bangtomtatthanhtich BSHung2006 by nguyenphamhung

VIEWS: 18 PAGES: 5

									SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG TTYT LIÊN CHIỂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH
CÁ NHÂN I/ Sơ yếu lý lịch : Họ và tên: Nguyễn Phạm Hùng. Ngày/năm/sinh: 12/07/1962. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Tịnh Phong-Sơn Tịnh - Quảng Ngãi . Trú quán: Hòa Khánh Bắc – Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng. Nơi công tác: Khoa Sản - Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu-Thành phố Đà Nẵng. Chức vụ hiện nay: Phó Khoa Sản – Phó chủ tịch công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu. Trình độ đào tạo, học vị: Bác sĩ . Bằng cấp: Bác sĩ CKI Chuyên Ngành Sản Phụ . Ngày vào ngành: Năm 1985. Chuyên ngành: Sản Phụ khoa. II) Tóm Tắt thành tích cá nhân qua quá trình công tác: Với cương vị là 1 Bs Phó Khoa sản và chủ tịch công đoàn tôi luôn luôn sâu sát với các Khoa, Phòng, Trạm, Đội; Đoàn kết trong trong nội bộ, tập trung trí tuệ của tập thể tìm mọi giải pháp, kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách việc quản lý trong lĩnh vực khám chữa bệnh nhằm giảm phiền hà cho người bệnh. Được phân công phụ trách giám sát chuẩn I quốc gia bản thân tôi hòan thành công tác biên soạn tập tài liệu cho công tác tuyên truyền theo qui định của chuẩn Quốc gia và đã cùng với các Phường thực hiện tốt chuẩn I Quốc gia, góp phần vào việc công nhận chuẩn Quốc gia ở các Phường, đồng thời giữ vững kỷ cương, xây dựng lề lối làm việc trong khoa-Đội, thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết chống các hành vi quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu với người bệnh, từ đó đã góp phần xây dựng đơn vị khoa,đội cùng toàn Trung tâm ngày càng vững mạnh. Vì vậy trong năm qua nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời cùa Ban giám đốc, cấp ủy, ban chấp hành công đoàn, nên khoa và đội đã hoàn thành mọi chỉ tiêu, kế hoạch của đơn vị giao, đạt kết quả cụ thể qua kiểm tra cuối năm đơn vị đã được đánh giá: + Đơn vị khoa xuất sắc + Đội BVSKBMTE/KHHGĐ đạt xuất sắc . + Hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học đã đăng ký từ đầu năm.

Là một Đảng viên, bản thân tôi đã cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Trong các năm đạt Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổ chức Công đoàn luôn luôn đạt Công đoàn vững mạnh. Kết quả năm qua Công đoàn: Đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc. Bản thân đạt cán bộ Công đoàn xuất sắc Bản thân và gia đình được công nhận đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa góp phần thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” . Tinh thần đoàn kết nội bộ, tôn trọng đồng nghiệp luôn được phát huy. Thường xuyên coi trọng việc thực hiện dân chủ công khai trong đơn vị. Là Chủ Tịch công Đoàn mọi chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động luôn chú trọng, việc cải thiện đời sống cho CBCNV trong đơn vị thường xuyên được quan tâm. Trong quan hệ đối với đồng nghiệp luôn luôn tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp và cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quan hệ với các ban, ngành đã tạo sự gắn bó. Vì vậy đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao. Trên đây là bản thành tích mà bản thân tôi đã cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình trong năm 2006. Bản thân tôi sẽ cố gắng phát huy hơn nữa, cùng đồng nghiệp phấn đấu xây dựng khoa phòng,đội cung toàn Trung tâm Y tế Liên Chiểu ngày một hoàn thiện hơn theo xu thế phát triển chung, góp phần xây dụng ngành Y tế Thành phố Đà Nẵng ngày càng vững mạnh Liên Chiểu, ngày 24 tháng 11 năm 2006 Người viết

Bs.Nguyễn Phạm Hùng

Xác nhận của Thủ Trưởng đơn vị

Liên Chiểu, Ngày14 tháng 12 năm 2004 Người viết
BS. LÊ VĂN SỸ

BẢN KÊ KHAI THÀNH TÍCH
Khoa học và sáng kiến cải tiến Họ và tên: Hoàng Văn Đẩu Năm sinh: 10/05/1950 Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc Trung tâm Y tế Liên Chiểu
Số TT Tên đề tài Khoa Năm học, sáng kiến, giải pháp hữu ích Chẩn đoán sớm SXH nhằm kịp thời điều 1994 trị, hạn chế tử vong của Bệnh nhân Đánh giá thực trạng y 1996 tế cơ sở Huyện Hòa Vang Chủ đề tài hay cộng tác Chủ đề tài Tác dụng của đề tài Góp phần chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời Cấp nào công nhận, đánh giá, khen thưởng Hội đồng khoa học

1

2

Chủ đề tài

Tham mưu với Huyện và ngành Y tế tăng cường cơ Ngành Y tế đánh sở vật chất, trang bị, nhân giá tốt lực cho Trung tâm góp phần nâng cao hoạt động

3

4

Cải cách hành chính, 2001 lề lối làm, giảm phiền hà cho người bệnh Lập trình quản lý Viện phí-BHYT trên 2003 hệ thống vi tính và tiến đến nối mạng

Chủ đề tài Chỉ đạo phối hợp với cộng sự

Y tế Huyện Giảm phiền hà cho bệnh nhân, tạo thuận lợi cho CBCNV Quản lý có hiệu quả, giảm nhân lực, giảm thất thoát, lãng phí

Hội đồng thi đua Hội đồng kỷ thuật Trung tâm và áp dụng có hiệu quả trong quản lý

Xác nhận của Sở Y tế

Liên Chiểu, ngày 10 tháng 11 năm 2005 Người khai

CĐ NGÀNH Y TẾ TP ĐN CĐ TTYT LIÊN CHIỂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH
CÁ NHÂN I/ Sơ yếu lý lịch và tiểu sử bản thân: Họ và tên: Huỳnh Bá Dũng Ngày tháng năm sinh: 20/08/1967 Dân tộc: Kinh Quê quán: Hoà Bắc -Hoà vang - Thành phố Đà Nẵng Trú quán: Hoà Phát – Hoà Vang - Thành phố Đà Nẵng Nơi công tác: Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu-Thành phố Đà Nẵng Chức vụ hiện nay: Uỷ viên BCHCĐ Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu II) Tóm Tắt thành tích cá nhân qua quá trình công tác: - Với chức năng nhiệm vụ là Uỷ viên thường trực BCHCĐ trung tâm, phụ trách các phong trào văn thể mý và kế toán Công đoàn

- Trong công tác Công đoàn đã có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công để góp phần nâng cao vai trò của người đoàn viên Công đoàn, nhằm phát huy hơn nữa bảo vệ quyền lợi chính đáng cho từng đoàn viên Công đoàn tại đơn vị - Trong năm đã tổ chức nhiều chương trình văn nghệ thể dục thể thao và vận động đoàn viên Công đoàn tham gia tích cực các hoạt động của đơn vị cũng như ngành tổ chức. - Quản lý có hiệu quả kinh phí hoạt động của Công đoàn. Liên Chiểu, Ngày14 tháng 12 năm 2004 Người viết

Xác nhận của Công đoàn cơ sở

Huỳnh Bá Dũng


								
To top