Docstoc

panduan - PDF

Document Sample
panduan - PDF Powered By Docstoc
					                    APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM


PANDUAN PENGGUNAAN
APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM
VERSI 2.0


1.0  Pengenalan

   Aplikasi Markah Kokurikulum Versi 2.0 ini berbeza sedikit dari Versi 1.0
   yang lalu. Aplikasi kali ini tidak mengambil senarai nama murid dari
   Sistem Maklumat Murid (SMM) tetapi dari dua sumber lain iaitu:-

      i)   Dari Aplikasi Pendaftaran Calon SPM Lembaga Peperiksaan
          Malaysia (LPM) dan
      ii)  Dari Aplikasi Pendaftaran Calon STPM Majlis Peperiksaan
          Malaysia (MPM).

   Tujuan perubahan di atas adalah untuk mengurangkan kerja pengisian
   data dan mengelakkan kesilapan pengisian data di peringkat sekolah.
   Pihak sekolah hanya dikehendaki mengisi markah akhir 10%
   Kokurikulum sahaja. Maklumat-maklumat lain seperti Angka Giliran,
   Nombor Kad Pengenalan, Nama, Tingkatan, Jantina dan lain-lain tak
   perlu diisi lagi.

   Hanya lima langkah mudah untuk pihak sekolah bertindak supaya
   markah kokurikulum murid T5 dan T6A sampai ke Bahagian Sekolah
   KPM iaitu :-

      i)   Install Aplikasi
      ii)  Import Data Calon SPM/STPM
      iii)  Isi Markah
      iv)  Cetak Laporan dan
      v)   Eksport Data2.0  Objektif

   2.1     Mengelakkan kerja berulang menaip dan mengisi borang-
          borang di peringkat sekolah

   2.2     Mengurangkan kesilapan dalam memberi maklumat dan
          mengisi data

   2.3     Menyeragamkan format Borang Markah Kokurikulum di
          semua sekolah.

   2.4     Memudahkan Jawatankuasa di peringkat Kementerian
          membuat rujukan, semakan, pertimbangan dan keputusan .

   2.5     Menyimpan rekod dengan lebih kemas dan sistematik.

                   Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 1
                    APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM
3.0  Keperluan Asas Aplikasi

   3.1    Aplikasi Markah Kokurikulum ini dibina berasaskan MS
        Access versi 2002-2003.

   3.2    Untuk mendapatkan maklumat asas Calon SPM, pengguna
        perlu dapatkan data dari Aplikasi Online Pendaftaran SPM
        Lembaga Peperiksaan. Untuk maklumat      Calon STPM
        pengguna perlu dapatkan data dari Aplikasi Pendaftaran
        STPM Majlis Peperiksaan Malaysia. Sila rujuk panduan untuk
        mendapatkan fail berkenaan.

4.0  Installasi Aplikasi
   4.1    CD Aplikasi mempunyai butang dan panduan mudah untuk
        proses installasi. Sila ikut arahan seperti ringkasan berikut:-
   4.2    Klik butang Install dan satu folder baru C:\koku akan dibina .
        Semua fail-fail yang berkaitan dengan Aplikasi Markah akan
        dihantar ke folder ini.
                   Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 2
              APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM
4.3  Folder C:\koku yang telah dibina akan mengandungi
   komponen fail-fail yang berikut:-
4.5  Satu ‘Shortcut’ ikon akan dibina di desktop untuk
   memudahkan pengguna memulakan aplikasi.
             Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 3
                   APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM


5.0  Memulakan Aplikasi
   5.1  Mulakan aplikasi dengan dwiklik ‘Shortcut’ ikon di desktop
   5.2   Satu form Login seperti ini akan dipaparkan.
   5.3   Pengguna mesti memasukkan Nama Pengguna dan Kata
        Laluan yang betul kemudian klik butang “Teruskan”.

   5.4   Sebelum memulakan proses memasukkan data, pengguna
        mestilah terlebih dahulu menyemak “Regional Settings”
        komputer masing-masing supaya seragam dengan keperluan
        server KPM. Kegagalan menyeragamkan “Regional Settings”
        akan menyebabkan data sekolah anda tidak dapat diimport
        ke komputer lain peringkat Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri
        atau Kementerian Pelajaran Malaysia.

   5,5   Untuk menyemak “Regional Settings”, satu kaedah mudah
        telah disediakan dalam menu aplikasi. Sila pilih pada menu
        Kemudahan   “Regional Settings” . Paparan berikut akan
        kelihatan:-


                  Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 4
                  APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM
   5.6  Sila pastikan Bahasa/Negara: ialah English (United States) /
       United States dan semua komponen lain regional settings
       adalah dipapar OK. Jika tidak, sila klik butang “Betulkan
       Secara Automatik” . Proses menyemak dan membetulkan
       “Regional Settings” ini hanya perlu dilakukan sekali sahaja
       bagi mana-mana komputer yang ingin menggunakan aplikasi
       ini.

   5.7  Bagi komputer yang environment “Regional Settings” dikawal
       oleh software tertentu (seperti Arabic Windows, Chinese Star
       dan sebagainya) adalah tidak digalakkan digunakan untuk
       aplikasi Markah Kokukurikulum ini. Sila guna komputer lain.
6.0  Mengimport Data

   6.1  Untuk mendapatkan maklumat asas calon SPM dan calon
       STPM masuk ke dalam Aplikasi Markah Kokurikulum ini,
       beberapa langkah mudah perlu dilakukan seperti berikut.

   6.2  Untuk mendapatkan Senarai Calon SPM, sila letakkan satu
       fail yang dinamakan “ calonSPM.htm” di dalam folder
       C:\koku . Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail-fail
       dalam folder ini adalah seperti berikut:-
                 Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 5
              APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM
6.3  Fail calonSPM.htm ini mengandungi maklumat calon SPM
   yang boleh diperolehi dari Aplikasi Onlne Pendaftaran
   Peperiksaan SPM Lembaga Peperiksaan. Sila dapatkan fail
   ini dari Setiausaha Peperiksaaan SPM peringkat sekolah
   masing-masing.

6.4  Panduan ringkas mendapatkan fail calonSPM.htm ini adalah
   seperti berikut:-

   Melalui laman web Sistem Pengurusan Peperiksaan Atas
   Talian (SPPT) LPM di alamat http://lpm.gov.my/ , selepas
   masuk ke dalam talian, sila pilih link Laporan Pendaftaran.
             Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 6
              APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM
6.5  Sila pilih Senarai Calon Mengikut Pusat, Dari paparan
   laporan Senarai Calon Mengikut Pusat ini, sila klik kanan atau
   dari menu File pilih File Save As .. dan “Save” kan fail ini
   sebagai nama calonSPM.htm
             Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 7
                APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM
6.6  Sila tukar nama fail :Sekolah – Senarai Calon Berdaftar
    Mengikut Pusat.htm kepada nama : calonSPM.htm

6.7  Guna fail calonSPM.htm ini untuk di “paste” kan ke folder
    c:\koku . Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail ini seperti
    berikut:-
6.8  Untuk mendapatkan maklumat asas calon STPM masuk ke
    dalam Aplikasi Markah Kokurikulum ini, beberapa langkah
    mudah perlu dilakukan seperti berikut.

6.9  Dari Aplikasi MPM: SPSTPM_V3.0 , txt fail Daftar Calon
    STPM yang diperolehi contohnya:

    STPM_SP3011-131107.txt

    Sila tukarkan terus nama fail ini sebagai : calonSTPM.txt

6.10  Guna fail calonSTPM.txt ini untuk di “paste” kan ke folder
    c:\koku . Jika dilihat melalui explorer kedudukan fail ini seperti
    berikut:-              Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 8
              APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM
6.11  Untuk mengimport masuk maklumat calon ke dalam Aplikasi
    Markah Kokurikulum , sila guna kemudahan yang terdapat
    pada “Pulldown Menu” seperti berikut yang terdapat di
    bahagian atas paparan muka hadapan.
6.12  Pilih menu Import dan pilih submenu Calon SPM atau Calon
    STPM mana yang berkenaan.
6.13  Menu Import JPN/PPD hanya untuk kegunaan peringkat PPD
    dan JPN untuk mengimport dan menggabung data dari
    sekolah-sekolah daerah masing-masing.
             Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 9
               APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM6.14  Selepas klik menu Import  Calon SPM, makluman proses
    import selesai dan klik OK.
6.15  Paparan muka hadapan dan sedikit maklumat asas sekolah
    yang ada mestilah disemak dan dilengkapkan. Medan Kod
    Negeri mesti diisi kerana diperlukan dalam laporan analisis.
6.16  Lengkapkan maklumat sekolah seperti contoh berikut:-
             Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 10
              APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM


6.17  Sekiranya klik menu Import  Calon STPM, form Maklumat
    Asas Sekolah seperti ini akan muncul.
6.18  Selepas dilengkapkan Maklumat Asas Sekolah, klik butang
    “Teruskan”. Proses import data akan dilaksanakan.
             Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 11
                  APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM


   6.19  Selepas selesai, makluman dipaparkan seperti berikut:- Klik
       OK.
7.0  Mengisi Markah

   7.1   Klik menu Markah dan pilih SPM atau STPM untuk melihat
       senarai nama calon dan memasukkan markah kokurikulum.
   7.2   Senarai nama calon dipaparkan dan disusun ikut Angka
       Giliran. Pengguna hanya perlu memasukkan Markah Akhir
       Kokurikulum bagi setiap calon.
   7.3   Nilai Markah Akhir Kokurikulum setiap murid tidak boleh lebih

                 Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 12
                    APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM

        dari 10.00 markah.

   7.4   Nama, Angka Giliran dan Nombor Kad Pengenalan adalah
        berdasarkan kepada pendaftaran peperiksaan. Sebarang
        pindaan tidak boleh dilakukan.
8.0  Mencetak Laporan
   8.1   Senarai markah boleh dilihat dan dicetak dengan memilih
       menu “Laporan”.
   8.2   Pilih menu cetak untuk mencetak senarai markah SPM atau
        STPM . Penguna JPN/PPD boleh buat pilihan sama ada
        mahu mencetak senarai satu sekolah atau semua sekolah
        dalam rekod. Klik selesai untuk keluar paparan laporan..

   8.3   Terdapat menu Analisis untuk melihat dan mencetak Analisis
        Markah Kokurikulum Peringkat Sekolah, Peringkat Daerah
        atau Negeri. Klik pilihan untuk Analisis peringkat SPM atau
        STPM.
9.0  Mengeksport Data
   9.1  Data markah Calon SPM dan Calon STPM ini hendaklah
       dieksport ke disket untuk dihantar ke PPD. PPD akan
       menggabung data semua sekolah untuk di hantar ke JPN.
       Pihak JPN akan menggabung dan mengeksport data seluruh

                  Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 13
              APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM

   negeri ke Bahagian Sekolah, KPM.

9.2  Untuk mengeksport data sila pilih menu Eksport      Eksport
   Data.
9.3  Paparan berikut akan muncul
9.4  Untuk peringkat satu sekolah, sila pilih “Eksport Semua Data
   ke Disket A:\ “ . Pastikan pengguna masukkan disket di
   pemacu disket A. Klik batal jika ingin membatalkan tindakan.

9.5  Klik OK selepas selesai eksport, dan labelkan disket dengan
   kemas.

9.6  Untuk pengguna aplikasi peringkat PPD/JPN, anda boleh
   buat pilihan untuk mengeksport sekolah pilihan atau eksport

             Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 14
                  APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM

       semua.

   9.7   Import PPD/JPN ada kemudahan mengimport data dari
       sekolah-sekolah dan menggabungnya menjadi data
       PPD/JPN.
   9.8   Klik butang “Import data dari disket A:\ ke dalam pangkalan
       data “ dan diikuti dengan butang “Gabung data yang telah
       diimport”


10.0 Lain-Lain Kemudahan

   10.1  Kemudahan Hapus Rekod dan Regional Settings disediakan.
                Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 15
                  APLIKASI MARKAH KOKURIKULUM   10.2   Sub menu hapus rekod ialah untuk tujuan memadam semua
       rekod dalam aplikasi. Untuk data PPD/JPN , menu ini
       digunakan untuk menghapuskan rekod mana-mana sekolah
       pilihan.
   10.3   Pilih Kod Sekolah pilihan jika ingin menghapuskan rekod satu
       sekolah. Jika ingin hapus semua rekod, sila pilih butang
       “Hapus Semua Rekod “

   10.4   Kemudahan ke dua ialah menyemak “Regional Settings”.
       Proses import/Eksport akan gagal jika regional settings tidak
       seragam. Sila pastikan semua komponen regional settings
       adalah OK.11.0 Keluar Aplikasi

   11.1   Untuk keluar aplikasi dan selesai, sila klik menu Keluar dan
       keluar aplikasi.
BS/KPM/22112007/mya.

                 Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia 16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: lain yang
Stats:
views:826
posted:3/22/2010
language:Malay
pages:16