Surat Pekeliling IKhtisas by zarinazakaria84

VIEWS: 33,313 PAGES: 41

									SURAT PEKELILING
IKHTISAS

       Oleh:

 Unit Perkhidmatan & Tadbiran
Jabatan Pendidikan Pulau Pinang
Matlamat Pekeliling Ikhtisas
  Peserta dapat menyatakan dasar-dasar
  kerajaan pada peringkat pelaksanaan.
  Peserta dapat menyatakan tindakan-
  tindakan pengurusan yang sesuai mengikut
  keperluan setempat.
  Peserta dapat menentukan batas-batas
  tindakan yang dibenarkan di bawah
  peruntukan perundangan.
  BIDANG         SPI 1       SPI 2  SPI 3
P. Keselamatan  1/1974 : Keselamatan dlm
         makmal;
  Murid

P. Kebajikan
  Murid
P. HEM      1/1972 : Merotan diizinkan

P dan Pentadb.  5/1977 : Bertugas semasa
         cuti
 Pejabat
P. Kurikulum

P. Kokurikulum
1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1972 :
  Peraturan-peraturan (Tatatertib Sekolah)
  Pelajaran, 1959


   Guru  Besar diberi kuasa mengenakan
    hukuman dera (Corporal Punishment) terhadap
    murid-murid lelaki dengan menggunakan rotan
    kecil atas tapak tangan atau punggung yang ada
    pakaian.
2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1974 :
  Keselamatan Dalam Makmal    Guru Besar diminta mengambil tindakan-
    tindakan tertentu supaya keselamatan murid di
    makmal terjamin.
3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1977 :Tugas-
  tugas Guru Dalam Cuti Penggal Sekolah
     Guru biasa boleh dipanggil bertugas dalam masa cuti
     penggal dengan syarat jumlah hari bertugas dalam
     masa cuti penggal itu tidak melebihi separuh daripada
     jumlah cuti penggal dalam satu-satu tahun.

     Bagaimanapun Guru Besar hendaklah merancang dan
     menggunakan budi bicara/kebijaksanaan supaya tidak
     memanggil guru-guru di pertengahan cuti sekolah.
4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1977 :
  Pengelolaan Walkaton Di Sekolah-Sekolah
  (Hendaklah dibaca bersama Bil. 7/1983)


    PengelolaanWalkaton adalah dibenarkan
    dengan syarat-syarat tertentu, iaitu tidak di
    waktu persekolahan, mendapat persetujuan
    ibu bapa dan jaminan keselamatan murid.
5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1978:
 Pengajaran di Kelas-kelas Peperiksaan


     Guru  Besar hendaklah mengutamakan guru
     terlatih mengajar di kelas-kelas peperiksaan.
6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1978 :
  Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah


   Latihan kawad kecemasan hendaklah diadakan
   sekurang-kurangnya sekali dalam satu penggal
   persekolahan.
   Notis-notis kebakaran hendaklah dipasang di
   beberapa tempat strategik.
   Notis larangan merokok atau pintu kecemasan
   hendaklah dipamerkan dengan terang.
7.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/1978 :
 Hari Kelepasan Peristiwa P.U. 326/62


     Sekolah dibenarkan mengambil hari kelepasan
     peristiwa tidak lebih dari 4 hari dalam mana-
     mana satu tahun.
8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1981 :
  Penggunaan Waktu Tidak Mengajar /
  Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru-Guru      Waktu tidak mengajar adalah masa
      bekerja.
9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1983 :
  Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma
  Melibatkan Murid-Murid Sekolah
  (Hendaklah dibaca bersama Bil. 7/1977)


    Guru Besar diminta mematuhi garis panduan
    ini.
    Murid-murid berumur 16 tahun dan ke bawah
    tidak dibenarkan terlibat dalam pungutan
    derma.
10. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1984:
   Perhimpunan Sekolah (Hendaklah dibaca
   bersama Bil. 4/ 1984 (Tambahan)

    Guru Besar hendaklah akur dengan
    masa dan aturcara perhimpunan.
    Sekolah tidak dibenar menggunakan
    perhimpunan sebagai tempat untuk
    menjalankan hukuman kepada murid,
    mencaci atau memalukan murid.
11. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1985 :
  Logo/Lencana dan Lagu Sekolah       Sekolahboleh mengadakan Lencana/Logo
      dan lagu sekolahnya. Bagaimanapun
      kelulusan daripada Pendaftar Sekolah
      hendaklah diperolehi terlebih dahulu.
      Logo/Lencana dan Lagu Sekolah
12.  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1985 :
   Siaran Maklumat Untuk media Massa

     Guru Besar/Pengetua/Guru/Kakitangan
     Sekolah tidak boleh membuat sebarang
     kenyataan/penjelasan atau ulasan melalui
     akhbar atau media massa mengenai dasar,
     peraturan pentadbiran, pelaksanaan dan
     rancangan masa depan Kementerian/
     Sekolah/Pendidikan Negara
13.  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1985 :
   Peraturan Pakaian Guru


       Guru-guru hendaklah mematuhi
       peraturan pakaian ini.
14. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986 :
  Panitia Mata Pelajaran


     Pihak sekolah dikehendaki menubuhkan
     panitia mata pelajaran dan menjalankan
     aktiviti-aktivitinya.
15. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987 :
  Penyeliaan Pengajaran Pembelajaran
  Oleh Guru Besar/Pengetua

       Guru Besar/Pengetua diperingatkan
       supaya menjalankan penyeliaan
       pengajaran dan pembelajaran mengikut
       garis panduan yang ditetapkan.
16. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1988:
  Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan
  Perniagaan Di Sekolah

     Setiap tajaan perlu mendapat kelulusan
     Pengarah Pendidikan Negeri.

     Setiap penajaan hendaklah dikenalpasti supaya
     tidak bercanggah dengan matlamat pendidikan
     negara dan dasar kerajaan.
17. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1988 :
  Penyertaan Pelajar Dalam Persatuan
  Sukan Luar

      Hendaklah  mendapat kelulusan Pengarah
       Pendidikan Negeri terlebih dahulu.

       Hendaklah mendapat kebenaran bertulis
       daripada ibubapa.
18. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1988 :
  Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah

     Sekolah  hendaklah sensitif dengan
      keselamatan pelajar.
      Garis panduan keselamatan pelajar
      hendaklah dipatuhi dan dilaksanakan.
      Keselamatan pelajar adalah tanggungjawab
      sekolah.
19. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/1988 :
  Larangan Menjalankan Jualan Terus Di
  Sekolah-Sekolah


      Guru Besar TIDAK BOLEH memberi
       kebenaran kepada mana-mana syarikat
      untuk membuat jualan terus/ promosi/
      demostrasi/ pameran barang-barang.
20. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1988 :
  Pendaftaran Murid/Pelajar Baru dan Hari
  Pertama Persekolahan (Hendaklah dibaca
  bersama dengan Pekeliling Ikhtisas Bil.
  13/1989 dan 10/1998)

     Pendaftaran murid baru hendaklah dibuat
    sehari sebelum sekolah dibuka.
     Hari pertama persekolahan hendaklah berjalan
    seperti hari biasa yang lengkap dengan
    pengajaran dan pembelajaran.
21. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15/1988 :
  (Penyenggaraan dan Keceriaan Sekolah)
  (Hendaklah dibaca bersama Bil. 5/1988


  Tindakan boleh dikenakan ke atas Guru
  Besar / Pengetua jika terus mengabaikan
  tanggungjawab penyenggaraan dan keceriaan
  sekolah.
22. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1989:
  Kutipan Yuran PIBG


          tidak dibenarkan memungut yuran
       Sekolah
      PIBG atau yuran tahunan PIBG.
23. Surat Pekeliling Kewangan Bil. 2/1991 :
  Pemberian Bantuan Pelajaran


      Menerangkan tujuan pemberian peruntukan
      bantuan pelajaran kepada sekolah.

      Guru Besar diingatkan supaya berbelanja
      mengikut garis panduan yang ditetapkan.
24. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1991 :
  Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah
  Rendah
  Penggunaan buku kerja di sekolah rendah dibenarkan
  untuk mata pelajaran
    Bahasa Melayu
    Bahasa Inggeris
    Matematik
    Bahasa Cina
    Bahasa Tamil
  Bagaimanapun penggunaannya hendaklah di luar waktu
  mengajar.
  Bil / 2000 (termasuk Sains) dan (hanya tahap 2 sahaja)
25. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1991 :
  Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah
  (KP.BT. 8772/1990/SP/(22)5 Januari 1990

     Guru tidak dibenar menggunakan buku
     kerja semasa waktu mengajar dalam kelas.
     Buku kerja tidak boleh disenaraikan dalam
     senarai buku-buku yang perlu dibeli oleh
     murid.
26. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1995 :
  Keselamatan Diri Pelajar Semasa
  Pendidikan Jasmani dan Kokurikulum

     Pada setiap masa keselamatan murid
     hendaklah menjadi pertimbangan utama
     Tugas guru tentang keselamatan murid
     hendaklah diperjelaskan.
     Keselamatan murid adalah tanggungjawab
     sekolah.
27. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1995 :
  (Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan
  Pelajar)

       Guru Besar hendaklah membaca dengan
       teliti tentang proses membuat tuntutan.
28. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1997 :
  Hukuman Ke Atas Murid Menghisap
  Rokok


      Guru Besar hendaklah mengambil
     tindakan seperti yang ditetapkan.
29. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1998 :
  Hukuman Ke Atas Murid Menghisap
  Rokok       Guru Besar hendaklah mematuhi
      peraturan ini.
30. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/1998 :
  Garis Panduan Pembinaan Surau Sekolah
  Rendah dan Menengah      Guru Besar hendaklah meneliti
      peraturan ini.
31. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 20/1998 :
  Tindakan Segera Terhadap Aduan Awam


     GuruBesar/Pengetua hendaklah dengan
    segera mengambil tindakan ke atas apa-apa
    pengaduan awam.
32. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 23/1998 :
  Kebenaran Bagi Murid-Murid Menduduki
  Peperiksaan Awam     Guru Besar/Pengetua tidak dibenarkan
    sama sekali menyekat mana-mana murid
    daripada mengambil peperiksaan.
33. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 25/1998 :
  Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan
  Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

    Pendidikan Jasmani dan Kesihatan adalah
   mata pelajaran yang wajib diajar mengikut
   peruntukan Akta Pendidikan 1996.
34. Surat Pekeliling KPPM/5:22 Jun 1998 :
    Guru Besar/Pengetua dikehendaki mengajar
   sekurang-kurangnya lima waktu seminggu.
35. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1999 :
  Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah


       sekolah ingin menggunakan khidmat
      Jika
     pakar motivasi dari luar, kebenaran
     Pengarah Pendidikan Negeri hendaklah
     diperolehi terlebih dahulu.
36. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 :
  Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
 Mengandungi :
 1. Rancangan Pelajaran Tahunan
 2. Rancangan Pelajaran Harian
 Objektif

 - Bagaimanakah cara untuk mencapai objektif
 - Sejauh manakah objektif itu tercapai
Pekeliling Ikhtisas Bil 2/2000:
Panitia Mata Pelajaran

    Tujuan
      Memastikan pengajaran berkesan


    Peranan
Sekian  Terima Kasih

								
To top