Cây trang by hoanglap45

VIEWS: 2,855 PAGES: 2

									Cây trang http://forum.ctu.edu.vn/viewtopic.php?t=1055&view=previous

Cây trang đỏ (cây đơn đỏ)
Tên khoa học: Ixora coccinea Họ Cà phê Rubiaceae Bộ Cà phê Rubiales

Cây trang vàng
(Ixora lutea)

Cây trang trắng

Pmytrung: -Hầu hết các loài thực vật họ Cà phê Rubiaceae Gồm những loài rất phong phú về dạng sống (có đủ các loại từ cây gỗ lớn, cây bụi, dây leo, cây phụ sinh đến các loại cỏ) và cấu tạo của cơ quan sinh sản. Khá gần với Mã tiền Loganiaceae, nhưng ở đây có bầu hạ. Rất đặc trưng bởi tổ hợp các đặc điểm: lá đơn mọc đối, có lá kèm, cánh hoa hợp và bầu hạ (đối-kèm-hợp-hạ). 450 chi/7000 loài, chủ yếu ở nhiệt đới và cận nhiệt đới, ít ở ôn đới. Ở Việt Nam có trên 90 chi: Adina, Aidia, Anotis, Anthocephalus, Aphaenandra . . . và khoảng 430 loài. Giống Ixora có khoảng 4 loài ở Việt Nam. Loài mà thầy XÊ đã post lên diễn đàn này là cây Đơn đỏ lớn Ixora coccinea (cây hoa màu đỏ) và Đơn vàng Ixora luteathuộc: 1. Họ Cà phê Rubiaceae 2. Bộ Cà phê Rubiales. LeHoangHai: -Xin bổ sung : Cây Trang trắng : Ixora finlaysoniana Trong các loại bông Trang bên trên chỉ có cây Trang trắng là đặc biệt nhất, hoa nó có mùi rất thơm còn các loại Trang khác đều hữu sắc vô hương.


								
To top