MANUAL PROSEDUR KERJA by rizarina84

VIEWS: 1,967 PAGES: 9

									  MANUAL
PROSEDUR KERJA


    KONSEP
        KONSEP


 Dokumen rasmi yang menerangkan sistem
 / prosedur kerja secara berperingkat bagi
 menyiapkan sesuatu kerja

 Digunakan sebagai rujukan peringkat
 jabatan / pejabat
      KANDUNGAN
 1. LATAR BELAKANG JABATAN

 2. Objektif Jabatan

 3. Carta Organsisasi
       Kandungan
 4. Fungsi Jabatan

 5. Aktiviti bagi fungsi Utama

 6. Proses Kerja Fungsi Utama
     KANDUNGAN 7. Carta Aliran Kerja

 8. Senarai Borang-Borang
KANDUNGAN
 FAIL MEJA
      FAIL MEJA


 Dokumen rujukan peringkat individu

 Berasaskan tugas dan tanggungjawab
individu
       Fail Meja


 Satu FM bagi satu jawatan

 Mengandungi maklumat - panduan untuk
 mengendalikan tugas yang ditetapkan bagi
 satu-satu jawatan

								
To top