JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA PULAU PINANG

Document Sample
JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA PULAU PINANG Powered By Docstoc
					               JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
                     PULAU PINANG
            E-mail: pjlwut@marine.gov.my     Tel: 04-6578494/6579636  Faks:04-6575521
            Web Site: http://www.marine.gov.my


           PEKELILING PELABUHAN NO. 3 TAHUN 2003

DARIPADA           :    PENGARAH LAUT WILAYAH UTARA, PULAU
                   PINANG

KEPADA            :    MASYARAKAT PERKAPALAN WILAYAH UTARA
                   (PULAU PINANG/KEDAH/PERLIS/PERAK)

TARIKH            :     28 APRIL 2003

CARTA
BERKAITAN          :    MAL 5614, 5622 dan B.A. 3943

 KUARANTIN BAGI PELABUHAN-PELABUHAN KUALA PERLIS, KUAH,
         KUALA KEDAH DAN LUMUT

1. Masyarakat perkapalan adalah dimaklumkan bahawa kawasan labuhan kuarantin
bagi pelabuhan-pelabuhan Kuala Perlis, Kuah, Kuala Kedah dan Lumut adalah seperti
berikut:


                       KAWASAN LABUHAN KUARANTIN
   PELABUHAN              LATITUD( UTARA) LONGITUD(TIMUR)
01 Kuala Perlis, Perlis            06° 23.5’     100° 04.0’
                       06° 24.0’     100° 04.0’
                       06° 23.5’     100° 04.5’
                       06° 24.0’     100° 04.5
02 Kuah, Langkawi               06° 14.9’     099° 43.5’
                       06° 15.2’     099° 43.5
                       06° 14.9’     099° 44.0’
                       06° 15.2’     099° 44.0’
03 Kuala Kedah, Kedah             06° 05.0’     100° 13.0’
                       06° 060’     100° 13.0’
                       06° 05.0’     100°13.7’
                       06° 06.0’     100° 13.7’
04 Lumut, Perak               04° 15.5’     100° 39.4’
                       04° 15.65’     100° 39.4’
                       04° 15.5’      100° 39.56’
                       04° 15.65’     100° 39.56’
http://www.marine.gov.my (notices)
  QUARANTINE ANCHORAGE FOR PORTS OF KUALA PERLIS, KUAH,
         KUALA KEDAH AND LUMUT

1. Shipping community is hereby informed that, the quarantine anchorage for ports
of Kuala Perlis, Kuah, Kuala Kedah and Lumut shall be the area bounded by the
following position:


                   QUARANTINE ANCHORAGE AREA
         PORT        LATITUDE(   LONGITUDE(EAST)
                   NORTH)
01   Kuala Perlis, Perlis     06° 23.5’     100° 04.0’
                   06° 24.0’     100° 04.0’
                   06° 23.5’     100° 04.5’
                   06° 24.0’     100° 04.5
02    Kuah, Langkawi       06° 14.9’     099° 43.5’
                   06° 15.2’     099° 43.5
                   06° 14.9’     099° 44.0’
                   06° 15.2’     099° 44.0’
03   Kuala Kedah, Kedah       06° 05.0’     100° 13.0’
                   06° 060’      100° 13.0’
                   06° 05.0’     100°13.7’
                   06° 06.0’     100° 13.7’
04     Lumut, Perak       04° 15.50’     100° 39.4’
                   04° 15.65’     100° 39.4’
                    04° 15.50’     100° 39.56’
                    04° 15.65’     100° 39.56’
( NOOR ARIFF BIN YUSOFF)
Pengarah Laut,
Jabatan Laut Wilayah Utara.
http://www.marine.gov.my (notices)