Carta Pusat Pengajian Krisis Bencana

Document Sample
Carta Pusat Pengajian Krisis Bencana Powered By Docstoc
					    Carta Pusat Pengajian Krisis & Bencana
UNIT PENGAJIAN
                           UNIT PENGAJIAN
 PENCEGAHAN
                         PENGURUSAN BENCANA
 KEGANASAN
                             (SUPT)
  (SUPT)
              KETUA PUSAT
               PENGAJIAN
             KRISIS & BENCANA
               (SAC II)
    UNIT PENGAJIAN           UNIT PENYELARASAN &
   KETENTERAMAN AWAM             PERHUBUNGAN
      (SUPT)              ANTARABANGSA
                          (SUPT))
Nama Kursus     : Kursus Asas Pengurusan Ketenteraman Awam

Tempoh Tarikh    : 12 Hari

Tarikh Kursus    :16/2/2009 hingga 27/2/2009(Siri 1)
           27/04/2009 hingga 8/05/2009 (Siri 2)
           06/07/2009 hingga 17/7/2009 (Siri 3)

Tempat Kursus    : Maktab PDRM Kuala Lumpur

Bilangan Peserta   : 25 orang


Objektif Kursus

●   Untuk membentuk kefahaman, pengetahuan, kemahiran dan  keyakinan  diri  dalam
pengurusan dan pengendalian krisis ketenteraman awam.


Kandungan Kursus

●  Arahan MKN 21
●  POMAN
●  Tugas dan peranan ATM di dalam situasi Ketenteraman Awam / POMAN
●  Penyediaan Perintah Operasi di dalam situasi Ketenteraman Awam
●  Peranan FRU/PORU/LSF di dalam situasi Ketenteraman Awam
●  Latihan praktikal – perintah dan pengendalian perhimpunan awam di dalam situasi
  Ketenteraman Awam
●  Latihan ’table top’

Kelayakan Peserta

Pegawai-Pegawai kanan berpangkat C/Insp hingga ACP


Pegawai Penyelaras : Supt Samsuddin bin Kalil
      e-mail : samsuddin@mpk.rmp.gov.my
        Tel. : 03-91065672
Nama Kursus      : Kursus Asas Pengurusan Krisis & Bencana (Ketua Polis Daerah )

Tempoh Tarikh     : 12 Hari

Tarikh Kursus     : 02/03/2009 hingga 13/03/2009

Tempat Kursus     : Maktab PDRM Kuala Lumpur

Bilangan Peserta   : 25 orang


Objektif Kursus

●   Untuk membentuk pengetahuan kemahiran dan keyakinan diri Ketua   Polis  daerah
bagi meningkatkan kefahaman dalam mengurangkan   impak bencana dengan menggunakan
elemen-elemen ’best practise’ dalam pengurusan dan pengendalian krisis dan bencana.

Kandungan Kursus

●  Ringkasan kursus
●  Pengenalan kepada Pengurusan Bencana
●  Ancaman Bencana di Malaysia
●  Ancaman Ketenteraman Awam
●  Ancaman keselamatan di Malaysia
●  Pengendalian perhimpunan haram
●  Ancaman Keganasan Antarabangsa
●  Arahan MKN 18.20 & 21
●  CBRN
●  Isu perundangan
●  Prinsip kawalan dan perintah
●  Kepimpinan dalam krisis
●  Perundingan tebusan
•  Media dalam krisis
●  Perancangan
●  Latihamal `tabletop’

Kelayakan Peserta

Pegawai-Pegawai kanan yang memegang jawatan KPD/T.KPD


Pegawai Penyelaras   : Supt. Edward Mongudal Koromal
         e-mail : eddie_ kromox@ yahoo.com
          Tel. : 03-91065583
Nama Kursus      : Kursus Asas Pengurusan Krisis Dan Bencana
            (KJKA / Peg.Turus Gerakan )

Tempoh Tarikh     : 12 Hari

Tarikh Kursus     : 16/03/2009 hingga 27/03/2009

Tempat Kursus     : Maktab PDRM Kuala Lumpur

Bilangan Peserta   : 25 orang


Objektif Kursus

●  Untuk membentuk pengetahuan kemahiran dan keyakinan diri Ketua Jabatan Ketenteraman
  Awam/ Peg. Turus Gerakan bagi meningkatkan kefahaman dalam mengurangkan impak
  bencana dengan menggunakan elemen-elemen ‘best practise’ dalam pengurusan dan
  pengendalian krisis dan bencana.


Kandungan Kursus

●  Ringkasan kursus
●  Pengenalan kepada Pengurusan Bencana
●  Ancaman Bencana di Malaysia
●  Ancaman Ketenteraman Awam
●  Ancaman keselamatan di Malaysia
●  Pengendalian perhimpunan haram
●  Ancaman Keganasan Antarabangsa
●  Arahan MKN 18.20 & 21
●  CBRN
●  Isu perundangan
●  Prinsip kawalan dan perintah
●  Kepimpinan dalam krisis
●  Perundingan tebusan
•  Media dalam krisis
●  Perancangan
●  Latihamal `tabletop’

Kelayakan Peserta

●  Pegawai-Pegawai kanan yang memegang jawatan KJKA/Pegawai Turus Gerakan


Pegawai Penyelaras   : Supt. Edward Mongudal Koromal
         e-mail : eddie_ kromox@ yahoo.com
          Tel. : 03-91065583
Nama Kursus      : Designing And Running An Exercise

Tempoh Tarikh     : 5 Hari

Tarikh Kursus     : 30/03/2009 hingga 03/04/2009

Tempat Kursus     : Maktab PDRM Kuala Lumpur

Bilangan Peserta   : 25 orang


Objektif Kursus

●  Untuk mendedahkan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran untuk membentuk dan
   seterusnya mengendalikan latihamal secara berkesan.

Kandungan Kursus

●  Ringkasan kursus
●  Pengenalan kepada arahan MKN 18, 20 & 21
●  Kajian ancaman bencana, keganasan dan ketenteraman awam
●  Proses perancangan
J●  enis-jenis latihamal
●  Fasa pembangunan latihamal
●  Pengendalian latihamal
●  Pertimbangan logistik
●  Peranan – peranan utama
●  Laporan latihamal
●  Latihamal ’tabletop’

Kelayakan Peserta

●  Pegawai-Pegawai kanan yang memegang jawatan KPD/T.KPD/KJKA/KBKA & PTG


Pegawai Penyelaras : DSP Pat Kam Seng
      e-mail : kspat.rd@mpk.rmp.gov.my
        Tel. : 03-91065576
Nama Kursus      : Kursus Asas Pengurusan Krisis Dan Bencana
(KBKA/KPB )

Tempoh Tarikh     : 12 Hari

Tarikh Kursus     : 03/04/2009 hingga 14/04/2009

Tempat Kursus     : Maktab PDRM Kuala Lumpur

Bilangan Peserta   : 30 orang


Objektif Kursus

●  Untuk membentuk pengetahuan kemahiran dan keyakinan diri      Ketua bahagian
  Ketenteraman Awam/ Ketua Polis Balai meningkatkan kefahaman dalam mengurangkan
  impak bencana dengan menggunakan elemen-elemen ’best practice’ dalam pengurusan dan
  pengendalian krisis dan bencana.

Kandungan Kursus

● Ringkasan kursus
● Pengenalan kepada pengurusan bencana
● Ancaman bencana di Malaysia
● Ancaman ketenteraman awam
● Ancaman keselamatan di Malaysia
● Pengendalian perhimpunan haram
● Ancaman Keganasan Antarabangsa
● Arahan MKN 18.20 & 21
● CBRN
● Isu perundangan
● Prinsip kawalan dan perintah
● Kepimpinan dalam krisis
● Perundingan tebusan
Media dalam krisis
● Perancangan
● Latihamal `tabletop’

Kelayakan Peserta

Pegawai-Pegawai kanan yang memegang jawatan KBKA/KPBPegawai Penyelaras : DSP Pat Kam Seng
      e-mail : kspat.rd@mpk.rmp.gov.my
        Tel. : 03-91065576
Nama Kursus      : CBRN Awareness Programme

Tempoh Tarikh     : 5 Hari

Tarikh Kursus     : 06/04/2009 hingga 10/04/2009

Tempat Kursus     : Maktab PDRM Kuala Lumpur

Bilangan Peserta   : 25 orang


Objektif Kursus

●  Untuk mendedahkan peserta dengan pengetahuan asas mengenai ancaman serangan
  senjata CBRN bagi tujuan meningkatkan kefahaman ancaman masakini

Kandungan Kursus

●  Ringkasan kursus
●  Ancaman keganasan antarabangsa
●  Sejarah keganasan CBRN
●  Agen-agen kimia dan biologi
●  Bahan-bahan radiologi dan nuklear
●  Kesan alam sekitar
●  Responder pertama
●  Siasatan di tempat kejadian
●  Kajian kes
●  Latihamal CBRN

Kelayakan Peserta

Pegawai-Pegawai kanan berpangkat C/Insp hingga ACP

Pegawai Penyelaras   : DSP Jamil bin Datuk Harun
         e-mail : jamesdatuk@mpk.rmp.gov.my
          Tel. : 03-91065658
Nama Kursus      : Emergency response And Planning Course
            (Ketua Polis Daerah)

Tempoh Tarikh     : 5 Hari

Tarikh Kursus     : 11/05/2009 hingga 15/05/2009

Tempat Kursus     : Maktab PDRM Kuala Lumpur

Bilangan Peserta   : 25 orang


Objektif Kursus

●  Untuk membentuk kefahaman, pengetahuan dan kemahiran peserta dalam meningkatkan
  keupayaan semasa menghadapi krisis.

Kandungan Kursus

●  Ringkasan Kursus
●  Dasar Keselamatan Negara
●  Isu dan ancaman semasa domestik dan antarabangsa
●  Fungsi dan organisasi pengurusan krisis
●  Kesiapsiagaan kecemasan dan pengurusan krisis
●  Keupayaan respon khas
●  Komunikasi semasa krisis dan hubungan dengan masyarakat
●  Pelan Tindakan Krisis

Kelayakan Peserta

Pegawai-Pegawai kanan yang memegang jawatan KPD/T.KPDPegawai Penyelaras : DSP Pat Kam Seng
      e-mail : kspat.rd@mpk.rmp.gov.my
        Tel. : 03-91065576
Nama Kursus      : Consequence Management

Tempoh Tarikh     : 5 Hari

Tarikh Kursus     : 18/05/2009 hingga 22/05/2009

Tempat Kursus     : Maktab PDRM Kuala Lumpur

Bilangan Peserta   : 25 orang


Objektif Kursus

●  Untuk mendedahkan peserta mengenai pengetahuan dan kefahaman bagi mengurangkan
  impak krisis/bencana kepada penduduk dalam pengurusan dan pengendalian bencana.


Kandungan Kursus


●  Ringkasan Kursus
●  Manual Plan Tindakan Operasi
●  Perintah Tetap Operasi
●  Arahan MKN 18, 20 & 21
●  Perlindungan Pepasangan Strategik
●  Penyerahan perintah dan penyalarasan
●  Rancangan Perlaksanaan perniagaan berterusan
●  Pengurusan mangsa dan penyelenggaraan mayat
●  Isu-Isu kesihatan awam
●  Kesan psikologi kepada orang awam, mangsa dan responder
●  Rancangan pemindahan berkesan
●  Isu-isu ’decontamination’ ekoran serangan CBRN

Kelayakan Peserta

Pegawai-Pegawai kanan berpangkat C/Insp hingga ACP


Pegawai Penyelaras : DSP Pat Kam Seng
      e-mail : kspat.rd@mpk.rmp.gov.my
        Tel. : 03-91065576
Nama Kursus      : Counter Terrorism Crisis Management Course

Tempoh Tarikh     : 5 Hari

Tarikh Kursus     : 01/06/2009 hingga 06/06/2009

Tempat Kursus     : Maktab PDRM Kuala Lumpur

Bilangan Peserta   : 25 orang


Objektif Kursus

●  Untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman peserta mengenai ancaman keganasan
  bagi menguruskan dan mengendalikan krisis keganasan secara berkesan.

Kandungan Kursus

●  Ringkasan Kursus
●  Arahan MKN No.18 dan 20
●  Strategi negara dalam pencegahan keganasan
●  Pusingan pengurusan krisis keganasan
●  Ancaman keganasan Antarabangsa
●  Ancaman spesifik di Asia Tenggara
●  Peranan Kerajaan
●  Kepimpinan Krisis
●  Peranan Agensi Perisikan
●  Peranan penguatkuasaan undang-undang
●  Respon perubatan dalam keganasan
●  Respon dalam insiden tebusan
●  Pengeboman berani mati
●  Kajian kes
●  Latihamal ’tabletop’

Kelayakan Peserta

Pegawai-Pegawai kanan berpangkat C/Insp hingga ke ACP


Pegawai Penyelaras   : DSP Jamil bin Datuk Harun
         e-mail : jamesdatuk@mpk.rmp.gov.my
          Tel. : 03-91065658
Nama Kursus      : Crisis Management Course
             (Malaysia- Thailand)

Tempoh Tarikh     : 12 Hari

Tarikh Kursus     : 01/06/2009 hingga 12/06/2009

Tempat Kursus     : Maktab PDRM Kuala Lumpur

Bilangan Peserta    : 30 orang


Objektif Kursus

●  Untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman peserta mengenai pengurusan bencana
  dengan menggunakan elemen ’best practice’ dalam pengendalian bencana.

Kandungan Kursus

●  Ringkasan Kursus
●  Pengenalan kepada Pengurusan Bencana
●  Prinsip kawalan dan perintah
●  Kepimpinan dalam krisis
●  Perundingan tebusan
●  Media dalam krisis
●  Penyelarasan dan hubungan antarabangsa
●  Latihamal ’table top’

Kelayakan Peserta

Pegawai kanan polis Malaysia / Thailand


Pegawai Penyelaras : DSP Pat Kam Seng
      e-mail : kspat.rd@mpk.rmp.gov.my
        Tel. : 03-91065576
Nama Kursus      : Industrial Disaster Management Course

Tempoh Tarikh     : 5 Hari

Tarikh Kursus     : 15/6/2009 hingga 26/6/2009 (siri 1)
            19/10/2009hingga30/10/2009 (siri 2)

Tempat Kursus     : Maktab PDRM Kuala Lumpur

Bilangan Peserta   : 25 orang

Objektif Kursus

●  Untuk mendedahkan peserta kepada pengetahuan dan kefahaman yang dapat digunakan
  bagi pengurusan bencana industri secara selamat.


Kandungan Kursus

●  Proses Pemindahan
●  Peranan Dan Tugas Komander
●  Evaluation bahaya dan risiko
●  CBRN dan HAZMAT

Kelayakan Peserta

Pegawai-Pegawai kanan berpangkat C/Insp hingga SUPT

Pegawai Penyelaras : Supt Shukri bin Yaacob
      e-mail : yshukri.sp@mpk.rmp.gov.my
        Tel. : 03-91065643
Nama Kursus      : Course On Crisis Communication

Tempoh Tarikh     : 5 Hari

Tarikh Kursus     : 27/07/2009 hingga 31/07/2009

Tempat Kursus     : Maktab PDRM Kuala Lumpur

Bilangan Peserta   : 25 orang


Objektif Kursus

●  Untuk membentuk pengetahuan dan kefahaman peserta mengenai insiden krisis dan
  kesiapsiagaan dalam menangani isi-isu yang dibangkitkan oleh media.


Kandungan Kursus

●  Ringkasan Kursus
●  Analisis krisis
●  Kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis
●  Pengurusan perhubungan dalam krisis
●  Pengurusan media


Kelayakan Peserta

Pegawai-Pegawai kanan berpangkat C/Insp hingga ke SUPT


Pegawai Penyelaras   : SUPT Shukti bin Yaacob
         e-mail : yshukri@mpk.rmp.gov.my
          Tel. : 03-91065643
Nama Kursus      : Emergency Respon And Planning Course (KJKA /KBKA)

Tempoh Tarikh     : 5 Hari

Tarikh Kursus     : 02/11/2009 hingga 06/11/2009

Tempat Kursus     : Maktab PDRM Kuala Lumpur

Bilangan Peserta   : 25 orang


Objektif Kursus

●  Untuk membentuk kefahaman, pengetahuan dan kemahiran peserta dalam meningkatkan
  keupayaan semasa menghadapi krisis.

Kandungan Kursus

●  Dasar Keselamatan Negara
●  Isu dan ancaman semasa domestik dan antarabangsa
●  Fungsi dan organisasi pengurusan krisis
●  Kesiapsiagaan kecemasan dan pengurusan krisis
●  Keupayaan respon khas
●  Komunikasi semasa krisis dan hubungan dengan masyarakat
●  Pelan Tindakan Krisis

Kelayakan Peserta

Pegawai-Pegawai kanan yang memegang jawatan KPD / T/KPD


Pegawai Penyelaras   : DSP Pat Kam Seng
         e-mail : kspat.rd@mpk.rmp.gov.my
          Tel. : 03-91065576
Nama Kursus      : Basic Hostage Negotiations Course

Tempoh Tarikh     : 12 Hari

Tarikh Kursus     : 09/03/2009 - 20/03/2009 (Siri 1)
            04/05/2009 - 15/05/2009 (Siri 2)
            25/05/2009 - 05/06/2009 (Siri 3)
            06/07/2009 - 17/07/2009 (Siri 4)
            19/10/2009 - 30/10/2009 (Siri 5)
            09/11/2009 - 20/11/2009 (Siri 6)

Tempat Kursus     : Maktab PDRM Kuala Lumpur

Bilangan Peserta   : 25 orang

Objektif Kursus

●  Untuk memberi pendedahan kepada peserta mengenai proses terkini dalam pengurusan
  rundingan tebusan serta menguji dan memperlihatkan keyakinan dan kemahiran dalam
  aspek rundingan tebusan.

Kandungan Kursus

●  Ringkasan Kursus
●  Perana teknikan rundingan
●  Kriteria komander mambuat keputusan
●  Rundingan dalam situasi penculikan
●  Keganasan dan rundingan tebusan
●  Memahami petunjuk risiko tinggi
●  Teknik rundingan

Kelayakan Peserta

Pegawai-Pegawai kanan berpangkat C/Insp hingga ke ACP
Pegawai Penyelaras : DSP Jamil bin Datuk Harun
      e-mail : jamesdatuk@yahoo.com.my
        Tel. : 03-91065658
Nama Kursus      : Emergency Respon And Planning Course (Ketua Polis Balai)

Tempoh Tarikh     : 5 Hari

Tarikh Kursus     : 30/11/2009 hingga 04/12/2009

Tempat Kursus     : Maktab PDRM Kuala Lumpur

Bilangan Peserta   : 25 orang


Objektif Kursus

●  Untuk membentuk kefahaman, pengetahuan dan kemahiran peserta dalam meningkatkan
  keupayaan semasa menghadapi krisis.

Kandungan Kursus

●  Ringkasan Kursus
●  Dasar Keselamatan Negara
●  Isu dan ancaman semasa domestik dan antarabangsa
●  Fungsi dan organisasi pengurusan krisis
●  Kesiapsiagaan kecemasan dan pengurusan krisis
●  Keupayaan respon khas
●  Komunikasi semasa krisis dan hubungan dengan masyarakat
●  Pelan Tindakan Krisis

Kelayakan Peserta

Pegawai-Pegawai kanan yang memegang jawatan KPD / T/KPD


Pegawai Penyelaras   : DSP Pat Kam Seng
         e-mail : kspat.rd@mpk.rmp.gov.my
          Tel. : 03-91065576