(Microsoft Word - 310lanek smu350arije 2010-1) by vdb13084

VIEWS: 0 PAGES: 2

									     4. smučanje gasilcev GZ Savinjsko – Šaleške regije na Golteh
V nedeljo 21.02.2010 je potekalo na Golteh četrto smučanje gasilcev Savinjsko Šaleške
regije. V lepem sončnem vremenu se je pred nihalko Žekovec zbralo preko 340 smučarjev
gasilcev iz 36-tih prostovoljnih društev iz vseh štirih gasilskih zvez ( Prebold, Žalec, Šaleške
doline in Zgornje Savinjske doline).

Poleg smučanja in druženja članic in članov smo skupaj z Golte Slovenija organizirali
veleslalom, na katerem je sodelovalo 260 gasilcev in gasilk ter mladine, ki so se pomerili
desetih različnih kategorijah ter ekipnem točkovanju, v katero so šteli trije najboljši rezultati
gasilcev iz treh različnih kategorij.

Kategorija mladinke do 16 let (4 tekmovalke)
   1. Rotar Urška (48,31) PGD Kapla Pondor
   2. Pustoslemšek Tea (51,89) PGD Kapla Pondor,
   3. Bastl Klavdija (1.04,15) PGD Kapla Pondor,

Kategorija mladinci do 16 let (37 tekmovalk)
   1. Hribršek Klemen (34,44) PGD Rečica ob Savinji
   2. Rakun Aleš (35,55) PGD Grušovlje,
   3. Pavlovič Rok (35,79) PGD Okonina,

Kategorija starejše gasilke nad 50 let (2 tekmovalki)
   1. Florjan Marija (40,54) PGD Kapla – Pondor
   2. Klosternik Irena (42,26) PGD Bevče,

Kategorija starejši gasilci nad 58 let (6 tekmovalcev)
   1. Kerznar Rafko (34,60) PGD Nova Štifta
   2. Koper Jože (35,97) PGD Velenje,
   3. Vasle Ivan (39,66) PGD Ponikva pri Žalcu,

Kategorija članice B2 40-50let (13 tekmovalk)
   1. Bitenc Ida (35,74) PGD Pobrežje ob Savinji
   2. Rudnik Franja (36,23) PGD Šmartno ob Paki,
   3. Kumer Ivica (36,89) PGD Luče,

Kategorija članice B1 30-40let (10 tekmovalk)
   1. Pustoslemšek Martina (38,40) PGD Kapla-Pondor
   2. Lea Pšaker (40,67) PGD Prebold–D. vas–M. Reka,
   3. Olga Irman Počej (41,20) PGD Prebold–D. vas–M. Reka,

Kategorija članice A 16-30 let (9 tekmovalk)
   1. Bitenc Mojca (37,31) PGD Pobrežje ob Savinji
   2. Kumer Špela (37,31) PGD Luče,
   3. Vrhovnik Valentina (38,57) PGD Gaberke,

Kategorija člani B2 45-58 let (34 tekmovalcev)
   1. Adrinek Miran (31,61) PGD Prebold–D. vas–M. Reka
   2. Kumer Ivan (33,23) PGD Luče,
   3. Finkšt Franc (33,33) PGD Pobrežje ob Savinji,

Kategorija člani B1 30-45 let (71 tekmovalcev)
   1. Firšt Simon (31,48) PGD Pobrežje ob Savinji
    2. Turnšek Iztok (32,25) PGD Grajska vas,
    3. Pavlovič Henrik (32,52) PGD Okonina,

Kategorija člani A1 16-30 let (48 tekmovalcev)
   1. Matijovc Viktor (30,93) PGD Luče
   2. Nadlučnik Anže (31,85) PGD Luče,
   3. Glušič Gregor (32,84) PGD Vinska Gora,

Ekipno 36 društev-ekip:
   1. Kapla – Pondor (300 točk),            19. Šmartno ob Paki,
   1. Pobrežje ob Savinji (300 točk)          20. Gomilsko,
   3. Luče (260 točk),                 21. Gorica ob dreti,
   4. Prebold (230 točk),               22. Vinska gora,
   5. Grajska vas (156 točk),             23. Šešče,
   6. Šoštanj,                     24. Gaberke,
   7. Bevče,                      25. Vrbje,
   8. Grušovlje,                    26. Arja vas,
   9. Levec,                      27. Premogovnik,
   10. Okonina,                    28. Gornji grad,
   11. Ponikva pri Žalcu                29. Zabukovica,
   11. Lokovica,                    30. Groblja,
   13. Pesje,                     31. Škale,
   14. Nova Štifta,                  32. Letuš.
   15. Rečica ob Savinji,               33. Šempeter,
   16. Paška vas,                   34. Trnava,
   17. Polzela,                    35. Latkova vas,
   18. Velenje,                    36. Parižlje-Topovlje,

Na koncu bi se kot organizatorji GZ Prebold radi zahvalili vsem, ki so se smučanja udeležili v
upanju da se prihodnje leto prav tako vidimo v tako velikem številu. Prav tako pa gre zahvala
tudi gostitelju Golte Slovenija za pogostitev in dobro organizacijo tekmovanja.

Uroš Ocvirk

								
To top