Docstoc

Đề thi thử đại học số 1

Document Sample
Đề thi thử đại học số 1 Powered By Docstoc
					               Đề thi thử đại học số 1- Môn Toán
                 Thời gian làm bài: 180 phút

Câu I (2 điểm). Cho hàm số         (1)
1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.
2. Tìm m để hàm số (1) có cực đại cực tiểu, cực tiểu đồng thời hai điểm cực đại, cực
tiểu nằm về hai phía của đường thẳng y = - x + 7 .

Câu II (2 điểm).
1. Giải phương trình

2. Giải hệ phương trình

Câu III (2 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm A( 1; -1; 2),
B( 3; 1; 0) và mặt phẳng (P) : x – 2y – 4z + 8 = 0.
1. Lập phương trình đường thẳng (d), thoả mãn đồng thời các điều kiện sau: (d) nằm
trong mặt phẳng (P), (d) vuông góc với AB và (d) đi qua giao điểm của đường thẳng
AB với mặt phẳng (P).
2. Tìm toạ độ điểm C trong mặt phẳng (P) sao cho CA = CB và mặt phẳng ABC
vuông góc với mặt phẳng (P).


Câu IV (2 điểm).

1. Tính tích phân
2. Cho x, y là các số thự thoả mãn      hãy chứng minh rằng


Phần tự chọn: Thí sinh chọn câu Va hoặc câu Vb
Câu Va (2 điểm). 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình thoi ABCD có
A(0;2), B(4;5) và giao điểm của hai đường chéo nằm trên đường thẳng (d): x – y –
1 = 0. Hãy tính toạ độ các đỉnh C, D.
2. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số mà trong đó có một chữ số 1, hai chữ số,
ba chữ số còn lại khác nhau và khác 1, 2.


Câu Vb (2 điểm). 1. Giải phương trình :
2. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có đường cao SH = h, góc ASB = α .
Tính thể tích của hình chóp theo theo h và α .

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:174
posted:3/11/2010
language:Vietnamese
pages:1