He mien dich by phuonghoa11886

VIEWS: 498 PAGES: 76

									TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA CNTY – LỚP DH08DY
 NHÓM THỰC HIỆN

 1. Bùi Thế Cảnh
 2. Nguyễn Huỳnh Xuân An
 3. Lê Thị Bích Thủy
 4. Lê Thị Thu Thủy
 5. Nguyễn Thị Ngọc Trâm
 6. Đỗ Thị Tuyết Trinh
 7. Nguyễn Thị Kim Lý
 8. Huỳnh Trí Toàn
     Các khái niệm
Miễn dịch (immunity)
 Là khả năng bảo vệ của cơ thể chống lại
 những tác nhân gây bệnh xâm nhập từ
 bên ngoài: yếu tố truyền nhiễm như vi sinh
 vật,côn trùng,kí sinh trùng,các protein lạ
 gây độc cho cơ thể.
Miễn dịch học (immunus)
 Là môn học nghiên cứu về hệ thống
 miễn dịch và các đáp ứng của hệ thống
 này trước các tác nhân gây bệnh xâm
 nhập vào cơ thể.
Hệ thống miễn dịch
 Là tập hợp các tế bào, mô và các phân tử
 tham gia vào quá trình đề kháng chống
 nhiễm trùng.

Đáp ứng miễn dịch
 Bao gồm sự nhận biết tác nhân gây bệnh
 hoặc những chất lạ,tiếp theo đó là những
 phản ứng nhằm loại bỏ chúng ra khỏi cơ
 thể.
  HỆ THỐNG MIỄN DỊCH
  Miễn dịch bẩm sinh (innate immunity)
có vai trò bảo vệ cơ thể ngay lập tức (ngay
khi mới sinh ra cũng như ngay khi nhiễm
trùng mới xảy ra) chống lại nhiễm trùng.
  Miễn dịch thích ứng (adaptive
immunity) là trạng thái miễn dịch xuất hiện
chậm hơn và tham gia bảo vệ cơ thể chống
nhiễm trùng ở giai đoạn muộn hơn nhưng
hiệu quả hơn.
Các cơ chế căn bản của miễn dịch bẩm sinh và
         thích ứng
   MIỄN DỊCH THÍCH ỨNG

  Miễn dịch dịch thể (Humoral Immunity)
là cách miễn dịch do các tế bào miễn dịch tiết
kháng thể vào máu (kết hợp với các kháng
nguyên tương ứng). Cách miễn dịch có hiệu
ứng nhất trong việc chống lại sự xâm nhập của
vi khuẩn,virus nó tác động trung gian qua các
Protein (kháng thể) hoặc globulin miễn dịch
(Immunglobulin-Ig) các kháng thể này do tế
bào lymphocyte B sản sinh do sự kích thích
của helper T cell.
 MIỄN DỊCH THÍCH ỨNG

  Miễn dịch tế bào (Cellular
Immunity) là sự chống lại các tế bào đã
thâm nhiễm virus, ký sinh trùng, các mô
lạ thông qua các tác động trung gian
của các tế bào lymphocyte.
    MIỄN DỊCH TẾ BÀO
Các cơ quan lympho  Các cơ quan lympho
  trung ương      ngoại biên
    MIỄN DỊCH TẾ BÀO
 Dựa vào đặc điểm,chức năng có thể chia
thành 4 nhóm:
  Nhóm lymphocyte: lymphocyte T,
lymphocyteB, tế bào NK(natural killer cells).
  Nhóm thực bào: mono/đại thực bào,tế
bào đuôi gai,bạch cầu hạt trung tính,bạch cầu
ưa axit.
  Nhóm tế bào bỗ trợ: bạch cầu ưa
base,dưỡng bào,tiểu cầu.
  Nhóm tế bào khác: tế bào nội mạch.
       Lymphocyte B
  Nguồn gốc : Được bắt đầu từ gan
 phôi,khoảng 7-8 tuần sau có thai. Sau đó
 phát triển ở tủy xương, thành thục ở đây
 hoặc ở túi Bursa Fabricius của gia cầm.
                IgM                 IgM

       Không có
  CD34     Ig        Cµ       Cµ
                                 Sµ


Tế bào gốc   Tiền B     B sớm      B muộn      B chín
 sinh máu  (Pro-B cell)  (Early B cell)  (Late B cell)  (Mature B cell)


   Quá trình trƣởng thành của B lymphocyte
 CÁC CƠ QUAN TẠO LYMPHOCYTE B
  ````````````````````````````````````
    Cơ quan trung ƣơng

- Thời kì phôi: phát triển ở gan phôi.

- Trƣớc và sau đẻ: phát triển ở tủy xương.

- Trƣởng thành: phát triển ở tủy.

- Ở loài chim: phát triển ở túi Bursa Fabricious.
CÁC CƠ QUAN TẠO LYMPHOCYTE B
    Cơ quan ngoại biên:
- Hạch lymphocyte: Tế bào B sớm phát triển ở
  trung tâm mầm,tế bào B chín có mặt ở vùng
  Marginal Zone.
- Lách: lymphocyte B chưa trưởng thành được phát
  triển ở trung tâm mầm.B trưởng thành có mặt ở
  máu tuần hoàn.
- Hệ thống lymphocyte ở hệ tiêu hóa: amidan,
  mảng Payer nơi tập trung tế bào B1-B.
- Máu tuần hoàn: có mặt tế bào chín sinh sản từ tủy
  xương.
 CHỨC NĂNG
   Sinh ra các kháng thể dƣới sự
kích thích của Lymphocyte T.

   Ở một số đại thực bào làm
nhiệm vụ bẫy và tập trung kháng
nguyên. Phần lớn các kháng nguyên
đều bị các đại thực bào bắt và xử
lý.Sau đó đại thực bào có nhiệm vụ
trình diện các kháng nguyên cho
lymphocyte T.
    Lymphocyte T

Nguồn gốc
Lymphocyte T được sinh ra ở tủy
xương, di chuyển về tuyến ức
(thymus) và thành thục ở đây, sau
đó vào máu, một ít vào hạch lâm ba.
     Số lƣợng tế bào lympho T đƣợc
  duy trì ổn định nhờ sự cân bằng giữa
các tế bào mới đến từ tuỷ xƣơng và tế
bào chết do không tiếp xúc kháng
  nguyên.
     Thời gian nửa đời sống của tế
  bào lympho T nguyên vẹn vào khoảng
3-6 tháng đối với loài chuột và 1 năm đối
với loài ngƣời.
 Phân loại tế bào T
Dựa vào chức năng chia thành 4 loại:
   Tế bào lymphocyte T hiệu ứng
 (effector T, kí hiệu là Te hay còn gọi là
 lymphocyte giết-Killer T (Tk )Trực tiếp tham
 gia miễn dịch tế bào,có khả năng phá
 hủy,phân giải vật lạ, tế bào ung thư.
   Tế bào lymphocyte T hổ trợ
 (Helper T cell, kí hiệu TH )
 Hiệp đồng với bạch cầu đơn nhân lớn xúc
 tiến hoạt hóa tế bào lympho B.
 Tế bào lymphocyte T ức chế (Suppesor T,
 kí hiệu Ts) Có vai trò ức chế và hoạt hóa tế
 bào lympho B và các tế bào T khác, tham
 gia điều hòa miễn dịch.

 Tế bào lymphocyte T nhớ
 (Memory T, kí hiệu Tm):
 Tăng sinh và
 đáp ứng miễn dịch.
Dựa vào dấu ấn protein màng CD tƣơng
 ứng với chức chia thành 5 loại:

 Lympho T hỗ trợ ( TH=T helper)
 -có CD4+
 -nhiệm vụ hoạt hóa và thúc đẩy hoạt động
 của các lympho T khác thông qua việc tiết ra
 Interleukin-2.
 Lympho T gây quá mẫn muộn (TDTH:
 Delayed Type Hypersensitivity T cell) nhiệm
 vụ tiết lymphokin hoạt hóa đại thực bào và
 bạch cầu khác dẫn đến biểu hiện quá mẫn
 muộn.
 Lympho T điều hòa ngược (TFR: Feedback
 regulator T lymphocyte còn gọi là lympho T
 cảm ứng ức chế) tác dụng hoạt hóa lympho T
 ức chế.

 Lympho T ức chế (Ts=T suppressor)
  -có CD8+
  -nhiệm vụ điều hòa đáp ứng miễn dịch,
 ức chế hoạt động của các loại
 Lympho bào khác.

 Lympho T độc (CTL=cytotoxic
 lymphocyte=TC)
 Nhiệm vụ tấn công trực tiếp
 các tế bào có kháng nguyên lạ trên bề mặt.
Tế bào Lympho T với các Protein bề mặt của nó
  CHỨC NĂNG CÁC TẾ BÀO T
Chức năng hỗ trợ của các tế bào CD4:
   Nhận biết kháng nguyên được trình
 diễn bởi các phân tử MHC lớp II.
   Thực hiện chức năng hỗ trợ bằng
 cách tiết ra các lymphokin khi được hoạt
 hoá (chẳng hạn bởi kháng nguyên)  các
 lymphokin sẽ cảm ứng các tế bào lympho
 B để sản xuất ra kháng thể.
 Chức năng độc tế bào của các tế bào CD8:
   - Chỉ nhận biết kháng nguyên khi kết hợp với
 các phân tử MHC lớp I.
   - Chịu trách nhiệm về việc ly giải các tế bào có
 biểu lộ kháng nguyên lạ trên bề mặt của chúng, đặc
 biệt như là kháng nguyên virus.
 Chức năng hoạt hóa đại thực bào:
   - Tế bào lympho T có khả năng tiết ra những
 lymphokin hoạt hóa đại thực bào (GM-CSF, IFN-
 γ, TNF-β)
   - Giúp các đại thực bào trở nên hoạt động mà
 diệt các vi sinh vật thường xuyên hay nhất thời,
 ngay bên trong các tế bào ấy
 Chức năng điều hoà phản ứng viêm, tạo
 máu:
 – Tế bào lympho T tiết ra các lymphokin IL-4,
  IL-5, IL-6 có những tác động khác quan trọng
  trong phản ứng viêm, tạo máu.
 Chức năng điều hòa đáp ứng miễn dịch
 – Của các tế bào lympho T ức chế.
 – Khi có suy giảm tế bào này thì hay xuất hiện
  những biểu hiện rối loạn miễn dịch như dị
  ứng, tự mẫn…
 Các phương pháp chữa bệnh
   trên cơ sở miễn dịch:

  Liệu pháp tế bào, liệu pháp gen,
các chất kiềm hãm, kích thích miễn dịch
và điều hòa miễn dịch để chữa các
bệnh nhiễm trùng, bệnh tự miễn, bệnh
suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc mắc
phải. Đồng thời liệu pháp miễn dịch
được ứng dụng trong cấy ghép thay thế
các cơ quan.
     TIÊM CHỦNG,VACXIN
    PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH
  Tiêm chủng là gây miễn dịch chủ
  
động giúp cá thể có khả năng tạo ra một
cơ chế bảo vệ chống lại sự xâm nhập
của một cơ thể xâm lƣợc hoặc độc tố
của nó.
 Vacxin là các tác nhân gây bệnh đã
dƣợc làm giảm bớt độc tính hoặc làm
mất hoạt động hoặc là các tiểu đơn vị
của các độc tố vi khuẩn hoặc virus.
    CÁC DẠNG VACXIN
  1.Vacxin vi khuẩn
Các vi khuẩn có thể được giết hoặc làm mất hoat tính
để điều chế tác nhân gây miễn dịch hữu ích.

  a/ Vacxin giảm bớt độc tính
  - BCG đối với bệnh lao.
  b/ Vacxinh gây bất hoạt tính
  -Bordetella pertussis đối với ho gà.
  -Salmonella typhi và S.paratyphi đối với bệnh sốt
  thương hàn.
c/ Vacxin các tiểu đơn vị hoặc độc tố:
 -Neurotoxin của Clostridium tetani :được điều
 chế vacxn uốn ván
 -Độc tố của Corynebacterium diphtheriae làm
 mất hoạt tính bằng xử lý hóa học được điều
 chế vacxin bạch hầu.
 -Polixacarit thành tế bào vi khuẩn Haemophilus
 influenzae typ được điều chế vacxin viêm màng
 não.
 2.CÁC VACXIN KÍ SINH TRÙNG


  Kí sinh trùng là những cơ thể đa bào
và kí sinh ở nhiều vật chủ trung gian trong
vòng đời của chúng.

  Nó luôn thay đổi cơ chế tinh vi nhằm
trốn thoát sự đáp ứng miễn dịch của vật
chủ.
3.CÁC VACXIN VIRUS

  - Đƣợc điều chế ở các dạng virus sống
 đã giảm độc tính hoặc dạng virus đã bị
 giết hoặc các tiểu đơn vị kháng nguyên
 virus.
  - Vacxin sống đã làm giảm độc tính nhƣ
 vacxin sốt phát ban, bại liệt, quai bị, bệnh
 sởi.
  - Vacxin đã bị giết: vacxin bại liệt dạng
 tiêm, vacxin cúm, vacxin chó dại.
  - Các vacxin gồm các tiểu đơn vị: vacxin
 Hepatit B, vacxin cúm.
-SỬ DỤNG CÁC THUỐC KiỀM HÃM
MiỄN DỊCH
- SỬ DỤNG CÁC XITOKIN VÀ ANTIXITOKIN
- LiỆU PHÁP MiỄN DỊCH TẾ BÀO
- LiỆU PHÁP GEN CHỐNG UNG THƢ
Quả Việt Quất
Bông Cải
Tỏi - Ớt
Cam - Chanh
Cà chua – Cà rốt
Ngũ Cốc
Thịt Bò - Măng Tây
   HOẠT HÓA TẾ BÀO T
  Hai tín hiệu từ các tế bào trình diện
kháng nguyên
  - Tín hiệu 1: Chất tiếp nhận của tế bào
 T nhận diện phức hợp kháng nguyên-
 MHC trên tế bào trình diện kháng
 nguyên .
  - Tín hiệu 2: Là tín hiệu đồng kích thích
 qua phân tử B7 trên tế bào trình diện
 kháng nguyên gắn lên phân tử CD28
 của tế bào T
     HOẠT HÓA TẾ BÀO T
  Tế bào T tiếp xúc kháng nguyên  có kích thích 
đang ở giai đoạn GO chuyển sang G1 cùa chu kỳ tế
bào
  Kích thước gia tăng lên khoàng 8-10µm, nhiều bào
tương hơn, có các cơ quan và gia tăng lượng RNA
trong bào tương trở thành nguyên bào lympho T
    HOẠT HÓA TẾ BÀO T
1. Sinh tổng hợp protein mới
 - Ngay sau khi được kích thích, tế bào lympho
 T bắt đầu sao chép các gen mà trước đây vốn
 yên lặng và tổng hợp một loạt các protein mới.
 - Những protein này gồm:
    + Các cytokin là chất kích thích sự phát
  triển và biệt hoá của chính tế bào lympho và
  các tế bào hiệu quả khác;
    + Các thụ thể cytokin làm cho tế bào
  lympho đáp ứng tốt hơn với cytokin;
    HOẠT HÓA TẾ BÀO T
2. Tăng sinh tế bào
  Các tế bào lympho đặc hiệu với kháng nguyên
 sẽ chuyển sang thời kỳ phân bào (Go sang G1)
  tạo nên sự tăng sinh mạnh mẽ đối với clone
 tế bào đặc hiệu kháng nguyên này.
    A: hình ảnh KHV quang học lympho bào máu ngoại vi
        B hình ảnh KHV điện tử lympho bào nhỏ
       C hình ành KHV điện tử nguyên bào lympho
     HOẠT HÓA TẾ BÀO T
3. Sự biệt hoá thành tế bào hiệu quả
   Tế bào TH: mang trên bề mặt những phân
  tử protein tương tác với các ligand trên các tế
  bào khác (đại thực bào trong miễn dịch tế
  bào, tế bào B trong miễn dịch dịch thể), đồng
  thời tiết cytokin để hoạt hoá các tế bào khác.

    Tế bào TC: mang những hạt chứa các
  protein có thể giết virus và tế bào ung thư.
    HOẠT HÓA TẾ BÀO T
4. Sự biệt hoá thành tế bào nhớ
  Bên cạnh tế bào B, một số tế bào T được
 biệt hoá thành tế bào nhớ. Có thể tồn tại một
 cách yên lặng trong nhiều năm sau khi
 kháng nguyên được loại bỏ.
    HOẠT HÓA TẾ BÀO T

4. Sự biệt hoá thành tế bào nhớ
  Tế bào nhớ có mang trên bề mặt những
 protein giúp phân biệt chúng với tế bào
 nguyên vẹn và tế bào hiệu quả mới được
 hoạt hoá.
   Intergrin: protein kết dính
   CD44: thúc đẩy sự di chuyển của tế bào
   nhớ đến nơi nhiễm trùng
 BIỆT HÓA CHỌN DÒNG TẾ BÀO T
Tại tuyến ức: 2 quần thể chính
 Tế bào tuyến ức vùng vỏ
   90% quần thể bên trong tuyến ức
   phần lớn chưa trưởng thành
   có chung một số dấu ấn với các tiền tế bào
   (CD2) nhưng về sau còn xuất hiện thêm một số
   khác nữa.
 Tế bào tuyến ức vùng lõi
   10% quần thể
   đã trưởng thành
   trên màng mặt của chúng có những dấu ấn mới
   (CD3, CD4 hay CD8) cũng như là receptor T
   (TCR=T Cell Receptor).
BIỆT HÓA CHỌN DÒNG TẾ BÀO T

• Tế bào lympho tiếp thu một sự huấn
 luyện miễn dịch gồm có:
  – khả năng nhận biết kháng nguyên
  – khả năng phân biệt kháng nguyên của
   mình với kháng nguyên lạ (không phải
   của mình)
• Sự huấn luyện qua 2 quá trình
 Chọn lọc dương tính và chọn lọc âm tính
   BIỆT HÓA CHỌN DÕNG TẾ BÀO T
 1. Sự chọn lọc dương tính
   Liên quan đến khả năng nhận biết ra các phân tử
   MHC trên các tế bào khác thông qua TCR của tế
   bào tuyến ức vùng lõi


Những tế bào lympho CD4+ Những tế bào lympho CD8+
                          Những tế bào không
  có khả năng nhận ra   có khả năng nhận biết
                           nhận biết được
  phân tử MHC lớp II    phân tử MHC lớp I
        Tiếp tục qua sự             chết theo
        chọn lọc lần 2            chương trình
                            (apoptosis)
 BIỆT HÓA CHỌN DÕNG TẾ BÀO T
2. Sự chọn lọc âm tính
 Liên quan đến khả năng phản ứng với kháng
 nguyên bản thân
             Các tế bào đã qua
            sự chọn lọc dương tính có một ái lực quá mạnh          khả năng phản ứng với
 với kháng nguyên bản thân        kháng nguyên bản thân yếu
                         hay không có


                        Di chuyển vào các
 Chết theo chương trình          trung tâm lympho ngoai vi
    (Apoptosis)             để tiếp tục trưởng thành
   BIỆT HÓA CHỌN DÕNG TẾ BÀO T
  Các dấu ấn màng của tế bào lympho T
  Là các phân tử bề mặt hình thành những nhóm
  quyết định kháng nguyên.
  Được coi như là những dấu ấn để phân biệt tế
  bào lympho ở các giai đoạn khác nhau
  Xác định bằng các chữ CD (cluster of
  differenciation, cụm biệt hóa) theo sau là con số
  đánh trong danh pháp.
  Bên cạnh những dấu ấn phân biệt, tế bào T còn
  có thụ thể với kháng nguyên gọi là TCR (T cell
  receptor).
  BIỆT HÓA CHỌN DÕNG TẾ BÀO
 BIỆT HÓA CHỌN DÕNG TẾ BÀO T T
Các dấu ấn màng của tế bào lympho T
1. Phân tử CD2
    Là một glycoprotein với duy nhất 1 chuỗi 50kD
    Có mặt ở mọi tế bào lympho T (chín và chưa chín)
    Là một phân tử bám dính với protein LFA3 có trên
    các đại thực bào.
2. Phân tử CD3
    Là một tổ hợp gồm 5 chuỗi từ 20-26 kDa: 1γ, 1δ, 2ε,
    2ξ liên kết với TCR.
    Có mặt ở mọi tế bào lympho T trưởng thành.
    Vai trò tiếp xúc với kháng nguyên nằm trên phân tử
    MHC của tế bào trình diện tương ứng và chuyển tín
    hiệu kháng nguyên vào trong nguyên sinh chất của tế
  BIỆT HÓA CHỌN DÕNG TẾ BÀO
 BIỆT HÓA CHỌN DÕNG TẾ BÀO T T
Các dấu ấn màng của tế bào lympho T

3. Phân tử CD4
   Là một monomer có 4 khu vực nằm bên ngoài
   tế bào
   Đặc trưng của dưới nhóm quần thể tế bào
   lympho T hỗ trợ (TH) và được dùng như là
   ligand với các phân tử MHC lớp II
4. Phân tử CD8
   Hình thành bởi 2 chuỗi α và β nối lại với nhau
   bằng một dây nối đồng hóa trị
   Đặc trưng cho dưới nhóm quần thể tế bào
   lympho T độc (TC) và là ligand của phân tử
   MHC lớp I.
 BIỆT HÓA CHỌN DÕNG TẾ BÀO T
Các dấu ấn màng của tế bào lympho T
5. Thụ thể của tế bào lympho T với kháng nguyên (T
 cell receptor-TCR)
   Có 2 loại TCR: TCR1 và TCR2.
   Khoảng 95% tế bào biểu lộ TCR2, còn 5% là
   TCR1.
6. Các thụ thể màng khác của tế bào lympho T
  + Thụ thể với mảnh Fc ( FcR) của Ig γδ.
  + Thụ thể với IL-2 hay CD25
  + Thụ thể với bổ thể: CD35 hay CR1 và CD21 hay
   CR2
 HOẠT HÓA TẾ BÀO T
  Tế bào T nhớ có xu hướng di chuyển ra
ngoại biên đến các hạch lympho  lưu trữ
những tế bào lympho đặc hiệu kháng
nguyên có thể được hoạt hoá nhanh để
tăng sinh và biệt hoá thành tế bào hiệu
quả khi tiếp xúc trở lại với kháng nguyên.
  Các tế bào nhớ khác có xu hướng tồn
tại trong niêm mạc hoặc lưu thông trong
máu  thể tập trung đến bất cứ vị trí
nhiễm trùng nào trong cơ thể để nhanh
chóng tạo ra tế bào hiệu quả giúp loại bỏ
kháng nguyên.
ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA TẾ BÀO
       T
Có 3 loại tế bào T hiệu lực:
Loại 1. Những kháng nguyên của các tác
 nhân gây bệnh phát triển trong bào tương
 (virut), các protein nội bào và protein đặc
 hiệu u (protein nội sinh) sẽ được vận
 chuyển lên bề mặt tế bào bởi phân tử
 MHC lớp I và trình diện cho tế bào TCD8
 gây độc để nó trực tiếp diệt tế bào nhiễm.
ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA TẾ BÀO
          T
 Những kháng nguyên của những vi sinh vật gây
bệnh phát triển trong những túi nội bào và cả vi
khuẩn tiếp nhận ngoại bào, độc tố (protein ngoại
sinh) sẽ được vận chuyển lên bề mặt tế bào bởi
phân tử MHC lớp II và trình diện cho tế bào lympho
TCD4.


Loại 2: tế bào lympho T gây viêm (TH1): hoạt hóa
 đại thực bào nhiễm để đại thực bào có thể tiêu
 diệt các tác nhân gây bệnh nội bào.
Loại 3: tế bào lympho T hỗ trợ (TH2): kích thích tế
 bào lympho B sản xuất kháng thể để chống lại
      ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA TẾ BÀO T
  Khởi động đáp ứng miễn dịch với tế bào T
           CD4
  Miễn dịch trung gian tế bào

  Tế bào lympho T CD4 gây       Tế bào lympho T CD4 hỗ trợ
  viêm (TH1) nhận diện phức hợp    (TH2) nhận diện phức hợp
  KN-MHC lớp II trên đại thực     KN-MHC lớp II trên tế bào
  bào nhiễm  hoạt hóa đại       trình diện kháng nguyên 
  thực bào nhiễm  đại thực      tiết ra cytokin (IL2, IL6, INFg)
  bào hoạt hóa mới tiêu diệt tác     kích thích tiền tế bào T
  nhân gây bệnh.            gây độc thành tế bào T có
  Ví dụ cơ chế đề kháng với vi     hiệu lực gây độc (Tc)  ly
  khuẩn lao, vi khuẩn Hansen,     giải tế bào đích.
  Pneumocytis carinii...        Ví dụ cơ chế đề kháng với
                     virus cúm , độc tố ...
        ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA TẾ BÀO T
  Khởi động đáp ứng miễn dịch với tế bào T CD4
  Miễn dịch dịch thể
    Tế bào lympho T CD4 hỗ trợ nhận diện phức hợp KN -
    MHC lớp II trên tế bào lympho B đặc hiệu  hoạt hóa tế
    bào lympho B cho việc sản xuất kháng thể chống tác
    nhân gây bệnh.
    Bằng cách tiết cytokin, tế bào lympho T CD4 tập trung
    các tế bào hiệu ứng không đặc hiệu và kích thích chức
    năng hoạt động của chúng để biến các tế bào này trở
    thành các yếu tố tham gia vào đáp ứng miễn dịch đặc
    hiệu :
      + TNF- a và LT : hoạt hóa bạch cầu đa nhân trung tính và tế bào nội
        mạc mạch máu.
      + IL5 : hoạt hóa bạch cầu ái toan.
      + IFN-g :hoạt hóa bạch cầu đơn nhân.
      + IL2 : hoạt hóa tế bào NK, tế bào T và cả tế bào B
  ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA TẾ BÀO T
Nhận biết kháng nguyên và hoạt hóa
    ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA TẾ BÀO T
 SỰ ĐỘC TẾ BÀO TRUNG GIAN QUA TẾ BÀO
         T
1. Sự biệt hóa từ tiền Tc thành tế bào Tc có
 thể gây độc trực tiếp
 . Cần 2 tín hiệu
 + Tín hiệu 1: Chất tiếp nhận tế bào T nhận diện
  phức hợp KN-MHC lớp I trên tế bào trình diện
  kháng nguyên hoặc tế bào đích .
 + Tín hiệu 2: Cytokin do tế bào T CD4 tiết ra (IL-6,
  IL-2, IFN-g) khi nó nhận diện chính kháng
  nguyên ấy trên tế bào trình diện kháng nguyên
     ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA TẾ BÀO T
  SỰ ĐỘC TẾ BÀO TRUNG GIAN QUA TẾ BÀO
          T
2. Chức năng chính của tế bào Tc
 Ly giải tế bào đích  tế bào Tc có khả năng giết
 chết các vi sinh vật phát triển trong bào tương (vi
 rút và một số vi khuẩn). Đồng thời cũng có khả
 năng giết chết các tế bào ung thư và các tế bào
 ghép.
 Chỉ giết một cách có chọn lựa những tế bào đích
 có bộc lộ kháng nguyên đặc hiệu.
 Tế bào TCD8 TC cũng sản xuất IFN-g và cả TNF-a
 để kìm hãm sự nhân lên của vi rút, làm tăng sự bộc
 các phân tử MHC lớp I và hoạt hóa đại thực bào.
    ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA TẾ BÀO T
 SỰ ĐỘC TẾ BÀO TRUNG GIAN QUA TẾ BÀO
          T
3. Cơ chế ly giải của
 tế bào Tc.
  Trước hết tế bào Tc
 gắn lên tế bào đích
 thông qua chất tiếp
 nhận đặc hiệu KN-
 MHC lớp I.
     ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA TẾ BÀO T
  SỰ ĐỘC TẾ BÀO TRUNG GIAN QUA TẾ BÀO
           T
3. Cơ chế ly giải của tế bào Tc.
 Cách 1: gây hiệu lực độc trực tiếp bằng
 cách giải phóng 2 loại cytotoxin là
 fragmentine và perforin.
   Perforin tạo những lỗ thủng qua màng tế bào
   đích để fragmentine có thể đi vào trong tế bào
   và tiêu diệt tế bào đích  giết chết tế bào
  Cách 2: hoạt hóa enzym phân cắt phân tử
  DNA của tế bào đích  DNA bị phân cắt tế
  bào đích tự hủy  quá trình Apoptosis.
  Vai trò của hệ thống miễn dịch
 Đề kháng với nhiễm trùng
 Hệ thống miễn dịch nhận diện và đáp ứng
 chống lại các mảnh ghép và các protein lạ
 được đưa vào cơ thể
 Chống ung thư
 Các kháng thể là các chất thử có tính đặc
 hiệu cao dùng để xác định các loại phân
 tử khác nhau
         Ảnh hƣởng
  Người bị suy giảm miễn dịch dễ bị các bệnh
  nhiễm trùng (ví dụ bệnh nhân AIDS).
  Vaccine có tác dụng tăng cường khả năng miễn
  dịch và chống nhiễm trùng.
  Các đáp ứng miễn dịch là những rào cản quan
  trọng đối với ghép tế bào, mô, và cơ quan cũng
  như trị liệu gene
  Tiềm năng ứng dụng miễn dịch trị liệu cho ung
  thư.
  Các phương pháp miễn dịch được dùng rộng rãi
  trong xét nghiệm y học cũng như các ngành
  khoa học khác.
 Đặc điểm của các đáp ứng miễn
     dịch thích ứng
Đặc điểm
 Tính đặc hiệu
 Trí nhớ
 Tính chuyên biệt
 Tính không phản ứng với các kháng
 nguyên của cơ thể
Đặc điểm của các đáp ứng miễn
    dịch thích ứng
Tầm quan trọng đối với miễn dịch chống vi
 sinh vật
 Khả năng nhận diện và đáp ứng với nhiều loại vi
 sinh vật khác nhau.
 Các đáp ứng mạnh hơn đối với các trường hợp
 tái phát hoặc nhiễm trùng kéo dài.
 Các đáp ứng chống lại các vi sinh vật khác nhau
 được tối ưu hoá để chống lại các vi sinh vật đó.
 Ngăn cản các đáp ứng miễn dịch gây tổn
 thương cho các tế bào và mô của cơ thể.
Tính đặc hiệu và trí nhớ miễn dịch
   của miễn dịch thích ứng
Các pha của đáp ứng miễn dịch
     thích ứng
  Các pha của đáp ứng miễn dịch
  Các đáp ứng miễn dịch bao gồm chuỗi các pha
  kế tiếp nhau từ nhận diện kháng nguyên, hoạt
  hoá các tế bào lympho, loại bỏ kháng nguyên,
  thoái trào, và trí nhớ miễn dịch.
  Mỗi pha tương ứng với những phản ứng đặc
  trưng của các tế bào lympho và các thành phần
  khác của hệ thống miễn dịch.
  Trong pha nhận diện kháng nguyên, các tế bào
  lympho đặc hiệu kháng nguyên nhưng chưa
  từng tiếp xúc với kháng nguyên sẽ khu trú và
  nhận diện các kháng nguyên của vi sinh vật.

								
To top