Kordamine by fjhuangjun

VIEWS: 386 PAGES: 14

									                             - connections -
                                  signature            allkiri, signatuur
0 Kordamine
                                  ship              laev; kohale toimetama, tarnima
Mina      olen      olin     oman   omasin    deck              kate; (laeva)tekk
I        am       was      have   had      sail              puri; purjetama, sõitma
you       are      were     have   had      cruise             merereis, lõbusõit; ristlema,vahelduva
he/ she/ it   is       was      has   had                      kursiga sõitma, lõbusõitu tegema
we       are      were     have   had      captain             kapten
you       are      were     have   had      crew              meeskond
they      are      were     have   had      passenger            reisija
                                  tourist             turist
+ There is some cheese in the fridge.                party              pidu; pidutsema
-- There aren‟t any apples.                     All aboard.           Kõik on pardal.
? Is there any sugar? No, there isn't.               By the way…           Muuseas…
                                  Do you think so?        Kas te arvate nii?/ Kas tõesti?
Lihtne olevik (Present Simple)                   Hello, there!          Tere teile!
I like (do not like) loud music. Do you…?              Pardon?             Kuidas, palun?
He likes (does not like) loud music. Does he…?           I‟m terribly sorry.       Ma väga vabandan.
Lihtne minevik (Past Simple)                    Yes, please.          Jah, palun
She played (did not play) well last year. Did she…?         No, thanks           Tänan, ei
We got up (did not get up) at 5 today. Did you…?          Pleased to meet you.      Meeldiv kohtuda.
Kestev olevik (Present Continuous) AM/ ARE/ IS + …ing        What an awful party!      Kui õudne pidu!
Look! She is coming!                           2  Telephoning
*I am leaving tomorrow morning.
Kestev minevik (Past Continuous) WAS/ WERE + …ing            (tele)phone         telefon; helistama
Everybody was watching TV when I entered.                call sb           hüüdma, kutsuma; helistama
Oleviku perfekt (Present Perfect) HAVE/ HAS + 3. pv           make a phone call      helistama
I have just painted the door. värvisin/ olen värvinud)          charge           laeng, koormus; täidis; kulu(tus), nõutav
She has seen the film 3 times already. ( on näinud)                hind, ~tasu; korraldus, ülesanne; hool(itsus), manitsus;
Mineviku perfekt (Past Perfect) HAD + 3. pv                    süüdistus, kallaletung; laadima; hinnaks nõudma;
They had eaten all the cakes. (olid ära söönud)                  ülesandeks tegema, vannutama; ründama, süüdistama
Tulevik (Future)                             transferred charge call   kõne vestluspartneri arvel
1 She will be fifteen next year. (WILL+1. pv)              directory          kataloog
 We will take two coffees.                       enquire/ inquire (into)   järele uurima, teateid koguma
 Dont worry, I will help you.                      directory enquiries     telefoni-teated
2 *I am leaving tomorrow morning. (Present Continuous)          code            kood
3 Look at the clouds! It IS GOING to rain soon.             hold, held, ~        käes/ kinni hoidma
                                     hold on…          ootama; kuuldel olema; vastu pidama
mina      minu     mind      minu oma    mina ise/   department         osakond
                                     account           pangaarve, aruanne
                              iseennast
                                     accounts          raamatupidamine (osakond)
I        my      me       mine      myself
                                     sale            müük
you       your     you      yours     yourself
                                     marketing          marketing
he       his     him      his      himself    motoring          ~moto-, relating to cars and driving
she       her     her      hers      herself    publicity          avalikkus
it       its     it       its      itself    business news        äriuudised
we       our     us       ours      ourselves   Mr… Mrs… Miss…       härra… proua… preili…
you       your     you      yours     yourselves  nobody           mitte keegi
they      their    them      theirs     themselves  can, could         suutma, toime tulema, oskama
                                     second           sekund, hetk
Question words: what? where? which? why? how many?            speaking clock       kõnelev kell
Prepositions: around, from, in, on, to, with…              at the third stroke     kolmanda löögi ajal
Quantifiers: some/ all/ a lot/ most of the…               spell, (spelt, ~)      (tähthaaval) kirjutama
Names: Mr Evans, Mrs Howard, Miss Graham, Ms Fitzgerald         stop            peatuma, peatama, lõpetama
Nationalities: Danish, Dutch, Swiss, American, Japanese         tell, told, ~        rääkima, jutustama käskima
Occupations: housewife, cleaner, receptionist, secretary, waiter     town            linn
Days of the week: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,          the weather         ilm
Thursday, Friday, Saturday                        try             üritus; proovima, üritama
Dates: Its Monday, the fifth of July, nineteen ninety-nine.       Number, please.       (Öelge) number, palun.
Ordinal numbers: the first, second, third, fourth, fifth...       Right.           Õige/ Kena/ Nii/ Jah.
1   All Aboard                            Trying to connect you… Proovin teid ühendada...
                                     You‟re through.       Te olete ühendatud.
board           plank, tahvel; parras, pardale minema
boarding card       pardapilet                   3  Fizz Is fantastic
complete         täitma, lõpetama; täielik           coffee machine       kohvimasin
forename         eesnimi                    detergent         pesupulber, puhastusvahend
surname          perekonnanimi                 difference         erinevus
nationality        rahvus                     instruction        instruktsioon
occupation        tegevusala; ~elukutse, amet          launderette        selvepesula
date           kuupäev; kohting                pile            hunnik, kuhi
sign           märk; liiklusmärk; info-tahvel;        soap compartment      seebilahter, seebisahtel
             alla kirjutama                 slot            pilu, pragu
                                  -1-
                              - connections -
temperature      temperatuur                   dive           sukelduma; sukeldumine
washing machine    pesumasin                    fall           kukkuma
washing powder    pesupulber                   finish          lõpetama, lõppema
do the washing    pesu pesema                   get ready         valmis seadma, valmistuma
load; unload     laadima; maha laadima              hit, ~, ~         käega lööma, tabama; lööklaul
make tea       teed tegema/ keetma               hurt, ~, ~        valu/ haiget tegema; vigastama
select        välja valima, selekteerima           land           maa, maismaa maanduma
use          kasutama; kasutamine, kasutus          lift           tõstma
work         töötama                     run            jooksma
other         teine, muu                   slip           libastuma, libisema
another        (üks) teine, veel üks              swim, swam, swum     ujuma
the others      teised, ülejäänud                throw, threw, thrown   viskama, heitma
automatic       automaatne                   win, won, ~        saavutama, võitma
better        parem                      live [´liv]        elama
best         parim                      live [´laiv]       otse-esinemine, -ülekanne, -lindistus
fantastic       fantastiline                  unfortunately       kahjuks, õnnetuseks
identical       (täpselt) samasugune, identne          terrible         hirmus, kole
ready         valmis                     disappointed       pettunud
soft         pehme                      by 4:2          tulemusega/ skooriga 4:2
usual         tavaline                    He‟s all right.      Tal on kõik hästi/ pole midagi viga.
well known      (hästi)tuntud                  It‟s time for…      On aeg…(millekski)
at…          …juures, …läheduses, …piirkonnas        Here‟s the result!    Siin ongi/ Ja nüüd tulemus!
into…         …sisse
                                   5 I’ll be there
out of…        …välja
for…         …jaoks, tarvis                 outside…         juures, väljas
on the right     paremal (pool)                 at about 8 o‟clock    umbes kell 8
a 50p piece      50-pennine münt                 alone           üksi
both         mõlemad                     O.K.           ~~~Kõik on korras.
never         mitte kunagi                  Don‟t worry.       Ära muretse.
too          ka, samuti                   _next week        järgmisel nädalal/...
securely       kindlalt, võimalikku õnnetust vältivalt     _tomorrow night      homme õhtul
much         palju (mitteloendatava sõnaga)
                                   6 Monday morning
What do you think?  Mida te arvate/ Mida sa arvad?
That‟s right.     See on õige/ nii..               baby           beebi
next time       järgmine kord, järgmisel korral         cocktails         kokteilid
of course       muidugi                     home           kodu
                                   house           maja
4  Olympic Report                          housewife         koduperenaine
accident       õnnetus                     interviewer        küsitleja, vestleja
attempt        katse, üritus                  life, lives        elu, elud
average        keskmine                    produce          tootma
bar          latt, varb, kang, poom, pars          producer         tootja, produtsent
breast stroke     rinnuli (ujumis-stiil)             show (showed, shown)   saade, etendus, šõu; näitama
competitor      võistleja                    studio, studios      stuudio, stuudiod
display        etteaste, väljapanek; kuvar           supermarket        kaubahall
discus        ketas                      bath           vann vannitama
event         (spordi)ala, sündmus              feed, fed, ~       toitma
final         finaal; finaal-                 interview         küsitlema, vestlema
foot, feet      jalg, jalad                   meet, met, ~       kohtama, kohtuma, kokku saama
gold medal      kuldmedal                    must           pidama, sunnitud olema
gymnasium       võimla                     must not         EI TOHI !
gymnastics      (riist)võimlemine                prepare          (ette) valmistama, tegema
gymnast        võimleja                    travel          reisimine reisima
*high         kõrge; kõrgelt, kõrgele…            wash up          nõusid pesema
jump         hüppama                     one of us         üks meist
jumper        hüppaja; džemper                the same         sama
javelin        oda                       always          alati
judge         kohtunik                    again           jälle, taas
the Olympic games   olümpiamängud                  for ever         igavesti, igaveseks
point         punkt, teravik; osutama             later           hiljem
record        salvestus, jäädvustus; rekord; salvestama    till/ until        kuni
report        ettekanne, ülekanne, reportaaž; ette      Come on!         Anna minna! Lase tulla! Noh!
           kandma, …                    I know!          Ma tean (isegi)!
result        tulemus, resultaat               It‟s not so bad.     Asi pole nii hull.
satellite       satelliit                    It‟s all right for you.  Sinul on kõik    hästi/ kenasti.
score         skoor; (väravat) sisse lööma          What a life!       Mis elu see on!
weight lifting    tõstmine (spordiala)              What‟s the matter?    Mis viga on/ Milles asi on?
world record time   maailmarekordiline aeg
                                   7 Doctor Sowanso
begin, began, begun  alustama, algama
crash         prahvatama, prantsatama; puruks sõitma/     General Assembly     peaassamblee
           kukkuma                     holiday          püha, puhkepäev
                                -2-
                              - connections -
the Kremlin      Kreml                     bristle          harjas, kõva karv
leader         juht, liider                  capsule          kapsel
have lunch       einestama                   chemist          apteeker
politics        poliitika                   a cold           külmetus
problem        probleem                    an ear-ache        kõrvavalu
prime minister     peaminister                  film            film
secretary general   peasekretär                  fluoride          fluoriid
tour          ringreis ringi reisima, tuuritama       hand cream         kätekreem
United Nations     ÜRO                      a headache         peavalu
the world       maailm                     pill            tablett
African        aafrika…                    prescription        retsept
Asian         aasia…                     razor blade        žiletitera
European        euroopa…                    soap            seep
Indian         india…                     sore            valus, valutav, hell, haige, vermeline,
international     rahvusvaheline                              veritsev, veriseks hõõrutud
Soviet         nõukogude…                   a sore throat       valutav/ kipitav kurk; kurguvalu
busy          hõivatud, koormatud, töökas           stomach-ache       kõhuvalu
economic        majanduslik                   tablet          tablett
economical       ökonoomne                    throat lozenge [„lozindз] kurgupastill, -tablett, köhakompvek romb
short         lühike                     tissue          kude; kergekoeline riie; pehme
arrive in/ at     saabuma                                  pakkepaber; pabertaskurätt
discuss        arutama, diskuteerima              toothbrush        hambahari
need          vajadus vajama                 toothpaste        hambapasta
talk about       millestki rääkima/ kõnelema           water           vesi
visit         külastama; Am ka vestlema            with…           -ga, koos...
                                    without…         -ta, ilma...
8  Sleep and Dream
                                    what colour?       mis värvi?
always         alati                      hard           kõva; raske, keeruline
usually        tavaliselt                   man-size         (hästi) suur, mehemõõtu
often         sageli                     medium          keskmine
sometimes       mõnikord                    natural          looduslik, loomulik
occasionally      juhtumisi, vahel                nylon           nailon
rarely         harva                      soft           pehme
never         mitte kunagi                  Can I help you?      Kas ma saan teid aidata?
well          hästi                      Thank you very much. Tänan väga.
badly         halvasti                    It doesn‟t matter really. See pole oluline./ Sel pole tähtsust.
back          selg toetama taganema              Could I have a…?     Palun mulle.…
dream (dreamt, ~)   uni, unenägu; und nägema, unistama       Is that all?       Kas see on kõik?
electric blanket    elektritekk
front         esikülg, (*kõht)                10 Lord Worth
hot water bottle    kuumaveepudel                  worth; be worth…     väärtus; olema väärt…
a nightmare      luupainaja                   make an effort      pingutama
people         inimesed, rahvas                garage          garaaž
peoples        rahvad                     guest          külaline
position        asend, positsioon                lord           lord
side          külg                      terminal         terminaal, jaam
sleep, slept, ~    magama                     early          vara, varajane
sleeping tablet    unetablett                   important        tähtis
train         rong                      special         eriline, spetsiaalne
falling        kukkumine                    immediately       otsekohe
flying         lendamine                    after          pärast, peale
running        jooksmine                    find, found, ~      leidma
tired         väsinud                     reserve         reserveerima
get up         üles tõusma                   see, saw, seen      nägema kontrollima
snore         norskama                    someone         keegi
stand up        püsti tõusma                  something        miski
everybody       igaüks, kõik                  somewhere        kusagil
in black and white   must-valgena                  Anything else?      Kas veel midagi?
in colour       värvilisena                   Come (on) in.      Sisse!
                                    That‟s all.       See on kõik.
9  At the chemist’s
a bar of soap     tükk seepi                   11 Look, feel, taste, sound, smell
a tube of…       tuub…                      bass           bass
a packet of…      väike pakk...                  fur coat         karusnahkne kasukas
a jar of…       purk...                     hi-fi = high fidelity  heakõlaline muusikakeskus
a box of…       karp, kast...                  perfume         lõhn parfümeeriatooted
a roll of…       rull...                     present         kingitus esitlema
a tin of…       tops, plekkpurk...               radiator         radiaator
a bottle of…      pudel...                    brand new        tuliuus, tutt-uus
a bag of…       kott...                     second-hand       pruugitud, käestostetud
back-ache       seljavalu                    dry           kuiv; kuivatama
                                 -3-
                                 - connections -
fresh            värske                     mile          miil
loud            vali, kõva (heli)                platform        platvorm
perfect           perfektne, täiuslik               station buffet [ei]  jaamapuhvet
sweet            magus; armas                  awful         aukartustäratav; kohutav, kole, hirmus
terrific          kohutav, kole, hirmus;             clever         tark, nutikas, kaval
              suurepärane, oivaline, vägev, kihvt       difficult       keeruline, raske
waiter           kelner                     far          kauge, kaugel
waitress          ettekandja                   quick         kiire; kiiresti; arh: elav
                                      late          hiline, hilja
12 A science fiction story
                                      over…         üle…, …kohal, …peal, …peale
space            ruum, avarus; kosmos              Hurry up!       Kiirusta!
breathe           hingama                     porter         pakikandja portjee
climb            ronima; ronimine                taxi          takso
descend           laskuma
fly, flew, flown      lendama                     14 A phone call
land            maanduma                     mean, meant, ~    tähendama, silmas pidama
reply            vastama                     boss         boss
rescue           päästma                     date         kohtamine, kohting
stick            kinni jääma, kleepuma; pistma, toppima      opera         ooper
step            astuma                      son          poeg
take off          õhku tõusma, startima              telephone directory  telefoniraamat
switch on          sisse lülitama                  Is that you?     Oled see sina?
understand, u-stood, ~   mõistma, aru saama                Mary here.      Mary siin.
air             õhk                       Whos speaking?    Kes räägib?
animal           loom                       Mike Who?       Mike Kes?
arm             käsivars, käsi                  Yes, I know.     Jah, ma tean.
astronaut          astronaut, kosmonaut               I see.        Mõistan/ Saan aru.
computer          arvuti
                                       15 Army Careers Office
control unit        juhtseade, juhtpult
cloud            pilv                       be a soldier     sõdur olema
engine           mootor                      join         (millegagi) ühinema, (kuhugi) astuma
forest           mets                       obey         alluma, kuuletuma
helmet           kiiver                      ad(vertisement)    kuulutus
ladder           redel                      army         armee
dmixture          segu                       Army Careers Office  armeesse värbamise kontor
nitrogen          lämmastik                    cleaner        koristaja
oxygen           hapnik                      haircut        soeng
planet           planeet                     opportunity      võimalus
plant            taim                       order         käsk, käskima
spaceship          kosmoselaev                   pension        pension
science-fiction       ulme                       promotion       edutamine
story            jutt, lugu                    sergeant       seersant
space suit         skafander, kosmoseülikond            soldier        sõdur, soldat
surface           pind, pindmine kiht               toilet        tualett
intelligent         intelligentne                  travel        reisimine, reisima
normal           normaalne, tavaline               uniform        vorm
strange           võõras, imelik                  perhaps/ maybe    võib-olla
wrong            vale, väär                    Sit down!       Istu!
deep; deeply        sügav; sügavalt, sügavasti            Shut up!       Suu kinni!
soon            peatselt, peagi, varsti             Straight!       Selg sirgu! Otse!
several           mitu, mitmed                   Quick march!     Sammu marss!
around           ringi, ümber(ringi)               Left...right     Vasak...parem
down            all, alla; maha
                                       16 A traffic survey
13 Its much too hot!                             traffic        liiklus
catch a bus/ train…     bussiga sõitma bussi peale minema        survey        (detailne) uuring
forget, forgot, forgotten  unustama                     conduct a survey   uurima, uurimust läbi viima
get married         abielluma                    learn to do      õppima midagi tegema
leave, left, ~       lahkuma, maha jätma               take a test      eksamit tegema, eksamil käima
lift            tõstma, kergitama                pass a test      eksamit sooritama
love            armastus; armastama               save money      raha säästma
manage (to do)       suutma (midagi teha), (teha) õnnestuma      city centre      kesklinn
marry sb          abielluma, kedagi kosima/ naima         the country      maa(piirkond)
miss sth/ sb        puudust tundma, ilma olema; mööda        driving test     sõidueksam
              laskma; maha jääma; puuduma           park         park; parkima
touch            puudutama                    parking space     parkimisruum, -ala
bird            lind                       plan         plaan; planeerima
case            kast, kohver; juhtum, sündmus, asi        suburb        äärelinn
suitcase          kohver                      system        süsteem
cat             kass                       village        küla
ceiling           lagi                       narrow        kitsas
                                    -4-
                               - connections -
                                    o
by car/ train/ bus    autotsi/ rongitsi/ bussitsi          C (degrees centigrade)  kraadi Celsiuse järgi
                                    kilo, kilos (kilograms)  kilo, kilod
17 Australia House
earn a living       elatist teenima                20 Comparisons
emigrate         emigreerima                  slowly; more slowly; most slowly          aeglaselt…
find a job        tööd leidma                  carefully; more carefully; most carefully     hoolikalt…
lose, lost, ~       (ära) kaotama                 dangerously; more dangerously; most dangerously ohtlikult…
promise          lubama                    well; better; best    hästi…
think about...      millestki mõtlema               badly; worse; worst    halvasti…
accommodation       kohandus, mugandus, sobitus majutus      hard; harder; hardest   kõvasti…
electrician        elektrik                   fast; faster; fastest   kiiresti…
future          tulevik                    draw (a football match) viik
hostel          ühiselamu                   earn           (raha) teenima
immigrant         immigrant                   mistake          viga
marriage bureau      tutvumisteenistus, “kosjakontor”       make a mistake      eksima, viga tegema
opportunity        võimalus                   score           skoor, sisse lööma
qualification       kvalifikatsioon                spend, spent, ~      (aega/ raha) pühendama/ kulutama
shorthand         kiirkiri                   type           masinal kirjutama
shorthand typist     kiirkirja valdav masinakirjutaja       wait for...        ootama
Take a seat.       Istuge/ Võtke istet.             work for...        kellegi juures töötama
                                    construction company   ehitusfirma
18 Cheques and credit
                                    division         divisjon, üksus
cash           sularaha; sularahaks vahetama/ tegema     football season      jalgpalli-hooaeg
cheque          tšekk                     hill           küngas
take a cheque       tšekki võtma, tšekkidega opereerima      old age pensioner     vanaduspensionär
check           kontrollima                  steep           järsk
expect          eeldama, ootama                between          …vahel
bill           arve                     at the top of...     …tipus, …ülaservas
credit          krediit                    at the bottom of...    …põhjas, …allservas
currency         valuuta
driving licence      autijuhitunnistus               21 A day off work
franc           frank                     boss           boss, ülemus
identification (ID)    isikut tõendav dokument            cameraman         operaator
madam           proua                     close-up         lähivõte, suur plaan
Mark           mark                     conversation       vestlus
passport         pass                     day off          vaba päev
rate of exchange     vahetuskurss                 doorbell         uksekell
current          jooksev, praegune, hetke-           ill            paha, haige
post           post; postiteenistus             not well         mitte terve
by post          postitsi                   import          import; importima
cable           telegraaf                   export          eksport; eksportima
telex           teleks                    penalty          karistus
credit card        krediitkaart                 portable television    kaasaskantav teler
I‟m terribly sorry.    Mul on väga kahju.              screen          ekraan
I‟m not sure.       Ma pole kindel                throat          kõri, kurk
Let me see.        Las ma vaatan järele.             boo            maha karjuma
Next, please.       Palun järgmine.                cheer           ergutama, tagant kihutama
Will that be all right?  ~Kas see sobib?                disappear         kaduma (silmist)
That‟ll be all right.   ~See sobib.                  focus           fookus, keskenduma
                                    ring, rang, rung     helisema, helistama; sõrmus
19 A holiday in Egypt
                                    happily          rõõmsasti
book a holiday      puhkust broneerima              wildly          metsikult
through          läbi, kaudu                  important         tähtis
look through       läbi vaatama                 until…          kuni…
beach           plaaž, supelrand               against…         vastu…
brochure         brošüür                    both           mõlemad
canal           kanal                     neither          ei kumbki
excursion         ekskursioon                  Whats the problem?    Milles asi/ probleem?
guide           giid; juhatama
pyramid          püramiid                   22 Applying for a job?
sailor          meremees, purjetaja              age            vanus, iga
side           külg, pool                  application form     avalduse plank/ vorm
travel agent       reisiagent                  education         haridus
walk           jalutama, jala minema             engaged          kihlatud
weight          kaal, raskus                 job            töökoht
average          keskmine                   languages         keeled
incredible        uskumatu                   marital status      abieluseis
nearly          peaaegu, ligilähedaselt            married          abielus
m (metre)         m                       the Middle East      Kesk-Ida
cm (centimetre)      cm                      salesman         müüja
km (kilometre)      km                      secondary school     keskkool
                                 -5-
                               - connections -
single         üksik; üheinimese-; üheotsa-; vallaline     25 Travelling by air
technical college   tehnikakolledž                 announcement      teadaanne, teade
university       ülikool                     cigarette case     portsigar
apply         juurde/ peale/ külge panema; tarvitama,     coast          rannik
            rakendama, kohaldama; kehtima, käima      comb          kamm; kammima
apply for…       …kandideerima, …avaldust kirjutama       departure lounge    ärasõidu-saal
fluently        soravalt, voolavalt               excess baggage charge  pagasi ülekaalu tasu
How do you do?     Tere.                      flight         lend
Of course.       Muidugi.                    gate          värav
23 Four disasters                           height          kõrgus
                                   key           võti, helistik
ceiling        lagi
                                   minus          miinus
coat          kuub, mantel, üleriie, jopp
                                   overweight        ülekaal; ülekaaluline, ülekaalus
much damage_      palju purustusi/ kahjustusi
                                   penknife         taskunuga sulenuga
disaster        katastroof
                                   pocket          tasku
earthquake       maavärin
                                   scales          kaal, kaalud
engine         mootor; vedur
                                   security check      turvakontroll
explosion       plahvatus
                                   speed          kiirus
farmer         põllumees, farmer
                                   steward         stjuuard
field         põld, väli
                                   stewardess        stjuuardess
fire          tuli, lõke; kahjutuli
                                   check in         sisse registreerima
fire-bell       tulekell
                                   go through        läbi minema; ~läbi töötama/ võtma
floor         põrand, korrus
                                   land           maa; maanduma
food          toit
                                   search          (läbi) otsima
harbour        sadam; varju pakkuma
                                   serve          teenindama, serveerima
helicopter       helikopter
                                   weigh          kaaluma
help          abi, aitama
                                   welcome         tere tulemast; tervitama, heaks kiitma
hospital        haigla
                                   approximately      ligilähedaselt, umbes
island         saar
                                   Here it is.       Siin see on.
lava          laava
                                   Here you are.      Palun. (ulatades)
plate         plaat, taldrik
                                   That‟s fine.       See on hea/ korras.
programme       saade, programm
                                   Excuse me.        Andke andeks.
have a rest      puhkama
                                   follow          järgnema, järgima
roof, roofs      katus, katused
skyscraper       pilvelõhkuja                  26 I’ve cut myself!
smoke         suits; suitsetama               cut oneself       endale sisse lõikama
volcano        vulkaan                    enjoy oneself      end hästi tundma
cause         põhjus, ajend; põhjustama           kill oneself       end ära tapma
collapse        kokkuvarisemine; kokku kukkuma         switch itself on/ off  end ise sisse/ välja lülitama
dictate        dikteerima                   bleed, bled, ~      veritsema
erupt         purskuma, läbi murdma, välja lööma       cry           hüüatama nutma
go down        alla kukkuma, kokku langema/ varisema     have a good time     mõnusasti aega veetma
I managed to escape.  Mul õnnestus põgeneda.             bandage         (marli)side
move          liigutus; liigutama; kolima          champagne        šampus
pick up        üles korjama, üles noppima           cooker          (elektri-/ gaasi-) pliit
rescue         päästma                    finger          näpp, sõrm
rush          kiirustamine; kiirustama            guest          külaline
scream         karjuma, kisama                play the guitar     kitarri mängima
shake, shook, shaken  värisema, väristama              knife, knives      nuga, noad
survive        ellu jääma, …üle elama             mirror          peegel
thick         paks (kihina)                 rock musician      rock-muusik
usual         tavaline                    scratch         kriimustus; kratsima
calmly         rahulikult                   automatic timer     automaat-kell
towards…        …suunas, …poole                wedding anniversary   pulma-aastapäev
on fire        tules, põlev                  electric         elektri-, elektriline
full of…        …täis                     sad           kurb
24 A letter from Paris                        sharp          terav
                                   silly          rumal, totter
address        aadress; adresseerima
                                   wonderful        imeline, imetore
exam          eksam
                                   at the end        lõpus, lõpupoole
homework        koolist antav kodutöö
                                   Let me see it.      Lase ma vaatan (seda).
place         koht; asetama
                                   Don‟t be a baby.     Ära ole titt.
reply         vastus, repliik; vastama
                                   Congratulations!     Palju õnne/ Õnnesoovid!
studio flat      stuudio-korter (1 suur universaaltuba)
                                   Be careful!       Ole ettevaatlik!
easy          lihtne, kerge
glad          rõõmus                     27 Choosing a pet
real          tõeline, reaalne                bite, bit, bitten    hammustus; hammustama
cook          kokk toitu valmistama             choose, chose, chosen  valima
make friends with…   …sõbrunema                   keep, kept, ~      pidama
receive        (kätte) saama; vastu võtma           pet           lemmikloom
study         (tundma) õppima                recommend        soovitama
                                -6-
                             - connections -
suggest that…/ …ing    ettepanekut tegema, soovitama       liqueur [li‟kju:∂]     liköör
train           treenima, välja õpetama          pea            hernes
wash itself        end pesema                salad           salat
Alsatian dog       a… koer                  washing up         nõudepesu
budgerigar [´badзeriga:] = budgie viirpapagoi            delicious         ülimaitsev
crocodile         krokodill                 lovely           armas
goldfish         kuldkala                 marvel           kummatsema, imeks panema
parrot          papagoi                  marvellous         kummaline, imepärane, oivaline
snake           madu                   foggy           udune
customer         kunde                   frosty           pakaseline
client          klient                  misty           uduvines
friendly         sõbralik                 wet            märg
noisy           lärmakas, häälekas            wind; windy        tuul; tuuline
popular with…       populaarne kellegi hulgas         Shall I take your coats? Kas ma võtan teie mantlid?
savage          metsik, metslaslik; õel, tige       What a lovely house!    Kui armas maja!
traditional        traditsiooniline             I‟m glad you like it.   Mul on heameel, et see sulle meeldib.
unusual          ebatavaline                How about a drink?     Kuidas oleks ühe napsiga?
a bit noisy        pisut lärmakas              That‟s a nice idea.    See on hea/ kena mõte.
That‟s true.       See on tõsi.               Here we are.        ~ Nii. ~ Palun.
                                  Shall I serve you?     Kas ma serveerin teile?
28 Checking an alibi
                                  Help yourself.       ~ Head isu! ~ Võtke, palun.
arrest        arest; arreteerima               Would you like some more brandy?
carry        kandma, vedama                              Kas sooviksite veel brändit?
enter        sisenema; sisestama; osa võtma (võistlus)   It was very kind of you to invite us.
force        jõud; jõuga sundima                            Kui kena teist, et te meid kutsusite.
lie, lay, lain    lamama, lebama                 It was nice to see you.  Oli meeldiv teid näha.
save a life     elu päästma                  Thanks again.       Veelkord, suur tänu.
sell, sold, ~    müüma
shoot, shot, ~    tulistama, laskma               30 The bad boy of British football
stay         viibima, jääma, olema             be in love         armunud olema
alarm        häire, alarm                  care            hoolima
alarm clock     äratuskell                   give a reason       põhjust andma
alibi        alibi                     argument          väide; tõendus, põhjend, väitlus, vaidlus
bank robbery     pangarööv                   have an argument      vaidlema, tülli minema
birthday       sünnipäev                   know somebody       kedagi teadma/ tundma
branch        puuoks, -haru; harukontor           seem            näima
chicken       kanapoeg; kanaliha               start           algus; alustama, käivitama
chips        Br: friikartulid; Am: krõpsud         actress          näitlejanna
French fries     Am: friikartulid                apartment         Am: korter
crisps        Br: krõpsud                  disco           disko
closing time     sulgemisaeg                  football star       jalgpalli-täht
enquiry       järelepärimine, küsitlus, uurimine       manager          mänedžer
girlfriend      nais-sõber                   *news           uudsus; uudis, uudised
head         pea; juhataja; suunduma            reason           põhjus, põhjendus
interrogation    ülekuulamine                  training session      treening-hooaeg
pub         pubi                      love at first sight.    armastus esimesest silmapilgust.
petrol        Br: bensiin
                                  31 So am I!
race track      võidusõidu-rada
robber        röövel                     change           vaheldus, vahetama; peenraha
rush hour      tipptund                    mathematics/ maths     matemaatika
sack         kott, sekk; töölt vallandama          crazy           peast segi, arust ära, hull, pöörane
security guard    turva-valvur                  electronic         elektrooniline
shotgun       jahipüss                    north           põhjakaar
stocking mask    sukk-mask                   on holiday         puhkusel
statement      sedastamine, nentimine tunnistaja ütlus,    You‟re joking!       Sa teed nalja!
           väide, avaldus, aruanne otsustus
                                  32 A family problem
surgeon       kirurg
central       kesk-/ tsentraal-               dress for dinner      õhtusöögiks riietuma
lucky        õnnelik, vedav                 make a mistake       viga tegema, eksima
south        lõunakaar                   daddy           paps, isa
possible; impossible võimalik; võimatu               drummer          trummar
exactly       täpselt                    fool            rumal, narr, veidrik
until/ till six   kuni kella kuueni               pop group         pop-grupp
over one‟s head   üle pea                    politics          poliitika
                                  present          olevik; kingitus; esitlema
29 Dinner with friends                       long-haired        pikajuukseline
pour         kallama                    rude            häbematu, ebaviisakas
invite        külla kutsuma; üles ~, esile ~         stupid           rumal, loll
serve        serveerima; teenima, teenindama
                                  33 The Yes/ No Contest
brandy        brändi
idea         idee, mõte                   nod            noogutama
                                 -7-
                               - connections -
contest         võistlus                   exactly         täpselt
contestant        võistleja                   for example       näiteks
dishwasher        nõudepesija, nõudepesumasin          beginning        algus
rule           reegel; valitsema; otsustama, määrama     end           lõpp
prize          auhind                    under...        ...all
nervous         närviline
                                    38 Advice
simple          lihtne
fully automatic     täis-automaatne                advice         nõuanne, nõuanded
Yes. That‟s right    Jah. See on tõsi.               club          klubi
that‟s correct      see on õige                  diet          dieet
of course        muidugi                    *fruit         puuvili, puuviljad
That‟s true.       See on tõsi.                 fruits         puuviljasordid
I agree.         Olen nõus.                  jeans          teksad
Welcome!         Tere tulemast!                meat          liha
Well done!        Hästi tehtud!                 the weather       ilm, ilmad
You‟ve done it!     Sa said sellega hakkama!           get clothes on     riided selga saama
No. That‟s wrong     Ei. See on vale.               kill          tapma
I disagree.       Ma pole nõus.                 practise        harjutama
I‟m not certain.     Ma pole kindel.                take a holiday     puhkust võtma
                                    tight          tihe, tihke, liibuv
34 I used to…
                                    39 An evening out
complain         kurtma, kaebama, kaeblema
earn           (raha) teenima                 fortune        suur varandus
remember         mäletama, meenutama              postman        postiljon
stay up late       hilja üleval olema               sea food        meretoit, mereannid
housework        majpidamistööd                 suit          komplekt, ülikond; sobima, sobitama
tumble dryer       tsentrifuug-kuivati              break, broke, broken  vaheaeg, paus; murdma, katki tegema
vacuum cleaner/ hoover  tolmuimeja                   inherit        pärima, päranduseks saama
war           sõda                      take an exam      eksamit tegema
poor           vaene, kehv                  pass an exam      eksamit edukalt sooritama
tired          väsinud                    in the corner     nurgas
nowadays         nüüdsel ajal, tänapäeval            over there       seal eemal
by hand         käsitsi                    loudly         valjusti
any more         ~(ei) enam                   successful       edukas
35 A busy office                            40 I’ve been waiting….
photocopy        fotokoopia; kopeerima, paljundama       armchair        tugitool
director         juhataja                    article        artikkel
office phone       kontori-/ töö-telefon             husband        mees (abikaasa)
personal call      isiklik kõne                  magazine        ajakiri
                                    menu          menüü
36 The smuggler                             operation       operatsioon
border          piir; piirnema                 waiter         kelner
customs officer     tolliametnik                  dance         tants; tantsima
pool           lomp, bassein                 switch on       sisse lülitama
savings         säästud                    dear          kallis, armas
smuggler         salakaubavedaja                any longer       (ei) enam
traveller        reisija                    a long time      pikk(a) aeg/a)
truck          Am: auto, veoauto
                                    41 A court case
laugh          naerma
retire          pensionile minema, tagasi astuma        buy, bought, ~     ostma
smuggle         salakaupa vedama; -ga tegelema         bank robbery      pangarööv
easy           lihtne, kerge                 case (legal)      juriidiline (asi); juhtum
empty          tühi                      court         kohus
luxury          luksus                     judge         kohtunik
quiet          vaikne, tasane                 jury          vandemeestekogu; žürii
suspicious        kahtlane; kahtlustav              lawyer         advokaat
about…          …kohta/ ümber                 member         liige
opposite         vastaspoolne; vastas              platform shoes     platvormkingad
once a week       üks kord nädalas                wig          parukas
                                    witness box      tunnistajate loož/ pink
37 I’m bored                              fall off        maha/ ära kukkuma
entertainment      meelelahutus                  look around      ringi vaatama
fresh air        värske õhk                   alone         üksi
goal           eesmärk; (jalgpall) värav           blonde         blond
horror film       õudusfilm                   because        sest
sex           sugu, seks                   absolutely       absoluutselt
telly/ television    telekas
                                    42 The Empty Chair
violence         vägivald
attack          rünnak, ründama                beard         habe
prefer          eelistama                   boat          paat; laev
                                 -8-
                                 - connections -
downstairs         allkorrusel; allkorrusele, alla         symphony concert     sümfooniakontsert
fisherman, -men      kalamees                    accept          vastu võtma; tunnistama, aktsepteerima
fishing village      kaluriküla                   book a table       lauda reserveerima
guest           külaline                    do hair          juukseid korrastama, soengut tegema
guest house        külalistemaja, võõrastemaja           free (available)     vaba (saadaval)
footsteps         sammud                     regular          regulaarne; tavaline, harjumuspärane
journey          rännak, reis                  whole           terve, tervik
landlady          maja-/ korteriperenaine, võõrustaja       approximately       ligilähedaselt, umbes
nervous breakdown     närvivapustus                  together         koos
photograph/ photo     foto                      at the back        tagaosas
photographer        fotograaf
                                      47 A new job
straight          otse
hide, hid, hidden     peitma                     situations vacant     ~vakantsed kohad
jump            hüppama                     responsibility      vastutus
pour            kallama                     personality        isiksus, isikuomadused
return           tagasipöördumine; tagasi pöörduma        ad (advertisement)    teadaanne, kuulutus; reklaam
almost           peaaegu                     adventure         seiklus
asleep           magav, unes                   paper (newspaper)     ajaleht
clear           selge, klaar; puhastama, klaarima        independent        sõltumatu
grey/ gray         hall                      salary          kuupalk
peaceful          rahumeelne                   parents          vanemad
                                      attractive        köitev, atraktiivne
43 How long? How much?                           Good luck!        Õnn kaasa!
tense           pinev, pinges                  What‟s wrong with that?  Mis sellel viga on?
wall            sein, vall
                                      48 The weather forecast
bank manager        panga-mänedžer
grade           kraad, järk, Am: hinne             motorway         kiirtee
oil            õli; nafta                   weather forecast     ilmaennustus
page            lehekülg                    fog; foggy        udu; udune
borrow           endale laenama                 cloud; cloudy       pilv; pilvine
fill            täitma                     the sun; sunny      päike; päikesepaisteline
save            säästma; päästma                sunshine         päikesepaiste
Fill it up!        Täispaak!                    bright          ere, hele
                                      dull           tömp, igav, rumal, sompus
44 Look!                                  ground          maapind, krunt
cane            bambusroog; suhkruroog             high ground        kõrgustik; eelis(asend)
headmaster         Br: koolidirektor                northern         põhjapoolne
p. c. (police constable)  politsei konstaabel               southern         lõunapoolne
picnic lunche       pikniku-eine                  generally         üldiselt
souvenir          suveniir                    decide          otsustama
swimmer          ujuja                      It‟s a long way.     Sinna on pikk tee.
tour            tuur, ringreis; ringreisi tegema        It isn‟t too far.     See pole väga kaugel.
tourist          turist                     That‟s no problem.    See pole (mingi) probleem.
van            furgoon-auto                  by phone         telefonitsi
suddenly          äkki
                                      49 A restaurant kitchen
fat            rasv; paks
marvellous         imeline, kummastav               chef           (pea)kokk
in front of me       minu ees                    cloth           kangas, riidetükk, lapp, linik, lina
in the middle       keskel                     a bit           tükike, kröömuke; pisut
on the left/ right     paremal; vasakul                drop           piisk; (maha) pillama
                                      Hurry up!         Kiirusta!
45 Another letter from Mary
                                      50 Asking for directions
accent           aktsent, murrak
cassette-player      kassetimängija                 furniture         mööbel
city            suurlinn                    food hall         toidu-hall
language laboratory    keele-laboratoorium               household goods      majapidamiskaubad
pronunciation       hääldamine                   cafeteria         selve-söökla
tape-recorder       kassett-makk                  cosmetics         kosmeetika
improve          parandama                    corridor         koridor
satisfied         rahul, rahuldatud                exit           väljapääs; väljuma
second-hand        pruugitod, käestostetud             roundabout        ringtee
around the corner     ümber nurga, nurga taga             signpost         liiklusmärgi post, liiklus-info tahvel
                                      fare           sõiduraha
46 Booking in advance
                                      51 Air-sea rescure
ballet [ei]        ballett
concert hall        kontsert-saal                  air sea rescure      a rescue from the sea using aircraft
excursion         ekskursioon                   newsflash         välk-uudis
hairdresser‟s       juuksur                     helicopter        helikopter
opera           ooper                      cliff           rannajärsak, -kalju, kaljurünk
party           seltskond; partei; pidu; pidutsema       crew           (laeva)meeskond; kamp; Am: töölissalk
seating plan        ~istekohtade plaan               crewman          meeskonna liige
                                   -9-
                                - connections -
conscious; unconscious  teadvusel; teadvuseta              carrier bag        kandekott, kile-/ paberkott
trained         treenitud, väljaõpetatud             doorway          ukseava
injection        süst                       shoulder          õlg
editor          toimetaja                    pavement          sillutis, kõnnitee
pretty          kena, ilus                    youth           noorus; nooruk
pretty bad        üsna kehv                    Judo            džuudo
arrange         korraldama, sättima               Karate           karate
by radio         raadiotsi, raadio teel              bald            kiilas
in pain         valu kannatav, valudes              curly           lokkis
                                     elderly          vanemapoolne
52 Ufo
                                     fair            aus, õiglane; selge, hele; heledapäine
object           objekt                     middle-aged        keskealine
stop in mid-air      õhus seisma/ rippuma jääma           lighted          valgustatud; süüdatud
the sky          taevas                     painted          värvitud
U. F. O. (unidentified flying object) ufo                 astonished         hämmastunud
*low            madal; madalal, madalalt…           silenty          vaikides, hääletult
probably          tõenäoliselt                  snatch           napsama, krabama
straight up        otse üles                   strike, struck, ~     lööma, rabama
work            töö; teos; töötama               collide with…       …kokku põrkama
wonder           ime; imestama                 except           välja arvatud
I‟ve got no idea…     Mul pole aimugi…
I wonder…         Huvitav…/ Tahaks teada…             55 An imortant visitor
Don‟t ask me!       Ära minu käest küsi!               band           bänd, punt
                                      flowers         lilled
53 The Daily News
                                      mayor          linnapea
contain         sisaldama, mahutama; tagasi hoidma,        son           poeg
             ohjeldama; kinni-/ paigal pidama          make a speech      kõnet pidama
die           surema                       town hall        raekoda, linnahall
drift          aeglane vool/ hoovus; triivima;          visitor         külaline, külastaja
             kõrvalekalle                    comprehensive      laiaulatuslik, kõikehaarav, avar
fight, fought, ~     kaklema, võitlema                 comprehensive school   Br: ühtluskool, piirkonnakool
reach          ulatus; ulatuma, sirutama, küünitama
spray          vedeliku pritsmed, sprei; pihustama        56 General Hospital
steal, stole, stolen   varastama; vargsi liikuma/ hiilima         get undressed      lahti riietuma
theaten         ähvardama                     have a baby       last saam/ - sünnitama
warn           hoiatama                      blood          veri
cliff fall        kaljuvaring, kaldavaring              operate/ operate on   opereerima; tegutsema
collision        kokkupõrge                     press          surve; pressima, vajutama
Cornwall         Cornwall                      pull           tõmbama, vedama
crude          toores, looduslik, töötlemata;           bedside table      voodi-laud, ~õõkapp
             küpsetamata                    button          nupp, nööp
edge           (lõike)tera, serv, kant              buzzer          signaal-kell
English Channel     Inglise kanal, Pas-de-Calais väin         casualty         õnnetusjuhtum; tõsiselt haavatu,
native speaker      mingit keelt emakeelena kõneleja                      surmasaanu; inimkaotused, ohvrid
oil pollution      õli-/ nafta-reostus                ward           palat
oil slick        õli-/ nafta-laik                  casualty department/ ward erakorralise abi osakond
oil tanker        õli-/ nafta-tanker                 maternity ward      sünnitusosakond
part           osa, jagu; lahutama, jaotama; lahkuma       nurse          hooldaja; ~(haigla)õde
resident         alaliselt elav, -kohal olev; alaline elanik    operating theatre    operatsioonisaal, -ruum
rock           kaljurahn, kivimürakas; kiigutama,         operation        operatsioon
             hällitama, õõtsutama                saucepan         kastrul
surprise         üllatus, üllatama                 sister          õde
the South        Lõuna (piirkond)                  minor          väike, pisi-, vähetähtis, mitteoluline
the South West      Edel (piirkond)                  serious         tõsine
ton           tonn                        stuck          kinni; kinnikiilunud, -jäänud; ~ummikus
zoo           loomaaed                      joke           nali, naljajutt; naljatama
available        saadaval
                                      57 At the races
local          kohalik
light          valgus; hele; kerge; süütama            bend           kõverus, kurv; painutama, kummardama
moderate         mõõdukas, tagasihoidlik              favourite         lemmik
nasty          vastik                       fence           tara, aed, hekk, võre; vehklema
self study        ise-õppimine                    form           vorm, plank; vormima, moodustama
shower          vihma-/ lume-rabin; sajuhoog; dušš         horse-racing       hobuste võiduajamine
fog           udu                        line           joon, kriips, liin, nöör, torustik
breaf in half      pooleks murduma                  odds           ebavõrdsus, edemus, ülekaal;
on its way to…      teel…                           võimalused, väljavaated, šansid; vastuolud, lahkhelid
                                      photo-finish       foto-finish
54 A mugging                                prize           auhind
mug           kallale tungides/ ähvardades röövima        race meeting       hobuste võiduajamine (võistlus)
widow          lesknaine                     approach         lähenemine; lähenema
widower         leskmees                      bet (bet, ~)       kihlvedu; kihla vedama, ~mängu panema
                                    - 10 -
                                - connections -
guess           (ära) arvama, mõistatama            question           küsimus; küsitlema
move into third place   kolmandale kohale tõusma            spread, ~, ~         ulatus; (laiali) laotama, levitama
pass           mööduma; edasi andma              siren             sireen
close           lähedane; tihe (võistlus)           artificial respiration    kunstlik hingamine
last           kestma; viimane                emergency           hädaolukord
popular with…       populaarne kellegi seas            factory gates         vabrikuväravad
previous         eelnev, varasem                fireman, firemen       tuletõrjuja, tuletõrjujad
unplaced         esikolmikusse mittekuuluv/ -tulnud       petrol pump          bensiinipump
be in training      harjutama, trenni tegema            quay [ki:]          kai, sadamasild
They‟re off! = They‟ve started. Nüüd nad lähevad/ stardivad!       showroom           müügi(näidiste) ruum/ saal
                                     *wage(s)           päeva-/ nädala- palk (~lihttöölisele)
58 On the road
                                     waste-paper basket      paberikorv, prügikast
break down        katki/ rikki minema, ~üles ütlema       neighbour           naaber
catch, caught, ~     (kinni) püüdma                 neighbouring         naabruses asuv
we ran out of petrol   meil sai bensiin otsa             on fire            tules, põlev
send; sent, ~       saatma                     fortunately          õnneks
speed           kiirus                     in time            õigeaegselt
tow            pukseerima
battery          aku                       61 Readers’ Letters
breakdown service     avarii-teenistus                 B. A. = Bachelor of Arts humanitaarteaduste bakalaureus
can            plekk-toos, konservikarp, mannerg,        desk            töölaud
             kanister                     Esq. = Esquire       tiitel härrasmehe nime järel (aadressil)
double yellow line    topelt-kollane joon               *experience         kogemus(ed)
mechanic [k]       mehaanik, auto-lukksepp             selection          valik; (välja)valimine
mile           miil                       staff room         personali-ruum
no parking sign      parkimiskeelu-märk                stranger          võõras (isik), tundmatu
parking ticket      parkimistrahvi-kviitung             go straight to       otse edasi minema
pedestrian crossing    ülekäigu-rada                  hold hands         käest kinni hoidma
radiator         radiaator                    ignore           eirama, ignoreerima,
speed limit        kiiruspiirang                  knock            koputama; lööma, paiskama
tin            tina (Sn); valgeplekk; tina-; plekk-;      slap            (lahtise) käega lööma, kõrvakiilu andma
             plekk-toos; konserveerima            wind, wound, ~ [ai]     keerlema, keerutama; vint
tarffic warden      liikluspolitseinik/ -valvur           wind up           (vedru) üles keerama
within 5 days       5 päeva jooksul/ sees              embarrassing        piinlikkust-tekitav, piinlik, kimbatav
spare           vaba, kasutamata, tagavara~; säästma,      furious           raevukas, raevunud, maruvihane
             kokku hoidma                   hand in hand        käsikäes
necessary         vajalik                     smart            valus, lõikav, terav , kipitav, äge; terane,
in that case       sellisel juhul/ juhtumil                 nutikas, kaval; tragi, kärmas; puhas, moodne, stiilne,
                                          elegantne
59 A trip to Paris
                                      English counties      Inglise krahvkonnad
block letters       trükitähed                   Lancs = Lancashire
fee            lõiv, tasu, (õppe)maks, honorar         Yorks = Yorkshire
booking fee        reserveerimis-lõiv               Hants = Hampshire
deposit          hoiustatud rahasumma; sissemaks;
              tagatis-raha                  62 A ghost story
hyphen           sidekriips                   believe in…        uskuma millesegi
reference (ref.)      otsustamiseks esitamine, soovitus; suhe,    belong to…         kuuluma kellelegi/ millelegi
    suhtumus; viide, osutus; teatmehankimine              describe          kirjeldama
ordinary          tavaline, tavapärane              frighten          ehmatama, hirmutama
rate            määr, suhtarv; arvestus, hinnang        lock            lukk; lukustama
reservation        reserveering, reservatsioon           panic           paanika; paanikasse minema
sender           saatja                     shout           hüüdma, hõikama, karjuma
single room        üheinimese-tuba                 sit up           istuma, istesse tõusma; äkki huvituma
assistant         abiline, assistent               stare           ainiti vahtima, põrnitsema, jõllitama
double           topelt; kahe-                  child, children      laps, lapsed
inclusive         kaasaarvatud                  cottage          väike maamaja; suvila
throughout         ~kogu, ~üle kogu, ~läbi             fireplace         kamin
confirm a reservation   reserveeringut kinnitama            ghost           tont, vaim
require          nõudma, vajama                 grandfather clock     kapp-kell, suur pomm-kell
telegraph         telegraaf; telegrafeerima            log fire          halu-tuli
urgent           pakiline, tungiv, edasilükkamatu        forest           (põlis)mets, laas
by return of post     järgmise postisaadetisega, ~~~kiiresti     New Forest         an area of heath and woodland in
Please let me know…           Palun andke mulle teada…          southern Hampshire. It has been reserved as Crown
We look forward to seeing you.     Ootame teid väga.              property since 1079
Dear Sir/ Mr Smith,           Kallis härra/ härra Smith.     sheet           (voodi)lina, palakas; (õhuke) kiht, leht,
Yours sincerely/ faithfully, …     Siiralt/ Ustavalt Teie, …                   poogen; lame pind, plaat; lehtmetall
                                      uncle           onu
60 Emergency…999
                                      upstairs          ülakorrusel; ülakorrusele, üles
burn, (burnt, ~)     põlema, põletama                 wood            puit, mets
get to… = reach…     kusagile/ millegini jõudma            romantic          romantiline
knock out         oimetuks lööma                  shocked          šokeeritud, šokis
                                   - 11 -
                               - connections -
Victorian        viktoriaanlik                  dustbin          prügi-/ pühkmekast
Queen Victoria (1819-1901) queen of Great Britain and Ireland      electrical wiring     elektri-juhtmestik
    1837-1901 and empress of India 1876-1901            estate agent        kinnisvara-agent
suddenly        äkki, ootamatult                owner           omanik
silly          rumal, loll, narr, kohtlane, mõtlematu…     sauna/ sauna bath     saun
funny          naljakas                    semi-detached house    kahepere-elamu
go on          jätkama                     stone           kivi
                                    thatched roof       õlgkatus
63 Buying a present
                                    town house         (mitmekordne) linnamaja
album          helisalvestatud kollektsioon (ka CD)      construct         konstrueerima, koostama; ehitama
bracelet        käevõru                     deliver          vabastama, päästma; kätte/ kohale
chain          kett, ahel                                 toimetama; üle andma, väljastama
charts         (mere)kaart; tabel, graafik           decorate/ redecorate    värskendus-remonti tegema
diamond         teemant                     repaint          üle värvima
drum set/ kit      trummi-komplekt                 rewire           juhtmestikku uuendama
ear-rings        kõrvarõngad                   flat            korter; tasane, tasapinnaline
emerald         smaragd                     similar          sarnane, samasugune
gold; golden      kuld; kuldne                  solid           tahke, kõva; ehe; ühest materjalist;
jeweller        juveliir                        ruumiline; kindel, tugev, usaldusväärne; ühtne, solidaarne
kit           komplekt                    tile            katuse-/ põranda-/ kahhel-kivi; ahjupott
L. P. = long play    kauamängiv heliplaat              away            ära, eemal(e)
necklace        kaelakee                    in good condition     heas seisukorras
pendant         ripats
platinum        plaatina                    66 The Eight O’Clock News
ruby          rubiin                     be unable to…       olema võimetu midagi tegema
sapphire        safiir                     capture          tabamine, vangistamine, vallutamine;
silver         hõbe                          vang, püük, (sõja)saak; tabama, vangi võtma, vallutama;
skateboard       rula                          saagiks võtma; kütkestama, paeluma, haarama
top ten         tipp kümme, kümme paremat            chase           taga ajama, jälitama, jahti pidama; jaht
toy           mänguasi, lelu                 do damage         kahjustama, rikkuma, purustama
wedding anniversary   pulma-aastapäev                 escape           pääsema, põgenema, vabanema; vältima
advise         soovitama                    go on strike        streikima hakkama
educational       hariduslik, õpetlik               load            laadung, koorem, hulk; laadima
do-it-yourself     ~konstruktor, ~tee-ise             offer           pakkumine; pakkuma
                                    save a life        elu päästma
64 Made in England
                                    sentence          lause; (kohtu)otsus; karistust määrama
assassinate       atentaati tegema, mõrvama            transfer          üleviimine, ülekanne; üle viima/ kandma
bear, bore, born    kandma; taluma                 contract          (kirjalik) leping; (lepinguliselt) tööd
I was born       mind kanti ilmale; ma sündisin                       võtma
build, built, built   ehitama; kehaehitus               detective         detektiiv, uurija
discover        avastama                    elephant          elevant
have a look       pilku heitma, vaatama              gallery          galerii
hear of…        kellestki/ millestki kuulma           headquarters        peakorter
invent         leiutama                    information        informatsioon
print          printima; trükkima; tähed lahku         lead guitarist       soolo-/ juht-kitarrist
            kirjutama                    lunchtime         eine-aeg
baker‟s         pagariäri, leivapood              management representative juhtkonna esindaja
century         sajand                     maximum security prison    ülirange režiimiga vangla
goods          kaubad                     non-league club      liiga-väline klubi
hairdresser‟s      juuksuri-äri                  port            sadam; (külje)luuk, (laske)ava
hair dryer       föön, juuksekuivati               reward           (au)tasu, hüvitis; tasuma, hüvitama
launderette       selve-pesula                  striker          ründaja, edurivi-mängija
newsagent‟s       ajakirjanduskiosk                supervisor         ülevaataja, juhendaja
rubber         kummi                      talks between…       läbirääkimised… vahel
cabbage         kapsas                     trade union leader     ametiühingu-juht
carrot         porgand                     tranquillizer       rahusti
cucumber        kurk                      gun            püss, kahur, suurtükk, tulirelv;
lettuce         (aed)salat                                 Am: ka püstol, revolver
pear          pirn                      veterinary surgeon     veterinaar-arst
strawberry       maasikas                    dead            surnud
wheat          nisu                      Mayfair          peen linnaosa Londoni West-End‟is
I‟m wrong.       Ma eksisin/ Mul pole õigus.
                                    67 The Saturday Magazine
65 A real bargain
                                    the Atlantic        Atlandi Ookean
bargain         (kauba)tehing; lepe, kaup; soodne ost;     ballad           ballaad, jutustav laul või luuletus
            tingima, kauplema                concert tour        kontsert-tuur/ -ringreis
brick          telliskivi; brikett               crossing          ületamine, ülesõit/ ülelend
bridge         sild                      design           konstrueerima; kujundama; ülesehitus;
builder         ehitaja                                  kujundus
central heating     keskküte                    documentary        ~dokumentaal-teos
detached house     individuaalmaja                 eagle           kotkas
                                  - 12 -
                                - connections -
extinction        kustumine, vaibumine, väljasuremine      courgette [ku´зet]  kabatšokk
generation        põlvkond, generatsioon             garlic         küüslauk
habit           harjumus; keha(ehitus), välislaad; kusagil   green beans      rohelised oad
             asuma/ elama; arh: rõivas; riietama      main course      põhi-roog
hunter          jahimees                    melon         melon
law            seadus                     mushroom        seen
map            plaan, (maa)kaart; kaardistama         pâté [´pætei]     pasteet
monster          koletis                    prawn/ shrimp cocktail kreveti-kokteil
nest           pesa                      sauce         kaste, soust; Am: ka puuvilja-/ marja-
province         provints                               kaste
review          ülevaatus, revideerimine; ringvaade;      *scampi [´skæmpi]   keedu-/ prae- homaarid/ krevetid taignas
             kordamine; arvustus, retsensioon        *trout         forell
shark           hai                      veal          vasikaliha
song           laul                      wine list       veinikaart
variety          mitmekesisus, valik; erim, teisend,      Yorkshire pudding   lehttaigna puding rostbiifi juurde
             variant                    bake; baked      küpsetama; küpsetatud
voyage          mere-/ kosmose- reis              boid; boiled      keetma; keedetud
compose          koostama, korrastama, korraldama;       fry; fried       praadima; praetud (madalal pannil)
     rahustama; looma, luuletama, komponeerima            roast; roast      röstima, röstitud (pikaldaselt, ~praeahjus)
direct          suunama, juhtima; otsene            mix; mixed       segama; segatud
illustrate        illustreerima, selgitama, valgustama
                                     71 North Sea Oil
protect          kaitsma
publish          avalikustama, avaldama, üllitama        coal          kivisüsi
repeat          kordama                    crime         kuritegu; kuritegevus
Irish           iiri-                     electricity      elekter
remote          kauge, eemalolev, kõrvaline; väike       gas          gaas; Am: bensiin
wooden          puidust                    industry        tööstus
beautiful; beautifully  ilus; ilusasti                 inflation       inflatsioon
                                     investment       investeering
68 Elvis Presley Story of a Superstar                  police force      politsei-jõud
attend          tähele panema, hoolitsema, juures       revenue        (riiklik aasta-)tulu; tuluallikad
             viibima, osa võtma; saatma, kaasnema      old age pension    vanaduspension
become          saama, muutuma (millekski, kellekski,     opinion        arvamus
             mingisuguseks); sobima, sünnis olema      standard of living   elatustase, elustandard
death           surm                      tank          paak; tank
declare          deklareerima, väitma, teatama, avaldama    taxes         maksud
divorce          (abielu) lahutama; lahutus           violence        vägivald
interrupt         katkestama, vahele segama           war plane       sõjalennuk
jam            muljuma, pigistama; kinni kiiluma,       benefit        kasu, tulu, toetus, soosing, abiraha
     tõkestama; džemm, moos; džassimeeste jämm,           control        kontrollima, juhtima, ohjeldama
             mprovisatsioon                 encourage       julgustama, õhutama, ergutama
surround         ümbritsema; ümbritsev             increase        suurendama, suurenema, kasvama
copy           koopia; kopeerima               reduce         vähendama, vähenema, taandama
church service      jumalateenistus                ashore         kaldal, kaldale, maale
national mourning     üleriigiline/ riiklik lein           reasonable       mõistlik; hinnalt soodne
funeral          matuseteenistus/ matused            however        siiski, ometi, paraku
heart attack       südameatakk                  which         missugune, milline (valikust)
only daughter       ainus tütar
                                     72 What would you do?
popular culture      pop-kultuur
twin brother       kaksik-vend                  have a rest      puhkama
irreplaceable       asendamatu                   imagine        ette kujutama
religious         usundiline, religioosne; usklik        aspirin        aspiriin; aspiriinitablett)
unique          ainulaadne, unikaalne             desert island     asustamata saar; a remote tropical island,
regularly         regulaarselt                             typically uninhabited.
birth           sünd, sünnitus                 North Pole       põhjapoolus
69 If I had enough money …                         73 Mad killer strikes again!
applicant         palve/ nõude esitaja, avaldaja; kandidaat    block         ront, pakk, plokk; blokeerima
B. Sc. = Bachelor of Science     loodusteaduste bakalaureus      clue         juhtlõng, saladuse võti, kaudne tõend
computer programmer arvuti-programmeerija                 car bomb       autopomm
engineer         insener                     investigation     uurimine, juurdlemine
expense(s)        raha-/ aja-kulutus; väljaminekud; kulud     murder        mõrv
*knowledge        teadmised                    revenge        kättemaks; kätte maksma
clean           puhas; puhastama                 warn         hoiatama
mechanical        mehhaaniline                   blame         laitus, süüdistus; süüdistama
                                      race         võidu kihutama, tormama
70 In a restaurant                             rock         raputama, kiigutama
avocado          avokaado, ameerika pirnloorber          threaten       ähvardama
breadcrumbs        leivapuru/ -kübemed               Doc.         doktor
brussels sprouts     rooskapsas
cauliflower        lillkapsas
                                   - 13 -
                                 - connections -
74 Four reports                              79 The Appointment
appointment        kokkulepitud kohtumine             give permission    luba andma
career          karjäär                    shiver         värisema, värelema
champion         tšempion                    turn          pöörama, keerama
comment          kommentaar; kommenteerima           basket         korv
lie            vale; valetama                 Caliph         kaliif
marriage         abielu                     market         turg; turustama
situation         olukord, situatsioon              servant        teener
V.I.P. = very important person    väga tähtis isik          puzzled        kimbatuses, hämmingus, segaduses
lounge          logelema; sügav tugitool, lamamis-       terrified       hirmunud
             sohva; ootesaal, jalutussaal, salong      wise          (elu)tark
beat, beat, beaten    lööma; löök, rütm               boldly         vaprasti
destroy          hävitama                    all the way      kogu tee
brief           napp, lühike
                                     80 The last letter from Paris
forever          igavesti, igaveseks
                                     mark exams       eksamitöid hindama
75 Examination day                            make friends with…   kellegagi sõbrunema
candidate         kandidaat                   atmosphere       atmosfäär
checklist         loend, list (meelespidamiseks)         farewell party     lahkumispidu
foreign language     võõrkeel                    portrait        portree
oral           suuline                    riverside restaurant  kaldapealne restoran
examination        uurimine, tundmaõppimine; eksam        street artist     tänavakunstnik
at the end        lõpus                     final         lõplik, viimane
                                     useful; useless    kasulik; kasutu
76 But you said…
                                     in a good mood     heas tujus/ meeleolus
make a reservation    reserveerima                  P.S. = postscript   postskriptum
discount         allahindlus
oil refinery       nafta-rafineerimistehas
package holiday      pakett-puhkus, reisipakett
refund          tagasimakse; tagasi maksma
scheduled flight     regulaar-lend
included         kaasaarvatud, sissearvatud
superb          ülim, super-, suurepärane, vaimustav
77 Having things done
attention         tähelepanu
anti-freeze        antifriis
brakes          pidurid
changing room       riietusruum
fortnight = 14 nights   kaks nädalat
alteration        muutmine, ümbertegemine, kohendamine
denture(s)        hammaskond; hambaprotees
dry-cleaner        keemiline puhastus
funeral          matus
optician         optik
overcoat         pikk soe mantel, palitu
radiator         radiaator
raincoat         vihmamantel
receipt          kviitung, tšekk
service          teenindama, hooldama
skirt           seelik
tyre           rehv, kumm
lengthen         pikendama
mend           lappima, parandama
shorten          lühendama
78 Trouble at the supermarket
counter          lett
exit           väljapääs
groceries         toidukaubad
handle          käepide; käsitsema
queue           järjekord, saba; järjekorras seisma
section          sektsioon
spirits          kanged napsid
store detective      kaupluse detektiiv
trolley          poekäru, ratastel laud/ alus
trouble          mure, häda, sekeldus
astonish         hämmastama
hang, hung, ~       rippuma, riputama; *üles pooma


                                  - 14 -

								
To top