Docstoc

giay moi hoi nghi CBCC

Document Sample
giay moi hoi nghi CBCC Powered By Docstoc
					CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

GIẤY MỜI
Thực hiện chỉ đạo của Sở y tế và Công đoàn ngành y tế thành phố Đà Nẵng. Trung tâm y tế Liên Chiểu tiến hành Hội nghị CBCC nhằm kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2005 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2006 GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI Đại diện Đến dự Thời gian Địa điểm : Lãnh đạo Sở y tế Thành phố Đà Nẵng. : Hội nghị CBCC TTYT Liên Chiểu năm 2006 : Vào lúc 08 giờ 00, ngày 15 tháng 03 năm 2006 : Hội trường Trung tâm y tế Liên Chiểu

Sự có mặt của các cấp Lãnh đạo là niềm vinh dự, góp phần thành công cho Hội nghị chúng tôi. Trân trọng kính mời. Liên Chiểu; ngày 10 tháng 03 năm 2006 TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU GIÁM ĐỐC

HOÀNG VĂN ĐẨU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY MỜI
Nhằm sơ kết đánh giá công tác chuyển giao kỷ thuật giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Trung tâm Y tế Liên Chiểu, đồng thời sơ kết công tác phẩu thuật của Trung tâm Y tế Liên Chiểu từ ngày 30/06/2004 đến 15/04/2005. Qua đó trao đổi kinh nghiệm và định hướng cho phát triển về hợp tác chuyển giao kỷ thuật trong thời gian đến. TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI Ông ( Bà) Đến dự Thời gian Địa điểm : : Buổi sơ kết về công tác chuyển giao kỷ thuật : 14h00 ngày 19 tháng 04 năm 2005 : Hội trường Trung tâm y tế Liên Chiểu ( 525 Tôn Đức Thắng – Thành phố Đà Nẵng ) Vậy chúng tôi trân trọng kính mời quí vị đến tham dự Sự có mặt của quí vị là niềm vinh dự cho đơn vị chúng tôi. Liên Chiểu; ngày 12 tháng 05 năm 2005 TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU GIÁM ĐỐC

Bs. Hoàng Văn Đẩu


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12233
posted:12/7/2008
language:Vietnamese
pages:2