Docstoc

Su co ATM

Document Sample
Su co ATM Powered By Docstoc
					CĐ NGÀNH Y TẾ TP ĐN CĐ TTYT LIÊN CHIỂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Liên Chiểu, ngày 09 tháng 5 năm 2008

---------Số: ......./ BC-CĐ

“Về việc sự cố của máy ATM” Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quận Liên Chiểu. Sau khi thực hiện việc trả lương của CBCNV qua thẻ ATM. Trung tâm Y tế Liên Chiểu đã hợp đồng với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quận Liên Chiểu trả tiền lương cho CBNV qua thẻ ATM của ngân hàng từ tháng 12 năm 2007 đến nay. Trong đợt trả lương qua thẻ ATM thàng 5/2008 đã gặp sự cố 1 trường hợp là sau khi giao dịch trả thẻ ATM nhưng tiền không ra, đồng thời máy báo là đã thực hiện giao dịch thành công và số tiền trong thẻ vẫn bị trừ khỏi thẻ mặc dầu nhân viên không nhận được tiền? (Rất may là lúc này tại máy ATM có kế toán và bảo vệ của Ngân hàng (Máy ATM tại chợ Hoà Khánh) đã xác định là nhân viên này chưa lấy được tiềnnhưng cũng chưa biết lúc nào là nhận lại được tiền của mình ? ). Đây là sự cố mà cả hai bên đều không muốn có. Tuy nhiên đẻ bảo vệ quyền lợi của chủ thẻ đồng thời là Đoàn viên Công đoàn của Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu, chúng tôi có 1 số kiến nghị sau: - Khi thực hiện giao dịch với máy ATM nếu máy báo cuộc giao dịch không thành công nhưng trên thẻ vẫn bị trừ tiền – chủ thẻ không nhận được tiền. - Khi thực hiện giao dịch với máy ATM nếu máy báo đã thành công, nhưng tiền không ra, nhưng trên thẻ vẫn bị trừ tiền-Chủ thẻ vẫn không nhận được tiền. - Và một số sự cố khác khi thực hiện giao dịch với máy ATM ….. Vậy với các trường hợp trên thì giải quyết như thế nào? Và ai là người chứng nhận cho sự việc trên? Nếu gặp sự cố như vậy thì chủ thẻ phải làm gì vì không phải lúc nào ở các máy ATM cũng có nhân viên của ngân hàng? Thời gian giải quyết cho chủ thẻ là bao nhiêu lâu? Chủ thẻ có được nhận lại tiền của mình khi trên tài khoản vẫn bị máy báo là đã trừ tiền nhưng không nhận được tiền mặc dù lỗi không phải do chủ thẻ.(Vì trên thực tế thì sự thiệt thòi vẫn thường thuộc về chủ thẻ). Đối với cán bộ trong khồi hành chính sự nghiệp sống phụ thuộc vào đồng lương hàng tháng, nếu gặp các sự cố như trên thi gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của CBCC, chính vì vậy chúng tôi đề nghị ngân hàng có hướng giải quyết và giải thích rõ để CBCNV Trung tâm được biết, đồng thời không bị thiệt thòi trong việc nhận lương của mình qua thẻ ATM của quí ngân hàng. Chân Thành Cảm Ơn TM.BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN Chủ Tịch


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:88
posted:12/10/2008
language:Vietnamese
pages:1