Kilpailuoikeus ja teknologia harjoitusseminaari Juha Vesala OTK LLM Teknologiaan liittyvät

Document Sample
Kilpailuoikeus ja teknologia harjoitusseminaari Juha Vesala OTK LLM Teknologiaan liittyvät Powered By Docstoc
					Kilpailuoikeus ja teknologia - harjoitusseminaari 2008
Juha Vesala, OTK, LLM

Teknologiaan liittyvät kilpailuoikeudelliset kysymykset ovat tulleet
keskeisiksi sekä yrityksien strategian että innovaatioiden edistämiseen
pyrkivien politiikkojen osalta. Innovaatiota ja kilpailua koskevia
haasteita ilmaantuu niin kehitettäessä teknologiaa kuin
hyödynnettäessä sitä eri tavoin. Julkisuudessa ovat olleet näkyvästi
esillä esimerkiksi Microsoftia, Inteliä, Qualcommia ja lääketoimialaa
koskevat tutkinnat.

Seminaarissa käsitellään innovaation ja kilpailun suhdetta
taloustieteessä ja kilpailuoikeudessa, teknologian kehittämistä
koskevaa yhteistyötä, teknologiapainotteisia yrityskauppoja,
teknologian lisensointia, standardointiyhteistyötä sekä
immateriaalioikeussuojan hankkimiseen ja täytäntöönpanoon liittyviä
väärinkäyttöjä. Esimerkkeinä käytetään äskettäisiä ja vireillä olevia
tapauksia. Näkökulmana on menettelytapojen arviointi EY:n ja
Yhdysvaltojen kilpailuoikeudessa.

Seminaarin aikataulu

Alkukokous          27.3.2008  klo 14 - 16   P444
Seminaaritapaamiset     15.5.2008  klo 8 - 14    P444
               16.5.2008  klo 10 - 16   P444
               19.5.2008  klo 8 - 12    P444
                     klo 12 - 14   P417

Alkukokouksessa jaetaan aiheet ja pidetään johdantoluento.
Seminaaritapaamisissa esitellään työt ja opponoidaan niitä sekä
keskustellaan niistä. Kiinnostuksen mukaan käydään myös vierailulla
jossakin alan johtavassa toimijassa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen seminaariin tapahtuu WebOODIn kautta (koodi
20210) torstaina 21.2.2008 klo 16 alkaen. Huom! Seminaari on
täynnä! Varasijoille voi kuitenkin vielä ilmoittautua.

Osanottajien määrä enintään noin 15, ilmoittautumisjärjestys ratkaisee
valinnan. Tiedustelut etunimi.sukunimi@helsinki.fi Ei sähköposti-
ilmoittautumisia!