Docstoc

bao cao tinh hinh tre em

Document Sample
bao cao tinh hinh tre em Powered By Docstoc
					CĐ NGÀNH Y TẾ TP - ĐN TTYT LIÊN CHIỂU

-----Số:
BC/CĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TRẺ EM CON CBVC - LĐ NGÀNH Y TẾ
I) Tổng số trẻ em bị dị tật ( do chiến tranh, do nhiễm chất độc màu da cam, do các nguyên nhân khác). * Tổng số trẻ em bị dị tật: Trong đó: + Dưới 5 tuổi: + Từ 6 tuổi đến 10 tuổi : 02 + Từ 11 tuổi đến 15 tuổi : 03 * Số gia đình có con bị dị tật : 05 Trong đó: + Gia đình có 1 con bị dị tật: 05 + Gia đình có 2 con bị dị tật: II) Tổng số con CNVC- LĐ nghèo vượt khó học giỏi: * Số cháu đạt giải cấp Thành Phố: 01 * Số cháu đạt giải cấp Quốc Gia * Số cháu đạt giải cấp Quốc Tế Liên Chiểu, Ngày 25 tháng 05 năm 2004 TM. BCHCĐ TTYT LIÊN CHIỂU CHỦ TỊCH

Bs. LÊ VĂN SỸ

CĐ NGÀNH Y TẾ TP - ĐN CĐTTYT LIÊN CHIỂU

------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Liên Chiểu, Ngày 25 tháng 05 năm 2004

DANH SÁCH TRẺ EM TÀN TẬT DƯỚI 15 TUỔI
( Con của CBCNV )
SỐ TT HỌ TÊN TRẺ HỌ TÊN BỐ MẸ TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT

01 02 03 04 05

Huỳnh Bá Bảo Trân Lê Thị Ngọc Anh Huỳnh Nhật ThảoVy Nguyễn Quốc Hiếu Bùi Vĩnh Phúc

Trần Thị Ánh Nguyệt Đinh Thị Tuyết Quỳnh Huỳnh Bá Dũng Nguyễn Văn Lực Bùi Hùng Minh

Mất trí nhớ U bạch mạch máu cổ (T) Bại não yếu 1/2 người (T) Cận thị không tương xứng Cận thị nặng

TM. BCHCĐ TTYT LIÊN CHIỂU CHỦ TỊCH

Bs. LÊ VĂN SỸ

CĐ NGÀNH Y TẾ TP - ĐN CĐTTYT LIÊN CHIỂU

------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Liên Chiểu, Ngày 25 tháng 05 năm 2004

DANH SÁCH TRẺ EM NGHÈO VƯỢT KHÓ ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI 5 NĂM 2000 - 2004
SỐ TT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 HỌ TÊN TRẺ Phạm Đức Minh Trí Nguyễn Thị Thảo Nhi Nguyễn Quốc Hiếu Huỳnh Bá Phương Linh Phạm Ngọc Minh Trang Phan Công Phước Trần Quang Sáng Nguyễn Cữu Khoa Bùi Vĩnh Phúc Nguyễn Thị kim Thoa Mai Xuân Thịnh Nguyễn Hoàng Minh
Nguyễn Hữu Hoàng Giang Phạm Thị Xuân Hiền Bùi Thị Khánh Quỳnh Phạm Thị Xuân Hiền Tổng cộng

HỌ TÊN BỐ MẸ Phạm Đức Thành Phan Thị Nghiệp Nguyễn Văn Lực Trần Thị Ánh Nguyệt Phạm Đức Thành Lê Thị Lộc Đặng Thị Cường Nguyễn Cữu Cường Bùi Hùng Minh Trương Thị Ái Liên Đặng Thị Mỹ Dung Trần Thị Cúc Nguyễn Hữu Châu Phạm Chải Bùi Thanh Bòng Phạm Phú Thứ

KẾT QUẢ HỌC TẬP Học sinh xuất sắc Học sinh xuất sắc Học sinh xuất sắc Học sinh xuất sắc Học sinh xuất sắc Học sinh xuất sắc Học sinh xuất sắc Học sinh xuất sắc Học sinh xuất sắc Học sinh xuất sắc Học sinh xuất sắc Học sinh xuất sắc Học sinh xuất sắc Học sinh xuất sắc Học sinh xuất sắc Học sinh xuất sắc 17 cháu

SỐ NĂM ĐẠT HỌC SINH GIỎI 5 năm 6 năm 5 năm 5 năm 7 năm 5 năm 5 năm 5 năm 5 năm 5 năm 5 năm 5 năm 5 năm 5 năm 7 năm 5 năm

TM. BCHCĐ TTYT LIÊN CHIỂU CHỦ TỊCH

Bs. LÊ VĂN SỸ

CĐ NGÀNH Y TẾ TP - ĐN CĐTTYT LIÊN CHIỂU

------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Liên Chiểu, Ngày 25 tháng 05 năm 2004

DANH SÁCH TRẺ EM ĐẠT GIẢI CÁC KỲ THI CẤP THÀNH PHỐ
NĂM 2004 Số TT 01 Họ tên Trẻ Phan Công Phước Nguyễn Hoàng Minh Nguyễn Quốc Hiếu Họ tên bố mẹ Phan Trình Trần Thị Cúc Nguyễn Văn Lực Nội dung đạt giải Giải khuyến khích kỳ thi HSG giải toán trên máy tính casio cấp Thành phố Giải khuyến khích kỳ thi HSG lớp 5 Thành phố năm 20032004 Đạt giải học sinh giỏi lớp 5 khối tiểu học (2003-2004)toàn thành phố

02

03

TM. BCHCĐ TTYT LIÊN CHIỂU CHỦ TỊCH

Bs. LÊ VĂN SỸ


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:205
posted:12/7/2008
language:Vietnamese
pages:4