2003 2004 - Excel

Document Sample
2003 2004 - Excel Powered By Docstoc
					       31.12.2004                                                  NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
       Oznamovateľ
 Došlo:    iný ako         Výrobca:             Výrobok:            Parametre:        Poznámka:
        výrobca
              Visteon Automotive Systems,    Bluetooth modul pre vozidlá - frekvenčné pásmo: 2400 až
7/25/2003  7 layers AG  Weinsbergstr. 195, 50825      Visteon Mach Voicelink    2483.5 MHz, RF výkon: 1.25
              Cologne, Nemecko         Bluetooth System (BT2)    dBm, modulácia: FHSS, anténa:
                                              integrovaná, počet kanálov: 79
              Visteon Automotive Systems,    Bluetooth modul pre vozidlá - frekvenčné pásmo: 2400 až
5/20/2003  7 layers AG  Weinsbergstr. 195, 50825      MACH Voice link Bluetooth  2483.5 MHz, RF výkon: 0.44
              Cologne, Nemecko         Subsystem           dBm, modulácia: FHSS, anténa:
                                              integrovaná, počet kanálov: 78
              Theben AG, Hohenbergstrasse    Vysielač BECKER, typ: TC1, frekvenčné pásmo: 868,081 až
5/12/2003          32, D-72401 Haigerloch,      TCM1, TCR1, TC5, TC30,    868,598 MHz; vysielací výkon:
              Nemecko              TCWR1, TCWM1, UF30      ERP < 6 mW; modulácia: FM;
                                              anténa: integrovaná; kanálovanie:
              Motorola GmbH, Hagenauer     Bluetooth modul BT02     frekvenčné pásmo: 2400 až
5/20/2003  7 layers AG  Strasse 47, 65307 Wiesbaden,                  2483.5 MHz; RF výkon: 4.08
              Nemecko                             dBm; modulácia: FHSS; anténa:
                                              integrovaná; počet kanálov: 79
              Motorola GmbH, Hagenauer     Bluetooth modul BT06     frekvenčné pásmo: 2400 až
5/20/2003  7 layers AG  Strasse 47, 65307 Wiesbaden,                  2483.5 MHz; RF výkon: 2.43
              Nemecko                             dBm; modulácia: FHSS; anténa:
                                              integrovaná; počet kanálov: 79
              Motorola GmbH, Hagenauer     Bluetooth modul BT05     frekvenčné pásmo: 2400 až
5/20/2003  7 layers AG  Strasse 47, 65307 Wiesbaden,                  2483.5 MHz; RF výkon: 5.03
              Nemecko                             dBm; modulácia: FHSS; anténa:
                                              integrovaná; počet kanálov: 79
              Motorola GmbH, Hagenauer     Bluetooth modul BT04     frekvenčné pásmo: 2400 až
5/20/2003  7 layers AG  Strasse 47, 65307 Wiesbaden,                  2483.5 MHz; RF výkon: 5.03
              Nemecko                             dBm; modulácia: FHSS; anténa:
                                              integrovaná; počet kanálov: 79
              Motorola GmbH, Hagenauer     Bluetooth modul BT03     frekvenčné pásmo: 2400 až
5/20/2003  7 layers AG  Strasse 47, 65307 Wiesbaden,                  2483.5 MHz; RF výkon: 5.03
              Nemecko                             dBm; modulácia: FHSS; anténa:
                                              integrovaná; počet kanálov: 79
              IN-TECH Electronics Ltd., 207-  Modul Blutooth CF Card/ HP frekvenčné pásmo: 2.402 až 2.480
       ECCT The   210 Unit, 2/F., Century Centre,  Bluetooth Printer Card:    GHz; RF výkon: max. 2,5 mW -
11/13/2003
       Netherland  44-46 Hung To Road, Kwun     CS8033/C8249A         Class 2; modulácia: GFSK;
              Tong, Kowioon, Hong Kong                    anténa: integrovaná; počet
              BARACODA Wireless         Scanner na čiarový kód    RF výkon: 8.7 dBm; frekvenčné
11/26/2003  7 layers AG  Technology, 36, rue de Turin,   Bluetooth: BaracodaScanner pásmo: 2400 - 2483,5 MHz;
              75008 Paris, France        2604`s Series         modulácia : FHSS; anténa:
                                              integrovaná; počet kanálov: 78
        CKC     Gerda Resch, Medtronic      Lekárske zariadenie - infúzna RF výkon: 0.00075 Watts ERP;
12/18/2003  Laboratories  MiniMed, 18000 Devonshire     pumpa: MMT-512EU       frekvenčné pásmo: 868,15 až
         Inc    Street, Northridge, CA 91325,                  868,70 MHz; modulácia typu:
              USA                               amplitúdová; anténa: integrovaná
        CKC     Gerda Resch, Medtronic      Zariadenia na prenos     RF výkon: 0.00075 Watts ERP;
12/18/2003  Laboratories  MiniMed, 18000 Devonshire     medicínskych údajov: MMT-   frekvenčné pásmo: 868,15 až
         Inc    Street, Northridge, CA 91325,   7304EU            868,70 MHz; modulácia typu:
              USA                               amplitúdová; anténa: integrovaná
                                                                           1
      31.12.2004                                                   NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
              Navman NZ Limited, 13-      Lodné rádiostanice: VHF
2/16/2004          17Kawana Street, Northcote,   7100 EU DSC Transceiver,
              PO Box 68 155 Newton,      VHF 7200 EU DSC
              Auckland, New Zealand      Transceiver
              Robert Bosch GmbH, Nemecko    Kontrolný radar: Bosch     frekvenčné pásmo: 76.000 až
      Cetecom ICT                   Distance Control Radar ACC2   77.000 GHz; výkon Radiated:
3/4/2004
        Service                    (typ: 0 203 000 016; 0 203   420 mW (26.2 dBm); výkon
                               000 022; 0 203 000 024; 0    Conducted: 1mW (rated);
              Jablotron, s.r.o., Pod Skalkou  Bezdrôtové zabezpečovacie    RF výkon: 0,5W; frekvenčné     typové povolenie č.
4/1/2004          33, 466 01 Jablonec nad     zariadenie PG-4T Transmitter  pásmo: 448,17 MHz; modulácia    9210571002 zo dňa
              Nisou, ČR            (PG-4W Alarm Pager Set a    typu: FSK 4kHz; kanálovanie:    3.5.2002 pre 500
                               PG-4G bezdrôtový        25 kHz               kusov, doba
              Motorola Inc., 1700 Belle    Bezšnúrový reproduktor -    RF výkon: 2,5mW; frekvenčné
4/7/2004   7 layers AG  Meade Court., Lawrenceville,   Wireless Portable Speaker -   pásmo: 2400 až 2483,5 MHz;     VPR-01/2001
              GA 30043, USA          HF800              modulácia typu: FHSS;
                                               kanálovanie: 79kanálov/1MHz;
              Autoliv Electronics AB,     Merač relatívnej rýchlosti -  RF výkon: max < 25 mW e.i.r.p.;
4/2/2004          Teknikringen 9, S-58330     Closing Velocity Sensor -    frekvenčné pásmo: 5725 až 5875   VPR-05/2001
              Linlöping, Švédsko        Art.no. 220 4410-01       MHz; modulácia typu: lineárna;
                                               frekvenčná modulácia; anténa:
        CKC     Gerda Resch, Medtronic      Lekárske zariadenie - BD    RF výkon: 1.96 mW ERP;
4/13/2004  Laboratories,  MiniMed, 18000 Devonshire    Meter              frekvenčné pásmo: 868,38 MHz;   VPR-04/2001
        Inc.    Street, Northridge, CA 91325,                  modulácia typu: amplitúdová;
              USA                               anténa: integrovaná
        CKC     Gerda Resch, Medtronic      Lekárske zariadenie - infúzna  RF výkon: 0.0123 mW ERP;
              MiniMed, 18000 Devonshire    pumpa: MMT-712EU        frekvenčné pásmo: 868,15 až    VPR-04/2004 a VPR-
4/13/2004  Laboratories,
              Street, Northridge, CA 91325,                  868,70 MHz; modulácia typu:    05/2004
        Inc.
              USA                               amplitúdová; anténa: integrovaná
              NAM system, a.s., P. Cingra   Rádiové zariadenie na prenos  vf výkon: 0,1 - 1W; frekvenčné
              840, 735 11 Orlová, ČR      dát TSM 452           pásmo: 420 až 470 MHz;       individuálne
4/15/2004
                                               modulácia: FFSK; anténa:      povolenie
                                               výrobcom definovaná nezisková;
              NAM system, a.s., P. Cingra   Rádiové zariadenie na prenos  vf výkon: 0,1 - 1W; frekvenčné
              840, 735 11 Orlová, ČR      dát RSM 451           pásmo: 420 až 470 MHz;       individuálne
4/15/2004
                                               modulácia: FFSK; anténa:      povolenie
                                               výrobcom definovaná nezisková;
              TRS, s.r.o., Na spravedlnosti  Rádiové zariadenie na      vf výkon: 10 mW ERP;
4/27/2004          1533, 530 02 Pardubice, ČR    diaľkové ovládanie žeriavov,  frekvenčné pásmo: 430,050 až    VPR-05/2001
                               strojov a zariadení - DOS 41  434,790 MHz; modulácia:
                               XX.X              frekvenčná; anténa: integrálna
              TRS, s.r.o., Na spravedlnosti  Rádiové zariadenie na      vf výkon: 100 mW ERP;
              1533, 530 02 Pardubice, ČR    diaľkové ovládanie DOL 42    frekvenčné pásmo: 430,050 až    individuálne
4/27/2004
                               XX.X              430,450 MHz            povolenie
                                               48,070; 448,170 MHz; modulácia:
              Intermec Technologies Corp., Rádiové zariadenie na prenos    RF výkon: 0,25mW ERP;
4/29/2004          550 Second Street S.E.; Cedar dát 700C              frekvenčné pásmo: 433,92 MHz;   VPR-05/2001
              Rapids, IA 52 401, USA                      modulácia typu: FSK;
                                               kanálovanie: 25 kHz; anténa:
              Intermec Technologies Corp., Rádiové zariadenie na prenos    RF výkon: 100 mW EIRP;
4/29/2004          550 Second Street S.E.; Cedar dát 700C              frekvenčné pásmo: 2400 -      VPR-01/2001
              Rapids, IA 52 401, USA                      2483,5 MHz;; modulácia typu:
                                               DSSS; anténa: integrálna zisk O
                                                                           2
      31.12.2004                                                NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
             Intermec Technologies Corp., Rádiový modul na identifikáciu RF výkon: 500 mW ERP;
             550 Second Street S.E.; Cedar (RFID) - IF4          frekvenčné pásmo: 869,525      nie je možné
4/29/2004
             Rapids, IA 52 401, USA                    MHz; modulácia typu: AM;      prevádzkovať v SR
                                           anténa: externá; +8,0 dBic; +5,0
             TEAM Electronic GmbH,     Občianska rádiostanica CB:   RF výkon na anténom konektore:
5/7/2004         Bolongarostr. 88, 65929    TEAM TS-TwoWay 4040      FM - max 4W; AM - max 1W, 4W    amatérske povolenie
             Frankfurt/M., Nemecko                    PEP; frekvenčné pásmo: 26,965
                                           až 27,405 MHz; modulácia typu:
             TEAM Electronic GmbH,     Občianska rádiostanica:    RF výkon na anténom konektore:
5/7/2004         Bolongarostr. 88, 65929    TEAM ME4            FM - max 4W; AM - max 1W, 4W    amatérske povolenie
             Frankfurt/M., Nemecko                    PEP; frekvenčné pásmo: 26,965
                                           až 27,405 MHz; modulácia typu:
             TEAM Electronic GmbH,     Občianska rádiostanica:    RF výkon na anténom konektore:
5/7/2004         Bolongarostr. 88, 65929    TEAM TS-TwoWay 8012i      FM - max 4W; AM - max 1W, 4W    amatérske povolenie
             Frankfurt/M., Nemecko                    PEP; frekvenčné pásmo: 26,965
                                           až 27,405 MHz; modulácia typu:
             TEAM Electronic GmbH,     Občianska rádiostanica:    RF výkon na anténom konektore:
5/7/2004         Bolongarostr. 88, 65929    TEAM MC8i           FM - max 4W; AM - max 1W, 4W    amatérske povolenie
             Frankfurt/M., Nemecko                    PEP; frekvenčné pásmo: 26,965
                                           až 27,405 MHz; modulácia typu:
             TEAM Electronic GmbH,     Občianska rádiostanica:    RF výkon na anténom konektore:
5/7/2004         Bolongarostr. 88, 65929    TEAM MC8i           FM - max 4W; AM - max 1W, 4W    amatérske povolenie
             Frankfurt/M., Nemecko                    PEP; frekvenčné pásmo: 26,965
                                           až 27,405 MHz; modulácia typu:
             Logitech Europe S.A., Z.I.  Bezdrôtová klávesnica: Y-   frekvenčné pásmo: TX: 1,80÷1,85;
5/12/2004        Moulin du Choc, 1122 Romanel RQ53 Logitech          3,50÷ 3,80; 7,00÷7,10;       VPR-05/2001
             sur Morges, Švajčiarsko                   10,10÷10,15;
                                                 14,00÷14,35;
             ICOM Inc. Japan, 1-1-32    Transceiver na prenos dát: IC- Frekvenčné pásmo: TX:
        ICOM   Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 706MKIIG ICOM          1,80÷1,85; 3,50÷ 3,80; 7,00÷7,10;
5/6/2004                                                         amatérske povolenie
       Nemecko  547-0003 Japan                        10,10÷10,15;
                                           14,00÷14,35; 18,068÷18,168;
             ICOM Inc. Japan, 1-1-32    Transceiver na prenos dát: IC- Frekvenčné pásmo: TX:
        ICOM   Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 756PROII            1,80÷1,85; 3,50÷ 3,80; 7,00÷7,10;
5/6/2004                                                         amatérske povolenie
       Nemecko  547-0003 Japan                        10,10÷10,15;
                                           14,00÷14,35; 18,068÷18,168;
             ICOM Inc. Japan, 1-1-32    Transceiver na prenos dát: IC- Frekvenčné pásmo: TX:
        ICOM   Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 7800              1,80÷1,99; 3,50÷ 3,80; 7,00÷7,10;
5/6/2004                                                         amatérske povolenie
       Nemecko  547-0003 Japan                        10,10÷10,15;
                                           14,00÷14,35; 18,068÷18,168;
             ICOM Inc. Japan, 1-1-32    Transceiver na prenos dát: IC- Frekvenčné pásmo: TX:
        ICOM   Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 7400              1,80÷1,85; 3,50÷ 3,80; 7,00÷7,10;
5/6/2004                                                         amatérske povolenie
       Nemecko  547-0003 Japan                        10,10÷10,15;
                                           14,00÷14,10; 18,068÷18,168;
             Micas AG, Turleyring 18, D-  Detektor pohybu: SCHELL    Frekvenčné pásmo: 5,725 až
5/17/2004        09376 Oelsnitz/Erzg., Nemecko COMPACT HF Urinal       5,875 GHz Anténa: integrovaná    VPR-05/2001
                                           RF výkon: 100 nW e.i.r.p.
                                           Modulácia: žiadna
             Medtronic Inc., 7000 Central Defibrilátor InSync Sentry   Frekvenčné pásmo: 175 kHz;
      MIKES BABT, Avenue NE, Minneaapolis, USA model 7298            Anténa: slučková; RF Výkon: -    nie je možné
5/11/2004
       Nemecko                                 45,5 dBµA/m at 10 m; Modulácia:   prevádzkovať v SR
                                           FSK
             Phonak Communications AG,   FM vysielač pre sluchovo    Frekvenčné pásmo: 169,4 ÷ 220
      Cetecom ICT, Länggasse 17, 3280 Murten,  postihnutých: SmartLink SX   kHz; Anténa: interná; RF      nie je možné
5/3/2004
       Nemecko  Švajčiarsko          Phonak             Výkon: < 3 dBm ERP;         prevádzkovať v SR
                                           Modulácia: FM
       Cetecom  A.D.C., Automotive Distance  Cestný radar: ARS 2-A     Frekvenčné pásmo: 76GHz ÷ 77
5/28/2004   GmbH,   Control Systems GmbH,                    GHz; Anténa: interná;        VPR-15/2001
       Nemecko  Kemptener Straße 99, 88131                  Kanálový rozstup: 200MHz; RF
             Lindau, Nemecko                       Výkon: 45 dBm EIRP (max. 40,9
       Cetecom  A.D.C., Automotive Distance  Cestný radar: ARS 2-B     Frekvenčné pásmo: 76GHz ÷ 77
5/28/2004   GmbH,   Control Systems GmbH,                    GHz;   Anténa: interná;      VPR-15/2001
       Nemecko  Kemptener Straße 99, 88131                  Kanálový rozstup: 200MHz; RF
             Lindau, Nemecko                       výkon: 45 dBm EIRP (max. 40,9
                                                                        3
      31.12.2004                                                  NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
       Cetecom   A.D.C., Automotive Distance   Cestný radar: ARS 2-C     Frekvenčné pásmo: 76GHz ÷ 77
5/28/2004   GmbH,   Control Systems GmbH,                     GHz;   Anténa: interná;      VPR-15/2001
       Nemecko   Kemptener Straße 99, 88131                   Kanálový rozstup: 200MHz; RF
             Lindau, Nemecko                        výkon: 45 dBm EIRP (max. 40,9
       Elvia Pro  SENNHEISER electronic      Bezdrôtové mikrofóny: SK    frekvenčné pásmo: 518-554      individuálne
5/20/2004  Slovakia,  GmbH & o. KG, Am Labor 1,    100/300/500 G2, SKM      MHz, 626-662 MHz, 740-776      povolenie (vo
       Slovensko  30900 Wedemark, Nemecko     100/300/500 G2, SKP      MHz, 786-822 MHz, 830-886      frekvenčnom pásme:
                             100/500 G2, SR 300 G2     MHz; frekvenčná modulácia:      766 - 776 MHz)
       Compliance TOKO, Inc., 18, Oaza       Transceiver na prenos dát   frekvenčné pásmo: 2412 ÷ 2462
6/1/2004  Certif.Servic., Gomigaya, Tsurugashima-shi,  802.11 g/b Wireless LAN card  MHz; anténa: interná max. 2,14    VPR-01/2001
         USA    Saitama-ken, 350-2281 ,    Model number: TMW 1059     dBi; RF výkon: max. 83,2 mW
              Japonsko                           EIRP; modulácia: DBPSK,
      Ingeneiurbüro DrayTek Corp., No.26      Transceiver na prenos dát   frekvenčné pásmo: 2400 ÷ 2472
6/3/2004    főr Tel.,  FuShuing Rd, 303-Hsinchu,   802.11 g/b WLAN Cardbus    MHz; anténa: interná; RF       VPR-01/2001
       Nemecko    Taiwan            Adapter            výkon: 18dBm EIRP;
                                             modulácia: BPSK, QPSK, CCK,
             NIROS Telecommunication     Ručná prenosná         frekvenčné pásmo: verzia B: 68 ÷
             A/S, Hirsemarken 5, DK-3520   rádiostanica PMR: TRX     88MHz, verzia C: 146 ÷        individuálne
5/26/2004
             Farum, Dánsko          1001B/B200/B125, TRX      174MHz, verzia DL: 403 ÷       povolenie
                             1001C/C200/C125, TRX      445MHz, verzia DH: 430 ÷ 470
             NIROS Telecommunication     Ručná prenosná         frekvenčné pásmo: verzia B: 68 ÷
             A/S, Hirsemarken 5, DK-3520   rádiostanica PMR: TRX     88MHz, verzia C: 146 ÷        individuálne
5/26/2004
             Farum, Dánsko          1012B/B200/B125, TRX      174MHz, verzia DL: 403 ÷       povolenie
                             1012C/C200/C125, TRX      445MHz, verzia DH: 430 ÷ 470
             NIROS Telecommunication     PMR Transceiver na prenos   frekvenčné pásmo: verzia DL: 403
             A/S, Hirsemarken 5, DK-3520   dát: TRX 2001DL P82/DL200   ÷ 445MHz, verzia DH: 430 ÷ 470    individuálne
5/26/2004
             Farum, Dánsko          P82/DL125 P82, TRX       MHz anténa: externá, TNC       povolenie
                             2001DL P83/DL200        konektor RF výkon: vedený 1 ÷
             NIROS Telecommunication     PMR transceiver pre mobilné  frekvenčné pásmo: verzia B: 68 ÷
             A/S, Hirsemarken 5, DK-3520   a fixné použitie:       88MHz, verzia C: 146 ÷        individuálne
5/26/2004
             Farum, Dánsko          TRX3001B/B200/B125,      174MHz, verzia DL: 403 ÷       povolenie
                             TRX3001C/C200/C125,      445MHz, verzia DH: 430 ÷ 470
             NIROS Telecommunication     PMR transceiver pre mobilné  frekvenčné pásmo: verzia B: 68 ÷
             A/S, Hirsemarken 5, DK-3520   a fixné použitie:       88MHz (duplex spacing >400      individuálne
5/26/2004
             Farum, Dánsko          TRDX3001B/B200/B125,      kHz),      verzia C: 146 ÷   povolenie
                             TRDX3001C/C200/C125,      174MHz (duplex spacing >600
             NIROS Telecommunication     Ručná prenosná rádiostanica  frekvenčné pásmo: verzia L: 403 ÷
             A/S, Hirsemarken 5, DK-3520   TETRA: Non ATEX version:    430MHz, verzia H: 410 ÷ 470 MHz   individuálne
5/26/2004
             Farum, Dánsko          NIROS 4006L, NIROS        anténa: externá, TNC konektor   povolenie
                             4015L, NIROS 4006H,       RF výkon: vedený 0.03 ÷ 3 W
             Alcatel Interworking, Inc.,   Bezdôrový LAN Transceiver:   frekvenčné pásmo: 2400÷2483.5
             26801 West Agoura Road,     Alcatel OmniAccess 1200    MHz, 5150÷5350 MHz,         VPR-01/2001, VPR-
6/14/2004
             Calabasas, CA 91301, USA                    5470÷5725 MHz; anténa: interná    03/2004
                                             6.8 dBi (2.4 GHz), 5.9 dBi (5 GHz)
             ASUSTek Computer Inc., 4F,   Zariadenie pre WiFi: WL-103b  frekvenčné pásmo: 2.412÷2.472
      JOYCE CR,   150 LITE Rd., 112 PEITOU,                   GHz; anténa: predpísaná
6/3/2004                                                           VPR- 01/2001
       Brno, ČR   Taipei City, Taiwan                      výrobcom; RF výkon: 18.8 dBm
                                             EIRP; modulácia: DSSS
             ASUSTek Computer Inc., 4F,   Zariadenie pre WiFi: WL-100G  frekvenčné pásmo: 2.412÷2.472
      JOYCE CR,   150 LITE Rd., 112 PEITOU,                   GHz; anténa: Dipól, PEAK 2.24
6/3/2004                                                           VPR- 01/2001
       Brno, ČR   Taipei City, Taiwan                      dBi; RF výkon: 18.67 dBm EIRP;
                                              modulácia: DSSS (DBPSK,
             ASUSTek Computer Inc., 4F,   Zariadenie pre WiFi: WL-107g  frekvenčné pásmo: 2.412÷2.472
      JOYCE CR,   150 LITE Rd., 112 PEITOU,                   GHz; anténa: predpísaná
6/3/2004                                                           VPR- 01/2001
       Brno, ČR   Taipei City, Taiwan                      výrobcom, PEAK 2.24 dBi; RF
                                             výkon: 97.95 mW EIRP;
             ASUSTek Computer Inc., 4F,   Zariadenie pre WiFi: WL-100  frekvenčné pásmo: 2.412÷2.472
      JOYCE CR,   150 LITE Rd., 112 PEITOU,                   GHz; anténa: Dipól, PEAK 0.01
6/3/2004                                                           VPR- 01/2001
       Brno, ČR   Taipei City, Taiwan                      dBi; RF výkon: 13.09 dBm
                                             EIRP;   modulácia: DSSS
             ASUSTek Computer Inc., 4F,   Zariadenie pre WiFi: WL-130B  frekvenčné pásmo: 2.412÷2.472
      JOYCE CR,   150 LITE Rd., 112 PEITOU,                   GHz; anténa: predpísaná
6/3/2004                                                           VPR- 01/2001
       Brno, ČR   Taipei City, Taiwan                      výrobcom, PEAK 2.24 dBi; RF
                                             výkon: 18.8 mW EIRP;
                                                                          4
      31.12.2004                                                NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
             ASUSTek Computer Inc., 4F,  Zariadenie pre WiFi: WL-138G frekvenčné pásmo: 2.412÷2.472
      JOYCE CR,   150 LITE Rd., 112 PEITOU,                 GHz; anténa: Dipól, PEAK 1.91
6/3/2004                                                          VPR- 01/2001
       Brno, ČR   Taipei City, Taiwan                    dBi; RF výkon: 93.11 mW EIRP;
                                             modulácia: DSSS (DBPSK,
             ASUSTek Computer Inc., 4F,  Zariadenie pre WiFi: WL-140 frekvenčné pásmo: 2.412÷2.472
       JOYCE CR, 150 LITE Rd., 112 PEITOU,                   GHz; anténa: predpísaná
6/3/2004                                                          VPR- 01/2001
       Brno, ČR  Taipei City, Taiwan                     výrobcom, PEAK 2.24 dBi; RF
                                           výkon: 11.14 dBm EIRP;
             ASUSTek Computer Inc., 4F,  Zariadenie pre WiFi: WL-160G frekvenčné pásmo: 2.412÷2.472
       JOYCE CR, 150 LITE Rd., 112 PEITOU,                   GHz;   anténa: PIFA, PEAK
6/3/2004                                                          VPR- 01/2001
       Brno, ČR  Taipei City, Taiwan                     1.25 dBi;   RF výkon: 96.6 mW
                                           EIRP;    modulácia: DSSS
             ASUSTek Computer Inc., 4F,  Zariadenie pre WiFi: WL-300g frekvenčné pásmo: 2.412÷2.472
       JOYCE CR, 150 LITE Rd., 112 PEITOU,                   GHz;    anténa: PCB dipól,
6/3/2004                                                          VPR- 01/2001
       Brno, ČR  Taipei City, Taiwan                     PEAK 1.19 dBi;    RF výkon:
                                           90.99 mW EIRP;
             ASUSTek Computer Inc., 4F,  Zariadenie pre WiFi: WL-330 frekvenčné pásmo: 2.412÷2.472
       JOYCE CR, 150 LITE Rd., 112 PEITOU,                   GHz;     anténa: PIFA, PEAK
6/3/2004                                                          VPR- 01/2001
       Brno, ČR  Taipei City, Taiwan                     1.25 dBi;    RF výkon: 38.46
                                           mW EIRP;      modulácia:
             ASUSTek Computer Inc., 4F,  Zariadenie pre WiFi: WL-330g frekvenčné pásmo: 2.412÷2.472
       JOYCE CR, 150 LITE Rd., 112 PEITOU,                   GHz;     anténa: PIFA, PEAK
6/3/2004                                                          VPR- 01/2001
       Brno, ČR  Taipei City, Taiwan                     1.25 dBi;     RF výkon: 96.13
                                           mW EIRP;       modulácia:
             ASUSTek Computer Inc., 4F,  Zariadenie pre WiFi: WL-500b frekvenčné pásmo: 2.412÷2.472
       JOYCE CR, 150 LITE Rd., 112 PEITOU,                   GHz;      anténa: dipól,
6/3/2004                                                          VPR- 01/2001
       Brno, ČR  Taipei City, Taiwan                     PEAK 3.52 dBi;      RF
                                           výkon: 19.02 mW EIRP;
             ASUSTek Computer Inc., 4F,  Zariadenie pre WiFi: WL-500g frekvenčné pásmo: 2.412÷2.472
       JOYCE CR, 150 LITE Rd., 112 PEITOU,                   GHz;       anténa: dipól,
6/3/2004                                                          VPR- 01/2001
       Brno, ČR  Taipei City, Taiwan                     PEAK 3.52 dBi;       RF
                                           výkon: 19.02 mW EIRP;
             COBRA Electronics Europe   Prenosný transceiver -    Frekvenčné pásmo: 156,050 -
      Cetecom ICT, Limited, Dungar House     Portable Marine Radio:    162,025 MHz; anténa: externá;     individuálne
5/25/2004
       Nemecko  Northumberland Avenue,    MRHH100EU           RF výkon: max 33 dBm E.R.P.;     povolenie
             Dublin, Ireland                       modulácia: FM; F3E (je možné
             ICOM Inc. Japan, 1-1-32    UHF PMR FM transceiver: IC- Frekvenčné pásmo: RX/TX: 400 -
        ICOM   Kamiminami, Hirano-ku, Osaka F44GT / IC-F44GS        470 MHz; Anténa: externá, BNC-    individuálne
5/26/2004
       Nemecko  547-0003 Japan                       J connector; RF výkon:        povolenie
                                           conducted 1 ÷ 4W, adjustable;
             Aruba Wireless Networks, 180 Zariadenie na prenos dát a   Frekvenčné pásmo: 2400 ÷
             Great oaks Blvd, Suite B, San hlasu: Wireless Access Point 2483.5 MHz; 5150 ÷ 5350 MHz;      VPR-01/2001, VPR-
5/25/2004   TŰV, USA
             Jose, CA 95119, USA      AP60, AP61          5470 ÷ 5725              03/2004
                                           MHz;
             Kenwood Corporation Japan   PMR 446: TK-3201       Frekvenčné pásmo: 446.00625;
       Kenwood,                                446.01875; 446.03125; 446.04375
6/7/2004                                                          VPR-08/2003
        Anglicko                               MHz        446.05625;
                                           446.06875; 446.08125; 446.09375
             Nortel Networks, Vipin Naik, Wireless LAN Transceiver:   Frekvenčné pásmo:           VPR-01/2001, VPR-
5/28/2004        4655 Great America Parkway  Nortel Networks/WLAN     2400÷2483.5 MHz, 5150÷5350      03/2004, pásmo
             M/S P79/05/B12; Santa Clara, Access Port 2230, 2231     MHz, 5470÷5725 MHz; Anténa:      5170÷5725 MHz nie
             CA 95054, USA                        Internal 6.8 dBi (2.4 GHz), 5.9 dBi  je povolené v SR
             Airespace, Inc., 110 Nortech Wireless LAN Transceiver:   Frekvenčné pásmo:           VPR-01/2001, VPR-
5/28/2004        Parkway, San Jose, CA 95134, Airespace/Accesss Point 1200 2400÷2483.5 MHz, 5150÷5350       03/2004, pásmo
             USA                             MHz, 5470÷5725 MHz; Anténa:      5170÷5725 MHz nie
                                           Internal 6.8 dBi (2.4 GHz), 5.9 dBi  je povolené v SR
             ICOM (europe) GmbH,      Portable PMR transceiver for Frekvenčné pásmo: 400 ÷ 470
        ICOM   Himmelgeister str. 100, D-  voice and data transmission: MHz; Anténa: external;         individuálne
6/9/2004
       Nemecko  40225 Düsseldorf, Germany   IC-F44GT, IC F44GS ( ICOM ) Modulácia: FM: 16K0F3E ;        povolenie
                                           14K0F3E; 8K5F3E; RF výkon: 1
             ICOM (europe) GmbH,      Fixed base station, voice and Frekvenčné pásmo: RX: 144,000
        ICOM   Himmelgeister str. 100, D-  data transmission: IC-2725E ( ÷ 146,000 MHz; 430,000 ÷
6/17/2004                                                         amatérske povolenie
       Nemecko  40225 Düsseldorf, Germany   ICOM )            440,000 MHz        TX:
                                           144,000 ÷ 146,000 MHz; 430,000
                                                                         5
      31.12.2004                                                    NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
              ICOM (europe) GmbH,      Fixed base station, voice and Frekvenčné pásmo: RX: 0,500 ÷
        ICOM    Himmelgeister str. 100, D-   data transmission: IC-2725E ( 29,990; 50,000 ÷ 54,000 MHz
6/17/2004                                                            amatérske povolenie
       Nemecko   40225 Düsseldorf, Germany   ICOM )             TX: 1,800 ÷ 1,999; 3,500 ÷ 3,800;
                                             7,000 ÷7,100 MHz
              Denso Corporation, 1-1     Motion detector for RTTT    Frekvenčné pásmo: 76 ÷ 77.5
      UL Apex Co., Schowa-cho, Kariya-shi, Aichi- application: DENSO        GHz;
6/11/2004                                                            VPR-15/2001
      Ltd., Japonsko ken, 448-8661, JAPAN      DNMWR001            Anténa: Internal; integral patch
                                             antenna , 28 dBi;
              Ricoh Company, Ltd., 3-6,   Data transmission - RLAN:    Frekvenčné pásmo: 2.412 ÷ 2.472
      UL Apex Co., Naka-magome 1-Chome, Ohta- RICOH 802.11b Interface        GHz;
6/11/2004                                                            VPR-01/2001
      Ltd., Japonsko ku, Tokyo 143-8555, JAPAN   Unit Type A; 802.11b      Anténa: Internal; Patch Antenna,
                             Interface Kit Type B; 802.11b Dipole Antenna;
        Cosmos   C-guys Inc., 1-6-3 Roppongi  WLAN module for DATA      Frekvenčné pásmo: 2400 -
6/16/2004  Corporation, Minato-ku, Tokyo, Japan     Transmission: SD-Link 11b,   2483,5 MHz;              VPR-01/2001
         Japan                  WL 11-SD , OS - WLBXX- Anténa:          Internal; 2,15 dBi;
                             A, SD WLAN           RF výkon:     16 mW e.i.r.p.;
              Paradigm Technology Inc., 3F, Device with wireless adapter   Frekvenčné pásmo: 2.412 ÷ 2.472
       JOYCE CR, No285, Sec 2, Ti-Ding Blvd.,    for high speed "always-on"   GHz; Anténa: Dipole antenna,
6/14/2004                                                            VPR-01/2001
        Brno, ČR  Nai Hu, Taipei City, 114,   connection (ADSL-PSTN line, peak 1.8 dBi; RF výkon: 17.62
              Taiwan R.O.C.         Ethernet/USB-host PC/HUB): dBm EIRP (average); Modulácia:
              Paradigm Technology Inc., 3F, Device with wireless adapter   Frekvenčné pásmo: 2.412 ÷ 2.484
       JOYCE CR, No285, Sec 2, Ti-Ding Blvd.,    for high speed "always-on"   GHz; Anténa: Dipole antenna,
6/14/2004                                                            VPR-01/2001
        Brno, ČR  Nai Hu, Taipei City, 114,   connection (ADSL-PSTN line, peak 2 dBi; RF výkon: 17.62 dBm
              Taiwan R.O.C.         Ethernet/USB-host PC/HUB): EIRP (average); Modulácia:
              Universal Scientific Ind. Co., Wireless Card for RLAN:     Frekvenčné pásmo: 2400 ÷
      Sporton Inter. Ltd., 141, Lane 351, Taiping  Symantec Gateway Security    2483.5 MHz; Anténa: External
6/16/2004                                                            VPR-01/2001
       Inc., Taiwan Road, Sec.1, Tsao Tuen, Nan- 802.11b/g Wireless Card,      antenna, 0 dBi; RF výkon: 20.91
              Tou, Taiwan R.O.C.       model: SGS 300/400       dBm EIRP peak (802.11b);
              Universal Scientific Ind. Co., Bluetooth USB module: UB2- Frekvenčné pásmo: 2402 ÷ 2480
      Sporton Inter. Ltd., 141, Lane 351, Taiping  2111-S             MHz; Anténa: printed antenna;
6/16/2004                                                            VPR-01/2001
       Inc., Taiwan Road, Sec.1, Tsao Tuen, Nan-                  RF výkon: - 0.13 dBm EIRP peak;
              Tou, Taiwan R.O.C.                       Modulácia: Frequency hopping,
       Spectrum   ARIMA Computer Corp., 2nd   PC with wirreless data     Frekvenčné pásmo: 2400 ÷
6/14/2004  Research & Fl., No. 327, Sung Lung Road, transmission: W730-K8        2483.5 MHz; Anténna: external,     VPR-01/2001
       Test.,Taiw  110 Taipei , Taiwan                      gain 2.86 dBi; RF výkon: 13.39
                                             dBm EIRP; Modulácia:
              SYMBOL TECHNOLOGIES      Bluetooth radio module for   Frekvenčné pásmo: 2400 ÷
6/14/2004         EMEA, Symbol Place,      integration into host products: 2483.5 MHz; Anténa: dedicated     VPR-01/2001
              Winnersh Triangle, Berkshire, 21-64381 Marlin         antenna; RF výkon: max 100 mW
              England RG41 5TP                        EIRP; Modulácia: Bluetooth -
              SYMBOL TECHNOLOGIES      IEEE 802.11b radio module    Frekvenčné pásmo: 2400 ÷
6/14/2004         EMEA, Symbol Place,      for integration into Symbol   2483.5 MHz; Anténa: internal      VPR-01/2001
              Winnersh Triangle, Berkshire, host products: 21-64436     antenna; RF výkon: max 100 mW
              England RG41 5TP        Symbol MTM           EIRP; Modulácia: 802.11b,
              SYMBOL TECHNOLOGIES      A durable Mobile Computer    Frekvečné pásmo: GSM: 880÷915     GSM: VPR-09/2001
6/14/2004         EMEA, Symbol Place,      supporting: Tri-band GSM    / 925÷960 MHz, 1710÷1785 /       ; RLAN a Bluetooth
              Winnersh Triangle, Berkshire, (GPRS), RLAN 802.11b,      1805÷1880               VPR-01/2001
              England RG41 5TP        Bluetooth: MC9062 Gemini    MHz; RLAN: 2400 ÷ 2483.5 MHz;
              SYMBOL TECHNOLOGIES      Ring scanner with integrated  Frekvenčné pásmo: 2400 ÷
6/14/2004         EMEA, Symbol Place,      Wireless LAN Bluetooth radio 2483.5 MHz; Anténa: integrated,      VPR-01/2001
              Winnersh Triangle, Berkshire, module: GRS-1 Wireless     gain -6 dBi; RF výkon: 1 mW
              England RG41 5TP        Ring Scanner          EIRP; Modulácia: Bluetooth -
              SYMBOL TECHNOLOGIES      Plug-in Module for wireless   Frekvenčné pásmo: 2400 ÷
              EMEA, Symbol Place,      LAN connectivity        2483.5 MHz; 5150 ÷ 5350 MHz;      VPR-01/2001, VPR-
6/14/2004
              Winnersh Triangle, Berkshire, IEEE802.11b / a: WSAP-           5470 ÷ 5725 MHz;      03/2004
              England RG41 5TP        5030, WSM-5030 Symbol      Anténa: internal and dedicated;
              Jetfly International      Transmission system for     Frekvenčné pásmo: 119 ÷ 135
      Cetecom ICT,                 wireless speedometer:      kHz; Anténa: internal; RF výkon:
6/28/2004                                                            VPR-16/2001
        Nemecko                  SIGMA SPORT RCS         < 0 dBµA at 10 m; Modulácia:
                                             5K00A1D
              Sigma Elektro GmbH       Transmission system for     Frekvenčné pásmo: 119 ÷ 135
      Cetecom ICT,                 wireless speedometer:      kHz; Anténa: internal; RF
6/28/2004                                                            VPR-16/2001
        Nemecko                  SIGMA SPORT RDS TL03      výkon: < -20 dBµA at 10 m;
                                             Modulácia: 5K00A1D
                                                                            6
      31.12.2004                                                   NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
            AKG Acoustics, Austria/      Wireless Microphone - Guitar Frekvenčné pásmo: 710.4 ÷
      MIKES BABT, VTECH, China            Bug/ Micro Pen/ Snap On/   861.90 MHz / 710.4 ÷ 861.90      individuálne
6/18/2004
       Nemecko                   Transmitter module: GB40,   MHz; Anténa: Integral;         povolenie
                              MP40, SO40, TM40       Modulácia: FM; RF výkon: 10 mW
            AKG Acoustics, Austria/      Wireless Microphone - Guitar Frekvenčné pásmo: 863.10 ÷
      MIKES BABT, VTECH, China            Bug/ Micro Pen/ Snap On/   864.85 MHz / 863.10 ÷ 864.85
6/18/2004                                                            VPR-04/2001
       Nemecko                   Transmitter module: GB40,   MHz; Anténa: Integral;
                              MP40, SO40, TM40       Modulácia: FM; RF výkon: 10 mW
            AKG Acoustics, Austria/      Wireless Microphone -     Frekvenčné pásmo: 650 ÷ 862
      MIKES BABT, VTECH, China            Bodypack Transmitter:     MHz; Anténa: Integral;         individuálne
6/18/2004
       Nemecko                   PT4000            Modulácia: FM; RF výkon: 10      povolenie
                                             mW, 20 mW, 50 mW
            AKG Acoustics, Austria/      Wireless Microphone -     Frekvenčné pásmo: 650 ÷ 862
      MIKES BABT, VTECH, China            Bodypack Transmitter:     MHz; Anténa: Integral;         individuálne
6/18/2004
       Nemecko                   PT4000            Modulácia: FM; RF výkon: 10      povolenie
                                             mW, 20 mW, 50 mW
             Paradigm Technology Inc., 3F,   Equipment for wireless data  Frekvenčné pásmo: 2400 ÷
       JOYCE CR,  No285, Sec 2, Ti-Ding Blvd.,   transmission: WN-100     2483.5 MHz; Anténa: Integral
6/24/2004
       Brno, ČR  Nai Hu, Taipei City, 114,                    (printed on PCB); RF výkon: max
             Taiwan R.O.C.                          + 20 dBm EIRP; Modulácia:
             TDS Promethean Ltd, TDS      Wireless electronic      Frekvenčné pásmo: 868 MHz
      TŰV Product, House, Lower Philips Road,    interactive whiteboard and  Tx: 868.130 MHz,868.438
6/22/2004                                                            VPR-04/2001
        UK    Blackburn, Lancashire, BB1    voting system:        MHz,868.799 MHz, 869.103MHz,
             5TH, United Kingdom        ProACTIVboard system      869.61MHz,
             Checkpoint Systems, Inc., 101   Transceiver: Electronic    Frekvenčné pásmo: 7,4 MHz - 8,8
      MIKES BABT, Wolf Drive, Thorofare, New     Article Surveillance     MHz / 7,4 MHz - 8,8 MHz;
6/22/2004                                                            VPR-16/2001
       Nemecko  Jersey 08086, USA         Detection System: LIBERTY Anténa: Loop Antennas (Integral
                              P2 family Models: LIBERTY   Antennas); RF výkon: 9 dBµA/m
            Checkpoint Systems, Inc., 101   Transceiver: Electronic    Frekvenčné pásmo: 7,4 MHz - 8,8
      MIKES BABT, Wolf Drive, Thorofare, New     Article Surveillance     MHz / 7,4 MHz - 8,8 MHz;
6/22/2004                                                            VPR-16/2001
       Nemecko  Jersey 08086, USA         Detection System: LIBERTY Anténa: Loop Antennas (Integral
                              TR4024 family Models:     Antennas); RF výkon: 9 dBµA/m
        TNO     Netgear Inc., 4500 Great    2.4 GHz IEEE 802.11 g     Frekvenčné pásmo: 2400÷2483.5
6/22/2004  Elect.Prod.,  American Parkway, Sanata    WLAN Cardbus card: WG 511 MHz;                    VPR-01/2001
       Holandsko   Clara, CA 95054, USA                     Anténa: integral (fixed to device);
                                             RF výkon: max. +20dBm EIRP;
              ICOM (europe) GmbH,      Fixed base station, voice and Frekvenčné pásmo: RX/TX:
        ICOM     Himmelgeister str. 100, D-   data transmission: IC-910H ( 144,000 ÷ 146,000MHz; 430,000 ÷
6/22/2004                                                            amatérske povolenia
       Nemecko    40225 Düsseldorf, Germany   ICOM )            440,000MHz;
                                                   1240 ÷ 1300 MHz;
              ICOM (europe) GmbH,      Fixed base station, voice and Frekvenčné pásmo: RX: 144,000
        ICOM     Himmelgeister str. 100, D-   data transmission: IC-E90 (  ÷ 146,000 MHz; 430,000 ÷
6/22/2004                                                            amatérske povolenia
       Nemecko    40225 Düsseldorf, Germany   ICOM )            440,000 MHz;
                                                   TX: 144,000 ÷ 146,000
              ICOM (europe) GmbH,      Fixed base station, voice and Frekvenčné pásmo: RX: 144,000
        ICOM     Himmelgeister str. 100, D-   data transmission: IC-E208 ( ÷ 146,000 MHz; 430,000 ÷
6/22/2004                                                            amatérske povolenia
       Nemecko    40225 Düsseldorf, Germany   ICOM )            440,000 MHz;
                                                   TX: 144,000 ÷ 146,000
        Radio    Airespace, EMEA, 3000     Wireless LAN Transceiver:   Frekvenčné pásmo: 2400 ÷
              Cathedral Hill, Guildford,   Airespace 1200 & 1200 INT   2483.5 MHz; 5150 ÷ 5350 MHz;      VPR-01/2001, VPR-
6/30/2004  Frequency
              Surrey GU2 7YB, United                    Anténa: 2,4 GHz band: Internal     03/2004
       Inv., Angli
              Kingdom                           antenna at, external antennas
        EMC     Fujitsu Siemens Computers   Pocket PC with integrated   Frekvenčné pásmo: 2400÷2483.5
6/24/2004  Engineering,  GmbH, Buergermeister-Ulrich-  Bluetooth modul (710),    MHz;                  VPR-01/2001
       Nemecko    Str. 100, D-86 199 Augsburg,  Pocket PC with integrated   Anténa: integral;
              Germany            Bluetooth and WLAN modul RF výkon: WLAN: max. 20dBm
       Product    Broadcom Corporation, 190   802.11g Wireless LAN Mini   Frekvenčné pásmo: 2400÷2483.5
6/24/2004  Compliance   Mathilda Place, Sunnyvale,   PCI Card: BCM94306MPLNA MHz;                     VPR-01/2001
       Spec. UK   California 94086, USA                    Anténa: integral to host PC - not to
                                             exceed 3.0 dBi gain;
       Product    Broadcom Corporation, 190   802.11g Wireless LAN Mini   Frekvenčné pásmo: 2400÷2483.5
              Mathilda Place, Sunnyvale,   PCI Card: BCM94309MPC0    MHz , 5150÷5350 MHz;          VPR-01/2001, VPR-
6/29/2004  Compliance
              California 94086, USA                    Pracovné pásmo: 2412÷2472       03/2004
       Spec. UK
                                             MHz , 5180÷5320 MHz;
                                                                           7
      31.12.2004                                                   NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
              Primax Electronics Ltd., No.   Bluetooth mouse (Data    Frekvenčné pásmo: 2402÷2480
       ADT Corp.,  669, Ruey Kuang Rd., Neihu,    transmission): MOBT32UO   MHz;
6/29/2004                                                            VPR-01/2001
        Taiwan   Taipei, Taiwan, R.O.C.      (brand:IBM), MOBT90UO,    Anténa: Micro string Antenna (with
                               MOBT92UO (Brand: Targus,   1 dBi gain);
       Global   Motorola Israel, Mobile Data    Mobile workstation with GSM Frekvenčné pásmo: E-GSM 900;
      Confor.Test, Devision, Guzman building ,10    triple band bluetooth and  DCS 1800; 2400 MHz (Bluetooth     VPR-01/2001, VPR-
6/30/2004
       Motorola  Meytav Street, 67 899 Tel      WLAN option: F 5206 A    + WLAN);               09/2001
       Nemecko   Aviv, Israel                           Anténa: SMA: GPS antenna +
             AKG Acoustics GmbH,         Wireless Microphone: PT400 Frekvenčné pásmo: 650.1 ÷ 861.9
      Cetecom ICT, Lemböckgasse 21-25, 1230                     MHz; Anténa: Internal;        individuálne
6/29/2004
       Nemecko  Wien, Austria                          Modulácia: FM ( 200K0F3E ); RF    povolenie
                                             výkon: 10 ÷ 50 mW, adjustable
             AKG Acoustics GmbH,         Wireless Microphone:     Frekvenčné povolenie: 650.1 ÷
      Cetecom ICT, Lemböckgasse 21-25, 1230      HT400/C, HT400/D       861.9 MHz; Anténa: Internal;     individuálne
6/29/2004
       Nemecko  Wien, Austria                          Modulácia: FM ( 200K0F3E ); RF    povolenie
                                             výkon: 10 ÷ 50 mW ERP,
              Universal Scientific Industria,  802.11g Wireless LAN     Frekvenčné pásmo: 2400 ÷
      Sporton Inter. Co., Ltd., 141, Lane 351,     CardBus Adapter for RLAN:  2483.5 MHz;
7/1/2004                                                            VPR-01/2001
       Inc., Taiwan Taiping Road, Sec.1, Tsao     WLI-CB-G54S         Anténa: Printed antenna; Gain: -
              Tuen, Nan-Tou, Taiwan R.O.C.                  0.5 dBi;
              AKG Acoustics, Austria/ Wa    Wireless Microphone -    Frekvenčné pásmo: 710.4 ÷ 861.9
      MIKES BABT, Gol Industrial Co., Ltd., Taiwan   Handheld / Pocket      MHz / 710.4 ÷ 861.9 MHz;       individuálne
7/2/2004
        Nemecko                    Transmitter: HT40, PT40   Anténa: Integral; Modulácia: FM    povolenie
                                             RF výkon: 10 mW
            AKG Acoustics, Austria/ Wa      Wireless Microphone -    Frekvenčné pásmo: 863.10 ÷
      MIKES BABT, Gol Industrial Co., Ltd., Taiwan   Handheld / Pocket      864.85 MHz / 863.10 ÷ 864.85
7/2/2004                                                            VPR-04/2001
       Nemecko                    Transmitter: HT40, PT40   MHz; Anténa: Integral;
                                             Modulácia: FM RF výkon: 10 mW
             Connaught Electronics Ltd.     Video (Remote Control):   Frekvenčné pásmo: 2400 ÷
      Cetecom ICT, (CEL) IDA Industrial Estate,    VentureCam/Docking Station 2483.5 MHz (2411 MHz, 2434
6/15/2004                                                            VPR-05/2001
       Nemecko  Dunmore Road, Ireland                      MHz, 2454 MHz, 2473 MHz)
                                                  433,050 ÷ 434,790 MHz
      Phoenix Test - TENOVIS GmbH & Co. KG,      Bluetooth SRD for RLAN:   Frekvenčné pásmo: 2.402 ÷ 2.480
7/1/2004   Lab GmbH, Kleyerstrasse 94, Frankfurt am    Integral Blue Link T3    GHz; Anténa: Integrated RF      VPR-01/2001
       Nemecko   Main, Germany                         výkon: 20 dBm EIRP; Modulácia:
                                             GFSK (Bluetooth)
              Shanghai Motorola Telecom     PMR 446 Handset: XTL446   Frekvenčné pásmo: 446 ÷ 446.1
       Motorola,  Products Co. Ltd., No.61, Guo                 MHz; Anténa: Integral (fixed) 6
7/9/2004                                                            VPR-08/2003
      Veľká Británia Shou Jin Rd., Zhangjiang Hi-                  cm helical; RF výkon: max. 0.5 W
              Tech Park, Pudong, Shanghai,                  ERP; Modulácia: Phase
              TX COM, ZI du petit Clamart,   Portable bar code reader   Frekvenčné pásmo: 2400÷2483.5
       EMITECH,   Le Plessis Robinson, 923 50,   terminal: MINIOM type MIN 1 MHz;
7/1/2004                                                            VPR-01/2001
       Francúzsko FRANCE                T LA1-10           Anténa: integral;
                                             Kanálovanie: 25 MHz, possible
       compliance Intel Corporation, 13280       Data Transmission: Intel   Frekvenčné pásmo: 802.11 b/g:
7/1/2004  Certif.Servic., Evening Creek Drive, San     WPCI 2225BG         2.400 GHz - 2.4835 GHz;        VPR-01/2001
        Taiwan    Diego, CA 92128, U.S.A.                    Anténa: internal PIFA antenna
                                             Gain: max. -0.594 dBi,
      Philips Austria Philips Austria GmbH,      Wireless PC-Link Micro    Frekvenčné pásmo: 2412 ÷ 2472
7/12/2004    GmbH,    Rakúsko/ Goldview SBI      System: MCW770/22      MHz;                 VPR-01/2001
        Rakúsko   Electronics Factory, China                  Anténa: Built-in Chip antenna, gain
                                             - 0.4 dBi;
              Phonak AG, Switzerland      Ear to ear transmission for Frekvenčné pásmo: 374 kHz;
      Cetecom ICT,                   hearing aid: Phonak Bi-CROS Anténa: Internal;           nie je možné
7/15/2004
       Nemecko                    CTX             RF výkon: < -30 dBµA at 10 m;     prevádzkovať v SR
                                             Modulácia: AM /A3E
              Logitech Europe S.A, Z.I.     Cordless 2-channels keyboard Frekvenčné pásmo: 27.095 ÷
7/15/2004         Moulin du Choc, 1122 Romanel   for computer: Logitech Y-  27.145 MHz              VPR-05/2001
              sur Morges, Switzerland      RQ52, Y-RQ53, Y-RQ54, Y- Anténa: Integral
                               RQ57             RF výkon: 400 nW ERP
        EMC     Fujitsu Siemens Computers     Notebook with Integrated   Frekvenčné pásmo: 2400 ÷
7/16/2004  Engineering,  GmbH, Buergermeister-Ulrich-   WLAN-Interface 802.11bg:   2483.5 MHz;              VPR-01/2001
       Nemecko    Str. 100, D-86 199 Augsburg,   Amilo D 1845         Anténa: Integral;
              Germany                            RF výkon: max 20 dBm;
                                                                           8
      31.12.2004                                                    NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
             Maxon Systems (Thailand) Co. PMR Handset for two-way        Frekvenčné pásmo: 400 ÷ 430
      Maxon Europe Ltd., Thailand        speech communication: SL        MHz;                nie je možné
7/19/2004
       Limited, UK               100 U1, SL100K U1           Anténa: 1/4 Wave Whip or Helical;  prevádzkovať v SR
                                               RF výkon: 1 ÷ 5 W;
              GROSS FUNK GmbH,          Remote Control Unit for data Frekvenčné pásmo: 433.150 ÷
7/19/2004          Wiesenstrasse 6, 67707       transmission: SE889 XXX   434.790 MHz;            VPR-05/2001
              Schopp, Germany                         Anténa: Integrated
                                               RF výkon: 10 dBm
              GROSS FUNK GmbH,          Remote Control Unit for data Frekvenčné pásmo: 433.150 ÷
7/19/2004          Wiesenstrasse 6, 67707       transmission: GF 2000 XXX  434.790 MHz;            VPR-05/2001
              Schopp, Germany                         Anténa: Integrated
                                               RF výkon: 10 dBm
              Logitech Europe S.A., Z.I.     Cordless 2-channels     Frekvenčné pásmo: 27.095 ÷
7/20/2004          Moulin du Choc, 1122 Romanel    keyboard for computer:    27.145 MHz             VPR-05/2001
              sur Morges, Švajčiarsko       Logitech Cordless Keyboard Anténa: Integral
                                Y-RW42            RF výkon: 16.48 nW ERP
              Intermec Technologies        Wireless PAN BT radio    Frekvenčné pásmo: 2402 ÷ 2480
7/22/2004          Corporation, 550 Second       module: BTS080 Bluetooth   MHz                 VPR-01/2001
              Street S.E.; Cedar Rapids,                    Anténa: Integral PCB Trace, max -
              52401 Iowa, USA                         2dBi
              Fujitsu Siemens Computers,     Notebook with integrated   Frekvenčné pásmo: 2400 ÷
7/23/2004          Buergermeister-Ulrich-Str. 100,   WLAN module: Amilo Pro    2483.5 MHz             VPR-01/2001
              D-86 199 Augsburg, Germany     V7010WL1           Anténa: Integral PIFA antenna
                                               RF výkon: + 18 dBm EIRP
              Intermec Technologies        802.11b Wireless LAN     Frekvenčné pásmo: 2446.5 ÷
7/23/2004          Corporation, 550 Second       Compact Flash Radio Card:  2483.5 MHz             VPR-01/2001
              Street S.E.; Cedar Rapids,     802CF13           Anténa: +4.0 dBi Integral
              52401 Iowa, USA                         RF výkon: 100 mW EIRP
              SYMBOL TECHNOLOGIES         Dual Band Wireless Network Frekvenčné pásmo (MHz): 2400 ÷    2400 ÷ 2483.5 MH:
7/23/2004          EMEA, Symbol Place,         Interface Module with IEEE 2483.5; 5150 ÷ 5350; 5470 ÷ 5725   VPR-01/2001;
              Winnersh Triangle, Berkshire,    802.11a/g technologies for  Anténa: dedicated - external    5150 ÷ 5350 MHz:
              England RG41 5TP          RLAN: Symbol Wireless    RF výkon: max 100 mW EIRP;     VPR-03/2004;
              COBRA Electronics Europe      Battery powered       Frekvenčné pásmo: Tx: 155.500 -   156,025 - 157,425/
      TŰV Product, Ltd., Dungar House           handportable VHF Marine    162.425 MHz, Rx: 155.500 -     160,625 - 162,025
7/1/2004
      Veľká Británia Northumberland Avenue, Dun      Radio for two-way:      162.425 MHz;            MHz - individuálne
              Laoghaire, Dublin, Ireland     MRHH300EU, MRHH400EU Anténa: non-integral, normal        povolenie
              Intel Corporation SARL, 1681,    Wireless LAN data            802.11b/g        2400 - 2483,5 MHz:
7/21/2004          route des Dolines - BP 293,     communication: Intel®    802.11a               VPR 01/2001
               Les Taissounieres, 06905      PRO/Wireless 2915ABG     Frekvenčné pásmo: 2400 ÷      5150 - 5350 MHz:
              Sophia-Antipolis, France      Network Connection model   2483.5 MHz; 5150 ÷ 5350, 5470 ÷   VPR-03/2004
              C.T.E. International, S.r.l., Via  Rádiostanica prepínateľná z Frekvenčné pásmo: Tx/Rx:
       MUR TOO, Sevardi 7, Zona Industriale       DSC systému triedy D pre 156,025 ÷ 157,425 / 156,300 ÷      individuálne
7/23/2004
      Bratislava, SR Mancasale, 421010          námornú prevádzku na ATIS 162,000 MHz              povolenie
              Mancasale, Italy          pre riečnu prevádzku:    Anténa: výrobcom odporúčaná:
        Sporton   ELITEGROUP COMPUTER         Notebook with RLAN for data Frekvenčné pásmo: 2400 ÷
7/29/2004  Internat.Inc., SYSTEMS Co. Ltd., 3F, No.      transmission: GREEN733E,   2483.5 MHz;             VPR-01/2001
        Taiwan   240, Sec. 1, Nei Hu Road ,     GREEN733E PRO        Anténa: Chip antenna; Gain:
              Taipei, Taiwan                          1.3dBi
              Siemens AG, Germany         Car testing system with   Frekvenčné pásmo:2400 ÷ 2483.5
       CETECOM                      bluetooth technology:    MHz;
7/29/2004                                                            VPR-01/2001
      ICT, Nemecko                    Siemens AG model No. : VAS Anténa: Internal PCB antenna,
                                5051B, VAS 5053       gain 0.6 dBi
         TR     ELPRO Technologies Pty Ltd.,    Telemetrický prenos dát:   Frekvenčné pásmo: 405 ÷ 490
7/29/2004  instruments,  Billabong St., Stafford, Qld,    105U-xxx, 505U-xxx, 405U   MHz                 typové povolenie
         ČR     4053 Austrália           s rádiovou jednotkou     Anténa: spĺňajúca podmienku
                                PLL450L           maximálneho povoleného
              Čína                Hračka na diaľkové      Frekvenčné pásmo: 26,995 ÷
7/29/2004   MaDe, ČR                     ovládanie: Model č. 17426, 27,255 MHz              VPR-03/2001
                                17427, 17479, 17627-17686, Anténa: integrálna
                                 17702-17780, 17806-17884, RF výkon: < 5 mW ERP
              Intel Corporation SARL, 1681,    Wireless LAN data             802.11b/g       2400 ÷ 2483.5 MHz
7/12/2004          route des Dolines - BP 293,     communication: Intel®    802.11a               (VPR-01/2001);
               Les Taissounieres, 06905      PRO/Wireless 2915ABG     Frekvenčné pásmo: 2400 ÷      5150 ÷ 5350 MHz
              Sophia-Antipolis, France      Network Connection model   2483.5 MHz; 5150 ÷ 5350, 5470 ÷   (VP-03/2004);
                                                                            9
      31.12.2004                                                   NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
             Stratex Networks, Regus,      Fixed link/ Point-to-point   Frekvenčné pásmo: 7/8 GHz (7.11
             Central Blvd, Blythe Valley     microwave radio: Eclipse 300  - 8.5 GHz)             individuálne
7/14/2004
             Business Park, Solihull, West    Series 7/8GHz          Duplex spacing: T/R space      povolenie
             Midlands, B90 8AG England                      options - 119, 126, 151.614,
             Stratex Networks, Regus,      Fixed link/ Point-to-point   Frekvenčné pásmo: 15 GHz (14.4
             Central Blvd, Blythe Valley     microwave radio: Eclipse 300  - 15.35 GHz)            individuálne
7/14/2004
             Business Park, Solihull, West    Series 15GHz          Duplex spacing: T/R space      povolenie
             Midlands, B90 8AG England                      options - 315, 420, 490, 644, 728
             Stratex Networks, Regus,      Fixed link/ Point-to-point   Frekvenčné pásmo: 18 GHz (17.7 -
             Central Blvd, Blythe Valley     microwave radio: Eclipse 300   19.7 GHz)             individuálne
7/14/2004
             Business Park, Solihull, West    Series 18GHz          Duplex spacing: T/R space      povolenie
             Midlands, B90 8AG England                      options - 1010, 1092 MHz
             Stratex Networks, Regus,      Fixed link/ Point-to-point   Frekvenčné pásmo: 23 GHz (21.2 -
             Central Blvd, Blythe Valley     microwave radio: Eclipse 300   23.6 GHz)             individuálne
7/14/2004
             Business Park, Solihull, West    Series 23GHz          Duplex spacing: T/R space      povolenie
             Midlands, B90 8AG England                      options - 1008, 1200, 1232 MHz
             ACCO Brands, Inc.,         Pocket Mouse Max Wireless    Frekvencia: 27.045 MHz
       Advance   Gatehouse, Aylesbury, Bucks,    (Data Transmission): 1500144  Anténa: Loop antenna without
7/30/2004                                                            VPR-05/2001
      Data, Taiwan HP19 8DT, United Kingdom      (Brand: Kensington)       antenna gain
                                               RF výkon: - 51.52 dBm e.i.r.p.
             Uniwill Computer Corp., 5F,     Data transmission: Notebook   Frequency band: 2400 - 2483.5
       Advance   No. 9, Wu Chiuan Rd., Wu Gu     PC (with wireless card:    MHz
7/30/2004                                                            VPR-01/2001
      Data, Taiwan Ind. Park, Taipei, Taiwan,     Intel WM3B2200BG), Model    Antenna: PIFA with 1.36 dBi gain
             R.O.C.               No.: 255II1 Brand: Uniwill   for left antenna
             Marconi Communications       Microwave Radio system for   Frequency band: 17 700 ÷ 19 700
             GmbH, Gerberstr. 33,        Transport Networks: MDRS    MHz (duplex spacing 1010 MHz )   individuálne
7/28/2004
             Backnang, 71522 Germany       155/18700-128 MLQAM CS     Antenna: Parabolic / Shell     povolenie
                                               Antennas 0.3 ÷ 2 m, 33.2 ÷
               Marconi Communications     Microwave Radio system for   Frequency band: 17 700 ÷ 19 700
               GmbH, Gerberstr. 33,      Transport Networks: MDRS    MHz (duplex spacing 1010 MHz )   individuálne
7/28/2004
               Backnang, 71522 Germany     155/18700-128 MLQAM KS     Antenna: Parabolic / Shell     povolenie
                               exp.              Antennas 0.3 ÷ 2 m, 33.2 ÷
      EMCCert DR. ASUSTeK Computer Inc., 4F,      Motherboard: P5AD2       Frequency band: 2412 - 2472 MHz
8/2/2004   RASEK   150 LITE Rd., 112 PEITOU,      Deluxe, P5AD2 Premium,     Antenna: external dedicated     VPR-01/2001
        GmbH,   Taipei City, Taiwan         P5GD2 Deluxe, P5GD2       RF power: 16.98 dBm e.i.r.p.
       Nemecko                    Premium Brand name: ASUS    Modulation: 5M00G7D
             TOSHIBA CORPORATION, 1-       802.11b Wireless PCMCIA     Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
       Advance  1 Shibaura 1-Chome, Minato-     Card: TOSHIBA model:      MHz;
8/3/2004                                                             VPR-01/2001
      Data, Taiwan ku, Tokyo 105-8001, Japan      23771423            Antenna: PCB antenna; Gain: 2.0
                                               dBi
             Logitech Europe S.A., Z.I.   Cordless Numeric Pad 2-       Frequency band: 27.095 ÷ 27.145
       Telefication,Moulin du Choc, 1122 Romanel channels for computer:        MHz
8/3/2004                                                             VPR-05/2001
       Švajčiarsko sur Morges, Švajčiarsko    Logitech, Y-RX43 (Logitech     Antenna: Integral
                             Cordless Numpad )          RF power: 341 nW ERP
             Medtronic Inc.,710 Medtronic  Rechargable charging system:    Frequency band: 175 kHz/9kHz-    175 kHz - nie je
      MIKES BABT, Parkway Northeast, MN-55432 Restore Charging Systen         315kHz               možné používať v
8/4/2004
       Nemecko   Mineapolis, USA        model: 37752, 37751, 37791,     Antenna: Loop antenna        SR; 9 až 315 kHz -
                             37761                RF power: max 14.5 dBµA/m at 10   VPR016/2001
        TNO    Nihon Kohden Corporation, 1- SRD for data transmission:      Frequency band: 433,075 ÷
8/4/2004   Elect.Prod., 31-4, Nishiochiai Shinjuku-ku, Nihon Kohden ZM-940PG        434,775 MHz             VPR-05/2001
       Holandsko Tokyo 161-8560, Japan                        Antenna: Integral
                                               RF power: 0 dBm ERP
               Cisco Systems, De Kleetlaan  Wireless outdoor links      Frequency band: 2400 - 2483,5
8/3/2004           6A, B - 1831 Diegem, Belgium  between different buildings   MHz                 VPR-01/2001
                              Wireless Data          Antenna: internal (for AIR-BR1310
                              Communications: Cisco      G-E-K9),
               AUTEC srl, Via Pomaroli, 65 I- Radio remote control       Frequency: 434.040 - 434.790 MHz
8/3/2004           36030 Caldogno (VI), ITALY   transmitter for hoisting     Antenna: internal          VPR-05/2001
                              machinery (cranes and      RF power: < 10 mW e.r.p.
                              industrial applications): TD02  Modulation: GFSK
               Stratex Networks, Regus,    Point-to-Point Radio system   Frequency band: 5.9 ÷ 7.125 GHz
               Central Blvd, Blythe Valley  for Fixed Link: Altium MX    (duplex spacing 252.04; 340 MHz)  individuálne
7/30/2004
               Business Park, Solihull, West 6GHz STM-1            Antenna: not integral        povolenie
               Midlands, B90 8AG England                    RF power: max + 24 dBm
                                                                           10
      31.12.2004                                                   NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
              Stratex Networks, Regus,     Point-to-Point Radio system   Frequency band: 7.1 ÷ 8.5 GHz    7.125 ÷ 7.425 GHz
7/30/2004         Central Blvd, Blythe Valley   for Fixed Link: Altium MX    Antenna: not integral        (fo 7.275 GHz) a
              Business Park, Solihull, West  7/8GHz STM-1           RF power: max + 24 dBm       7.425 ÷ 7.725 GHz
              Midlands, B90 8AG England                     Modulation: 128 QAM         (fo 7.575 GHz)
              Stratex Networks, Regus,     Point-to-Point Radio system   Frequency band: 12.75 ÷ 13.25
              Central Blvd, Blythe Valley   for Fixed Link: Altium MX    GHz (duplex spacing 266 MHz)    individuálne
7/30/2004
              Business Park, Solihull, West  13GHz STM-1           Antenna: not integral        povolenie
              Midlands, B90 8AG England                     RF power: max + 18 dBm
              Stratex Networks, Regus,     Point-to-Point Radio system   Frequency band: 14.2 ÷ 15.35 GHz
              Central Blvd, Blythe Valley   for Fixed Link: Altium MX    Antenna: not integral        individuálne
7/30/2004
              Business Park, Solihull, West  15GHz STM-1           RF power: max + 16 dBm       povolenie
              Midlands, B90 8AG England                     Modulation: 128 QAM
              Stratex Networks, Regus,     Point-to-Point Radio system   Frequency band: 17.7 ÷ 19.7 GHz
              Central Blvd, Blythe Valley   for Fixed Link: Altium MX    (duplex spacing 1010 MHz)      individuálne
7/30/2004
              Business Park, Solihull, West  18GHz STM-1           Antenna: not integral        povolenie
              Midlands, B90 8AG England                     RF power: max + 16.5 dBm
              Stratex Networks, Regus,     Point-to-Point Radio system   Frequency band: 21.2 ÷ 23.6. GHz  21.2 ÷ 22.0 GHz a
7/30/2004         Central Blvd, Blythe Valley   for Fixed Link: Altium MX    Antenna: not integral        22.6 ÷ 23.0 GHz nie
              Business Park, Solihull, West  23GHz STM-1           RF power: max + 16.5 dBm      je možné používať v
              Midlands, B90 8AG England                     Modulation: 128 QAM         SR
              Stratex Networks, Regus,     Point-to-Point Radio system   Frequency band: 24.5 ÷ 26.5 GHz   24.5 ÷ 25.080 GHz a
7/30/2004         Central Blvd, Blythe Valley   for Fixed Link: Altium MX    Antenna: not integral        25.445 ÷ 26.080
              Business Park, Solihull, West  26GHz STM-1           RF power: max + 16.5 dBm      GHz a 26.453 ÷ 26.5
              Midlands, B90 8AG England                     Modulation: 128 QAM         GHz nie je
              Intermec Technologies Corp.,   Radio frequency identification  Frequency band: 869.525 MHz
              Everett, Washington, USA     RFID reader for inventory    Antenna: External: Kathrein-Scala  nie je možné
8/3/2004
                              control applications: IF4    25-200 Series +8.dBic / Astron   prevádzkovať v SR
                                               H8605SERPSM13F +5 dBic
              ICOM (europe) GmbH,       PMR FM transceiver with     Frequency band: Rx/Tx: 136 ÷ 174
              Himmelgeister str. 100, D-    signalling interface for voice  MHz                 individuálne
8/4/2004
              40225 Düsseldorf, Germany    and data transmission: IC-    Antenna: external (BNC-J antenna  povolenie
                              F15 / IC-F15S ( ICOM )      connector)
             Uniwill Computer Corp., 5F,    Data transmission: Notebook   Frequency band: 2400 - 2483.5
       Advance   No. 9, Wu Chiuan Rd., Wu Gu PC (with wireless card:        MHz
8/5/2004                                                             VPR-01/2001
      Data, Taiwan Ind. Park, Taipei, Taiwan,     Intel WM3B2200BG), Model     Antenna: PIFA with 1.57 dBi gain
             R.O.C.              No.: 259IA1, 259IA2, 259IA3   for left antenna
        TNO    Alinco, Inc., Shin-Dai Building - Amateur radio equipment     Frequency band:
8/5/2004   Elect.Prod., 9F, 2-6, 1-Chome,         (hand held): DJ-C7E, brand    Tx: 144.000 - 145.995 MHz,     povolenie OSFS
       Holandsko Dojimahama, Kita-ku, Osaka, Alinco                  430.000 - 439.995 MHz
             530-0004, Japan                          Rx: 144.000 - 145.995 MHz,
             Medtronic Inc., 710 Medtronic Battery powered programming     Frequency band: 175 kHz/9kHz-    175 kHz, 135 ÷ 315
      MIKES BABT, Parkway Northeast, MN-55432 device: Patient Programmer        315kHz               kHz: nie je možné
8/5/2004
       Nemecko   Minneapolis, USA         model: 37742, 37741, 37092    Antenna: Loop antenna        prevádzkovať v SR
                                               RF power: 7.5 dBµA/m at 10 m    9kHz ÷ 135 kHz:
            Medtronic Inc., 710 Medtronic    Temporary screening device:   Frequency band: 175 kHz/9kHz-    175 kHz, 135 ÷ 315
      MIKES BABT, Parkway Northeast, MN-55432     Restore external         315kHz               kHz: nie je možné
8/5/2004
       Nemecko  Minneapolis, USA          Neurostimulator, model: 37021  Antenna: Loop antenna        prevádzkovať v SR
                                               RF power: -29.5 dBµA/m at 10 m   9kHz ÷ 135 kHz:
            Medtronic Inc., 710 Medtronic    Restore Neurostimulator,     Frequency band: 175 kHz/9kHz-    175 kHz, 135 ÷ 315
      MIKES BABT, Parkway Northeast, MN-55432     model: 37711           315kHz               kHz: nie je možné
8/5/2004
       Nemecko  Minneapolis, USA                           Antenna: Loop antenna        prevádzkovať v SR
                                               RF power: -27.5 dBµA/m at 10 m   9kHz ÷ 135 kHz:
              Atheros Communications, Inc.,  Data transmission: AR5BMB-    Frequency band: 2400 ÷ 2483.5    2400 ÷ 2483.5 MHz:
8/5/2004          529 Almanor Avenue,       44                MHz; 5150 ÷ 5350 MHz (Indoor    VPR-01/2001
              Sunnyvale, 94085 CA, USA                     only)                5150 ÷ 5350 MH:
                                               Antenna:    Integrated      VPR-03/2004
              TMC Radio Pty Ltd., 1270     PMR / PAMR for use Voice,    Frequency band: 66÷88; 136÷174;   32 ÷ 460 MHz -
      Field House,  Ferntree Gully Road, 3179    Data and Telemetry systems:   174÷208; 208÷245; 335÷375;
8/5/2004                                                             individuálne
         UK    Scoresby, Victoria, Australia  Simoco SRM9000 models:      400÷450;              povolenie
                              SRM9005, SRM9010,        440÷500; 470÷530 MHz
              TMC Radio Pty Ltd., 1270     PMR / PAMR for use Voice     Frequency band: 66÷88; 136÷174;   32 ÷ 460 MHz -
      Field House,  Ferntree Gully Road, 3179    and Data systems: Simoco     208÷245; 335÷375; 400÷450;
8/5/2004                                                             individuálne
         UK    Scoresby, Victoria, Australia  SRP9100 models: SRP9120,     440÷500;              povolenie
                              SRP9130             470÷530 MHz
                                                                            11
      31.12.2004                                                   NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
              Team Simoco Ltd., Field    PMR / PAMR for use Voice,      Frequency band: 66÷88; 136÷174;  32 ÷ 460 MHz -
      Field House,  House, Uttoxeter Old Road,  Data and Telemetry systems:     174÷208; 208÷245; 335÷375;
8/5/2004                                                            individuálne
         UK    DE1 1NH Derby, Derbyshire,  Simoco TSF2000 models:       400÷450;              povolenie
              United Kingdom        TSF2025, TSF2100          440÷500; 470÷530 MHz
              Steinel Solutions AG,     Frequency modulated         Frequency band: 9200 ÷ 9975    9200 ÷ 9500 MHz:
8/18/2004         Allmeindstrasse 10, 8840   radar sensor for snow        MHz (device uses the whole     VPR-05/2001
              Einsiedeln, Switzerland    layer: Schneehöhen-Detektor    frequency             9500 ÷ 9750 MHz:
                             SHD01                band)               nie je možné
              3Com Corporation, 5500 Great Data transmission: WL-560      Frequency band:          2400 ÷ 2483.5 MHz:
8/9/2004          America Parkway, Santa Clara,                   2400 ÷ 2483.5 MHz; 5150 ÷ 5350   VPR-01/2001
              95052 California, USA                       MHz (Indoor only); 5470 -5725   5150 ÷ 5350 MHz :
                                               MHz                VPR-03/2004
              Sennheiser electronic       Wireless microphone:      Frequency band: 518 ÷ 870 MHz   863 ÷ 865 MHz (max
8/9/2004          GmbH&Co., Am Labor 1,       Sennheiser model: SK 2015   Antenna: internal         ERP 10 mW): VPR-
              30900 Wedemark, Germany                      Modulation: FM (116KF3E)      04/2001
                                               RF power: < 10 mW         868.0÷ 868.6 MHz,
              Extreme Networks, 3585       Data transmission: A300-2   Frequency band:          2400 ÷ 2483.5 MHz:
8/11/2004         Monroe Street, Santa Clara,                    2400 ÷ 2483.5 MHz; 5150 ÷ 5350   VPR 01/2001
              95051 California, USA                       MHz; 5470 ÷ 5725 MHz        5150 ÷ 5350 MHz:
                                               Antenna: Omni Directional,     VPR-03/2004
              Medtronic Inc., 7000 Central    Equipment for communication  Frequency band: 175 kHz/9kHz-   175 kHz, 135 ÷ 315
8/11/2004         Avenue NE, MN-55432        with implanted medical     315kHz               kHz: nie je možné
              Mineapolis, USA          devices: MaximoVR model:    Antenna: integral         prevádzkovať v SR
                               7232B, MaximoVP model:     RF power: - 26.5 dBµA/m at 10 m  9kHz ÷ 135 kHz:
              Arcadyan Technology Corp.,     Data transmission: S30853-   Frequency band: 2400 - 2483.5
       ADT Corp.,  4F, No. 9, Park Avenue II,     S1016-R107XX Brand:      MHz
8/13/2004                                                            VPR-01/2001
        Taiwan   Science-based Industrial      Siemens            Antenna: internal Dipole Antenna
              Park, Hsinchu 300, Taiwan,                    (Gain 2.0 dBi); Chip Antenna
              Arcadyan Technology Corp.,     Data transmission: WL-527,   Frequency band: 2400 - 2483.5
       ADT Corp.,  4F, No. 9, Park Avenue II,     3CRWE554G72TU,         MHz
8/13/2004                                                            VPR-01/2001
        Taiwan   Science-based Industrial      3CRWE554G72T (Brand:      Antenna: internal Dipole Antenna
              Park, Hsinchu 300, Taiwan,     3Com)             (Gain 2.0 dBi)
              SENAO INTERNATIONAL        802.11 g USB 2.0 Adapter    Frequency band: 2400 - 2483.5
       ADT Corp.,  CO., LTD., 2F, NO. 531 Chung    (Data transmission): WUB-   MHz
8/13/2004                                                            VPR-01/2001
        Taiwan   Cheng RD., HSIN-TIEN,       3014 SENAO           Antenna: PCB Dipole Antenna
              TAIPEI, Taiwan, R.O.C.                      (Gain 1.75 dBi)
              Vivotek Inc., 6F, No. 192, Lien-  Network Camera with Pan/Tilt  Frequency band: 2400 - 2483.5
       ADT Corp.,  Cheng Rd., Chung-Ho, Taipei    (Data transmission):      MHz
8/13/2004                                                            VPR-01/2001
        Taiwan   County, Taiwan, R.O.C.       PT3124, PT6124, PT7124     Antenna: internal 2.4 GHz Swivel
                               (Brand: Vivotek), ANC-800G   Type antenna (Gain 2.0 dBi)
              PLANEX COMMUNICATIONS       Pan&Tilt Wireless Network   Frequency band: 2400 - 2483.5
       ADT Corp.,  INC., PCI Bldg. 12-7        Camera (Data transmission):  MHz
8/13/2004                                                            VPR-01/2001
        Taiwan   Nihonbashi Ohdenmacho,       CS-WMV01G (Brand:       Antenna: internal 2.4 GHz Swivel
              Chuo-ku, Tokyo, 103-0011,     PLANEX)            Type antenna (Gain 2.0 dBi)
              KROHNE S.A.S., Les Ors BP     Tank radar: KROHNE       Frequency band: 24.048 ÷ 26.187  24.00 ÷ 24.25 GHz -
8/11/2004         98, 26103 Romans Cedex,      OPTIWAVE 7300C         GHz                typové povolenie
              France                              Antenna: Horn antenna (operating  24.25 ÷ 26.187 GHz -
                                               inside of a metal tank)       nie je možné
        TNO    PCTEL, 12810 Wisteria Drive, UMTS test equipment for site      Frequency band: 2110 ÷ 2170 MHz
             20874 Germantown, Maryland, surveys, laboratory use: DTI      Antenna: detachable, PCTEL     individuálne
8/13/2004  Elect.Prod.,
             USA              07002, DTI 07002E ( SeeGull      model no. MHW2100C, gain 2.1    povolenie
       Holandsko
                            TM TX UMTS )             dBi
             Nokia Corporation, P.O.Box  EGSM 900/1800/1900          Frequency band: 2400 - 2483.5
8/16/2004        68, Sinitaival 5, FIN-33721  Communicator with WLAN        MHz                VPR-01/2001
             Tampere, Finland       and bluetooth: Nokia 9500       Antenna: internal antenna (Gain
                            Communicator, type: RA-2       1.0 dBi)
             COBRA Electronics Europe   VHF Marine Radio: MR F55,       Frequency band: 156.000 ÷
       CETECOM Ltd., Dungar House        MR F75                157.450 MHz            nie je možné
8/16/2004
      ICT, Nemecko Northumberland Avenue, Dun                     Antenna: external         používať v SR
             Laoghaire, Dublin, Ireland                     RF power: 25 W
             Maxon Systems (Thailand)   FM Handheld Transceiver for      Frequency band: 136 MHz - 174
             Co., Ltd, 1/5 Moo 5, Rojana  Two-Way Speech            MHz                individuálne
8/17/2004
             Industrial Park, Rojana Road, Communication: SL80 V2        Antenna: Helical or 1 Wave Whip  povolenie
             Kanham Sub District, U-Thai                    Transmit Power Range: 2 - 5 W
                                                                            12
      31.12.2004                                                    NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
              Maxon Systems (Thailand)     FM Handheld Transceiver for Frequency band: 136 MHz - 174
              Co., Ltd, 1/5 Moo 5, Rojana    Two-Way Speech         MHz                  individuálne
8/17/2004
              Industrial Park, Rojana Road,   Communication: SL90 V2     Antenna: Helical or 1 Wave Whip    povolenie
              Kanham Sub District, U-Thai                   Transmit Power Range: 2 - 5 W
              Maxon Systems (Thailand)     FM Handheld Transceiver for Frequency band: 440 MHz - 470       individuálne
8/17/2004         Co., Ltd, 1/5 Moo 5, Rojana    Two-Way Speech         MHz                  povolenie (okrem
              Industrial Park, Rojana Road,   Communication: SL80 U2     Antenna: Helical or 1 Wave Whip    zariadení PMR 446
              Kanham Sub District, U-Thai                   Transmit Power Range: 2 - 4 W     pásmo 446 ÷ 446,1
              Maxon Systems (Thailand)     FM Handheld Transceiver for Frequency band: 440 MHz - 470       individuálne
8/17/2004         Co., Ltd, 1/5 Moo 5, Rojana    Two-Way Speech         MHz                  povolenie (okrem
              Industrial Park, Rojana Road,   Communication: SL90 U2     Antenna: Helical or 1 Wave Whip    zariadení PMR 446
              Kanham Sub District, U-Thai                   Transmit Power Range: 2 - 4 W     pásmo 446 ÷ 446,1
              Netgear International Inc.,    Double 108 Mbps Wireless    Frequency band: 2412 ÷ 2472      2400 ÷ 2483.5 MHz:
      ADT Corp.,   Atrium Court, The Ring,      PC Card: NETGEAR WG511U MHz; 5150 ÷ 5350 MHz; 5470 ÷         VPR 01/2001
8/17/2004
       Taiwan    Bracknell, Berkshire RG 12                    5725 MHz               5150 ÷ 5350 MHz:
              1BW, UK                              Antenna: Dualband PCB antenna     VPR-03/2004
              Inventec Appliances Corp., 37,  Network Hub: TEXAS       Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
      ADT Corp.,   Wu-Kung-Wu Rd., Wu-Ku       INSTRUMENTS Network       MHz;
8/18/2004                                                             VPR-01/2001
       Taiwan    Industrial Park, Wu-ku Hsiang,  Hub TI-navigator        Antenna: Printed antenna, gain 2
              Taiwan                              dBi
              Fujitsu Siemens Computers,    Notebook with integrated    Frequency band: 2400 - 2483.5
8/19/2004         Buergermeister-Ulrich-Str. 100,  WLAN modul: Amilo M 7405    MHz                  VPR-01/2001
              D-86 199 Augsburg, Germany                    Antenna: Integral PIFA antenna
                                               RF power: +18 dBm e.i.r.p.
        TNO     GIGA-BYTE TECHNOLOGY       2.4 GHz Wireless LAN for    Frequency band: 2400 - 2483.5
8/24/2004  Elect.Prod.,  CO., LTD., TAINAN OFFICE,     data networking applications: MHz                   VPR-01/2001
       Holandsko   3F-2, No. 23, Nan-Ke 3th     GN-WMAG-L            Antenna: Integral (fixed to device)
              Rd Tainan Science-Based                      RF power: max. 20 dBm e.i.r.p.
              Global Sun Technology Inc.,    Wireless LAN PC Card:      Frequency band:
8/26/2004         No. 281, Sinhu 3rd Rd., Neihu   802.11g High Speed Wireless 2.412 ÷ 2.462 GHz; 2.412 ÷ 2.472     VPR-01/2001
              District, Taipei City, 114,    LAN PC Card model: WL 01    GHz; 2.412 ÷ 2.484 GHz
              Taiwan              2454 26A0            Antenna: Built-in diversity patch
              Universal Scientific Industria,  Wireless transmission system Frequency band: 2.4 ÷ 2.4835
              Co., Ltd., 141, Lane 351,     for general public, commerce: GHz; 5.15 ÷ 5.35 GHz; 5.47 ÷      nie je možné
8/20/2004
              Taiping Road, Sec.1, Tsao     Flanker Pro single radio AP  5.725 GHz               používať v SR
              Tuen, Nan-Tou, Taiwan R.O.C.   model: AP-AG-AT-01 ( USI,    Antenna: antennas up to 33 dBi
              BELKIN Corporation, 501 West   Data transmission: F5D7000 Frequency band: 2400 - 2483.5
      ADT Corp.,   Walnut Street Compton, CA     Brand: BELKIN          MHz
8/26/2004                                                             VPR-01/2001
       Taiwan    90220, U.S.A.                           Antenna: Dipole antenna with 2.0
                                               dBi gain
        GRC   ELITEGROUP COMPUTER,         Notebook with wireless     Frequency band: 2412 ÷ 2472
8/27/2004 Computertechn SYSTEMS Co. Ltd., 2F, No.      802.11b/g data transmission: MHz;                   VPR-01/2001
      ik, Nemecko 22, Alley 38, Lane 91, Sec. 1,    GREEN900            Antenna: external
            Nei Hu Rd, Taipei, Taiwan                      RF power: 802.11b: 18.64 dBm
            Netgear, Inc., 4500 Great      Data transmission: WGU624 Frequency band:               2400 ÷ 2483.5 MHz:
      ADT Corp., America Parkway, Santa Clara,                     2400 ÷ 2483.5 MHz; 5150 ÷ 5350    VPR 01/2001
8/30/2004
        Taiwan  CA 95054, U.S.A.                           MHz (Indoor only) 5470÷5725 MHz    5150 ÷ 5350 MHz:
                                               Antenna: 2.4 GHz: Dipole antenna   VPR-03/2004
              BELKIN Corporation, 501 West   Data transmission: F5D7230- Frequency band: 2400 - 2483.5
      ADT Corp.,   Walnut Street Compton, CA     4 Brand: BELKIN         MHz
8/31/2004                                                             VPR-01/2001
       Taiwan    90220, U.S.A.                           Antenna: Dipole antenna with 1.8
                                               dBi gain
              SYMBOL TECHNOLOGIES        Dual Mode CardBus Adapter Frequency band: 2400 ÷ 2483.5        2400 ÷ 2483.5 MHz:
9/2/2004          EMEA, Symbol Place,        with IEEE 802.11a/g       MHz; 5150 ÷ 5350 MHz; 5470 ÷     VPR 01/2001
              Winnersh Triangle, Berkshire,   technologies for RLAN:     5725 MHz               5150 ÷ 5350 MHz:
              England RG41 5TP         Symbol Wireless Networker Antenna: internal              VPR-03/2004
              SYMBOL TECHNOLOGIES        Dual Mode CardBus Adapter Frequency band: 2400 ÷ 2483.5        2400 ÷ 2483.5 MHz:
9/2/2004          EMEA, Symbol Place,        with IEEE 802.11a/g       MHz; 5150 ÷ 5350 MHz; 5470 ÷     VPR 01/2001
              Winnersh Triangle, Berkshire,   technologies for RLAN:     5725 MHz               5150 ÷ 5350 MHz:
              England RG41 5TP         Symbol Wireless Networker                DFS, TPC   VPR-03/2004
              SYMBOL TECHNOLOGIES        Bluetooth radio module for   Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
9/2/2004          EMEA, Symbol Place,        integration into host products: MHz;                 VPR-01/2001
              Winnersh Triangle, Berkshire,   Snapper Model No. 21-58466 Antenna: dedicated antenna: + 2
              England RG41 5TP         (BT-1040)            dBi
                                                                            13
      31.12.2004                                                 NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
             SYMBOL TECHNOLOGIES       Client Bridge for connection Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
9/2/2004         EMEA, Symbol Place,       Ethernet-enabled devices to  MHz;                VPR-01/2001
             Winnersh Triangle, Berkshire,  Spectrum24 IEEE 802.11b or  Antenna: integrated antenna
             England RG41 5TP        other Wi-Fi wireless LAN:   RF power: 100 mW EIRP
             SYMBOL TECHNOLOGIES       Cordless Barcode Scanner   Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
9/2/2004         EMEA, Symbol Place,       Reader / base transceiver   MHz;                VPR-05/2001
             Winnersh Triangle, Berkshire,  (also charger for hand held  Antenna: integral
             England RG41 5TP        scannner) for warehousing   RF power: 1 mW max EIRP
             SYMBOL TECHNOLOGIES       RF port for 802.11b wireless Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
9/2/2004         EMEA, Symbol Place,       LAN connectivity: Symbol   MHz;                VPR-01/2001
             Winnersh Triangle, Berkshire,  AP100 Model No. CCRF-     Antenna: integrated, +2.5 dBi
             England RG41 5TP        5020 (AP100)         RF power: 100 mW max EIRP
             SYMBOL TECHNOLOGIES       Type II PC card radio:    Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
9/2/2004         EMEA, Symbol Place,       Spectrum 24: Model No.    MHz;                VPR-01/2001
             Winnersh Triangle, Berkshire,  LA3021 (with µP), LA302C   Antenna: antenna port
             England RG41 5TP        (without µP), LA302T (with  RF power: 100 mW max EIRP
             SYMBOL TECHNOLOGIES       802.11b Wireless LAN Type II Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
9/2/2004         EMEA, Symbol Place,       PC card radio: Spectrum 24  MHz;                VPR-01/2001
             Winnersh Triangle, Berkshire,  HR: LA-4131; LA-4124     Antenna: LA-4131: with antenna
             England RG41 5TP                        connector; LA-4124: integrated
             SYMBOL TECHNOLOGIES      802.11b Wireless LAN      Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
9/2/2004         EMEA, Symbol Place,      'Compact Flash' PC card    MHz;                VPR-01/2001
             Winnersh Triangle, Berkshire, radio: Spectrum 24 HR     Antenna: antenna connector /
             England RG41 5TP        Model No. LA-4137       integrated antenna
             SYMBOL TECHNOLOGIES      Fork Lift Base Unit - a mean  Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
9/2/2004         EMEA, Symbol Place,      of wireless data transfer   MHz;                VPR-05/2001
             Winnersh Triangle, Berkshire, from the mobile base unit   Antenna: integral
             England RG41 5TP        (FL370) and a wireless bar   RF power: 2 mW max EIRP
      Phoenix Test - PHOENIX CONTACT        Industrial modem: Bluetooth  Frequency band: 2402 ÷2480 MHz;
9/3/2004  Lab GmbH, GmbH&Co.KG,            transceiver PSI-WL-RS232- Antenna: external antenna        VPR-01/2001
       Nemecko   Flachsmarktstr. 8, D-32825   RS485/BT            RF power: -28 dBm ÷ +20 dBm
             Blomberg, Germany                       EIRP
        ECOM    MICRO-STAR INT'L CO.,     USB Dongle for PC using the Frequency band: 2412 ÷ 2472
9/3/2004  Sertech Corp., LTD., No. 69, Li-De St, Jung- protected software: USB    MHz;                VPR-01/2001
        Taiwan   He City, Taipei Hsien, Taiwan Dongle model MS-6861      Antenna: Chip antenna, - 4 dBi
                                            gain
            Askey Computer Corp., 10F,    PC Card for wireless data   Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
      ADT Corp., No. 119, Chienkang Rd.,      transmission: Wireless LAN MHz;
9/3/2004                                                          VPR-01/2001
        Taiwan  Chung-Ho, Taipei, Taiwan,    PCMCIA Card WLC3050      Antenna: Printed antenna, 2.82
            R.O.C.              (Askey)            dBi gain
            Motorola CGISS, UK/       Portable transceiver for use Frequency band: 380 ÷ 430 MHz
            Motorola, Malaysia SDN BHD    in TETRA radio systems:    Antenna: helical fixed       individuálne
9/3/2004
                             PT911FR (MTH800)        RF power: 1 W into 50?       povolenie
                                            Modulation: ¶/4 DQPSK
            Option International N.V./S.A., GSM/GPRS/UMTS terminal     Frequency band:           VPR-01/2001, VPR-
      Cetecom ICT, Kolonel Begaultlaan 45, 3012   equipment with integrated 2.4 WLAN ( 802.11g ) GSM900       09/2001
9/5/2004
       Nemecko  Leuven, Belgium         GHz WLAN PCMCIA card:     GSM1800    UMTS         sieť UMTS ešte nie
                             Globetrotter Fusion Option   2412 ÷ 2472 MHz; Tx:        je v SR
            Visteon Deutschland,       Passive Anti-Theft System   Frequency band: 134.2 kHz      VPR-16/2001
9/7/2004  7 layers AG Nemecko/ Cadiz Electronica,   PATS XCVR - immobilizer for RF power: - 5.91 dBµA/m at 10m     (frekv.pásmo je
            S.A., Nemecko          vehicles (for Toyota cars):  Modulation: unmodulated pulses   119÷135 kHz v
                             Toyota VP6BFF-15607-A     Antenna: integral          tomto roku sa
            Netgear Inc., USA/ Netgear    Access Point with IEEE     Frequency band: 2412 ÷ 2472
      ADT Corp., International Inc., Atrium Court, 802.11g technology: 802.11g MHz;
9/7/2004                                                          VPR-01/2001
        Taiwan  The Ring, Bracknell, Berkshire Access Point model WG602 Antenna: Dipole antenna, gain 2
            RG 12 1BW, UK          v3 ( NETGEAR )         dBi
            ICOM (europe) GmbH,       PMR FM transceiver with    Frequency band: Rx/Tx: 400 ÷ 470
            Himmelgeister str. 100, D-    signalling interface for voice MHz                 individuálne
9/7/2004
            40225 Düsseldorf, Germany    and data transmission: IC-   Antenna: external (BNC-J antenna  povolenie
                             F25 / IC-F25S ( ICOM )     connector)
            Philips Consumer Electronics   Wireless Music Receiver    Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
      ADT Corp., B.V., Building SBP-6, Glaslaan using IEEE 802.11b        MHz;
9/8/2004                                                          VPR-01/2001
        Taiwan  2, 5616 LW Eindhoven, The    technology: Philips SL50i   Antenna: Multilayer Chip antenna,
            Netherlands                           gain 2 dBi
                                                                         14
      31.12.2004                                                    NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
             Philips Electronics Singapore    23" LCD TV / Monitor / FM    Frequency band: 2400 ÷ 2483.5 /
     MIKES BABT, PTE LTD, 620A Toa Payoh        Receiver using WiFi       2412 ÷2472 MHz;
9/9/2004                                                             VPR-01/2001
      Nemecko   Lorong 1 Bld. TP1 Level3,      technology: 23iF9946/xx     Antenna: Internal antenna
             319762 Singapore                           RF power: 16 dBm EIRP
             Uniwill Computer Corp., 5F,     Notebook PC with wireless    Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
      ADT Corp., No. 9, Wu Chiuan Rd., Wu Gu      IEEE 802.11g card: UNI-     MHz;
9/10/2004                                                             VPR-01/2001
       Taiwan   Ind. Park, Taipei, Taiwan,     JUP ( wireless card: Intel    Antenna: PIFA, gain 1.36 dBi for
             R.O.C.               WM3B2200BG ) NEC,        left antenna; PIFA, gain 0.53 dBi
             Jesmay Electronics Co. Ltd.,    Wireless Camera transmitting   Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
     SM-Electronic, 74, Chung-Der 20th, Street     video and audio signals to the  MHz;
9/13/2004                                                             VPR-05/2001
      Nemecko   Tainan, Taiwan, R.O.C.       Monitor: SKYMASTER EDP-     Antenna: Omni-directional
                               No. 24050            RF power: 10 mW EIRP
               SparkLAN Communication,     Wireless USB adapter using    Frequency band: 2412 ÷2472 MHz;   VPR-01/2001
9/14/2004  ETS, Taiwan   Inc., 3FL, No. 246, Sec. 1,   IEEE 802.11g technology:     Antenna: Build-in Patch Antenna,  zariadenie s
               Neihu Road, 114 Taipei City,  Wireless 11g Compact USB     gain 1 dBi             výkonom do 100mW
               Taiwan R.O.C.          adapter model No. WL-685R    RF power: not specified in the
        TNO     Lexibook - LES SA,       PMR 446: Barby model:      Frequency band: 446.00625 ÷
9/16/2004  Elect.Prod.,  Francúzsko/ Giant Multinational TW10BB, Spiderman        446.09375 MHz            VPR-08/2003
       Holandsko   Ltd., 9/F Elite Industrial   model: TW10SP          Modulation: 10K0F3E
               Building, Nan Shan Road,                     Channel spacing:12.5 kHz
               Jesmay Electronics Co. Ltd.,  Wireless Camera         Frequency band: 2400 ÷ 2483,5
      SM-Electronic,  74, Chung-Der 20th, Street   transmitting video and audio   MHz
9/16/2004                                                             VPR-05/2001
       Nemecko    Tainan, Taiwan, R.O.C.      signals to the receiver:    Modulation: FM
                               SKYMASTER EDT-No.24021      RF power: 10 mW EIRP
               L&S Electronic, Westermööler 2,4 GHz Video Transmission     Frequency band: 2400 ÷ 2483,5
      Cetecom ICT,   Weg, 25591 Ottenbüttel,     System with 433 MHz back     MHz
9/2/2004                                                             VPR-05/2001
       Nemecko    Germany             channel: Type:          (2411, 2432, 2453, 2473 or 2464,
                               40405 Brand: Welltech      2473 or 2421, 2449, 2477)
               Cisco - Linksys, LLC,      Wireless-G VPN Router:      Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
       ADT Corp.,   Haarlerbergpark         Linksys WRV54GP2/        MHz
9/3/2004                                                             VPR-01/2001
        Taiwan    Haarlerbergweg 13-19,      Wireless-G VPN Router with    Channel spacing: 5 MHz (Channel
               Amsterdam 1101 CH, The     2 Phone Ports, WRT54GP2A/    bandwidth: 22 MHz)
               Intermec Technologies Corp.,  802.11b wireless LAN       Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
9/3/2004           550 Second Street S. E.,    Compact Flash Radio Card:    MHz                 VPR-01/2001
               Cedar Rapids, Iowa 52401,    802CFI3, multiple antenna    Channel spacing: 5 MHz
               USA               configuration          Antenna: Part# : 072833-002,
               Advance Multimedia Internet,  Indoor use, wireless data    Frequency band: 2412 ÷ 2472 MHz
      D-Link Corp.,  Technology, Taiwan, R.O.C.   transmission: DI-        Channel spacing: 5 MHz
9/3/2004                                                             VPR-01/2001
        Taiwan                    824VUP+Wireless VPN       Antenna: fly swivel & 1/4 lam.
                               Router              Dipole, gain: 2 dBi
               BELKIN Corporation, 501 West Data transmission: Type:      Frequency band: 2400 ÷ 2483,5
       ADT Corp.,   Walnut Street Compton, CA    F5D7230-4, F5D7231-4,      MHz
9/3/2004                                                             VPR-01/2001
        Taiwan    90220, U.S.A.          Brand: Belkin, Product: 11g   Channel spacing: 5 MHz (Channel
                               DSL/Cable Router         bandwidth: 22MHz)
               Nokia Corporation/ Networks,  WCDMA Base Station: Nokia    Frequency band: 1920-1980 MHz
               Kaapelitie 4, Oulu 90630,    UltraSite WCDMA Base       (Rx); 2110-2170 MHz (Tx)      individuálne
9/3/2004
               Finland             Transceiver Station       Antenna: External, exception is   povolenie
                               Supreme, Nokia UltraSite     WCDMA MetroSite BTS, which
               Leica Geosystems AG,      Radio modem for remote      Frequency band: 2409 - 2435 MHz
9/3/2004           Heinrich Wild Strasse,     control surveying system:    Antenna: Lambda/4 with 2 dBi gain  VPR-01/2001
               Heerbrugg, CH-9435       TCPS27S             RF power: 100 mW e.i.r.p.
               Switzerland                           including antenna
               Symbol Technolog.Inc.,     802.11 a/b/g WLAN Access     Frequency band:           2400 ÷ 2483.5 MHz:
      Sporton Inter.  Anglicko/ Universal Scientific Port for RLAN: WSAP-5100/    2400 ÷ 2483.5 MHz; 5150 ÷ 5350   VPR 01/2001
9/7/2004
       Inc., Taiwan  Ind. Co., Ltd., 141, Lane 351, WSAP-5110            MHz; 5470 ÷ 5725 MHz        5150 ÷ 5350 MHz:
               Taiping Road, Sec.1, Tsao                    Antenna: 8 types against the    VPR-03/2004
               Fujitsu Siemens Computers    Notebook with integrated     Frequency band: 2400 - 2483.5
9/7/2004           GmbH, Buergermeister-Ulrich- WLAN modul: Amilo M 1425/      MHz                 VPR-01/2001
               Str. 100, D-86 199 Augsburg,  Amilo M 1425D          Antenna: Integral PIFA antenna
               Germany                             RF power: +18 dBm e.i.r.p.
               Cisco - Linksys, LLC,      Data transmission transceiver:  Frequency band: 2400 - 2483.5
9/8/2004   ECC, Taiwan   Haarlerbergpark         Linksys WVC54G V1.1       MHz                 VPR-01/2001
               Haarlerbergweg 13-19,                      Antenna: External dipole gain 3.3
               Amsterdam 1101 CH, The                      dBi
                                                                            15
      31.12.2004                                                    NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
              Cisco - Linksys, LLC,      Wireless - G Cable Gateway:    Frequency band: 2400 - 2483.5
       ADT Corp.,  Haarlerbergpark         WCG200E ver.2 (Brand:       MHz Antenna: Internal dipole gain
9/9/2004                                                             VPR-01/2001
        Taiwan   Haarlerbergweg 13-19,      Linksys)             3.5 dBi RF power: 18.48 dBm
              Amsterdam 1101 CH, The                      e.i.r.p. Modulation: 22M0G7D
              Adimos Inc., 101 lst Street,  5 GHz Wireless LAN: WVM-     Frequency band: 5150 - 5350 MHz
9/9/2004          Suite# 623, Los Altos, 94022  1101               Antenna: Integral antenna gain 5.6  VPR-03/2004
              California, USA                          dBi
                                               RF power: max. +18.5 dBm e.i.r.p.
              EMS Technologies (UK) Ltd.,   Equipment providing        Frequency band: 406.0 ÷ 406.1
              Green Lane, Ashchurch,     COSPAS/ SARSAT 406 MHz      MHz;                 individuálne
9/10/2004
              Tewkesbury, Gloucestershire,  Distress Beacons: SSAS      Antenna: Omni Directional Quarter  povolenie
              GL 20 8HD, UK          P/A 1170-A-0101          Wave Whip
              ICOM (europe) GmbH,       VHF radiotelephone for      Frequency band: Tx: 156 ÷
              Himmelgeister str. 100, D-   general communications      161.450 MHz ; Rx: 156 ÷ 163.425   nie je možné
9/14/2004
              40225 Düsseldorf, Germany    and associated equipment     MHz                 používať v SR
                              for class "D" Digital Selective  Antenna: external (PL antenna
              ICOM (europe) GmbH,       All mode HAM mobile        Frequency band:
9/21/2004         Himmelgeister str. 100, D-   transceiver class 2.13: IC-    Rx: 0.500 ÷ 29.99 MHz; 50.00     amatérske povolenia
              40225 Düsseldorf, Germany    756PROIII ICOM          ÷54.00 MHz
                                               TX: 1,80÷1,85; 3,50÷3,80;
              Jesmay Electronics Co. Ltd.,  Wireless Camera (Tx)       Frequency band: 2400 - 2483.5
      SM-Electronic, 74, Chung-Der 20th, Street   transmits video and audio     MHz
9/20/2004                                                             VPR-05/2001
       Nemecko   Tainan, Taiwan, R.O.C.     signals to the receiver (Rx):   Antenna: Omni-directional
                              SKYMASTER Wireless        RF power: 10 mW e.r.p.
              Uniwill Computer Corp., 5F,   Data transmission: Type:     Frequency band: 2400 - 2483.5
       ADT Corp.,  No. 9, Wu Chiuan Rd., Wu Gu   255KI1 (with Wireless Mini    MHz
9/20/2004                                                             VPR-01/2001
        Taiwan   Ind. Park, Taipei, Taiwan,   PCI Card: MSI, Model: MS-     Antenna: PIFA with 1.36 dBi gain
              R.O.C.             6833) Brand: Uniwill       for left antenna
              Netgear International Inc.,   Data transmission: WG111T     Frequency band: 2412 ÷ 2472 MHz
       ADT Corp.,  Atrium Court, The Ring,     Brand: NETGEAR          Antenna: Chip antenna with 2 dBi
9/21/2004                                                             VPR-01/2001
        Taiwan   Bracknell, Berkshire RG 12                    gain
              1BW, UK                              RF power: 17.68 dBm EIRP
              Ceragon Networks (UK) Ltd., 4  Point-to-Point Microwave     Frequency band: 10.7 ÷ 11.7 GHz
              Oak Tree Park, Burnt Meadow   Fixed Link equipment       Antenna: any ETSI class 1÷ 4     individuálne
9/17/2004
              Road, North Moons Moat,     transporting STM-1 data or    antenna               povolenie
              B98 9NZ, Redditch,       116 Mb/s of Fast Ethernet +    RF power: + 22 dBm to - 8 dBm
              Ceragon Networks (UK) Ltd., 4  Point-to-Point Microwave     Frequency band: 12.75 ÷ 13.25
              Oak Tree Park, Burnt Meadow   Fixed Link equipment       GHz                 individuálne
9/17/2004
              Road, North Moons Moat,     transporting STM-1 data or    Antenna: any ETSI class 1÷ 4     povolenie
              B98 9NZ, Redditch,       116 Mb/s of Fast Ethernet +    antenna
              Ceragon Networks (UK) Ltd., 4  Point-to-Point Microwave     Frequency band: 14.50 ÷ 15.35
              Oak Tree Park, Burnt Meadow   Fixed Link equipment       GHz                 individuálne
9/17/2004
              Road, North Moons Moat,     transporting STM-1 data or    Antenna: any ETSI class 1÷ 4     povolenie
              B98 9NZ, Redditch,       116 Mb/s of Fast Ethernet +    antenna
              Ceragon Networks (UK) Ltd., 4  Point-to-Point Microwave     Frequency band: 17.7 ÷ 19.7 GHz
              Oak Tree Park, Burnt Meadow   Fixed Link equipment       Antenna: any ETSI class 1÷ 4     individuálne
9/17/2004
              Road, North Moons Moat,     transporting STM-1 data or    antenna               povolenie
              B98 9NZ, Redditch,       116 Mb/s of Fast Ethernet +    Modulation /RF power:
              Ceragon Networks (UK) Ltd., 4  Point-to-Point Microwave     Frequency band: 21.2 ÷ 23.6 GHz   22,0÷22,6 GHz /
9/17/2004         Oak Tree Park, Burnt Meadow   Fixed Link equipment       Antenna: any ETSI class 1÷ 4     23,0÷23,6 GHz
              Road, North Moons Moat,     transporting STM-1 data or    antenna               individuálne
              B98 9NZ, Redditch,       116 Mb/s of Fast Ethernet +    Modulation /RF power:        povolenie
              Ceragon Networks (UK) Ltd., 4  Point-to-Point Microwave     Frequency band: 24.5 ÷ 26.5 GHz   25,080÷25,445 GHz
9/17/2004         Oak Tree Park, Burnt Meadow   Fixed Link equipment       Antenna: any ETSI class 1÷ 4     / 26,080÷26,453
              Road, North Moons Moat,     transporting STM-1 data or    antenna               GHz individuálne
              B98 9NZ, Redditch,       116 Mb/s of Fast Ethernet +    Modulation /RF power:        povolenie
              Ceragon Networks (UK) Ltd., 4  Point-to-Point Microwave     Frequency band: 27.5 ÷ 29.5 GHz   28.0525÷28.4445
9/17/2004         Oak Tree Park, Burnt Meadow   Fixed Link equipment       Antenna: any ETSI class 1÷ 4     GHz /
              Road, North Moons Moat,     transporting STM-1 data or    antenna               29.0605÷29.4525
              B98 9NZ, Redditch,       116 Mb/s of Fast Ethernet +    Modulation /RF power:        GHz individuálne
              Ceragon Networks (UK) Ltd., 4  Point-to-Point Microwave     Frequency band: 31.8 ÷ 33.4 GHz
              Oak Tree Park, Burnt Meadow   Fixed Link equipment       Antenna: any ETSI class 1÷ 4     individuálne
9/17/2004
              Road, North Moons Moat,     transporting STM-1 data or    antenna               povolenie
              B98 9NZ, Redditch,       116 Mb/s of Fast Ethernet +    Modulation /RF power:
                                                                            16
      31.12.2004                                                NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
             Ceragon Networks (UK) Ltd., 4  Point-to-Point Microwave  Frequency band: 37.0 ÷ 39.5 GHz
             Oak Tree Park, Burnt Meadow   Fixed Link equipment    Antenna: any ETSI class 1÷ 4    individuálne
9/17/2004
             Road, North Moons Moat,     transporting STM-1 data or antenna               povolenie
             B98 9NZ, Redditch,        116 Mb/s of Fast Ethernet + Modulation /RF power:
             Ceragon Networks (UK) Ltd., 4  Point-to-Point Microwave  Frequency band: 5.925 ÷ 6.425
             Oak Tree Park, Burnt Meadow   Fixed Link equipment    GHz                 individuálne
9/17/2004
             Road, North Moons Moat,     transporting STM-1 data or Antenna: any ETSI class 1÷ 4    povolenie
             B98 9NZ, Redditch,        116 Mb/s of Fast Ethernet + antenna
             Ceragon Networks (UK) Ltd., 4  Point-to-Point Microwave  Frequency band: 7.125 ÷ 7.9 GHz   7.125÷7.425 GHz a
9/17/2004        Oak Tree Park, Burnt Meadow   Fixed Link equipment    Antenna: any ETSI class 1÷ 4    7.425÷7.725 GHz -
             Road, North Moons Moat,     transporting STM-1 data or antenna               individuálne
             B98 9NZ, Redditch,        116 Mb/s of Fast Ethernet + RF power: +24 to - 6 dBm      povolenie
             Ceragon Networks (UK) Ltd., 4  Point-to-Point Microwave  Frequency band: 7.9 ÷ 8.5 GHz
             Oak Tree Park, Burnt Meadow   Fixed Link equipment    Antenna: any ETSI class 1÷ 4    nie je možné
9/17/2004
             Road, North Moons Moat,     transporting STM-1 data or antenna               prevádzkovať v SR
             B98 9NZ, Redditch,        116 Mb/s of Fast Ethernet + RF power: + 24 dBm to - 6 dBm
             Ceragon Networks (UK) Ltd., 4  Point-to-Point Microwave  Frequency band: 6.425 ÷ 7.125    6.430÷6.770 GHz /
9/17/2004        Oak Tree Park, Burnt Meadow   Fixed Link equipment    GHz                 6.770÷7.110 GHz -
             Road, North Moons Moat,     transporting STM-1 data or Antenna: any ETSI class 1÷ 4    individuálne
             B98 9NZ, Redditch,        116 Mb/s of Fast Ethernet + antenna               povolenie
             Redline Communications Inc.,   Wireless access system for Frequency band:
             302 Town Centre Boulevard,    broadband data       5470 - 5725 MHz , operating     nie je možné
9/22/2004
             Suite 100, Markham, Ontario,   transmission: AN-50e    frequencies - Starts at 5480 MHz  prevádzkovať v SR
             L3R 0E8, Canada         System, AN-30e System    and end
             Micronet Communication Inc.,   Wireless USB adapter using Frequency band: 2412 ÷2472 MHz;
      ADT Corp., 12F-1, No. 100, Min Chuan      IEEE 802.11g technology:  Antenna: Chip antenna, gain 0 dBi
9/23/2004                                                         VPR-01/2001
       Taiwan   Road, Hsin Tien, Taipei,     SP907G 54M WLAN USB     RF power: 19 dBm eirp
             Taiwan R.O.C.          ADAPTER ( Micronet )    Modulation:
             Psion Teklogix Inc., 2100    Data transmitter - receiver:Frequency band: 419 - 435 MHz,   430÷432 MHz -
9/24/2004        Meadowvale Boulevard,      7035 - TRX7370, 9150 -   Simplex               individuálne
             Mississauga, Ontario, L5N 7J9,  TRX7370           Antenna: 1 Wave, 0 dBi; 5/8 over  povolenie
             Canada                            1 Wave, 5 dBi            433,05÷434,790
             Psion Teklogix Inc., 2100   Data transmitter - receiver:  Frequency band: 419 - 435 MHz,   430÷432 MHz -
9/24/2004        Meadowvale Boulevard,     7035 - TRX7370, 9150 -     Simplex               individuálne
             Mississauga, Ontario, L5N 7J9,TRX7370            Antenna: 1 Wave, 0 dBi; 5/8 over  povolenie
             Canada                            1 Wave, 5 dBi            419÷430 MHz a
             Uniwill Computer Corp., 5F,  Notebook PC with wireless   Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
      ADT Corp., No. 9, Wu Chiuan Rd., Wu Gu   IEEE 802.11g card: 259IA2   MHz;
9/27/2004                                                         VPR-01/2001
       Taiwan   Ind. Park, Taipei, Taiwan,  Uniwill (with wireless card:  Antenna: PIFA antenna, gain 1.72
             R.O.C.            Intel WM3B2200BG )       dBi
             Jesmay Electronics Co. Ltd., Wireless Camera transmitting Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
     SM-Electronic, 74, Chung-Der 20th, Street  video and audio signals to the MHz
9/29/2004                                                         VPR-05/2001
      Nemecko   Tainan, Taiwan, R.O.C.    monitor: SKYMASTER EDP- Antenna: Omni-directional
                            No. 24030 Wireless monitor   RF power: 10 mW EIRP
       Intertek  Arcadyan Technology Corp.,  54Mbps Wireless 4-port     Frequency band: 2414 ÷ 2472
9/27/2004   Testing,  4F, No. 9, Park Avenue II,  Router with build-in ADSL   MHz;                VPR-01/2001
        Taiwan   Science-based Industrial   Modem: 3Com OfficeConnect Antenna: Monopole antenna, gain
             Park, Hsinchu 300, Taiwan,  ADSL Wireless 11g       1.2 dBi
             Motorola CGISS, UK/ Motorola Private mobile and desktop   Frequency band: 403 - 440 MHz
             Malaysia SDN BHD Motor,   radio: MM504AA, MM504BA Type of modulation:Phase          nie je možné
9/29/2004
             Bayan Lepas Technoplex                   modulation             prevádzkovať v SR
             Industrial Park, 11900                   Channel spacing:12,5 kHz, 20 kHz
             Motorola CGISS, UK/ Motorola Private mobile and desktop   Frequency band: 136 - 162 MHz    150,050 ÷ 150,9875
9/29/2004         Malaysia SDN BHD Motor,   radio: MM304AA, MM304BA Type of modulation:Phase          MHz; 152,9375 ÷
             Bayan Lepas Technoplex                   modulation             153,5625 MHz;
             Industrial Park, 11900                   Channel spacing:12,5 kHz, 20 kHz  156,025 ÷ 157,425 /
             Motorola CGISS, UK/ Motorola Private mobile portable two  Frequency band: 136 - 162 MHz    150,050 ÷ 150,9875
9/29/2004         Malaysia SDN BHD Motor,   way radio: PP302CA,      Type of modulation:Phase      MHz; 152,9375 ÷
             Bayan Lepas Technoplex    PP302FA, PP302HA,       modulation             153,5625 MHz;
             Industrial Park, 11900    PG302CA            Channel spacing:12,5 kHz, 20 kHz  156,025 ÷ 157,425 /
       Intertek  Arcadyan Technology Corp.,  54Mbps Wireless (IEE 802    Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
9/29/2004   Testing,  4F, No. 9, Park Avenue II,  11b/g) 4-port Router with   MHz;                VPR-01/2001
        Taiwan   Science-based Industrial   build-in ADSl modem: 4     Antenna: Dipole antenna, gain 2.0
             Park, Hsinchu 300, Taiwan,  Ethernet Port Router with   dBi
                                                                        17
      31.12.2004                                                  NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
              Maxon Systems (Thailand)    Transceiver for alarm, capture Frequency band: V2: 147÷174     146,0 ÷ 149,9 MHz (
      Maxon Europe Co., Ltd, 1/5 Moo 5, Rojana    or telemetry applications:   MHz; U1: 400÷430 MHz; U2: 440    RR-13-06 ); 448,010
10/1/2004
       Limited, UK Industrial Park, Rojana Road,   DM70              ÷ 470 MHz              ÷ 449,990 MHz;
              Kanham Sub District, U-Thai                  Antenna: external          450,0 ÷ 451,3
              Maxon Systems (Thailand)    Transceiver for alarm, capture Frequency band: 400 ÷ 430 MHz
      Maxon Europe Co., Ltd, 1/5 Moo 5, Rojana    or telemetry applications:   Antenna: external          nie je možné
10/1/2004
       Limited, UK Industrial Park, Rojana Road,   DM70 U1            RF power: 1 / 5 W programmable   používať v SR
              Kanham Sub District, U-Thai                  Modulation: FSK (F1D), FFSK
              Maxon Systems (Thailand)    Transceiver for alarm, capture Frequency band: 440 ÷ 470 MHz    440-448 MHz
      Maxon Europe Co., Ltd, 1/5 Moo 5, Rojana    or telemetry applications:   Antenna: external          (ERPmax - 2W,
10/1/2004
       Limited, UK Industrial Park, Rojana Road,   DM70 U2            RF power: 1 / 5 W programmable   channel spacing
              Kanham Sub District, U-Thai                  Modulation: FSK (F1D), FFSK     12,5 kHz ):
              Maxon Systems (Thailand)    PMR Handset for two-way    Frequency band: 440 ÷ 470 MHz    448,010 ÷ 449,990
      Maxon Europe Co., Ltd, 1/5 Moo 5, Rojana    speech communication: SL    Antenna: 1/4 Wave Whip & Helical  MHz; 450,0 ÷
10/1/2004
       Limited, UK Industrial Park, Rojana Road,   100 U2, SL 100K U2 (with    RF power: 1 ÷ 5 W          451,3/460,0 ÷ 461,3
              Kanham Sub District, U-Thai  additional signalling module) Modulation: Angle          MHz; 455,75 ÷
              Maxon Systems (Thailand)    PMR Handset for two-way    Frequency band: 136 ÷ 162 MHz    150,050 ÷
      Maxon Europe Co., Ltd, 1/5 Moo 5, Rojana    speech communication: SL    Antenna: 1/4 Wave Whip or Helical  150,9875MHz;
10/1/2004
       Limited, UK Industrial Park, Rojana Road,   100 V1             RF power: 1 ÷ 5 W          152,9375 ÷
              Kanham Sub District, U-Thai                  Modulation: FM/PM          153,5625MHz;
              Maxon Systems (Thailand)    PMR Handset for two-way    Frequency band: 146 ÷ 174 MHz    150,050 ÷
      Maxon Europe Co., Ltd, 1/5 Moo 5, Rojana    speech communication: SL    Antenna: Helical          150,9875MHz;
10/1/2004
       Limited, UK Industrial Park, Rojana Road,   100 V2, SL 100K V2 (with    RF power: 1 ÷ 5 W          152,9375 ÷
              Kanham Sub District, U-Thai  additional signalling module) Modulation: Angle          153,5625MHz;
              Maxon Systems (Thailand)    PMR Handset for two-way    Frequency band: 400 ÷ 440 MHz
      Maxon Europe Co., Ltd, 1/5 Moo 5, Rojana    speech communication: SL 55 Antenna: 1/4 Wave Whip & Helical    nie je možné
10/1/2004
       Limited, UK Industrial Park, Rojana Road,   U1 with new PA fitted with   RF power: 1 ÷ 5 W          používať v SR
              Kanham Sub District, U-Thai  SOP55-01 (optional); SL 25   Modulation: Angle
              Maxon Systems (Thailand)    PMR Handset for two-way    Frequency band: 440 ÷ 470 MHz    448,010 ÷
      Maxon Europe Co., Ltd, 1/5 Moo 5, Rojana    speech communication: SL 55 Antenna: 1/4 Wave Whip & Helical    449,990MHz; 450,0
10/1/2004
       Limited, UK Industrial Park, Rojana Road,   U2 with new PA fitted with   RF power: 1 ÷ 5 W          ÷ 451,3 / 460,0 ÷
              Kanham Sub District, U-Thai  SOP55-01 (optional); SL 25   Modulation: Angle          461,3MHz; 455,75 ÷
              Maxon Systems (Thailand)    PMR Handset for two-way    Frequency band: 146 ÷ 174 MHz    150,050 ÷
      Maxon Europe Co., Ltd, 1/5 Moo 5, Rojana    speech communication: SL 55 Antenna: 1/4 Wave Whip or Helical   150,9875MHz;
10/1/2004
       Limited, UK Industrial Park, Rojana Road,   V2 with new PA fitted with   RF power: 1 ÷ 5 W          152,9375 ÷
              Kanham Sub District, U-Thai  SOP55-01 (optional); SL 25   Modulation: FM/PM 8K5G3EJN /    153,5625MHz;
              ELITEGROUP COMPUTER,      Data transmission:       Frequency band: 2400 - 2483.5
      Sporton Inter. SYSTEMS Co. Ltd., 2F, No.    GREEN220            MHz
9/27/2004                                                           VPR-01/2001
       Inc., Taiwan 22, Alley 38, Lane 91, Sec. 1,                 Antenna: PIFA (Gain: 2.98 dBi)
              Nei Hu Rd, Taipei, Taiwan                   RF power: 802.11b: 19.98 dBm
              Fujitsu Siemens Computers    Notebook with integrated    Frequency band: 2400 - 2483.5
9/27/2004         GmbH, Buergermeister-Ulrich-  WLAN modul: Amilo A 7640W MHz                   VPR-01/2001
              Str. 100, D-86 199 Augsburg,                  Antenna: Integral PIFA antenna,
              Germany                            antenna gain: 0.73 dBi
              Invent-tech Ent. Ltd., Hong   Wireless Babyphone       Frequency band: 40.660 ÷ 40.700
      SM-Electronic, Kong              transmitting audio signals   MHz
9/28/2004                                                           VPR-05/2001
        Nemecko                   for baby care: SKYMASTER Antenna: Integral antenna
                              EDP-No. 4752 Wireless     RF power: 10 mW EIRP
              Chantry Networks, 1900     Broadband Radio Access     Frequency band: 5.15 - 5.35 GHz   5.15 - 5.35 GHz -
      International  Minnesota Court, Suite 125,  Point (for Home, Office and  (Indoor use only); 5.470 - 5.725  VPR-03/2004;
9/28/2004
      Approvals, UK  Mississauga, Toronto, Ontario Industrial Use): BP200e     GHz                 5470 ÷ 5725 MHz -
              L5N 3C9, Canada        (External Antenna); BP200i   Antenna:              nie je možné
              Buffalo Inc., 4-15, Shibata  Data transmission: WLI2-PCI- Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
      Advance Data  Hondori, Minami-ku, Nagoya   G54S Brand: BUFFALO      MHz
9/29/2004                                                           VPR-01/2001
      Tech., Taiwan  457-8520, Japan                        Antenna: Dipole antenna with 1.8
                                             dBi gain
       Phoenix    TENOVIS GmbH & Co. KG,     Cordless Bluetooth Phone:   Frequency band: 2400 ÷ 2481 MHz
9/29/2004   TestLab    Kleyerstrasse 94, Frankfurt am Integral Blue Voice L Brand  Antenna: Integrated Antenna     VPR-01/2001
      GmbH, Nemec   Main, Germany         name: Tenovis         RF power: 15.66 dBm EIRP
                                             Channel spacing: 1MHz
              Cisco - Linksys, LLC,     Dual-Band Wireless A+G PCI Frequency band: 2412 ÷ 2472       2412 ÷ 2472 MHz -
      Advance Data  Haarlerbergpark        Adapter used in WLAN: Dual- MHz; 5150 ÷ 5350 MHz; 5470 ÷      VPR-01/2001;
9/30/2004
      Tech., Taiwan  Haarlerbergweg 13-19,     Band Wireless A+G PCI     5725 MHz              5150 ÷ 5350 MHz -
              Amsterdam 1101 CH, The     Adapter Linksys WMP55AG    Channel spacing: 5 MHz; 20 MHz   VPR-03/2004;
                                                                          18
      31.12.2004                                                  NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
              Bircher Reglomat AG,       Low power motion detector  Frequency band: 24.00 ÷ 24.25
10/1/2004          Wiesengasse 20, CH-8222      for non navigating      GHz 1 (Tx/Rx)            VPR-05/2001
              Beringen, Schaffhausen,      radiodetermination: Merkur, Antenna: Integrate planar antenna
              Switzerland            Merkur M, Merkur SE     structures (Patches)
              Bircher Reglomat AG,       Low power motion detector forFrequency band: 9.34 - 9.36 GHz
10/1/2004          Wiesengasse 20, CH-8222      non navigating        1 (Tx/Rx)              VPR-05/2001
              Beringen, Schaffhausen,      radiodetermination: Luna+  Antenna: Integral (planar antenna
              Switzerland            31/X1            structures)
              Bircher Reglomat AG,       Low power motion detector  Frequency band: 24.00 ÷ 24.25
10/1/2004          Wiesengasse 20, CH-8222      for non navigating      GHz 1 (Tx/Rx)            VPR-05/2001
              Beringen, Schaffhausen,      radiodetermination: Mars/31, Antenna: Integrated rectangular
              Switzerland            Mars DR/31, RK 22, RK 31,  horn antenna
              Motorola CGISS, UK/        Mobile transceiver for use inFrequency band: 380 ÷ 430 MHz    380.0÷385.0 /
10/1/2004          Motorola, Malaysia SDN BHD    TETRA radio systems: MT912  Antenna: helical fixed       390÷395 MHz and
                               (MTM700)           RF power: 3 W into 50 Ohm      410÷420 / 420÷430
                                              Modulation: ¶/4 DQPSK        MHz - individuálne
              Micas AG, Turleyring 18, D-    Motion detection (Short   Frequency band: 5.8 GHz ISM-
10/1/2004          09376 Oelsnitz/Erzg., Nemecko   Range Device): McWAVE    Range, 5.8 GHz ± 75 MHz       VPR-05/2001
                               Light            Antenna: Integrated patch antenna
                                              RF power: < 5 mW
             Nortel Networks Inc., 4655     WLAN-Mobile Adapter with   Frequency band: 2400 ÷ 2483.5    2400 ÷ 2483.5 MHz -
      Advance Data Great America Parkway; Santa     IEEE 802.11a/b/g       MHz; 5150 ÷ 5350 MHz; 5470 ÷    VPR-01/2001;
10/1/2004
      Tech., Taiwan Clara, CA 95054, USA        technologies: WLAN-Mobile  5725 MHz              5150 ÷ 5350 MHz -
                               Adapter 2202 Nortel     Channel spacing: 5 MHz; 20 MHz   VPR-03/2004;
             Arcadyan Technology Corp.,     U.S. Robotics 802.11g 54   Frequency band: 2400 - 2483.5
      Advance Data 4F, No. 9, Park Avenue II,      Mbps USB Adapter (Data    MHz
10/4/2004                                                           VPR-01/2001
      Tech., Taiwan Science-based Industrial      transmission): USR805422,  Mode of operation: Half-Duplex
             Park, Hsinchu 300, Taiwan,     USR015422 Trade name:    Antenna: PCB antenna (Gain 1.43
             Arcadyan Technology Corp.,     U.S. Robotics 802.11g 54   Frequency band: 2400 - 2483.5
      Advance Data 4F, No. 9, Park Avenue II,      Mbps USB Router (Data    MHz
10/4/2004                                                           VPR-01/2001
      Tech., Taiwan Science-based Industrial      transmission): USR805462,  Mode of operation: Half-Duplex
             Park, Hsinchu 300, Taiwan,     USR015462 Trade name:    Antenna: Dipole antenna (Gain 2.0
             Alpha Networks, Inc., Taiwan    Data communication: DWL-   Frequency band: 2412 - 2472 MHz
      D-Link Corp.,                   G650             Antenna: Printed antenna Gain: 0
10/4/2004                                                           VPR-01/2001
        Taiwan                                   dBi
                                              RF power: 19.80 dBm e.i.r.p.
              Alpha Networks, Inc., Taiwan   Data communication: DWL-   Frequency band: 2412 - 2472 MHz
      D-Link Corp.,                   G630             Antenna: Printed antenna Gain: 0
10/4/2004                                                           VPR-01/2001
        Taiwan                                   dBi
                                              RF power: 19.80 dBm e.i.r.p.
             SofaWare Technologies Ltd., 3    Data transmission: SBXW -  Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
      Advance Data Hilazon St., Ramat-Gan,       166LHGE-4          MHz
10/5/2004                                                           VPR-01/2001
      Tech., Taiwan 52522, Israel                          Antenna: Dipole antenna with 2
                                              dBi gain
             Cisco - Linksys, LLC,        Dual-Band Wireless A+G    Frequency band: 2412 ÷ 2472     2412 ÷ 2472 MHz -
      Advance Data Haarlerbergpark           Notebook Adapter used in   MHz; 5150 ÷ 5350 MHz; 5470 ÷    VPR-01/2001;
10/7/2004
      Tech., Taiwan Haarlerbergweg 13-19,        WLAN: Dual-Band Wireless   5725 MHz              5150 ÷ 5350 MHz -
             Amsterdam 1101 CH, The       A+G Notebook Adapter     Channel spacing: 5 MHz; 20 MHz   VPR-03/2004;
             Motorola Inc., 600N. US       Dual mode voice/data     Frequency band: 5.15 - 5.35 GHz
10/7/2004         Highway 45, Room MW113,       terminal: CN620       Antenna: Internal antenna      VPR-03/2004
             Libertyville, 60048 Illinois, USA                RF power: 44.1 mW ERP
                                              Modulation: BPSK, QPSK,
             Psion Teklogix Inc., 2100      Data transmitter - receiver: Frequency band: 435 - 451 MHz,   440-448 MHz - RF
10/7/2004        Meadowvale Boulevard,        7035 - TRX7370, 9150 -    Simplex               power 0.5W,
             Mississauga, Ontario, L5N 7J9,    TRX7370           Antenna: 1 Wave, 0 dBi; 5/8 over  channel spacing
             Canada                              1 Wave, 5 dBi            12.5 kHz -
             Psion Teklogix Inc., 2100      Data transmitter - receiver: Frequency band: 435 - 451 MHz,   440-448 MHz - RF
 10/7/2004        Meadowvale Boulevard,        7035 - TRX7370, 9150 -    Simplex               power 1W, channel
             Mississauga, Ontario, L5N 7J9,    TRX7370           Antenna: 1 Wave, 0 dBi; 5/8 over  spacing 12.5 kHz -
             Canada                              1 Wave, 5 dBi            individuálnwe
             Uniwill Computer Corp., 5F,     Data transmission: Type:   Frequency band: 2400 - 2483.5
      Advance Data No. 9, Wu Chiuan Rd., Wu Gu      255IA1 (with wireless card: MHz
10/11/2004                                                           VPR-01/2001
      Tech., Taiwan Ind. Park, Taipei, Taiwan,       Intel WM3B2200BG) Brand: Antenna: PIFA with 1.72 dBi gain
             R.O.C.                Uniwill Series models:    RF power: 16.03 dBm e.i.r.p.
                                                                           19
       31.12.2004                                                    NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
             Philips Consumer Electronics,   Wireless Music Receiver     Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
      Advance Data B.V., Building SBP-6, Glaslaan   using IEEE 802.11b        MHz;
10/4/2004                                                             VPR-01/2001
      Tech., Taiwan 2, 5616 LW Eindhoven, The     technology: Philips SL50i/00,  Antenna: Internal, Multilayer Chip
             Netherlands            SL50i/05             antenna, gain 2 dBi
             Uniwill Computer Corp., 5F,    Notebook PC with wireless    Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
      Advance Data No. 9, Wu Chiuan Rd., Wu Gu     IEEE 802.11g card: 259II1    MHz;
 10/7/2004                                                            VPR-01/2001
      Tech., Taiwan Ind. Park, Taipei, Taiwan,     Uniwill (with wireless card:   Antenna: PIFA antenna, gain 1.72
             R.O.C.               Intel WM3B2200BG )        dBi
             Uniwill Computer Corp., 5F,    Notebook with wireless IEEE   Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
      Advance Data No. 9, Wu Chiuan Rd., Wu Gu     802.11g Mini PCI Card:      MHz;
 10/8/2004                                                            VPR-01/2001
      Tech., Taiwan Ind. Park, Taipei, Taiwan,     245TI0 Uniwill (with Wireless  Antenna: PIFA antenna, gain 0.99
             R.O.C.               Mini PCI Card: MSI, model    dBi
             Fujitsu Limited, 1405, Ohmaru,   Wireless Mini PCI Card with        IEEE 802.11b/g       2412 ÷ 2472 MHz -
      Advance Data Inagi-shi, Tokyo, Japan       IEEE 802.11a/b/g         IEEE 802.11a             VPR-01/2004;
10/11/2004
      Tech., Taiwan                  technologies (with TCP and    Frequency band: 2412 ÷ 2472     5150 ÷ 5350 MHz -
                              DFS): WLL4030 (for FUJITSU    MHz; 5150 ÷ 5350 MHz; 5470 ÷     VPR-03/2004;
               Alpha Networks, Inc., Taiwan Wireless Access Point with    Frequency band: 2412 ÷ 2472
       D-Link Corp.,                 IEEE 802 11g technology:     MHz;
10/12/2004                                                            VPR-01/2001
        Taiwan                   IEEE 802 11g Wireless      Antenna: Dipole antenna, gain 2.0
                              Access Point model: DWL-     dBi
               Alpha Networks, Inc., Taiwan Wireless PCI Adapter with    Frequency band: 2412 ÷ 2472
       D-Link Corp.,                 IEEE 802 11g technology:     MHz;
10/12/2004                                                            VPR-01/2001
        Taiwan                   IEEE 802 11g Wireless PCI    Antenna: Dipole antenna, gain 1.8
                              Adapter model: DWL-G510     dBi
               Alpha Networks, Inc., Taiwan Wireless PCI Adapter with    Frequency band: 2412 ÷ 2472
       D-Link Corp.,                 IEEE 802 11g technology:     MHz;
10/13/2004                                                            VPR-01/2001
        Taiwan                   IEEE 802 11g Wireless PCI    Antenna: Dipole antenna, gain 1.8
                              Adapter model: DWL-G520     dBi
       Phoenix Test -  PHOENIX CONTACT        Industrial modem (for      Frequency band: 2403.2 ÷ 2479.9
10/13/2004  Lab GmbH,    GmbH&Co.KG,          transmission 4 digital/ 2    MHz;                 VPR-01/2001
        Nemecko    Flachsmarktstr. 8, D-32825  analog signals) - Bluetooth   Antenna: external antennas; Omni
               Blomberg, Germany       technology: Bluetooth      0 dBi, Omi 7 dBi, Planar 6 dBi
               Maxon Systems (Thailand)   Transceiver for two-way     Frequency band: 148 ÷ 174 MHz    146,0÷149,9MHz;
       Maxon Europe   Co., Ltd, 1/5 Moo 5, Rojana  speech communication /      RF power: 1 ÷ 25 W          150,050÷150,9875M
10/14/2004
       Limited, UK   Industrial Park, Rojana Road, Data Radio Transceiver:     Modulation: Angle          Hz;
                Kanham Sub District, U-Thai PM100 V2, PM160 V2 /       (frequency/phase) 8K5/14K0/16K0   152,9375÷153,5625M
               Maxon Systems (Thailand)   Transceiver for two-way     Frequency band: 440 ÷ 470 MHz    440÷448 MHz;
       Maxon Europe   Co., Ltd, 1/5 Moo 5, Rojana  speech communication:      RF power: 1 ÷25 W          448,010÷449,990
10/14/2004
       Limited, UK   Industrial Park, Rojana Road, PM100 U2, PM160 U2        Modulation: Angle          MHz;
                Kanham Sub District, U-Thai                  (frequency/phase) 8K5/14K0/16K0   450,0÷451,3/460,0÷4
               Lexmark International, Inc., Wireless Print Server: 4032-   Frequency band: 2400 - 2483.5
       TGC Comm.    740 West New Circle Road,   2W1 Brand: Lexmark N4050e    MHz
10/14/2004                                                            VPR-01/2001
       AB, Švédsko   Lexington, KY, USA      Wireless Print Server      Antenna: Internal 3 dBi
                                               RF power: 20 dBm e.i.r.p.
               Lexmark International, Inc., Wireless Print Adapter: 4032- Frequency band: 2400 - 2483.5
       TGC Comm.    740 West New Circle Road,   dW1 Brand: DELL 3300       MHz
10/14/2004                                                            VPR-01/2001
       AB, Švédsko   Lexington, KY, USA      Wireless Print Adaptet      Antenna: Internal 3 dBi
                                               RF power: 20 dBm e.i.r.p.
               Fujitsu Ten Limited, 2-28,  Intrusion detection for vehicle: Frequency band: 24.12 - 24.18
       UL Apex Co.   Gosho-dori 1-chome, Hyogo-  FTL313              GHz
10/14/2004                                                            VPR-05/2001
       Ltd., Japan   ku, Kobe 652-8510, Japan                    Antenna: Internal 0 dBi, Patch
                                               antenna 8dBi
               ViewSonic Corp., 381 Brea   Data transmission: VS10259, Frequency band: 2400 - 2483.5
       Advance Data   Canyon Rd., Walnut,      WPCC100 Brand: ViewSonic MHz
10/12/2004                                                            VPR-01/2001
       Tech., Taiwan  California, USA                        Antenna: Printed Dipole antenna
                                               with 0dBi gain
               ViewSonic Corp., 381 Brea   Data transmission: VS10276, Frequency band: 2400 - 2483.5
       Advance Data   Canyon Rd., Walnut,      WR100 Brand: ViewSonic      MHz
10/12/2004                                                            VPR-01/2001
       Tech., Taiwan  California, USA                        Antenna: Monopole antenna with
                                               2dBi gain
               Maxon Systems (Thailand)   Transceiver for two-way     Frequency band: 400 ÷ 440 MHz
       Maxon Europe   Co., Ltd, 1/5 Moo 5, Rojana  speech communication:      RF power: 1 ÷ 25 W          nie je možné
10/13/2004
       Limited, UK   Industrial Park, Rojana Road, PM100 U1/PM160 U1        Modulation: G3E (FM/PM)       prevádzkovať v SR
                Kanham Sub District, U-Thai                  Channel spacing: 12,5 / 20 / 25
                                                                            20
       31.12.2004                                                    NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
              BELKIN Corporation, 501 West Data transmission: F5D7001     Frequency band: 2400 - 2483.5
       Advance Data Walnut Street Compton, CA   Brand: BELKIN            MHz
10/13/2004                                                             VPR-01/2001
       Tech., Taiwan 90220, U.S.A.                          Antenna: Dipole antenna with 1.8
                                              dBi gain
        Bay Area   Proxim Corporation, 935     Data transmission: 8482-XXX Frequency band:              2400 ÷ 2483.5 MHz:
10/14/2004  Compliance   Stewart Drive, Sunnyvale, CA                  2412 ÷ 2472 MHz; 5.15 ÷ 5.35      (max eirp 20 dBm):
        Lab., USA   94085, USA                           GHz; 5.47 ÷ 5.725 GHz         VPR-01/2001;
                                              Antenna: external 5Bi         5150 ÷ 5350 MHz:
               Alpha Networks, Inc., Taiwan  Data communication: IEE    Frequency band: 2412 - 2472 MHz
       D-Link Corp.,                  802.11g Wireless ADSL     Antenna: Detachable external
10/15/2004                                                             VPR-01/2001
        Taiwan                    Router, Model number: DSL- dipole antenna, 2 dBi
                               G664T             RF power: 14.5 dBm e.i.r.p.
               Alpha Networks, Inc., Taiwan  Data communication: IEE    Frequency band: 2412 - 2472 MHz
       D-Link Corp.,                  802.11g Wireless Access    Antenna: Dipole antenna
10/15/2004                                                             VPR-01/2001
        Taiwan                    Point, Model number: DWL-   2dBi/5dBi, Printed antenna 0 dBi
                               2200 AP            RF power: 19.2 dBm e.i.r.p.
               Alpha Networks, Inc., Taiwan  Data communication: IEE    Frequency band: 2412 - 2472 MHz
       D-Link Corp.,                  802.11g Wireless USB      Antenna: Chip antenna, 0 dBi
10/15/2004                                                             VPR-01/2001
        Taiwan                    Adapter, Model number:     RF power: 17.83 dBm e.i.r.p.
                               DWL-G122            Modulation:
               Alpha Networks, Inc., Taiwan  Data communication:      Frequency band: 2412 - 2472 MHz
       D-Link Corp.,                  Wireless Media Player, Model Antenna: Dipole antenna 2dBi
10/15/2004                                                             VPR-01/2001
        Taiwan                    number: DSM-320        RF power: 16.78 dBm e.i.r.p.
                                              Modulation:
               Canon Inc., 3-30-2       Wireless transmission from   Frequency band: DS508151 (13
       UL Apex Co.   Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo   digital camera to the FTP   channels): 2412 ÷ 2472 MHz;
10/14/2004                                                             VPR-01/2001
       Ltd., Japan  146-8501, Japan         server in wireless LAN ( IEEE       DS508152 (11
                               802 11b/g) or Ethernet LAN   channels): 2412 ÷ 2462 MHz
             Maxon Systems (Thailand)      PMR 446: SL25 PMR446      Frequency band: 446.0 ÷ 446.1
      Maxon Europe Co., výrobný závod: Maxon                      MHz
10/14/2004                                                             VPR-08/2003
      Limited, UK Systems (Thailand) Co. Ltd.,                    Antenna: Integral 1/4 Wave Whip
             Thailand notifier: Maxon                      antenna
             Uniwill Computer Corp., 5F,     LCD PC (with wireless Mini   Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
      Advance Data No. 9, Wu Chiuan Rd., Wu Gu     PCI Card): L19IA0 (with    MHz;
10/15/2004                                                             VPR-01/2001
      Tech., Taiwan Ind. Park, Taipei, Taiwan,     wireless Mini PCI Card: Intel, Antenna: PIFA gain 1.12 dBi for
             R.O.C.               model: WM3B2200BG)       left antenna, PIFA gain 0.89 dBi for
             Motorola Inc., 600N. US       Dual-mode voice/data      Frequency band: 2412 ÷ 2472
10/14/2004        Highway 45, Room MW113,       terminal with IEEE 802.11b /  MHz;                  VPR-01/2001
             Libertyville, 60048 Illinois, USA  Bluetooth / GSM technology: Antenna: internal 2.7 dBi gain
                               WQ3-4411A11 ( MPx )      RF power: 16.6 dBm EIRP
       LGA QualiTest Nintendo of Europe GmbH,     Wireless data link between   Frequency band: 2426.1908 MHz     2400 ÷ 2483.5 GHz -
10/15/2004   GmbH,   Nemecko/ Nintendo Co., Ltd.,   game units: GAMEBOY      and 2456.5181 MHz           VPR-05/2001
        Nemecko   Japan               ADVANCE WIRELESS        Antenna: Integral           2456.5181 GHz - nie
                               ADAPTER AGB-015        RF power: 10 mW EIRP          je povolené
              Uniwill Computer Corp., 5F,    Notebook with wireless IEEE Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
       Advance Data No. 9, Wu Chiuan Rd., Wu Gu    802.11g Mini PCI Card:     MHz;
10/18/2004                                                             VPR-01/2001
       Tech., Taiwan Ind. Park, Taipei, Taiwan,    255KI2 Uniwill (255KI3,    Antenna: PIFA gain 1.36 dBi for
              R.O.C.              255KI4, …255KI9 and      left antenna, PIFA gain -0.53 dBi
         TNO    Giant Multinational Ltd., 9/F   PMR 446: E5502 Giant      Frequency band: 446.00625 ÷
10/19/2004  Electronic, Elite Industrial Building, Nan                  446.09375 MHz             VPR-08/2003
        Holandsko Shan Road, Nan Shan                        Antenna: Integral
              District, 518052 Shenzen,                    RF power: max 400 mW ERP
         TNO    Giant Multinational Ltd., 9/F   PMR 446: T5502 Motorola    Frequency band: 446.00625 ÷
10/19/2004  Electronic, Elite Industrial Building, Nan                  446.09375 MHz             VPR-08/2003
        Holandsko Shan Road, Nan Shan                        Antenna: Integral
              District, 518052 Shenzen,                    RF power: max 400 mW ERP
         TNO    Giant Multinational Ltd., 9/F   PMR 446: T5622 Motorola    Frequency band: 446.00625 ÷
10/20/2004  Electronic, Elite Industrial Building, Nan                  446.09375 MHz             VPR-08/2003
        Holandsko Shan Road, Nan Shan                        Antenna: Integral
              District, 518052 Shenzen,                    RF power: max 400 mW ERP
         TNO    Giant Multinational Ltd., 9/F   PMR 446: E5622 Giant      Frequency band: 446.00625 ÷
10/20/2004  Electronic, Elite Industrial Building, Nan                  446.09375 MHz             VPR-08/2003
        Holandsko Shan Road, Nan Shan                        Antenna: Integral
              District, 518052 Shenzen,                    RF power: max 400 mW ERP
                                                                             21
       31.12.2004                                                  NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
         TNO      Uniden Europe, Belgium/      PMR 446: PMR845-2CK    Frequency band: 446.00625 ÷
10/22/2004  Electronic,   Uniden Corporation, 2-12-17    Uniden           446.09375 MHz            VPR-08/2003
       Holandsko    Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo,                 Antenna: Integral
                104 8512, Japan                       RF power: max 500 mW ERP
         TNO      Uniden Europe, Belgium/     PMR 446: PMR885-2CKHS    Frequency band: 446.00625 ÷
10/22/2004  Electronic,   Uniden Corporation, 2-12-17   Uniden            446.09375 MHz            VPR-08/2003
       Holandsko    Hatchobori, Chuo-ku, Tokyo,                 Antenna: Integral
                104 8512, Japan                       RF power: max 500 mW ERP
                Fujitsu Siemens Computers,   Notebook with integrated   Frequency band: 2.4 GHz (2400 -   2.4 GHz (2400 -
10/20/2004           Buergermeister-Ulrich-Str. 100, WLAN and Bluetooth modul:  2483.5 MHz); 5 GHz ( 5150 -     2483.5 MHz) - VPR-
                D-86 199 Augsburg, Germany   Lifebook T4010/ Lifebook   5350                01/2001;
                                T4010D            MHz; 5470 - 5725 MHz)        5150 - 5350 MHz -
                Fujitsu Siemens Computers,   Notebook with integrated   Frequency band: 2.4 GHz (2400 -   2.4 GHz (2400 -
10/20/2004           Buergermeister-Ulrich-Str. 100, WLAN and Bluetooth modul:  2483.5 MHz); 5 GHz ( 5150 -     2483.5 MHz) - VPR-
                D-86 199 Augsburg, Germany Stylistic ST5020/ Stylistic    5350                01/2001;
                                ST5020D           MHz; 5470 - 5725 MHz)        5150 - 5350 MHz -
                RACOM, s.r.o., Mírová 1283,   Rádiomodem na prenos dát:  Frekvenčné pásmo: 380 ÷ 470     010÷449,990
10/21/2004           592 31 Nové Město na      MR 400            MHz ( kanálový raster 12,5/25 kHz  MHz;
                Moravě, Česká republika                   )                  450,0÷451,3/460,0÷4
                                              Anténa: externá           61,3   MHz;
                Cellink Co. Ltd., Taiwan    Wireless Headset for     Frequency band: 2402 ÷ 2480
       SM-Electronic,                  communication with GSM    MHz
10/25/2004                                                           VPR-01/2001
        Nemecko                     handy: SKYMASTER       Antenna: Integral antennal
                                Bluetooth Headset EDP-No.  RF power: 1 mW EIRP
                Pacific Crest Corporation, 990 Radio modem transceiver    Frequency band: 430 MHz - 470    430-432 MHz - RF
10/21/2004           Richard Ave, Suite 110, Santa used to provide UHF data    MHz Range by model: 430-440     power 0.5W, channel
                Clara, California 95050, USA  communications for use in  MHz,                spacing 25 kHz -
                                GPS assisted survey     440-450 MHz, 450-460 MHz, 460-   individuálne
                ARIMA Computer Corp., No.    Data transmission: WMIB-   Frequency band: 2412 - 2472 MHz
       Advance Data   758, Sec. 4, Bade Road,     114G (Brand: Arima)     Antenna: Inverted-F antenna with
10/22/2004                                                           VPR-01/2001
       Tech., Taiwan   Taipei, Taiwan, R.O.C.                    2.86 dBi
                                              RF power: 18.29 dBm e.i.r.p.
                Uniwill Computer Corp., 5F,   Data transmission: Type:   Frequency band: 2400 - 2483.5
       Advance Data   No. 9, Wu Chiuan Rd., Wu Gu L19IAA (with wireless Mini    MHz
10/22/2004                                                           VPR-01/2001
       Tech., Taiwan   Ind. Park, Taipei, Taiwan,   PCI card: Intel, model:   Antenna: PIFA with 1.12 dBi gain
                R.O.C.             WM3B2200BG) Brand: Uniwill for left antenna
                Cisco - Linksys, LLC,      Wireless-G USB Network    Frequency band: 2412 ÷ 2472 MHz
       Advance Data   Haarlerbergpark         Adapter in a Wireless LAN:  Channel spacing: 5 MHz
10/26/2004                                                           VPR-01/2001
       Tech., Taiwan   Haarlerbergweg 13-19,      Linksys WUSB54G ver. 4 /   Antenna: Dipole antenna with 0
                Amsterdam 1101 CH, The     Wireless-G USB Network    dBi gain
                BELKIN Corporation, 501 West Data transmission: F5D7633- Frequency band: 2412 - 2472 MHz
       Advance Data   Walnut Street Compton, CA    4 (Brand: BELKIN)      Antenna: Dipole antenna with 2
10/27/2004                                                           VPR-01/2001
       Tech., Taiwan   90220, U.S.A.                        dBi gain
                                              RF power: 16.37 dBm e.i.r.p.
                Sitecom Europe B.V.,      Data transmission: WL-124,  Frequency band: 2400 - 2483.5
10/29/2004           Lichtenauerlaan 222,      brand: Sitecom        MHz                 VPR-01/2001
                Rotterdam 3062 ME, The                    Antenna: Integral, gain + 3 dBi
                Netherlands                         RF power: +20 dBm EIRP max.
                Uniwill Computer Corp., 5F,   Data transmission: Type:   Frequency band: 2400 - 2483.5
       Advance Data   No. 9, Wu Chiuan Rd., Wu Gu 245T10 (with wireless Mini    MHz
11/2/2004                                                            VPR-01/2001
       Tech., Taiwan   Ind. Park, Taipei, Taiwan,   PCI card: MSI, Model: MS-  Antenna: PIFA antenna with 0.99
                R.O.C.             6833) Brand: Gericom     dBi gain
                Motorola Canopy, 1299      Point to Point / Multipoint Frequency band: 5470 ÷ 5725
       Datavilla Ltd.,  Algonquin Rd., Schaumburg, IL wireles acces system:     MHz; channel spacing: 20MHz
10/28/2004                                                           VPR-07/2004
         UK      60196, USA           54xxSM, 54xxAP, 54xxBH    Antenna: Integral patch antenna
                                              7 dBi gain, (optional 18 dBi
                Motorola Canopy, 1299      Point to Point / Multipoint Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
       Datavilla Ltd.,  Algonquin Rd., Schaumburg, IL wireles acces system:     MHz;
10/28/2004                                                           VPR-07/2004
         UK      60196, USA           24xxSM, 24xxAP, 24xxBH    Antenna: Integral patch antenna
                                              8 dBi gain, (optional 11 dBi
                Stratex Networks, Regus,    Fixed link/ Point-to-point  Frequency band: 15 GHz (14.4 -
                Central Blvd, Blythe Valley   microwave radio: Eclipse 300 15.35 GHz)             individuálne
10/28/2004
                Business Park, Solihull, West Series 15GHz          Duplex spacing: T/R space      povolenie
                Midlands, B90 8AG England                  options - 315, 420, 490, 644, 728
                                                                           22
       31.12.2004                                                    NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
              POPP GmbH, Nemecko/ Micas Motion detection: McWava        Frequency band: 5.725 ÷ 5.875
10/29/2004         AG, Turleyring 18, D-09376                    GHz                  VPR-05/2001
              Oelsnitz/Erzg., Nemecko                      Antenna: integrated patch
                                               RF power: < 5 mW e.i.r.p
             Hand Held Products, Inc    Hand held PC with WLAN,        Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
      Cetecom ICT, EMEA, Nijverheidsweg 9, 5627 Bluetooth and GSM:            MHz
11/2/2004                                                              VPR-01/2001
       Nemecko   BT Eindhoven, Netherlands   Dolphin 7900 models:         Channel spacing: 5 MHz
                            D7900L00, D7900L0P,          Antenna: not specified
        EMC    Fujitsu Siemens Computers   Notebook with integrated       Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
 11/3/2004 Engineering,  GmbH, Buergermeister-Ulrich- WLAN IEEE 802.11b/g          MHz                  VPR-01/2001
       Nemecko   Str. 100, D-86 199 Augsburg, modul: Amilo M 7425          Antenna: Integral PIFA antenna
             Germany                               RF power: +18 dBm eirp
             Cardiac Pacemakers Inc.,   Pacemaker or Defibrillator and    Frequency band: 74 kHz(Tx)/10-    VPR-16/2001 -
      Guidant Corp., 4100 Hamline, St. Paul,    Programmer used to program      150 kHz(Rx)/ 869,85 MHz (single    frequency band 74
10/19/2004
        USA    Minnesota, 55112-5798, USA parameters in pacemakers         300                 kHz
                            and defibrillators via        kHz channel, half duplex)       VPR-04/2004 -
             Checkpoint Systems, Inc., 101 Electronic Article Surveillance    Frequency band: 7,4 MHz - 8,8
      MIKES BABT, Wolf Drive, Thorofare, New    Detection System:           MHz / 7,4 MHz - 8,8 MHz
10/28/2004                                                             VPR-16/2001
       Nemecko   Jersey 08086, USA       Counterpoints IX family        Antenna: Loop Antennas (Integral
                                               Antennas)
         TNO    M/A Com, Inc., 221 Jefferson Portable handheld radio for     Frequency band: 450 ÷ 512 MHz     450,0÷451,3/460,0÷4
10/29/2004  Electronic,  Ridge Parkway, Lynchburg,  use in trunked or          Antenna: Dedicated, quarter wave   61,3MHz and
       Holandsko   24501 USA          conventional radio systems:     ground plane helical vertical, gain  457,39÷458,47/467,3
                             P7100 UHF-H, brand M/A-       0 dBi                 9÷468,47MHz (RR
         TNO    M/A Com, Inc., 221 Jefferson Portable handheld radio for     Frequency band: 378 ÷ 430 MHz     410÷420/420÷430MH
10/29/2004  Electronic,  Ridge Parkway, Lynchburg,  use in trunked or          Antenna: Dedicated, quarter wave   z - individuálne
       Holandsko   24501 USA          conventional radio systems:     ground plane helical vertical, gain  povolenie
                             P7100 UHF-L, brand M/A-Com      0 dBi
         TNO    M/A Com, Inc., 221 Jefferson Portable handheld radio for     Frequency band: 136 ÷ 174 MHz     136-174 MHz -
10/29/2004  Electronic,  Ridge Parkway, Lynchburg,  use in trunked or          Antenna: Dedicated, quarter wave   individuálne
       Holandsko 24501 USA            conventional radio systems:     ground plane helical vertical, gain  povolenie
                             P7100 VHF, brand M/A-Com       0 dBi
              Cardiac Pacemakers Inc.,   Pacemaker or Defibrillator and    Frequency band: 74 kHz (Tx) / 10-   74 kHz: VPR-
       Guidant Corp., 4100 Hamline, St. Paul,   Programmer used to program      150 kHz (Rx) / 869,85 MHz       04/2004;
11/2/2004
         USA    Minnesota, 55112-5798, USA parameters in pacemakers        (single                869,7 - 870 MHz,
                             and defibrillators via telemetry:        300 kHz channel, half   ERPmax 10mW:
              Intermec Technologies Corp., Data transfer for Inventory     Frequency band: 869,525 MHz      nie je možné
11/3/2004          550 Second Street S. E.,   control application: IM5       Channel spacing: 250 kHz       prevádzkovať v SR
              Cedar Rapids, Iowa 52401,  (may be installed in IF5 or IF4   Antenna: external antenna -      (iba s ERPmax
              USA             host devices)            Kathrein-Scala 25-200 Series +8,0   10mW - VPR-
         TNO    Tecom Co. Ltd., 23 R&D Road Access point for home and       Frequency band: 2400 - 2483.5
11/4/2004   Electronic,  2 Science-Based Industrial  office use: Model: KRD 901      MHz                  VPR-01/2001
       Holandsko Park, Hsin-Chu, Taiwan R.O.C. 54, Brand: Ericsson           Antenna: dipole antenna
                                               RF power: max. 18 dBm e.i.r.p.
        ECOM    GAIN Electronic Co., Ltd., 4F-   Industrial Radio Remote     Frequency band: 433.05 MHz ÷
 11/8/2004 Sertech Corp., 1, NO. 288-5, Hsin-Ya Rd.,     Controller: SAGA1-L10,     434.79 MHz (434.39 ÷434.46 MHz)    VPR-05/2001
        Taiwan   Chien-Chen, 806 Kaohsiung,     SAGA1-L10-1           Antenna: External, Dipole Antenna
             Taiwan                               , gain 1.5 dBi
             Uniwill Computer Corp., 5F,     Data transmission: Type:    Frequency band: 2412 - 2472 MHz
      ADT Corp., No. 9, Wu Chiuan Rd., Wu Gu      255IIx (with wireless card:   Antenna: PIFA antenna with 1.37
 11/8/2004                                                             VPR-01/2001
        Taiwan   Ind. Park, Taipei, Taiwan,     Intel WM3B2100) Brand:     dBi gain
             R.O.C.               Uniwill (x is 0,1,…9,-colour,  RF power: 17.56 dBm e.i.r.p.
        ECOM    GAIN Electronic Co., Ltd., 4F-   Industrial Radio Remote     Frequency band: 433.05 MHz ÷
 11/9/2004 Sertech Corp., 1, NO. 288-5, Hsin-Ya Rd.,     Controller: SAGA1-L12,     434.79 MHz (434.38÷434.44 MHz)    VPR-05/2001
        Taiwan   Chien-Chen, 806 Kaohsiung,     SAGA1-L12-1           Antenna: External, Helix Antenna ,
             Taiwan                               gain 1.5 dBi
             Uniwill Computer Corp., 5F,     Notebook with wireless IEEE   Frequency band: 2412 ÷ 2472
      ADT Corp., No. 9, Wu Chiuan Rd., Wu Gu      802.11g Mini PCI Card: 245IIx  MHz;
 11/9/2004                                                             VPR-01/2001
        Taiwan   Ind. Park, Taipei, Taiwan,      / 245TIx Uniwill (x is     Antenna: PIFA antenna, gain 0,99
             R.O.C.               0,1,2,….9 , - colour,      dBi
             Mitsumi Electric Co., Ltd., 2-11-  Bluetooth module to be     Frequency band: 2402 ÷ 2480
      7 layers AG, 1, Tsurumaki, Tama-shi, 206-     used for integration into    MHz channel spacing 1 MHz
11/10/2004                                                             VPR-01/2001
       Nemecko   8567 Tokyo, Japan          various end products:      Antenna: Integral /external
                               MITSUMI Bluetooth module    antenna, gain < +2,14 dBi
                                                                             23
       31.12.2004                                                 NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
             AKG Acoustics GmbH, Austria/ Wireless Microphone: HT40     Frequency band: 863.10 ÷ 864.85
       MIKES BABT, VTECH Communications Ltd., CCS                 MHz / 863.00 ÷ 865.00 MHz
11/12/2004                                                         VPR-04/2001
        Nemecko  Čína                              Antenna: Integral
                                            Modulation: FM
              Tait Electonics Limited, 558 Poin to Point and repeater  Frequency band: 66 ÷ 88 MHz     individuálne
11/12/2004         Wairakei Road, Burnside, 8005 access: TMAA4A        RF power: 1 / 5 / 10 / 25 W     povolenie -
              Christchurch, New Zeeland                  Modulation: FM and FFSK access   68,0÷70,075/72,5÷74
                                            protocol: CTCSS and DCS       ,575 MHz;
              Tait Electonics Limited, 558 Poin to Point and repeater  Frequency band: 66 ÷ 88 MHz     individuálne
11/12/2004         Wairakei Road, Burnside, 8005 access: TMAA4C        RF power: 1 / 5 / 10 / 25 W     povolenie -
              Christchurch, New Zeeland                  Modulation: FM and FFSK access   68,0÷70,075/72,5÷74
                                            protocol: CTCSS and DCS       ,575 MHz;
              ICOM (europe) GmbH,      Voice and data transmission  Frequency band: RX: 144,000 ÷
11/12/2004         Himmelgeister str. 100, D-  in Amateur Service: IC-V82 ( 146,000 MHz             povolenie
              40225 Düsseldorf, Germany   ICOM )                  TX: 144,000 ÷ 146,000
                                            MHz
              ICOM (europe) GmbH,      Voice and data transmission  Frequency band: RX: 430,000 ÷
11/12/2004         Himmelgeister str. 100, D-  in Amateur Service: IC-U82 ( 440,000 MHz             povolenie
              40225 Düsseldorf, Germany   ICOM )                  TX: 430,000 ÷ 440,000
                                            MHz
       QuieTek    ASUSTeK Computer Inc., 4F, Motherboard implementing     Frequency band: 2412 ÷ 2472
11/12/2004  Corporation,  No. 150, Li-Te Rd., Peitou,  IEEE 802.11b/g technology: MHz channel spacing: 5 MHz       VPR-01/2001
        Taiwan    Taipei, Taiwan, R.O.C.    A8V-E Deluxe         Antenna: external
                                            RF power: IEEE 802.11b: 17.18
              Peltor AB, Box 2341, 331 02  PMR 446 (for communication Frequency band: 446.00625 ÷
11/15/2004         Värnamo, Sweden        in noisy environment): Peltor 446.09375 MHz            VPR-08/2003
                             Lite-Com III PMR 446     Antenna: Integrated
                             MT53H7*440B (* is A for    RF power: max 150 mW ERP
              Peltor AB, Box 2341, 331 02  PMR 446 (for communication Frequency band: 446.00625 ÷
11/15/2004         Värnamo, Sweden        in noisy environment): Peltor 446.09375 MHz            VPR-08/2003
                             Lite-Com III PMR 446     Antenna: Integrated
                             MT53H7*4400 (* is A for    RF power: max 150 mW ERP
              Peltor AB, Box 2341, 331 02  For communication in noisy  Frequency band: 433.075 ÷
11/15/2004         Värnamo, Sweden        environment): Peltor Lite-Com 433.775 MHz             VPR-05/2001
                             III LPD 433 MT53H7*430B (* Antenna: Integrated
                             is A for headband, B for   RF power: max 10 mW ERP
              ASUSTek Computer Inc., 150 Device for WiFi connection:   Frequency band: 2412 ÷ 2472
       JOYCE CR,   LITE Rd., 112 PEITOU, Taipei WL-HDD 2.5           MHz channel spacing: 5 MHz
11/15/2004                                                         VPR-01/2001
       Brno, ČR   City                            Antenna: Dipole antenna, PEAK
                                            1.62 dBi
              ASUSTek Computer Inc., 150 Device for WiFi connection:   Frequency band: 2412 ÷ 2472
       JOYCE CR,   LITE Rd., 112 PEITOU, Taipei WL-500g Deluxe         MHz channel spacing: 5 MHz
11/15/2004                                                         VPR-01/2001
       Brno, ČR   City                            Antenna: Dipole antenna, PEAK
                                            1.8 dBi
              ASUSTek Computer Inc., 150 Device for WiFi connection:   Frequency band: 2412 ÷ 2472
       JOYCE CR,   LITE Rd., 112 PEITOU, Taipei WL-107             MHz channel spacing: 5 MHz
11/15/2004                                                         VPR-01/2001
       Brno, ČR   City                            Antenna: PIFA, PEAK 2.24 dBi
                                            RF power: 83.95 mW eirp
              ASUSTek Computer Inc., 150 Device for WiFi connection:   Frequency band: 2412 ÷ 2472
       JOYCE CR,   LITE Rd., 112 PEITOU, Taipei WL-167G            MHz channel spacing: 5 MHz
11/15/2004                                                         VPR-01/2001
       Brno, ČR   City                            Antenna: Chip antenna, PEAK 2.3
                                            dBi
              ASUSTek Computer Inc., 150 Device for WiFi connection:   Frequency band: 2412 ÷ 2472
       JOYCE CR,   LITE Rd., 112 PEITOU, Taipei WL-161             MHz channel spacing: 5 MHz
11/15/2004                                                         VPR-01/2001
       Brno, ČR   City                            Antenna: PIFA antenna, PEAK 0
                                            dBi
              Paradigm Technology Inc., 3F, Wireless (IEEE 802.11g)    Frequency band: 2.412 ÷ 2. 484
       JOYCE CR,   No285, Sec 2, Ti-Ding Blvd., ADSL Router: PTI-850G     GHz;
11/15/2004                                                         VPR-01/2001
       Brno, ČR   Nai Hu, Taipei City, 114,                  Antenna: Detachable SMA
              Taiwan R.O.C.                        Antenna, gain 1.8 dBi
              Atheros Communications, Inc., Wireless 2,4 GHz LAN     Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
11/15/2004         529 Almanor Avenue,      MiniPCI Module: AR5BMB5    MHz;                VPR-01/2001
              Sunnyvale, 94085 CA, USA   (Indoor only)         Antenna: Integrated
                                            Omnidirectional, max gain 2.2 dBi
                                                                         24
       31.12.2004                                                    NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
        QuieTek    ASUSTeK Computer Inc., 4F,   Data transmission: P5AD2-E   Frequency band: 2412 - 2472 MHz
11/9/2004   Corporation,  No. 150, Li-Te Rd., Peitou,  Premium, P5AD2-E Deluxe     Antenna: connector           VPR-01/2001
        Taiwan    Taipei, Taiwan, R.O.C.                     RF power: 802.11b: 17.47 dBm
                                              e.i.r.p.; 802.11g: 10.41 dBm e.i.r.p.
       Phoenix Test - PHOENIX CONTACT         Signal Transmission set:    Frequency band: 2403.2 - 2479.9
11/10/2004  Lab GmbH, GmbH&Co.KG,             RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT     MHz                   VPR-01/2001
        Nemecko   Flachsmarktstr. 8, D-32825   + subset; RAD-ISM-2400-    Antenna: External antenna Omni
               Blomberg, Germany       Rx Brand name: Interface    0dB, Omni 7 dB, Planar 6dB
               Kenwood Corporation, 1-16-2  VHF Transceiver for voice    Frequency band: 136 ÷ 174 MHz      individuálne
        Kenwood   Hakusan, Midori-Ku,      and data: TK-2180 (E)      Antenna: External            povolenie - RR-13-
11/10/2004
       Electronics, UK Yokohama, Kanagawa, 226-                    RF power: 1W or 5 W           06, 13-07, 13-08,
               8525, Japan                          Modulation: Frequency modulation    13-09, 13-10,
               Kenwood Corporation, 1-16-2  UHF Transceiver for voice    Frequency band: 400 ÷ 470 MHz      400 ÷ 440 MHz - nie
        Kenwood   Hakusan, Midori-Ku,      and data: TK-3180 (E)      Antenna: External            je možné používať v
11/10/2004
       Electronics, UK Yokohama, Kanagawa, 226-                    RF power: 1W or 5 W           SR
               8525, Japan                          Modulation: Frequency modulation    446 ÷ 446,1 MHz -
               Intermec Technologies Corp.,  Radiometrix transmitter modul  Frequency band: 433.92 MHz
11/12/2004          550 Second Street S. E.,    TX2 integrated in a hand held  (channel spacing 25 kHz )        VPR-05/2001
               Cedar Rapids, Iowa 52401,   computer Intermec 700      Antenna: Integral
               USA              Series: TX2           RF power: 0,25 mW ERP
               ELITEGROUP COMPUTER      Notebook with IEEE       Frequency band: 2412 ÷ 2472
       Advance Data SYSTEMS Co. Ltd., 3F, No.     802.11g technology for data   MHz;
11/12/2004                                                             VPR-01/2001
       Tech., Taiwan 240, Sec. 1, Nei Hu Road ,     transmission: GREEN533L    Antenna: PIFA antenna; Gain:
               Taipei, Taiwan         (brand: ECS)          0.632 dBi
         TNO    Netgear Inc., 4500 Great    108 Mbps Wireless PC Card    Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
11/12/2004   Electronic,  American Parkway, Sanata    (for indoor use):        MHz                   VPR-01/2001
        Holandsko Clara, CA 95054, USA        WG511TV1H3 Netgear       Antenna: Integral, omnidirectional,
                                              gain max 0 dBi
         TŰV    Aruba Wireless Networks, 180   Wireless LAN: Wireless     Frequency band: 2400 ÷ 2483,5      2400 ÷ 2483.5 MHz
11/15/2004  Rheinland of Great oaks Blvd, Suite B, San   Access Point, AP70       MHz; 5150 ÷ 5350 MHz          (max eirp 20 dBm) -
       North Amer. U Jose, CA 95119, USA                       Channel spacing:5 MHz; 20 MHz      VPR-01/2001;
                                              Antenna: Smart Antenna 2,4       5150 ÷ 5350
      RFI Global   Airespace, Inc.,110 Nortech Wireless LAN: Airspace 1250,     Frequency band: 2400 ÷ 2483,5      2400 ÷ 2483.5 MHz
11/15/2004 Servi.Lim.,Angl Parkway, San Jose, CA 95134 1250INT, 1250B, 1250INT,       MHz (5M0G1D); 5150 ÷ 5350        (max eirp 20 dBm) -
         icko   California, USA       1250R, 1300             MHz                   VPR-01/2001;
                                              (20M0G1D)                5150 ÷ 5350
      RFI Global   Airespace, Inc., USA/ Alcatel  Wireless LAN: Omniaccess    Frequency band: 2400 ÷ 2483,5      2400 ÷ 2483.5 MHz
11/15/2004 Servi.Lim.,Angl Interworking, 26801 West     1250, 1250INT, 1250B,      MHz (5M0G1D); 5150 ÷ 5350        (max eirp 20 dBm) -
         icko   Agoura Road, Calabasas, CA    1250INT, 1250R, 1300      MHz                   VPR-01/2001;
              91301 California, USA                      (20M0G1D)                5150 ÷ 5350
              Gemtek Technology Co., Ltd.,   Wireless A/G CardBus      Frequency band: 2400 ÷ 2483,5      2400 ÷ 2483.5 MHz
      ADT Corp., No.1, Jen Ai Road, Hsinchu      Network Card: WPCA-112AG    MHz; 5150 ÷ 5350 MHz and 5470      (max eirp 20 dBm) -
11/15/2004
       Taiwan    Industrial Park, Hukou,     (Brand: Gemtek)         ÷ 5350                 VPR-01/2001;
              Hsinchu, Taiwan, R.O.C.                     MHz                   5150 ÷ 5350
              SENAO INTERNATIONAL       IEEE802.11g Cardbus       Frequency band: 2400 ÷ 2483,5
      ADT Corp., CO., LTD., 2F, NO. 531 Chung     Adapter: WPCA-3007 (Brand:   MHz
11/16/2004                                                             VPR-01/2001
       Taiwan    Cheng RD., HSIN-TIEN,      SENAO, EnGenius)        Channel spacing: 5 MHz
              TAIPEI, Taiwan, R.O.C.                      Antenna: printed antenna with 0
              Cisco - Linksys, LLC,      Wireless-G Range Expander    Frequency band: 2412 ÷ 2472 MHz
      ADT Corp., Haarlerbergpark           in a Wireless LAN: Linksys   Channel spacing: 5 MHz
11/18/2004                                                             VPR-01/2001
       Taiwan    Haarlerbergweg 13-19,      WRE54G ver. 2 / Wireless-G   Antenna: Dipole antenna with 2
              Amsterdam 1101 CH, The      Range Expander         dBi gain
        Alan    CTE International s.r.l.,    PMR Radio primarily for voice  Frequency band: 66 ÷ 77 MHz;      individuálne
11/18/2004 Electronics, Taliansko              and data transmission: HP 68-  channel spacing programmable      povolenie -
        Nemecko                   L ALAN             12.5 kHz,                68,0÷70,075/72,5÷74
                                              25 kHz                 ,575 MHz (RR 13-
               Uniwill Computer Corp., 5F,  Notebook PC with wireless    Frequency band: 2412 ÷ 2472
       ADT Corp.,   No. 9, Wu Chiuan Rd., Wu Gu  IEEE 802.11g Card: 6300     MHz;
11/19/2004                                                             VPR-01/2001
        Taiwan    Ind. Park, Taipei, Taiwan,   Series AVERATEC with      Antenna: PIFA antenna, gain 1,72
               R.O.C.             wireless card: Intel      dBi
        Intertek   Arcadyan Technology Corp.,   54Mbps Wireless 4-port     Frequency band: 2412 ÷ 2472
11/22/2004   Testing,   4F, No. 9, Park Avenue II,   Router with build-in ADSL    MHz; 5 MHz channel spacing       VPR-01/2001
         Taiwan   Science-based Industrial    Modem: BARRICADE g       Antenna: Monopole antenna, gain
               Park, Hsinchu 300, Taiwan,   VOICE ADSL Router, model:    1.2 dBi
                                                                             25
       31.12.2004                                                    NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
        Alcatel   SpectraLink Corporation, USA   Wireless Telephone Handsets    Frequency band: 2400 - 2483.5
11/19/2004  Business                   for Voice Traffic behind     MHz, Duplex             VPR-01/2001
       Syst., France                 Private Access Points       Antenna: Internal antenna 0dBi
                              connected to an Alcatel PABX   gain
              Fujitsu Siemens Computers,   a) WLAN modul for external    Frequency band: 2400 - 2483.5
11/19/2004         Buergermeister-Ulrich-Str. 100, operation via USB:        MHz                 VPR-01/2001
              D-86199 Augsburg, Germany    CONNECT2AIR WLAN         Antenna: Integrated antenna
                              D5400 D1700; b) WLAN       RF power: +20 dBm
              ICOM (europe) GmbH,       PMR FM transceiver with      Frequency band: Rx / Tx: 136 -
              Himmelgeister str. 100, D-   signaling interface: IC-F34GT/  174 MHz               individuálne
11/24/2004
              40225 Düsseldorf, Germany    IC-F34GS             Antenna: External          povolenie
                                               RF power: 1 - 5 W adjustable
              Redline Communications Inc.,   Wireless broadband system    Frequency band: 3400 ÷ 3600     základňová -
11/22/2004         302 Town Centre Boulevard,    for broadband data        MHz, 100 MHz duplex spacing     individuálne
              Suite 100, Markham, Ontario,   transmission: AN100C,      Antenna: External, N-type      povolenie,
              L3R 0E8, Canada          AN100CO, AN 100CQ,        connection, flat panel        koncová - VPR-
              Redline Communications Inc.,   Wireless broadband system    Frequency band: 3400 ÷ 3500     základňová -
11/22/2004         302 Town Centre Boulevard,    for broadband data        MHz, 100 MHz duplex spacing     individuálne
              Suite 100, Markham, Ontario,   transmission: AN100C,      Antenna: External, N-type      povolenie,
              L3R 0E8, Canada          AN100CO, AN 100CQ,        connection, flat panel        koncová - VPR-
              Intermec Technologies Corp.,   Radio Frequency Identification  Frequency band: 865.6 - 867.6
              550 Second Street S. E.,     (RFID) reader module that    with 10 channels           nie je možné
11/18/2004
              Cedar Rapids, Iowa 52401,     can program and read RFID    Antenna: External antenna:      používať v SR
              USA                tags: IM5            Kathrein 25-187 +10.5 dBic/ 872-
              PSION TEKLOGIX UK         IEEE 802.11 technology hand   Frequency band: 2412 ÷ 2472
11/22/2004         LIMITED, Bourne End        held terminal (e.g.       MHz; 5 MHz channel spacing      VPR-01/2001
              Business Centre, Cores End    warehousing and logistic     Antenna: Internal, gain 0 dBi
              Rd, Bourne End SL8 5AS      support): Workabout Pro     RF power: < 20 dBm EIRP
              Cisco - Linksys, LLC,       Wireless A+G Broadband      Frequency band: 2.4 GHz (2412 -   2.4 GHz: VPR-
       Advance Data Haarlerbergpark          Router in a WLAN for data    2472 MHz); 5 GHz ( 5150 - 5350    01/2001;
11/23/2004
       Tech., Taiwan Haarlerbergweg 13-19,       Transmission: Linksys      MHz;                 5150÷5350 MHz:
              Amsterdam 1101 CH, The      WRT55AG ver. 2          5470 - 5725 MHz)           VPR-03/2004;
        Intertek  Arcadyan Technology Corp.,    MiniPCI Type IIIB module for   Frequency band: 2412 ÷ 2472
11/24/2004   Testing,  4F, No. 9, Park Avenue II,    built-in Wireless gateway /   MHz; 5 MHz channel spacing      VPR-01/2001
         Taiwan  Science-based Industrial     Wireless ADSL Router:      Antenna: External monopole
              Park, Hsinchu 300, Taiwan,    Gigaset SX541 WLAN dsl      antenna, gain 1.2 dBi
              BlueGiga Technologies Oy,     Bluetooth board- to-board    Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
        Cetecom,  Sinikalliontie 11, 02631 Espoo,  module: BlueGiga         MHz, channel spacing 1 MHz
11/29/2004                                                             VPR-01/2001
       S.A., Spain Findland              Technologies Inc. model:     Antenna: Integrated, gain 0 dBi
                               WRAP THOR 2022-1-b2b       RF power: max 12.55 dBm EIRP
      LGA QualiTest Wavecom Electronics Ltd., 14    RC - Toy: 27003; 27025      Frequency band: 27 MHz; 27.145
11/29/2004  GmbH,   Science Museum Road,                         MHz                 VPR-05/2001
       Nemecko   Tsimshatsui East, Kowloon,                      Antenna: Integral
             Hong Kong, China                           RF power: < 10 mW e.r.p.
             ICOM (europe) GmbH,         PMR FM transceiver with     Frequency band: Rx/Tx: 136 - 174
             Himmelgeister str. 100, D-     signaling interface: IC-     MHz                 individuálne
11/30/2004
             40225 Düsseldorf, Germany      F1710/ IC-F1810 Brand      Antenna: External          povolenie
                               name: ICOM            RF power: 2,5 - 25 W adjustable
             Moxa Technologies Co., Ltd.,    Data transmission: Nport     Frequency band: 2412 - 2472 MHz
      Advance Data 4F, No. 135, Lane 235, Pao-     W2004 Brand: MOXA        Antenna: Dipole antenna with 2.14
12/1/2004                                                             VPR-01/2001
      Tech., Taiwan Chiao Rd., Shing Tien City,                     dBi gain
             Taipei, Taiwan, R.O.C.                        RF power: +19.24 dBm e.i.r.p.
             3Com Corporation, 5500 Great Wireless LAN (2.4 GHz and        Frequency band: 2400 ÷ 2483.5    2400 ÷ 2483.5 MHz:
11/24/2004        America Parkway, Santa Clara, 5 GHz band) for data          MHz; 5150 ÷ 5350 MHz; 5470 ÷     VPR-01/2001;
             95052 California, USA     networking applications:        5725 MHz               5150 ÷ 5350 MHz:
                            AP2750                            indoor only  VPR-03/2004;
             Gutkes Elektro Vertriebs   Wireless Doorbell with 2 way      Frequency band: 40.660 ÷ 40.700
11/26/2004        GmbH, Owiedenfeldstr. 2a,   audio transmission: GEV        MHz, (channel spacing 30 kHz )    VPR-05/2001
             30559 Hannover, Germany    ComBoy DB-016P             Antenna: Integral
                                               RF power: < 10 mW ERP
              Motorola MCIL, Hakodchim st.   Data terminal optional with   Frequency band:           VPR-01/2001
        Motorola,  16, 80700 Arad, Israel      radio modems for GSM,      WLAN;       Bluetooth;     (maximum 100 mW
11/30/2004
        Nemecko                    Bluetooth and WLAN:       GSM                 EIRP is allowed);
                               HDT600 model: F4415A       2.4 GHz ISM band; 2.4 GHz ISM    VPR-09/2001 (GSM
                                                                            26
       31.12.2004                                                NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
             robbe Modellsport GmbH    Transmitter for model control  Frequency band: 35.000 ÷ 35.220
11/30/2004        &Co.KG, Metzloser Str. 36,  (according Annex 8 CEPT     MHz (channel spacing 10 kHz )    VPR-03/2001
             Grebenhain, 36355 Hessen,  REC 70-03): Skysport T-4YF   Antenna: Internal telescope 83 cm
             Germany           35 MHz             RF power: < 100 mW ERP
             robbe Modellsport GmbH    Transmitter for model control  Frequency band: 35.000 ÷ 35.220
11/30/2004        &Co.KG, Metzloser Str. 36,  (according Annex 8 CEPT     MHz (channel spacing 10 kHz )    VPR-03/2001
             Grebenhain, 36355 Hessen,  REC 70-03): FF-T7CP 35     Antenna: Internal telescope 83 cm
             Germany           MHz               RF power: < 100 mW ERP
             robbe Modellsport GmbH    Transmitter for model control  Frequency band: 35.000 ÷ 35.220
11/30/2004        &Co.KG, Metzloser Str. 36,  (according Annex 8 CEPT     MHz (channel spacing 10 kHz )    VPR-03/2001
             Grebenhain, 36355 Hessen,  REC 70-03): FF-9 (T-9CP-    Antenna: Internal telescope 83 cm
             Germany           Super) 35 MHz          RF power: < 100 mW ERP
             robbe Modellsport GmbH    Transmitter for model control  Frequency band: 35.000 ÷ 35.220
11/30/2004        &Co.KG, Metzloser Str. 36,  (according Annex 8 CEPT     MHz (channel spacing 10 kHz )    VPR-03/2001
             Grebenhain, 36355 Hessen,  REC 70-03): F-14 35 MHz     Antenna: Internal telescope 83 cm
             Germany                           RF power: < 100 mW ERP
             robbe Modellsport GmbH    Transmitter for model control  Frequency band: 35.000 ÷ 35.220
11/30/2004        &Co.KG, Metzloser Str. 36,  (according Annex 8 CEPT     MHz (channel spacing 10 kHz )    VPR-03/2001
             Grebenhain, 36355 Hessen,  REC 70-03): FC-16 35 MHz    Antenna: Internal telescope 83 cm
             Germany                           RF power: < 100 mW ERP
             robbe Modellsport GmbH    Transmitter for model control  Frequency band: 35.000 ÷ 35.220
11/30/2004        &Co.KG, Metzloser Str. 36,  (according Annex 8 CEPT     MHz (channel spacing 10 kHz )    VPR-03/2001
             Grebenhain, 36355 Hessen,  REC 70-03): FX-18 35 MHz    Antenna: Internal telescope 83 cm
             Germany                           RF power: < 100 mW ERP
             robbe Modellsport GmbH    Transmitter for model control  Frequency band: 35.000 ÷ 35.220
11/30/2004        &Co.KG, Metzloser Str. 36,  (according Annex 8 CEPT     MHz (channel spacing 10 kHz )    VPR-03/2001
             Grebenhain, 36355 Hessen,  REC 70-03): FC-28 V3 35     Antenna: Internal telescope 83 cm
             Germany           MHz (FP-TQ-FM)         RF power: < 100 mW ERP
             robbe Modellsport GmbH    Transmitter for model control  Frequency band: 35.000 ÷ 35.220
11/30/2004        &Co.KG, Metzloser Str. 36,  (according Annex 8 CEPT     MHz (channel spacing 10 kHz )    VPR-03/2001
             Grebenhain, 36355 Hessen,  REC 70-03): FC-28 V3 35     Antenna: Internal telescope 83 cm
             Germany           MHz (FP-TQ-FSS)         RF power: < 100 mW ERP
             robbe Modellsport GmbH    Transmitter for model control  Frequency band: 26.995/ 27.045/
11/30/2004        &Co.KG, Metzloser Str. 36,  (according Annex 8 CEPT     27.095/ 27.145/ 27.195/ 27.255   VPR-03/2001
             Grebenhain, 36355 Hessen,  REC 70-03): FX-2 AM 27     MHz
             Germany           MHz               (channel spacing 10 kHz )
             robbe Modellsport GmbH    Transmitter for model control  Frequency band: 26.995/ 27.045/
11/30/2004        &Co.KG, Metzloser Str. 36,  (according Annex 8 CEPT     27.095/ 27.145/ 27.195/ 27.255   VPR-03/2001
             Grebenhain, 36355 Hessen,  REC 70-03): Megatech T-2    MHz
             Germany           PCKA 27 MHz           (channel spacing 10 kHz )
             robbe Modellsport GmbH    Transmitter for model control  Frequency band: 40.665 to 40,695
11/30/2004        &Co.KG, Metzloser Str. 36,  (according Annex 8 CEPT     / 40,715 to 40,985 MHz (channel   VPR-03/2001
             Grebenhain, 36355 Hessen,  REC 70-03):           spacing 10 kHz )
             Germany           XS-3 40 MHz           Antenna: Internal telescope 83 cm
             robbe Modellsport GmbH    Transmitter for model control  Frequency band: 40.665 to 40,695
11/30/2004        &Co.KG, Metzloser Str. 36,  (according Annex 8 CEPT     / 40,715 to 40,985 MHz (channel   VPR-03/2001
             Grebenhain, 36355 Hessen,  REC 70-03): FC-28 V3 40     spacing 10 kHz )
             Germany           MHz (FP-TQ-FM)         Antenna: Internal telescope 83 cm
             robbe Modellsport GmbH    Transmitter for model control  Frequency band: 40.665 to 40,695
11/30/2004        &Co.KG, Metzloser Str. 36,  (according Annex 8 CEPT     / 40,715 to 40,985 MHz (channel   VPR-03/2001
             Grebenhain, 36355 Hessen,  REC 70-03): FX-18 40 MHz    spacing 10 kHz )
             Germany                           Antenna: Internal telescope 83 cm
             robbe Modellsport GmbH    Transmitter for model control  Frequency band: 40.665 to 40,695
11/30/2004        &Co.KG, Metzloser Str. 36,  (according Annex 8 CEPT     / 40,715 to 40,985 MHz (channel   VPR-03/2001
             Grebenhain, 36355 Hessen,  REC 70-03): FC-16 40 MHz    spacing 10 kHz )
             Germany                           Antenna: Internal telescope 83 cm
             robbe Modellsport GmbH    Transmitter for model control  Frequency band: 40.665 to 40,695
11/30/2004        &Co.KG, Metzloser Str. 36,  (according Annex 8 CEPT     / 40,715 to 40,985 MHz (channel   VPR-03/2001
             Grebenhain, 36355 Hessen,  REC 70-03): F-14 40 MHz     spacing 10 kHz )
             Germany                           Antenna: Internal telescope 83 cm
             robbe Modellsport GmbH    Transmitter for model control  Frequency band: 40.665 to 40,695
11/30/2004        &Co.KG, Metzloser Str. 36,  (according Annex 8 CEPT     / 40,715 to 40,985 MHz (channel   VPR-03/2001
             Grebenhain, 36355 Hessen,  REC 70-03): FF-9 (T-9CP-    spacing 10 kHz )
             Germany           Super) 40 MHz          Antenna: Internal telescope 83 cm
                                                                        27
       31.12.2004                                                 NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
              robbe Modellsport GmbH     Transmitter for model controlFrequency band: 40.665 to 40,695
11/30/2004         &Co.KG, Metzloser Str. 36,   (according Annex 8 CEPT   / 40,715 to 40,985 MHz (channel    VPR-03/2001
              Grebenhain, 36355 Hessen,    REC 70-03): Skysport T-4YF  spacing 10 kHz )
              Germany             40 MHz            Antenna: Internal telescope 83 cm
              robbe Modellsport GmbH     Transmitter for model controlFrequency band: 40.665 to 40,695
11/30/2004         &Co.KG, Metzloser Str. 36,   (according Annex 8 CEPT   / 40,715 to 40,985 MHz (channel    VPR-03/2001
              Grebenhain, 36355 Hessen,    REC 70-03): FF-7 T7CP 40   spacing 10 kHz )
              Germany             MHz             Antenna: Internal telescope 83 cm
              robbe Modellsport GmbH     Transmitter for model controlFrequency band: 40.665 to 40,695
11/30/2004         &Co.KG, Metzloser Str. 36,   (according Annex 8 CEPT   / 40,715 to 40,985 MHz (channel    VPR-03/2001
              Grebenhain, 36355 Hessen,    REC 70-03): FF3 T3VCS +   spacing 10 kHz )
              Germany             FP-TZ-FM 40 MHz       Antenna: Internal telescope 83 cm
              robbe Modellsport GmbH     Transmitter for model controlFrequency band: 40.665 to 40,695
11/30/2004         &Co.KG, Metzloser Str. 36,   (according Annex 8 CEPT   / 40,715 to 40,985 MHz (channel    VPR-03/2001
              Grebenhain, 36355 Hessen,    REC 70-03): Megatech     spacing 10 kHz )
              Germany             T3PK(B) 40 MHz        Antenna: Internal telescope 83 cm
              robbe Modellsport GmbH     Transmitter for model controlFrequency band: 40.665 to 40,695
11/30/2004         &Co.KG, Metzloser Str. 36,   (according Annex 8 CEPT   / 40,715 to 40,985 MHz (channel    VPR-03/2001
              Grebenhain, 36355 Hessen,    REC 70-03): Megatech     spacing 10 kHz )
              Germany             T3PM 40 MHz         Antenna: Internal telescope 83 cm
              robbe Modellsport GmbH     Transmitter for model controlFrequency band: 40.665 to 40,695
11/30/2004         &Co.KG, Metzloser Str. 36,   (according Annex 8 CEPT   / 40,715 to 40,985 MHz (channel    VPR-03/2001
              Grebenhain, 36355 Hessen,    REC 70-03): Megatech AM   spacing 10 kHz )
              Germany             T2PL 40 MHz         Antenna: Internal telescope 83 cm
              robbe Modellsport GmbH     Transmitter for model controlFrequency band: 40.665 to 40,695
11/30/2004         &Co.KG, Metzloser Str. 36,   (according Annex 8 CEPT   / 40,715 to 40,985 MHz (channel    VPR-03/2001
              Grebenhain, 36355 Hessen,    REC 70-03): Megatech T-2   spacing 10 kHz )
              Germany             PHKA 40 MHz         Antenna: Internal telescope 83 cm
              robbe Modellsport GmbH     Transmitter for model controlFrequency band: 40.665 to 40,695
11/30/2004         &Co.KG, Metzloser Str. 36,   (according Annex 8 CEPT   / 40,715 to 40,985 MHz (channel    VPR-03/2001
              Grebenhain, 36355 Hessen,    REC 70-03): Megatech T-2   spacing 10 kHz )
              Germany             PCKA 40 MHz         Antenna: Internal telescope 83 cm
              robbe Modellsport GmbH     Transmitter for model controlFrequency band: 40.665 to 40,695
11/30/2004         &Co.KG, Metzloser Str. 36,   (according Annex 8 CEPT   / 40,715 to 40,985 MHz (channel    VPR-03/2001
              Grebenhain, 36355 Hessen,    REC 70-03): Attack T-2ER   spacing 10 kHz )
              Germany             40 MHz            Antenna: Internal telescope 83 cm
              BELKIN Corporation, 501 West  Data transmission: F6D3000  Frequency band:            2.4 GHz: VPR-
       Advance Data Walnut Street Compton, CA    Brand: Belkin        2.4 GHz (2412 - 2472 MHz); 5     01/2001;
12/3/2004
       Tech., Taiwan 90220, U.S.A.                        GHz (5150 - 5350 MHz; 5470 -     5150÷5350 MHz:
                                            5725 MHz)               VPR-03/2004;
              Uniwill Computer Corp., 5F, Notebook with wireless IEEE Frequency band: 2412 ÷ 2472
       Advance Data No. 9, Wu Chiuan Rd., Wu Gu 802.11g Mini PCI Card:      MHz;
11/30/2004                                                          VPR-01/2001
       Tech., Taiwan Ind. Park, Taipei, Taiwan,  255TI1 Uniwill (and related  Antenna: PIFA antenna, gain 1,36
              R.O.C.            models) with Wireless Mini   dBi
         TNO    Zebra Technologies      Bluetooth radio module (for Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
11/30/2004   Electronic, Corporation, 30 Plan Way,  indoor use only) intended to MHz; channel spacing 1 MHz       VPR-01/2001
        Holandsko Warwick, 02886 RI, USA      be installed in the Zebra   Antenna: Integral, gain max. 7.5 Bi
                             products type: Carmeo     RF power: max + 10 dBm EIRP
              Ricoh Company, Ltd., 3-6,  Wireless LAN Card using    Frequency band: 2412 ÷ 2472
       UL Apex Co., Naka-magome 1-Chome, Ohta- IEEE 802.11b technology:      MHz; channel spacing: 5 MHz
12/1/2004                                                           VPR-01/2001
       Ltd., Japonsko ku, Tokyo 143-8555, JAPAN  RICOH IEEE 802.11b       Antenna: Internal
                             Interface Unit Type F / Type H RF power: 15.6 dBm EIRP
              Alpha Networks, Inc., Taiwan Wireless USB Adapter with   Frequency band: 2412 ÷ 2472
       D-Link Corp.,                IEEE 802.11g technology:    MHz; channel spacing: 5 MHz
12/1/2004                                                           VPR-01/2001
         Taiwan                 IEEE 802.11g Wireless USB Antenna: Dipole antenna, gain 2
                             Adapter model: DWL-G120    dBi
              Intermec Technologies Corp., Transceiver for data      Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
12/2/2004          550 Second Street S. E.,   transmission using spread   MHz; (channel spacing 5 MHz )     VPR-01/2001
              Cedar Rapids, Iowa 52401,  spectrum technology:      Antenna: Intermec Custom
              USA             802MIG2            Internal, gain: + 2.1 ÷ +9 dBi
              HEXAGON METROLOGY      Process control equipment:   Frequency band: 434.040
12/2/2004          S.p.A., Strada del Portone  G59625800           ÷434,790 MHz; (channel spacing    VPR-05/2001
              107/117, 10095 Grugliasco                  25 kHz )
              (TO), Italy                         Antenna: Integral
                                                                          28
       31.12.2004                                                    NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
              BELKIN Corporation, 501 West Wireless A/G Notebook         Frequency band:           2400÷2483.5 MHz:
       Advance Data Walnut Street Compton, CA   Network Card (with TPC and      2412 ÷ 2472 MHz;    5150 ÷    VPR-01/2001;
12/6/2004
       Tech., Taiwan 90220, U.S.A.         DFS functions): F6D3010       5350 MHz;    5470 ÷ 5725 MHz   5150÷5350 MHz:
                            Belkin                RF power:              VPR-03/2004;
        Product   Broadcom Corporation, 190  IEEE 802.11g wireless LAN       Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
12/7/2004   Compliance Mathilda Place, Sunnyvale,   Mini PCI Card:            MHz;                 VPR-01/2001
        Spec. UK  California 94086, USA    BCM94318MPG              Antenna: Integral to host PC, gain
                                               max 3.24 dBi
             Medtronic Inc., 710 Medtronic    Implantable Cardioverter     Frequency band: 175 kHz/9-      175 kHz, 135 ÷ 315
       MIKES BABT, Parkway Northeast, MN-55432     Defibrillator: InSync Maximo,  315kHz                kHz: nie je možné
12/7/2004
        Nemecko  Minneapolis, USA          model 7304            Antenna: Loop antenna        prevádzkovať v SR
                                               RF power: -45.5 dBµA/m at 10 m    9kHz ÷ 135 kHz:
              BELKIN Corporation, 501 West Data transmission: F5D7011      Frequency band: 2412 - 2472 MHz
       Advance Data Walnut Street Compton, CA   (Brand: BELKIN)            Antenna: Printed with 1.69 dBi
12/8/2004                                                             VPR-01/2001
       Tech., Taiwan 90220, U.S.A.                           gain for left antenna and 2.21 dBi
                                               gain for right antenna
             Uniwill Computer Corp., 5F,  Notebook with wireless IEEE      Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
      Advance Data No. 9, Wu Chiuan Rd., Wu Gu   802.11g Mini PCI Card: 259II1     MHz;
12/8/2004                                                             VPR-01/2001
      Tech., Taiwan Ind. Park, Taipei, Taiwan,   ÷ 259II9; 259TI1 ÷ 259TI9       Antenna: PIFA antenna, gain 1,72
             R.O.C.             Uniwill with Wireless Mini PCI    dBi
             ELITEGROUP COMPUTER      Notebook with IEEE 802.11g      Frequency band: 2412 ÷ 2472
      Advance Data SYSTEMS Co. Ltd., 3F, No.    technology for data          MHz;
 12/9/2004                                                             VPR-01/2001
      Tech., Taiwan 240, Sec. 1, Nei Hu Road ,   transmission: 557S, 557C       Antenna: PIFA antenna; Gain:
             Taipei, Taiwan         (brand: ECS)             0.632 dBi
             Cadmus Micro Inc., 1840    Bluetooth USB Dongle:         Frequency band:
12/10/2004        Carlos Ave., Ontario, USA CA  model: UBTB1; UBTB1-C;        2400 ÷ 2483.5 MHz; (used 2402    VPR-01/2001
             91761             (Cadmus Micro Inc.) model:      ÷2480 MHz), 1 MHz channel
                            UBTB1; UBTB1-N; UBTB1-B        spacing
             BELKIN Corporation, 501 West High-Speed Mode Wireless G       Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
      Advance Data Walnut Street Compton, CA    Router with built-in USB       MHz; 5 MHz channel spacing
12/14/2004                                                             VPR-01/2001
      Tech., Taiwan 90220, U.S.A.         Print Server: F5D7231-4P       RF power: 16,50 dBm EIRP
                            Belkin                Modulation:
             Psion Teklogix Inc., 2100   IEEE 802.11b & Bluetooth       Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
      Advance Data Meadowvale Boulevard,      technology hand held Micro-      MHz;
 12/8/2004                                                             VPR-01/2001
      Tech., Taiwan Mississauga, Ontario, L5N 7J9, computer: WORKABOUT          channel spacing: IEEE 802.11b 5
             Canada             PRO 7525S               MHz, Bluetooth 1 MHz
             ICOM (europe) GmbH,      PMR and Marine transceiver      Frequency band: PMR Tx / Rx:
             Himmelgeister str. 100, D-   data and voice: IC-M90E        146 - 174 MHz;            individuálne
 12/9/2004
             40225 Düsseldorf, Germany   Brand name: ICOM                 Marine Tx: 156 -     povolenie
                                               161.450 MHz Rx: 156 - 163.425
               Motorola MCIL, Primor Israel,  Data terminal optional with   Frequency band: 2.4 GHz WLAN
        Motorola,   Guzman Bldg., 10 Meytav st.,  radio WLAN modems: MW      ISM band
12/10/2004                                                             VPR-01/2001
        Nemecko    67899 Tel Aviv, Israel     300 (b/w display) / MW350    RF power: max 100 mW
                               (color display), models:     Modulation: CCK/ DQPSK/DBPSK
               Motorola MCIL, Primor Israel,  Data terminal optional with   Frequency band:
        Motorola,   Guzman Bldg., 10 Meytav st.,  radio WLAN and Bluetooth     WLAN         Bluetooth
12/10/2004                                                             VPR-01/2001
        Nemecko    67899 Tel Aviv, Israel     modems: F5071A Emerald      2.4 GHz WLAN ISM band 2.4
                                               GHz ISM band
               TEN-TEC, INC., 1185 Dolly    Transmitting and receiving via  Frequency band: Amateur radio
12/14/2004          Parton Parkway, Sevierville,  amateur radio: 538 JUPITER    bands: 1.80÷2.0, 3.5÷4.0,      amatérske povolenie
               TN 37862, USA                          7.0÷7.3,
                                               10.1÷10.15, 14.0÷14.35,
               TEN-TEC, INC., 1185 Dolly    Transmitting and receiving via  Frequency band: Amateur radio
12/14/2004          Parton Parkway, Sevierville,  amateur radio: 565 ORION     bands: 1.80÷2.0, 3.5÷4.0,      amatérske povolenie
               TN 37862, USA                          7.0÷7.3,
                                               10.1÷10.15, 14.0÷14.35,
                            Wireless USB Adapter with
               Alpha Networks, Inc., Taiwan                   Frequency band: 2412 ÷ 2472
       D-Link Corp.,               IEEE 802.11g technology:        MHz; channel spacing: 5 MHz
12/16/2004                                                             VPR-01/2001
        Taiwan                 IEEE 802.11g Wireless USB       Antenna: Chip antenna, gain 0 dBi
                            Adapter model: DWL-G132        RF power: 16 dBm EIRP
             ASUSTek Computer Inc., 4 Fl., Notebook (with wireless        Frequency band: 2402 ÷ 2480
      Advance Data No. 150 Li-Te Rd., Peitou,   transmission): V6000 ASUS       MHz channel spacing: 1 MHz
12/17/2004                                                             VPR-01/2001
      Tech., Taiwan Taipei City, Taiwan                         Antenna: PIFA antenna, gain -6.4
                                               dBi
                                                                             29
       31.12.2004                                                  NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
             Intermec Technologies Corp.,  Radio Frequency Identification  Frequency band:
             550 Second Street S. E.,    (RFID) reader module that    865.6 - 867.6 MHz with 10      nie je možné
12/8/2004
             Cedar Rapids, Iowa 52401,    can program and read RFID    channels; channel spacing: 200    používať v SR
             USA               tags (may be installed in the  kHz
             Intermec Technologies Corp.,  Radio Frequency Identification  Frequency band: 869.525 MHz;
             550 Second Street S. E.,    (RFID) reader module that    channel spacing: 250 kHz       nie je možné
 12/8/2004
             Cedar Rapids, Iowa 52401,    can program and read RFID    Antenna: External antenna:      používať v SR
             USA               tags (may be installed in the  Kathrein-Scala 25-200 Series +8.0
      Phoenix Test - PHOENIX CONTACT         Wireless bidirectional signal  Frequency band: 2403.2 ÷ 2479.9
12/14/2004 Lab GmbH, GmbH&Co.KG,             transmission set for 4 digital  MHz;                 VPR-01/2001
       Nemecko   Flachsmarktstr. 8, D-32825   and 2 analog signals:      Antenna: external antennas; Omni
             Blomberg, Germany        Phoenix Contact model: RAD-   0 dBi, Omi 7 dBi, Planar 6 dBi
             Buffalo Inc., 4-15, Shibata   Wireless Access Point with    Frequency band: 2400 ÷ 2483.5
      Advance Data Hondori, Minami-ku, Nagoya    IEEE 802 11g technology:     MHz; channel spacing 5 MHz
12/16/2004                                                           VPR-01/2001
      Tech., Taiwan 457-8520, Japan         11g Access Point model:     Antenna: Printed antenna, gain
                             WLA2-G54C Buffalo, 11g      0.7 dBi
             Gemtek Technology Co., Ltd.,   Wireless Access Point with    Frequency band: 2412 ÷ 2472
      Advance Data No.1, Jen Ai Road, Hsinchu    IEEE 802 11g technology:     MHz; channel spacing 5 MHz
12/17/2004                                                           VPR-01/2001
      Tech., Taiwan Industrial Park, Hukou,     Wireless 11g Multi-function   Antenna: Dipole antenna, gain 2.0
             Hsinchu, Taiwan, R.O.C.     Access Point model: TEW-     dBi
             Medtronic Inc., 7000 Central   Patient Monitor, programming   Frequency band: 175 kHz / 9 kHz-
      MIKES BABT, Avenue NE, MN-55432        device: CareLink Monitor     315 kHz               nie je možné
12/23/2004
       Nemecko   Minneapolis, USA         2490J, 2490H           Antenna: integral          prevádzkovať v SR
                                              RF power: 2490H: 11.5 dBµA/m at
              Leica Geosystems AG,      Radio modem for remote      Frequency band: 2409 ÷ 2435 MHz
12/23/2004         Heinrich Wild Strasse,     control surveying system:    Antenna: Patch omnidirectional    VPR-01/2001
              Heerbrugg, CH-9435       RH1200              antenna, gain: 2 dBi
              Switzerland                           RF power: 100 mW EIRP
              Tekcom Industries Ltd., Hong  PMR 446 Handset: XTX446     Frequency band: 446 ÷ 446.1 MHz
       Motorola   Kong                              Antenna: Integral (fixed)
12/23/2004                                                           VPR-08/2003
       CGISS, UK                                   RF power: max 0.5 W ERP
                                              Modulation: Phase modulation
              BELKIN Corporation, 501 West Dual-Band Wireless A+G       Frequency band:           2400÷2483.5 MHz:
      Advance Data Walnut Street Compton, CA    Router (IEEE 802.11a/b/g      2412 ÷ 2472 MHz;    5150 ÷    VPR-01/2001;
12/28/2004
      Tech., Taiwan 90220, U.S.A.         technology with TPC and      5350 MHz;    5470 ÷ 5725 MHz   5150÷5350 MHz:
                            DFS): Dual-Band Wireless      RF power:              VPR-03/2004;
              Kenwood Corporation, 1-16-2 UHF Mobile Radio / Base      Frequency band: 400 ÷ 470 MHz    400÷440 MHz - nie
       Kenwood   Hakusan, Midori-Ku,     Station Terminal for voice and   Antenna: External          je možné používať v
12/14/2004
      Electronics, UK Yokohama, Kanagawa, 226-   data: TK-8180 & TK-8189 (E)    RF power: 1W or 5W          SR
              8525, Japan                           Modulation: Frequency modulation   446÷446,1 MHz -
              Kenwood Corporation, 1-16-2 VHF Mobile Radio / Base      Frequency band: 136 ÷ 174 MHz    136÷174 MHz (RR-
       Kenwood   Hakusan, Midori-Ku,     Station Terminal for voice and   Antenna: External          13-06, 13-07, 13-08,
12/14/2004
      Electronics, UK Yokohama, Kanagawa, 226-   data: TK-7180 & TK-7189 (E)    RF power: 5W to 25 W         13-10, 13-11, 13-
              8525, Japan                           Modulation: Frequency modulation   12, 13-13,
      ETS Dr.Genz   Madge-Limited, England/   Data transmission: 96-10      Frequency band: 2412 - 2472 MHz
12/17/2004  Taiwan PS   Interepoch Technology Inc.,                   Antenna: Dipole antenna with 1.5   VPR-01/2001
        Co., Ltd  Taiwan R.O.C                          dBi gain
                                              Modulation: DSSS,OFDM
             CASIO COMPUTER Co., Ltd., Data transmission: DT-         Frequency band: 2400 - 2483.5
      Advance Data 2951-5, Ishikawa-cho, Hachioji- X5M30UR Brand: CASIO; DT-     MHz
12/20/2004                                                           VPR-01/2001
      Tech., Taiwan shi, 192-8556, Tokyo, Japan  X5M30U; DT-X5M20UR; DT-      Antenna: IEEE 802.11b: IFA
                            X5M20U; DT-X5M30R; DT-       antenna with 1.92 dBi gain
             3Com Corporation, 350     Data transmission: WL-565,     Frequency band: 2412 - 2472 MHz
      Advance Data Campus Drive, Marlborough,   WL-565B Brand: 3COM        Antenna:
12/22/2004                                                           VPR-01/2001
      Tech., Taiwan 01752-3064, MA, USA                        Hallway Bidirectional Ant. (Patch
                                              Ant.) (4dBi); Omnidirectional Ant.
        Cisco   Cisco Systems, 170 West    Wireless Data          Frequency band: 2400 - 2483.5
12/23/2004  Systems,   Tasman Drive, San Jose, CA   Communication: Model name:    MHz                 VPR-01/2001
        Belgium   95134-1706, USA        Cisco AP1100 series Access    Antenna: Integrated antenna
                             point - 2.4 GHz 54 Mbps IEEE   RF power: 100 mW e.i.r.p.
        Cisco   Cisco Systems, 170 West    Wireless Data          Frequency band: 2400 - 2483.5
12/23/2004  Systems,   Tasman Drive, San Jose, CA   Communication: Model name:    MHz                 VPR-01/2001
        Belgium   95134-1706, USA        Cisco AP1200 series Access    Antenna: Different dedicated
                             point - 2.4 GHz 54 Mbps     antennas
                                                                            30
31.12.2004  NOTIFIKÁCIE 2003 a 2004
                    31

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1338
posted:3/14/2010
language:Slovak
pages:31