 36.0 100,0 15.6 49.3 35.1

18 - 30 г. 31 - 40 г. 41 - 50 г. 51 - 60 г. над 60 г. БЕЗ ОТГОВОР ОБЩО

10
Агенция МЕДИАНА

ПОЛ абсолютна стойност 437 563 1 1001 % от съвкупността 43.6 56.3 0.1 100,0

МЪЖ ЖЕНА БЕЗ ОТГОВОР ОБЩО

ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАТУС абсолютна стойност 2 127 55 175 305 250 87 1001 % от съвкупността 0.2 12.7 5.5 17.5 30.5 25.0 8.7 100,0

ВТОРО ВИСШЕ /ДИСЕРТАЦИЯ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ/ ВИСШЕ ПОЛУВИСШЕ СРЕДНО ГИМНАЗИАЛНО СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОСНОВНО ПО-НИСКО ОТ ОСНОВНО БЕЗ ОТГОВОР ОБЩО МЕСТОЖИТЕЛСТВО абсолютна стойност 364 247 263 127 1001

% от съвкупността 36.4 24.7 26.3 12.7 100,0

СЕЛО ГРАД /не окръжен/ ГРАД /бивш окръжен/ СТОЛИЦА БЕЗ ОТГОВОР ОБЩО

ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ абсолютна стойност 893 106 2 % от съвкупността 89.3 10.6 0.2 100,0

БЪЛГАРИ МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ БЕЗ ОТГОВОР ОБЩО

11
Агенция МЕДИАНА

РЕГИОНИ абсолютна стойност 31 44 46 36 25 35 24 34 29 29 24 22 36 39 35 86 25 32 21 25 25 127 17 32 24 39 26 32 1 1001 % от съвкупността 3.1 4.4 4.6 3.6 2.5 3.5 2.4 3.4 2.9 2.9 2.4 2.2 3.6 3.9 3.5 8.6 2.5 3.2 2.1 2.5 2.5 12.7 1.7 3.2 2.4 3.9 2.6 3.2 0.1 100,0

1 БЛАГОЕВГРАД 2 БУРГАС 3 ВАРНА 4 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5 ВИДИН 6 ВРАЦА 7 ГАБРОВО 8 ДОБРИЧ 9 КЪРДЖАЛИ 10 КЮСТЕНДИЛ 11 ЛОВЕЧ 12 МОНТАНА 13 ПАЗАРДЖИК 14 ПЕРНИК 15 ПЛЕВЕН 16 ПЛОВДИВ 17 РАЗГРАД 18 РУСЕ 19 СИЛИСТРА 20 СЛИВЕН 21 СМОЛЯН 22 СОФИЯ ГРАД 23 СОФИЯ ОБЛАСТ 24 СТАРА ЗАГОРА 25 ТЪРГОВИЩЕ 26 ХАСКОВО 27 ШУМЕН 28 ЯМБОЛ БЕЗ ОТГОВОР ОБЩО

12
Агенция МЕДИАНА


								
To top