Info

Document Sample
Info Powered By Docstoc
					-Khi sử dụng các bạn nên chọn chức năng Update Manually thay vì Automatically update - Nếu bạn dùng bản KIS 7 thì nên update offline hơn là online - Rất vui khi được giúp đỡ các bạn sử dụng chương trình Kaspersky ! ================================== www.blogtinhoc.net


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:12/2/2008
language:
pages:1