soalan latihan KHB KT by essay5764

VIEWS: 1,883 PAGES: 28

									                                       j2k1	  Apakah kegunaan gandin getah?
   A   Membenam kepala paku
   B   Membentuk kepingan keluli lembut.
   C   Mengetuk kepala pahat supaya tidak rosak
   o	  Membentuk dan mengetuk kepingan logam lembut.


2	  Apakah fungsi 'Jadual Tuqas di dalam bengkel?
   A   Membekalkan maklumat kepada semua ahli
   B   Memupuk sikap tanggungjawab dan bekerjasama
   C   Memastikan semua ahli dapat bertugas mengikut giliran
   o	  Memastikan semua ahli dapat mengamalkan nilai murni


3	  Apakah langkah pertama dalam proses mereka bentuk?
   A   Membuat perbincangan
   B   Mengenal pasti masalah
   C   Mengumpul data
   o	  Mencari bahan


4	  Ketua di dalam sebuah bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu ialah
   A	  AJK
   B	  Guru
   C	  Formen
   0	  Penolong formen


5	  Pilih pasangan yang betul mengenai bahan dan pengikat ?


       BAHAN          PENGIKAT
    A   Aluminium        Paku
    B   Perspek         Ribet
    C   PVC           Simen pelarut
    0   Keluli lembut      Skru benam sendiri
76	                                  SULfT
SULIT	                     3              76/1  j2k
6  Antara berikut, yang manakah betul untuk pengiraan kos pengeluaran ?
     A   Kos bahan + kos upah + kos belian
     S   Kos bahan + kos upah + kos overhed
     C   Kos bahan + kos overhed - kos upah
     o	   Kos bahan + kos upah - kos overhed


7    Semua yang berikut ialah ciri - ciri keluli lembut kecuali

     A   Tidak berkarat

     S   Soleh dikimpal

     C   Mudah dibengkok

     o	   Terdapat dalam bentuk bar


8	    Apakah kegunaan gunting besi?
     A   Mengerat logam
     S   Membelah logam
     C   Memotong perspek
     o	   Memotong kepingan logam


9	    Rajah 1 menunjukkan sebatang skru kepala benam.
                               Q


                               s


                        Rajah 1


     Sahagian manakah yang menentukan saiz skru itu ?
     A    P
     S    Q
     C    R
     o    S

76                                   SULIT
SULIT                      4	                76/1  j2k10	   Apakah yang terjadi kepada bilah gergaji besi yang tidak tegang semasa
    aktiviti menggergaji dilakukan?
    A    Bilah gergaji mungkin patah.
    B    Bilah gergaji menjadi tumpul.
    C    Bilah gergaji memotong perlahan.
    D    Bilah gergaji tidak akan bergerak.


11	   Antara berikut yang manakah kelebihan aluminium?
    A    Tidak mudah tergores
    B    Kukuh dan tahan lama
    C    Permukaan yang berkilat
    D    Ringan dan mudah dibentuk


12	   Pateri 60/40 bermaksud nisbah campurannya terdiri daripada
    A    60% besi dan 40% timah
    B    60% timah dan 40% besi
    C    40% timah dan 60% plumbum
    D    60% timah dan 40% plumbum


13	   Rajah 2 menunjukkan sebuah transistor.
                C  B   E

                Rajah 2
    Kaki yang berlabel C ialah kaki

      A   Pemungut

      B   Pemancar

      C   Tapak
      o  Get


76	                                    SULIT
                                            j2k
SULfT                      5	                76/1


14   Apakah alatan yang paling sesuai digunakan untuk membengkok kaki
    komponen elektronik?

      A  Playar muncung tirus

      B  Playar gabung

      C  Pemotong sisi

      o  Penjalur wayar


15   Apakah unit asas bagi kapasitor?
      A  Ohm
      B  Farad
      C  Watt
      o  Volt


 16   Rajah 3 menunjukkan litar bersepadu I.C NE555
                      Rajah 3
    Bahagian yang bertanda X ialah .....

     A   Pin

     B   Notch

     C   Perumah

     o   Cip silikon


17	   Rajah 4 yang berikut adalah keratan rentas mikrofon. Bahagian manakah
     yang dikenal sebagai transduser?
             ~
  ABC            D

                      Rajah 4


76                                     SULfT
                                             j2k
SULIT                   6                   76/1
18   Rajah 5 menunjukkan sejenis komponen elektronik.
                    Rajah 5    Antara yang berikut yang manakah simbol bagi komponen terse but ?

   -if                      II

        III
                IV        A    I, II dan III

        B    1I,II1daniV
        C    I, II dan IV

        D    I, III dan IV

76                                      SULIT
SULIT                  7                    76/1  j2k
   19    Jadual 1 menunjukkan pasangan komponen elektronik, simbol dan
       fungsinya.


          Komponen       Simbol           Fungsi


                     I;
        P  Diod isyarat
                 ----c+-        Penunjuk dalam peralatan
                            elektronik
                            Sebagai penstabil

                 --tf-
        Q  Diod zener
                            Voltan dalam litar bekalan
                            kuasa


                            Menukar arus ulang alik
        R Diod kuasa
                 ---t>+-        (AC) kepada arus terus
                            (DC)

                     ij"      Mengesan gelombang
        S  Diod
          pemancar    ---@---       isyarat

          cahaya
                   Jadual 1


    Pasangan manakah yang benar ?

    A   P dan Q

    B   Q dan S

    C   Q dan R

    D   S sahaja.

76                                      SULIT
SULIT                   8       76/1  j2k20   Rajah 6 menunjukkan binaan geganti.

                        x
                Rajah 6


    Apakah nama bahagian yang bertanda X?
    A   Plat sentuh
    B   Teras besi
    C   Armatur
    o   Gegelung
76
                          SULIT
                                             j2k
SULIT                  9                     76/1


   21  Rajah 7 menunjukkan sebuah projek elektronik.
                   Rajah 7

     Antara berikut manakah menunjukkan litar skema yang betul bagi projek
     elektronik itu ?
                                B
            A
                          ...,
                         _!­
             c
                  o
76                                    SULIT
                                             j2k
SULIT                   10	                   76/122	   Gred pensil yang sesuai digunakan untuk menghitamkan lukisan yang telah
    disiapkan ialah
    A   2H
    B   2B
    C   H
    D   HB


23	   Apakah tujuan utama garisan dimensi?
    A   Bagi menunjukkan rupa bentuk sesuatu objek
    B   Merupakan garisan asas bagi memulakan lakaran
    C   Untuk menunjukkan ukuran sebenar sesuatu objek
    o	   Digunakan bagi menunjukkan rupa bentuk sesuatu objek


24	   PVC lebih digemari atas sebab-sebab berikut kecuali
    A   Tidak tahan haba
    B   Mudah dipotong
    C   Lebih murah
    D   Ringan
76	                                    SULIT

                                            j2k
SULIT                   11	                  76/125   Rajah 8 menunjukkan air sedang mengalir masuk ke dalam tangki simbah.
                Y~--t-
                        Rajah 8


    Apakah yang akan berlaku jika bahagian yang berlabel Y bocor?
    A   Air terus memenuhi sehingga melimpah keluar dari tangki simbah
    B   Air terus berhenti mengalir masuk ke dalam tangki simbah
    C   Air terus memenuhi sebahaqian daripada tangki simbah
     o	  Air terus memenuhi tangki simbah dengan sempurna

26	   Antara pernyataan yang berikut, manakah tidak benar tentang voltmeter?
    A   Voltmeter AT. digunakan untuk menyukat voltan arus terus sahaja
    B   Voltmeter AU. boleh digunakan untuk menyukat voltan bateri.
    C   Voltmeter AT. mesti disambung mengikut kekutubannya
    o	   Unit sukatan dalam voltmeter ialah volt
76	                                    SULIT

SULIT                   12	                   76/1
  j2k
27   Jadual 2 menunjukkan bacaan meter kWj serta takrif yang ditetapkan.


            Bacaan bulan lepas      = 28345
            Bacaan bulan semasa     = 28794
            Kadar200un~pertama      = 0.218 seunit
            Kadar unit seterusnya    = 0.258 seunit

                  Jadual 2


    Hitungkan jumlah bayaran yang dikenakan.


    A   RM 107.84

    B   RM 97.88

    C   RM 115.84

    D   RM 133.6428	   Antara berikut manakah merupakan fungsi utama sebuah motor DC?
    A   Menukar tenaga elektrik ke tenaga mekanikal
    B   Menukar tenaga mekanikal ke tenaga elektrik
    C   Menukar tenaga haba ke tenaga elektrik
    D   Menukar tenaga elektrik ke tenaga haba
76	                                      SULIT

SULIT                    13             76/1  j2k29   Rajah 9 menunjukkan keratan sel kering.
               +            1/
                 ~4i---  ,1/              Rajah 9


    Bahan kimia bertanda 1/ pada Rajah 9 di atas ialah


    A   Campuran asid sulfurik cair dan karbon
    B   Campuran asid sulfurik cair dan mangan dioksida
    C   Campuran ammonium klorida dan asid sulfurik cair
    D   Campuran ammonium klorida dan mangan dioksida


30   Rajah 10 menunjukkan plag 3 pin 13 ampere.
                  x           Raiah 10

    Apakah fungsi X ?
    A   Mengalirkan arus ke punca bumi
    B   Melaraskan suhu yang dikehendaki
    C   Melindungi litar dan perkakas elektrik
    D   Menghubungkan tamatan neutral kepada punca bekalan
76                                 SUIfT
                                         j2k
SULIT                   14	               76/1 31	   Rajah 11 menunjukkan pena ujian sedang digunakan.
                         Rajah 11

    Apakah tUjuannya?

    A   Mengesan haba yang terkumpul

    B   Mengesan kebocoran arus elektrik

    C   Menguji aras air mendidih

    D   Menyukat voltan elektrik32	   Bahagian utama motor DC adalah seperti berikut kecuali
    A   Aci dan gear
    B   Rangka utama
    C   Magnet kekal dan gegelung angker
    D   Berus karbon dan penukartertib


33	   Bahagian manakah pada motor DC yang berperanan sebagai elektromagnet
    apabila arus mengalir melaluinya ?

    A   pemegun

    B   berus karbon

    C   penukartertib

    D   gegelung angker

76	                                  SULIT
SULIT                     15	                76/1  j2k
34   Rajah 12 menunjukan litar elektrik


                       150                                400                    350

                    Rajah 12


    Kirakan jumlah rintangan untuk litar dalam Rajah 12

    A   15 ohm

    B   50 ohm

    C   75 ohm

    o	   90 ohm


35	   Antara berikut, meter elektrik yang manakah boleh digunakan untuk
    menyukat voltan?
    I   Ammeter
    II   Voltmeter
    1/1  Ohmmeter
    IV   Meter pelbagai


    A   I dan II

    B   I dan III

    C   1/ dan IV

    o	   III dan IV
76                                     SULIT
                                           j2k
SULIT                     16	               76/1


36	   Pilih pernyataan yang benar,
    I   arus disukat dalam unit ampere
    II   ammeter digunakan untuk me nyu kat arus dan watt
    III  arus yang mengalir dalam litar siri adalah sama di mana-mana
        bahagian litar

    IV   ammeter perlu disambung secara siri    A   I, II dan III

    B   I, III dan IV

    C   II, III dan IV

    o	   I, II, III dan IV


37	   Selepas sambungan ke fius perkhidmatan dan penyambungan neutral,
    bekalan  elektrik disambung    ke
    A   Suis utama
    B   Meter Kilowatt jam
    C   Kotak agihan berfius
    o	   Pemutus litar bocor bumi


38	   Rajah 13 menunjukkan litar elektrik
                 Rajah 13
    Berdasarkan Rajah 13, kedudukan voltmeter yang betul ialah pada
    A   P
    B	   Q
    C	   R
    o	   S
76                                    SULIT
SULIT                                        j2k
                      17	                76/139	   Rajah 14 menunjukkan binaan meter pelbagai
               Rajah 14
    Berapakah bacaan nilai rintangan sebenar yang ditunjukkan jika
    pemilih julat pada meter pelbagai dilaraskan pada julat X1?
    A   2000
    B    2 kO
    C   20 kO
    o	   200 kO


40	   Tujuan utama membuat beberapa lakaran reka bentuk sebelum menghasilkan
    projek adalah untuk
    I   Permohonan perlindungan paten ciptaan
    II   Menunjukkan kehandalan pereka
    III  Memperkembangkan idea
    IV   Menilai dan memilih reka bentuk terbaik


    A   I dan II

    B   I dan III

    C   II dan IV

    o	   III dan IV
76                                    SULIT
SULfT                    18	                  76/1  j2k
41	   Akmal telah mengambil masa selama 5 jam untuk menyiapkan sebuah
    projek reka bentuk dengan kadar upah RM2.50 sejam. Kos bahan untuk
    membuat projek tersebut adalah RM15.00. Kos overhed adalah sebanyak
    RM1.80. Kira kos pengeluaran projek yang telah disiapkan oleh Akmal.
    A   RM20.20
    B   RM21.40
    C   RM29.30
    D   RM33.20


42	   Rajah 15  menunjukkan sebuah mesin jahit
                 Rajah 15

    Apakah jenis mesin jahit itu?
    A   Mesin jahit kaki
    B   Mesin jahit tangan
    C   Mesin jahit elektrik
    D   Mesin jahit elektronik
76	                                      SULfT
SULfT                 19                 76/1  j2k
43   Antara berikut yang manakah merupakan jahitan insang pari?


    A
    B
    c
    D
76                                  SULfT
                                            j2k
SULIT                   20                 76/1
        Bubur Nasi


        •   Beras
        •   Garam
        •   Santan
       •    Ayam


44   Mengapakah kita perlu menyediakan sajian yang seimbang?
    A   Supaya perbelanjaan dapat dikawal
    B   Supaya kesihatan badan sentiasa terjaga
    C   Supaya kita dapat makan dengan selesa
    D   Supaya masa memasak adalah singkat


45   Rajah 16 menunjukkan corak susun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur                                 Peti Ais


                          0       Sink
                          0
   1\                      00
                          00
                                 Dapur               Rajah 16


    Apakah bentuk susunan tersebut?

    A   I

    B   L

    C   U

    o   H
76                                    SULIT
                                             j2k
SULIT                    21                  76/1


   46    Antara alatan pembersih berikut, yang manakah digunakan dalam kerja-kerja
       membersih sawang di siling ?
               II          III


     A   I dan II

     8   II dan III

     C   II dan IV

     D   III dan IV   47    Rajah 17 menunjukkan sebuah lampu pendarflour
                     Rajah 17


     Apakah jenis pencahayaan yang ditunjukkan pada Rajah 17?
     A   Pencahayaan am
     8   Pencahayaan khas
     C   Pencahayaanlangsung
     D   Pencahayaantaklangsung
76                                      SULIT
                                            j2k
SULIT                  22	                   76/1


48	   Apakah cara semula jadi untuk mengawal perosak?
    I   Menggunakan jenis spesis yang tahan serangan
    II   Membiarkan pembiakan musuh perosak.
    III  Menyembur dengan racun perosak.
    IV   Memusnahkan habitatnya.


    A   I dan III

    B   I dan IV

    C   II dan IV

    D   III dan IV49	   Rajah 18 menunjukkan lukisan ortografik bagi satu bongkah.
               Rajah 18
    Antara berikut yang manakah menunjukkan lukisan isometrik bagi bongkah
    itu?
        A

         C76                                    SULIT
                                           j2k
SULIT                  23                  76/1


50   Rajah 19 menunjukkan satu bongkah
                    Rajah 19    Antara pandangan berikut yang manakah pelan bagi bongkah itu ?

          A                      B

          c                      D
76                                    SULIT
                                            j2k
SULIT                  24                   76/151   Rajah 20 menunjukkan binaan suatu objek
                     RAJAH 20
    Antara yang berikut yang manakah hamparan yang betul bagi objek dalam
    Rajah?


      A                   B
    c                     o

76                                    SULIT
SULlT                   25                  76/1  j2k
52   Rajah 21 menunjukkan sebuah bongkah dengan satah pemotongan A-A.


           A
                                A
                RAJAH 21


   Antara lukisan keratan berikut yang manakah sepadan dengan satah pemotongan
   tersebut?
          A                   B
           c                  o

76                                    SULlT
                                            j2k
SULIT                     26	                76/1


53	   Antara jenis gear berikut manakah gear yang digunakan pada stereng kereta
    A   Gear taji
    S   Gear serong
    C   Gear belitan
    o	   Gear rak dan pinan


54	   Antara yang berikut yang manakah merupakan bukan produk elektromekanikal?
    I   Kamera digital
    II   Mesin jahit
    III  Mesin gerudi tangan
    IV   Pemacu cakera padat


    A   I dan II

    S   I dan IV

    C   II dan III

    o	   III dan IV


55	   Jadual 3 menunjukkan pasangan sistem dan bahagian enjin


       Padanan        Sistem enjin      Sahagian Enjin
         I       Sistem penyalaan    Karburetor
         II       Sistem penyejukan   Perumah penghembus
         III      Sistem ekzos      Peredam
         IV       Sistem bahan api    Titik sentuh
         V       Sistem pelinciran   Ukur celup


                      Jadual 3

    Padanan manakah yang tidak benar ?    A	   I dan IV
    B	   II dan III
    C	   I dan V
    o	   III dan IV76                                      SULfT
                                         j2k
SULIT                   27               76/1


56   Rajah 22 menunjukkan kesan minyak pelincir pada ukur celup
          Aras


               'M
              'M
               Rajah 22    Berpandukan rajah tersebut, pernyataan manakah yang betul?

    A   Minyak pelincir di dalam takung minyak perlu diganti

    B   Minyak pelincir di dalam takung minyak mencukupi

    C   Minyak pelincir di dalam takung perlu ditambah

    D   Minyak pelincir memenuhi takung minyak

76                                  SUIfT
SULIT                                          j2k
                      28	                  76/1


57	   Rajah 23 menunjukkan kedua-dua injap tertutup dan palam pencucuh
    mengeluarkan bunga api.
                 Rajah 23    Apakah nama lejang tersebut?

    A    Lejang EkzQS

    B    Lejang Kuasa

    C    Lejang Masukan

    D    Lejang Mampatan58	   Berdasarkan pernyataan , agensi manakah yang memainkan peranan itu?

      •	  Menjalankan kajian dan penyelidikan tentang hasil keluaran
         pertanian.
      •	  Meningkatkan mutu keluaran hasil pertanian
      •	  Menghasilkan baka baru bagi keperluan keusahawanan tani    A    MEDEC
    B    MARDI
    C    RRIM
    D    SIRIM76                                      SULIT
SULfT                    29	                  76/1  j2k
59	   Berdasarkan pernyataan , apakah ciri usahawan yang dimiliki oleh Pak
    Ngah?       •  Pak Ngah adalah seorang peniaga tunggal yang membuka
         kedai runcit di kawasan peru mahan baru yang didudukinya.    A    Kreatif

    B    Inovatif

    C    Bijak mengambil peluang

    o	    Sanggup menghadapi risiko


60	   Pihak yang menjual barangan atau perkhidmatan ke negara lain dikenali
    sebagai
    A    Peruncit
    B    Pengimport
    C    Pemborong
    o	    Pengeksport
76                                       SULfT

								
To top