Docstoc

TUGAS MAKALAH DEWASA AWAL - DOC - DOC

Document Sample
TUGAS MAKALAH DEWASA AWAL - DOC - DOC Powered By Docstoc
					        TUGAS MAKALAH
 PERKEMBANGA DEASA AWAL USIA 22-35 TAHUN
   UNIVERSITAS BOROBUDUR KALI MALANG
        JAKARTA TIMUR
NAMA    : MUHAMMAD NUR
NIM     : 11080013
FAKULTAS  : PSIKOLOGI
DOSEN    :Rahmat Mulyono.M.s.p.i
Pertumbuhan dan Perkembangan Sepanjang Hayat

Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan paten perubahan
fizikal, kognitif dan sosio-emosi sepanjang pusingan hayat manusia. Manusia
secara fitrahnya berkembang seperti bulan sabit: bersifat lemah pada usia
awalnya, semakin membesar dan kuat pada usia pertengahan dan menjadi
lemah kembali pada usia emas. Justeru, pertumbuhan dan perkembangan
manusia meliputi dari saat terbentuknya janin manusia sehingga menjadi
seorang bayi dan seterusnya berkembang menjadi seorang kanak-kanak,
remaja, dewasa dan berakhir dengan detik kematian.

Falsafah Fitrah Kejadian Manusia

Ahli falsafah menanggap fitrah kejadian manusia berasaskan konsep tiga
konsep iaitu semulajadi berdosa, tabula rasa dan „innate goodness‟.

Pada kurun pertengahan, kanak-kanak dipercayai lahir dengan dosa dan
kejahatan. Justeru, tujuan pengasuhan kanak-kanak adalah untuk
membersihkan mereka daripada dosa-dosa tersebut.
Pada kurun ke-17, John Locke memperkenalkan konsep tabula rasa. Kanak-
kanak diibaratkan seperti „blank blanket‟. Keperibadiannya terbentuk daripada
pengalaman.

Pada kurun berikutnya, Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan konsep innate
goodness view. Menurutnya, kanak-kanak dilahirkan dengan keadaan sedia baik.
Oleh itu, beliau mencadangkan agar kanak-kanak dibiarkan membesarkan secara
semula-jadi dengan pengawasan yang minimum.

Falsafah Kejadian Manusia Daripada Perspektif Al-Quran & SunnahBerikut
merupakan antara falsafah fitrah kejadian manusia yang diwariskan melalui Quran
dan sunnah:

    Manusia adalah sebaik-baik kejadian
    Manusia adalah khalifah Allah (mengurus dan mentadbir alam) menuju
    kesejahteraan
    Manusia pertama (Adam) dicipta dari tanah, manakala Hawa (isteri
    Adam) dicipta dari tulang rusuk kiri Adam
    Anak lahir ibarat kain putih. Ibubapa yang menjadikannya seorang
    majusi, nasrani dsb.
    Setiap manusia mempunyai dua musuh utama sejak lahir iaitu hawa
    nafsu dan syaitan
    Para Rasul diutus untuk memimpin manusia pada jalan kebenaran
    Manusia yang paling mulia adalah yang paling bertaqwa & berakhlak
    mulia
    Setiap manusia mempunyai nasib tersendiri (Qada‟ dan Qadar)
    Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah
    Manusia bersifat gelisah dan tergesa-gesa, kecuali orang-orang yang
    sabar dan tetap dalam mendirikan solat dengan sempurna
    Manusia dihidupkan dan dimatikan untuk diuji siapakah yang terbaik
    amalannya ketika di dunia
    Pusingan hidup manusia ibarat bulan sabit
    Setiap manusia akan diberi pembalasan di hari akhirat
    Kehidupan di dunia bersifat sementara. Kehidupan abadi (tanpa
    kematian) adalah di akhirat.

Proses dan Jangka Masa Perkembangan

Pertumbuhan dan perkembangan manusia mempunyai persamaan dan
perbezaan di antara satu sama lain. Perkembangan manusia juga bersifat
kompleks kerana ianya terhasil daripada proses biologi, kognitif dan sosio-
emosi manusia. Setiap manusia melalui proses kelahiran, tumbesaran dan
kematian. Namun dalam proses tersebut, setiap individu melalui pengalaman
yang berbeza dan akhirnya menjadikan setiap individu adalah unik.

Proses Biologi, Kognitif dan Psiko-Emosi

Proses biologi merupakan proses perubahan fizikal manusia secara semula-
jadi. Gen daripada keluarga, pertumbuhan otak, pertambahan tinggi dan berat
badan, perubahan kemahiran motor, perubahan hormon dan penurunan
kardiovaskular mencerminkan peranan proses biologi dalam pertumbuhan
manusia.

Proses kognitif merupakan perubahan pemikiran, kepintaran dan bahasa
manusia. Proses sosio-emosi pula berkait dengan perubahan dalam
hubungan manusia dengan orang lain, perubahan emosi serta personalitinya.

Kesemua proses ini saling berhubungan, berintegrasi dan mempengaruhi
antara satu sama lain. Sehubungan itu, pertumbuhan dan perkembangan
manusia adalah intergrasi antara proses biologi, kognitif dan sosio-emosi
manusia.

Tempoh Perkembangan

Tempoh perkembangan merujuk kepada jangka masa dalam kehidupan
seseorang yang ditandakan dengan beberapa kriteria. Tempoh
perkembangan manusia dibahagikan tahap mengikut turutan Yaitu:

  1. Prenatal: Prenatal adalah tempoh masa dari dalam kandungan
   sehingga kelahiran. Melibatkan pertumbuhan pesat dari satu unit sel
   kepada satu ornisma kompleks.  2. Bayi: 18 bulan hingga 24 bulan. Tempoh kebergantungan yang tinggi
   kepada orang dewasa dan tempoh permulaan aktiviti psikologi.
  3. Kanak-kanak awal: 25 bulan hingga 6 tahun. Juga dikenali sebagai
   peringkat pra-sekolah. Belajar menjadi self-sufficient, bersedia untuk
   belajar dan suka bermain dengan rakan sebaya.  4. Kanak-kanak pertengahan dan akhir: 6 hingga 11 tahun. Mula
   bersekolah. Dikenali sebagai tempoh the elementary school year. Mula
   menguasai kemahiran membaca, mengira dan menulis.  5. Remaja: Tempoh transisi daripada kanak-kanak kepada orang dewasa
   awal. Bermula antara 10-12 tahun sehingga 18-22 tahun. Mengalami
   pertumbuhan biologi yang pesat. Mula berdikari, membentuk identiti,
   berfikiran logik, abstrak dan idealistik.  6. Dewasa awal: Awal 20-an hingga 30-an. Masa pengukuhan pribadi,
   ekonomi dan memulakan hidup berkeluarga.  7. Dewasa pertengahan: 40 an-60-an. Menjadi matang dan memperolehi
   kepuasan kerjaya.  8. Dewasa akhir: 60-an atau 70-an hingga meninggal dunia. Terbahagi
   kepada dua iaitu tua awal (65-74 tahun) dan tua akhir (75 tahun dan ke
   atas).

Isu Perkembangan

  1. Nature and nurture: Perkembangan dipengaruhi oleh faktor semulajadi
   (sifat biologi manusia) atau pengasuhan.
  2. Continuity and discontinuity: Perkembangan melibatkan perubahan
   kumulatif (continuity) atau distinct states (discontinuity)
  3. Kestabilan dan perubahan: Pembangunan manusia melibatkan
   kestabilan atau perubahan.

A. Perkembangan Aspek Fisik

Daur Pertumbuhan Fisik
Petumbuhan fisik tidak dapat dikatakan mengikuti pola ketetapan yang
tertentu. Pertumbuha tesebut terjadi secara bertahap atau dengan kata lain
seperti naik turunnya gelombang adakalanya cepat adakalanya lambat.

Daur Pertumbuha Utama

Studi tentang pertumbuhan fisik telah menunjukkan bahwa pertumbuha aak
dapat di bagi menjadi 4 periode utama, dua periode ditandai dengan
pertumbuhan yang cepat da dua periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan
yang lambat. Selama periode pralahir dan 6 bulan setelah lahir, pertumbuhan
tubuhnya sagat cepat. Pada akhir tahu pertama kehidupan pascalahirnya,
pertumbuhan memperlihatkan tempo yang sedikit lambat dan kemudian
menjadi stabil sampai si anak memasuki tahap remaja, atau tahap kemataga
kehidupa seksualnya.

Keanekaragaman Daur Pertumbuhan

Ukuran dan bangun tubuh yag diwariskan secara genetik, juga mempengaruhi
laju pertumbuhan tersebut. Anak-anak yang mempunyai bangun tubuh kekar
biyasanya akan tumbuh dengan cepat dibandingkan dengan mereka yang
bangun tubuhnya kecil atau sedang. Anak-anak dengan bangun tubuh besar
ini, biyasanya akan memasuki tahap remaja lebih cepat dari pada teman
sebayanya yang mempunyai bangun tubuh lebih kecil.

Besar Kecilnya Ukuran Tubuh

Besar kecilya tubuh seseorang dipengaruhi oleh factor keturunan dan juga
factor lingkungan. Faktor keturunan menentukan cara kerja hormon yang
mengatur pertumbuhan fisik yang dikelurka oleh lobus anterior dari kelenjar
pituitary, suatu kelejar kecil yang terletak didasar sebelah bawah otak.

Tinggi Tubuh

Anak-anak dengan usia sebaya dapat memparlihatkan tinggi tubuh yang
sangat berbeda, tetapi pola pertumbuhan tinggi tubuh mereka tetap mengikuti
aturan yang sama. Bila dihitung secara rata-rata, pola ini dapat
menggambarkan pertumbuhan anak pada usia tertentu. hal ini dipenganruhi
oleh faktor dari dalam (gen) dan faktor dari luar seperti asupan gizi yang
memadai untuk pertumbuhan tinggi badan

Berat Tubuh

Rata-rata berat bayi ketika dilahirkan adalah 3 sampai 4 kg, tatapi ada juga
beberapa bayi yany beratnya 1½ sampai 2 kg.Pada waktu berusia 2 dan 3
tahun berat tubuh anak akan bertabah 1½ sampai 2 ½ kg setiap tahunnya.
Setelah anak berusia 3 tahun, nampak berat tubuh tidak lagi bertambah
dengan cepat, bahkan cenderung pelahan sampai saatnya nanti ia memasuki
usia remaja. Pada usia 5 tahun, seorang anak yang normal akan memiliki
berat tubuh yang berkisar antara 40 dan 45 kg.
Proporsi Tubuh

Proporsi tubuh atau perbandingan besar kecilnya anggota badan secara
keseluruhan pada bayi jelas berbeda dari proporsi orang dewasa.
Pertumbuhan tinggi dan berat badan menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi
badan anak lebih cepat dari pada pertumbuhan berat badannya. Kecuali pada
tahun pertama kehidupan sewaktu ia tumbuh dengan cepat

Tulang

Perkembangan tulang yang terjadi pada setiap manusia biasaya mencakup
pertumbuhan tulang, perubahan jumlah tulang, dan perubaha komposisi
tulang. Perkembangan tulang ini sejalan dengan kecenderungan
pertumbuhan umumnya yaitu pada tahu pertama pertumbuhan cepat sekali,
kemudia lambat da pada saat remaja menjadi cepat kembali.

Pertumbuhan tulang terjadi karea memang ada pemajanga pada ujung tulang.
Epiphisis, juga disebut tulang rawa memisahka baying tulang atau yang
disebut diaphsis dari tulang laiya.

Otot dan Lemak

Pada saat seseorang dilahirkan, dia sudah mempunyai serabut otot, tetapi
masih belum berkembang. Setelah kelahiraya, serabut ini akan berubah
ukuran, betuk dan komposisi. Pajag, lebar, dan ketebalan otot ini akan
mengalami proses pertumbuhan. Memasuki usia dewasa, otot ini telah
berkembang sebanyak lima kali dari saat dilahirkan.

Dalam perkembangan pembentukan sel lemak ada tiga periode kriis. Periode
pertama selama tiga bulan terakhir kehidupan pra lahir, periode kedua selama
dua sampai tiga tahun kehidupa pasca lahir dan periode ke tiga atara usia
sebelas sampai tiga belas tahun.

Gigi

Biasanya gigi susu sudah akan memotong graham bayi ketika ia berusia
enam sampai delapan bulan, tetapi kapan tepatnya gigi itu tumbuh keluar
tergantug pada kesehatan, keturuan, gizi, jenis kelamin anak, dan factor
lainnya. Rata-rata anak usia sembilan bulan sudah memilki tiga gigi
sedangkan pada usia dua sampai dua setengah tubuh mereka akan memiliki
dua puluh gigi susu yang telah tumbuh.

Setelah gigi susu tumbuh sempurna, dalam gusi anak nantinya calon gigi
tetap mlai diberi kapur pengguat. Urutan gigi tetap yag diberi kapur penguat
ini sama dengan proses terjadinya pemunculan gigi susu. Rata-rata anak
berusia enam tahun akan mempunyai satu atau dua gigi tetap, pada usia
sepuluh tahun mempunyai empat belas sampai enam belas gigi susu, da
pada usia 13 tahun telah memiliki 27 atau 28 gigi tetap. Empat gigi tetap
terakir, yang serig disebut sebagai gigi kebijakan akan tumbuh pada usia 17
dan 25 tahun.
B. Perkembangan Aspek Moral

Untuk mempermudah dalam membahas perkembangan moral, prlu untuk
dimengerti arti istilah tersebut.

Perilaku moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok
sosial. “Moral”berasal dari kata latinyang berarti tatacara, kebiasaan dan adat.
Perilaku moral dikendalikan oleh konsep-konsep moral- peraturan
perilakuyang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya dan yang
menentukan popla perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok.

Perilaku tak bermoral berarti perilaku yang tidak sesuai dengan harapan
sosial. perilaku demikian tidak disebabkan oleh ketidak acuhan akan harapan
sosial, melainkan ketidak setujuan dengan standart sosial atau kurang adanya
perasaan wajib menyesuaikan diri.

Perilaku amoral berarti perilaku yang lebih disebabkan ketidak acuhan
terhadap harapan kelompok sosial dari pada pelanggaran sengaja terhadap
standart kelompok. Beberapa diantara perilaku anak kecil lebih bersifat
amoral dari pad takbermoral.

Pada saat lahir, tidak ada anak yang memiliki hati nurani atau skala nilai.
Akibatnya, tiap bayi yang baru lahir dapat dianggap amoral. Tidak seorang
anakpun dapat diharapkan mengembangkan kode moral sendiri. Maka, tiap
anak harus diajarkan standart kelompok tentang yang bernar dan yang salah.

Dalam mempelajari sikap moral, terdapat empat pokok utama:

1) Mempelajari apa yang diharapkan kelompok sosial dari anggotanya
sebagaimana dicantumkan dalam hukum, kebiasaan, dan peraturan.

2) Mengembangkan hati nurani.

3) Belajar mengalami perasaan bersalah dan rasa malu bila perilaku individu
tidak sesuai dengan harapan kelompok.

4) Mempunyai kesempatan untuk interaksi sosial untuk belajar apa saja yang
diharapkan anggota kelompok.

Pola Perkembangan Moral

Menurut Peaget, perkembangan moral terjadi dalam dua tahap. Tahap
pertama disebut tahap realisme moral ( moralitas oleh pembatasan”. Tahap
kedua disebut moralitas otonomi ( moralitas oleh kerja sama atau hubungan
timbal balik)

Dalam tahap yang pertama ini seorang anak menilai tindakan sebagai benar
atau salah atas dasar konsekuensinya dan bukan berdasarkan motifasi
dibelakangnya. Moral anak otomatis mengikuti peraturan tanpa berfikir atau
menilai, dan cendrung menganggap orang dewasa yang berkuasa sebagai
maha kuasa. Yang paling penting menurut Piaget bahwa anak menilai suatu
perbuatan benar atu salah berdasarkan hukuman bukan pada nilai moralnya.

Di tahap kedua perkembangan kognitif anak telah terbentuk sehingga dia
dapat mempertimbangkan semua cara yang mungkin untuk memecahkan
masalah tertentu. Anak mulai dapat melihat masalah dari berbagai sudut
pandang dan dapat mempertimbangkan berbagai faktor untuk memecahkan
masalah.

Elizabeth B. Hurlock merumuskan tahap perkembangan manusia secara lebih
lengkap sebagai berikut:

1. Masa Pranatal, saat terjadinya konsepsi sampai lahir.

2. Masa Neonatus, saat kelahiran sampai akhir minggu kedua.

3. Masa Bayi, akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua.

4. Masa Kanak- Kanak awal, umur 2 – 6 tahun.

5. Masa Kanak- Kanak akhir, umur 6 – 10 atau 11 tahun.

6. Masa Pubertas (pra adolesence), umur 11 – 13 tahun

7. Masa Remaja Awal, umur 13 – 17 tahun. Masa remaja akhir 17 – 21 tahun.

8. Masa Dewasa Awal, umur 21 – 40 tahun.

9. Masa Setengah Baya, umur 40 – 60 tahun.

10. Masa Tua, umur 60 tahun keatas.

2. Agama Pada Masa Anak- Anak

Sebagaimana dijelaskan diatas, yang dimaksud dengan masa anak- anak
adalah sebelum berumur 12 tahun. Jika mengikuti periodesasi yang
dirumuskan Elizabeth B. Hurlock, dalam masa ini terdiri dari tiga tahapan:

1. 0 – 2 tahun (masa vital)

2. 2 – 6 tahun (masa kanak- kanak)

Menurut Zakiah Daradjat, sebelum usia 7 tahun perasaan anak terhadap
tuhan pada dasarnya negative. Ia berusaha menerima pemikiran tentang
kebesaran dan kemuliaan tuhan. Sedang gambaran mereka tentang Tuhan
sesuai dengan emosinya. Kepercayaan yang terus menerus tentang Tuhan,
tempat dan bentuknya bukanlah karena rasa ingin tahunya, tapi didorong oleh
perasaan takut dan ingin rasa aman, kecuali jika orang tua anak mendidik
anak supaya mengenal sifat Tuhan yang menyenangkan. Namun pada pada
masa kedua (27 tahun keatas) perasaan si anak terhadap Tuhan berganti
positif (cinta dan hormat) dan hubungannya dipenuhi oleh rasa percaya dan
merasa aman.

Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan pada anak.
Berbeda dengan rasa heran pada orang dewasa, rasa heran pada anak
belum kritis dan kreatif. Mereka hanya kagum pada keindahan lahiriah saja.
Untuk itu perlu diberi pengertian dan penjelasan pada mereka sesuai dengan
tingkat perkembangan pemikirannya. Dalam hal ini orang tua dan guru agama
mempunyai peranan yang sangat penting.

PERKEMBANGAN SOSIO-EMOSI DAN KRISIS DEWASA
PERTENGAHAN

Usia dewasa pertengahan sememangnya membawa pelbagai perubahan dalam
kehidupan manusia. Tidak terkecuali aspek sosio-emosi dan krisis yang melanda
mereka pada tahap ini. Carl Jung menyatakan bahawa perubahan psikologi
dirasakan bermula ketika umur 35 dan 40 tahun. Pada masa ini juga Jung
berpendapat bahawa terdapat perubahan pada karakter personaliti yang terpendam
selama ini (berubah atau timbul) manakala karakteristik yang lain semakin kurang
penting dan mungkin diganti dengan tret personaliti yang berbeza. Skema Lavinson
menyatakan bahawa transisi usia pertengahan bermula sekitar usia 40tahun dan
bertindak sebagai penghubung kepada usia dewasa akhir. Ada 3 perkara penting
yang terkandung dalam skema ini;

1. Melihat semula dan
2. Memperbaik aspek-aspek dalam kehidupan mereka dan menguji elemen-elemen
pada struktur hidup mereka yang baru.
3. Menyelesaikan masalah psikologikal sebaik memasuki usia pertengahan.

Individu pada usia pertengahan ini dilabelkan sebagai „generasi sandwich‟ kerana
mereka bertanggungjawab ke atas ibu bapa dan dalam masa yang sama, mereka
mempunyai tanggungjawab ke atas anak-anak mereka juga. Perkembangan
personaliti pada usia pertengahan dapat dilihat daripada perubahan daripada
perasaan atau emosi aktif kepada pasif. Penyelidik berpendapat bahawa pada usia
40, manusia merasakan mereka mampu mengawal persekitaran, halatuju dan juga
akibat daripada keputusan mereka sendiri. Tetapi pada umur 60 pula, mereka
merasakan kelakuan berisiko adalah sesuatu yang berbahaya dalam hidup mereka.
Perspektif individu terhadap masa juga berubah dan ia mempengaruhi konstruk
personaliti dan pemahaman kendiri mereka. Individu dewasa pertengahan ini
menukar pandangan mereka bahawa masa adalah merujuk kepada apa yang tinggal
sebelum mereka mati dan hal ini menyumbang tekanan untuk melakukan perubahan
dalam hidup. Kimmel(1980) menyatakan bahawa personaliti usia pertengahan
adalah lebih stabil daripada kehidupan awal mereka. Individu ini juga menambah
pengalaman mereka untuk mengendalikan stress dan masalah.

Krisis Atau Transisi Dewasa Pertengahan.

1. Masa Transisi ( masa peralihan )
Usia dewasa pertengahan merupakan usia peralihan dari tahap dewasa awal ke
tahap tua iaitu peringkat fungsi fizikal dan mental individu mula berkurangan.
Individu wanita mengalami menopause iaitu kehilangan kemampuan reproduksi ,
manakala individu lelaki mengalami perubahan dalam kejantanan mereka. Ketika
melalui peringkat ini, samada lelaki atau wanita akan mengalami kekeliruan
menjalani usia pertengahan. Individu di peringkat ini tidak tahu di mana kedudukan
mereka yang sebenarnya kerana mereka berada di tengah-tengah, antara muda dan
tua. Terdapat individu yang berasa tidak selesa (canggung) dan tidak tahu membawa
diri mereka, hingga terdapat individu yang mencuba meyakinkan diri bahawa mereka
masih muda dengan ucapan, cara berpakaian dan juga bertingkah laku seperti orang
muda.

2. Masa Pencapaian (prestasi)

Pada usia 40-an, individu sudah mencapai tahap prestasi yang baik dalam hidup
berikutan pendidikan dan juga pengalaman- pengalaman yang banyak. Individu
tahap ini, kebiasaannya mempunyai hubungan-hubungan interpesonal yang luas dan
mendapat kepercayaan untuk memegang sesebuah tanggungjawab atau jawatan
dalam organisasi (pemimpin) dan mendapat status sosial yang kukuh dalam
masyarakat. Manakala kedudukan kewangan pada tahap ini seharusnya adalah
kukuh berikutan tahap ini adalah tahap individu sudah mencapai kejayaan dalam
kerjaya.


3. Ketidakseimbangan Perubahan Pola Hidup

Penyesuaian terhadap perubahan pola hidup yang disebabkan oleh adanya
perubahan fizikal dapat mempengaruhi keseimbangan psikologi seseorang. Terdapat
beberapa perkara yang boleh menimbulkan ketidakseimbangan tersebut seperti
berikut;

1. ketegangan somatik - iaitu tanda-tanda lanjut usia (tua) atau perubahan fizikal

2. ketegangan kebudayaan- iaitu kebiasaan dalam sosio-budaya yang menganggap
bahawa individu yang muda adalah lebih baik (produktif).

3. ketegangan ekonomi – iaitu adanya tuntutan ekonomi dari keluarga berikutan
keperluan pendidikan anak-anak dan sebagai lambang status keluarga.

4. ketegangan psikologi – “psychological stress” disebabkan kehilangan pasangan
seperti kematian atau perceraian, ditinggalkan anak yang sudah berkahwin, tekanan
kerja, kebosanan terhadap rutin harian yang sama (monoton) atau adanya perasaan
“tidak muda lagi”.

4. “Usia Berbahaya”

Interprestasi dari “usia berbahaya” boleh dikaitkan dengan individu lelaki yang cuba
membuktikan bahawa mereka masih mampu menarik perhatian kaum wanita pada
usia sebelum tua. Dalam tempoh ini, pelbagai masalah hubungan keluarga boleh
berlaku seperti ketidaksetiaan mahupun perceraian. Selain itu, ia juga dianggap usia
berbahaya kerana terdapatnya kecenderungan bekerja keras yang keterlaluan,
berfikir secara berlebih-lebihan atau mengamalkan cara hidup tidak seimbang atau
tidak sihat, sedangkan individu dewasa pertengahan mempunyai keadaan fizikal
yang tidak mengizinkan. Sebagai kesannya, individu mudah terdedah dengan
pelbagai penyakit seperti lemah jantung, darah tinggi dan sebagainya. Disamping itu,
individu peringkat ini juga terdedah kepada masalah mental yang serius jika tidak
dapat mengawal dan mengimbangi masalah atau konflik dari dalam diri dengan
keadaan usia mereka.

„GENDER CROSSOVER EFFECT‟
Kajian menunjukkan lelaki pada umur 55 tahun kurang aktif tetapi perempuan
berubah dari pasif kepada aktif dari segi penyelesaian masalah. Dalam kata yang
lain, lelaki muda mengunakan kekuatan atau paksaan kepada personalitinya untuk
memanipulasi orang atau benda lain bagi mencapai matlamatnya. Tetapi, pada usia
pertengahan, mereka berubah menjadi lebih kepada psikologi untuk memanipulasi,
mempengaruhi atau memujuk untuk mendapatkan keinginan mereka. Proses ini
adalah terbalik pada wanita. Hal ini kerana wanita didapati begitu asyik dengan tugas
dan peranannya dalam menjaga dan membesarkan anak-anak semasa lewat remaja
dan awal dewasa. Manakala lelaki pula lebih fokus pada saingan untuk memberikan
yang terbaik untuk keluarganya. Apabila masa berlalu, lelaki menjadi lebih lebih
bebas untuk relaks dan meneroka sisi feminin mereka dan begitu juga sebaliknya.
Bagi seorang pengkaji, Robert Peck, beliau telah menambah baik idea Erikson
tentang konsep generativiti yang dibangunkan semasa dewasa pertengahan ini.
Peck menyatakan bahawa semasa usia pertengahan ini, individu lebih fokus kepada
mencapai sesuatu yang lebih sihat berbanding apa yang dikatakan Erikson tentang
generativiti. Fokusnya meliputi;

1. „Valuing Wisdom versus Valuing Physical Powers‟
• Kekuatan fizikal yang semakin berkurang, daya tarikan fizikal juga semakin
berkurang. Jadi, semua ini tidak lagi jadi ukuran untuk kompetensi. Individu perlu
belajar cara untuk menghargai pengetahuan mereka melalui pengalaman atau
dengan kata lain menggunakan lebih pemikiran berbanding fizikal mereka.

2. „Socializing versus Sexualizing in Human Relationship‟
• Pengalaman mengalami menopaus atau klimakterik. Manusia harus menilai semula
hubungan mereka dengan maksud mereka harus menekankan prinsip
„teman‟(companionship) dan bukannya isu seksual semata-mata.

3. „Cathetic(emotional) Flexibility versus Cathetic Impoverishment‟
• Mereka yang melalui usia dewasa pertengahan ini menyedari sesuatu tentang
tolak-ansur emosi mereka. Mereka belajar bagaimana menunjukkan atau
menyalurkan emosi mereka terhadap seseorang atau sesuatu seperti melihat rakan
dan keluarga mereka meninggal, anak-anak meninggalkan rumah, pencen dan
sebagainya.
4. „Mental Flexibility versus Mental Rigidity‟
• Mereka yang berada dalam lingkungan usia pertengahan ini harus berperang
dengan rasa kecukupan pengetahuan mereka. Kecukupan pengetahuan ini
bermaksud mereka menolak idea-idea baru, penyelesaian dan alternatif. Ini adalah
sifat-sifat mental yang rigid. Contohnya dengan menyatakan “Saya tidak fikir kenapa
saya perlu ubah cara saya.”

Dari perspektif Levinson pula, beliau menyatakan bahawa transisi usia pertengahan
adalah berhubung dengan persoalan personaliti dan konsep kendiri yang berubah
semasa usia pertengahan ini. Ia juga menyatakan bahawa usia ini adalah satu titik
perubahan yang besar dalam perkembangan personal. Ini akan menambahkan
pengalaman seseorang itu dan mendedahkan mereka pada banyak perkara.
Levinson juga percaya bahawa hidup pada usia pertengahan umur dirasakan seperti
ditampar oleh realiti untuk menyedarkan mereka pada banyak perkara. Pengalaman
mendesak manusia supaya memenuhi tuntutan dan rancangan; perkahwinan,
pekerjaan, kepuasan sendiri, penguasan materi dan lain-lain. Transisi pertengahan
usia juga dikatakan sebagai sebuah cermin yang dilihat memantulkan imej mereka
yang sebenar. Mereka cenderung untuk berkelakuan lebih positif bagi menentukan
bahawa segala yang tidak elok yang terpapar dalam cermin itu akan berubah
berbanding „memecahkan‟ cermin itu. Contohnya. Seseorang lelaki akan melihat
dirinya sebagai seorang yang gila kerja kerana kesungguhannya sendiri untuk
mencapai matlamat tertentu dalam kehidupannya. Kemudian baru dia sedar yang dia
terlalu tumpukan kerjaya hingga mengabaikan perhubungan. Jadi, dia akan tersedar
bahawa cara hidup dia tidak menjanjikan kebahagiaan yang dia mahukan. Nampak
seperti sedikit mengecewakan tetapi, hal ini ada membawa kesan positif di mana ini
merupakan satu langkah untuk berubah dan mencari kebahagiaan masa hadapan.

Ramai individu yang menyedari pada usia pertengahan ini mereka telah
menstrukturkan hidup mereka, gaya kognitif ataupun strategi penyelesaian masalah
mereka menjadi bertambah baik berbanding sebelumnya. Sesetengah pakar terapi
percaya bahawa usia pertengahan memberi peluang kedua untuk memperbaik
semula kehidupan. Bagi sesetengah orang pula, ini bermaksud untuk belajar dan
berubah gaya pemikiran dan cara mereka bertindak. Terdapat juga enam jenis
kelakuan biasa yang dikenalpasti merosakkan perhubungan dalam meniti usia
dewasa pertengahan ini;

1. „Perfectionism‟
• Beranggapan atau berekspektasi bahawa setiap orang dan setiap perkara harus
bersifat sempurna.

2. „Caretaking/Rescuing‟
• Melihat sejauh mana dia melakukan sesuatu untuk orang lain.

3. „People-Pleasing‟
• Bertindak dengan berapa banyak „approval‟ yang didapati daripada orang lain dan
seterusnya mencorakkan tingkahlaku melaluinya.

4. „Martyrdom‟
• Kerelaan untuk menderita dan mengalami kesakitan emosi dalam hubungannya.

5. „Workaholism‟
• Terlalu fokus kepada sesuatu aktiviti. Contohnya pekerjaan.

6. „Tap-Dancing‟
• Kebolehan untuk berad dalam keadaan tidak ada komitmen atau tidak ada kaitan
dengan sesiapa atau apa-apa sekalipun.
• Individu yang membina perhubungan jenis ini adalah individu yang mengelak
daripada komitmen dan menolak tanggungjawab.

Dengan melihat kepada paten-paten ini, mereka dapat berusaha untuk mengubah
diri mereka untuk menjadi lebih baik. Untuk melakukannya, mereka memerlukan
sokongan dan bantuan seperti psikoterapi, kumpulan sokongan dan lain-lain.
TRANSISI PERTENGAHAN USIA DIKALANGAN LELAKI.

Perlu dinyatakan di sini bahawa kajian-kajian dalam bidang ini(perkembangan) pada
peringkat dewasa pertengahan lebih banyak dilakukan ke atas lelaki berbanding
wanita. Mungkin terdapat campurtangan faktor peranan sosial dan dominasi lelaki
sebagai tunjang keluarga dengan tanggungjawab yang lebih besar berbanding
wanita. Jadi, di sini dinyatakan serba sedikit tentang transisi-transisi yang terlibat
pada usia pertengahan ini berdasarkan skema Levinson;

1. Transisi Pertengahan (usia 40-45)
• Tahap ini dikenalpasti sebagai penghubung antara dewasa awal dengan dewasa
pertengahan.
• Manusia mula mempersoalkan tentang segalanya yang berkaitan dengan
kehidupan mereka.
• Kadangkala, reaksi mereka melibatkan ekspresi emosi yang kuat dan kelakuan
yang tidak rasional.
• Hal ini adalah kerana kekecewaan mereka kerana persoalan-persoalan hidup yang
perlu mereka nilai semula dan berikan jawapan untuk setiap satunya.
• Tahap ini adalah sesuatu yang baik agar mereka dapat menilai semula dengan
realistik terhadap halatuju mereka dalam kehidupan.
• Pencapaian yang terbaik pada tahap ini adalah mereka boleh menerima diri mereka
dan orang lain dengan perubahan-perubahan yang mereka hadapi.

2. Struktur Awal Kehidupan (45-50 Tahun)
• Tahap ini muncul hasil daripada penilaian pada kehidupan dalam tahap
sebelumnya.
• Bagi mereka yang berjaya melakukan rancangan dengan baik, ia akan
mempengaruhi cara penilaian semula mereka dan mereka yang tidak berjaya akan
terus hidup dalam kehidupan mereka yang tetap dan membosankan.

3. Transisi Umur 50 (50-55 Tahun)
• Ia juga boleh dikatakan sebagai peluang kedua untuk menstrukturkan semula
kehidupan.
• Lelaki yang tidak merasa tertekan dengan transisi usia mereka akan mengalami
saat-saat yang sukar pada tahap ini.

4. Struktur Hidup Pengakhiran
• Tahap ini adalah tahap dimana individu melihat atau meletakkan sentuhan
terakhirnya dalam menstrukturkan kehidupan mereka.

5. Transisi Dewasa Akhir
• Tahap ini adalah dimana individu-individu memperkukuhkan persiapan mereka
untuk menempuh usia tua mereka.
• Ianya meliputi perancangan untuk persaraan, menyelesaikan masalah kewangan
dan ia juga menjurus ke arah penutupan kerjaya masing-masing.
DAFTAR PUSTAKA

Rujukan

Al-Quran

Santrock, J. W. 2004. Life span development. New York: Mc Graw Hill. (ms 1-
64).

Posted by Psiko_Mid at 7:12 AM

bahaden.tripod.com
Sumber: Diy4h‟s wOrLd

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:934
posted:3/17/2010
language:Indonesian
pages:14