Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Ban Thanh Tich Tom Tat Dung TC

VIEWS: 1,418 PAGES: 6

									SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG TTYT LIÊN CHIỂU ------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH
Thầy thuốc ưu tú I/ Sơ yếu lý lịch và tiểu sử bản thân: Họ và tên: Hoàng Văn Đẩu Nam, nữ: Nam Ngày tháng năm sinh: 10/05/1950 Dân tộc: Kinh Quê quán: Phong Hiền-Phong Điền-Thừa Thiên Huế Trú quán: Hòa Phát - Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng Nơi công tác: Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu -Thành phố Đà Nẵng Chức vụ hiện nay, học hàm: Giám đốc Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu Trình độ đào tạo, học vị: Bác sĩ CKI Y học xã hội-Bs chuyên khoa Nhị hệ chính quy Bằng cấp: - Bác sĩ chuyên ngành Nhi hệ chính quy từ năm 1975-1980 - Bác sĩ CKI Y học xã hội, y tế công cộng hệ 2 năm 1996-1997 Ngày vào ngành: năm 1969 Chuyên ngành: Quân Y Năm: 1969 Thời gian trực tiếp làm chuyên môn kỹ thuật y tế: 18 năm Khen thưởng: - Huân chương chiến sĩ vẽ vang - Huy chương kháng chiến hạng nhất - Huy chương vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em - Huy chương vì sự nghiệp dân số - 2 Bằng khen Bộ Y tế cấp Kỷ luật: Không II/ Quá trình công tác trong Ngành Y tế: - Từ năm 1968-1969: Hoạt động Cách mạng thuộc đơn vị Đội công tác nội Thành Huế - Từ 1969-1975: Quân Y sĩ, phục vụ tại Bệnh viện 22 Đoàn 580 - Từ 1975-1980: Học Đại học Y khoa Huế - Từ 1981-1989: Bác sĩ điều trị - Từ 1990-1998: Giám đốc Trung tâm Y tế Hoà Vang - Từ 1997-Đến nay: Giám đốc Trung tâm Y tế Liên Chiểu III/ Những thành tích chủ yếu: 1/ Phẩm chất đạo đức: Là một học sinh sống trong chế độ Nguỵ quyền, tôi đã được giác ngộ cách mạng và hoạt động trong Đội công tác đặc biệt Nội thành, dù trong điều kiện chiến đấu hết sức khó khăn, tôi vẫn luôn luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng.

Sau khi bị thương, được chuyển ra Bắc học Quân y sỹ và được phân công phục vụ Thương Bệnh binh ở chiến trường từ năm 1970 đến 1975 tôi luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5 năm liền đều đạt danh hiệu Chiến sỹ quyết thắng và được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Viêt Nam. Năm 1975 được Tổ chức cử đi học Bác sỹ hệ chính quy, sau khi tốt nghiệp được điều về công tác tại Huyện Hoà Vang. Dù ở cương vị nào tôi cũng luôn luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, gương mẫu trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có lối sống lành mạnh, phẩm chất đạo đức tốt. 35 năm tham gia công tác tôi chưa vi phạm điều gì để ảnh hưởng đến phẩm chất đạo đức của người Đảng viên, được đồng nghiệp tin tưởng 2/ Năng lực chuyên môn: Với trách nhiệm là một chiến sĩ quân Y trước đây và sau này là một Bác sĩ điều trị, tôi luôn luôn yêu ngành, yêu nghề hết lòng phục vụ người bệnh, đóng góp trí tuệ và khả năng của mình để xây dựng đơn vị, xây dựng ngành; Được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ làm Giám đốc trung tâm, Bí thư chi bộ trong 14 năm qua tôi đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Với cương vị là Giám đốc Trung tâm tôi luôn luôn sâu sát với các Khoa, Phòng, Trạm, Đội; Đoàn kết trong cấp uỷ, tập trung trí tuệ của tập thể tìm mọi giải pháp, kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách việc quản lý trong lĩnh vực khám chữa bệnh nhằm giảm phiền hà cho người bệnh, thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia, đồng thời giữ vững kỷ cương, xây dựng lề lối làm việc trong toàn Trung tâm, thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết chống các hành vi quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu với người bệnh, từ đó đã góp phần xây dựng Trung tâm ngày càng vững mạnh. Vì vậy trong năm qua nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời nên đơn vị đã hoàn thành mọi chỉ tiêu, kế hoạch của ngành đạt kết quả cụ thể qua kiểm tra cuối năm đơn vị đã được đánh giá + Đơn vị xuất sắc với số điểm đạt : 99,07điểm Với cương vi là Bí thư chi bộ, bản thân tôi đã cùng cấp uỷ, Chi bộ phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Trong các năm qua không có Đảng viên vi phạm kỷ luật. Tổ chức Công đoàn luôn luôn đạt Công đoàn vững mạnh. Kết quả năm qua Công đoàn: Đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc ( 97/100 điểm ) Đơn vị được Sở y tế xét đề nghị Bộ Y tế công nhận là đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2004 Năm 2004 cơ quan được UBND Quận công nhận đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hóa; có phong trào Xanh – Sạch – Đẹp, và thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tinh thần đoàn kết nội bộ, tôn trọng đồng nghiệp luôn được phát huy. Thường xuyên coi trọng việc thực hiện dân chủ công khai trong đơn vị. Đặc biệt trong năm 2004 đơn vị không có đơn thư khiếu nại, góp ý về tinh thần thái độ phục vụ của CBCNV đối với người bệnh. Thường xuyên coi trọng và thực hiện đầy đủ, kịp thời

mọi chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Luôn chú trọng việc cải thiện đời sống cho CBCNV trong đơn vị. Trong quan hệ đối với đồng nghiệp luôn luôn tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp và cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quan hệ với các ban, ngành đã tạo sự gắn bó, Vì vậy đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao. Qua quá trình phấn đấu của bản thân từ khi đứng trong hàng ngũ của ngành Y tế tôi luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ Y tế, tận tuỵ với người bệnh, cùng đồng nghiệp phấn đấu xây dựng Trung tâm góp phần xây dụng ngành Y tế Thành phố ngày càng vững mạnh Xác nhận của Giám đốc Sở Y tế T/P Đà Nẵng Liên Chiểu, ngày 11 tháng 01 năm 2005 Người khai

BẢN KÊ KHAI THÀNH TÍCH
Khoa học và sáng kiến cải tiến Họ và tên: Hoàng Văn Đẩu Năm sinh: 10/05/1950 Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc Trung tâm Y tế Liên Chiểu
Số Năm TT 1 Tên đề tài Khoa học, sáng kiến, giải pháp hữu ích Chủ đề tài hay cộng tác Chủ đề tài Tác dụng của đề tài Cấp nào công nhận,đánhgiá, khen thưởng

Chẩn đoán sớm SXH nhằm kịp 1994 thời điều trị, hạn chế tử vong của Bệnh nhân Đánh giá thực trạng y tế cơ sở Huyện Hòa Vang

Góp phần chẩn đoán sớm, điều Hội đồng khoa trị kịp thời học Tham mưu với Huyện và ngành Y tế tăng cường cơ sở vật chất, Ngành Y trang bị, nhân lực cho Trung tâm đánh giá tốt góp phần nâng cao hoạt động Y tế Huyện Giảm phiền hà cho bệnh nhân, tạo thuận lợi cho CBCNV Hội đồng thi đua tế

2

1996

Chủ đề tài

3

Cải cách hành chính, lề lối 2001 làm, giảm phiền hà cho người bệnh Lập trình quản lý Viện phí2003 BHYT trên hệ thống vi tính và tiến đến nối mạng

Chủ đề tài Chỉ đạo phối hợp với cộng sự

4

Hội đồng kỷ thuật Trung tâm Quản lý có hiệu quả, giảm nhân và áp dụng có lực, giảm thất thoát, lãng phí hiệu quả trong quản lý

Xác nhận của Sở Y tế

Liên Chiểu, ngày 11 tháng 01 năm 2005 Người khai

SỞ Y TẾ TP ĐÀ NẴNG TTYT LIÊN CHIỂU ------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
“ Thầy thuốc ưu tú ” Họ và tên: Hoàng Văn Đẩu Ngày tháng năm sinh: Ngày 10 tháng 05năm 1950 Dân tộc: Kinh Quê quán: Phong Hiền-Phong Điền-Thừa Thiên Huế Trú quán: Hòa Phát - Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng Nơi công tác: Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu -Thành phố Đà Nẵng Chức vụ hiện nay, học hàm: Giám đốc Trung tâm Y tế Quận Liên Chiểu Trình độ đào tạo, học vị: Bác sĩ CKI Y học xã hội-Bs chuyên khoa Nhị hệ chính quy Ngày vào ngành: năm 1969 Khen thưởng: - Huân chương chiến sĩ vẽ vang - Huy chương kháng chiến hạng nhất - Huy chương vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em - Huy chương vì sự nghiệp dân số - 2 Bằng khen Bộ Y tế cấp Kỷ luật: Không 1/ Phẩm chất đạo đức: Dù ở cương vị nào tôi cũng luôn luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, gương mẫu trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có lối sống lành mạnh, phẩm chất đạo đức tốt. 35 năm tham gia công tác tôi chưa vi phạm điều gì để ảnh hưởng đến phẩm chất đạo đức của người Đảng viên, được đồng nghiệp tin tưởng 2/ Năng lực chuyên môn: Với cương vị là Giám đốc Trung tâm tôi luôn luôn sâu sát với các Khoa, Phòng, Trạm, Đội; Đoàn kết trong cấp uỷ, tập trung trí tuệ của tập thể tìm mọi giải pháp, kế hoạch để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách việc quản lý trong lĩnh vực khám chữa bệnh nhằm giảm phiền hà cho người bệnh, thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia, đồng thời giữ vững kỷ cương, xây dựng lề lối làm việc trong toàn Trung tâm, thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết chống các hành vi quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu với người bệnh, từ đó đã góp phần xây dựng Trung tâm ngày càng vững mạnh.Vì vậy trong năm qua nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời nên đơn vị đã hoàn thành mọi chỉ tiêu, kế hoạch của ngành đạt kết quả cụ thể qua kiểm tra cuối năm đơn vị đã được đánh giá

+ Đơn vị xuất sắc với số điểm đạt : 99,07điểm Với cương vị là Bí thư chi bộ, bản thân tôi đã cùng cấp uỷ, Chi bộ phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Trong các năm qua không có Đảng viên vi phạm kỷ luật. Trong năm Chi bộ được công nhận Là Chi bộ Trong sạch vững mạnh Tổ chức Công đoàn luôn luôn đạt Công đoàn vững mạnh. Kết quả năm qua Công đoàn: Đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc ( 96/100 điểm ) Đơn vị được Sở y tế xét đề nghị là đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2004 Năm 2004 cơ quan được UBND Quận công nhận đạt tiêu chuẩn đơn vị văn hóa; có phong trào Xanh – Sạch – Đẹp, được Ban chỉ đạo phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tinh thần đoàn kết nội bộ, tôn trọng đồng nghiệp luôn được phát huy. Thường xuyên coi trọng việc thực hiện dân chủ công khai trong đơn vị. Đặc biệt trong năm 2004 đơn vị không có đơn thư khiếu nại, góp ý về tinh thần thái độ phục vụ của CBCNV đối với người bệnh. Thường xuyên coi trọng và thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Luôn chú trọng việc cải thiện đời sống cho CBCNV trong đơn vị. Trong quan hệ đối với đồng nghiệp luôn luôn tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp và cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ.Trong quan hệ với các ban, ngành đã tạo sự gắn bó tốt. Vì vậy đã góp phần hoàn thành tôt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao. Qua quá trình phấn đấu của bản thân tôi luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ Y tế, tận tụy với người bệnh, cùng đồng nghiệp phấn đấu xây dựng Trung tâm góp phần xây dụng ngành Y tế Thành phố ngày càng vững mạnh Xác nhận của Sở Y tế Liên Chiểu, ngày 11 tháng 01 năm 2004 Người khai


								
To top