KEHADIRAN SEKOLAH APA YANG IBU BAPA PENJAGA PERLU TAHU

Document Sample
KEHADIRAN SEKOLAH APA YANG IBU BAPA PENJAGA PERLU TAHU Powered By Docstoc
					  APA BERLAKU JIKA SAYA DAPAT
  NOTIS PENALTI & TIDAK BAYAR?

Anda mempunyai sehingga 42 hari setelah
penerimaan untuk membayar penuh Notis Penalti.
Jika bayaran penuh tidak diterima dalam masa ini,
pihak berkuasa tempatan dikehendaki di bawah
Akta untuk memulakan prosiding di Mahkamah                              Bristol City Council
Majistret bagi kesalahan asal ketidakhadiran                        PERKHIDMATAN KEBAJIKAN PENDIDIKAN
tanpa kebenaran anak anda.
Jika terbukti, ini akan menyebabkan denda
hingga £1,000 dan/atau beberapa pengaturan
seperti Aturan Keibubapaan atau Hukuman
Masyarakat. Jika didapati bersalah, ibu bapa
                                                KEHADIRAN
akan mempunyai rekod jenayah.                                  SEKOLAH:
  BOLEHKAH SAYA DIHUKUM JIKA                               APA YANG IBU BAPA
  SAYA MEMBAYAR NOTIS PENALTI
TETAPI ANAK SAYA MASIH TIDAK HADIR                              & PENJAGA PERLU
      SEKOLAH?
                                                  TAHU
Tidak bagi tempoh yang termasuk dalam Notis
Penalti, bayaran membebaskan anda daripada
liabiliti dalam hal ini. Tetapi, mungkin terdapat kes
yang hukuman boleh dipertimbangkan bagi
tempoh masa ketidakhadiran selanjutnya yang
tidak diliputi oleh Notis Penalti, bergantung
kepada keadaan. Jika ini adalah isunya, penting
bagi anda bekerja rapat dengan sekolah anak
                                                KEHADIRAN
anda dan agensi sokongan seperti Kebajikan
Pendidikan.
                                                 SEKOLAH
                                              DIKIRA SETIAP HARI
   BOLEHKAH SAYA DAPATKAN
  BANTUAN JIKA ANAK SAYA KERAP                               SOKONGLAH ANAK
     TIDAK HADIR?
                            PERKHIDMATAN KEBAJIKAN PENDIDIKAN
                                                ANDA UNTUK
Ya, sekolah anak anda dan Perkhidmatan
Kebajikan Pendidikan akan memberikan nasihat
                                  Pasukan Utara
                                               MENCAPAI YANG
dan sokongan yang anda perlukan bagi
kehadiran anak anda. Ia adalah penting bagi
                                 Tel: 0117 3533686       TERBAIK
                                 Faks: 0117 3533688
anda bercakap dengan sekolah atau dengan
Perkhidmatan Kebajikan Pendidikan seawal             Pasukan Selatan
mungkin jika anda bimbang tentang jaminan             Tel: 0117 9031660
kehadiran anak anda.                       Faks: 0117 9031684
   KENAPA HADIR SETIAP HARI?               BILA IA AKAN DIGUNAKAN?             KENAPA RISALAH INI DIHANTAR
                                                         KEPADA SAYA?
Kehadiran yang baik memberikan anak anda      Apabila sekolah bersetuju lebih awal yang anak
peluang berjaya dan menolong membina        anda tidak hadir atau menerima penjelasan,     Risalah ini dihantar kepada setiap ibu
kemahiran hidup. Anak anda patut hadir ke      ketidakhadiran adalah ‘dibenarkan’. Semua     bapa/penjaga agar semua orang sedar keperluan
sekolah setiap hari kecuali jika ada sebab tidak  ketidakhadiran lain adalah ‘tidak dibenarkan.’   anak mereka kerap hadir pada masanya untuk
boleh dielak seperti sakit.                                      mencapai yang terbaik.
                          Notis Penalti boleh digunakan di mana
Ketinggalan sekolah merosakkan pembelajaran     ketidakhadiran tidak dibenarkan, contohnya     Ia adalah sangat penting bagi ibu bapa dan
pelajar dan gred mereka (kajian menunjukkan 17   bila:                       penjaga memahami tanggungjawab dan kesan
hari ketiadaan di sekolah membawa kepada                                daripada   anak   mereka    mempunyai
                          •  ibu bapa membawa anak mereka bercuti
kejatuhan gred GCSE), mengganggu rutin dan                               ketidakhadiran tanpa kebenaran dari sekolah.
                            dalam waktu sekolah tanpa kebenaran,
mendedahkan pelajar kepada jenayah.
                            terutamanya   jika  pelajar ketinggalan    APA PATUT SAYA LAKUKAN JIKA
Pelajar tidak harus ketinggalan sekolah bagi      peperiksaan, iaitu SAT dan GCSE.           ANAK SAYA TIDAK DAPAT KE
sebab seperti membeli belah, hari lahir atau                                    SEKOLAH?
                          •  siasatan di sekolah selepas pemeriksaan
menunggu pembaik atau tukang.
                            ponteng menunjukkan ketidakhadiran pelajar
Ketinggalan sekolah memberi kesan serius        pada masa itu tidak dibenarkan.        Hubungi sekolah secepat mungkin untuk
kepada peluang kehidupan.                                       memberi sebab pada waktu pagi yang mereka
                          •  pelajar kerap lambat ke sekolah selepas    tidak hadir.
      KENAPA NOTIS PENALTI             pendaftaran ditutup.
                                                    Berjumpalah doktor gigi & doktor secara rutin
      DIKELUARKAN?              •  pelajar  mempunyai   8  atau lebih    selepas sekolah atau semasa cuti. Jika anda
                            ketidakhadiran dalam  masa 10 minggu     perlu membuat temu janji pada waktu sekolah,
Ibu bapa/penjaga melakukan kesalahan jika        sebelumnya.                  bantu anak anda berada di sekolah sepanjang
kanak-kanak kerap tidak hadir sekolah dan
                                                    hari dan beritahu sekolah tentang temu janji.
ketidakhadiran itu tidak disetujui oleh sekolah     APA YANG PATUT SAYA BUAT JIKA
(tidak dibenarkan). Dalam sesetengah kes,         ANAK SAYA PONTENG?             Anda mungkin ditanya tentang surat perubatan
ketidakhadiran tanpa kebenaran boleh membawa                              atau kad temu janji jika anak anda kerap tidak
hukuman di bawah Seksyen 444 Akta Pendidikan    Jika anak anda ponteng, anda boleh:        hadir kerana sakit atau ada temu janji
1996.                                                 pergigian/perubatan.
                          •  bercakap dengan mereka untuk tahu kenapa.
Akta Perilaku Antisosial 2003 memperkenalkan                               BAGAIMANA JIKA SAYA MAHU PERGI
                          •  berjumpa staf sekolah untuk berbincang
Notis Penalti sebagai alternatif kepada hukuman.                                 BERCUTI?
                            mengenai   situasi itu dan  mencari
Notis Penalti tidak memerlukan kehadiran
                            penyelesaian.
mahkamah tetapi masih bertujuan untuk                                 Cuti dalam waktu persekolahan biasanya tidak
memperbaiki kehadiran.               •  menghubungi  Perkhidmatan   Kebajikan   dibenarkan. Kecuali atas sebab luar biasa, minta
                            Pendidikan bagi nasihat dan panduan      kebenaran daripada Guru Besar dan periksa
     BERAPA BAYARAN NOTIS             (nombor hubungan di halaman sebelah).     dasar sekolah.
       PENALTI?
                          •  cuba memahami apa yang berlaku ke atas
£50 jika bayaran dibuat dalam masa 28 hari.       anak anda dan bantu mereka menyelesaikan
£100 jika dibayar selepas tempoh ini tetapi dalam    masalah tersebut.
masa 42 hari.                    Pendidikan adalah kunci kejayaan masa depan
                          mereka oleh itu penting untuk menyelesaikan isu
                          ini secepat mungkin.