Nghi Quyet Chi Bo by nguyenphamhung

VIEWS: 10,539 PAGES: 2

									QUẬN UỶ LIÊN CHIỂU CHI BỘ TTYT LIÊN CHIỂU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Chi bộ Trung tâm Y tế Liên Chiểu nhiệm kỳ IV (2005-2008) Đại hội Chi bộ Trung tâm Y tế Liên Chiểu nhiệm kỳ IV (2005-2008) được tiến hành vào ngày 02/08/2005 Đại hội có mặt 25 Đảng viên trên tổng số 25 Đảng viên được triệu tập. Đại hội đã nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III về kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Cấp uỷ và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2005-2008) Qua thảo luận, Đại hội đã thống nhất như sau: I/ Về đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua của Chi bộ: Đại hội cơ bản thống nhất những nội dung chính nêu trong báo cáo chính trị. II/ Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV: Đại hội đã thống nhất cao theo Báo cáo chính trị. Ngoài ra Đại hội cũng bổ sung một số nội dung sau: 1/ Về điều trị: + Đầu tư cơ sở vật chất cho khu khám bệnh-Liên chuyên khoa + Tổ chức khám, chữa bệnh ngoài giờ (thứ bảy và chủ nhật) + Xây dựng khoa Hồi sức cấp cứu 2/ Về xây dựng Đảng: + Cần tập trung bồi dưỡng và kết nạp Đảng viên cho hệ điều trị, hệ điều dưỡng và giao chỉ tiêu cho từng tổ Đảng 3/ Công tác đào tạo: + Cần có hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đi học + Tổ chức tốt công tác đào tạo tại cơ quan III/ Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV, Đại hội biểu quyết những vấn đề cơ bản sau: 1/ Về phương hướng chung và mục tiêu chủ yếu: Đại hội đã thống nhất 100% theo báo cáo chính trị 2/ Về công tác chuyên môn và các giải pháp thực hiện: Đại hội đã thống nhất 100% về những chỉ tiêu và giải pháp đã được đề ra như trong báo cáo chính trị 3/ Về công tác xây dựng cơ quan, đoàn thể:

a- Công tác xây dựng cơ quan: - Đại hội thống nhất biểu quyết 100% phấn đấu đạt cơ quan văn hoá theo từng năm của nhiệm kỳ. - Đại hội thống nhất biểu quyết 100% phấn đấu bệnh viện xuất sắc toàn diện theo từng năm của nhiệm kỳ. - Đảm bảo đủ cán bộ về số lượng cũng như chất lượng, thực hiện nghiêm các quy chế, chế độ của cơ quan cấp trên, Ngành và đơn vị. Làm tôt công tác chăm sóc người bệnh, không để gây phiền hà cho bệnh nhân - ANTT được giữ vững không để xảy ra mất mát do thiếu tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho người bệnh b- Công tác xây dựng đoàn thể: - Phấn đấu xây dựng Công đoàn vững mạnh toàn diện - Không có CBVC sai phạm kỷ luật 4/ Công tác xây dựng Đảng: - Phấn đấu >70% Đảng viên được xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn lại là Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ (không có Đảng viên vi phạm tư cách) - Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện - Trong nhiệm kỳ đến Chi bộ kết nạp > 8 Đảng viên mới Đại hội đã bầu Cấp uỷ mới gồm 05 đồng chí, thay mặt Đại hội điều hành hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ IV (2005-2008) thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội đã biểu quyết trên đây. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 ngày 02 tháng 08 năm 2005 Đại hội (đại biểu) Chi bộ nhiệm kỳ IV


								
To top