Docstoc

Pengurusan bilik darjah dan tingkah laku

Document Sample
Pengurusan bilik darjah dan tingkah laku Powered By Docstoc
					       INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
     KAMPUS INSTITUT PERGURUAN TUANKU BAINUN
      14000 BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG.
TAJUK8: PENGURUSAN MASALAH
    DISIPLIN BILIK DARJAH

        DISEDIAKAN OLEH:
     MOHD AFIQ SYAZWAN B JAME’AN
      EMIRA SYAZANA BINTI YUSOF
MODEL KOUNIN: PENGURUSAN KELOMPOK CIRI-CIRI    : Teori berkaitan disiplin dan pengurusan
          kumpulan

 MATLAMAT    : Pengajaran dengan disiplin dapat dicapai (seiring)

 TEKNIK-TEKNIK : Withitness, bertindih, momentum, kelancaran, peka
         waspada kumpulan, menggalakkan akauntibiliti,
         format penyertaan tinggi dan peralaihan.
HURAIAN IDEA-IDEA ASAS MODEL KOUNIN
 Withitness – Ia merujuk kepada kebolehan guru membetulkan tingkah laku
        buruk sebelum ia sampai sesuatau situasi yang tidak boleh
        dikawal.

 Bertindih -  Ia merujuk kepada kebolehan guru menguruskan dua atau
        lebih aktiviti individu atau kumpulan pada masa yang sama.

 Momentum – Ia merujuk kepada kebolehan guru untukmenggunakan
        pergerakan yang sesuai sepanjang masa pelajaran.

 Kelancaran – Cirinya ialah kontinuiti, tanpa sebarang gangguan.

 Kewaspadaan kumpulan – Iaitu memusatkan perhatian semua murid lain
             daripada respons seorang murid sedang
             diberikan.

 Menggalakkan akauntibiliti – Ia merujuk kepada komunikasi kepada semua
                murid bahawa penyertaan mereka semua
                sedang diperhatikan dan ditaksir.
sambungan
  Format penyertaan tinggi– Iaitu menggunakan pelajaran untuk
               mentakrifkan tingkah laku murid apabila
               mereka tidak menjawab soalan guru secara
               lansung.

  Peralihan – Iaitu kelancaran peralihan di antara dua aktiviti.
 IMPLIKASI MODEL KOUNIN TERHADAP
  TINGKAH LAKU BERMASALAH
• Seorang murid yang melakukan tingkah laku buruk akan mempengaruhi
 tingkah laku rakan sedarjah yang berada di sekelilingnya. Fenomena ini
 adalah dikenali sebagai kesan riak (ripple effect)

• Guru harus sedari semua aktiviti yang berlaku di dalam seluruh bilik
darjah dalam setiap masa. Kesedaran ini adalah diekanali sebagai
withitness, sesuatu istilah yang dicipta oleh Kounin

• Kebolehan memberi peralihan yang lancarbdi antara dua aktiviti dan
mengekalkan momentum yang konsisten di dalam aktiviti adalh penting
untuk pengurusan kumpulan dengan berkesan.

•Guru hendaklah berusaha mengekalkan kewaspadaan kumpulan dan
menjamin setiap individu mempunyai akauntibiliti dalam pembelajaran,
dan memastikan pembelajaran optimal berlaku.

•Kebosanan murid boleh dielakkan dengan memupuk perasaan kemajuan
atau kejayaan, menambah pelbagai aktiviti dalam kurikulum dan alam bilik
darjah
RUMUSAN  Strategi pengurusan Kounin telah membawa kepada galakan
  pembelajaran yang aktif bukan sahaja dalam pendidikan formal tetapi
  juga berkesan dengan murid berkeperluan khas di bawah pendidikan
  khas.
   TEORI REALITI DALAM KAUNSELING:
       WILLIAM GLASSER


Diperkenalkan oleh William Glasser(ahli psikologi) pada tahun
1950-an. Pada awal tahun 1980-an beliau menambah teori
kawalan dalam teori kaunselingnya. Rukun asas teori kawalan
ialah mengandaikan tingkah laku manusia sebagai usaha untuk
mengawal dunia kita sebagai sebahagiannya, dengan tujuan
memuaskan keperluan kita secara penuhnya.
                       c) Gambaran Mental

a) Bahasa Aktif
           ANDAIAN TEORI KAWALAN
 b) Keperluan Asas          d) Tingkah Laku Menyeluruh                            NEXT
         BAHASA AKTIF
Menurut Glasser, tingkah laku manusia merangkumi TIGA
KOMPONEN     UTAMA,   iaitu  memikir,melaku dab
merasa.Glasser tidak menggunakan adjektif atau nama untuk
merujuk perkataan, misalnya perasaan dan kebimbangan;
tetapi menggunakan BAHASA AKTIF dengan menyatakan
perasaan sebagai berasa(feeling), dan kebimbangan sebagai
berbimbang(anxietying). Menurut Galsser, bahasa aktif
menyatakan tingkah laku yang digunakan oleh orang apabila
mereka berusaha mengawal alam sekitar untuk memenuhi
keperluan mereka.
                           BACK
       KEPERLUAN ASAS

Manusia mempunyai lima keperluan asas:

   1. keperluan hidup dan reproduktif
   2. keperluan kasih sayang, berkongsian dan
     bekerjasama
   3. keperluan kuasa dan status
   4. keperluan kebebasan
   5. keperluan keseronokan
                        BACK
       GAMBAR MENTAL

Semasa    kanak-kanak, kita mengumpulkan
gamabr-gambar dalam mental yang mempunyai
keperluan-keperluan seperti makanan, mainan,
kasih sayang, kejayaan, kebebasan, keseronokan
dan lain-lain lagi

Gambar mental adalah penting untuk memahami
teori kawalan kerana tingkah laku selalunya
bermula dengan gambar mental kita, dan
perbezaan di antara gambar mental(yang
diperlukan) dengan yang sebenarnya di alam
sekitar (yang kita ada) menentukan tongkah laku
kita.Apabila terdapat perbezaan ini, kita bertindak
untuk mengurangkan perbezaannya.         BACK
   TINGKAH LAKU MENYELURUH

Glasser menghuraikan tingkah laku menyeluruh
sebagai jumlah empat komponen berikut:

   1. Bertindak: tingkah laku aktif / gerakan
           voluntari
   2. Berfikir : pemikiran voluntari / involuntari
   3. Berasa : merangkumi perasaan gembira
           dan duka cita
   4. Fisiologi : meliputi mekanisma badan
           voluntari dan involuntari
           misalnya berpeluh

                         BACK
IMPLIKASI TEORI KAWALAN DALAM KAUNSELING Mengikut teori kawalan, orang yang memerlukan kaunseling ialah
 orang yang memilih tingkah laku destruktif diri dengan tujuan
 memperoleh semula kawalan hidup mereka. Orang itu biasanya
 menggunakan tingkah laku bersedih, sakit dan sengsara untuk
 mengawal orang lain, demi memilih keperluan.
KAUNSELING REALITI

 Prinsip asas teori kawalan ialah JANGAN membenarkan orang
 menggunakan sakit atau sengsaran untuk mengawal orang yang
 berharap agar membantu memenuhi keperluan-keperluan.


  Tujuan:
  a) Untuk mengajar klien membentuj rangka kerja berdasarkan teori
    kawalan agar memahami tingkah laku diri.
  b) Untuk membantu klien bertanggungjawab atas pilihan baru yang
    bukan menjadi mangsa terlebuh dahulu.
  c) Untuk membantu klien membina gambar mental yang realistik
    demi memenuhi keperluan asas mereka.
  d) Untuk membantu klien membina dan mengamalkan tingkah laku
    yang boleh menolongnya supaya memenuhi keperluan masa kini
    dan masa depan.
PROSES KAUNSELING BERDASARKAN TEORI
  REALITI DENGAN TEORI KAWALAN.

PERINGKAT I : Membina Hubungan Kaunselor-Klien (murid)
PERINGKAT II : Pengajaran dengan Teori Kawalan
PERINGKATIII: Penilaian Tingkah Laku Menyeluruh
PERINGKATIV: Perancangan dan Perubahan Tingkah Laku
       Menyeluruh
PERINGKAT V: Tindakan Susulan

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:7446
posted:3/13/2010
language:Malay
pages:16