NH_NG N__C __ _NG D_NG TI_N POLYMER

Document Sample
NH_NG N__C __ _NG D_NG TI_N POLYMER Powered By Docstoc
					23 NƯỚC ĐÃ SỬ DỤNG GIẤY NỀN POLYMER ĐỂ IN TIỀN

Theo thống kê của nhà cung cấp giấy nền - Securency, Australia, từ năm
1988 đến năm 2006, 23 nước đã sử dụng giấy nền polymer để in tiền.

Theo thống kê của nhà cung cấp giấy nền - Securency, Australia, từ năm 1988
đến năm 2006, 23 nước đã sử dụng giấy nền polymer để in tiền. Trong đó,
Rumani là nước đã sử dụng 2 bộ tiền in bằng chất liệu này. Bộ tiền thứ nhất
phát hành trong thời gian từ năm 1999-2003; đến năm 2005, Rumani phát
hành bộ tiền mới, bỏ bớt 4 số “0” ở mệnh giá, và vẫn tiếp tục sử dụng giấy nền
polymer. Dưới đây là danh sách 23 nước đã sử dụng tiền polymer.

1. AUSTRALIA
  NĂM    MỆNH GIÁ    LOẠI TIỀN           GHI CHÚ
  1988    C$10    Tiền  lưu  hành  Đồng tiền polymer đầu tiên
  1992     $5    Tiền  lưu  hành  Sêri đầu tiên (NNS).
  1993     $10    Tiền  lưu  hành  NNS
  1994     $20    Tiền  lưu  hành  NNS
  1995     $50    Tiền  lưu  hành  NNS
  1996    $100    Tiền  lưu  hành  NNS. Nước đầu tiên sử dụng bộ tiền
                        polymer lưu hành

2. SINGAPORE
  NĂM    MỆNH GIÁ    LOẠI TIỀN           GHI CHÚ
  1990     $50    Tiền lưu niệm    Kỷ niệm 25 Năm độc lập.
  2004     $10    Tiền lưu hành    Phát hành tháng 5/2004.
  2006     $2     Tiền lưu hành    Phát hành ngày 12/1/2006. Thiết kế
                        tương tự như tiền cotton cùng mệnh
                        giá.

3. WESTERN SAMOA
  NĂM    MỆNH GIÁ    LOẠI TIỀN           GHI CHÚ
  1991    2 Tala   Tiền lưu hành    Kỷ niệm 50 Năm ngày lên ngôi của
                        Vua Susuga Malietoa Tanumafili II.
  1997    2 Tala   Tiền lưu hành    Sêri mới sử dụng thiết kế sửa đổi

4. PAPUA NEW GUINEA
  NĂM    MỆNH GIÁ    LOẠI TIỀN           GHI CHÚ
  1991    2 Kina   Tiền lưu niệm    Kỷ niệm Đại hội thể thao Nam Thái
               và lưu hành    Bình Dương Năm 1991.
  1995    2 Kina   Tiền lưu niệm    Kỷ niệm 20 Năm Độc lập.
               và lưu hành
  1996    2 Kina   Tiền lưu hành    Thay thế tiền giấy cùng mệnh giá
  1999    50 Kina   Tiền lưu hành    Thay thế tiền giấy cùng mệnh giá
  2000    10 Kina   Tiền lưu hành    Thay thế tiền giấy cùng mệnh giá
  2000   2,10,50 Kina  Tiền lưu niệm    Kỷ niệm 25 Năm Độc lập
               và lưu hành
  2003    20 Kina   Tiền lưu hành    Phát hành tháng 11/2003
  2005    100 Kina   Tiền lưu hành    Phát hành ngày 18/11/2005. Mệnh
                        giá mới, có sử dụng yếu tố G-
                        Switch™.

                     1
5. KUWAIT
  NĂM     MỆNH GIÁ    LOẠI TIỀN          GHI CHÚ
  1993     1 Dinar   Tiền lưu niệm  Kỷ niệm 2 năm giải phóng Kuwait.
  2001     1 Dinar   Tiền lưu niệm  Kỷ niệm 10 năm giải phóng Kuwait.

6. INDONESIA
  NĂM     MỆNH GIÁ    LOẠI TIỀN          GHI CHÚ
  1994     50.000   Tiền lưu niệm  Kỷ niệm 25 Năm phát triển.
         Rupiah    và lưu hành
  1999     100.000   Tiền lưu hành  Kỷ niệm 50 Năm tuyên bố độc lập.
         Rupiah

7. BRUNEI
  NĂM     MỆNH GIÁ    LOẠI TIỀN          GHI CHÚ
  1996    $1, $5, $10  Tiền lưu hành  Nước đầu tiên ngoài Australia phát
                       hành 3 mệnh giá tiền polymer.
  2004    $50 & $100  Tiền lưu hành  Phát hành ngày 15/7.

8. THAILAND
  NĂM     MỆNH GIÁ    LOẠI TIỀN          GHI CHÚ
  1996     500 Baht   Tiền lưu niệm  Kỷ niệm 50 năm ngày lên ngôi của
                       Vua Bhumibol Adulyadej, Rama 9.
  1997     50 Baht   Tiền lưu hành
  1997     50 Baht   Tiền lưu hành  Thiết kế mới; in tại Thái Lan.

9. SRI LANKA
  NĂM     MỆNH GIÁ    LOẠI TIỀN          GHI CHÚ
  1998    200 Rupees  Tiền lưu hành  Kỷ niệm 50 Năm độc lập của Sri
                       Lanka

10. MALAYSIA
  NĂM     MỆNH GIÁ    LOẠI TIỀN          GHI CHÚ
  1998    50 Ringgit  Tiền lưu niệm  Đại hội thể thao Khối Thịnh Vượng
                       Chung lần thứ XVI tại Kuala
                       Lumpur.
  2004     5 Ringgit  Tiền lưu hành  Tiền cotton cùng mệnh giá được thu
                       rút dần khỏi lưu thông.

11. NEW ZEALAND
  NĂM     MỆNH GIÁ    LOẠI TIỀN          GHI CHÚ
  1999    5, 10, 20,  Tiền lưu hành  Thay thế tiền cotton trong năm
         100            1999/2000. Nước thứ 2 sử dụngbộ
                       tiền polymer.
  2000      10    Tiền lưu niệm  $10 Tiền lưu niệm phát hành tháng
                       1/2000 đón chào Thiên Niên Kỷ
                       mới.
  2000      50    Tiền lưu hành  Phát hành ngày 20/3/2000; thay
                       thế tiền cotton cùng mệnh giá.
                    2
12. ROMANIA
  NĂM     MỆNH GIÁ     LOẠI TIỀN           GHI CHÚ
  1999     2.000 Lei   Tiền lưu hành    Mệnh giá mới. Kỷ niệm Nhật Thực
                          Toàn Phần ngày 11/8/1999. Đồng
                          tiền polymer đầu tiên ở Châu Âu!
  2000     10.000 Lei   Tiền lưu hành    Phát hành ngày 18/9/2000, thay
                          thế tiền giấy.
  2000    500.000 Lei   Tiền lưu hành    Phát hành ngày 23/10/2000.
  2001    100.000 Lei   Tiền lưu hành    Phát hành ngày 12/11/2001; thay
                          thế tiền cotton.
  2001     50.000 Lei   Tiền lưu hành    Phát hành ngày 14/12/2001; thay
                          thế tiền giấy cùng mệnh giá.
  2003     1.000.000   Tiền lưu hành    Phát hành ngày 5/12/2003, hoàn
          Lei              thành bộ tiền polymer lưu hành.
  2005    1, 5, 10, 50,  Tiền lưu hành    Bộ tiền polymer thứ 2
        100, 500 Lei

13. TAIWAN
  NĂM     MỆNH GIÁ     LOẠI TIỀN           GHI CHÚ
  1999     NT $50    Tiền lưu hành    Đồng tiền polymer đầu tiên được
                          thiết kế, in ấn ngoài Australia.

14. NORTHERN IRELAND
  NĂM     MỆNH GIÁ     LOẠI TIỀN           GHI CHÚ
  1999     5 Pound    Tiền lưu niệm    Phát hành ngày 22/12/1999; đón
                          chào Thiên Niên Kỷ mới.

15. BRAZIL
  NĂM     MỆNH GIÁ     LOẠI TIỀN           GHI CHÚ
  2000     10 Reais   Tiền lưu niệm    Kỷ niệm 500 Năm tìm ra Brazil.
                Tiền lưu hành
16. TRUNG QUỐC

  NĂM     MỆNH GIÁ     LOẠI TIỀN           GHI CHÚ
  2001     100 Yuan    Tiền lưu niệm

17. VIỆT NAM
  NĂM     MỆNH GIÁ     LOẠI TIỀN           GHI CHÚ
  2001     50 VND    Tiền lưu niệm    Phát hành ngày 6/5/2001, kỷ niệm
                          50 Năm thành lập NHNN Việt Nam
  2003    50.000   VND  Tiền  lưu  hành  Phát hành ngày 17/12/2003
  2003   500.000   VND  Tiền  lưu  hành  Phát hành ngày 17/12/2003
  2004   100.000   VND  Tiền  lưu  hành  Phát hành ngày 1/9/2004
  2005    20.000   VND  Tiền  lưu  hành  Phát hành ngày 17/5/2004
  2006    10.000   VND  Tiền  lưu  hành  Phát hành ngày 30/8/2004
       200.000   VND

18. SOLOMON ISLANDS
  NĂM     MỆNH GIÁ     LOẠI TIỀN           GHI CHÚ
  2001       $2     Tiền lưu niệm    Kỷ niệm 50 năm thành lập NHTW
                          Solomon Islands.
                       3
19. MEXICO
  NĂM    MỆNH GIÁ    LOẠI TIỀN         GHI CHÚ
  2002    20 Pesos   Tiền lưu hành  Phát hành ngày 30/9/2002, thay
                      thế toàn bộ tiền cotton cùng mệnh
                      giá

20. NEPAL
  NĂM    MỆNH GIÁ    LOẠI TIỀN         GHI CHÚ
  2002    10 Rupees  Tiền lưu hành  Phát hành ngày 30/9/2002


21. BANGLADESH
  NĂM    MỆNH GIÁ    LOẠI TIỀN         GHI CHÚ
  2000    10 Taka   Tiền lưu hành  Phát hành ngày 14/12/2000

22. ZAMBIA
  NĂM    MỆNH GIÁ    LOẠI TIỀN         GHI CHÚ
  2003   500 Kwacha  Tiền lưu hành  Đồng tiền polymer đầu tiên ở Châu
       1000 Kwacha          Phi

23. CHILE
  NĂM    MỆNH GIÁ    LOẠI TIỀN         GHI CHÚ
  2004   2000 Pesos  Tiền lưu hành  Phát hành ngày 7/9/2004, sử dụng
                      thiết kế tiền cotton cùng mệnh giá

Nguồn:
   Tiền polymer Việt Nam: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
   Tiền polymer nước ngoài: Ngân hàng Quốc gia Rumani
               http://www.securency.conm.au

                      CỤC PHÁT HÀNH VÀ KHO QUỸ
                   4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:119
posted:3/16/2010
language:Vietnamese
pages:4