Activity 11 ZGODOVINA KRUHA

Document Sample
Activity 11 ZGODOVINA KRUHA Powered By Docstoc
					                  Activity 2: ZGODOVINA KRUHA
                   THE HISTORY OF BREAD

Wheat was grown already in pre-historic times. The Egyptians were the first who realised
that the seed started shooting when watered. They were able to make dough. At about 1000
BC they started making white bread.

The Greeks followed the Egyptians and spread the known procedures of bread baking to the
rest of Europe.

Bread has always shown the social status since the poor have always had brown, cheaper
bread. At the same time bread has been one of the rare types of food which has enabled the
poor to survive.

Many Slovene people especially village people in certain parts of Slovenia, have lived on
bread by baking and selling (western and south-western parts).


                            Pšenico so gojili še preden to zapisano v zgodovino.
                            Domnevajo, da so ljudje najprej zrna pšenice, ki je rasla
kot trava. Kasneje pa so ugotovili, da ta zrna vzkalijo ob stiku z vodo, ugotovili pa so tudi, da obrodijo nov sad,
če jih posejejo v zemljo. Tako so začeli žita načrtno gojiti.
Pšenica je najbolje uspevala v Mezopotamiji in Egiptu. Tamkajšnji prebivalci so že pred 5000 leti ugotovili, da
lahko iz zrn naredijo testo. In če to testo spečeš na ognju, nastane nizek kruh, ki se obdrži nekaj dni. Čez čas so
po slučaju odkrili kvašen kruh, ko so v testo, ki so ga pustili nekaj časa stati prišle kvasovke, in je testo naraslo.
Ugotovili pa so tudi, da lahko namesto kvasa testu dodajo tudi nekaj dni starega že vzhajanega testa, ki bo prav
tako povzročil, da bo kruh narasel.
Okoli leta 1000 pred Kristusom so v Egiptu odkrili bel kruh, ki velja za prvi moderni kruh. V
Egiptu je bilo čez čas znanih do trideset vrst kruha.
Kasneje so vso tehnologijo za peko kruha od Egipčanov prevzeli Grki, oni pa so to posredovali Evropi. Kruh je
bil posebno pomemben v Rimu, kjer so bili mišljenja , da je bolj zdrav od mesa. Vojaki so se počutili
zapostavljeni, če niso dobili svoje parcele z žitom. Rimska blaginja je bila osnovana na žitu in kasneje je celo
vlada pekla kruh.
Skozi zgodovino se je kazal socialni status prebivalstva po barvi kruha. Revnejši ko so bili, temnejši kruh so
jedli, to pa zato, ker je bila bela moka dražja. Dandanes so se trendi spremenili, saj so temni kruhi dražji in bolj
priznani, zaradi njihovega okusa in prehrambene vrednosti.
V srednjem veku so kruh pekli veliki gospodje na svojih posestvih. Prav tako pa je bil kruh ena redkih vrst
hrane, ki so pomagali revnim preživeti težke čase.
Skozi stoletja so kruh uporabljali tudi v različnih verskih obredih, kjer pa ni pomenil le osnovnega živeža za
preživetje ampak tudi duhovno hrano.
Danes je kljub večjemu izboru različne hrane kruh ostal pomemben del našega prehranjevanja in mišljenja. V
mnogih hišah je kruh še vedno prisoten pri vseh obrokih.

Kaj pa na slovenskem?
Na slovenskem ga v zapiskih omenjajo že v 13. stoletju. Slovenski kmetje so o kruhu govorili z vso
spoštljivostjo. Tudi mlinarji so bili zelo iskani botri ali poročne priče, saj so h krstu, birmi ali na svatbo prinesli
beli kruh. V nekaterih alpskih območjih pa je kruh nadomeščala polenta.
Vaščanke so ponavadi doma pekle kruh, ga nosile po hišah in prodajale po tržnicah. Peka kruha kot domača obrt
je bila značilna zlasti v slovenski Istri in Goriških Brdih. Glavno središče za prodajo izdelkov istrskih krušaric pa
je bil v 19. stoletju Trst. Ohlajen kruh so naložile v jerbase in jih raznosile po trgih. Nekatere krušarice so
tovorile tudi s pomočjo oslov. Posamezne mojstrice pa so si kruh označevale celo z znamenji ali pa s kovinskimi
žigi.
Meščani so se oskrbovali s kruhom iz podeželja.
V obdobju med obema svetovnima vojnama je ta domača obrt prenehala.
Zelo pomembna je bila tudi peka in prodaja prest. Znano prestarsko središče pa je bilo v Velesovem na
Gorenjskem.

Kruh ima v resnici zelo dolgo zgodovino, zato, ker je zelo zdrav in bogat, ter napolni tako naše želodce kot dušo.
POVZETEK:
Pšenica se je začela gojiti še preden je bilo to zapisano v zgodovino. Prvi so bili Egipčani, ki so ugotovili, da
seme vzkali ob stiku z vodo in obrodi nov sad. Iz zrn so naredili testo. Okoli leta 1000 pred Kristusom so v
Egiptu odkrili bel kruh. Kasneje pa so vso tehnologijo peke kruha od Egipčanov prevzeli Grki in to posredovali
Evropi. S kruhom se je skozi zgodovino kazal socialni status ljudi, saj so imeli revnejši le temen oz. črn kruh, saj
je bil veliko cenejši. Prav tako pa je bil kruh ena redkih vrst hrane, ki je pomagal revnim preživeti težke čase.
Na področju Slovenije pa so vaščanke ponavadi doma pekle kruh, ga v jerbasih nosile po hišah in prodajale na
tržnicah v Istri in Goriških Brdih.

				
DOCUMENT INFO