Formal Letter of Invitation - DOC by zqn62405

VIEWS: 1,407 PAGES: 2

									                                       1              Formal Letter of Invitation
                 Use tabulator to move from field to fieldI, the undersigned
Undertegnede

Full name:
Fulde navn
Social security no.:
CPR-nr
Address:
Adresse
Occupation:
Beskæftigelse
Relationship to visa applicant:
Tilknytning til ansøgeren


hereby invite
inviterer hermed

1. visa applicant
Full name:
Fulde navn
ID no.:
Passport no:
Pasnr
Date of birth:
Fødselsdato
Address:
Adresse
Occupation:
Beskæftigelse
Nationality:
Nationalitet


2. visa applicant
Full name:
Fulde navn
ID no.:
Passport no:
Pasnr
Date of birth:
Fødselsdato
Address:
Adresse
Occupation:
Beskæftigelse
Nationality:
Nationalitet
                                                              2to visit me in Denmark in the period
til at besøge mig i Danmark i perioden


Date of arrival in DK:
Ankomst
Date of departure from DK:
Afrejse


The purpose of the visit is:
Formålet med besøget er


Address of accommodation in DK:
Ansøgerens opholdsadresse i DK
My private address as stated above:            Yes
Min personlige adresse som angivet ovenfor
Other:
Anden:


I will be responsible for bearing the           Yes    No
living expenses for the above:
Jeg afholder udgifter til ansøgerens(-ernes) forplejning


I will be responsible for bearing the           Yes    No
travel expenses for the above:
Jeg afholder ansøgerens(-ernes) rejseudgifter


For your reference I attach:
Som dokumentation vedlægger jeg


Any other comments:
Øvrige kommentarerIf the applicant's visa application is submitted for decision to the Danish Immigration Service
(DIS), please note that you will receive a questionnaire from DIS. Please state where the
questionnaire should be sent.
Hvis ansøgers visumansøgning skal forelægges Udlændingestyrelsen, vil du modtage et spørgeskema fra Udlændingestyrelsen. Angiv
hvor skemaet skal sendes hen.


The following fax no. in Thailand (note
that e-mail addresses and mailing
addresses are not accepted by DIS):
Følgende faxnummer i Thailand (bemærk at DIS ikke
kan sende til e-mailadresser og postadresser):

Where I can be reached
hvor jeg kan træffes fra/til                from      to
or
My address in Denmark as stated above:
Min adresse i DK som angivet øverst i skemaet
Date and signature of inviting party
Dato og underskrift

								
To top