BaoCaoDaiHoiCongDoan2008 2010 by nguyenphamhung

VIEWS: 37 PAGES: 12

									Báo cáo Đại hội Công đoàn

CĐ NGÀNH Y TẾ TP - ĐN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TTYT LIÊN CHIỂU --------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Liên Chiểu;Ngày 07 tháng 7 năm 2008

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU NHIỆM KỲ III (NĂM 2006-2008) & PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ IV (NĂM 2008-2010). Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công Đoàn Trung Tâm Y Tế Liên Chiểu lần thứ IV, trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn của giai đoạn xây dựng phát triển của Trung tâm y tế Quận. Song dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, sự chỉ đạo của Công đoàn ngành y tế Thành phố, Công Đoàn cơ sở Trung tâm y tế và cán bộ Đoàn viên Công đoàn Trung tâm y tế Quận đã đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, tập trung sức lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công Đoàn Trung Tâm Y Tế Liên Chiểu lần thứ III, tạo tiền đề quan trọng cho những bước phát triển trong nhiệm kỳ tiếp theo . Trong nhiệm kỳ vừa qua mặc dầu còn gặp nhiều khó khăn, các khoa phòng điều trị chủ yếu lồng ghép và thay đổi liên tục; Đội ngũ công chức lao động còn thiếu và chưa cân đối, trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn yếu cần được bồi dưỡng thường xuyên . Cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ còn gặp nhiều khó khăn, Cơ sở hạ tầng của TTYT vẫn chưa hoàn thiện như cơ sở phòng khám – cấp cứu còn chật hẹp mang tính chắp vá gây không ít khó khăn cho công tác khám chữa bệnh phục vụ bệnh nhân. Trong khi đó dân số ngày càng tăng do biến đổi cơ học thành lập các khu tái định cư, cán bộ công nhân viên trong khu công nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, tiếp nhận khám điều trị cho nhân dân 4 xã Bắc Hòa Vang, Bệnh nhân từ Lăng Cô –Huế vào, Bệnh viện nằm trên quôc lộ 1A di ngang nên thường xuyên cấp cứu tai nạn; Do vậy số lượng bệnh nhân mà Trung tâm đã phục vụ rất cao. Trung tâm có 5 trạm y tế phường, mỗi trạm có 4 - 6 CBYT phục vụ cho bình quân > 20.000 dân/phường.Do vậy việc thực hiện các chương trình y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân gặp không ít khó khăn. Trung Tâm vẫn còn một số hạng mục trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng như khu phòng khám cấp cứu, khu xử lý nước thải, hệ thồng đường nội bộ…. Tuy nhiên với sự cố gắng của mỗi cán bộ Đoàn viên Công đoàn phần nào khắc phục được khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đời sống cán bộ công chức lao động tuy có được nâng lên nhưng so với mặt bằng xã hội thì vẫn còn quá thấp. Không có nguồn thu nhập khác, 1/3

Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu-TP.Đà Nẵng-Khoá V (2008-2010)

1

Báo cáo Đại hội Công đoàn

CBCCLĐ có vợ hoặc chồng thất ngiệp hoặc chưa có việc làm ổn định, một số cán bộ công nhân viên nhà ở rất xa cơ quan. Trước những khó khăn và thuận lợi trên, BCHCĐ đã tham gia cùng Đảng, Chính quyền xây dựng lực lượng đoàn viên Công đoàn, CBCNVC lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, củng cố nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị . PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng qua đại hội nhiệm kỳ IV và hội nghị cán bộ công chức hàng năm, cán bộ công chức lao động đã từng bước nâng cao nhận thức những vấn đề thực tiễn đặt ra, vững tin vào đường lối đổi mới của Đảng, chủ chương chính sách của nhà nước, trong nhiệm kỳ vừa qua đội ngũ cán bộ công chức lao động hàng năm đã hoàn thành tốt chỉ tiêu cơ bản của Trung tâm, góp phần trong lĩnh vực chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong khu vực. 1/Củng cố tổ chức và biên chế : Tổng số đoàn viên đoàn công đoàn toàn Trung tâm là 154 đoàn viên . Tổ chức các khoa phòng, trạm, đội : -05 Khoa lâm sàng ( Phòng khám cấp cứu(bao gồm liên chuyên khoa và phòng khám)- LCK; Nội-Lây-Đông y; Nhi ; Ngoại ; Sản ). - 01 Cận lâm sàng - 01 Khoa dược. - 03 Phòng chức năng ( Kế hoạch tổng hợp – Điều dưỡng; Tổ chức hành chính; Kế toán tài vụ ). - 02 Đội ( VSPD; BMTE ) - 05 Trạm y tế phường. Tuy nhiên hiện nay Trung tâm còn đang trong thời gian hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, nên chưa hình thành đầy đủ các khoa, phòng theo quy mô của Trung tâm y tế, chưa đầy đủ cán bộ theo chuyên khoa, hoạt động các khoa, phòng còn lồng ghép nên việc phát triển các chuyên khoa còn hạn chế. 2/ Công tác đào tạo : Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự động viên kịp thời của Cấp Ủy, BGĐ ,BCHCĐ cùng với sự phấn đấu không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi cán bộ y tế, để phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn. Trong nhiệm kỳ qua toàn Trung tâm đã cử đi Đào tạo được đội ngũ cán bộ gồm: + 01Bs Chuyên Khoa II. + 02BS học CKI . + 02 Trung cấp chính trị. + 01 ĐDTH.+ 02 đại học khác . + Hiện Trung tâm đang cử đi học 1ĐD trung cấp lên Cử nhân Đại hoc, 1KTV trung cấp lên Cử nhân đại học, 1Dược sĩ Trung cấp lên Dược sĩ Đại học, 1 NHS học cử nhân đại học. - Ngoài ra Trung tâm còn thường xuyên gởi các Bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh đi tập huấn chương trình y tế chuyên ngành, tấp huấn chương trình dược lý lâm sàng do vụ điều trị tổ chức tại Sở y tế Đà Nẵng.

Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu-TP.Đà Nẵng-Khoá V (2008-2010)

2

Báo cáo Đại hội Công đoàn

Như vậy đến nay toàn trung tâm đã có 16 khoa, phòng, trạm, đội với tổng số cán bộ là 154 người; trong đó có 27 Bác sĩ (10 Bác sĩ chuyên khoa I – 02 Thạc sĩ – 6 Bác sĩ có trình độ trung cấp chính trị), 04 cử nhân đại học, > 90% đoàn viên công đoàn đã học xong chương trình tin học bản. 3/ Công tác nghiên cứu khoa học : Hàng năm đơn đã phát động cán bộ đoàn viên công đoàn đăng ký thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đầu tư nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 4/ Kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu trong chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân: Trong nhiệm kỳ qua BCHCĐ cùng với Cấp uỷ, BGĐ đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu trong chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân và đã được những kết quả nhất định. a. Công tác điều trị-khám cấp cứu: * Chương trình khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng: Trong nhiệm kỳ tổng số bệnh nhân khám: 461.744 BN; Tổng số bệnh nhân điều trị: 24.604 BN; Tổng số bệnh nhân cấp cứu: 37.768 BN; triển khai phòng mổ đến nay đã phẫu thuật cho 3.726 bệnh nhân, 3.778 ca thủ thuật, song song với công tác phẫu thuật, việc chẩn đoán, cấp cứu, điều trị trước đây phải chuyển tuyến nay chúng ta đã chẩn đoán đúng mạnh dạn điều trị và điều trị có hiệu quả. Mặc dù chưa xây dựng hoàn chỉnh, cơ sở còn chật hẹp, nhưng trong những năm qua Trung tâm luôn hoàn thành chỉ tiêu khám chữa bệnh, đồng thời với việc tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ y tế, trang thiết bị phục vụ cho chẩn đoán, cấp cứu, điều trị cũng được bổ sung, do vậy lưu lượng bệnh nhân ngày càng đông, chất lượng cấp cứu được nâng lên rõ rệt, tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân từng bước được nâng cao, các hiện tượng tiêu cực ngày càng hạn chế. Song song với việc thu dung điều trị; Trung tâm đã triển khai lồng ghép khám chữa bệnh với các chương trình khác tại cộng đồng đã đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác khám quản lý sức khoẻ cũng được chú trọng Trung tâm đã tổ chức quản lý sức khoẻ cho các đối tượng ưu tiên như: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người cao tuổi, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, khám sức khoẻ cho CBCNV, học sinh và người lao động. Hằng năm 100% học sinh các trường tiểu học, mẫu giáo đã đựoc khám và phân loại sức khoẻ, tuy nhiên còn gặp khó khăn trong việc quản lý bệnh răng miệng trong điều kiện không có cán bộ y tế nha học đường ở các trường và nguồn kinh phí để thực hiện chương trình này không có. Thực hiện công bằng trong công việc khám chữa bệnh, quan tâm đối với các đối tượng chính sách, dân nghèo, thực hiện tốt công tác BHYT và viện phí. b. Công tác y tế Dự phòng: Ban chấp hành Công đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, cho nên đã cùng với cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo tổ chức thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả.
Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu-TP.Đà Nẵng-Khoá V (2008-2010)

3

Báo cáo Đại hội Công đoàn

* Chương trình TCMR: 100% trẻ em < 1 tuổi của mỗi năm đều được tiêm chủng miễn dịch cơ bản. Kết quả trong những năm qua không có trẻ em mắc bệnh Bạch hầu, ho gà, uốn ván, lao, bại liệt. Công tác tiêm phòng chống uốn ván cho phụ nữ mang thai đạt tỷ lệ cao đã góp phần thực hiện loại trừ uốn ván sơ sinh. * Chương trình bảo vệ bà mẹ trẻ em/ kế hoạch hoá gia đình: Là chương trình ưu tiên, đã được đầu tư kinh phí, thuốc men, cán bộ có năng lực trong công tác tổ chức và thực hiện nên đã thực hiện tốt công tác BVSKBMTE/ KHHGĐ. Đã triển khai chương trình SDD trên địa bàn có hiệu quả, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hàng năm đều giảm, ( Hiện nay còn 10.08%); 100% các bà mẹ mang thai đã được quản lý thai nghén, định kỳ khám và điều trị bệnh phụ khoa cho phụ nữ, khám sức khoẻ cho trẻ em, thực hiện lồng ghép các chương trình. - Công tác KHHGĐ đạt được 100% chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Tổ chức dịch vụ KHHGĐ an toàn thuận lợi. * Chương trình Vitamin A và phòng chống mù loà: - Đã triển khai chương trình Vitamin A đạt 100% trẻ em từ 6-36 tháng uống Vitamin A 2 lần trong năm. * Chương trình phòng chống dịch bệnh như: Sốt rét, sốt xuất huyết, dịch hạch, các bệnh nhiễm khuẩn đường ruột, tả, viêm não, Sars luôn luôn được chú trọng, giám sát chặt chẽ ổ dịch, xử lý tốt nguồn lây, phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời, do vậy hạn chế dịch bệnh phát triển. * Phòng chống các bệnh xã hội: Chương trình: thanh toán bệnh Phong, bệnh Lao, quản lý bệnh nhân Tâm thần, phòng chống Bướu cổ, HIV/ AIDS và các bệnh lây qua đường tình dục đã thực hiện tốt luôn hoàn thành chỉ tiêu và được các cấp đánh giá tốt * Công tác vệ sinh môi trường – tuyên truyền giáo dục sức khoẻ: - Đã tổ chức điều tra về tình hình y tế trên địa bàn, chọn vấn đề ưu tiên trong công tác chăm sóc sức khoẻ. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền cộng đồng thực hiện tốt công tác phòng bệnh, công tác vệ sinh môi trường. Kiểm tra thường xuyên an toàn vệ sinh thực phẩm, các quán ăn và cơ sở chế biến thực phẩm. 5/ Đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực làm chủ của CBCCVC lao động. - Tổ chức cho CBCCVC lao động tham gia học tập các đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, Ngành . - Phổ biến các văn bản liên quan về hoạt động Công Đoàn tại đơn vị để cho đoàn viên Công Đoàn hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ đối với tổ chức Công Đoàn. 6/ Động viên CBCCVC lao động phát huy tính năng động trong phong trào hành động Cách mạng của quần chúng, tham gia quản lý cơ quan. - Đoàn viên, CBCNV phát huy tính năng động trong công tác khám bệnh, điều trị, chăm sóc bệnh nhân trong công tác phòng bệnh, thực hiện các chương trình y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hàng năm đến

Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu-TP.Đà Nẵng-Khoá V (2008-2010)

4

Báo cáo Đại hội Công đoàn

cuối năm hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan (Các chương trình đạt loại xuất sắc ). -Tham gia cùng Chính quyền xây dựng kế hoạch, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, quản lý tốt tài sản, tài chính của đơn vị. - Tham gia phát động phong trào “ lao động giỏi ” để hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. 7/ Đẩy mạnh hoạt động xã hội, các phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật chăm lo lợi ích chính đáng của ngƣời lao động. - Phối hợp cùng Chính quyền tổ chức thành công hội nghị CBCC trong năm. -Tham gia cùng Chính quyền trong việc giải quyết các chế độ liên quan đến lợi ích của người lao động. - Tăng cường hoạt động các dịch vụ, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của CBCNV. + Đã tổ chức và tham gia các phong trào thi dua văn thể mỹ do Sở y tế, Trung tâm y tế tổ . + Đã tổ chức tốt các ngày lễ như 27/2, 8/3, 1/6 tết trung thu và 20/10 hàng năm. 8/ Xây dựng tổ chức Công Đoàn : - Cử cán bộ tổ, BCHCĐ tham gia tập huấn Công Đoàn cấp trên và nghiệp vụ công tác Công Đoàn. - Củng cố các tổ công Đoàn - hiện trung tâm có 16 tổ Công đoàn. Đẩy mạnh hoạt động của nữ công. - Thực hiện qui chế làm việc giữa BCHCĐ với Chính quyền. 9/ Tham gia xây dựng Đảng: - Tổ chức chỉ đạo cho các đoàn viên thực hiện các Nghị quyết của Chi bộ. - Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên học tập quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, các chỉ thị, Nghị quyết của TW, Thành uỷ và Quận uỷ, đã có chương trình hoạt động hoặc kế hoạch triển khai các nội dung, chỉ thị, Nghị quyết vào hoạt động tại đơn vị. - Thường xuyên giáo dục chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Triển khai chương trình hành động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho cán bộ đoàn viên Công đoàn trong toàn Trung tâm - Hầu hết cán bộ và công nhân viên chức trong ngành luôn luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương, chính sách và sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần thương yêu phục vụ người bệnh. Trong nhiệm kỳ qua đã giới thiệu được 05 Đoàn viên tích cực tiêu biểu cho Đảng kết nạp. Trên đây là những kết quả đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, tuy nhiên cũng còn nhiều hạn chế tồn tại như: công tác quản lý, tổ chức thực hiện ở các tổ Công đoàn khoa, phòng, trạm, đội chưa thực sự đi vào chiều sâu, năng lực tổ chức thực hiện của một số cán bộ còn yếu, chưa có
Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu-TP.Đà Nẵng-Khoá V (2008-2010)

5

Báo cáo Đại hội Công đoàn

kinh nghiệm, công tác điều trị chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trong khu vực, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh đôi lúc, đôi nơi chưa tốt, hiệu qủa hoạt động của một số chương trình y tế chưa cao, một số CBCNV chưa thực sự gương mẫu trong tất cả các hoạt động của đơn vị. Đồng thời có những nguyên nhân khách quan như vấn đề vệ sinh môi trường, vấn đề nước sạch, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khoẻ người dân. Ngoài ra Trung tâm thiếu nghiêm trọng đội ngũ Bác sĩ, mất cân đối giữa đại học và điều dưỡng, đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều chất lượng khám điều trị, tâm lý tiếp xúc, công tác chăm sóc toàn diện đối với bệnh nhân, - Hoạt động của BCHCĐ chưa đều tay, chưa duy trì họp định kỳ của BCHCĐ, hoạt động của nữ công còn nhiều hạn chế, hoạt động các tổ Công Đoàn chưa mạnh, chưa duy trì tốt các cuộc họp hàng tháng của tổ Công Đoàn, các ý kiến nguyện vọng của CBCNV lao động chưa phản ánh chính thức qua hệ thống Công Đoàn. - Công tác tuyên truyền, giáo dục trong Đoàn viên Công Đoàn còn hạn chế. - Các phong trào thi đua chưa thực hiện tốt, chưa duy trì khí thế thi đua liên tục trong đơn vị. - Đời sống CBCNV còn khó khăn, thu nhập ngoài lương còn thấp. - Phong trào học tập chuyên môn, ngoại ngữ... còn yếu, chất lượng công tác cấp cứu, khám chữa bệnh và các chương trình y tế chưa cao. - Phong trào NCKH, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong đơn vị còn yếu. - Việc xây dựng cơ quan và cán bộ đạt danh hiệu cơ quan văn hóa và nếp sống văn hóa chưa tổ chức thành phong trào. - Công tác tham gia đóng góp cho Đảng viên và Chi bộ còn yếu. Để chấn chỉnh những yếu kém trên mỗi thành viên của BCHCĐ, của tổ trưởng Công Đoàn, nữ công, có nhiệt tình, có tâm huyết với công tác Công đoàn, có năng lực có trách nhiệm, có uy tín được quần chúng tín nhiệm, sâu sát quần chúng, nắm vững tâm tư nguyện vọng của Đoàn viên Công đoàn, Có trình độ, dám đấu tranh và có phương pháp đấu tranh bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của Đòan viên công đoàn. mỗi Đoàn viên Công Đoàn phải ý thức trách nhiệm của mình trong việc xây dựng Công Đoàn vững mạnh. TM.BCHCĐ TTYT LIÊN CHIỂU CHỦ TỊCH

Bs.Nguyễn Phạm Hùng

Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu-TP.Đà Nẵng-Khoá V (2008-2010)

6

Báo cáo Đại hội Công đoàn

PHƢƠNG HƢỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TTYT LIÊN CHIỂU NHIỆM KỲ IV NĂM 2008 - 2010 Trong những năm đến ngành y tế quận đứng trước những khó khăn và thuận lợi trong bối cảnh chung của toàn quận. Là một quận công nghiệp nên có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế xã hội điều đó sẽ góp phần tạo thuận lợi trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhưng ngược lại những vấn đề phát sinh trong sự phát triển các khu công nghiệp, trong giao thông, trong sự gia tăng dân số cơ học như vấn đề vệ sinh môi trường, bệnh nghề nghiệp tại các khu công nghiệp, vấn đề tai nạn giao thông, vấn đề giải tỏa di dời để chỉnh trang đô thị, cùng với đời sống của đại bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn, những yếu tố đó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân. Từ những thuận lợi và khó khăn đó đòi hỏi Đại hội Công đoàn lần này cùng với Chi bộ và Chính quyền phải xác định đúng phương hướng, đưa ra những giải đáp tốt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian đến. * Triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế Quốc gia, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho nhân dân và công tác xã hội hoá về y tế để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và cấp cứu, gắn chữa bệnh với phòng bệnh và phục hồi chức năng, kết hợp Đông và Tây y. Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, quan tâm đến đối tượng chính sách và đối tượng người nghèo thực hiện công bằng trong khám chữa bệnh. Xây dựng cơ sở vật chất từ Trung tâm cho đến các trạm y tế cơ sở và các trang thiết bị bảo đảm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Ra sức xây dựng tổ chức Công đoàn và đoàn thể vững mạnh, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn trong cơ quan. * Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở theo tinh thần chỉ thị 06/CT-TW của Ban Bí Thư Trung Ương Đảng mà nội dung là xây dựng Chuẩn Quốc Gia về y tế xã phường. Phấn đấu 100% số phường đạt Chuẩn Quốc Gia ( 5/5). Song song với việc xây dựng tuyến y tế cơ sở, tập trung hoàn thiện Bệnh viện phấn đấu đến năm 2010 nâng Bệnh viện lên với số gường bệnh 150 gường, đây là 1 công tác hết sức khó khăn đòi hỏi mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn phải có tâm huyết với đơn vị. * Đẩy mạnh xã hội hóa về y tế: Đổi mới và tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đồng thời thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, lấy chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân làm thước đo y đức của người cán bộ y tế. * Mỗi CBĐVCĐ Nâng cao và phát huy chất lượng các hoạt động y tế, mà trước hết là công tác quy hoạch, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hoàn chỉnh các khoa, phòng, trạm và đội theo quy định của Bộ Y Tế.
Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu-TP.Đà Nẵng-Khoá V (2008-2010)

7

Báo cáo Đại hội Công đoàn

1) Nhiệm vụ chuyên môn: Công đoàn phối hợp cùng với chính quyền dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng xây dựng và củng cố: * Mạng lưới y tế cơ sở: - Xây dựng bệnh viện Trung tâm đầy đủ các khoa, phòng của bệnh viện, phấn đấu xây dựng các trạm y tế cơ sở có đủ cán bộ, trang thiết bị phù hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, tăng cường Bác sĩ cho tuyến cơ sở đây la 1 việc hết sức khó khăn trong điều kiện hiện nay. - Củng cố các trạm y tế theo chuẩn quốc gia. - Tổ chức tốt các hoạt động của đội ngũ nhân viên sức khoẻ cộng đồng. -Chương trình bảo vệ bà mẹ trẻ em: Là chương trình ưu tiên của ngành y tế Quận, phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em hàng năm, giảm tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa cho phụ nữ. Bố trí cán bộ chuyên khoa có đủ năng lực tổ chức và thực hiện nhiệm vụ. Quản lý tốt các đối tượng bà mẹ và trẻ em trong địa bàn. -Chương trình tiêm chủng mở rộng: Tất cả trẻ em < 1 tuổi được tiêm chủng đủ 07 loại Vaccin, tổ chức tiêm chủng thường xuyên và lồng ghép các chương trình. Tiêm chủng Vaccin phòng uốn ván cho tất cả phụ nữ có thai và phụ nữ trong diện sinh đẻ. - Chương trình khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng điều trị: - Xây dựng và phát triển bệnh viện trung tâm, các khoa, phòng có đủ cán bộ các chuyên khoa cơ bản có năng lực trình độ, trang bị máy móc trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu phục vụ cấp cứu và nâng cao chất lượng điều trị. Tiếp tục kiện toàn mạng lưới khám chữa bệnh trên địa bàn quận để việc khám chữa bệnh có hiệu quả và giảm phiền hà cho bệnh nhân. Đào tạo cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề đảm bảo chất lượng điều trị, hạn chế những sai sót trong chuyên môn. Đi đôi với việc giáo dục y đức, hoàn thiện chế độ, chức trách, tổ chức học tập và kiểm tra thường xuyên trong các khoa, phòng, trạm, đội của Trung tâm về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch khám chữa bệnh trên giao. Cung cấp đủ thuốc men và vật tư thiết yếu, đảm bảo yêu cầu trong điều trị cả về chất lượng và số lượng, đảm bảo phục vụ cho các chương trình cũng như phục vụ kịp thời khi có dịch xảy ra. *Các bệnh xã hội: -Chương trình phòng chống Lao-Phong –Tâm thần: Tổ chức khám và phát hiện Lao mọi thể điều trị khỏi số bệnh nhân AFB(+) mới. Khám lồng ghép phát hiện bệnh nhân Phong mới, điều trị phục hồi chức năng cho các bệnh nhân Phong bị tàn phế, phấn đấu đến cuối năm 2009 đạt chuẩn mới về phòng chống Phong.Khám phát hiện điều trị kịp thời bệnh nhân tâm thần mới, điều trị có hiệu quả số bệnh nhân đang quản lý, tổ chức phục hồi chức năng số bệnh nhân bị tâm thần phân liệt. -Chương trình phòng chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác:

Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu-TP.Đà Nẵng-Khoá V (2008-2010)

8

Báo cáo Đại hội Công đoàn

- Thực hiện tốt công tác phòng chống SXH, giảm số bệnh nhân sốt xuất huyết, phấn đấu không có tử vong do sốt xuất huyết và phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm khác như: H5N1,Sars, tả, số rét, viêm não... - Tăng cường kiểm tra giám sát vệ sinh môi trường, giám sát vệ sinh thực phẩm, phát hiện, dập tắt sớm dịch bệnh không để lây lan. - Chương trình Vitamin A và phòng chống mù loà: Triển khai chương trình Vitamin A, phấn đấu đạt 100% trẻ từ 06-36 tháng tuổi uống Vitamin A 2 lần trong 1 năm. Kết hợp dự phòng và các bệnh về mắt hột, quặm. - Chương trình ARI/ CDD: Tổ chức triển khai và hoạt động có chất lượng chương trình ARI/ CDD tại trạm y tế phường, các khoa, phòng trung tâm và tại cộng đồng để giảm tỷ lệ chết đối với trẻ em. - Chương trình quản lý sức khoẻ: Kết hợp cùng với phòng giáo dục thực hiện các công tác y tế học đường, nha học đường cho các trường trên địa bàn quận. Khám sức khoẻ định kỳ cho các đối tượng ưu tiên như: bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, đối tượng gia đình chính sách neo đơn, người cao tuổi, quản lý sức khoẻ cho CBCNV. - Công tác vệ sinh môi trường - tuyên truyền giáo dục sức khoẻ và công tác xã hội hoá về y tế :Kiểm tra thường xuyên vệ sinh môi trường thực phẩm, kiểm tra vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn quận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng bệnh HIV/ AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, huy động sự tham gia của cộng đồng và công tác chăm sóc sức khoẻ, từng bước xã hội hoá công tác y tế nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sức khoẻ. 1) Đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực làm chủ của CBCCVCLĐ: - Tổ chức cho CBCCVCLĐ học tập đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, nâng cao giác ngộ mục tiêu lý tưởng của Đảng và Bác Hồ “ Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ”.Tiếp tục thực hiện kế hoạch 270/KHLT về viếc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” . Trọng tâm của hoạt động này trong suốt nhiệm kỳ là chuyển từ học tập sang làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mỗi CBCCLĐ.Gắn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào phong trào thi đua nâng cao Y đức và tinh thần phục vụ người bệnh trong đơn vị. Tổ chức cho Đoàn viên Công đoàn học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, tổ chức tốt công tác trực chuyên môn và trực bảo vệ cơ quan đảm bảo an toàn cho bệnh nhân cùng như tài sản cơ quan. - Vận động CBCCVCLĐ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị ngày cang vững mạnh - Tuyên truyền sâu rộng cho CBCCVCLĐ các Chỉ thị Nghị quyết của Công Đoàn cấp trên làm cho Đoàn viên Công Đoàn hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ đối với tổ chức Công Đoàn. - Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị, cải cách các thủ tục hành chính đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác điều trị và dự phòng trong
Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu-TP.Đà Nẵng-Khoá V (2008-2010)

9

Báo cáo Đại hội Công đoàn

toàn Trung tâm, giảm phiền hà cho bệnh nhân và nhân dân, thực hiện tốt quy định tiếp dân, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến góp ý xây dựng. 2) Động viên CBCCVC lao động phát huy tính năng động trong phong trào hành động Cách mạng của quần chúng, tham gia quản lý cơ quan. - Đoàn viên, CBCNV phát huy tính năng động trong công tác khám bệnh, điều trị, chăm sóc bệnh nhân trong công tác phòng bệnh, thực hiện các chương trình y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hàng năm các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch của cơ quan ( Bệnh viện đạt loại xuất sắc, các chương trình đạt loại xuất sắc ). - Tham gia cùng Chính quyền xây dựng các phương án, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, quản lý tốt tài sản, tài chính của đơn vị. - Phát động phong trào“lao động giỏi ”để hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. - Phấn đấu xây dựng bệnh viện đạt tiêu chuẩn của Bộ y tế, 85% tổ đạt lao động giỏi, tổ lao động xuất sắc . 3) Đẩy mạnh hoạt động xã hội, các phong trào TDTT - VHVN tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, chăm lo lợi ích chính đáng của ngƣời lao động: - Phối hợp cùng chính quyền tổ chức thành công hội nghị CBCC hàng năm . - Tham gia cùng chính quyền đảm bảo ngày, Giờ công lao động, chế độ nâng lương, chế độ trực,chế độ nghỉ phép, chế độ nghỉ bù (Hiện nay do nhân lực thiếu hầu hết ở các khoa vi vậy vấn đề thực hiện chế độ nghỉ phép và nghỉ bù của CBCNV chưa được trả hết vì vậy công đoàn phối hợp cùng với chính quyền tìm ra giải pháp để thực hiện chế độ cho CBCNV) , các chế độ bồi dưỡng độc hại, trách nhiệm, đặc thù...Đảm bảo cho CBCNV làm chủ trong việc thực hiện các chế độ chính sách nói trên, bằng biện pháp công khai hóa, thực hiện công bằng hợp lý phấn đấu hằng tháng CBCNV có thu nhập cao hơn so với lương cơ bản. -Tăng cường công tác kiểm tra, Uỷ ban kiểm tra công đoàn thường xuyên kiểm tra và giám sát các hoạt động của Công đoàn, kiểm tra công tác thực hiện nghị quyết của Công đoàn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ Công đoàn của Đoàn viên Công đoàn, cùng với thanh tra nhân dân kịp thời giải quyết những đơn thư kiêu nại của CBCNV và của người bệnh, chủ động giải quyết ngay không để kéo dài. - Tiếp túc đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” “ phấn đấu phụ nữ 2 giỏi đạt >95%. Thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ . - Xây dựng cơ quan đạt danh hiệu “cơ quan văn hoá”. Tăng cường tăng diện tích cây xanh trong đơn vị khi dơn vi hoàn thanh cơ bane về qui hoạch. - Học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt các qui định về y đức. - Tiết kiệm quản lý tốt cơ sở vật chất của đơn vị, sử dụng có hiệu quả cao nhất các trang thiết bị y tế của đơn vị.

Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu-TP.Đà Nẵng-Khoá V (2008-2010)

10

Báo cáo Đại hội Công đoàn

- Nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào công tác khăm và chữ bệnh cho nhân dân . - Phát động phong trào “ An toàn vệ sinh lao động ”. hàng năm không để xẩy ra tai nạn do thiếu an toàn trong lao động, không để xẩy ra cháy nổ tại đơn vị. - Xây dựng tốt phong trào “Nếp sống văn hóa của cán bộ ngành y tế ” - Tăng cường hoạt động các dịch vụ, nâng cao đời sống tinh thần vật chất của CBCNV. Phối hợp với chính quyền tổ chức nghiên cứu, học tập mô hình xã hội hóa công tác y tế, khi thực hiện nghị định 43/ND_CP của chính phủ 4) Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh: - Tổ chức xây dựng Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế vững mạnh toàn diện về mọi mặt, tăng cường bồi dưỡng giáo dục tinh thần làm chủ tập thể, nâng cao lập trường quan điểm phẩm chất đạo đức của đoàn viên Công đoàn. Xây dựng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban nữ công vững mạnh, có khả năng tập hợp vận động đoàn viên Công đoàn tham gia vào việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị, tham gia vào các phong trào thi đua, phong trào văn thể mỹ được tổ chức, động viên đoàn viên tham gia học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ Ngoại ngữ, xây dựng tổ lao động giỏi, bồi dưỡng chiến sĩ thi đua, xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Công đoàn tham gia vào việc giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên, vận động CBCNV thực hiện phong trào sinh đẻ có kế hoạch, đẩy mạnh họat động của Ban nữ công, phát huy vai trò của nữ đoàn viên Công đoàn trong đơn vị, chăm lo đời sống cán bộ CNV, vận động CBCNV trong đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, thực hiện tốt quy dịnh về y đức của ngành, xây dựng bệnh viện đạt tiêu chuẩn bệnh viện xuất sắc. - Tổ chức cho đoàn viên Công đoàn, lao động học tập điều lệ công đoàn kết nạp 100% CBCCVCLĐ vào công đoàn . - Có kế hoạch cử cán bộ tổ BCH tham gia tập huấn ở Công đoàn cấp trên. - Duy trì hoạt động tổ công đoàn, nâng cao nội dung, chất lượng sinh hoạt, có kế hoạch xât dựng từng tổ đạt tổ công đoàn vững mạnh không để tổ công đoàn yếu kém. Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên tích cực. - Thay đổi phương thức hoạt động của BCH công đoàn có phương hướng kế hoạch xây dựng công đoàn vững mạnh. -Phối hợp cùng với Đoàn thanh niên thực hiện tốt các phong trào chung của Trung tâm trong nhiệm kỳ. - Thực hiện tốt qui chế làm việc giữa BCH với chính quyền. Đổi mới nhận thức hoạt động Công đoàn theo hướng Công đoàn chủ yếu là hoạt động trong quan hệ lao động, quyền và nghĩa vụ của hai bên sử dụng lao động và người lao động phải đi dến chỗ thống nhất và hài hoà.

Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu-TP.Đà Nẵng-Khoá V (2008-2010)

11

Báo cáo Đại hội Công đoàn

5)Tham gia xây dựng Đảng : Công tác chính trị tư tưởng là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Công đoàn tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị Nghị quyết của TW, Nghị quyết của Thành uỷ, Quận uỷ, các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của ngành nhằm làm cho cán bộ đoàn viên Công đoàn luôn luôn kiên định chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh của Đảng, giáo dục bản chất giai cấp công nhân, nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt cho Đảng viên và CBCNV, nâng cao quan điểm lập trường, đạo đức phẩm chất của người thầy thuốc XHCN. Xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí, nêu cao ý thức trách nhiệm, kịp thời uốn nắn những tư tưởng mơ hồ, cương quyết đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, chia rẽ bè phái gây mất đoàn kết. - Tổ chức tốt các hoạt động tham gia đóng góp ý kiến cho Đảng viên, Chi bộ triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Chi bộ. Giúp đỡ quần chúng từ Trung tâm y tế đến tuyến cơ sở, bồi dưỡng, giáo dục các đối tượng Đảng có động cơ phấn đấu liên tục giới thiệu cho Chi bộ xem xét giới thiệu và kết nạp Đảng, đồng thời giới thiệu những quần chúng ưu tú đi học đối tượng Đảng Chủ động tham gia góp phần cùng Đảng, Chính quyền xây dựng lực lượng Đoàn viên Công Đoàn và tổ chức Công Đoàn vững mạnh toàn diện, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện có hiệu quả chức năng chăm lo đời sống bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Cũng cố nội dung và phương thức hoạt động Công Đoàn phù hợp với tình hình thực tế và có hiệu quả. Trên đây là phương hướng hoạt động Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu trong nhiệm kỳ V và một số nội dung mang tính định hướng hoạt động của Công đoàn nhiêm kỳ V ( 2008 – 2010) của Ban Chấp Hành Công Đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu khoá IV tại đại hội Công đoàn TTYT Liên Chiểu Khoá V. BCHCĐ TTYT LIÊN CHIỂU CHỦ TỊCH

Bs.Nguyễn Phạm Hùng

Công đoàn Trung tâm y tế Liên Chiểu-TP.Đà Nẵng-Khoá V (2008-2010)

12


								
To top