Booqda wwwtdsboncakindergarten si aad wax badan uga barataan by housework

VIEWS: 8 PAGES: 1

									                                              SOMALI
                      Bilowga Dugsiga Barbaarinta
                   ee Guddoonka Dugsiyada Degmada Toronto

Bilowga ugu horreya ee dugsiga waa wax la yaab badan uleh ilmihiina. Macallimiinta Guddoonka Waxbarashada
Degmada Toronto, ilmo walba waxay ula shaqeynayaan si ay u hubiyaa in dugsiga ay ku guuleystaan.

Ilmihiinu dugsiga si habsami ah si uu u bilaabaan ugana dhigtaan khibrad wax ku ool ah, waxaa jira waxyaabo
badan oo aad guriga ku qaban kartaan; waa idinka oo ilmihiina ku dhiirigalinaya inay isku dayaan waxqabad hor
leh iyo khibrado, isla markaasna uga sheekeynaya arrimaha: wax weydiin ogaalka, kaasoo aad ku
kaalmeynaysaan in aad u dhistaan aasaaska guusha dugsigooda.

Maalinta Bilowga dugsiga ka horreysa, waxaad isku deydaan in idinka iyo ilmihiinu dugsiga booqataan, si ay
caruurtu u bartaan wadada, dhismooyinka iyo waxyaabaha dugsiga ku hareereysan

       Waxaa halkan ku qoran talooyin aad isugu diyaarinaysaan khibradaha dugsiga…

Caruurta dugsiga waxay:
                                3. Caruurtiina inay dharkooda iskooda u gaahadaan
1. Kala kulmidoonaan dad iyo xaalado cussub          ku dhiirigaliya, (tsle; Korarkooda, kabahooda boodka
2. La xiriirayaan caruur kale iyo dad waayeel ah        iyo sarawiisha barafka);
3. La bisanayaan dharkooda si ay bannaanka ugu
  ciyaaraan iyo inay guriga aadaan              4. Ilmihiina ku kaalmeeya xulashada dharkay
4. Kala dooranayaan (tsle. Waxqabadka fasalka         gashalahaayeen iyo waxay qaban lahaayeen;
  gudihiisa iyo isticmaalka qalabka)
5. Alaabada iyo boosaska la wadaagayaan caruurta        5. Ilmihiina fursado u yeela inay caruurta kale la
  kale                            joogaan, iyo kaltanna yeeshaan.
6. Baranayaan nidaamka fasalka iyo dugsiga.
  Waxayna bilaabayaan inay masuul ka noqdaan         6. Ilmihiin ku dhiirigeliya inay tilmamaha dhageystaan
  qalabka iyo alaabtooda                   iyo inay dabagalaan waxa laga filayo. Kuna caawiya
                                inay masuuliyadda wax ka qaataan (tsle: inay
Fadlan dhinaca (bogga) dambe eega               meeleeyaan alcaabtooda iyo alaabtoodaba).

7. Waxay dhageysanayaan sheekooyinka, gabayada         7. Sheekooyin u sheegay, gabayo u tiriya, afkiina
  iyo macluumaadka. Waxayna iskooda iyo dadka         hooyana ugu heesa. Ilmihiin wax u akhriya
  kale la daawadaan kana hadlayaan oo la           markaasna ka sheekeya sawirrada, afkaarta iyo
  akhrinayaan buugaagta                    ereyada. Waxaad tilmaamtaan, calaamadaha,
                                ereyada iyo lambarrada gurigiina iyo meelaha
8. Waxay arki-doonaan, waayeelka iyo caruurta siday      bulshadaba
  siyaabo kala duwan wax u qoraya. Qalabkana u        .
  isticmli, sida, qalimada midabka, qalinka wax lagu      8. Ilmihiinu ha ka qeyb qaataan qoraalda iyo
  calaamadeeyo iyo qalin qoriga oo ay afkaartooda       sawirrada lagu sameynayo guriga, (tsle: Sameynta
  gaarka ah ku qorayaan                    kaaarka, saxiixa magacooda, sameynta sawirrada),
                                dadaalka caruurtiina ay wax ku qorayaan kuna
9. Waxay sahaminayaan dabicadaha caalamka ee ku        sawirayaan u riyaaqa. Ka hadla magaca ilmihiina iyo
  hareereysan, kana sheekeyn-doonaan waxay          xarfaha ay ka koobanyihiin;
  arkayaan iyo waxay baranayaan
                                9. Uga sheekeya xaafadda marka aad dhex socotaan
10. Waxay baranayaan arrimaha tirade, qaabyada,        waxyaabaha aad ku aragtaan ama ka maqashaan.
  naqshadaha, qiyaasidda iyo cabbiridda; Waxay ka       Dareensiiyana arrimaha, (Tsle; isbedelka cimilada,
  hadlayaan oo kale afkaartooda iyo waxay barteen.      xilliyada ama meelaha);

11. Waxay sameynayaan farshaxan, isla markaasna        10. Ugana sheekeya tirooyinka, qaababka,
  raadiya oo adeegsada qalabka farshaxanka,         naqshadaha guriga gudihiisa iyo dibaddaba. Si wada
  qaabka dhismaha, kana qeyb gala musikada,         jir ahna u ciyaara, (isugeyta waxa isu-eeg iyo tirada:
  riwaayadda iyo dhaqdhaqaaqyada kale            kaararka, shaxda sahlan) marka aad wax karinaysaan,
                                ilmuhu ha idin ku kalmeeyo, beeggidda waxay
12. Qalab iyo aalabo kala duwanna adeegsada si aad       cuntadu ka sameysantahay. Ilmihiinu ha ka qeyb
  murqo yayyar iyo kuwa waaweyn aad u yeelataan.       qaataan kala soocidda (tsle: alcaabta {toys} raseynta
                                dharka iyo cuntada la soo gado {groceries}.
Guriga waxaad ku awoodi kartaan:
                                11. Ilmihiina ku dhiirigaliya afkaartooda iyo wax soo-
1. Caruurtiinu saameyn ha ku yeeshaan waxa ku         saarkooda ku saleysan sawirrada, dhismaha, saxiixa,
cussub halkaas oo dad hor leh kua kulmidoonaan,        u gudbidda musikada iyo jilidda sheekooyinka,
(tsle: Booqda xarumaha GDDT mid ka mid ah ee
Waalidka iyo Qoraalka / Akhriska Qoyska ama ha ka       12. Ilmihiin fursado u siya inay murqohooda waaweyn
qeyb qaatan wakhtiga sheekooyinka ee maktabadaha        ay u adeegsadaan (tsle: orodada, koritaanka,
                                ciyaarta kubbadda) iyo murqaha yaryar, (tsle:
2. Ilmahiina ku dhiirigaliya inay hadal ku qeexaan       isticmaalka qalimada midabyada, cajiinka lagu dheelo
baahidooda (tsle: musqul aadidda, cabitaan) iyo inay      xujada (Puzzles), alcaabta yaryar ee la isu geeyo.
ku xaliyaan dhibaatadooda (tsle: caruur kale markay
wax la wadaagayaan)
                 Waxad tihiin macallinka ilmihiina ugu muhiimsan
           Guddoonka Dugsiyada degmada Toronto waxay ku rajo weyn yihiin inay idinka iyo
      ilmihiina la shaqeeyaan sannad dugsiyeedka soo socda iyo Sannadaha kale ee inagu soo food leh.
           Booqda: www.tdsb.on.ca/kindergarten si aad wax badan uga barataan.

								
To top