Docstoc

Teks Kultum

Document Sample
Teks Kultum Powered By Docstoc
					ASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKATUH

Alhamdulillahi robbil ‘aalamiin.. wassolaatu wassalaamu ‘alaa asyrofil ambiyaa’I wal mursaliin, wa ‘alaa aalihi washohbihi
ajma’in.. aammaa ba’du

Yang Kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Terpadu Daarul Muttaqien..

Yang Kami hormati Ustadz / ustadzah SMP Terpadu Daarul Muttaqien..

Yang Kami hormati pula Bapak Agung sekeluarga selaku tuan rumah pada pagi hari ini..

Dan tak lupa teman-teman yang berbahagia..

Segala puji bagi Allah layak kita sanjungkan karena kita masih diberi rahmat, hidayah, kekuatan iman sehingga hingga detik
ini kita masih dapat beribadah dan melakukan aktifitas keseharian.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan umat beliau.

Hadlirin hadlirat yang dirahmati Allah..

Bulan Ramadlan telah kita lalui. Bulan yang berfaedah buat kondisi mental, kesehatan psikis dan fisik ini telah berganti
dengan hari penuh kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya kaum Muslimin merupakan hadiah dari Allah untuk umat
sebagai balasan untuk mereka setelah selesai melaksanakan sebuah kewajiban , atau setelah melaksanakan syiar Islam.
Segala amal kebaikan yang telah kita lakukan di Bulan Ramadlan yang kemarin semoga bisa menjadi tonggak untuk
peningkatan ibadah di bulan-bulan berikutnya. Seseorang dikatakan berhasil dalam bulan Ramadlan itu jika selepas
Ramadlan ada perbaikan dan peningkatan iman, ibadah, akhlak dan muamalah (hubungan) dengan sesama.

Jika hal tersebut tidak didapati, maka pasti ada yang salah dalam diri orang tersebut. Boleh jadi dia telah dienakkan oleh
kehidupan dunia

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24752
posted:3/17/2010
language:Indonesian
pages:3