speed racer production notes - DOC by fjhuangjun

VIEWS: 169 PAGES: 47

									           HIZLI YARIŞÇI SPEED RACER
                    “SPEED RACER”

       20 Haziran 2008’de Türkçe dublaj ve altyazı
             seçenekleri ile sinemalarda.
                  www.speedracer-tr.com


    Çığır açan ―Matrix‖ üçlemesinin yaratıcıları Wachowski kardeĢler ve yapımcı Joel
Silver, tüm aileye hitap eden, yüksek oktanlı macera ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖la karĢınızda.
    Parkurda savrulan, rakiplerinin etraflarından, üstlerinden ve aralarından sıyrılan Hızlı
YarıĢçı Speed Racer (Emile Hirsch), direksiyon baĢında doğal bir yeteneğe sahiptir. Araba
yarıĢlarına katılmak için doğmuĢ olan Speed saldırgan, içgüdüleriyle hareket eden ve en
önemlisi de korkusuz biridir. Tek gerçek rakibi, idolleĢtirdiği ağabeyinin hayalidir—bir yarıĢta
ölen ve Speed‘in yaĢatmaya kararlı olduğu bir miras bırakan, efsanevi Rex Racer.
    Speed ailesinin yürüttüğü yarıĢ iĢine sadık; iĢin baĢında, Speed‘in yıldırım gibi olan
otomobili Mach 5‘i tasarlayan Baba Racer (John Goodman) yer almaktadır. Speed Royalton
Endüstri‘den gelen kârlı ve baĢtan çıkarıcı bir teklifi geri çevirdiğinde, Ģirketin psikopat sahibini
(Roger Allam) öfkelendirmekle kalmaz, korkunç bir sırrı da açığa çıkarırır—büyük yarıĢların
bazılarının sonuçları, kârlarını yükseltmek için en popular yarıĢçıları manipüle eden acımasız
iĢadamları tarafından ayarlanmaktadır. Speed Royalton hesabına yarıĢmazsa, Royalton,
Speed‘in bir daha asla bitiĢ çizgisini geçememesini garantilemek için herĢeyi yapmaya
hazırdır.
    Speed‘in aile iĢini ve sevdiği sporu kurtarmasının tek yolu, Royalton‘u kendi oyununda
yenmektir. Ailesinin ve sadık kız arkadaĢı Trixie‘nin (Christina Ricci) desteğiyle, Speed, bir
zamanlar rakibi olan, gizemli YarıĢçı X‘le (Matthew Fox) iĢbirliği yapar ve ağabeyinin canına
mal olan yarıĢı, Cadı Kazanı olarak bilinen, katılanların ölüme meydan okudukları ve ülkeyi
baĢtan baĢa geçtikleri ralliyi kazanmaya çalıĢır.
    Ancak, Speed Racer‘ın gerçek yarıĢ yeteneklerinin deneneceği en büyük sınav, Dünya
YarıĢ Ligi‘nin en görkemli olayı: Grand Prix‘tir. Speed‘le damalı bayrak arasında ise
Royalton‘un Speed‘i tamamen saf dıĢı bırakan sürücüye vereceği milyon dolarlık ödülün
gazına gelen, dünyanın en iyi –ve en acımasız- rakipleri vardır.
    ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ Wachowski kardeĢlerin ―Matrix‖ filmlerinden sonra senaryo
ve yönetmenlikte yaptıkları ilk iĢbirliği. Wachowski‘lerle daha önce ―Matrix‖ filmlerinde ve ―V
For Vendetta‖da çalıĢan Joel Silver, filmin yapımcılığını sahip olduğu Silver Pictures
bünyesinde üstlenmiĢ. Grant Hill, Andy Wachowski ve Larry Wachowski de filmin yapımcıları.
David Lane Seltzer, Michael Lambert ve Bruce Berman yardımcı yapımcılar olarak görev
yapıyorlar.
    Kamera arkasındaki yaratıcı ekipte görüntü yönetmeni David Tattersall, prodüksiyon
tasarımcısı Owen Paterson, editörler Zach Staenberg ve Roger Barton ve kostüm tasarımcısı
Kym Barrett var. Filmin müzikleri Michael Giacchino‘ya ait. Görsel efekt süpervizörleri ise
John Gaeta ve Dan Glass.
    ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ın baĢrolünde Emile Hirsch (―Into the Wild‖) var; Christina
Ricci (―The Opposite of Sex‖) Speed‘in kız arkadaĢı Trixie; John Goodman (―The Big
Lebowski‖) ve Oscar ödüllü Susan Sarandon (―Dead Man Walking‖) Baba Racer ve Anne
Racer; Matthew Fox (TV‘dizisi ―Lost‖) YarıĢçı X; Roger Allam (―The Queen,‖ ―V for Vendetta‖)
Royalton; Paulie Litt (TV dizisi ―Hope & Faith‖) Spritle; Benno Fürmann (―The Mutant
Chronicles‖) MüfettiĢ Dedektör; Hiroyuki Sanada (―The Last Samurai‖) Bay Musha; Amerikan
yapımı ilk filminde rol alan Asyalı pop süperstarı Rain, Taejo Togokahn adlı rakip sürücü;
Richard Roundtree (TV dizisi ―Heroes,‖ ―Shaft‖) Ben Burns; ve Kick Gurry (―Daltry Calhoun‖)
Sparky rollerindeler.
    Anime‘de çığır açan Tatsuo Yoshida‘nın yarattığı çizgi film serisini temel alan, gerçek
oyuncuların rol aldığı ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ Wachowski KardeĢler‘in belirgin özelliği
haline gelen, devrim niteliğindeki özel efektler ve yepyeni öykü anlatım tekniklerini sergiliyor.
    ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ Warner Bros. Pictures'un Village Roadshow Pictures‘la
ortaklaĢa sunduğu, Anarchos Productions‘la ortak bir Silver Pictures Production yapımı.
                                                  2
         “Bana göre, yarış sadece bir spor değil—bir yaşam tarzı.”
                     - Speed Racer


                  MACH 5‘i yeniden ateĢlemek


    ―Matrix‖ üçlemesinin yaratıcıları, yazar/yönetmen/yapımcı Larry ve Andy Wachowski,
katmanlı öykü anlatımını çığır açan görsel efektlerle birleĢtiren eĢsiz filmcilik anlayıĢlarıyla,
aksiyon janrını yeniden tanımladılar.
    Klasik çizgi film serisi ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ı beyazperdeye taĢımak,
Wachowski‘ler için bir klasiği yeniden yorumlama ve aynı anda daha geniĢ bir aile kitlesine
ulaĢma fırsatı yarattı.
    ―Larry ve Andy, ‗Matrix‘le filmi izlerken bilincinizi değiĢtiren görsel bir tarz yarattılar.
Filmde yapılmasının mümkün olmadığını düĢündüğünüz Ģeyler gördünüz,‖ diyor yapımcı Joel
Silver. ―Ve ‗Hızlı YarıĢçı Speed Racer‘la filmlere bakıĢınızı bir kez daha değiĢtirmek istediler.
En görkemli ve zorlu yarıĢ pistlerinde uçan otomobillerin olduğu öyküyü anlatmak için
akıllarında yeni bir konsept vardı—hiç görmediğiniz, fantastik aksiyon sahneleri. Bilgisayar
animasyonunu gerçek oyuncularla birleĢtirme konusunda yeni bir yaklaĢım bu. KardeĢler
kalıpların dıĢına çıkmayı, sınırları zorlamayı seviyorlar.‖
    Yapımcı Grant Hill, ―En sevdikleri çizgi filmlerden biri olmasının yanında, ―Hızlı YarıĢçı
Speed Racer‖ı uyarlamaları için Wachowski‘lerin ilgisini çeken Ģeylerden biri de, orijinal
dizideki aile dinamiğiydi. Larry ve Andy, bir aile filmi yapmayı çok istiyorlardı; yeğenlerinin
izleyebileceği bir film…‖ diyor.
    ―Orijinalin özünü koruyarak, Speed‘in ve ailesini merkez alan yeni bir macera yazarak
tam bir aile filmi yaptılar,‖ diye ekliyor Silver. ―‘Hızlı YarıĢçı Speed Racer‘ herkese hitap
ediyor. Harika karakterleri, harika aksiyon sahneleri ve elbette ki harika görsel efektleri var.‖
    Film, Speed Racer‘ın Dünya YarıĢ Ligi (DYL) deki en iyi yarıĢarabası sürücüsü olmak
için çıktığı yolculuğa odaklanıyor. Speed için, hayatındaki en önemli iki Ģey araba yarıĢı ve
ailesi. Hikâye Speed‘i ve ailesini, mega-sponsorların desteklediği yarıĢçıların rekabetine karĢı
giderek  zorlaĢan  bir  savaĢtaki  son  birkaç  bağımsız  yarıĢ  ekibinden  biri  olarak
konumlandırıyor. Bedeller o kadar yüksek ki büyük bir yarıĢın sonucu, bir sürücünün ya da
tüm organizasyonun kaderini belirleyebiliyor.


                                                  3
    Wachowski‘ler, yarıĢ aksiyonunu yaratırken, bildiğimizin çok ötesinde bir otomobil
yarıĢı tarzı ortaya çıkarmak için hayal güçlerinin en çılgın yanlarını harekete geçirdiler. ―Hızlı
YarıĢçı Speed Racer‖daki yarıĢ otomobilleri, biçimin ve iĢlevin mükemmel uyumunun sonucu,
saatte 400 milin üzerinde giderken yerçekimine meydan okuyan manevralar yapabilen
araçlar. Sürücüsünün kiĢiliğini yansıtacak Ģekilde tasarlanmıĢ ve otomotiv sanatının epeyce
modifiye edilmiĢ eserleri olan her bir yarıĢ arabası bir diğerinden daha çılgın.
    ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ın canlı ve Ģeker renklerine sahip dünyasında var olan bir
çok dönem ve tarz, en yaygın olan otomobil yarıĢında bir araya geliyor. ―Filmin estetiğinde
geçmiĢi, Ģimdiyi ve geleceği görebiliyorsunuz,‖ diyor Joel Silver. ―Toplum, otomobil delisi;
Larry ve Andy, hiç görmediğiniz araba tasarımları yarattılar. Dergilerde ve filmlerde gösteriĢli
araba tasarımları görürüz ama film tüm bunları yepyeni bir boyuta taĢıyor. Her Ģeyi yapabilen
bu otomobiller yarıĢları hiç görmediğiniz kadar heyecanlı hale getiriyor.‖
    Grant Hill, ―Larry ve Andy her Ģeyi bir sonraki düzeye taĢımak için yollar arıyorlar hep.
Skateboard ve snowboard gibi, akıcı hareketleri olan ekstrem sporlara baktık ve sürücülerin
havada benzer manevralar yapmaları için yarıĢ pistlerinin nasıl görünmesi, arabaların ne
kadar hızlı gitmelesi gerektiğini hayal ettik,‖ diye açıklıyor.
    Elbette ki, ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ daki hiçbir DYL yarıĢı, yasallığın sınırında
gezinen ve mızrak kancalarının, teker çivileri ve testerelerin dahil olduğu gladyatörvari savaĢ
taktikleri olmadan tamamlanmıĢ sayılmaz. Silver Ģöyle anlatıyor: ―Yakın dövüĢ sanatlarını ve
Formula 1‘in karıĢımı olarak tanımlanabilecek bu ekstrem ve yakın temas motor sporu, Larry
ve Andy tarafından otomotiv dövüĢ sanatları, ‗Car-Fu‘ olarak isimlendirildi
    Silver ―Orijinal ‗Speed Racer‘ dizisi Wachowski kardeĢleri Japon animasyonuyla
tanıĢtırdı,‖ diye açıklıyor. ―Larry ve Andy o zamanlar TV‘de yayımlanan çizgi filmlerden çok
farklı olan dizinin öyküleri, aksiyonu ve eĢsiz görsel stili ile büyülendiler. Speed Racer‘ın ve
Japon animasyonunun büyük hayranı oldular,‖ diyor.
    Gerçekte, ―Speed Racer‖ hayranları pek çok kuĢağa ve kültüre yayıldı. Orijinal ―Speed
Racer‖ çizgi dizisi animenin öncülerinden Tastuo Yoshida‘nın yarattığı, ―Pilot Ace‖ adlı bir
Japon manga (çizgi roman) serisinden doğdu. 1987‘de çizgi roman ―Mach Go Go Go adlı‖
Japon televizyon programına dönüĢtü ve altı ay sonra bunu, Ġngilizce dublajlı Amerikan
uyarlaması ―Speed Racer‖ izledi.
    ―Speed Racer‖ Amerika BirleĢik Devletleri‘nde anında popüler oldu ve nefes kesen
araba aksiyonu, uluslararası entrikası, aile değerleri, gençler arası romantizmi ve kural
tanımaz mizahıyla Amerika‘daki genç izleyicilerin hayal güçlerini harekete geçirdi. Daha önce
                                                 4
gördüklerinden farklı olarak, ―Speed Racer‖ güçlü ve çok zarif Mach 5‘iyle dünyanın her
yerinde yarıĢırken ahlaksız rakiplere karĢı zafer kazanan, genç ve kararlı bir kahramana
sahipti.
    40 yıl ve çeĢitli televizyon versiyonlarından sonra, Speed Racer‘ın öyküsü ve Mach
5‘iyle yaĢadığı maceralar, Wachowski kardeĢler tarafından beyazperde için yeniden yaratıldı
ve yalnızca görkemli özel efektler ve uçuk tempodaki aksiyon değil teknolojinin sınırlarını
zorlayan çekim teknikleri ve üst düzey bilgisayar ürünü görüntüler kullanıldı.
    ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ın ana kadrosu Berlin‘deki Babelsberg Stüdyolarına
geldiklerinde, Wachowski kardeĢler resimler, storyboardlar, çizimler ve yarıĢ sahnelerinden
birinin uzatılmıĢ 3 boyutlu animasyon storyboarduyla oyunculara girecekleri dünyaya ilk kez
bakma fırsatı verdiler.
    ―Üç boyutlu sahneyi izlemek aciz hissetmeme neden oldu,‖ diyor Speed Racer
rolündeki Emile Hirsch. ―Biz daha çekimlere baĢlamadan ne kadar çok Ģey yapıldığını görmek
inanılmazdı. ‗Matrix‘ filmleri gibi bilim kurgu hissi vermedi. Daha büyülü bir his. Karanlıkla
değil, daha çok renklerle ilgili.‖
    ―Odada 12 oyuncu vardı; sizi temin ederim, bu kadar çok oyuncunun bir arada olup
dillerinin tutulması nadir rastlanan bir Ģey,‖ diye hatırlıyor YarıĢçı X‘i canlandıran Matthew
Fox. ―Herkes hayretler içinde birbirine bakıyordu. Çok heyecan vericiydi. Daha önce
yapılmamıĢ bir Ģeyleri baĢaracak bir projenin parçası olmak için elinize çok az fırsat geçer. Bu
da o fırsatlardan biriydi.‖


              RACER AĠLESĠ, DOSTLARI VE DÜġMANLARI

      ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ın merkezinde iki unsur var— yarıĢ ve Racer ailesi; ikisi de
birbirleriyle çok yakından ilgili. ―Speed‘in ailesi yarıĢ yiyor, yarıĢ içiyor, yarıĢla nefes alıp
veriyor. Sonuçta, soyadları Racer (YarıĢçı),‖ diye gülümsüyor Emile Hirsch. ―Birlikte bir birim
gibi çalıĢıyorlar. Bütün mesele takım çalıĢması ve doğru olanı yapmak. Bence hikâyenin
özünü çekici kılan da bu—herkes maceraya katılıyor.‖
    Racer ailesinin evi tek ailenin yaĢayacağı, pastoral bir banliyö evi. Baba Racer garajda
yarıĢ otomobilleri yapıyor ve ailenin övünç kaynağı, Mach 5, oturma odasının ortasında
duruyor. Anne Racer Racer ailesinin belkemiği olarak konfor, destek ve akıl veriyor; lezzetli
hamur iĢleri de cabası. Speed‘in hazırcevap küçük kardeĢi, Spritle ve ailenin evcil
Ģempanzesi Chim-Chim, Speed‘in Mach 5‘inin bagajında yolculuk ederek ya da beklenmedik

                                                5
yerlere saklanarak kendilerince aksiyona yakın duruyorlar. Speed‘in sadık kız arkadaĢı Trixie,
pist içinde, dıĢında hatta pembe helikopteriyle pistin üzerinde Racer ailesine olan bağlılığını
gösteriyor. Sparky, Baba‘nın güvenilir tamircisi olarak Racer Motors‘a hizmet veriyor.
    Hirsch baĢrol için üç kıtaya yayılan ve yüzlerce oyuncuyu kapsayan yorucu seçme
süreci boyunca, yapımcıların zihinlerinde pole position‘da kalmayı baĢardı. ―Rolü aldığımda
inanamadım,‖ diye belirtiyor Hirsch. ―Sabah evde mısır gevreği yerken Speed Racer‘ın çizgi
filmini izlerdim. Tüm bölümleri gördüm. Ayrıca ‗Matrix‘ üçlemesinin büyük bir hayranıyım, o
yüzden Larry ve Andy tarafından yönetilen bir filmde olmak beni çok heyecanlandırdı.‖
    ―Emile‘le tanıĢtığımızda, Speed Racer‘ı oynaması için gereken uygun görünüĢe,
gençliğin verdiği çekiciliğe ve yeteneğe sahip olduğunu anlamıĢtık,‖ diyor Joel Silver. ―O
sırada, ‗Into the Wild‘ daha gösterime girmemiĢti ama onun filmin baĢrolünü taĢıyabilecek
yeteneğe sahip olduğunu hissettik.‖
    Christina Ricci, Speed‘in ilkokuldan beri arkadaĢı ve hayranı olan, bir numaralı aĢkı, kız
arkadaĢı Trixie rolünde. Zeki, stil sahibi ve güçlü iradeye sahip biri olan Trixie, tribünde
Speed‘e tezahürat yaparken ya da helikopterinden tehlikeli yarıĢ pistlerinde yol alması için
ona yardım ederken bulunabilir.
    ―Trixie tam bana göre bir kız,‖ diyor Ricci. ―Her zaman maceraya hazır ve film kız
olduğunu gözünüze sokmadan, erkeklerin yaptığı her Ģeyi yapıyor. Bir sürü Ģey yapıyor —
Speed‘le birlikte strateji geliĢtiriyor, helikopter kullanıyor hatta kung fu yapıyor—ama her
faaliyet için özel Ģirin bir kıyafeti var. Trixie aynı anda hem erkek fatma hem de cici kız, bu da
onu gerçekten çok eğlenceli yapıyor.‖
    KiĢisel tarzın önemini asla görmezden gelmeyen biri olan Ricci Ģöyle hatırlıyor:
―Wachowski‘lerle görüĢmeye gittiğimde korkuyordum çünkü uzun zamandır çalıĢmalarını
hayranlıkla izliyordum. Çekingendim ve konuĢamıyordum bile, ama hepimizin aynı siyah
Chuck Taylor Converse ayakkabıları giydiğimizi gördüm ve o an her Ģeyin iyi olacağını
anladım.‖
    Speed‘in dünyasındaki bir baĢka steadfast destekçi de Susan Sarandon‘un
canlandırdığı Anne Racer. Oscar sahibi aktrisi projeye çeken, Wachowski‘lerin ailenin birliğini
vurgulayan öyküsü oldu. ―Racer ailesinin her akĢam birlikte oturup yemek yedikleri, zamanın
sınırlamadığı küçük bir kapsülde yaĢıyor olmaları fikrini çok sevdim,‖ diyor. ―Anne Racer
herkesi bir arada tutan yapıĢtırıcı.‖
    ―Anne Racer, kesinlikle ailenin direği,‖ diye ekliyor Racer ailesinin baĢı Baba Racer
rolünde oynayan John Goodman. ―Herkesin sorunları için gittiği kiĢi o.‖
                                                6
    Baba Racer Speed‘in, ondan önce de Rex Racer‘ın otomobillerini inĢa eden harika bir
araba tasarımcısı. ―Speed‘in bebekliğinden beri araba inĢa ediyor,‖ diyor Goodman. Bağımsız
ve kârdan çok spora olan tutkusuyla hareket eden Baba, ―Royalton‘un teklifine büyük ihtiyatla
yaklaĢıyor,‖ diye ekliyor. ―Speed‘in teklifi reddedeceğini umuyor ama kendi kararını kendisi
versin istiyor.‖
    Kendisi de TV‘de ―Speed Racer‖ çizgi dizisini izleyerek büyüyen Goodman,‖ ilk
yayımlandığında, Speed Racer gibi bir Ģey görmemiĢtim, o yüzden sürekli izledim.
Wachowski‘lerin canlı bir versiyonunu hazırladıklarını duyduğumda, bir parçası olma fırsatına
balıklama atladım.‖
    Emile Hirsch, John Goodman ve Wachowski kardeĢler çocukluklarında ―Speed Racer‖
serisinin tadını çıkarırken, gizemli YarıĢçı X‘i canlandıran Matthew Fox, oldukça farklı bir
deneyim yaĢıyordu. ―Wyoming‘de televizyonun olmadığı bir çiftlikte büyüdüm, o nedenle
çocukken ‗Speed Racer‘ı izleyemedim.‖ Yine de Fox, Wachowski‘lerle görüĢmeden önce ev
ödevini yaptı. ―Larry ve Andy‘yle görüĢmeden önce çizgi dizi üzerine araĢtırma yaptım ve
YarıĢçı X‘in orijinal dizide nasıl iĢlendiğini gördüğümde, rolü oynamak için daha da
heveslendim.‖
    Fox, Wachowski‘lerle birtakım ortak noktalarının da olduğunu söylüyor: ―Projedeki
amaçlarıyla ilgili bana ilk söyledikleri Ģeylerden biri, yeğenlerinin gerçekten hoĢuna gidecek bir
film yapmak istedikleriydi. Benim de on yaĢında bir kızım ve beĢ buçuk yaĢında oğlum var; o
nedenle çocuklarımın bu filmde beni YarıĢçı X olarak görmeleri benim için çok heyecan
verici.‖ Fox, YarıĢçı X rolü üzerine Ģöyle diyor: ―Bu, canı istediği için maske takıp etrafta
dolaĢan biri değil. YarıĢmalarda yozlaĢmayı durdurmak için çalıĢan gizli bir organizasyonla
birlikte çalıĢıyor ve çok derin bir istihbarat toplama sürecini yürütüyor. Bu, pek çok insan için
ölüm kalım meselesi; bu nedenle gerçek kimliğinin saklı kalması gerekiyor.‖
    Fark edilmeden istihbarat toplama iĢinden paylarını alan sıra dıĢı dinamik ikili, Racer
ailesinin en genç üyesi Spritle ve evcil Ģempanzesi Chim-Chim‘den oluĢuyor. Ġkili daima
macera arayıĢındalar ama genelde yetiĢkinler tarafından geride bırakılıyor. O nedenle
eğlenceye katılmak için yaratıcılıklarını konuĢturuyorlar ve Speed‘in Mach 5‘inin bagajına
saklanmak gibi yollar buluyorlar.
    ―Spritle, yetiĢkinler gibi olmak isteyen, muzip küçük bir çocuk,‖ diyor Spritle‘ı
canlandıran oyuncu Paulie Litt. ―Herkes onu küçük görüyor. Onu korumak istiyorlar çünkü o
daha çocuk ama bilmedikleri Ģu ki, küçük olmasına rağmen güçlü biri. YarıĢ ve arabalar


                                                 7
konusunda bilgiyle dolu ve her Ģeyin bir parçası olmak istiyor, o yüzden geride bırakılmaktan
sıyrılmaya çalıĢıyor. Eğer istediği olsa, her yarıĢta Mach 5‘in bagajında olurdu.‖
    Çekimler sırasında sadece 11 yaĢında olan Litt, Spritle rolünü umut vaat eden 250
küçük oyuncunun arasından sıyrılarak kazandı. ―Bu her çocuğun hayali,‖ diyor Litt. ―Yaz
boyunca Almanya‘da bir film setindeydim ve bütün gün bir Ģempanzeyle oynadım. D aha iyi bir
Ģey olabilir mi?‖
    Chim-Chim aslında Willy ve Kenzie adlı iki Ģempanze tarafından canlandırıldı. ―Dünya
üzerinde role uygun eğitimi almıĢ iki ya da üç Ģempanze var,‖ diyor hayvan koordinatörü Sled
Reynolds. Ġleri düzeyde eğitim almıĢ olan üç yaĢındaki Willy baĢ Ģempanzeydi; daha genç
olan iki yaĢındaki Kenzie ise Willy‘nin yedeği ve dublörü olarak yer aldı.
    Spritle ve Chim-Chim perdede birbirlerinden çok fazla ayrı kalmadıkları için, aralarında
bir bağ oluĢması çok önemliydi. Litt ve Ģempanzeler arasında bir arkadaĢlık oluĢturma süreci,
sekiz haftaya yayıldı. ―Paulie günde iki üç saat Willy ve Kenzie‘yle vakit geçirerek aĢamalı
olarak onlarla yakınlık kurdu. ġempanzelere karĢı çok saygılıydı ve onların yanında çok
doğaldı,‖ diye belirtiyor Reynolds..
    Litt ―hayvanları çok seviyorum, Willy ve Kenzie‘yle birlikte çalıĢmak beni çok mutlu etti,‖
diyor. ―Çok sevimli ve akıllılar; çok farklı kiĢilikleri ve yüz hatları var, tıpkı sizin ve benim gibi.‖
    Speed Racer‘ın umut vaat ettiğini anlayan ve spor üstündeki egemenliğine bir tehdit
oluĢturduğunu gören, çokuluslu Royalton Industries‘in kurucusu milyarder iĢadamı E.P Arnold
Rayton, Speed‘e, Royalton‘un son       model  ekipmanlarına ve    antrenman   tesislerine
ulaĢabileceği kârlı bir sponsorluk anlaĢması öneriyor.
    ―Royalton Speed‘e hayatta bir kere karĢınıza çıkacak bir teklif sunuyor ama bazı
Ģartları var,‖ diyor Hirsch. ―Yüklü para karĢılığında Royalton için yarıĢmak ve pistteki en güçlü
desteğe sahip sürücülere karĢı yarıĢmaya devam etmek arasında seçim yapmak zorunda.
Speed Royalton‘un teklifini reddettiğinde, Royalton Speed‘i tehdit ederek ona tüm yarıĢlarda
Ģike yapıldığını ve Royalton olmadan bir daha hiçbir yarıĢı kazanamayacağını söylüyor. O
andan itibaren, Speed Royalton‘u haksız çıkarmak ve sevdiği sporu korumak için çalıĢıyor.‖
    Royalton Industries‘in açgözlülükle hareket eden sahibi rolünü oynaması için,
Wachowski‘ler daha önce ―V for Vendetta‖da birlikte çalıĢtıkları, baĢarılı Ġngiliz oyuncu Roger
Allam‘ın yeteneğine baĢvurdular. Allam, ―Larry ve Andy‘yle tekrar çalıĢmak harika bir Ģey.
KardeĢler sette çok rahatlar ve büyük uyum içindeler,‖ diye anlatıyor.
    Allam Royalton‘u ―kendi kendini yaratmıĢ biri‖ olarak tanımlıyor. ―Onun konumunda biri
için tahmin edileceğinin tersine, zengin bir geçmiĢe sahip değil. BaĢarı için çok çalıĢan hırslı
                                                      8
bir iĢadamı olarak baĢlamıĢ ve bunu yaparken devasa bir sanayi imparatorluğu kurmuĢ biri. O
kadar güçlü ki her yarıĢın sonucunu etkileyebileceğini düĢünüyor.‖
    Royalton‘un son planı, DYL pistlerinin iki rakip ailesini yönlendirmeyi içeriyor: Mudha
Motors ve Togokahn Motors. Musha Motors‘un baĢı, Bay Musha, baĢarılı Japon oyuncu
Hiroyuki Sanada tarafından canlandırılıyor.
    ―Bay Musha tam bir iĢadamı,‖ diyor Sanada. ― baĢ rakibi olan Togokahn Motors!u uzun
zamandan beri kontrol etmek istiyor. Royalton bunu biliyor ve Musha Motors‘un uydu
imalathanesi karĢılığında Tokogahn‘ı Musha‘ya vermeyi öneriyor. Bu anlaĢma Musha‘nın
rakiplerine karĢı üstünlük sağlamasına ve Royalton‘un uydu pazarını köĢeye sıkıĢtırmasına
izin verecek.‖
    Sanada Japonya‘da orijinal versiyon ―Mach Go Go Go‖yu izleyerek büyüdü. ―AçılıĢ
Ģarkısını hâlâ anımsıyorum. ‗Speed Racer‘ BirleĢik Devletler‘de Japon animasyon tarihini
yazdı. Wachowski kardeĢler filmleriyle her zaman tarih yazıyor, o yüzden bu filmin bir parçası
olmaktan dolayı çok mutluyum.‖
    Geçtiğimiz günlerde TIME dergisinin en etkili 100 isim listesinde yer alan Koreli pop
yıldızı Rain de kendine göre bir tarih yazıyor. Rain rol aldığı ilk Amerikan filmi olan ―Hızlı
YarıĢçı Speed Racer‖da Togokahn Motors‘ın baĢ sürücüsü ve varisi Taejo Togokahn rolünde.
    ―Bence insanlar bu filmde Rain‘e hayran kalacaklar. Perdede dikkatinizi çeken,
inanılmaz bir varlık gösteriyor,‖ diyor Silver.
    Rain‘in karakteri Taejo, Royalton‘un planıyla tehdit altında kalan ailesinin ismini
korumak zorunda kalıyor. ―Togokahn Motors beĢ nesildir Taejo‘nun ailesine ait,‖ diyor Rain.
―Taejo‘nun ailesi iĢe baĢladığından beri DYL‘de yarıĢmak çok değiĢti. Spor ve sürücüler belli
bir asalete sahipti ama Ģimdi her Ģey imaj, markalar ve kâr üzerine kurulu gibi görünüyor.
Speed gibi benim karakterim de ailesinin iĢini korumaya çalıĢıyor.‖
    Royalton‘un Togokahn Motors‘u ele geçirme planını yakından takip eden biri de Alman
oyuncu Benno Fürmann‘ın canlandırdığı MüfettiĢ Dedektör. ―MüfettiĢ Dedektör yıllardır Dünya
YarıĢ Ligi‘ndeki yozlaĢmayı araĢtırıyor,‖ diyor Fürmann. ―ġimdi YarıĢçı X‘le iĢbirliği yapıyor ve
ikisi Royalton‘un dalaveresini ortaya çıkarmaya yaklaĢıyorlar ama bunun için Speed Racer‘ın
yardımına muhtaçlar.‖
    ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ın ana kadrosunu tamamlayan isimler, Racer Motors‘un
vazgeçilmez tamircisi ve Racer ailesi üyesi Sparky rolündeki Avustralyalı oyuncu Kick Gurry
ve efsanevi DYL yarıĢçısı, Grand Prix eski Ģampiyonu Ben Burns rolündeki Richard
Roundtree.
                                                9
    Orijinal dizinin hayranları, Speed‘in ezeli düĢmanları Kaygan Yılan, Ezici ve Gri
Hayalet‘i anımsayacaklardır. Bu karakterleri sırasıyla Christian Oliver, John Benfield ve
canlandırıyor. Wachowski‘lerin yarattığı yeni rakipler de var: Ralph Herforth‘un canlandırdığı,
DYL camiasının en beğenilen sürücülerinden biri olan, Royalton takımının yıldız üyesi Jack
―Top mermisi‖ Taylor; Ashley Walters‘ın oynadığı, değerli mücevherlerle kaplı arabasına 22
milyon dolar paha biçilen bir sürücü olan Prens Kabala; Jana Pallaske‘nin canlandırdığı,
Speed‘in yarıĢı bitirme Ģansını azaltabilecek sinsi yarıĢ taktiklerine sahip, Uçan Tilkiler
Takımı‘nın lideri Delila ve Venezuela doğumlu Indy yarıĢçısı Milka Duno‘nun oynadığı Grand
Prix yarıĢmacısı Kellie ―Vites kutusu‖ Kalinkov…
    ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ın uluslararası oyuncu kadrosunu oluĢturmak kolay vir iĢ
değildi ama, yapımcı Grant Hill‘in söylediğine bakılırsa ―bence Larry ve Andy ‗Hızlı YarıĢçı
Speed Racer‘ın dünyasını farklı uluslardan insanlarla doldurma konusunda harika bir iĢ
çıkardılar. Sette bir sürü değiĢik dilin kullanıldığını duymak harikaydı ve ‗Hızlı YarıĢçı Speed
Racer‘ gibi uluslararası proje, gerçekten uluslararası bir kadroyu hak ediyor.‖
    ―Ġnanılmaz derecede çeĢitli bir oyuncu kadromuz vardı ama herkes rollerine mükemmel
uyum sağladı,‖ diyor Joel Silver. ―Susan ve John‘un, Emile, Christina ve Paulie gibi daha genç
oyuncularla aralarındaki dinamiği izlemek muhteĢemdi. Sette gerçek bir aile oldular.‖
                                               10
        OTOMOBĠLLER, YARIġ PĠSTLERĠ VE ―CAR-FU‖NUN DOĞUMU


    Speed Racer‘ın yıldırım gibi ilerleyen Mach 5‘i, ekranların belki de en çok tanınan
otomobillerinden biri. Kaporta boyunca iĢlenmiĢ kırmızı bir ‗M‘ ve parlak beyaz renkle
tamamlanan saldırgan profili, dünya çapındaki ―Speed Racer‖ hayranlarının zihinlerinde yer
etti. Mach 5‘in güncellenmiĢ tasarımı birkaç yöne gidebilecekken ―çok sleek hatlara sahip yarı
retro bir görünüĢe döndük‖ diyor prodüksiyon tasarımcısı Owen Paterson.
    ―ÇeĢitli olasılıkları inceledikten sonra, Larry ve Andy orijinal Mach 5‘in ikonik profiline
baktılar ve zamana meydan okuyan ve eĢsiz bir görünüĢe sahip orijinalin özünü korumaya
karar verdiler,‖ diyor Joel Silver.
    Mach 5 azılı hayranların zihninde Speed Racer‘la en çok bağdaĢtırdıkları araba olarak
kalacaksa da, Wachowski‘ler bir adım daha ileri gittiler ve yeni kuĢak Mach serisini, Mach 6‘yi
sundular.
    ―Larry ve Andy‘den bekleneceği gibi, yeni bir çığır açmak istediler,‖ diyor Paterson.
―Sadece Dünya YarıĢ Ligi‘nde pist yarıĢları için kullanılan Mach 6 için, çok cesur ama rafine
bir profili tercih ettik ve M5‘in genel renk düzeniyle ‗M‘ Ģeklini koruduk.‖
    Dahası, ―Larry ve Andy filmde Mach 6 ve sınıfındaki arabaları tanımlamak için bir terim
buldular,‖  diye  devam   ediyor  prodüksiyon   tasarımcısı.  ―Tekerleklerini  180  derece
döndürebildikleri ve engellerin arasından yanlamasına hızanarak birkaç G ile geçebildikleri
için bu tip arabaları ‗T180‘ olarak adlandırdılar.‖
    Paterson ve ekibi, çekimlerin baĢlamasından neredeyse bir yıl önce çalıĢmaya baĢladı
ve 100‘den fazla otomobil tasarımı yaptı. ―Bizim dünyamızda mimarlarımız var ama ‗Hızlı
YarıĢçı Speed Racer‘ dünyasında insanlar araçlarını modifiye etmeleri için araba mimarları
tutuyorlar,‖ diyor Paterson.
    ―Storyboard sanatçılarından otomotiv endüstrisinin en iyi tasarımcılarından, alanında
en yetenekli sanatçılardan bazılarını bir araya getirdik. Onlarla birlikte eğlenmek ve herkesin
fikirlerini birbirlerine paslamasını istedik,‖ diyor Hill.
    Araba tasarımları kabul edildiğinde, modellendi ve dijital ortamda boyandı. Bunlara ek
olarak, Speed‘in Mach 5‘i ve YarıĢçı X‘in Shooting Star‘ı belli sahneler için bire bir ölçekte
fiziksel olarak üretildi. Her bir arabanın kokpitine oturmak mümkün idiyse de bu tam boy
kopyalar, motor takılmadığı için aslında hiçbir yere gitmiyorlardı. Filmdeki yükseklerden uçan,
tempolu aksiyon sahnelerinin tümü CGI teknolojisiyle dijital olarak üretildi.


                                                  11
    Yapımcılar baĢlangıçta filmdeki yarıĢ sahnelerini gerçek pistlerde gerçek otomobiller
kullanarak çekme olasılığını değerlendirdiler. Ancak Paterson‘un belirttiğine göre, ―Arabaların
tarzı ve elde etmek istediğimiz yüksek oktanlı aksiyona bakınca, dijital olarak yaratmak çok
daha mantıklı geldi.‖
    ―YarıĢçıların otomobillerini sürdükleri hızda ve kullandıkları dövüĢ teknikleri ile, pistte
pek çok precarious an yaĢanıyor,‖ diyor görsel efekt süpervizörü Dan Glass. ―Bu aĢırı
derecede tehlikeli görünen bir spor ama kimse ciddi biçimde yaralanmıyor çünkü sürücüyü
koruyan bir cihaz geliĢtirdik.‖
    Görsel efekt süpervizörü John Gaeta ekliyor, ―Larry ve Andyi ‗Kwiksave Köpüğü‘ adını
verdikleri bir güvenlik önlemi fikrini ortaya attılar; çarpıĢma anında sürücüyü korumak için
etrafında ĢiĢen büyük, lastik bir top gibi. Bu, Dünya YarıĢ Ligi‘nde yarıĢan tüm otomobillerde
bulunan standart bir ekipman.‖
    Otomobiller etkileyici olsalar da hareketlerini sergilemek için aynı derecede dramatik bir
yere ihtiyaç duyuyorlardı. Paterson, ―Wachowski kardeĢlerin ilk direktifi, ‗yarıĢ pistlerimiz
büyük bir slalom pistiyle skateboard parkı arası bir Ģey olmalı‘ Ģeklindeydi‖ diye hatırlıyor.
    ―Larry ve Andy, her yarıĢın bir diğerinden çok farklı göründüğünden emin olmak
istediler,‖ diyor Silver. ―Pistleri ve arkaplanları dijital olarak inĢa etme özgürlüğüne sahip
olduğumuza göre, hayal güçlerimizi son vitese aldık. Ġnanılmaz ve heyecan verici Ģeyler
göreceksiniz; yarıĢlar sizi koltuğunuzuna mıhlayacak.‖
    EĢsiz özelliklere sahip dört yarıĢ pisti yaratıldı. Pistler cesaret isteyen döngüler, baĢ
döndürücü spiraller ve nefes kesen atlayıĢlar içermekle kalmıyor, egzotik görünümlü
ortamlardan geçiyor.
    Speed Racer‘ın evindeki pist, merhum ağabeyi Rex‘in rekoru hâlâ elinde tuttuğu Fırtına
Kayası. Fırtına Kayası dünya klasmanında bir pist olmakla birlikte, DYL‘deki büyük pistlerden
biri değil. Paterson, ―Fırtına Kayası, daha iyi günler görmüĢ bir pist. Yine de, Rex Racer‘ın
mirası nedeniyle Speed‘in kalbinde özel bir yeri var. Fırtına Kayası, diğer pistlerin getirdiği tüm
heyecana sahip; spiraller, bariyerler, kelebekler ve devasa düĢüĢler,‖ diye belirtiyor.
    ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖daki ikinci pist, DYL‘deki üst lig pisti olan Fuji Heleksikonu,
arkaplanında doğal volkanlar ve uluslarası ün sahibi mimarların tasarımlarından esinlenilmiĢ
modern binalar bulunan, tropik bir takımada üzerine kurulmuĢ. Pist, hayranlık uyandıran
dönüĢ ve virajlarla ıĢıltılı denizin üzerinde mercan adasının içine girip çıkıyor.
    Casa Cristo 5000, yarıĢmacıların ölüme meydan okudukları ve Rex Racer‘ın hayatını
kaybettiği ralli. Ölümcül derecede tehlikeli olduğu için ―Cadı Kazanı‖ diye adlandırılanl parkur
                                                 12
birkaç kıtayı kapsıyor ve hayal edebileceğiniz her tipte araziden geçiyor. YarıĢçılar Zunubya
Çölü‘nün yakıcı sıcağından dar buzul tepelerine ve soğuk Malta Buz Mağaraları‘na kadar aĢırı
iklim koĢullarına dayanmak zorundalar. YanlıĢ bir dönüĢ, yüzlerce metreden düĢmesine
neden olarak bir yarıĢçıyı ölüme gönderebilir. Her ne kadar DYL yarıĢların temiz bir tarzda
yapılması için çaba gösterdiyse de, el altından yapılan sürüĢ hileleri, örneğin kancalar, lastik
çivileri ve mancınıklar, Casa Cristo 5000‘i ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖daki en acımasız
dayanıklılık testi haline getiriyor.
    ―Casa Cristo 5000, dünyanın en tehlikeli ülkeler arası yarıĢı ve yarıĢçılar öne geçmek
için ne gerekiyorsa yapıyorlar,‖ diye açıklıyor Paterson. ―Roma savaĢ arabası usulü yarıĢ
dediğimiz bir Ģey geliĢtirdik; otomobillerden kılıçlar ve lastikleri korumak için kalkanlar çıkıyor.‖
    Casa Cristo 5000‘i kazanmak için oldukça yoğun bir baskı var çünkü Ģampiyon olan
yarıĢçı, DYL‘nin en büyük olayında yarıĢma hakkı elde edecek: Grand Prix. Grand Prix‘de
kazanılan zafer, kazanana sadece ün ve servet kazandırmakla kalmayacak, onu Dünya YarıĢ
Ligi‘nde bir anda efsane mertebesine ulaĢtıracak.
    ―Daytona 500, Indy 500 ve Dünya Kupası‘nın toplamından daha büyük bir yarıĢ hayal
edin,‖ diyor Joel Silver. ―DYL‘nin Grand Prix‘si, ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ dünyasında böyle
bir olay.‖
    Paterson, ―Grand Prix yarıĢ pisti, Cosmopolis kentinin tam içine inĢa edilmiĢ,‖ diye
belirtiyor. ―Muazzam bir Ģey. Otomobillerin ĢaĢırtıcı hızlara çıkmasına olanak veren dev
iniĢler, döngüler ve kelebek dönüĢleriyle inanılmaz bir pist,‖ diyor.
    Grand Prix‘nin fikri ve görünüĢü, Paterson‘un belirttiğine göre ―Chicago‘da büyüyen ve
civar binaların çatılarından Wrigley Stadyumu‘ndaki bir beyzbol maçını izlemekten hep zevk
alan‖ Wachowski kardeĢlerden geliyor. Paterson Ģöyle devam ediyor: ―Gökdelenleri birer
tribüne dönüĢtürmek gibi bir fikirleri vardı. Sonuç olarak, Ģehrin kendisi, yılın en büyük yarıĢı
için bir tribün haline geldi.‖
    Grand Prix yarıĢ pistinin bir baĢka özelliği de Wachowski‘lerin, birden fazla fotoğraf
makinesiyle anlık görüntü yakalamaya öncülük eden bir 19. yüzyıl fotoğraçısı olan Eadweard
Muybridge‘e saygı duruĢunda bulundukları bir görsel yanılsamaydı. Muybridge‘in bulduğu
ilkeler, ―Matrix‖teki ―Bullet time‖ efektinin yaratılmasına esin kaynağı olmuĢtu.
    Yapımcılar, Grand Prix pistinin parkurlarından biri boyunca arkaplandaki duvara bir dizi
zebra resmi yerleĢtirdiler. Speed Racer ve rakip yarıĢçılar perdede hızlanırken, art arda
görünen resimler, zebranın –Muybridge‘in ―Hareket Eden At‖ olarak bilinen fotoğraf dizisine
benzer Ģekilde- koĢtuğu izlenimini yaratıyor.
                                                  13
    ―Ġlham kaynaklarımıza Ģapka çıkarmayı seviyoruz. Hareketli zebra temelde ―Bullet
Time‖ın esin kaynağına bir göz kırpma,‖ diyor Gaeta. ―Bu filmde arkaplanlara bir sürü
yanılsama yerleĢtirdik; onlardan biri de, Grand Prix pistindeki bir reklam görünümü altında
Muybridge‘vari bir gönderme.‖
    ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ın tempolu aksiyon sahneleri sırasında her bir oyuncunun
tepkileri ve yakın plan çekimleri için gereken kamera açılarına da büyük dikkat gösterildi.
Otomobilin dıĢı dijital olarak yaratılırken, gerçek yarıĢ arabalarının araç dinamiklerini simüle
etmek için direksiyon, gaz ve fren pedalları ve arkadan ıĢıklandırmalı kontrol paneli dahil
olmak üzere bire bir ölçekte kokpitler üretilip sanal gerçeklik sürüĢ programı tarafından kontrol
edilen, hidrolik yataklara yerleĢtirildi.
    ―V for Vendetta‖nın da yönetmenliğini üstlenen ikinci ekip yönetmeni James McTeigue,
ekibiyle birlikte 61x12 metre boyutlarındaki yeĢil perdede filmin dört büyük yarıĢ sahnesini
çekti. Hidrolik yataklar, yarıĢlara katılan çeĢitli arabaların pistte yol alırken yaptığı hareketleri
simüle edecek Ģekilde tasarlandı. Hidrolikle çalıĢan güçlü platform, kokpitlerin üç boyutlu
uzayda hareket etmesini ve pist üzerinde yarıĢçının emirlerini kesin olarak taklit etmesini
sağladı.
    ―Hidrolik yatakların tabanı, otomobil kokpitinin hareketlerini önceden çekilmiĢ sahneye
bağlayan yazılım tarafından kontrol ediliyordu. gimbals‘ base is controlled by software that
ties the movement of the car cockpit to the pre-visualized scene. Oyuncuların gerçekten
araba kullandıklarını hissetmelerine yardımcı olmak için rüzgâr gibi, canlı unsurlar da
kullandık,‖ diyor Owen Paterson.
    Bir oyuncunu gözüyle bakınca, Rain Ģunları söylüyor: ―Hidrolik yatağı kullanmak yoğun
bir deneyimdi. Bir Formula 1 otomobili kullanmaya ancak bu kadar yaklaĢabilirdim herhalde;
ama bu çok daha az tehlikeli.‖
    Emile Hirsch ―hidrolik yatakla çalıĢmak eğlenceliydi ve benim için yeni bir sınav oldu,‖
diye anımsıyor. ―Orada gerçekten savruluyorsunuz, o nedenle sahnede fırlatılıyormuĢ gibi
davranmanıza gerek yok. Sabir bir Ģeyi sürüyormuĢ gibi yapmaktan çok daha gerçekçi.‖
    Matthew Fox ―Hidrolik yatak vahĢi bir Ģey ve iyi odaklanmak gerekiyor. ‗Hızlı YarıĢçı
Speed Racer‘da yarıĢ bir yakın temas sporu olduğu için, aksiyonun inandırıcı olması önemli.
James ve ekibi, yatak üzerinde tam bir hakimiyet kurmuĢtu ve aletin seviyelerini istedikleri gibi
ayarlıyorlardı. Ben de sürekli ‗Hızlandırın Ģunu!‘ diyordum,‖ diye ekliyor.
                                                 14
        ―HIZLI YARIġÇI SPEED RACER‖IN HĠPER-STĠLĠZE DÜNYASI

    Speed‘in yarıĢlarda zafer kazanma arayıĢı onu dünyanın dört yanına, evindeki Fırtına
Kayası pistinden kıtalararası Casa Cristo 5000 rallisine, oradan da Cosmopolis‘teki Grand
Prix‘ye götürüyor. Wachowskiler, değiĢken setleri ve aksiyon sahnelerini yaratmak için en
yaratıcı tasarımcıların, görsel efekt sanatçılarının ve dijital görüntü uzmanlarının uzmanlığına
baĢvurdular. Çoğuyla geçmiĢte beraber çalıĢmıĢlardı. Yönetmenler, filmin 2000‘den fazla
görsel efekt sekansının denetlenmesi gibi kritik bir görevi, görsel efekt süpervizörleri Dan
Glass ve Oscar ödüllü John Gaeta‘ya teslim ettiler.
    ―Dünyanın çeĢitli yerlerinden, egzotik Ģehirler, kurak çöller ve buzlu dağ yolları gibi,
normalde çekmemizin olanaksız olduğu mekânları göstermek istedik,‖ diye açıklıyor Owen
Paterson. ―Pek çok yönetmenin çekmek istediği ama ya çok uzak olması ya da film ekibinin
ortama uyum sağlayamaması nedeniyle çekemediği yerler. Onun yerine, bu nadide ve egzotik
mekânları alıp ‗sanallaĢtırmaya‘ karar verdik; böylece görsel efekt departmanının onları
sahnelere dahil etmesi mümkün oldu.‖
    ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ın görüntülerinin son hali, yeĢil perde önündeki oyuncularla
Ġtalya, Fas, Avusturya, Türkiye ve Death Valley gibi lokasyonların high-definition görüntülerin
birleĢtirilmesiyle yaratıldı. Bu görüntüler, ultra yüksek çözünürlüklü sabit dijital kameralar
kullanan küçük bir kamera ekibi tarafından çekildi ve bir araya getirilerek QuickTime Virtual
Reality (QTVR) küreleri olarak bilinen ve ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ ekibi tarafından ―balon
görüntü‖ olarak adlandırılan, 360 derece panoramik arka planlar yaratmak için kullanıldı.
    Dan Glass, ―balon görüntü ekibi sadece birkaç kiĢiden oluĢtuğu ve tam kadro bir
prodüksiyon ekibine göre çok daha az ekipman gerektirdiği için, normalde geniĢ film
ekiplerine izin vermeyen egzotik lokasyonlara girebildik,‖ diye anlatıyor.
    ―Burada ana fikir, yaratım sürecimizde git gide daha da özgür olmak,‖ diyor Gaeta.
―Çekilen görüntüler postprodüksiyonda bir araya getirildiğinde, oluĢan panaromik görüntüde
kameranızı istediğiniz yere koyabiliyor ve herhangi bir odak uzaklığında görmek istediğinizi
görüyorsunuz. ―Matrix‖te yarattığımız ‗Bullet time‘ kavramını ‗Racer time‘la geniĢlettik. ‗Racer
time‘ ‗Bullet time‘a benziyor ama derinlik boyutu katıyor.‖
    Wachowski‘ler, çekimler baĢladığında Sony‘nin henüz piyasaya sürülmemiĢ olan F-23
HD kamerasını kullanan ilk filmcilerdi.                                               15
    ―Sony‘nin ürettiği ilk beĢ F-23 kamerayı kullandık ve kameralar çok güzel çalıĢtı,‖ diyor
her ikisi de HD teknolojisiyle çekilen ―Star Wars Bölüm II ve III‖te çalıĢan görüntü yönetmeni
David Tatersall. ―Bu Larry ve Andy‘nin hedeflediği görünümü sağlamak için mükemmel bir
seçimdi. Sekanslar çok net, doymuĢ ve çok parlak oldu.‖
    ―Renkleri alıĢılmıĢ sınırların ötesine taĢıdık ve ‗pop-timistic‘ ya da ‗techno-color
görüntü‘ adını verdiğimiz durumu elde ettik,‖ diye ekliyor Glass.
    Filmin görsel efekt sekanslarını oluĢturmak için Wachowski‘ler ―canlı anime görünümü‖
dedikleri görünümü elde etmek için ön, orta ve arkaplanın iki boyutlu animasyondakine benzer
Ģekilde odakta kalmasını sağlayan bir görsel katmanlama tekniği kullandılar. Bu teknik,
yapımcılar tarafından ―2½D teknolojisi‖ olarak adlandırıldı. Glass Ģöyle açıklıyor: ―Filmde her
katman—ön, orta ve arkaplan—ayrı ayrı yaratıldı. Böylece bu düzlemlerin birbirine karĢı
hareket etme Ģekli, izleyerek büyüdüğümüz çizgi filmlerdekine benzer bir özelliğe sahip; bu
çocuklar için ikinci bir dil gibi.‖ Kasıtlı olarak gerçekçiliği duygunun gerisine itmek ve perspektif
çizgilerini bulanıklaĢtırmak, görsel efekt ekibinin özgürce hareket etmesini sağladı.
―Perspektife karĢı hareket ediyoruz ve bilinçli olarak kuralları yıkan görüntüler yaratıyoruz.‖
    ―Anime ifade yanı güçlü bir format,‖ diyor Gaeta. ―Elle hazırlanan çizgi dizide, duyguları
vurgulamak için kasıtlı olarak gerçekçilikten uzak perspektifler kullanılırdı. Bu, neyin gerçek
olduğundan çok sanatçının ne hissetmenizi istediğiyle bağlantılı bir Ģey. Bunu canlı
oyuncuların yer aldığı bir filme uyarlamak, en basit deyimle, hareket eden kolajlar yaratmaya
benzer bir süreç içeriyordu.‖
    ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖daki setlerin ve mekânların çoğu, gerçek lokasyonların
sanal versiyonu ya da bilgisayarla üretilmiĢ olsa da, birkaç gerçek set de kuruldu.
Prodüksiyon tasarımcısı Owen Paterson ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ dünyasını ―geçmiĢle
geleceğin kaynaĢtığı bir dönem; 1960‘ların iyimserliğinin ve modasının, geleceğin rekabetçiliği
ve teknolojisiyle birleĢtiği bir paralel gerçeklik‖ olarak tanımlıyor. ―Larry ve Andy, ‗Hızlı YarıĢçı
Speed Racer‖ dünyasının belli bir döneme hapsolmasını istemediler.‖
    ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ da iki zıt muhit sunuluyor: biri Racer ailesinde bulunan
güvenli ve banliyövari, diğeri fiyakalı, ultramodern ve firmaların reklamlarına boğulmuĢ.
―Racer ailesi sıcak, parlak ve doymuĢ renklere sahip, sade bir banliyö ortamında yaĢıyor,‖
diyor Paterson. ―Los Angeles‘ta epey bir konsept çalıĢması yaptık ve orada yüzyılın
ortasındaki evlerin modern tarzından esinlendik.‖
    Royalton Industries ise buna kontrast oluĢturacak Ģekilde, reklam panoları ve firma
logolarıyla yapay olarak ıĢıklandırılmıĢ soğuk bir gerçekliğe sahip, ultramoder n Cosmopolis
                                                 16
kentinde bulunuyor. Paterson, ―ġangay ve Hong Kong gibi hareketli ve modern bir Ģehir
manzarasını –hem mimari hem de reklamsal anlamda- aldık ve Royalton‘un yönettiği,
çokuluslu holding dünyasına uyarladık. Bu, küresel markaların ve pazarlamanın dopingli hali,‖
diye belirtiyor. Ġçeride, Royalton‘un ofisi güç, zenginlik ve abartıyı yansıtan mor dokunuĢlarla
süslenmiĢ gümüĢ grisinin ağırlıkta olduğu, geniĢ ama steril bir ortam.
    Racer ailesinin filmin merkezinde yer almasına benzer bir Ģeykilde, Racer ailesinin evi
de çekimlerin merkezinde yer alıyordu. Filmin en sevgi dolu aile anlarından biri, bu sette
gerçekleĢti. Dahası, alıĢılmıĢ bir banliyö evinden farklı olarak, Racer ailesinin oturma odasının
odak noktası, evin ortasına park etmiĢ olan Mach 5.
    Owen Paterson ve kostüm tasarımcısı Kym Barrett arasındaki koordinasyon büyük
önem taĢıyordu. Barrett Ģöyle diyor: ―Tüm karakterlerin birer renk paleti var: Baba ve Anne
sırasıyla kırmızı ve yeĢil; Speed mavi ve beyaz giyiyor. Bu kostüm renklerini dengelemek için
evde bolca turuncu, turkuvaz ve çingene pembesi kullandık. Hepsini birbirine ‗Racer kırmızısı‘
adını verdiğimiz kırmızı zeminle bağladık.‖ YeĢil perde önünde çekilen sahnelerde yeĢil olan
her Ģey kaybolacağından, Barrett alternatif renk düzenleri bulmak zorundaydı.
    ―Larry ve Andy‘yle ilk görüĢmemizde, bana zengin ana renkler istediklerini söylediler,‖
diye devam ediyor Barrett. ―Fazla ayrıntıya girmek yerine, her yaĢtan insana seslenen çizgi
dizinin film uyarlamasını yaratmak için düĢündükleri konsepti anlatmaya baĢladılar. Bu açıklık
kazandığında, beni kendi halime bıraktılar.‖
    Orijinal çizgi diziyi referans alan Barrett‘ın bulduğu, 1960‘lar Amerikan yaĢam stiline ait
bir kaynakla Racer ailesinin kıyafetlerinin kökleri ortaya çıktı. Barret retro-fütüristik bir görünüĢ
elde etmek için ana renklere sahip, kimi zaman desenli kumaĢlar kullandı. Speed Racer‘ın
kıyafeti çizgi dizinin her bölümünde aynıydı: beyaz polo yakalı mavi bir tiĢört, beyaz pantolon,
taba yarıĢ eldivenleri, kırmızı fular ve kırmızı çoraplar. Tatsuo Yoshida, 1960‘larda ―Mach Go
Go Go‖nun kahramanını yaratırken Elvis Presley‘in ―Viva Las Vegas‖ filmindeki görünüĢünden
esinlenmiĢti. Barret yaratıcı inisiyatifini kullanarak Speed‘in görünüĢünü değiĢtirdi ama Casa
Cristo 5000 rallisi için Emile Hirsch‘e Speed‘in klasik kıyafetini giydirerek orijinal seriye selam
durmayı ihmal etmedi.
    Trixie‘nin renk paleti, Ģirin gelikopterine ve cıvıl cıvıl kiĢiliğine uyan bir Ģeker pembesi.
―Kıyafetlerime bayıldım,‖ diyor Christina Ricci. ―Karakterim tam bir kız ama aynı zamanda biraz
da erkek fatma.‖
    Los Angeles‘ta bulunan ve çocuklara ve yetiĢkinlere seslenen popüler kıyafet ve
aksesuar koleksiyonunu maymun suratı grafiğinin süslediği tasarımcı Paul Frank‘e yaklaĢırken
                                                 17
Barrett‘ın aklında Spritle ve Chim-Chim vardı. Frank, Barrett‘ı Ģirketinin deposunu ziyaret
etmesi için davet etti. Barret orada meĢhur maymun suratlı pijamaları buldu ve Spritle için
mükemmel olacağını düĢündü.
    Barrett ―Paul ve ben konuĢurken, ‗neden Chim-Chim‘e de aynı pijamanın tersini
vermeyelim?‘ diye düĢündük. Paul bizim için bir çocuk yüzü tasarlamayı kabul etti ve böylece
Chim-Chim‘in pijamalarını tasarladık. Herkes bayıldı,‖ diye anımsıyor.
    Kaygan Yılan ve Gri Hayalet gibi çeĢitli araba yarıĢçılarının görünümleri için, Barrett
otomobil  tasarımlarını  yansıtan  kıyafetler  tasarlamayı  hedefledi.  ―Arabalar  önceden
tasarlandığı için, Owen‘la oturup her yarıĢçının motifini, renk ve dokusunu tartıĢtık,‖ diye
açıklıyor Barrett. Kayfan Yılan‘ın pullu, rock yıldızı havası taĢıyan kıyafeti ve Thor-Axine ġirketi
Takımı‘nın Viking esintileri taĢıyan giysileri, Barrett‘ın en sevdiği parçalar. ―ġanslıydım çünkü
yarıĢçıların çoğu her Ģeyi denemeye hazır dublörlerdi ve gülünç görünmekten korkmuyorlardı.
Kıyafetlerle harika zaman geçirdik.‖
    Filmde kullanılan yarıĢ tulumlarını tasarlayıp hazırlamak için Barrett, ―Eragon‖da birlikte
çalıĢtığı, Londralı iki yetenekli deri üreticisinin yardımını istedi: Patrick Whitaker ve Keir Malem.
    Barret, YarıĢçı X için, ―Maskeli YarıĢçı‘nın çizgi dizideki ürkütücü fiziksel görünümünü
korumak istedik. YarıĢçı X bir süper kahraman ama pelerinli olanlardan değil; biz de bir süper
kahramanla motosiklet yarıĢçısını birleĢtiren bir görünüm hazırladık. Daha günlük bir deri
kıyafet hazırlamaya karar verdik; etrafta dolaĢabileceğiniz ve fazla bakım istemeyen, ve
sadece suçla savaĢmak için giyilmiĢ hissi uyandırmayan bir Ģey...‖ diyor.
    ―Larry ve Andy‘nin rolü bana verdikten sonra ilk söylediği Ģeylerden biri, ‗Kıyafet çok
dar olacak,‘ oldu. Herhalde kendilerince ‗forma gir‘ demek istiyorlardı,‖ diye gülüyor Matthew
Fox.
    Deri tulum,sette eĢsiz bir fiziksel zorluk oluĢturdu Fox için. ―Kıyafet çok çabuk ısınıyor.
DövüĢ sahnelerinde kısa çekimlerden sonra serinlemek zorunda kalıyordum.‖
    En zorlu dövüĢ sahnesi, Casa Cristo 5000 yol yarıĢı sırasında bir gecelik pit stop için
kurulan sette geçiyordu. Royalton‘un adamı Ezici tarafından kiralanan ninjalar, bir gece
suikastı giriĢimiyle Speed Racer ve YarıĢçı X‘in kaldıkları otel odalarını basıyorlar.
    ―YarıĢçı X, Speed ve ninjaların olduğu dövüĢ sahnesini yaratmak çok eğlenceliydi,‖
diyor dublör koordinatörü Chad Stahelski. ―Her bir dövüĢün tonu birbirinden farklı. YarıĢçı X‘le
dövüĢen ninja epey ciddi, o nedenle YarıĢçı X‘i zorluyor. Ama Speed‘le dövüĢen ninja daha
çok bir ‗nonja‘ çünkü bunun biraz daha komik olmasını istedik.‖


                                                 18
    ―YarıĢçı X yumruk attığında, kırılan kemiklerin sesini duymayı bekleyebilirsiniz,‖ diyor
Fox. ―Blok hamleleri çok etkili ve gerçek bir ritme sahip.‖ Fox, ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖da
çalıĢmadan önce aldığı kapsamlı dövüĢ sanatları eğitiminin yararını gördü. ―Birkaç yıl Tae
Kwon Do çalıĢtım ve turnuvalara katıldım; bu filmdeki dövüĢ sanatı öğeleri, o teknikleri
yeniden ziyaret etmeme olanak tanıdı.‖
    DövüĢ sahneleri için çalıĢmak, Emile Hirsch için yeni bir deneyimdi. ―Dublör ekibiyle
çalıĢmak epey zorluydu. Biraz Kung Fu öğrendim ve bu gerçekten hoĢuma gitti. Farklı hareket
sıralarını öğrenmeyi sevdim ve iyi bir dublör olmanın ne kadar disiplin ve kararlılık
gerektirdiğini daha iyi anladım.‖
    ―Emile‘e bir dublör olmak için gereken temel taĢları verdik. Hızlı öğreniyor,‖ diye ekliyor
Stahelski. ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ üç ―Matrix‖ filminde ve ―V for Vendetta‖da yer alan
Stahleski‘nin, Wachowski‘lerle yaptığı beĢinci iĢbirliği
    Wachowski kardeĢlerin Owen Paterson, John Gaeta, Dan Glass ve Kym Barrett gibi
kamera arkası sanatçılarıyla tekrarlanan iĢbirliğini ―kardeĢler aynı kiĢilerle tekrar tekrar
çalıĢmayı seviyor,‖ diye yorumluyor Joel Silver. ―Tanıdıklık zaman kazandırıyor; bu da film
setlerinde, özellikle bu ölçekte bir projede çok önemli.‖
    Wachowski‘lerle ilk çalıĢma deneyimi hakkında, Hirsch Ģöyle diyor: ―Bu kadar eğlenceli
olacakları hiç aklıma gelmemiĢti. ‗Matrix‘ üçlemesini izlediğinizde, ‗bu adamlar bayağı ciddi‘
diye düĢünüyorsunuz. Ama ikisi de eğlenceyi seviyor. Bence çocuk ruhuna sahipler; bu
yüzden de bu proje için mükemmel isimler. Yaptıkları Ģeyi gerçekten çok seviyorlar ve bu da
belli oluyor.‖
    Fox, ―Larry, Andy ve böylesi inanılmaz bir kadroyla çalıĢmak harikaydı. Tüm kadronun
bir araya geldiği zamanlar oldu ve herkesi kıyafetleri içinde gördüğünüzde, orada olduğunuza
inanamıyordunuz. MuhteĢem zaman geçirdik,‖ diyor.
    ―Wachowski‘lerle çalıĢmak bir onurdur,‖ diyor Rain. Bu projenin en sevdiğim yanı,
öykünün umutlar ve hayaller hakkında olması. Çocuklar bu filmi izlediklerinde, hikâye onlara
gerçekten denerlerse, inanılmaz Ģeyler yapabileceklerine dair umut verebilir.‖
    Silver sözlerini Ģöyle noktalıyor: ―Bu filmi yapmayı uzun zamandır istiyorduk; birlikte
çalıĢıp bu 20. yüzyıl klasiğini yeni binyıla taĢıyan böyle harika bir oyuncu, zanaatkâr ve
teknisyen ekibine sahip olduğumuz için çok Ģanslıyız. ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ı yeni
kuĢağa tanıtma fırsatı bulduğumuz için çok heyecanlıyız ve her yaĢtan seyircinin zevk
alabileceği bir film yaptığımız için gururluyuz.‖
                        ###
                                                19
              HIZLI YARIŞÇI SPEED RACER’IN DÜNYASI


COSMOPOLIS
Speed Racer hayali Cosmopolis Ģehrinde geçiyor. IĢıl ıĢıl ve renkli bir metropolis olan Ģehir,
reklam ve ilan panolarının ufukta görünen tüm binaları aydınlattığı bir gökdelenler denizinde
yüzüyor. Speed Racer’ın tüm dünyasında olduğu gibi Cosmopolis‘te de, yarıĢ sadece bir spor
değil, bir yaĢam biçimi.


DÜNYA YARIġ LĠGĠ (DYL)
Speed Racer’ın dünyasında, araba yarıĢları bildiğimizin çok ötesinde bir tarzda yapılyor.
Otomotiv sanatının oldukça stilize eserleri olan otomobillerin her biri, sürücüsünün kiĢiliğini
yansıtacak Ģekilde tasarlanıyor ve bunun sonucu olarak rengârenk bir boya skalasına sahip
oluyorlar. DYL‘nin öncülüğünü yaptığı, dünyanın bir numaralı sporu olan araba yarıĢı, medya
tarafından her ülkede ve her dilde izleniyor. Neredeyse tüm otomobiller ve tüm takımların
sponsorluğu, çok büyük Ģirketler tarafından yapılıyor. Bu otomobiller yalnızca hız için değil
aynı zamanda hayal edebileceğiniz en inanılmaz parkurlarda yerçekimine meydan okuyan
numaralar yapmaları için üretilmiĢ. YarıĢa yirmi araba baĢlayabilir ama sadece bir avuç
yarıĢçı bitiĢ çizgisini görebilir.


OTOMOBĠLLER
Speed Racer dünyasındaki yarıĢ arabaları T-180 olarak biliniyor ve saatte 400 milin üstünde
hız yapabilecek kapasiteye sahip. YarıĢçılar günlük yaĢamlarında ve yol yarıĢlarında sokak
otomobilleri kullanıyor, stadyum ve parkur yarıĢlarında T-180 yarıĢ otomobilleri kullanıyorlar.
En iyi T-180 sürücüleri, tipik bir yarıĢta 4 g‘nin üzerinde güce dayanabilecek durumdalar. Tüm
yarıĢ arabalarında, yarıĢmacıların çarpıĢmalardan kaçmalarını ve parkurdan yaralanmadan
çıkmalarını sağlayan Kwiksave Köpüğü bulunuyor. Birinci gelen sürücüler, zaferlerini bir
sürahi dolusu soğuk sütle kutluyorlar!


KWIKSAVE KÖPÜĞÜ
Tüm otomobillere yerleĢtirilen ve sürücüleri sarıp onları güvenle yolun dıĢına taĢıyan bir
güvenlik özelliği.


                                                 20
           HIZLI YARIŞÇI SPEED RACER’ DA KİM KİMDİR ?


RACER DOSTLARI VE AİLESİ


SPEED RACER (Emile Hirsch)
YarıĢ dünyasında doğup büyüyen Speed Racer, daha yürümeden araba sürmeyi öğrendi.
Bugün, kendisine -Ģans için kırmızı çorap giymekten bir virajın yaklaĢtığını sezmeye kadar-
araba sürmek hakkında her Ģeyi öğreten ağabeyi Rex‘in izinden giden yeniyetme bir yarıĢçı.
Speed Racer, DÜNYA YARIġ LĠGĠ - DYL‘deki birkaç bağımsız yarıĢçıdan biri; sponsoru yok
ve babasının takımı Racer Motors için yarıĢıyor.


MACH 5
Speed Racer‘ın sokak otomobili Mach 5, ĢimĢek gibi bir araba ve arabaya avantaj sağlamak
için özel olarak tasarlanmıĢ düğmelerle donatılmıĢ:


       A Düğmesi: Otomobilin yolunu kesen her Ģeyin üzerinden atlamasını sağlayan
       bir set hidrolik krikonun çıkmasını sağlıyor.
       B Düğmesi: ġoför mahallini kapatarak Speed ve ona saldırabilecek her Ģeyin
       arasında kurĢun geçirmez bir engel oluĢturuyor.
       C Düğmesi: YasadıĢı lastik çivilerinin Mach 5‘i yarıĢ dıĢı bırakmasını
       engelleyecek lastik kalkanlarını çalıĢtırıyor.
       D Düğmesi: Bir saniye bile kaybetmeden, Hexa-Dyno acil durum yedek lastiğini
       ĢiĢiriyor.
       E Düğmesi: Arabanın önünde yer alan ve her Ģeyi kesebilen zirkon uçlu testere
       bıçaklarını harekete geçiriyor.
       F Düğmesi: Mach 5‘in tüm tehlikeli yol koĢullarında manevra yapmasına yardım
       edecek lastik kramponlarını çıkarıyor.
       G Düğmesi: Her yerden her yere UCAP görüntüler iletebilen uzaktan kumandalı
       kuĢu harekete geçiriyor.
                                               21
TRIXIE (Christina Ricci)
Speed‘in kız arkadaĢı olan Trixie, Ģirin ama sert biri. Speed‘le üçüncü sınıfta tanıĢtılar ve o
zamandan beri ayrılmaz bir ikili oldular. Kendisi de muhteĢem bir sürücü olan Trixie, parkurda
da parkur dıĢında da Speed‘in güvenilir ortağı. Pembe siyah TRX helikopteriyle yarıĢçıları
yukarıdan izleyerek, Speed‘in savunma hareketlerine yardım ediyor.


BABA RACER (John Goodman)
Eski bir güreĢçi ve bir motor dahisi olan Pops, eskiden büyük yarıĢ holdinglerinden biri için
çalıĢıyordu ama ayrılarak kendi iĢini, bağımsız Racer Motors‘u kurdu. Muhtemelen gezegenin
en büyük otomobil mühendisi olan Pops, Mach 5 de dahil olmak üzere Speed‘in tüm
otomobillerini tasarlayıp üretiyor.


ANNE RACER (Susan Sarandon)
Racer ailesinin annesi olan Mom Racer sıcak, sevgi dolu ve iyimser. Genellikle ailenin
sağduyusunun sesi olan Mom, oğlunun kararlarına güveniyor ve Pops‘un çabuk kızan
yapısını dengeliyor. Ayrıca yaptığı inanılmaz kreplerle tanınıyor.


SPARKY (Kick Gurry)
Racer Motors‘un bir numaralı tamircisi olan Sparky, Pops‘un sağ kolu ve yarıĢlar sırasında
kulaklıklı telefonla bağlantı kurduğu Speed‘in danıĢmanı.


SPRITLE (Paulie Litt)
Speed‘in 10 yaĢındaki haylaz kardeĢi Spritle, Speed‘i idol haline getirmiĢ; tıpkı Speed‘in
çocukken Rex‘i idol haline getirdiği gibi… Otomobil ve yarıĢ bilgileriyle dolu ayaklı bir
ansiklopedi olan ve istatistikleri ĢimĢek hızıyla sıralayan Spritle ile evcil hayvanı ve yardımcısı
Chim-Chim sürekli yaramazlık yapıyorlar ama kahramanları Speed‘e büyük destek oluyorlar.


CHIM-CHIM (Willie)
Chim-Chim, Spritle‘ın en iyi arkadaĢı ve ne zaman ihtiyaç doğsa bir maymun kurabiyesiyle
hazırda bekliyor. Her yere Spritle‘la gidiyorlar, gitmemeleri gereken yerlere bile… Örneğin
Speed‘in arabasının bagajına.
                                                 22
REX RACER
Speed‘in yetenekli ve çoğu zaman tartıĢma yaratan ağabeyi. Rex Racer, Mach 4‘ün
direksiyonunda Thunderhead Pisti‘nde parkur rekoru kırdı, ancak DYL‘de baĢka takımlar için
yarıĢmak adına aile takımından ayrıldı. Ancak Speed‘in direksiyon baĢındaki zaferinden
yaklaĢık on yıl önce, Rex Casa Cristo 5000 sırasında Kwiksave Köpüğü çalıĢmayınca bir
çarpıĢma sırasında öldü.


YARIŞÇILAR


YARIġÇI X (Matthew Fox)
YarıĢ dünyasının gizemli, maskeli figürü olan YARIġÇI X, kimliğini gizli tutarak yarıĢ
dünyasındaki yozlaĢmayı ortaya çıkarıp sporu temizlemeye çalıĢıyor. Ancak kimi zaman
Patlama Habercisi, Lanet YarıĢçı ya da Maskeli YarıĢçı olarak bilinen bu sinsi yarıĢçıyı örten
pek çok gizem var. Kim bu adam? Kimin tarafında?


TAEJO TOGOKAHN (Ji Hoon Jung, yaygın olarak bilinen adıyla ―Rain‖)
Taejo, Togokahn Motors‘un sahibi Tetsua Togokahn‘un oğlu ve yarıĢ takımının kaptanı. Fuji
Heleksikonu‘nda Speed‘e karĢı yarıĢıyor olsa da Taejo ona, heyecan verici olduğu kadar
tehlikeli Casa Cristo Yol Rallisi için iĢbirliği yapmaları yönünde stratejik bir teklifte bulunuyor.


KAYGAN YILAN (Christian Oliver)
Hydra-Cell Takımı kaptanı olan Kaygan Yılan, Casa Cristo 5000 Road Rally‘yi kazanma
konusundaki kararlılığıyla rakiplerinin arasından kolayca sıyrılıyor. YarıĢ arabasının
ızgarasına yerleĢtirilmiĢ kobra diĢleriyle, bu yılan çok acımasız görünen bir rakip!


JACK ―TOP MERMĠSĠ‖ TAYLOR (Ralph Herforth)
Top Mermisi Taylor, Royalton YarıĢarabaları takımında yarıĢan, en ünlü ve baĢarılı
sürücülerden ve Speed‘in rakiplerinden biri. Top Mermisi‘nin T-180 yarıĢ arabası GRX, süper
güçlü bir alıcı vericiye ve saatte 500 milin üzerinde hız yapma yeteneğine sahip. Top Mermisi
Taylor yarıĢ pistinin gördüğü en büyük sürücülerden biri kabul ediliyor.
                                                  23
GRĠ HAYALET (Moritz Bleibtreu)
Gri Hayalet, lakabını, artık imzası haline gelmiĢ hareketinden alıyor; rakiplerinin görüĢ
alanında bir görünüp bir kaybolmak. Pistlerdeki az sayıda kurallara uyan ve bağımsız
yarıĢçılardan biri olan Gri Hayalet, Fuji Heleksikonu ve Grand Prix‘te karĢılaĢtığı Speed‘i
değerli bir rakip olarak görüyor.


BEN BURNS (Richard Roundtree)
Uzun zaman öncesinin yarıĢ yıldızı olan Ben, pistteki görkemli günlerinde yaptığı yanlıĢlardan
hareketle Speed‘e akıl hocalığı ve rehberlik ediyor.


PRENS KABALA (Ashley Walters)
Speed‘in Grand Prix‘de yarıĢmak zorunda olduğu Prince Kabala‘nın sürdüğü mücevherlerle
kaplı T-180‘in değeri 22 milyon dolar!


DELILA (Jana Pallaska)
Uçan Tilkiler Takımı‘nın lideri olan Delila‘nın otomobilinin jant kapağında saklı olan lastik
çivisi, rakiplerinin lastiklerini deliyor.


DENISEMOBILE (Ludmilla Ismailow)
Iodyne ġirketi‘nin sponsorluğundaki Denisemobile, beyaz puantiyeli Ģeker pembesi bir araba
sürüyor ve Grand Prix‘de Speed‘e karĢı yarıĢıyor.


NITRO VENDERHOSS (Joe Mazza)
Nitro Venderhoss Ekpyrosis takımı için sürüyor ve Grand Prix‘de Speed‘i zorlayacak, diĢli bir
rakip.


ÜÇ GÜL (Eduard Geber)
Speed‘in Fuji Heleksikonu‘nda karĢı karĢıya geldiği yarıĢçılardan biri.


KELLIE KALINKOV (Milka Duno)
Göz kamaĢtırıcı bir yarıĢçı olan Kellie Kalinkov, Grand Prix‘de dikkat edilmesi gereken biri.
                                                24
                      TAKIMLAR


RACER MOTOR TAKIMI
ġirket sponsorluğuna sığınmayan, bağımsız bir organizasyon olan Racer Motor,
sürücülerinden tamircilerine, ev yapımı krepler için Racer‘ların evinde sık sık bir araya gelen
bir aile iĢletmesi. Yıldız sürücü Speed Racer‘ın baĢı çektiği yarıĢ takımı, bir zamanlar bir
baĢka yıldızla övünüyordu… Fırtıma kayası YarıĢ Pisti‘nde rekor kırarak olay yaratan Rex
Racer.


ROYALTON YARIġ ARABALARI
Uluslararası üne sahip yarıĢ sponsoru Royalton ġirketi, E.P. Arnold Royalton tarafından
yönetiliyor. Sahip olduğu 140 Ģirketten biri, iĢçilerin ve makinelerin baĢlangıçtaki karbon
gövdeden bitmiĢ otomobile, bir arabayı otuz altı saatte tamamlamasına olanak tanıyan dikey
yerleĢtirilmiĢ bir oto üretim tesisine sahip olmakla övünen bir T-180 fabrikası. Royalton‘un
yıldız sürücüsü, iki kez Grand Prix‘yi kazanan ve beĢ kez DYL Ģampiyonu olan
Jack ―Top Mermisi‖ Taylor.


TOGOKAHN MOTOR YARIġ TAKIMI
Taejo Togokahn‘ın kaptanlığındaki bu özel takım, tehlikeli Casa Cristo 5000 için kadrosuna,
yükseliĢteki genç yıldız Speed Racer‘ı ve gizemli YarıĢçı X‘i dahil ediyor.


HYDRA-CELL TAKIMI
Kötü Ģöhrete sahip Kaygan Yılan tarafından yönetilen bu takım, elinin altında bulundurduğu
hilelerle… ya da yılanlarla tanınıyor.


UÇAN TĠLKĠLER TAKIMI
Kaptanı Delila olan bu çok kurnaz ve uçarı takım, fazla yaklaĢan sürücüleri bekleyen tehlikeli
lastik çivileriyle tanınıyor.


YEN-CHE TAKIMI
Dinamik hareketler ve durdurulamaz enerjileriyle, Yen-Che Takımı‘nın arabaları, ön
lastiklerinden birinin rakibe doğru patlamasını sağlayan bir düğmeye sahip.


                                                 25
THOR-AXINE ġĠRKETĠ
Bu kuzeyli sürücülerin kullandığı arabalar, Viking balyozu Ģeklinde. Thor-Axine, ġirketi‘nin
otomobilleri, altlarından savrulan balyozlara ve rakiplerine kızgın arılarla dolu kovanlar fırlatan
mancınıklara sahip.


YARIŞ DÜNYASININ SİMALARI


MR. MUSHA (Hiroyuki Sanada)
Musha Motors‘un sahibi olan, Mr. Musha, Togokahn Motor‘u gizlice ele geçirmek için
Royalton‘la iĢbirliği yapıyor..


E.P. ARNOLD ROYALTON (Roger Allam)
Aralarında Royalton YarıĢ Arabaları‘nın da olduğu bir sürü Ģirketi içeren büyük bir holding
olan Royalton ġirketi‘nin sahibi ve yönetim kurulu baĢkanı, pistlerdeki en güçlü ve baĢarılı
yarıĢ takımını yönetiyor. Royalton kazanmaya alıĢmıĢ; neye mal olursa olsun, hangi kurallar
çiğnenirse çiğnensin…


MÜFETTĠġ DEDEKTÖR (Benno Fürmann)
MüfettiĢ Dedektör, yarıĢ dünyasındaki yozlaĢmayı araĢtırırken YarıĢçı X ile birlikte çalıĢıyor.


HOROKU TOGOKAHN (Nan Yu)
Taejo‘nun kız kardeĢi, güzel ve zarif Horuko Togokahn, babasının ve ağabeyinin baĢarıya
ulaĢmak için kullandıkları yöntemleri her zaman onaylamasa da ailesine son derece sadık.


EZĠCĠ (John Benfield)
Ezici, Royalton‘ın yarıĢlarda Ģike ayarlayan adamı. Cruncher rakip yarıĢçıları saf dıĢı
bırakmak için adam tutuyor ya da zor kullanarak yarıĢmacıların Ģike yapmalarını sağlıyor.


                      YARIŞLAR


FIRTINA KAYASI YARIġ PĠSTĠ
Speed Racer‘ın yaĢadığı banliyöde bulunan Fırtına Kayası pisti inanılmaz tümseklerle ve
virajlarla dolu. Rex Racer, bu pistte Mach 4‘ü ile kırdığı rekoru hâlâ elinde tutuyor.
                                                 26
FUJI HELEKSĠKONU
DYL‘deki büyük lig pistlerinden biri olan Fuji Heleksikonu tropik bir takımada üzerine ve pırıl
pırıl denize karĢı kurulmuĢ. Bu heyecan verici yarıĢ pisti, yerçekimine meydan okuyan
virajlarıyla tropik araziye girip çıkıyor.


CASA CRISTO YOL RALLĠSĠ
Ülkenin bir baĢtan bir baĢa geçildiği Casa Cristo Yol Rallisi iki kıtaya, üç iklim kuĢağına ve –
Muqranna‘nın kemerleri ve sütunlarından, Casa Cristo Yamaçları‘ndan, Zunubian Çölü‘nden
ve Malta Buz Mağaraları‘ndan geçen- Ģimdiye kadar yarıĢılmıĢ en yorucu ve tehlikeli yollara
yayılıyor. DYL ralli yarıĢını temizlemek için çaba gösterdiyse de zıpkınlar, lastik çivileri ve akü
güçlendiriciler gibi hileler, çetin bir dayanıklılık sınavı haline gelen Casa Cristo‘nun Zorlu
Sınav olarak anılmasına neden oldu… BitiĢ çizgisini ilk geçen kiĢi otomatik olarak prestijli
Grand Prix‘ye davet ediliyor.


GRAND PRIX
Cosmopolis‘in kalbine kurulan ve sporun hayranlık uyandıran zirvesi olan Grand Prix, ölüme
meydan okuyan düĢüĢleri, yonca yaprağı Ģekilli yolları ve hayrete düĢürücü döngüleriyle
yapılmıĢ en muhteĢem pistte yapılan son yarıĢ. Dünyanın her yanından gelen sunucuların
anlattğı bu yarıĢ o kadar ünlü ki 80‘den fazla dilde yayımlanıyor


                  KAMERA ARKASI SÖZLÜĞÜ


WACHOWSKI KARDEġLER
Matrix üçlemesinde gösterilen devrim yaratan kamera teknikleri ve görsel efektler, Larry ve
Andy Wachowski‘yi aksiyon filmlerinin eĢsiz vizyonerleri haline getirdi. Speed Racer çığır
açan bu seriden sonra çektikleri ilk film.


JOEL SILVER
Joel Silver‘ın yapımcılığını üstlendiği 50‘den fazla film arasında çığır açan Matrix üçlemesi,
giĢe rekorları kıran dört bölümlük Lethal Weapon/Cehennem Silahı serisi ve olay yaratan
aksiyon filmleri Die Hard/Zor Ölüm ve Predator/Av bulunmaktadır.


                                                  27
2½-D TEKNOLOJĠSĠ
Bu filmin görüntüleri gerçek oyuncuları yeĢil perdede Ġtalya, Fas, Avusturya, Türkiye ve Death
Valley gibi lokasyonlarda çekilen high definition 360 derece görüntülerle birleĢtirerek yaratıldı.
Bu lokasyonlarda high def kameralarla çekim yapılarak çepeçevre sanal settler oluĢturuldu.
Filmin gerçek yıldızları olan, egzotik pistlerde saatte 400 milden büyük hızlarla yarıĢan
100‘den fazla araba modelinin hepsi dijital olarak yaratıldı. Dekor kullanımı için gerçek
boyutlarda iki otomobil üretildi Mach 5 ve Racer X sokak otomobilleri.


CAR-FU
Speed Racer‘da bir grup seçkin profesyonel, uluslararası arenada öne geçmek için rekabet
ediyorlar. Saatte 400 milin üzerinde hız yapan, uzay gemisini andıran araçlarla taklalar atıyor,
modifiye edilmiĢ ralli arabalarıyla yarıĢ yollarında uzun mesafeli sıçramalar yaparak ĢimĢek
gibi geçiyorlar. Bu –yüksek teknoloji ürünü profesyonel yarıĢ arabalarının havada dövüĢtüğü-
akrobatik, gladyatör tarzı defansif yarıĢa verilen isim, ―Car-Fu.‖


HĠPER-STĠLĠZE GERÇEKLĠK
Parlak, iyimser, abartılı gerçeklik, Speed Racer‘daki tüm aksiyona gerçekçiden çok duygusal
bir etki yapıyor.
                 SPEED RACER’IN KÖKENİ


Kökleri televizyon tarihine dayanan Speed Racer, ABD‘ye ulaĢan ilk baĢarılı çizgi dizi.
1967‘de Tatsuo Yoshida‘nın yarattığı ve Japonya‘nın efsanevi yapım Ģirketi Tatsunoko
Productions‘ın hazırladığı Speed Racer baĢlangıçta ismi ―Mach Go Go Go‖ olan 52 bölümlük
bir TV dizisiydi. Dizinin Japonya‘da hit haline gelmesinin üzerinden henüz altı ay geçmiĢken,
dublajlı olarak gösterildiği Amerika‘da popüler hale geldi. Dizi daha sonra nostaljinin moda
olduğu 1990‘larda geri dönüĢ yaptı ve 2000‘li yılların baĢında güncellenmiĢ iki versiyonu
yayımlandı. Son 40 yılda neredeyse üç nesil Speed Racer‘la büyüdü.
                                                28
                  KADRO HAKKINDA


    EMILE HIRSCH (Speed Racer) en son yazar-yönetmen Sean Penn‘in John
Krakauer‘in çok satan kitabından uyarladığı ve eleĢtirmenlerce övgü yağmuruna tutulan filmi
―Into the Wild‖da rol aldı. Hirsch filmde Alaska‘nın vahĢi doğasına gitmek için uygarlığı terk
eden kolej mezunu idealist Christopher McCandless‘ı canlandırdı. Filmdeki çalıĢması ona En
Ġyi ÇıkıĢ Yapan Erkek Oyuncu dalında National Board of Review Ödülü‘nü ve bu yıl
düzenlenen Palm Springs Uluslararası Film Festivali‘nde Yükselen Yıldız Ödülü‘nü getirdi. Ġki
dalda Screen Actors Guild Ödülü‘ne, bir Critics Choice Ödülü‘ne ve Gotham Ödülü‘ne aday
gösterildi.
    Hirsch daha önce Nick Cassavetes‘in gerçek bir olaydan uyarlanan suç filmi ―Alpha
Dog‖da Justin Timberlake, Sharon Stone ve Bruce Willis‘in de yer aldığı kalabalık bir kadroyla
birlikte rol aldı. Film 2006 Sundance Film Festivali‘nde övgüyle karĢılandı.
    Hirsch‘in diğer filmleri arasında Heath Ledger‘la birlikte oynadığı,       Catherine
Hardwicke‘ten ―Lords of Dogtown‖; Dan Harris‘in yönettiği, Sigourney Weaver ve Jeff
Daniels‘la baĢrolleri paylaĢtığı ―Imaginary Heroes‖; Elisha Cuthbert‘le ―The Girl Next Door‖;
film festivallerinin gözbebeği ―The Mudge Boy‖; Kevin Kline ve Embeth Davidtz‘le ―The
Emperor‘s Club‖ ve Kieran Culkin ve Jodie Foster‘ın rol aldıığı ―The Dangerous Lives of Altar
Boys‖ sayılabilir.
    Hirsch Ģu sıralar Sean Penn, Josh Brolin ve James Franco‘yla birlikte, Gus Van Sant
yönetimindeki biyografi ―Milk‖in çekimleri için San Francisco‘da. Film 1978 yılında öldürülen
San Francisco Ģehir delegesi ve ülkenin seçimlerle iĢbaĢına gelen ilk açık eĢcinsel politikacısı
olan Harvey Milk‘in hayatını konu alıyor. Hirsch Milk‘in destekçisi olan ve NAMES Project
AIDS Memorial Quilt‘i kuran eĢcinsel hakları savunucusu Cleve Jones‘u canlandırıyor.
    Los Angeles‘ta doğan Hirsch, Los Angeles ve Santa Fe, New Mexico‘da büyüdü.


    CHRISTINA RICCI (Trixie)‘nin en yeni filmi, Reese Witherspoon ve James McAvoy‘la
birlikte rol aldığı, geçtiğimiz Ģubat ayının sıra dıĢı, modern peri masalı ―Penelope‖.
    Ricci en son Samuel L. Jackson‘ın karĢısında, Craig Brewer‘ın yönettiği ―Black Snake
Moan‖da göründü. Bundan önce, Akademi Ödülü sahibi Charlize Theron‘la birlikte
eleĢtirmenlerin beğenisini kazanan ―Monster‖da yer aldı ve ABC‘nin sevilen dizisi ―Grey‘s
Anatomy‖deki konuk oyunculuğu sayesinde Emmy Ödülü‘ne aday oldu.


                                                29
    Çocuk oyuncuyken izleyicilerin ve eleĢtirmenlerin kalbini kazanan Ricci‘nin ilk filmi,
Cher ve Winona Ryder‘la birlikte oynadığı ―Mermaids‖ oldu. Barry Sonnenfeld‘ın ―The Addams
Family‖ ve devam filmi ―Addams Family Values‖da garip bir Ģirinliğe sahip Wednesday
Adams‘ı canlandırdı. 1995 yılı yazının hit filmi ―Casper‖, ―The Addams Family‖ gibi ulusal
giĢelerde 100 milyon doların üzerinde hasılat yaptı. Ricci bu filmlerdeki çalıĢmalarıyla prestijli
NATO ShowEast Yılın Yıldızı Ödülü‘nü ve Motion Picture Booker‘s Club‘dan Yarının Yıldızı
Ödülü‘nü aldı.
    1997 yılında daha yetiĢkin rollere zorlanmadan geçiĢ yapan Ricci, Ang Lee‘nin
kalabalık kadrolu filmi ―The Ice Storm‖da beğeni kazandı. Filmde Kevin Kline, Sigourney
Weaver, Joan Allen ve Elijah Wood‘la birlikte rol alan Ricci daha sonra Don Roos‘un komedi
filmi ―The Opposite of Sex‖teki rolüyle Seattle Film Festivali‘nde En Ġyi Kadın Oyuncu
Ödülü‘nü aldı ve Golden Globe, American Comedy ve Independent Spirit ödüllerine aday
gösterildi.Yönetmen Vincent Gallo‘nun filmi ―Buffalo 66‖da Gallo‘nun karĢısında rol aldı ve
―Buffalo 66‖, ―The Opposite of Sex‖ ve John Waters‘ın ―Pecker‖ındaki çalıĢmalarının birleĢimi
ona National Board of Review En Ġyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü‘nü kazandırdı. Ricci‘nin
diğer filmleri arasında Wes Craven‘dan ―Cursed,‖ Woody Allen‘ın yönettiği romantik komedi
―Anything Else,‖ Sally Potter‘dan ―The Man Who Cried,‖ Johnny Depp‘in karĢısında rol aldığı,
Tim Burton‘dan ―Sleepy Hollow,‖ ayrıca kısa ama akılda kalan rolüyle, Terry Gilliam‘ın
yönettiği ―Fear and Loathing in Las Vegas‖ sayılabilir.
    Ricci oyunculuk kariyeri dıĢında Rape, Abuse & Incest National Network (Tecavüz,
Taciz ve Ensest Ulusal Ağı) (RAINN) adlı kuruluĢun ulusal sözcülüğünü yürütmektedir ce
organizasyonun Ulusal Liderlik Konseyi‘ne üyedir.


    JOHN GOODMAN (Baba Racer) eğlence sektörünün en saygın oyuncularından biridir.
Coen kardeĢlerin ―Raising Arizona‖ sında rol aldıktan sonra 1992 yılında yine Coen
kardeĢlerin göklere çıkarılan filmi ―Barton Fink‖teki tüyler ürperten performansıyla Golden
Globe‘a aday gösterildi. Coen kardeĢlerle ―The Big Lebowski‖ ve ―O Brother, Where Art
Thou?‖da da birlikte çalıĢtı.
    Goodman en son ―Bruce Almighty‖nin beklenen devam filmi olan ―Evan Almighty‖ adlı
komedide Steve Carrel‘la birlikte rol aldı.was most recently seen starring opposite Steve
Carrell in the comedy ―Evan Almighty,‖ the highly anticipated sequel to ―Bruce Almighty.‖
Geçen yıl ayrıca Kevin Bacon‘la ―Death Sentence,‖ ve John Malkovich‘le ―Drunkboat‖ adlı


                                                30
filmlerde rol aldı. Daha önce, Marisa Tomei ve Danny DeVito‘yla ―Marilyn Hotchkiss Ballroom
Dancing and Charm School‖ adlı romantik komed-dramda yer aldı.
   Sayısız animasyon karaktere sesini veren Goodman‘ın seslendirme yaptığı animasyon
filmlerinden bazıları: ―Monsters, Inc.,‖ ―The Emperor‘s New Groove,‖ ―Tales of the Rat Fink,‖
―The Jungle Book 2‖ ve en son, Jerry Seinfeld‘ın yazar-yapımcılığında, Seinfeld ve Renee
Zellweger‘le yer aldığı ―Bee Movie.‖ NBC‘nin primetime‘da yayımlanann animasyon serisi
―Father of the Pride‖da ana karakterlerden birini seslendirmektedir.
   Goodman‘ın yer aldığı pek çok film arasında ―Beyond the Sea,‖ ―Masked and
Anonymous,‖ ―Storytelling,‖ ―One Night at McCool‘s,‖ ―Coyote Ugly,‖ ―What Planet Are You
From?,‖ ―Bringing Out the Dead,‖ ―The Runner,‖ ―Blues Brothers 2000,‖ ―Fallen,‖ ―The
Borrowers,‖ ―Mother Night,‖ ―Pie in the Sky,‖ ―The Flintstones,‖ ―Born Yesterday,‖ ―Matinee,‖
―The Babe,‖ ―King Ralph,‖ ―Arachnophobia,‖ ―Stella,‖ ―Always,‖ ―Sea of Love,‖ ―Everybody‘s
All-American,‖ ―Punchline,‖ ―The Wrong Guys,‖ ―The Big Easy,‖ ―Burglar,‖ ―True Stories,‖
―Sweet Dreams,‖ ―Maria‘s Lovers,‖ ―C.H.U.D.,‖ ―Revenge of the Nerds‖ ve ―Eddie Macon‘s
Run‖ bulunmaktadır.
   St. Louis doğumlu olan Goodman –okul arkadaĢları Kathleen Turner ve Tess Harper‘la
birlikte- tiyatro öğrenimi gördüğü Southwest Missouri State‘ten 1975 yılında mezun oldu.
Sahne çalıĢmaları arasında ―Henry IV, Bölüm I ve II,‖ ―Antony and Cleopatra‖ ve ―As You Like
It‖ gibi oyunların bölgesel temsilleri bulunmaktadır. ―The Robber Bridegroom‖ adlı oyunun
turne prodüksiyonunda ve üç Broadway gösterisinde yer aldı: 1979‘da ―Loose Ends‖, 1985‘te
―Big River‖ ve 2002‘de ―The Resistible Rise of Arturo Ui‖. 2001‘de, Meryl Streep ve Kevin
Kline‘la birlikte ―The Seagull‖ın Shakespeare-in-the-Park prodüksiyonunda rol aldı.
   Goodman‘ın bir sonraki filmi, Tommy Lee Jones ve Peter Sarsgaard‘la birlikte
oynayacağı ―In the Electric Mist,‖ olacak. ġu sıralar iki filmin çekimleriyle meĢgul: yönetmen
P.J. Hogan‘ın, Sophie Kinsella‘nın beğenilen romanından uyarladığı ―Confessions of a
Shopaholic‖ ve Paul Dano ve Zooey Deschanel‘la bağımsız romantik komedi ―Gigantic.‖


   SUSAN SARANDON (Anne Racer) ―Bull Durham‖daki korkusuz oyunculuğundan
―Atlantic City,‖ ―Thelma and Louise,‖ ―Lorenzo‘s Oil‖ ve ―The Client‖taki Oscar adayı
performanslarına, Oscar ve SAG Ödülü kazanmasını sağlayan ―Dead Man Walking‖e kadar
oynadığı her role kendine has keskin zekâyı getiriyor.
   Sarandon yakın zamanda, aksiyon ve animasyonun bir araya geldiği giĢe canavarı
―Enchanted‖da ve James Gandolfini, Kate Winslet and Steve Buscemi‘yle birlikte yönetmen
                                              31
John Turturro‘nun müzikal komedisi ―Romance and Cigarettes‖te rol aldı. Son günlerde rol
aldığı diğer filmler: Tommy Lee Jones‘la birlikte ―In the Valley of Elah‖ ve Billy Bob Thornton‘la
―Mr. Woodcock‖.
    Sarandon sinemada ilk çıkıĢını ―Joe‖ adlı filmle yaptı. Bunu, gündüz yayımlanan TV
dizisi ―A World Apart‖taki devamlı rolü izledi. Erken dönem filmlerinden bazıları: ―The Great
Waldo Pepper,‖ ―Lovin‘ Molly,‖ ―The Front Page,‖ 1975 yapımı kült muzikal ―The Rocky Horror
Picture Show‖ ve Louis Malle‘in tartıĢma yaratan 1978 yapımı filmi ―Pretty Baby.‖
    Sarandon‘ın rol aldığı sayısız filmler arasında Cameron Crowe‘un yazıp yönettiği
―Elizabethtown‖; Jude Law‘la birlikte yer aldığı ―Alfie‖; Richard Gere‘la ―Shall We Dance?‖;
Robin Williams ve Penelope Cruz‘la ―Noel‖; Dustin Hoffman ve Jake Gyllenhaal‘la, Brad
Silberling filmi ―Moonlight Mile‖; Goldie Hawn‘la ―The Banger Sisters‖; komedi filmi ―Igby Goes
Down‖; Stanley Tucci‘den ―Joe Gould‘s Secret‖; Natalie Portman‘le, Wayne Wang‘den
―Anywhere But Here‖; Tim Robbins filmi ―Cradle Will Rock‖; Julia Roberts‘la birlikte rol aldığı
dokunaklı komedi ―Stepmom‖; John Turturro yönetimindeki erotik taĢlama ―Illuminata‖; Paul
Newman ve Gene Hackman‘la birlikte rol aldığı ―Twilight‖ bulunmaktadır.
    Beyazperdede göründüğü pek çok filme ek olarak, seslendirme yeteneğini ―Rugrats in
Paris,‖ ―James and the Giant Peach‖ ve ―Cats & Dogs,‖ gibi animasyonlara ödünç verdi ve
Laleh Khadivi‘nin yönettiği, kadın mahkumları konu alan ―900 Women‖ adlı belgeselde
anlatıcılık yaptı. Diğer filmleri: ―King of the Gypsies,‖ ―The Hunger,‖ ―The Buddy System,‖
―Compromising Positions,‖ ―The Witches of Eastwick,‖ ―Sweet Hearts Dance,‖ ―The January
Man,‖ ―A Dry White Season,‖ ―White Palace,‖ ―Light Sleeper,‖ ―Bob Roberts,‖ ―Little Women‖
ve ―Safe Passage.‖
    Televizyona gelince, Sarandon 2003 yapımı CBS filmi ―Ice Bound‖da Dr. Jerri Nielson
ve Sci Fi Channel mini dizisi ―Children of Dune‖da Princess Wensicia Corrino rollerinde
oynadı. Bob Balaban‘ın yönettiği ―The Exonerated‖adlı televizyon filminde ve Anne Tyler‘ın
romanından uyarlanan, James Lapine‘in yönettiği HBO yapımı ―Earthly Possessions‖da rol
aldı. Ayrıca CBS filmi ―Women of Valor‖da ve HBO mini dizisi ―Mussolini and I‖da Bob
Hoskins ve Anthony Hopkins‘le birlikte oynadı.
    Broadway‘de, Sarandon Gore Vidal‘ın ―An Evening with Richard Nixon‖ında rol aldı ve
Broadway dıĢında ―A Coupla White Chicks Sitting Around Talking‖ ve ―Extremities‖
oyunlarındaki performanslarıyla eleĢtirmenlerin övgüsünü topladı. Ayrıca 11 Eylül sonrasını
konu alan dokunaklı ―The Guys‖da yer aldı.


                                                32
    Sarandon Ģu sıralar Ģubat ayında ilk gösterimi yapılan, HBO yapımı biyografik TV filmi
―Bernard and Doris‖de Ralph Fieness‘le birlikte rol aldı.


    MATTHEW FOX (YarıĢçı X) ABCyapımı hit TV dizisi ―Lost‖ta çeliĢkiler yaĢayan,
kahraman yaratılıĢlı Dr. Jack Sherpherd rolünde oynuyor. En Ġyi Dizi dalında Emmy ödülü
sahibi olan dizideki çalıĢmasıyla Fox 2005 Screen Actors Guild Kadro Ödülü‘nü paylaĢtı ve
Golden Globe ve Television Critics Association Ödüllerine aday oldu.
    Fox en son, nisan ayında gösterime giren politik macera ―Vantage Point‖te Dennis
Quaid, Sigourney Weaver, Forest Whitaker ve William Hurt‘le birlikte rol aldı. Daha önce,
Matthew McConaughey ile birlikte spor dramı ―We Are Marshall‖da gerçek olaylardan
esinlenen, küçük bir kasabanın yıkıcı kaybıyla baĢ etme çabalarını anlatan ilham verici
öyküde bir Amerikan futbolu koçunu canlandırdı. Ben Affleck, Ray Liotta ve Ryan Reynolds‘un
bulunduğu kalabalık bir kadroya sahip, Joe Carnahan yönetimindeki suç filmi ―Smokin‘
Aces‖da yer aldı.
    1999‘da, Donald Sutherland‘le televizyon için çekilen ―Behind the Mask‖ta dokunaklı bir
performans sergiledi. 2002‘de, UPN yapımı ―Haunted‖ adlı dizide yaĢadığı ölüm deneyimiyle
ruhlar dünyasın bir köprü oluĢturan özel dedektif olarak göründü.
    Fox‘un tanınması ve eleĢtirmenlerin dikkatini çekmesi, 1994-200 yılları arasında FOX
Network‘te yayımlanan popüler TV dizisi ―Party of Five‖ da beĢ yetim kardeĢin en büyüğü
Charlie Salinger rolünde oynamasıyla gerçekleĢti. Dizi iki yıl üst üste Golden Globe Ödülü‘ne
aday oldu ve 1996 yılında ödülü kazandı.


    ROGER ALLAM (Royalton) son günlerde Stephen Frears‘ın beğenilen biyografik filmi
―The Queen‖de Helen Mirren‘in Oscar ödüllü performansının karĢısında oynadı. Rol aldığı
filmler arasında savaĢ zamanı Ġrlanda‘sında geçen ―The Wind That Shakes the Barley‖;
Michael Winterbottom yönetiminde ―Tristram Shandy: A Cock and Bull Story‖ ve komedi filmi
―The Misadventures of Mr. Wilt‖ bulunmaktadır. ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ aksiyon-macera
―V for Vendetta‖dan sonra Allam‘ı Wachowski kardeĢler ve yapımcı Joel Silver‘la tekrar bir
araya getiriyor.
    Allam‘ın Ġngiliz ve Amerikan televizyonundaki çalıĢmalarının geniĢ listesinde ―The
Thick of It,‖ ―MI-5,‖ ―The Catherine Tate Show,‖ ―Waking the Dead‖ ve ―Between the Lines‖
sayılabilir. Televizyon filmleri arasında Hellen Mirren‘la birlikte rol aldığı Showtime yapımı
―The Roman Spring of Mrs. Stone‖; Walt Disney‘i canlandırdığı HBO yapımı ―RKO 281‖
                                              33
Hallmark Entertainment yapımı ―Stranded‖; BBC yapımı ―A Landing on the Sun‖ ve HBO
yapımı ―The Investigation: Inside a Terrorist Bombing‖ bulunmaktadır. Mart ayında ilk
gösterimi BBC‘de yapılan biyografik ―The Curse of Steptoe‖da görülebilir.
   Aynı zamanda seçikin bir tiyatro oyuncusu olan Allam en çok Royal Shakespeare
Company ve Royal National Theatre‘daki çalıĢmalarıyla tanınıyor. Ġki kez Laurence Olivier
Tiyatro Ödülü kazandı: 2000 yılında Royal National Theatre‘da sergilenen ―Money‖ deki
rolüyle En Ġyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve 2002 yılında Donmar Warehouse‘da ―Privates on
Parade‖deki rolüyle En Ġyi Erkek Oyuncu. Uzun süre devam eden hit müzikal ―Les
Misérables‖de Javert rolünü oynadı ve David Harrower‘ın karanlık psikolojik dramı
―Blackbird‖de Jodhi May‘in karĢısında canlandırdığı rolle beğeni kazandı.
   PAULIE LITT (Spritle) Jim Carrey ve Kate Winslet‘in baĢrolde olduğu ―Eternal
Sunshine of the Spotless Mind‖ ve Ben Affleck ve Jennifer Lopez‘le Jersey Girl‘de göründü.
   Litt en çok ABC yapımı popüler sitcom ―Hope and Faith‖teki yaramaz küçük kardeĢ
rolüyle tanınıyor. Litt bu rolüyle 2006 yılında TV Komedi Dizisi-En Ġyi Yardımcı Genç Oyuncu
dalında Young Artist Ödülü aldı. Daha önce, Litt NBC dizisi ―Third Watch‖ta oynadı ve iki yıl
boyunca ―Sesame Street‖te yer aldı. Regis Philbin‘le bir araya gelerek ―Live with Regis &
Kelly‘s 2004 Christmas Eve Special‖ programında Ģarkı söyledi.
   Bunlara ek olarak, Litt 20‘den fazla reklamda ve PSA‘da oynadı.
   ―Showtime at the Apollo‖da vokalist ve Radio Disney‘in ―Incubator‖ programında
sanatçı olarak yer aldı. ÇeĢitli Radio Disney programlarına katıldıı ve Ģarkısıyla XM Kids
Radio‘da top 10 listesinde 16 haftadan fazla kalmanın zevkini çıkardı.


   BENNO FÜRMANN (MüfettiĢ Dedektör) Ġngilizce dilinde çekilen çeĢitli uluslarası
sinema ve televizyon yapımlarında yer alan, baĢarılı bir Alman oyuncu. Bunların arasında
Brian Helgeland‘ın yönetiminde Heath Ledger‘la birlikte oynadığı ―The Order‖, Maggie Smith
ve Richard Loncraine‘le birlikte rol aldığı HBO yapımı ―My House in Umbria‖, mini dizi ―Ring of
the Nibelungs/Dark Kingdom: The Dragon King‖; Diane Kruger‘la ―Merry Christmas‖;
―Crusade in Jeans‖; ve en son Thomas Jane ve John Malkovich‘in baĢrolde olduğu ―The
Mutant Chronicles‖; Marc Rothemund‘dan ―Pornorama‖ ve Leander Haußmann‘dan ―Warum
Männer nicht zuhören und Frauen nicht einparken können.‖
   Fürmann, 2005 yılında aktris Nina Hoss ve yazar-yönetmen Christian Petzold‘la birlikte
―Wolfsburg‖le Adolf Grimme Ödülü aldı. 2001 yılında, the Berlin Uluslararası Film


                                               34
Festivali‘nde onur ödülüne layık görüldü. ―Freunde‖(ArkadaĢlar) ile 2000 Baverya Film
Ödülü‘nü kazandı.
    Ġlk filmi ―Einfach nur Liebe‖ (Sadece AĢk)‘tan sonra Fürmann yönetmen Til
Schweiger‘in ilk filmi ―Der Eisbär‖ (Kutup Ayısı)‘da aldı. Diğer filmleri arasında Caroline Link
yönetiminde Erich Kästner‘in romanından uyarlanan ―Pünktchen und Anton‖ Sönke
Wortmann‘dan ―St. Pauli Nacht‖ (St. Pauli Gecesi); Stefan Ruzowitzky‘den ―Anatomie‖
(Anatomi); Doris Dörrie‘den ―Nackt‖ (Çıplak); Tom Tykwer‘dan ―Der Krieger und die Kaiserin‖
(Prenses ve SavaĢçı) ve ―Kanack Attack‖ sayılabilir.
    Fürmann kariyerine 1991 yılında, Edgar Reitz‘in, Alman televizyonunda yayımlanan
mini dizisi ―Die zweite Heimat‖ (2. Heimat) ve televizyon filmi ―Schuld war nur der Bossanova‖
(Suçu Bossanova‘ya at)‘da oynayarak baĢladı. Diğer televizyon çalıĢmalarından bazıları: RTL
dizisi ―Und Tschüss!‖ (Elveda); En Ġyi Erkek Oyuncu- TV Filmi dalında Alman TV Ödülü‘nü
kazanmasını sağlayan, Alman boks efsanesi Bubi Scholz‘u canlandırdığı, Roland Suso
Richter‘in yönetimindeki mini dizi ―Die Bubi Scholz Story‖ (Bubi Scholz‘unHikâyesi) ve popüler
mini dizi ―Die Sturmflut‖ (Fırtınalı Deniz).
    Fürmann‘ın bir sonraki filmi, yazar-yönetmen Philipp Stölzl‘ün ―Nordwand‖ı olacak.


    HIROYUKI SANADA (Bay Musha)‘nın gösterdiği çeĢitlilikle değiĢik uluslardan
izleyicileri etkilediği baĢarılı filmler arasında Tom Cruise‘la birlikte rol aldığı ―The Last
Samurai,‖ Yoji Yamada‘nın 2004 yılında Oscar‘a aday olan filmi ―The Twilight Samurai‖ ve
1995 Cannes Film Festivali‘nde resmi seçki olarak gösterilen ―Sharaku‖ bulunmaktadır.
Sanada ayrıca modern korku klasiği ―The Ring‖in orijinal Japon versiyonunda rol aldı.
    Sanada, en son Danny Boyle‘un yönettiği bilim kurgu filmi ―Sunshine‖da Cillian
Murphy, Chris Evans ve Michelle Yeoh‘la, ―Rush Hour 3‖te baĢ kötü adam olarak Jackie Chan
ve Chris Tucker‘la birlikte oynadı. Daha önce, Chen Kaige‘nin epik fantezi-romansı ―The
Promise‖de, fonetik olarak Mandarin lehçesini öğrenmesini gerektirecek bir rolde oynadı.
2005 yılında Merchant Ivory filmi ―The White Countess‖da Ralph Fiennes ve Natasha
Richardson‘ın karĢısında ilk Ġngilizce rolünü oynadı.
    Sanada‘nın bir sonraki filmi, Anthony Hopkins‘in karĢısında rol alacağı ve yönetmen
James Ivory‘yle tekrar bir araya geleceği ―The City of Your Final Destination‖ olacak.
    Aynı zamanda uluslararası baĢarı kazanmıĢ bir tiyatro oyuncusu olan Sanada, ―Romeo
& Juliet‖in baĢarılı bir Japon prodüksiyonunda Romeo‘yu canlandırdı. Daha sonra, ―Hamlet‖te
oyuna adını veren karakteri oynadı. Londra sahnelerinde, Royal Shakespeare Company
                                               35
prodüksiyonu ―King Lear‖da Nigel Hawthorne‘la birlikte sahne aldı ve Kraliçe II. Elizabeth
tarafından Britanya Ġmparatorluğu Üyesi ilan edildi.


    RAIN (Taejo Togokahn) 2006 yılında TIME dergisi tarafından ―Dünyamızı ġekillendiren
100 Etkili KiĢi‖den biri olarak gösterilen ve 2007 yılında PEOPLE dergisi tarafından yıllık ―En
Güzel Ġnsanlar‖ listesine eklenen, Kore‘nin en popüler R/B/pop Ģarkıcısı.
    ―Bad Guy‖ adlı hit single‘ı içeren 2002 tarihli ―Rain‖ albümüyle çıkıĢ yaptıktan sonra,
Rain 2003 yılında ―Sang Doo! Let‘s Go To School‖ adlı dizide rol aldı. Ġkinci albümü ―How to
Avoid the Sun‖ dan aynı adlı single da hit oldu.
    2004 yılında tüm zamanların en yüksek rating alan Kore yapımı dizisi olan ve pek çok
ülkede yayınlanarak kendisine En Ġyi Erkek Oyuncu dalında KBS Ödülü kazandıran ―Full
House‖ adlı dizide yer aldı. 2005 yapımı ―A Love To Kill‖ adlı mini dizide oynadığı zorlu role
azimli yaklaĢımı, Rain‘i daha verimli bir oyuncu haline getirdi.
    Rain‘in üçüncü albümü ―It‘s Raining,‖ Asya‘da bir milyonun üzerinde satılarak ulusal ve
uluslararası platformda en baĢarılı albümü oldu. ―Rainy Day‖ konser turnesi Kore, Japonya,
Çin, Tayvan ve New York City Madison Square Garden‘da iki gösteri yaptığı ABD‘de baĢarılı
oldu. Sanatçının dördüncü albümü ―Rain‘s World‖ 2005‘te yayımlandı ve büyük baĢarı
kazanan ―Rain‘s Coming‖ Dünya Turnesi‘nin baĢlangıcı oldu.
    2005 yılında, Rain MTV Video Müzik Ödülleri‘ne davet edilen ilk Asyalı gösteri
sanatçısı oldu. Müzik sektöründeki diğer baĢarıları arasında MTV Asia Grand Slam de
bulunmaktadır. 2005 yılında Bangkok‘ta yapılan MTV Asia Aid‘de En Sevilen Koreli Sanatçı
seçildi ve Channel [V] Thailand‘dan verilen En Popüler Asyalı Sanatçı Ödülü‘nü kazandı.
Ayrıca 2005 MTV Japan Video Müzik Ödülleri‘nde Best Buzz Asia Ödülü ve Pekin‘deki MTV-
CCTV Mandarin Music Honors‘da En Ġyi Koreli ġarkıcı Ödülü sahibi oldu.
    Rain, sinemada çıkıĢını Chan-wook Park‘ın yönettiği ―I‘m a Cyborg, But That‘s OK‖
filmiyle yaptı. Film ve yönetmeni, 2007 Berlin Film Festivali‘nde Alfred Bauer Ödülü‘nü
kazandı ve Rain, 43. Baeksang Sanat Ödülleri‘nde En Ġyi Yeni Oyuncu seçildi.
    Rain Ģu sıralar Joel Silver, Andy Wachowski ve Larry Wachowski‘yle tekrar bir araya
geldiği aksiyon filmi ―Ninja Assassin‖i çekiyor.


    RICHARD ROUNDTREE (Ben Burns) 30 yıldan uzun bir süre baĢrollerde oynadı.
Yakın zamanda PBS belgeseli ―The Rise and Fall of Jim Crow‖daki anlatımıyla Peabody
Ödülü kazandı.
                                              36
    Roundtree‘nin izleyiciler tarafından en iyi bilinen rolü muhtemelen Gordon Parks
yönetimindeki 1971 tarihli aksiyon filmi ―Shaft‖tır. Film Roundtree‘yi dünya çapında Ģöhrete
kavuĢturdu. Roundtree seriyi ―Shaft‘s Big Score!‖, ―Shaft in Africa‖ filmleri ve ―Shaft‖
televizyon dizisiyle sürdürdü.
    Roundtree, Hollywood‘un en tanınmıĢ oyuncularından bazılarıyla birlikte oynadı: Clint
Eastwood, Robert Shaw, Peter O‘Toole, Richard Harris, David Niven, Tony Curtis ve
Laurence Olivier. Rol aldığı 70‘ten fazla film arasında beklenmedik hit ―Se7en‖;
eleĢtrirmenlerin beğenisini kazanan ―Once Upon a Time…When We Were Colored‖; Kendisini
üne kavuĢturan rolü yeniden ziyaret ettiği ―Shaft‖ın 2000 tarihli yeniden çevrimi; basketbol
yıldızı Shaquile O‘Neal‘la ―Steel‖; Brendan Frasier‘la ―George of the Jungle‖ ve Chris Kattan‘la
―Corky Romano‖ bulunmaktadır.
    Roundtree‘nin televizyon çalıĢmaları arasında CBS yapımı ―Outlaws‖; TV Dizisi-En Ġyi
BaĢrol Oyuncusu dalında NAACP Image Ödülü‘ne aday gösterildiği ―413 Hope Street‖ ve
Dave Chappel‘le birlikte ABC yapımı ―Buddies sayılabilir. Rol aldığı sayısız televizyon
filmlerinden bazıları: Booker T. Washington‘u canlandırdığı ve rating rekoru kıran ―Having Our
Say‖; Arnold Schwarzenegger yönetiminde ―Christmas in Connecticut‖ ve Starz! yapımı ―Joe
and Max.‖
    Roundtree kariyerine model olarak baĢladıktan sonra New York‘taki baĢarılı Negro
Ensemble Company‘ye katıldı. Bir dizi baĢarılı tiyatro performansını, Jack Johnson‘ı
canlandırdığı ―The Great White Hope‖ izledi.
    Göğüs kanserine karĢı savaĢa kendini adayan Roundtree konferanslara katılmakta ve
hastalığa dikkat çekip çare bulmak için düzenlenen faaliyetlerde ve vakıflarda aktif olarak yer
almaktadır.


    KICK GURRY (Sparky) sinema kariyerine Avustralya‘da, Avustralya Film Institute‘ün
2000 yılında en iyi film seçtiği ―Looking for Alibrandi‖ ile Anthony Lapaglia karĢısında rol
alarak baĢladı.
    Gurry günümüzün en beğenilen yönetmen ve oyuncularından bazılarıyla iĢbirliği yaptı.
Filmleri arasında Terrence Malick yönetimindeki ―The Thin Red Line‖; Joaquin Phoenix‘le
―Buffalo Soldiers‖; David Mamet‘ten ―Spartan‖ ve yardımcı yapımcı Quentin Tarantino‘dan
―Daltry Calhoun‖ sayılabilir.
    Avustralya‘da, Gurry baĢarılı yönetmen Alex Proyas‘ın ―Garage Days‖ adlı filminde ve
Rachel Ward‘un AFI Ödüllü filmi ―The Big House‖da baĢrol oynadı.
                                               37
                  YAPIMCILAR HAKKINDA


    WACHOWSKI KARDEŞLER (Yazar / Yönetmen / Yapımcı) Chicago‘da doğup
büyüdüler ve 30 yılı aĢkın bir süredir birlikte çalıĢıyorlar. ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ın
yazarlık, yönetmenlik ve yapımcılık görevlerini üstlenmeden önce, were born and raised in
Chicago and have been working together for more than 30 years. Prior to writing, directing
and producing ―Speed Racer,‖ James McTeigue‘in yönettiği ve baĢrollerinde Natalie Portman
ile Hugo Weaving‘in oynadığı ―V For Vendetta‖nın yazarlığını ve yapımcılığını yürüttüler.
Wachowski‘ler ayrıca Keanu Reeves ve Laurence Fishburne‘lü ―Matrix‖ üçlemesini de yazıp
yönettiler. 1996 yılında Gina Gershon, Jennifer Tilly and Joe Pantoliano‘nun baĢrolde olduğu,
ilk filmleri olan ―Bound‖u yazıp yönettiler.


    JOEL SILVER (Yapımcı), sinema tarihinin en verimli ve baĢarılı yapımcılarından biri.
Silver, aralarında devrim yaratan ―Matrix‖ üçlemesi, dört bölümlük giĢe canavarı ―Lethal
Weapon‖ serisi ve ―Die Hard‖ ve ―Predator‖ gibi aksiyon filmlerinin bulunduğu 50‘den fazla
filme imza attı. Silver‘ın yapımcılığını üstlendiği filmler bugüne kadar dünya çapında tüm
kaynaklardan 10 milyor doların üzerinde kâr elde etti.
    Yakın zamanda Vince Vaughn ve Paul Giammatti‘li yılbaĢı komedisi ―Fed Caus‖un ve
Neil Jordan‘ın yönetiminde Jodie Foster‘la Terrence Howard‘ın baĢrollerde olduğu ―The Brave
One‖ın yapımcılığını yürüttü.
    Silver son günlerde sahibi olduğu Dark Castle Entertainment prodüksiyon Ģirketi için
yaptığı anlaĢmayla, firma altında yapılacak tüm filmlere yeĢil ıĢık yakma yetkisine ve bu filmler
üzerinde kreatif kontrol sahibi oldu. Bir sonraki Dark Castle Castle filmi, Guy Ritchie‘nin
yöneteceği ve baĢrolleri Gerard Butler, Tom Wilkinson, Thandie Newton, Chris ―Ludacris‖
Bridges ve Jeremy Piven‘ın paylaĢacağı ―RocknRolla‖ olacak. Filmin 31 Ekim 2008‘de
gösterime girmesi planlanıyor. Gösterime girecek diğer Dark Castle filmleri arasında Dominic
Sena‘nın yönettiği ve Kate Beckinsale‘in oynadığı bir polisiye olan ―Whiteout,‖ John Cusack‘ın
rol aldığı korku filmi ―The Factory,‖ korku-macera ―Orphan‖ ve Silver‘ın Wachowski kardeĢlerle
birlikte yürüttüğü, James McTeigue‘‘nin yönettiği aksiyon filmi ―Ninja Assassin‖ sayılabilir.
    Silver ve Robert Zemeckis tarafından kurulan, merhum korku organizatörü William
Castle‘ın ruhunu taĢıyan Dark Castle, 1999‘da gösterime girmesiyle rekor kıran ―House on
                                                38
Haunted Hill‖le baĢlayan ve 2001‘de ―Thir13en Ghosts‖, 2002‘de ―Ghost Ship‖, 2003‘te
―Gothika‖ ve 2005‘te ―House of Wax‖ le süren bir dizi yapıma imza attı. Dark Castle 2007
yılında baĢrolde Hilary Swank‘in olduğu ―The Reaping‖i gösterime soktu.
    Silver‘ın yapımcılığını üstlendiği 1999 tarihli ―The Matrix‖ dünya çapında 456 milyon
dolar hasılat yaparak, o güne kadar Warner Bros Pictures‘ın tarihindeki tüm filmlerden daha
çok gelir elde etti. Evrensel hikâye anlatımı ve görselliğiyle büyük beğeni kazanan ―The
Matrix‖ aralarında En Ġyi Görsel Efekt‘in de bulunduğu dört Akademi Ödülüne layık görüldü. Ġlk
DVD sürümü bir milyon dolar satan―The Matrix‖ DVD‘si, DVD oynatıcı makinelerin ilk
satıĢlarının güçlenmesinden önemli rol oynadı.
    Destansı ―Matrix‖ üçlemesinin ikinci bölümü ―The Matrix Reloaded,‖ dünya çapındaki
giĢelerde 739 milyon dolar kazanarak, tüm zamanların en yüksek hasılat yapan R-sınıfı filmi
oldu. Üçlemenin son bölümü ―The Matrix Revolutions‖ dünya çapında 203 milyon dolar hasılat
yaptı. ―The Matrix‖ serisi dünya çapında tüm kaynaklarıyla bugüne kadar 3 milyon dolar gelir
elde etti.
    Silver, ―The Matrix Reloaded‖ ve ―The Matrix Revolutions‖un yapımcılığını üstlendiği
sırada seriyle bütünleĢik video oyunu ―Enter the Matrix‖‘in yapımcılığını üstlendi. Oyun
Wachoski kardeĢler tarafından yazılıp yönetilen ve filmlerdeki rollerini tekrarlayan Jada
Pinkett Smith‘le Anthony Wong‘un yer aldığı bir saatlik ekstra film görüntüsü içeriyodu. Silver
aynı zamanda ―The Matrix‖in yenilikçi aksiyonu ve güçlü hikâye anlatımından esinlenmiĢ
dokuz kısa anime filmini bir araya toplayan ―The Animatrix‖in de yapımcılığını üstlendi.
    Silver daha sonra Natalie Portman‘ın oynadığı aksiyon macera ―V for Vendetta‖ ve
―Lethal Weapon‖ ın senaristi Shane Black‘in yazdığı, Robert Downey Jr., Val Kilmer ve
Michelle Monaghan‘ın oynadığı aksiyon komedi macera ―Kiss Kiss, Bang Bang‖in
yapımcılığını yürüttü. Yapımcısı olduğu hit filmler arasında Jet Li ve Aaliyah‘lı ―Romeo Must
Die‖; Steven Seagal ve DMX‘li ―Exit Wounds‖ ve John Travolta, Hugh Jackman ve Halle
Berry‘li ―Swordfish‖ bulunmaktadır.
    Aynı zamanda baĢarılı bir televizyon yapımcısı olan Silver Ģu sıralar CBS‘te Cuma
geceleri yayımlanan, vampirleri konu alan romantik macera ―Moonlight‖ın yapımcılığını
yürütüyor. Dizi geçen sezon hit olarak En Sevilen TV Dizisi dalında People‘s Choice Ödülü‘ne
sahip oldu. Silver daha önce, Kristen Bell‘in rol aldığı, eleĢtirmenlerin baĢ tacı UPN dizisi
―Veronica Mars‖ın ve yardımcı yapımcılığını Richard Donner, David Giler, Walter Hill ve
Robert Zemeckis‘le birlikte yürüttü. Ödüllü HBO dizisi ―Tales from the Crypt‖in sekiz
sezonunun ve iki ―Tales from the Crypt‖ filminin yardımcı yapımcılığı da SĠlver‘a aittir.
                                              39
    Silver, kariyerinin ilk adımlarını attığı Lawrence Gordon Productions‘da Sinema Filmleri
bölümünün baĢkanı oldu. Görev süresi boyunca, ―The Warriors‖un ortak yapımcılığını üstlendi
ve Gordon‘la birlikte ―48 HRS.,‖ ―Streets of Fire‖ ve ―Brewster‘s Millions‖ gibi filmlerin
yapımcılığını yürüttü.
    Silver, 1985 yılında Silver Pictures prodüksiyon Ģirketini kurarak giĢede hit
olan―Commando,‖yu çekti. Bunu ―Jumpin‘ Jack Flash‖ ve ―Predator‖izledi. Silver Pictures,
―Lethal Weapon‖ serisini ve aksiyon klasiği ―Die Hard‖ ve ―Die Hard 2: Die Harder‖ filmlerini
gösterime sokarak, sektörün önde gelen prodüksiyon Ģirketlerinden biri olarak yerini
sağlamlaĢtırdı. Silver ayrıca ―The Last Boy Scout,‖ ―Demolition Man,‖ ―Richie Rich,‖
―Executive Decision‖ ve ―Conspiracy Theory‖ filmlerinin de yapımcılığını üstlendi.
    Yapımcılık kariyerine baĢlamadan çok önce, 1967 yılında Maplewood, New Jersey‘de
Columbia Lisesi‘nde öğrenci olan Silver ve bir grup arkadaĢı, Ultimate Frisbee adında hızlı bir
takım oyunu geliĢtirdiler. Oyun 50 ülkede yapılan turnuvalarla dünya çapında bir fenomen
haline geldi


    GRANT HILL (Yapımcı) son zamanlarda ―V for Vendetta‖da yapımcı, ―The Matrix
Reloaded‖ ve ―The Matrix Revolutions‖ filmlerinde ortak yapımcı ve prodüksiyon amiri olarak
görev yaptı. Daha önce, Terrence Malick‘in yönettiği ―The Thin Red Line‖da yapımcılık ve
James Cameron‘ın ―Titanic‖inde yardımcı yapımcılık görevlerini üstlendi. ġu sıralar Terrence
Malick yönetimindeki ―Tree of Life‖ ve Joel Silver, Andy Wachowski ve Larry Wachowski‘yle
birlikte ―Ninja Assasin‖ filmlerinin yapımcılığını yürütüyor.


    DAVID   LANE   SELTZER    (Yardımcı   Yapımcı),   Hollywood‘ın  önde  gelen
menajerlik/prodüksiyon Ģirketlerinden Management 360‘ın kurucularından biridir. ―Hızlı YarıĢçı
Speed Racer‖ı beyazperdeye getirmek için çalıĢmalarına 1986 yılında, 21 yaĢındayken
orijinal TV animasyon dizisinin sinema filmi haklarını satın alarak baĢladı. Seltzer, 20 yıldan
uzun bir süredir projenin geliĢtirilmesinde aktif olarak yer alıyor.
    Seltzer kariyerine Industry Entertainment‘te menajer olarak baĢladı ve on yıl içinde
çoğu bugün de çalıĢmaya devam eden sayısız sinema ve televizyon yeteneğini temsil etmeye
baĢladı. Ek olarak, Seltzer yardımcı yapımcılığını üstlendiği ödüllü Showtime yapımı ―Inherit
the Wind‖de de baĢrolü oynayan merhum sinema efsane Jack Lemmon‘ı da temsil etti.
                                                40
      Seltzer tarih ve edebiyat öğrenimi gördüğü Harvard Üniversitesinden 1987‘de mezun
oldu. Columbia Pictures‘da görev yaptıktan sonra, 1991‘de Wharton School of Business‘ı
bitirdi.


      MICHAEL LAMBERT (Yardımcı Yapımcı) New York City‘deki Viacom‘da çalıĢmaya
baĢladığı 1974 yılından beri eğlence sektöründe çalıĢıyor. Kablolu yayın yapan Showtime ve
Lifetime kanallarının ilk günlerinde filmlerin sinema gösterimi, genel ve kablolu yayın
haklarının alım satımını idare ettikten sonra 27 yaĢında televizyon bölümünün baĢına geçti.
Daha sonra, HBO Premier Films ve Original Television Series gibi HBO yapımlarının uluslar
arası ortak yapımcılığını yürüttüğü HBO‘ya katıldı. Lambert ayrıca HBO Video‘nun
kurulmasına ve dünya çapındaki sayısız yapım ve ortak giriĢimlere önayak oldu.
      1985‘te Lambert Los Angeles‘a taĢındı ve Yurtiçi Televizyon BaĢkanı olarak 20th
Century Fox Film ġirketi‘ne katıldı. ġirketin TV yapım ve dağıtım faaliyetlerini idare eden
Lambert‘in süpervizörlük yaptığı yapımlar arasında ―21 Jump Street,‖ ―In Living Color,‖ ―L.A.
Law,‖ ―M.A.S.H.,‖ ―Mr. Belvedere,‖ ―Mr. President,‖ ―The Simpsons‖ ve ―The Tracey Ullman
Show‖ gibi dizilerle birlikte televizyonun ilk reality programlarından ―A Current Affair,‖ ―Studs,‖
―America‘s Most Wanted‖ ve ―COPS‖ var. Lambert, 20th Century Fox filmlerinin kablolu ve
ulusal televizyon kanallarına dağıtımından da sorumluydu. Foz Broadcast Network‘ün temeli
haline gelen Metromedia Television Station Group‘un alımında da önemli rol oynadı.
      1992 yılında, yayıncılık, teknoloji, planlama ve dağıtımla ilgilenen bir medya yatırım ve
yönetim Ģirketi olan Lambert Television, Inc. Kuruldu. ġirket ABD‘de çeĢitli televizyon kanalları
yönetiyor ve TV programlarının yapımı ve dağıtımıyla ilgileniyor. Lambert eski dostları ve iĢ
ortakları Hal Gaba ve Norman Lear‘la bir araya gelerek, Village Roashow Pictures‘la
bağlantısı yoluyla ―Charlie and the Chocolate Factory,‖ ―Ocean‘s Thirteen,‖ Akademi Ödüllü
―Happy Feet,‖ ―Unaccompanied Minors‖ ve ―I am Legend‖ gibi filmlerin yapımında yer alan
Crescent Entertainment‘ı kurdu.


      BRUCE BERMAN (Yardımcı Yapımcı) Village Roadshow Pictures‘ın baĢkanı ve
CEO‘sudur. ġirket 2008 yılında Warner Bros‘la iĢbirliği ürünü 65 sinema filminin ortak
yapımcılığını yürütecek. Bu filmlerin tümünün dağıtımı, Village Roadshow Pictures‘ın seçtiği
bölgelerde Warner Bros. Pictures tarafından gerçekleĢtirilecek.
      AnlaĢmanın ürünü, hit olan ilk filmlerden bazıları: Sandra Bullock ve Nicole Kidman‘lı
―Practical Magic‖; Robert De Niro ve Billy Crystal‘ı bir araya getiren ―Analyze This‖; Keanu
                                                 41
Reeves ve Laurence Fishburne‘lü ―The Matrix‖; George Clooney‘nin baĢrolde olduğu ―Three
Kings‖; Clint Eastwood‘un yönettiği ve baĢrolünü oynadığı ―Space Cowboys‖ ve Sandra
Bullock ve Benjamin Bratt‘li ―Miss Congeniality‖.
     Berman‘ın, Village Roadshow Pictures bünyesinde yardımcı yapımcılığını yürüttüğü ve
art arda büyük baĢarılar kazanan yapımlar arasında Denzel Washington‘a Akademi Ödülü
kazandıran ―Training Day,‖ George Clooney, Brad Pitt ve Julia Roberts‘ın oynadığı ―Ocean‘s
Eleven,‖ devam filmleri ―Ocean‘s Twelve‖ ve ―Ocean‘s Thirteen‖; Sandra Bullock ve Hugh
Grant‘i bir araya getiren ―Two Weeks‘ Notice,‖ Sean Penn ve Tim Robbins‘in Oscar galibi
performanslarıyla ―Mystic River‖; ―The Matrix‖ üçlemesinin ikinci ve üçüncü bölümleri ―The
Matrix Reloaded‖ ve ―The Matrix Revolutions‖; Tim Burton yönetiminde Johnny Depp‘in rol
aldığı ―Charlie and the Chocolate Factory‖; Oscar ödüllü animasyon komedi macera ―Happy
Feet‖;   Neil  Jordan‘on   yönettiği,  Jodie   Foster‘lı  ―The   Brave   One‖;
ve en son, Will Smith‘li giĢe canavarı ―I Am Legend‖.
     Village Roadshow‘un sonraki filmi, Steve Carell‘le Anne Hathaway‘i buluĢturan ―Get
Smart‖. ġirketin gelecekteki projeleri arasında Richard Gere ve Diane Lane‘i tekrar bir araya
getiren romantik ―Nights in Rodanthe‖; Jim Carrey‘li komedi ―Yes Man‖; ve Clint Eastwood‘un
yönettiği ve baĢrolünü oynadığı ―Gran Torino‖ bulunmaktadır.
     Berman Washington‘daki Georgetown Hukuk Fakültesi‘nde okurken MPAA‘da Jack
Valenti‘yle birlikte çalıĢarak sinema sektörüne adım attı. Hukuk diplomasını aldıktan sonra
1978 yılında Casablanca Films‘de iĢe girdi. Universal‘a geçen Berman, 1982‘de BaĢkan
Yardımcılığı‘na yükseldi.
     1984 yılında Berman yapım sorumlusu BaĢkan Yardımcısı olarak Warner Bros.‘a
katıldı ve dört yıl sonra Yapımdan Sorumlu Kıdemli BaĢkan Yardımcısı oldu. Eylül 1989‘da
Sinema Yapımlarından Sorumlu BaĢkan, 1991‘de Dünya Çapında Sinema Yapımlarından
Sorumlu BaĢkan oldu ve Mayıs 1996‘ya kadar bu görevde kaldı. Görev yaptığı dönemde
Warner Bros. Pictures ―Presumed Innocent,‖ ―GoodFellas,‖ ―Robin Hood: Prince of Thieves,‖
En Ġyi Film dalında Oscar sahibi ―Driving Miss Daisy,‖ ―Batman Forever,‖ ―Under Siege,‖
―Malcolm X,‖ ―The Bodyguard,‖ ―JFK,‖ ―The Fugitive,‖ ―Dave,‖ ―Disclosure,‖ ―The Pelican
Brief,‖ ―Outbreak,‖ ―The Client,‖ ―A Time to Kill‖ ve ―Twister‖ gibi filmlerin yapım ve dağıtımını
gerçekleĢtirdi.
     Berman Mayıs 1996‘da Warner Bros. Pictures bünyesinde bağımsız bir film Ģirketi olan
Plan B Entertainment‘ı kurdu. ġubat 1998‘de Village Roadshow Pictures‘ın BaĢkan ve
CEO‘su oldu.
                                                42
     DAVID TATTERSALL (Görüntü Yönetmeni) Kuzey Ġngiltere‘nin Göller Bölgesi‘nde
doğup büyüdü. Goldsmith‘s University of London‘a gitti ve Güzel Sanatlar‘dan üstün baĢarı
derecesiyle mezun oldu. Daha sonra Ġngiltere‘nin Ulusal Film ve Televizyon Okulu‘nda eğitim
alarak kamera ve ıĢıklandırma üzerine uzmanlaĢtı.
     Tattersall‘un büyük baĢarı kazanan öğrenci filmlerinden ―King‘s Christmas‖ 1987‘de En
Ġyi Kısa Film dalında BAFTA‘ya aday oldu; ―Caprice‖ Edinburgh ve Milan Film Festivallerine
seçildi; ―Metropolis Apocalypse‖ 1988 yılında Cannes‘da gösterildi.
     Tattersall, film ve dijital görüntü; büyük bütçeli, geniĢ ölçekli, efekt, aksiyon ve
adrenalin yüklü, heyecan fırtınası filmlerle ―güzel sanatlar‖ dokunuĢu gerektiren daha küçük
filmler arasında ustalıkla geçiĢ yapmaktadır. Ġki alanda da yeteneğini konuĢturduğu filmler
arasında ―Radioland Murders,‖ ―Con Air,‖ ―The Majestic,‖ ―The Green Mile,‖ ―The Vertical
Limit,‖ ―Die Another Day,‖ ―Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life,‖ ―Star Wars: Episodes
I, II, III,‖  ―XXX2,‖ ―Next,‖ ―Matador‖ ve ―The Hunting Party‖ bulunmaktadır. Tattersall‘ın
televizyon çalıĢmaları arasında ―Yellowthread Street‖ ve En Ġyi Sinematografi dalında A.S.C
adaylığı bulunan Emmy Ödüllü sayılabilir.
     Tattersall Ģu sıralar ―The Day the Earth Stood Still‖ filminin yeniden çevrimiyle
ilgilenmektedir.


     OWEN PATERSON (Prodüksiyon Tasarımcısı) ―V for Vendetta‖, ―The Matrix
Revolutions‖ ve ―The Matrix Reloaded‖ filmlerinde çalıĢtı ve Andy ve Larry Wachowski‘nin ilk
―The Matrix‖ filminde prodüksiyon tasarımcılığı görevini üstlendi. ġu sıralar George Miller
yönetimindeki ―Justice League of America‖ için Avustralya‘da çalıĢmaktadır.
     Paterson Stephan Elliot‘ın ―The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert‖ filmindeki
çalıĢmasıyla En Ġyi Prodüksiyon Tasarımı dalında Avustralya Film Enstitüsü Ödülü‘ne sahip
oldu. Diğer çalıĢmaları arasında ―Red Plane,‖ Stephan Eliot yönetimindeki ―Welcome to Woop
Woop,‖ ―Race the Sun,‖ ―Minnamurra,‖ ―The Place at the Coast‖ ve ―Travelling North‖
bulunmaktadır. Paterson Avustralyan yapımı ―Bliss‖ ve ―The Coolangatta Gold‖ filmlerinde
sanat yönetmeni olarak çalıĢtı.
     Paterson televizyon çalıĢmalarından bazıları: ―Noriega: God‘s Favorite,‖ ―The Beast,‖
―Shout! The Story of Johnny O‘Keefe‖ ve ―The Riddle of the Stinson.‖
                                               43
    ZACH STAENBERG (Editör) 2000 yılında Oscar kazanmasını sağlayan, devrim
yaratan ―The Matrix‖ üçlemesindeki çalıĢmasıyla tanınan, Akademi Ödülü sahibi bir editördür.
Staenberg‘in yazar-yönetmen Wachowski kardeĢlerle iliĢkisi, Gina Gershon and Jennifer
Tilly‘nin oynadığı neo-kara film ―Bound‖un kurgusunu yaptığı 1996 yılına uzanıyor. ―Speed
Racer‖ editörün Wachowski‘lerle beĢinci iĢbirliği.
    Wisconsin Üniversitesi ĠletiĢim Bölümü‘nden mezun olan Staenberg Brian De
Palma‘nın ―The Fury‖ filminde prodüksiyon asistanı olarak baĢladıktan ―Damien: Omen II‖ ile
kariyerine hız verdi. 1996‘da, Staenberg HBO yapımı televizyon filmi ―Gotti‖ ile sahip olduğu
iki ACE Eddie Ödülü‘nden birini aldı ve Sıra DıĢı Kurgu dalında ilk Emmy‘ye aday gösterildi.
    Staenberg‘in diğer sinema ve televizyon çalıĢmaları arasında Andrew Niccol
yönetimindeki ―Lord of War‖; Peter Howitt‘ten ―Antitrust‖; A&E yapımı ―The Crossing‖ ve
komedi klasiği ―Police Academy‖ bulunmaktadır. Staenberg en son bu yıl En Ġyi Yabancı Film
dalında Akademi Ödülü‘ne aday gösterilen ―Mongol‖un kurgusunu üstlendi.


    ROGER BARTON (Editör) giĢede baĢarı kazanan ―Eragon‖da editör ve ortak yapımcı
olarak görev aldı. Daha önce, yönetmen Jim Sheridan‘ın ―Get Rich or Die Tryin‘‖ ve Michael
Bay‘in yeniden çektiği ―The Amityville Horror‖ filmlerinde editörlük ve Bay‘in ―The Island‖ında
ekstra editörlük yaptı.
    2004 yılında Barton George Lucas‘ın ―Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith‖
filminin kurgusu için Kuzey Kaliforniya‘ya taĢındı. Ondan önce, Jerry Bruckheimer için dört
filmin kurgusunu üstlendi: ―Bad Boys 2,‖ ―Pearl Harbor,‖ ―Gone in Sixty Seconds‖ ve yardımcı
editör olarak, ―Armageddon.‖
    James Cameron‘ın En Ġyi Kurgu dahil 11 Akademi Ödülü kazanan filmi ―Titanic‖te
yardımcı editörlük yapan Barton‘un diğer çalıĢmaları arasında ―Ghost Ship‖ ve aile komedisi
―That Darn Cat‖in yeniden çevrimi sayılabilir. ―Detroit Rock City‖ adlı komedide ekstra
editörlük ve ―Needful Things,‖ ―Rough Magic‖ ve ―Alaska‖da asistanlık görevlerini üstlendi.
    Barton editörlük kariyerine uzun süreli televizyon programlarında asistan olarak
baĢladı. Ġlk çalıĢmalarından bazıları: CBS yapımı ―Love, Honor & Obey,‖ ABC yapımı ―Not
Without My Children‖ ve En Ġyi Kurgu-Mini dizi ya da özel program dalında Emmy Ödülü aldığı
HBO yapımı ―Indictment: The McMartin Trial‖.
    Barton Los Angeles‘a taĢındıktan sonra 1989 yılında Cal State Long Beach‘ten mezun
oldu. Karısı, çocuğu ve köpeği Buddy‘yle Pacific Palisades‘te yaĢamaktadır.


                                                44
    KYM BARRETT (Kostüm Tasarımcısı) kariyerine baĢladığı tiyatroda geçirdiği sekiz
yılda deneyim kazandı. Ġlk filmi, Baz Luhrmann‘ın ―Romeo + Juliet‖indeki çalıĢmasıyla
Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films tarafından Saturn Ödülü‘ne aday
gösterildi. Bunu reklam alanında yoğun çalıĢmalar ve Jake Kasdan yönetimindeki ―Zero
Effect‖ izledi. Bu filmdeki çalıĢmasından etkilenen görüntü yönetmeni Bill Pope‘un çalıĢacağı
bir sonraki film olan ―The Matrix‖in yönetmenleriyle tanıĢması için ısrar etmesi üzerine,
Barret‘in Wacowski kardeĢlerle verimli iĢbirliği baĢlamıĢ oldu.
    Fenomen haline gelen ve Barret‘a Costume Designers Guild Award ve ikinci Saturn
adaylıklarını kazandıran ―The Matrix‖ten sonra, Körfez SavaĢı‘yla ilgili ―Three Kings,‖ teknik
açıdan zorlayıcı bilim kurgu-aksiyon ―Red Planet‖ ve Golden Sattelite ile üçüncü Saturn
adaylıklarını getiren Victori Dönemi dedektiflik öyküsü ―From Hell‖de çalıĢtı. Diğer çalıĢmaları
arasında ―The Matrix Reloaded‖; dördüncü kez Saturn‘e aday gösterildiği ―The Matrix
Revolutions‖; Berry and Robert Downey Jr.‘lı korku-macera ―Gothika,‖ Jane Fonda‘lı
―Monster-in-Law‖ ve Jennifer Aniston‘lu ―Rumor Has It…‖ gibi romantik komediler sayılabilir.
Barrett 2007‘de fantastik aksiyon filmi ―Eragon‖la ikinci kez Costume Designers Guild Award
adayı oldu.
    Barrett‘ın tasarımlarının görüneceği iki film, Jonathan Rhys Meyers ve Radha Mitchell‘li
tarihi dram ―The Children of Huang Shi‖ ve ana kadrosu Keanu Reeves, Jennifer Connelly ve
Jaden Smith‘ten oluĢan yeniden çekim ‖The Day the Earth Stood Stil.‖


    MICHAEL GIACCHİNO (Kompozitör) Bu yıl En Ġyi Animasyon dalında Oscar alan giĢe
rekortmeni animasyon ―Ratatouille‖deki çalıĢmasıyla Akademi Ödülü‘ne aday gösterildi.
Kompozitörlüğünü üstlendiği ilk film, müziğiyle büyük beğeni kazanan ―The Incredibles‖dan
sonra, gerçek oyuncularla çekilen süper kahraman filmi ―Sky High,‖ komedi-dram ―The Family
Stone,‖ Albert Brooks‘ ―Looking for Comedy in the Muslim World‖ ve macera filmi ―Mission:
Impossible III‖te çalıĢtı.
    Bir sonraki çalıĢmasının notaları, yapımcı J.J Abrams‘ın büyük merakla beklenen bilim
kurgu aksiyo filmi ―Star Trek‖te duyulacak .
    Sinema filmi çalıĢmalarının yanında, Giacchino televizyon filmleri, kısa animasyonlar,
video oyunları ve bağımsız senfoniler gibi, baĢka medyumlarda ve pek çok türde, neĢeli
coĢkulu, melankolik, gerilimli ve huzurlu temalar taĢıyan eserler verdi. ABC‘nin hit dizileri
―Lost‖ ve ―Alias‖ birkaç sezon boyunca ürettiği melodileri kullandı. Daha önce, Giacchino
Seattle Senfoni Orkestrası ile birlikte Steven Spielberg‘ün giĢe rekortmeni filminden
                                               45
uyarlanan, müzikleri PlayStation konsol oyunu için canlı orkestrayla kaydedilen ilk oyun olma
özelliği taĢıyan ―The Lost World‖ ün müziklerini hazırladı. Ġnteraktif medya için yaptığı pek çok
çalıĢma araında büyük baĢarı kazanan, Spielberg‘ün yarattığı Ġkinci Dünya SavaĢı‘nı konu
alan ―Medal of Honor‖ oyun serisi bulunmaktadır.
    13 Mayıs 2000‘de, Haddonfield Senfoni Orkestrası, Giacchino‘nun ilk senfonisi
‖Camden 2000‖in prömiyerini yaptı. Konser Camden, New Jersey‘deki Sony E-Center‘da
gerçekleĢtirildi ve gelir, Ģehri yenileme amacı taĢıyan Heart of Camden adlı organizasyona
bağıĢlandı.
    Giacchino New York‘taki Görsel Sanatlar Okulu‘nda film prodüksiyonu öğrenimi gördü
ve prestij sahibi Juilliard School‘da müzik eğitimi aldı.


    JOHN GAETA (Görsel Efekt Süpervizörü) ―The Matrix‖teki çığır açan ―Bullet Time‖ ve
diğer olay yaratan efektlerinden dolayı Oscar ve BAFTA sahibi oldu. Wachowski kardeĢlerle
iĢbirliğini, üçlemenin ikinci ve üçüncü bölümlerinin efektlerini denetleyerek devam ettirdi. ―The
Matrix Reloaded‖ için Visual Effects Society tarafından En Ġyi Görsel Efekt ve Sıra DıĢı Görsel
Efekt dallarında iki ödüle layık görüldü. ―The Matrix Revolutions‖daki çalıĢmasıyla tekrar Sıra
DıĢı Görsel Efekt dalında aday gösterildi.
    Gaeta, üst düzey sinematik öykü anlatımıyla interaktif oyun tasarımını kaynaĢtıran yeni
nesil hibrit eğlencenin aktif savunucularındandır. ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖da Wachowski
kardeĢlerle iĢbirliği yapmasının ötesinde, Wii oyun konsolu ve diğer video oyunu
karĢılıklarının görünüĢü ve oyun aksesuvarlarının görünüĢü konusunda danıĢmanlık
yapmaktadır.


    DAN GLASS (Görsel Efekt Süpervizörü) Wachowski kardeĢlerin ―The Matrix
Reloaded‖ındaki çalıĢmasıyla Visual Effects Society Award tarafından ödüle layık görüldü.
Yenilikçi yapımcılarla dördüncü iĢbirliği olan ―Hızlı YarıĢçı Speed Racer‖ dıĢında, Glass ―The
Matrix Revolutions‖ ve En Ġyi Görsel Efekt dalında Satellite Award‘a aday gösterildiği ―V for
Vendetta‖ filmlerinde görsel efekt süpervizörlüğü yaptı. 2006 yılında Christopher Nolan
yönetimindeki ―Batman Begins‖ filminde yaptığı çalıĢmayla En Ġyi Görsel Efekt dalında BAFTA
ve Saturn Award adaylığı elde etti. ―Thir13en Ghosts‖ adlı korku macera filminde de görsel
efektlerin denetlenmesinden sorumluydu.
    Glass görsel efektlerle ilgili kariyerine 1995 yılında baĢladı ve tasarımcı, kompozitör ve
animasyoncu olarak çeĢitli görevler yaptı. Pek çok çalıĢmasından bazıları ―Mission:
                                               46
Impossible,‖ ―Mission: Impossible II,‖ ―The Beach,‖ ―Sleepy Hollow,‖ ―The Bone Collector,‖
―Notting Hill,‖ ―Tomorrow Never Dies‖ ve ―Muppet Treasure Island‖ olarak sayılabilir.


                       ###
                                            47

								
To top