Vietnam Social Media Corporation Address C30 275 Trung Kính Str Cầu Giấy Dist Hà Nội by byt34827

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                            Vietnam Social Media Corporation
                            Address: C30/275 Trung Kính Str., Cầu Giấy Dist., Hà Nội
                            Tel: +84 4 37821023 | Fax: +84 4 37821023

                    LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

Vị trí dự tuyển:                         Ngày có thể bắt đầu đi làm:
1 ………………………………………………….…………                       … / … / 2008


Loại hình công việc mong muốn :    Toàn thời gian       Thu nhập mong muốn:
 Thực tập  Cộng tác viên      Khác (xin ghi rõ)


THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:              Email:             ĐT nhà :       ĐT di động
…                   …                …           …
Giới tính:  Nam    Nữ      Ngày sinh: .../…/… Nơi sinh:

Chỗ ở hiện tại:QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Thời gian học phổ thông:
                     Các môn học           Các thành tích đã đạt được
     Tên trường
                    bạn hứng thú nhất        (Kể cả các thành tích ngoài học tập)Thời gian học chuyên môn:
 Năm   Năm     Bằng
bắt đầu kết thúc           Chuyên ngành              Tên trường         Xếp loại
            cấp
Các khoá đào tạo khác (Kể cả ngoại ngữ và vi tính - IT)
                                       Bằng cấp/chứng chỉ đạt được
 Thời gian   Tên trường/Trung tâm     Lĩnh vực/Môn học
                                       (Xin ghi rõ điểm thi nếu có)
NĂNG LỰC LÀM VIỆC
Trình độ ngoại ngữ (Nêu rõ từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở mức nào?)

Kỹ năng chuyên môn:                                                    Trang 1/3
Các kỹ năng, năng lực khác (Ví dụ kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp, khả năng chịu áp lực…)
Khả năng chịu áp lực.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Xin liệt kê theo thứ tự thời gian ngược, công việc hiện tại kể trước )
Từ tháng    Năm    Tên công ty, đơn vị/dự án bạn làm  Chức danh công việc của bạn:
              việc:
Đến tháng    Năm
Mô tả công việc đã làm, mô tả các dự án đã tham gia, những Thu nhập bắt đầu:
thành tích đạt được, số nhân viên trong dự án/bạn quản lý (nếu
có)                              Thu nhập cuối cùng:                                 Lý do nghỉ việc:
Từ tháng    Năm     Tên công ty, đơn vị/dự án bạn làm   Chức danh công việc của bạn:
              việc:
Đến tháng    Năm
Mô tả công việc đã làm, mô tả các dự án đã tham gia, những Thu nhập bắt đầu:
thành tích đạt được, số nhân viên trong dự án/bạn quản lý (nếu
có)                              Thu nhập cuối cùng:                                 Lý do nghỉ việc:
THÔNG TIN BỔ SUNG
Năng khiếu, sở thích:
- Thích:

Thành tích, giải thưởng (Các bằng khen, giải thưởng trong tất cả các lĩnh vực mà bạn đạt được từ trước
đến nay)Tính cách của bạn:Tại sao bạn muốn làm việc tại VSMC?Bạn mong muốn một công việc như thế nào?Mục tiêu cá nhân của bạn trong thời gian tới là gì?
1. Mục tiêu 1-3 năm tới:


                                                 Trang 2/3
2. Mục tiêu xa hơn :
Bạn biết đến đợt tuyển dụng của công ty qua :  Trang web của VSMC  Các trang web khác
 Bạn bè  Báo chí     Người thân  Khác (Xin ghi rõ):


Thành phần gia đình
 Quan hệ          Họ tên           Năm sinh       Chức vụ và nơi công tác
THÔNG TIN NGƯỜI THAM KHẢO
Vui lòng cho biềt một vài người tham khảo (không phải là người thân) biết rõ về quá trình làm việc của bạn
mà chúng tôi có thể liên hệ:

 STT       Họ tên         Vị trí và nơi công tác        Số ĐT liên lạc, email
  1
  2
  3

Tôi cam đoan những thông tin tôi khai báo ở trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc
cung cấp những thông tin trên. Tôi đồng ý cho Công ty dịch vụ truyền thông Việt Nam VSMC xác minh và sử
dụng các nguồn thông tin trên.
                                   Hà Nội…Ngày… Tháng …Năm 200..

                                    Người khai thông tin
                                                 Trang 3/3

								
To top