Pengurusan Mesyuarat

Document Sample
Pengurusan Mesyuarat Powered By Docstoc
					 PKPA BIL.2/1991

PENGURUSAN MESYUARAT
            1
      TUJUAN
Membantu pihak pengurusan dan urusetia
menjalankan tanggungjawab dengan
berkesan
                     2
     Latar belakang
Jawatankuasa memainkan peranan
merancang pelaksanaan dasar kerajaan

Jawatankuasa mengadakan mesyuarat
dari semasa ke semasa untuk tujuan
‘follow up’ dan ‘follow through’                    3
 Tanggungjawab Urusetia

Tindakan Pra Mesyuarat

Tindakan Semasa Mesyuarat

Tindakan Semasa Mesyuarat              4
 Tindakan Pra Mesyuarat
Menentukan

  agenda
  tarikh
  masa
  tempat
 bersama Pengerusi Jawatankuasa
                  5
  Tindakan Pra Mesyuarat
Tempahan Bilik Mesyuarat

Nama Jawatankuasa
Nama Pengerusi Mesyuarat
Nama Setiausaha
Tarik & masa
bilangan anggota
peralatan yang diperlukan
jamuan

               6
 Pengurusan pra mesyuarat
Menentukan Kertas Kerja

Menerima kertas kerja dalam tempoh 15
hari sebelum mesyuarat

Menyediakan bilangan salinan kertas kerja
yang perlu


                    7
Tindakan Pra Mesyuarat
  Menghantar surat jemputan
   Agenda Mesyuarat
                8
   Tindakan Pra Mesyuarat
Persediaan kemudahan bilik mesyuarat
  Bersih
  Kemas
  Tempat duduk mencukupi
  Alat pembesar suara sempurna
  Alat tulis mencukupi
  OHP, dll.                    9
Tindakan Pra Mesyuarat
    Kehadiran Ahli-ahli
  Berhubung dengan ahli bagi
  menentukan kehadiran ahli                10
Tindakan Pra Mesyuarat
   Perbincangan Pra Mesyuarat
 di antara Urusetia dengan Pengerusi
                    11
Tindakan Pra Mesyuarat
  Memberitahu Etika Mesyuarat
  Cara memberi penghormatan
     Ketepatan masa
                 12
TINDAKAN SEMASA        MESYUARATMembuat Catatan Minit Mesyuarat

  kehadiran
  perkara penting yang dibincangkan
  kerputusan yang dibuat
  tindakan susulan yang perlu diambil


                     13
Tindakan selepas Mesyuarat

Penyediaan minit -ikut format
susunan nama
catatan perbincangan
pengesanan maklumbalas
Mengedar minit mesyuarat 7 hari selepas
mesyuarat

                     14
TERIMA KASIH
        15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1305
posted:3/14/2010
language:Malay
pages:15