Sector Seguretat i Mobilitat VEREDICTE DEL JURAT DEL PREMI MEMORIAL by rockman11

VIEWS: 31 PAGES: 4

									                               Sector Seguretat i Mobilitat
VEREDICTE DEL JURAT DEL PREMI MEMORIAL Mª ANGELS
JIMÉNEZ DE SEGURETAT VIÀRIA, SOBRE ELS TREBALLS
PRESENTATS EN LA SEVA ONZENA EDICIÓ


Reunit a Barcelona, el dia 26 d’abril de 2006, el Jurat del Premi Memorial
Mª Ángels Jimenéz de Seguretat Viària, en l’Onzena edició d’aquests
guardons, i havent deliberat sobre els treballs presentats a concurs, aquest
Jurat ha acordat, per unanimitat:


•   ATORGAR el Premi Memorial Mª Angels Jiménez de Seguretat
Viària, 11ª edició, en la categoria d’Investigació en accidentalitat urbana,
amb una dotació econòmica de 6.000,00 euros


   Al Area de Gobierno de Seguridad y Servicios a la Comunidad
        y a la Direccion General de Movilidad del
            Ayuntamiento de Madrid
pel treball titulat
        “Criterios para la implantación de elementos
         de pacificación de tráfico en la vía pública”

pel plantejament novedós d’un projecte de pacificació del trànsit que no
queda centrat només en el nucli central de la capital, sinó que busca
implicar el trànsit de les zones perifèriques de la ciutat de Madrid. El Jurat
vol engrescar especialment a l’equip autor d’aquest treball perquè
aprofondeixin en la línia d’investigació oberta i posin en marxa els criteris
proposats.
                               Sector Seguretat i Mobilitat
El Jurat ha resolt també

•   ATORGAR el Premi Memorial Mª Angels Jiménez de Seguretat
Viària, 11ª edició, en la categoría d’Experiències de seguretat viària
promogudes per l’administració local, amb una dotació econòmica de
1.500,00 euros a

          LA POLICIA LOCAL
    DEL AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO (VIZCAYA)

pel treball titulat

     “YO TAMBIÉN LO PUEDO HACER ... ¡ SEGURO!”


Una experiència pilot d’integració sociolaboral de col·lectius amb
discapacitats, per tal que aquests adquireixin unes conductes vials segures
de respecte i solidaritat amb la resta dels usuaris de les vies urbanes, com a
vianants o com a conductors.Dins aquesta categoria, el Jurat atorga una MENCIÓ ESPECIAL a

           LA POLICIA LOCAL DE OURENSE


pel treball titulat
                “DÉIXATE VER,
         Programa de Educación Vial para peatones”


en reconeixement a aquest col·lectiu policial, guanyador del premi de
l’edició 2005 en aquesta categoria, i a la tasca que, any rera any, dedica a
                                Sector Seguretat i Mobilitat


sensibilitzar a la població de la seva ciutat en matèria de seguretat viària, i a
que els ciutadans se n’adonin de la importància del seu comportament com
a vianants o com a conductors, per millorar la seguretat de tots.


Per últim, el Jurat acorda


•   ATORGAR el Premi Memorial Mª Angels Jiménez de Seguretat
Viària, 11ª edició, en la categoría de Treballs periodístics, amb una dotació
econòmica de 1.100,00 euros a


              JOSEP LLUÍS MERLOS
pel programa de ràdio
              “LA GUANTERA”,
       emés dins “EL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO”

per l’excel·lent contribució d’aquest espai informatiu a la prevenció dels
accidents de trànsit, amb la difusió de missatges sobre mobilitat i seguretat
viària, el seu tarannà pedagògic i participatiu, i la sensibilització dels oients
perquè circulin amb prudència per les nostres carreteres.

Dins aquesta categoria, el Jurat atorga una MENCIÓ ESPECIAL a

           CLAUDIA DALMASES I RANDÉ

pel treball titulat

        “LA VIDA D’UNA PERSONA NO TÉ PREU.
          ABANS DE CONDUIR, PENSA”

en atenció a la importància que mereix que els propis joves s’adrecin al seu
col·lectiu,  proposant   reflexions  per  evitar  accidents,  dels   que
malauradament, els joves en són protagonistes amb massa freqüència.
                     Sector Seguretat i Mobilitat
El president         La Secretària
Im. Sr. Jordi Hereu i Boher  Sra. Rocío Benito i Arranz

								
To top