KERTAS KERJA PROGRAM PASCA PMR TAHUN 2009

Document Sample
KERTAS KERJA PROGRAM PASCA PMR TAHUN 2009 Powered By Docstoc
					     KERTAS KERJA PROGRAM PASCA PMR TAHUN 2009
       SMK. SERI PERMAISURI, KUALA LUMPUR
TEMA

“PENGALAMAN BERNILAI TERAS KEHIDUPAN BERKUALITI”


MISI SMKSP

Memberi pendidikan berkualiti bagi melahirkan modul insan cemerlang berlandaskan aspirasi
negaraVISI SMKSP

SMKSP menjadi sebuah sekolah yang cemerlang di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur


PENDAHULUAN


Pendidikan bukan sahaja berbentuk formal tetapi juga dalam bentuk tidak formal. Justeru itu,
pelajar-pelajar walaupun sukatan pelajaran sudah habis diajar dan peperiksaan sudah diduduki,
namun pembelajaran masih tetap diteruskan. Namun apa yang berbeza di sini ialah sukatannya
lebih menyeluruh dan lebih kepada aktiviti yang mengembangkan potensi diri dari segi minat,
bakat dan kepimpinan diri. Selain itu juga, curahan-curahan maklumat yang berguna juga
boleh diterapkan dengan pengisian slot yang bermanfaat.


     Justeru itu, para pelajar ini perlu mempersiapkan diri mereka dari segi fizikal, mental
dan emosi dalam menghadapi masa-masa senggang selepas Penilaian Menengah Rendah di
sekolah. Juga bersiap sedia menghadapi dunia baru, sekolah menengah atas iaitu tingkatan 4
pada tahun hadapan (2010) dan Sijil Pelajaran Malaysia (2011). Pihak Pentadbir
Sekolah,ketua-ketua bidang, Unit Bimbingan dan Kaunseling, Penyelaras Tingkatan 3, ketua-
ketua panitia dan guru-guru terutama guru tingkatan 3 telah merancang pelbagai program yang
meliputi kerohanian, emosi, jasmani dan mental.
RASIONAL


Pelajar-pelajar yang telah menduduki peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) bukan
bererti sudah berakhirnya proses pembelajaran. Ini kerana proses pembelajaran adalah
sepanjang hayat. Maka, pengisian-pengisian program tertentu telah digubal dan dirancang khas
kepada para pelajar tingkatan 3 dalam mengisi masa lapang mereka selepas habis menduduki
peperiksaan PMR. Bukan sahaja pengisian berbentuk intelek tetapi juga merangkumi jasmani,
emosi dan rohani telah diterapkan. Asahan atau cungkilan bakat juga diambil kira dalam
merangka program selepas PMR khasnya kepada pelajar tingkatan 3 bagi menarik minat
mereka.MATLAMAT

Menambahkan ilmu pengetahuan, pengalaman di samping mengisi masa lapang pelajar dengan
aktiviti yang bermanfaat seiring dengan pengembangan intelek, emosi, jasmani dan rohani
yang berteraskan kepada Falsafah Pendidikan Negara (FPN)

TERAS PIPP

Teras 2 : Membangunkan Modal Insan
Strategi Pelaksanaan :-
  a) Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan.
  b) Memupuk budaya cintakan ilmu pengetahuan.


Teras 3 : Memperkasakan Sekolah Kebangsaan
Strategi Pelaksanaan :-
  a) Pemantapan kurikulum
  b) Meningkatkan prestasi akademik
  c) Memantapkan program intervensiOBJEKTIF

    Membantu para pelajar untuk mendapatkan maklumat-maklumat terkini tentang
    perkembangan diri dari segi akademik, rohani, jasmani dan emosi.
    Mengelakkan para pelajar tingkatan 3 terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat
    dan kurang berfaedah
    Mengcungkil bakat-bakat baru pada diri pelajar dalam pelbagai acara yang diadakan
    Menimbulkan minat pada para pelajar untuk datang ke sekolah dengan pengisian
    program yang menarik
    Menambahkan pengetahuan para pelajar khususnya berkaitan dengan hala tuju selepas
    tingkatan 4
    Mendedahkan kepada para pelajar berkaitan dengan program-program yang dianjurkan
    oleh kerajaan kepada para remaja seperti program rakan muda
    Menanamkan sikap bergotong royong dan membuat amal kebajikan dalam diri pelajar
    Menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar sebagai pelajar yang cemerlang bukan
    sahaja dari segi akadmeik tetapi juga sahsiah
    Menyemai sikap bekerjasama dan saling mengeratkan tali silatulrahim sesama pelajar
    dan juga guru-guruANJURAN

Semua Panitia dengan kerjasama Unit Bimbingan dan Kaunseling, SMK. Seri PermaisuriSASARAN

Semua pelajar tingkatan 3 tahun 2009 ( orang)TARIKH DAN MASA PELAKSANAAN

14 Oktober 2009 – 20 November 2009
Jam 7.30 pagi- 1.10 petangTEMPAT PELAKSANAAN

SMK. Seri Permaisuri
PENGISIAN PROGRAM

 1. Taklimat Program Pasca PMR tahun 2009
 2. Pemulangan Buku Teks Mengikut Tingkatan
 3. Ceramah hala tuju tingkatan 4 dan taklimat ke SM. Teknik (UBK)
 4. Ujian Personaliti dan Kerjaya (UBK)
 5. Lawatan Sambil Belajar (Memorial Tun Hussien Onn)- (UBK)
 6. Ceramah Remaja- LPPKN- (UBK)
 7. Tayangan gambar ”Tersasar Di Jalan Mu” (Disiplin & UBK)
 8. Ceramah berkaitan dengan Program Rakan Muda ( Panitia Geografi)
 9. Program Taman Herba dan keceriaan bengkel (Panitia Kemahiran Hidup)
 10. Pengenalan Matematik Tambahan dan Penggunaan Kalkulator Sainstifik (Panitia
   Matematik )
 11. Program Spell It Right, Word Game dan Newspaper in Education (Panitia Bahasa
   Inggeris)
 12. Program Pertandingan Congkak (Panitia Bahasa Melayu)
 13. Sukan dan permainan- sukaneka, futsal dan bola jaring (panitia PJK)
 14. Program Khidmat Masyarakat- melukis mural- (Panitia Pendidikan Seni)
 15. Tayangan Gambar dan Kuiz- (Panitia Pendidikan Moral)
 16. Pertandingan Kaligrafi/Tulisan Khat/ Tayangan video- (Panitia Pendidikan Islam)
     AHLI JAWATANKUASA PROGRAM PASCA PMR TAHUN 2009
         SMK. SERI PERMAISURI, KUALA LUMPUR


PENGERUSI       : Pn. Hjh Razana Aini Bt Ali Dawam
             ( Pengetua, SMK. Seri Permaisuri)

TIMB. PENGERUSI    : Pn. Rathi Devi A/p N. Nadarajah
            ( PK. Tadbir dan Kurikulum, SMK. Seri Permaisuri)

            Pn. Norainon Bt Ramli
            (PK. Hal Ehwal Murid, SMK. Seri Permaisuri)

            En. Khiruddin Bin Abdullah
            (PK. Ko-Kurikulum, SMK. Seri Permaisuri)

PENYELARAS       : En. Azmi Bin Saad
             (Penyelaras Tingkatan 3)


NAIB PENYELARAS     : En. Herman Bin Elian
             (Guru B&K SMK. Seri Permaisuri)

SETIAUSAHA       : Pn. Wan Normala Bt Ali @ Wan Ali
             ( Guru B&K SMK. Seri Permaisuri)

SIARAYA         : En. Mohd Asri Bin Abdullah
             En. Azman Bin Jais

LAPORAN         : Guru-guru penyelaras setiap program


DOKUMENTASI/ GAMBAR   : Cik Syahida Bt Salleh
             Pn. Norina Bt Mahmud
             En. Albazli
             En. Nasrul Bin Jamaluddin

KAWALAN DISIPLIN    : En. Khairuddin Bin Mad Sarip
             En Au Yeong Weng Hang
             Semua guru P & P Tingkatan 3

AHLI JAWATANKUASA    :Penyelaras Tingkatan 3
             Guru Bimbingan dan Kaunseling
             Ketua-ketua Panitia SMKSP
             Guru Disiplin
             Guru-guru Tingkatan 3
             Guru-guru Mata Pelajaran Tingkatan 3
JAWATANKUASA PELAKSANA PROGRAM PASCA PMR TAHUN 2009


Bil  Jawatan kuasa    Guru Bertanggungjawab          Tugasan
                              Memantau perjalanan Program
                              Pasca PMR Tahun 2009 dan
1   Penyelarasan    Penyelaras            memastikannya ianya berjalan
   program      (En. Azmi Bin Saad)        seperti   yang   dirancang
                              sepanjang program berlangsung
                              Memastikan         tiada
                              permasalahan       berlaku
                              sepanjang       program
                              berlangsung.
                              Memastikan kehadiran pelajar
                              diambil setiap hari
                              Menjadi tempat rujukan ketua
                              panitia/  penyelaras  setiap
                              aktiviti sekiranya terdapat
                              sebarang permasalahan atau
                              perubahan makluman berkaitan
                              dengan Program Pasca PMR
                              tahun 2009
                              Merangka kertas kerja Program
                              Pasca PMR Tahun 2009
2   Setiausaha     Wan Normala Bt Ali@Wan Ali     Menyediakan tentatif program
                              berdasarkan rangka kerja dan
                              pelan opreasi setiap panitia
                              mata pelajaran.
                              Membuat    format   bentuk
                              laporan dan jadual kehadiran
                              pelajar sepanjang program
                              Mengedarkan jadual program
                              kepada setiap kelas tingkatan 3

                              Menyediakan dan memastikan
3   Siaraya      En. Mohd. Asri Abdullah      alat siaraya dalam keadaan
             En.Azman Bin Jais         berfungsi dengan baik
             (Minggu Perasmian Penutupan    Menyediakan meja juruacara
             Program Pasca PMR 2009)      Memastikan peralatan siaraya
                              disimpan semula di tempat asal
             En. Mohd. Khairuddin Mad Sarip   Memastikan disiplin pelajar di
4            En. Au Yeong Weng Hang       tahap terkawal baik sepanjang
   Kawalan Disiplin  Semua guru p&p Ting. 3       program berlangsung
                              Memastikan   pelajar  tidak
                              ponteng
                             Menyediakan rangka aktiviti
5         Guru-guru penyelaras   setiap    mengikut mata pelajaran
  Laporan    program/ ketua panitia        Menyediakan pelan operasi
                             program
                             Memastikan program/aktiviti
                             yang dirancang berjalan dengan
                             baik
                             Sekiranya terdapat perubahan
                             sila maklumkan kepada
                             penyelaras/ setiausaha
                             Menyediakan laporan program
                             (borang disediakan oleh
                             setiausaha) dan
                             menyerahkannya kepada ajk
                             dokumentasi

                             Mendapatkan bahan berkaitan
6         Cik Syahida Bt Salleh         dari jawatankuasa berkaitan –
  Dokumentasi/  Pn. Norina Bt Mahmud         kertas  kerja  (setiausaha),
  Gambar     En. Albazli              gambar (jurugambar), borang
          En. Nasrul Jamaluddin         kehadiran pelajar, Laporan
                           En. Albazli
                             Kekuatan dan    En. Albazli
                           En. Nasrul Bin Jamalu Kelemahan
                             Program (guru-guru penyelaras
                           En. Nasrul Bin Jamaluddin
                             program), laporan
                           Pn. Norina Bt Mahmud ajk( setiap
                             ajk)dll
                           En. Albazli
                            Menyediakan    dokumentasi
                           En. Nasrul Bin Jamaluddin
                             cetakan   berwarna   untuk
                             Pengetua dan PK Tadbiran dan
                             Kurikulum, serta cetakan biasa
                             untuk Unit Kaunseling dan
                             Pusat Sumber selewat-lewatnya
                             - Seminggu selepas program
                             dijalankan.
                           
ANGGARAN PERBELANJAANBIL          PERKARA                       JUMLAH

 1  Cenderamata Permainan          RM100 X 3 subjek     RM300.00
    (sukaneka/sukan)
 2  Cenderamata Pertandingan        RM100 X 10 subjek     RM1000.00
 3  Cenderamata Penceramah                       RM50.00
 4  Bahan Projek                            RM70.00
 5  Makanan dan minuman                        RM150.00
 6  Lawatan                              RM400.00
         JUMLAH                           RM
SUMBER PENDAPATAN


BIL          PERKARA                     JUMLAH
 1  PCG Kaunseling                          RM0.00
 2  PCG setiap panitia                         RM
           JUMLAH                      RM0.00
PENUTUP


Semoga dengan adanya pengisian-pengisian tertentu dalam program selepas PMR ini sedikit
sebanyak memberi manfaat yang berguna kepada para pelajar. Selain itu juga dapat
mengembangkan minat dan potensi para pelajar yang merangkumi bidang intelek, emosi,
jasmani dan rohani.
ULASAN PENGETUA
Disediakan Oleh:          Diluluskan Oleh:


(WAN NORMALA BT ALI@WAN ALI)
Setiausaha Program Pasca PMR 2009
Merangkap
Guru Bimbingan dan Kaunseling
SMK. Seri Permaisuri