Docstoc

Họ Bồn bồn Typhaceae

Document Sample
Họ Bồn bồn Typhaceae Powered By Docstoc
					Họ Bồn bồn Typhaceae http://forum.ctu.edu.vn/viewtopic.php?t=7358&view=next Họ này chỉ có 1 loài ở VN Typha angustifolia L. : Bồn bồn, Cỏ Nến, Thủy hương Cỏ mọc hoang dưới ruộng (vùng có thuỷ triều nước lợ?) Lúc trước cứ tưởng cây này chỉ có ở Cà Mau, nhưng rồi tôi tìm thấy ruộng vùng Sàigòn cũng có khá nhiều, có lần đi Hạ Long xe chạy ngang ruộng vùng Uông Bí tôi cũng thấy cây Bồn bồn mọc đầy.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:131
posted:12/16/2008
language:Vietnamese
pages:1