Tham Luan Cong Doan2008

Document Sample
Tham Luan Cong Doan2008 Powered By Docstoc
					CĐ NGÀNH Y TẾ TP ĐÀ NẴNG CĐ-TTYT LIÊN CHIỂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Liên Chiểu, ngày 08 tháng 4 năm 2008

-----Số: / BC-CĐTTYT

BÁO CÁO THAM LUẬN
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN TTYT LIÊN CHIỂU

Trong những năm qua mặc dầu Trung tâm còn gặp nhiều khó khăn, các khoa phòng điều trị chủ yếu lồng ghép và thay đổi liên tục do nhu cầu phục vụ người bệnh; Đội ngũ công chức lao động còn thiếu và chưa cân đối, trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn yếu cần phải được bồi dưỡng thường xuyên . Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ còn gặp nhiều khó khăn, các trạm y tế được sửa chữa xây dựng mới nhưng không đồng bộ, trang thiết bị nghèo nàn lạc hậu; Cơ sở hạ tầng của TTYT vẫn chưa hoàn thiện như cơ sở phòng khám – cấp cứu còn chật hẹp mang tính chắp vá gây không ít khó khăn cho công tác khám chữa bệnh phục vụ bệnh nhân. Trong khi đó dân số ngày càng tăng do biến đổi cơ học thành lập các khu tái định cư, cán bộ công nhân viên trong khu công nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, tiếp nhận khám điều trị cho nhân dân 4 xã Bắc Hòa Vang; Do vậy số lượng bệnh nhân mà Trung tâm đã phục vụ rất cao. Trung tâm có 5 trạm y tế phường, mỗi trạm có 4 - 6 CBYT phục vụ cho bình quân > 20.000 dân/phường.Do vậy việc thực hiện các chương trình y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân gặp không ít khó khăn. Trung Tâm vẫn còn một số hạng mục trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng như khu phòng khám cấp cứu, khu xử lý nước thải, hệ thồng đường nội bộ…. Tuy nhiên với sự cố gắng nỗ lực của mỗi cán bộ Đoàn viên Công đoàn đã khắc phục được mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đời sống cán bộ công chức lao động tuy có được nâng lên nhưng so với mặt bằng xã hội thì vẫn còn quá thấp. Không có nguồn thu nhập khác, 1/3 CBCCLĐ có vợ hoặc chồng thất ngiệp hoặc chưa có việc làm ổn định, một số cán bộ công nhân viên nhà ở rất xa cơ quan từ 15 đến 20 km. Trước những khó khăn và thuận lợi trên, BCHCĐ đã tham gia cùng Đảng, Chính quyền xây dựng đội ngũ đoàn viên Công đoàn, CBCNVC lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện có hiệu quả chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, củng cố nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và đã có những bước khởi sắc chuyển biến cơ bản. Hàng năm đã hoàn thành tốt và vượt chỉ tiêu của Trung tâm được giao, góp phần đáng kể trong lĩnh vực chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong khu vực. 1

Chất lượng công tác khám chữa bệnh, cấp cứu ngày càng được nâng cao, nhiều dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm Cận lâm sàng được triển khai. Tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên y tế trong khám chữa bệnh được tăng cường, chất lượng chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện có chuyển biến rõ rệt, lưu lượng bệnh nhân ngày càng đông, tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân từng bước được nâng cao, các hiện tượng tiêu cực ngày càng hạn chế. Song song với việc thu dung điều trị, triển khai lồng ghép khám chữa bệnh với các chương trình khác tại cộng đồng đã đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác khám quản lý sức khoẻ cũng được chú trọng tổ chức quản lý sức khoẻ cho các đối tượng ưu tiên như: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người cao tuổi, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, khám sức khoẻ cho CBCNV, học sinh và người lao động. Thực hiện công bằng trong công việc khám chữa bệnh, quan tâm đối với các đối tượng chính sách, dân nghèo, thực hiện tốt công tác BHYT và viện phí.. Tháng 7/2004 được sự đồng ý của Sở Y tế, Trung tâm Y tế đã triển khai phòng mổ với sự hổ trợ của Bệnh viện Đà nẵng đáp ứng nhu cầu phẩu thuật của nhân dân, tạo thuận lợi cho nhân dân được phẩu thuật tại chổ những bệnh thường gặp như: bệnh viêm ruột thừa, thủng dạ dày, mổ đẻ…không phải chuyển lên tuyến trên. Công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị nên hàng năm đều có kế hoạch phòng chống dịch rất cụ thể, phân định trách nhiệm từng tuyến, tăng cường giám sát, phát hiện dịch bệnh, đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục bằng nhiều hình thức trong cộng đồng. Từ đó đã phát hiện sớm xử lý kịp thời đúng quy định, điều trị có hiệu quả và khống chế không để xẩy ra dịch lớn trên địa bàn . Bên cạnh công tác chuyên môn Công đoàn đã tổ chức cho CBCCVC lao động tham gia học tập các đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, Ngành . Phổ biến các văn bản liên quan về hoạt động Công Đoàn tại đơn vị để cho đoàn viên Công Đoàn hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ đối với tổ chức Công Đoàn Tổ chức chỉ đạo cho các đoàn viên thực hiện các Nghị quyết của Chi bộ. Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn và công nhân viên học tập quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, các chỉ thị, Nghị quyết của TW, Thành uỷ và Quận uỷ, đã có chương trình hoạt động hoặc kế hoạch triển khai các nội dung, chỉ thị, Nghị quyết vào hoạt động tại đơn vị. Tham gia cùng Chính quyền xây dựng kế hoạch, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, quản lý tốt tài sản, tài chính của đơn vị. - Tham gia phát động phong trào “ lao động giỏi ” để hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Đẩy mạnh hoạt động xã hội, các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật chăm lo lợi ích chính đáng của người lao động. Phối hợp tổ chức cho cán bộ doàn viên công đoàn tham gia hội thi tay nghề , thi cán bộ nữ công giỏi ngành y, nhằm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập lẫn nhau để nâng cao kiên thức, kỹ năng hoạt động thực tiễn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao,đồng thời phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo, trí tuệ tài năng của cán bộ nữ. 2

-Tham gia cùng Chính quyền trong việc giải quyết các chế độ liên quan đến lợi ích của người lao động. - Tăng cường hoạt động các dịch vụ, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của CBCNV. -Tổ chức phát thưởng cho các cháu là con em CBCNV có thành tích xuất sắc trong học tập nhân ngày 1-6 hàng năm, tổ chức tết trung thu cho các cháu là con em CBCNVCLĐ toàn Trung tâm, hàng năm Công đoàn tổ chức tham quan, toạ đàm cho chị em phụ nữ toàn Trung tâm nhân ngày 8-3, 20/10 tạo không khí vui tươi lành mạnh trong đơn vị. - BCHCĐ đã đi thăm hỏi gia đình cán bộ công nhân viên trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp khó khăn đột xuất cho những đoàn viên Công đoàn khi gia đinh không may gặp hoạn nạn. - Thường xuyên phát động phong trào thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng các nhân, khoa, phòng, trạm, đội, xây dựng các đơn vị điển hình tiên tiến, cá nhân xuất sắc làm hạt nhân cho phong trào. - Thực hiện chế độ thưởng, phạt nghiêm minh, rõ ràng, công bằng. - Khen thưởng động viên cả về tinh thần, vật chất để tao môi trường lành mạnh trong mọi hoạt động của Trung tâm. Phối hợp cùng Chính quyền tổ chức thành công hội nghị CBCC trong năm. Đoàn viên Công đoàn, người lao động phải có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu công tác, có kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn.Có ý thức trách nhiệm, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chấp hành tốt các chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật, chế độ bảo vệ tài sản công, chế độ phục vụ nhân dân.Có đạo đức phẩm chất tốt, tác phong đúng đắn, tận tụy và có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất nội bộ tốt. Kiên quyết đấu tranh chống lại mọi hành vi sai trái, thiếu tinh thần trách nhiệm. Đoàn kết giúp đỡ đồng đội, giúp đỡ nhân dân. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn. Gương mẫu và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy làm việc, kỷ luật lao động và Quy chế của đơn vị. -Tham gia cùng Chính quyền trong việc giải quyết các chế độ liên quan đến lợi ích của người lao động.Tăng cường hoạt động các dịch vụ, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của CBCNV. Nâng cao công tác quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm có hiệu quả.Trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành của Nhà nước để xây dựng định mức chuẩn chế độ chi tiêu nội bộ nhằm để duy trì sự hoạt động thường xuyên, tăng cường chế độ trách nhiệm, tăng năng suất lao động và đạt hiệu quả cao, phù hợp với tính chất đặc thù của đơn vị.Không ngừng thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc của đơn vị.Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc quản lý sử dụng tài sản, sử dụng nguồn tài chính.Nâng cao hiệu suất lao động, cải tiến một 3

bước trong phân phối tiền lương tiền công theo năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng thu nhập cho cán bộ công chức và phúc lợi tập thể.Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến công tác quản lý, phát huy nhân tố tích cực. Cử cán bộ tổ, BCHCĐ tham gia tập huấn Công Đoàn cấp trên và nghiệp vụ công tác Công Đoàn. Củng cố các tổ công Đoàn.Thực hiện qui chế làm việc giữa BCHCĐ với Chính quyền. * Những thành công: Đoàn viên, CBCNV phát huy tính năng động trong công tác khám bệnh, điều trị, chăm sóc bệnh nhân trong công tác phòng bệnh, thực hiện các chương trình y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trong năm các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức giao. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn quận trong những năm qua đã thu được một số kết quả nhất định, nhờ sự tham gia tích cực của toàn xã hội, bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế, đã thực hiện được: 1- Số lượng bệnh nhân được chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Từng bước thực hiện công bằng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, các dịch vụ y tế đều đến được với mọi người dân, ngành y tế đã có nhiều phát triển về số lượng cán bộ cũng như trình độ chuyên môn, nhiều dịch vụ y tế mới được triển khai nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị. 2- Chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên qua công tác đào tạo, mở rộng giao lưu chuyển giao kỹ thuật với chuyên gia Bệnh viện Đà Nẵng, bước đầu đã triển khai phẫu thuật ruột thừa, thủng dạ dày, cắt túi mật, sỏi niệu quản, mổ đẻ, cắt tử cung bán phần, u nang buồng trứng v.v. Làm cho sức thu hút của bệnh viện ngày càng tăng. 3- Ngăn chặn và khống chế các loại dịch bệnh nguy hiểm có hiệu quả, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn, từng bước hạ thấp tỷ lệ mắc và chết do các bệnh truyền nhiễm. Giảm dần tỷ lệ tăng dân số tự nhiên. 4- Các chỉ số sức khỏe được nâng lên, tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm rõ , tỷ lệ chết của trẻ em < 1 tuổi và < 5 tuổi giảm 5- Ngành y tế đã góp phần tích cực trong công tác xoá đói giảm nghèo, góp phần ổn định chính tị- kinh tế- xã hội trên địa bàn quận. 6- Các phòng trào hoạt động của đơn vị được duy trì thường xuyên hàng năm, các chế độ của đoàn viên Công đoàn được giải quyết kịp thời và đúng theo qui định của nhà nước.
CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM Y TẾ LIÊN CHIỂU

Chủ Tịch

Bs.Nguyễn Phạm Hùng 4


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14080
posted:12/7/2008
language:Vietnamese
pages:4