PKPA91 7 KMK by rizarina84

VIEWS: 103 PAGES: 11

									     KMK
KUMPULAN MENINGKAT MUTU
     KERJA
             1
    KMK - konsep

Sekumpulan kecil staf
Dari bahagian yang sama
Bermesyuarat secara tetap
Bertujuan mengenalpasti &
menganalisa masalah yang berkaitan
dengan kerja mereka

                   2
   MATLAMAT KMK

KEBOLEHAN MENYELESAIKAN MASALAH
DI KALANGAN STAF
SEMANGAT KERJA BERSAMA
MEMUPUK NILAI KERJA YANG POSITIF
PENGLIBATAN DAN MINAT TENTANG
KERJA
DORONGAN KERJA YANG TINGGI
KESEDARAN T / JAWAB
                  3
  PELAKSANAAN KMK
WUJUDKAN STRUKTUR KMK

LATIHAN YANG BERTERUSAN

SISTEM PENGIKTIRAFAN YANG
BERKESAN


              4
   STRUKTUR KMK

J/KUASA PEMANDU KMK
FASILITATOR
KETUA KUMPULAN
AHLI-AHLI           5
TUGAS J/KUASA PEMANDU

Bawa kenderaan
MERANGKA DASAR PELAKSANAAN KMK
MEMBERI PERTIMBANGAN SERTA
PENYELESAIAN MASALAH YANG
DIKEMUKAKAN OLEH AHLI KMK


                 6
     FASILITATOR

SIAPA DIA ?

Ketua bahagian / pekerja yang terpilih

Berttg/jwb untuk satu KMK


                   7
   Peranan Fasilitator
Berhubung dengan semua peringkat
pengurusan – dptkan bantuan & sokongan
Beri latihan kpd. Ketua Kumpulan
Kekalkan ketenangan
Tumpu kpd maalah kerja ahaja
Orang tengah dlm penyelesaian masalah
Menilai program dan melaporkan


                     8
   KETUA KUMPULAN
LATIH AHLI
MEMASTIKAN KELANCARAN AKTIVITI
BIMBING PENYIMPANAN REKOD
KELOLAKAN MESYUARAT
BERMINAT DAN SOKONGAN KEPADA
KUMPULAN
BANTU SELESAIKAN MASALAH
KUATKUASAKAN DISIPLIN                 9
   AHLI-AHLI KMK
MENGHADIRI MESYUARAT SECARA
TETAP
TUMPUKAN PENYELESAIAN MASALAH
KENAL PASTI MASALAH DAN SUMBANG
IDEA
MENYERTAI PERSEMBAHAN
PENGURUSAN

               10
CUKUPLAH TU
       11

								
To top