ACTIVITATS by fjhuangjun

VIEWS: 45 PAGES: 36

									  ACTIVITATS
 EXTRAESCOLARS
     I
ESCOLES ESPORTIVES
  MUNICIPALS
   2009-2010
ÍNDEX

Introducció ................................................................................... 4
Normativa general....................................................................... 5
Informació .................................................................................... 7

              ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Matiners ........................................................................................ 8
Calaix .............................................................................................. 9
Psicomotricitat .......................................................................... 10
Iniciació a l’esport...................................................................... 11
Esgrima ........................................................................................ 12
Anglès........................................................................................... 13
Ball modern ................................................................................. 14
Piscina........................................................................................... 15
Multiesport ................................................................................. 16
Treballs artístics ...................................................................... 17
Informàtica ................................................................................ 18
Estudi ........................................................................................... 19
Petit científic ............................................................................. 20
Nanbudo ....................................................................................... 21
Handbol ........................................................................................ 22
Korfbal ......................................................................................... 23
Teatre .......................................................................................... 24

                  ESCOLES MUNICIPALS
Fit-kid .......................................................................................... 25
Karate .......................................................................................... 26
Tennis ........................................................................................... 27
Patinatge ..................................................................................... 29
Capoeira ....................................................................................... 30
                             -2-
                  ACTIVITATS D’ADULTS
Informàtica ................................................................................ 31
Gimnàstica de manteniment .................................................... 32
Monogràfic: Activitat física ................................................... 33
Esgrima ........................................................................................ 34
Tennis ........................................................................................... 35
                            -3-
             INTRODUCCIÓ

Apreciats pares i mares, us fem arribar la proposta de les activitats
extraescolars del proper curs 2009-2010. En aquest llibret
trobareu la informació bàsica de les activitats (preus, horaris…) així
com una descripció de l’activitat, i continguts a desenvolupar.
Hi podeu trobar les activitats extraescolars gestionades i
coordinades per l’empresa ORGANITZA S.L de Terrassa (amb una
llarga experiència en el món de l’ensenyament, la recreació, el lleure
i l’esport), per l’AMPA del CEIP Pau Casal i per l’Ajuntament de
Vacarisses.
Us fem arribar també, l’oferta d’activitats esportives per a adults
esperant que les propostes us siguin engrescadores!REUNIÓ INFORMATIVA: 17 de Setembre a les 17:30 h
Lloc: Al Casal (hi haurà servei de cangur)
             INSCRIPCIONS

Activitats CEIP Pau Casals i  21 de Setembre de 16:30 h a 18h i
    ORGANITZA        de 20 a 21 h
                22 de Setembre de 16:30 h a 18 h
                Lloc: Sala de l’AMPA
 Activitats Ajuntament de   Lloc: Poliesportiu De Dilluns a
     Vacarisses      Divendres de 9h a 15h i Dimarts i
                Dijous de 15h a 20h.
                 -4-
           NORMATIVA GENERAL

 Per poder realitzar una activitat extraescolar del CEIP Pau
 Casals és obligatori haver satisfet el pagament de la quota de
 soci de l’AMPA.

 Les activitats que no hagin arribat al mínim de nens/es
 necessari per iniciar-la podran quedar anul·lades.

 La ràtio d’alumnes per activitat se situa en 1/10 (Esports 1/14
 tècnicament)

 Les places de les activitats són limitades.

 L’acceptació de les sol·licituds serà per estricte ordre
 d’arribada de butlletes, fins a completar les places disponibles
 per a cada activitat i grup.

  Els alumnes d’ E.S.O. poden apuntar-se a fer activitats
  extraescolars sempre i quan paguin la quota de l’AMPA.

 Les activitats s’iniciaran el dia 1 d’octubre (matiners 14 de
 setembre) de 2009.

 Us demanem que feu la recollida dels vostres fills amb la
 màxima puntualitat, respectant l’horari laboral dels monitors.

 Al començament de cada activitat se us comunicarà el nom i
 telèfon del pare/mare coordinador/a a la qual us haureu
 d’adreçar per qualsevol dubte o problema durant el curs
               -5-
 Pagament:

  L’alumne es podrà inscriure en qualsevol moment però haurà
  d’assumir la quota del mes en curs. Un cop iniciada l’activitat
  l’acceptació d’una nova incorporació dependrà de les condicions
  d’aquell grup i de les normatives que el regulen.

  En cas de baixa la quota del mes no serà retornada.

  En cas de donar-se de baixa de l’activitat de piscina s’haurà de
  continuar pagant la quota fins a trobar un substitut de la
  plaça.

  En cas de no haver formalitzat la inscripció i el pagament de
  l’activitat, s’avisarà a la família de l’anomalia i si en el període
  d’una setmana no s’ha solucionat la incidència, es comunicarà la
  baixa de l’activitat.

  El pagament es farà mensual.

  La Normativa del Poliesportiu de Vacarisses la podreu trobar
  exposada dintre del recinte.Autoritzacions:

  En el moment de fer la inscripció a les activitats caldrà
  signar una autorització de permanència al centre en hores
  no lectives, una autorització d’actuació mèdica i una
  d’imatge per aquelles fotos de les activitats que puguin ser
  utilitzades internament o bé en la web de l’escola, l’Ampa
  o l’empresa Organitza S.L
                 -6-
            INFORMACIÓ

Per més informació podeu contactar amb:

 l’Ampa al telèfon: 695 482 117 o bé a través de la web:
 www.edu365.com/usuaris/ampa1919

 Organitza. S.L Tel: 663 850 880 De 9 a 13 i de 16 a 19 hores
 de dilluns a divendres, o bé a través de la web:
 www.organitza.net i a l’adreça de correu electrònic:
 gerencia@organitza.net

 Langeurop. Escola d’idiomes. Tel: 93 733 00 39 i 609 580 555
 o be a través de la web: www.langeurop.com i a l’adreça de
 correu electrònic: idiomes@langeurop.com

 Polisportiu Municipal de Vacarisses, telèfon: 93.828.10.27
 Horari: De Dilluns a Divendres de 9h a 15h i Dimarts i Dijous
 de  15h  a  20h.  O   bé  al  correu   electrònic
 poliesportiu@vacarisses.e.telefonica.net

 És obligatori fer les inscripcions prèvies al Poliesportiu per
 poder accedir a les Escoles Esportives Municipals.
               -7-
                  MATINERSResponsable de l’activitat: Organitza S.L.

Vinculat a: AMPA PAU CASALSObjectiu: Espai d’acollida pels infants des de les 8h o les 8:30 h
fins a les 9h.
Els nens podran esmorzar i realitzar activitats lúdiques (jocs,
manualitats, etc..) fins a l’hora d’entrar a l’escola.

Edats: de P3 a 6è
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 8:00 o 8:30 a 9:00 h
Lloc:Sala Ampa i aula de plàstica
Durada: de setembre a juny
Preu mensual:

    ACTIVITAT          MODALITAT  IMPORT MENSUAL
              1 dia/setmana      22 Euros

    Matiners 8 a 9    2 dies/setmana     28,50 Euros
   Iniciació a l’esport  3 dies /setmana     34 Euros
      Calaix
              4 dies/setmana      40 Euros
              Tota la setmana     42 Euros
Esporàdics         1 dia          6,00 Euros


    ACTIVITAT          MODALITAT  IMPORT MENSUAL
              1 dia/setmana      19 Euros
              2 dies/setmana     22,50 Euros
  Matiners 8:30 a 9:00   3 dies /setmana    28,50 Euros
              4 dies/setmana     31 Euros
              Tota la setmana    33,50 Euros
Esporàdics               1 dia    4,00 Euros
                     -8-
               CALAIXResponsable de l’activitat: Organitza S.L.

Vinculat a: AMPA PAU CASALSObjectiu: És una activitat molt flexible i que els monitors adapten
a les necessitats i preferències del grup. Intentem defugir de les
activitats tradicionals dels més menuts en horari escolar ( pintar,
retallar, dibuixar,...) i plantegem activitats més lúdiques i
relacionades amb el món del circ, les titelles, els malabars, la
màgia...

Edats: P3 i P4
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 17:00 a 18:00 h
Lloc: diferents espais
Durada: d’octubre a juny
Preu mensual: 28,50 €
                -9-
            PSICOMOTRICITATResponsable de l’activitat: Organitza S.L.

Vinculat a: AMPA PAU CASALSObjectiu: Consolidar els elements motrius fonamentals en
l’adquisició de l’esquema corporal, afavorint el desenvolupament
psicomotor incidint en les capacitats coordinatives, condicionals i
socials de l’infant.

Edats: P3 ,P4 i P5
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 17:00 a 18:00 h
Lloc: Gimnàs
Durada: d’octubre a juny
Preu mensual: 28,50 €
                - 10 -
           INICIACIÓ A L’ESPORTResponsable de l’activitat: Organitza S.L.

Vinculat a: AMPA PAU CASALSObjectiu: Introduir a l’infant en les estructures comunes de l’àmbit
esportiu, sobretot en aquell esports que habitualment no es
practiquen a l’escola, a més de conèixer i relacionar-se amb nois i
noies de la seva edat de diferents escoles de la comarca.

Edats: 1er i 2on.
Dies: dilluns i dimecres
Horari: de 17:00 a 18:00 h
Lloc: Pati educació infantil
Durada: d’octubre a juny
Preu mensual: 28,50 euros
                - 11 -
               ESGRIMAResponsable de l’activitat: Organitza S.L.

Vinculat a: Federació d’Esgrima de TerrassaObjectiu: L’objectiu principal de l’activitat és introduir als
participants a l’esport de l’esgrima. Amb això s’obtindrà una millora
de la condició física, insistint en el gest tècnic específic d’aquest
esport, la velocitat de reacció, l’agilitat, la precisió, la coordinació
óculo-manual, la potència de les cames i la resistència anaeròbica
làctica.


DADES DE L’ACTIVITAT:

Edats: de 1er a 6è
Dies: dilluns i dimecres
Horari: Grup 1 Iniciació: de 17:00 a 18:00
     Grup 2 Perfeccionament: de 18:00 a 19:00
Lloc: Gimnàs Escola
Durada: d’octubre a juny
Preu mensual:26,50 euros
Material: Es necessari portar el material bàsic per la realització de
les classes (cost anual aproximat de 40 euros)
                 - 12 -
               ANGLÈSResponsable de l’activitat: Escola d’idiomes LANGUEUROP

Vinculat a: AMPA CEIP PAU CASALSObjectiu: Aquesta activitat està especialment dissenyada per anar
introduint, pas a pas, al nen/nena en l’aprenentatge d’un nou idioma.
De forma amena i engrescadora, mitjançant jocs i feines
específiques que aprofiten les seves energies e interessos, el
nen/nena aprèn les bases de totes les diferents àrees de la llengua.
Els nens seran assignats als grups segons el seu nivell d’anglès.DADES DE L’ACTIVITAT:

Edats: P4 i P5          Edats: de 1er a 6è
Dies: dilluns i dimecres o    Dies: dimarts i dijous
dimarts i dijous         Horari: de 17 a 18h i de 18 a
Horari: de 14 a 15 h segons   19h segons nivells.
nivells.

Lloc:Aula d’anglès i sala d’Ampa.
Durada: d’octubre a juny
Preu mensual:32 euros
Material: Junt amb la 1ª quota mensual es cobrarà el llibre.
                - 13 -
             BALL MODERNResponsable de l’activitat: Organitza S.L.

Vinculat a: AMPA PAU CASALSObjectiu: Afavorir el desenvolupament psicomotriu a través de les
noves modalitats de ball (Hip Hop, Funky, Gym Jazz). La proliferació
d’aquestes modalitats ens ha fet disposar d’una proposta que
combini al llarg de tot el curs aquestes formes d’activitat física amb
suport musical.

Edats:   Grup 1 : de P4 a 2on
      Grup 2 : de 3er a 6è
Dies: dilluns i dimecres
Horari:  Grup 1 de 17:00 a 18:00 h
      Grup 2 de 18:00 a 19:00 h
Lloc: aula de psicomotricitat
Durada: d’octubre a juny
Material: roba esportiva
Preu mensual: 28,50 euros
                - 14 -
                 PISCINAResponsable de l’activitat: Organitza S.L.
Vinculat a: Virgin Active, AMPA PAU CASALS
Objectiu: Afavorir mitjançant diferents exercicis i estructures
l’adaptació dels nens i les nenes al medi aquàtic treballant per
assolir l’autonomia motriu dins d’aquest, tenint en compte les
capacitats i ritmes d’aprenentatge de cadascun dels inscrits.
Els alumnes berenaran a l’escola i després agafaran l’autocar per
anar a la piscina Virgin Activ situada al Parc Vallès. La recollida dels
nens es farà davant del poliesportiu municipal a les 20:00 h.

 Condició: Per tal que aquesta activitat es pugui dur a terme no
es podrà donar de baixa cap nen/nena si no n’hi ha un altre que
ocupi el seu lloc.

Edats: de P3 a 6è
Dies: dimarts
Horari: de 17:00 a 20:00 h
Lloc: Virgin Active
Durada: d’octubre a maig
Material: banyador i casquet de bany
Preu mensual: 74 euros
S’està mirant de reduir el preu de l’activitat si els pares van a

recollir els nens a la piscina.
                  - 15 -
             MULTIESPORTResponsable de l’activitat: Organitza S.L.

Vinculat a: AMPA PAU CASALSObjectiu: Presentar una gamma de coneixement i pràctica de les
modalitats esportives més arrelades al nostre país (bàsquet, tennis,
handbol, voleibol, etc).

Edats: de 3er a 6è.
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 18:00 a 19:00 h
Lloc: Pati de l’escola
Durada: d’octubre a juny
Preu mensual: 28,50 euros
                - 16 -
           TREBALLS ARTÍSTICSResponsable de l’activitat: Organitza S.L.

Vinculat a: AMPA PAU CASALSObjectiu: Desenvoluparem les potencialitats artístiques dels nens i
nenes a partir de la utilització de les diferents tècniques: collage,
pintura, dibuix, modelats, papiroflèxia,... combinades amb materials
de tot tipus i propostes originals.

Edats: de 1er a 6è
Dies: dilluns
Horari: de 17:00 a 18:30 h
Lloc: aula de plàstica
Durada: d’octubre a juny
Preu mensual: 28,50 euros
                - 17 -
             INFORMÀTICA


Responsable de l’activitat: Organitza S.L.

Vinculat a: AMPA PAU CASALSObjectiu: Facilitar en profunditat l’ús dels programes més comuns
de Microsoft Office, oferint els coneixements bàsics en
Word/Powerpoint/Excel, així com la navegació per internet, l’ús de
buscadors, descàrregues online, creació de comptes de correu, i l’ús
de la imatge digital (fotografia).

Edats: de 1er a 6è
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 17:00 a 18:00 h
Lloc: aula d’informàtica
Durada: d’octubre a juny
Preu mensual: 28,50 euros
                - 18 -
               ESTUDI


Responsable de l’activitat: Organitza S.L.

Vinculat a: AMPA PAU CASALSObjectiu: Els nens que faran esgrima o ball modern a les 18:00 h
tindran un espai on podran fer els deures o estudiar.

Dies: dilluns i dimecres
Horari: de 17:00 a 18:00 h
Lloc: aula de desdoblament o sala ampa
Durada: d’octubre a juny
Preu mensual: 15 euros
                - 19 -
            PETIT CIENTÍFIC


Responsable de l’activitat: AMPA PAU CASALSObjectiu: Descobrir el gran món de la natura des de diferents
perspectives, anant de la visió microscòpica a la macroscòpica,
treballant amb el microscopi, la lupa binocular, la màquina
fotogràfica...


Edats: de 3er a 6è
Dies: divendres
Horari: de 17:00 a 18:30 h
Lloc: laboratori
Durada: d’octubre a juny
Material: inclòs
Preu mensual: 27 €
               - 20 -
               NANBUDO


Responsable de l’activitat: AMPA PAU CASALS

Vinculat a: Federació catalana de NanbudoObjectiu: La pràctica del Nanbudo aportarà al nen/nena una
musculatura natural en harmonia amb la seva constitució; li
proporcionarà una millor posició vertebral i capacitat respiratòria;
s’augmentarà la concentració, la capacitat de decisió, la confiança en
un mateix i en els altres, així com el coneixement del seu propi cos,
també es potenciarà la flexibilitat i l’elasticitat.

Edats: de 2on a 6è
Dies: dimarts i dijous
Horari:  Grup 1 de 17:00 a 18:30 h
      Grup 2 de 18:30 a 19:30 h
Lloc: aula de psicomotricitat
Durada: d’octubre a juny
Material: Quimono d’arts marcials
Preu mensual: 27 euros
                - 21 -
               HANDBOLResponsable de l’activitat: Organitza S.L.

Vinculat a: Consell Esportiu del Vallès OccidentalObjectiu: Ens divertirem tot aprenent a jugar en aquest esport de
contacte, però noble. Es tracta d’un esport de conjunt practicat
amb les mans entre dos equips de set jugadors cadascun, sis
jugadors de camp i un porter, que miren d’introduir una pilota dins la
porteria defensada per l’equip contrari.


Edats: de 3er a 6è
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 17:00 a 18:00 h
Lloc: pista de l’escola
Durada: d’octubre a juny
Material: roba esportiva
Preu mensual: 25 euros
                - 22 -
               KORFBALResponsable de l’activitat: Organitza S.L.
Vinculat a: Equip Korfbal de Vacarisses i Consell Esportiu del
Vallès Occidental,Objectiu: Coneixerem i aprendrem a jugar un esport d’equip en el
que dos equips intenten introduir una pilota en una cistella. Els
equips són mixtes i l’àrea de joc es divideix en zones d’atac i zones
de defensa. Aquest esport afavoreix la integració i el treball en
equip dels nens i les nenes, en igualtat de condicions.


Edats: de 4rt a 6è
Dies: dilluns i dimecres
Horari: de 17:00 a 18:00 h
Lloc: pista de l’escola
Durada: d’octubre a juny
Material: roba esportiva
Preu mensual: 23,50 euros
                - 23 -
               TEATREResponsable de l’activitat: Ajuntament Vacarisses.

Vinculat a: Regiduria de CulturaObjectiu: Desenvolupar en el nen/nena les diverses estratègies de
comunicació i relació amb el seu grup d’iguals a partir de les
capacitats expressives pròpies així com treballar les tècniques
bàsiques com el gest, el control del moviment, la foniatria, la
comicitat, la postura,...

Edats: de 1er a 3er        Edats: de 4rt a 1 ESO
Dies: dimecres           Dies: dimarts
Horari: de 17 a 18:30 h      Horari: de 17 a 18:30 h

Lloc: Fàbrica, sala D
Durada: de setembre a juny
Preu : 50 euros trimestrals
                - 24 -
         ESCOLES MUNICIPALS

               FIT KIDResponsable de l’activitat: POLIESPORTIU MUNICIPAL DE VACARISSES Descripció: Entrenament on es treballa la tècnica de la gimnàstica
 esportiva introduint elements de ball amb acrobàcies.
 És treballa la flexibilitat, potencia i coordinació.

               GRUP 1

 Edats: de 5 a 9 anys.(nascuts de 2000 a 2004)
 Dies: dilluns i dimecres
 Horari: de 17:30 a 18:30 h
 Lloc: pista poliesportiva
 Durada: del 5 d’octubre al 26 juny
 Material: roba esportiva
 Preu mensual: 16 euros

               GRUP 2

 Edats: de 10 a 14 anys. (nascuts de 1995 a 1999)
 Dies: dimarts i dijous
 Horari: de 17:30 a 18:30 h
 Lloc: pista poliesportiva
 Durada: del 5 d’octubre al 26 juny
 Material: roba esportiva
 Preu mensual: 16 euros
                - 25 -
               KARATE


Responsable de l’activitat: POLIESPORTIU MUNICIPAL DE VACARISSES


 Descripció: Entrenament dissenyat per els nen/as on es treballa la
 força, la coordinació, la potencia del tren superior i inferior
 contribuint al desenvolupament físic i psicològic del nen/a

                GRUP 1
 Edats: de 4 a 6 anys. (nascuts de 2003 a 2005)
 Dies: dilluns i dimecres
 Horari: de 17:30 a 18:30 h
 Lloc: pista poliesportiva
 Durada: del 5 d’octubre al 26 juny
 Material: Quimono
 Preu mensual: 16 euros
                GRUP 2

 Edats: de 7 a 10 anys.(nascuts de 1999 a 2002).
 Dies: dimarts i dijous
 Horari: de 17:30 a 18:30 h
 Lloc: pista poliesportiva
 Durada: del 5 d’octubre al 26 juny
 Material: Quimono
 Preu mensual: 16 euros
                GRUP 3

 Edats: de 11 a 14 anys.(nascuts de 1995 al 1998)
 Dies: dimarts i dijous
 Horari: de 18:30 a 19:30 h
 Lloc: pista poliesportiva
 Durada: del 5 d’octubre al 26 juny
 Material: Quimono
 Preu mensual: 16 euros
                - 26 -
                TENNIS


Responsable de l’activitat: POLIESPORTIU MUNICIPAL DE VACARISSES


 Descripció: Activitat esportiva per nens/es on es treballa la
 coordinació, la dissociació del tren superior i inferior, la percepció
 oculo-manual del nen/a poden desenvolupar qualitats físiques com la
 potencia, destresa, agilitat, força, velocitat al igual que aspectes
 mentals i companyerisme.

 IMPORTANT:
   En el grup 1 els nens/es es recolliran a l’escola Pau Casals i els
   portaran al Club esportiu Ja-51 els monitors, tenen el servei de
   cangur fins que finalitzi la classe a les 18:30. Els nens/es que
   vagin amb autobús escolar ho hauran de notificar a l’escola per
   tal de que els dies que vagin a tennis no agafin el transport
   escolar.
   Els dies de pluja no és podran fer les classes i no es
   recuperaran, el grup 1 es quedaran a l’escola fins a les 18:30h.

                GRUP 1

 Edats: de 5 a 8 anys. (nascuts de 2001 al 2004)
 Dies: dilluns i dimecres
 Horari: de 17:00 a 18:30 h
 Lloc: pista Club Ja-51 (Barceloneta)
 Durada: del 5 d’octubre al 26 juny
 Material: Roba esportiva
 Preu mensual: 35 euros
                GRUP 2

 Edats: de 9 a 11 anys. (nascuts de 1998 al 2000)
 Dies: dilluns i dimecres
 Horari: de 18:30 a 19:30 h
 Lloc: pista Club Ja-51 (Barceloneta)
 Durada: del 5 d’octubre al 26 juny

                 - 27 -
Material: Roba esportiva
Preu mensual: 35 euros

     Els grups es faran per rigorós ordre d’inscripció

HI HA LA POSSIBILITAT DE FER NOMÉS UN DIA A LA SETMANA DE
DILLUNS A DISSABTE. PREU INFANTIL: 20€


              DISSABTES

            GRUP 1 INFANTIL

Edats: de 11 a 14 anys. (nascuts de 1998 al 1995)
Horari: de 11:30 a 12:30 h
Lloc: Club Ja-51
Durada: del 5 d’octubre al 26 juny
Material: Roba esportiva
Preu mensual: 20 euros

            GRUP 2 INFANTIL

Edats: de 6 a 10 anys. (nascuts de 1999 al 2003)
Horari: de 12:30 a 13:30 h
Lloc: Club Ja-51
Durada: del 5 d’octubre al 26 juny
Material: Roba esportiva
Preu mensual: 20 euros

És obligatori portar una foto carnet, fotocòpia DNI (dels pares
o tutor/s) i fotocòpia del numero de compte corrent.
  TOTS ELS GRUPS ES FARAN EN FUNCIÓ DEL NÚMERO
    D’ALUMNES QUE HI HAGI A CADA CLASSE.
                - 28 -
              PATINATGEResponsable de l’activitat: POLIESPORTIU MUNICIPAL DE VACARISSES Descripció: Entrenament dissenyat per els nen/as on es treballa la
 força, la coordinació, la potencia del tren superior i inferior.

   Els dies de pluja no és podran fer les classes i no es
   recuperaran. Edats: de 5 a 14 anys.(nascuts de 1995 a 2004)
 Dies: dimarts i dijous
 Horari: de 17:30 a 19:00 h
 Lloc: pista poliesportiva de Torreblanca II
 Durada: del 5 d’octubre al 26 juny
 Material: patins
 Preu mensual: 16 euros
                - 29 -
               CAPOEIRAResponsable de l’activitat: POLIESPORTIU MUNICIPAL DE VACARISSES Descripció: Entrenament dissenyat per els nen/as on es treballa la
 força, la coordinació, acrobacies, la potencia del tren superior i
 inferior a través l’art marcial amagat en una dansa, contribuint al
 desenvolupament físic i psicològic del nen/a sense oblidar-nos de la
 música i els instruments de percussió.
 Edats: de 5 a 14 anys. (nascuts el 1995 al 2004)
 Dies: dimarts i dijous
 Horari: de 17:30 a 19:00 h
 Lloc: a determinar
 Durada: del 5 d’octubre al 26 juny
 Material: Roba d’esport
 Preu mensual: 16 euros
                - 30 -
          ACTIVITATS D’ADULTS              INFORMÀTICA:

   Responsable de les activitats: AMPA PAU CASALS

Objectiu:- Conèixer i utilitzar a nivell d’usuari Microsoft Windows
XP, Microsoft Office , eines de correu Electrònic i Internet:
 . Navegadors (Internet explorer, mozilla, etc)
 . Cercadors (Yahoo, google, etc)
 . Correu Electrònic (outlook express, hotmail, etc).
 . Messenger

Dies: Dimecres
Horari: de 20 a 21:30 h
Lloc: aula d’informàtica
Preu mensual: 25 euros

Comença el 7 d’octubre
                - 31 -
       GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT:

Responsable de les activitats: AMPA PAU CASALS

Objectiu: Es faran exercicis per tonificar el cos, per millorar
l’elasticitat i la coordinació, tot al ritme de la música.
També es treballarà la correcció de l’esquena, automassatge als
peus, relaxació i respiració, terra pèlvic...

Dies: Dimarts
Horari: de 20 a 21:00 h
Lloc: gimnàs de l’escola
Preu mensual: 18 €
Durada: d’octubre a juny
Material: roba esportiva
               - 32 -
 MONOGRÀFIC TRIMESTRAL(TEÒRIC/PRÀCTIC): “ACTIVITAT
FÍSICA, UNA PREVENCIÓ INTEGRADA EN EL MODE DE VIDA
         DE LES PERSONES”

Responsable de les activitats: Organitza S.L.

 Coneix el teu cos (Capacitats físiques bàsiques, Capacitats
 coordinatives, Capacitats Volitives)
 Quina activitat i amb quina freqüència? (El control de la
 intensitat)
 Les tres parts de l’activitat física (Escalfament/ Part principal/
 Tornada a la calma)
 Caminem: el primer graó del benestar
 El consum energètic ( quant mengem/ què necessitem / quant
 gastem? )
 El cos canvia (adaptacions agudes i cròniques)
 Tria i manté l’exercici que més et convingui

Dies: dilluns i dimecres
Horari: de 18 a 19:15 h
Lloc: sala de l’ampa, sala d’audiovisuals i gimnàs
Preu: 100 euros el curs sencer
Durada: trimestral
Material: roba esportiva (segons el dia)
                 - 33 -
               ESGRIMA:

Responsable de les activitats: AMPA PAU CASALS

Objectiu: L’objectiu principal de l’activitat és introduir als
participants a l’esport de l’esgrima. Amb això s’obtindrà una millora
de la condició física, insistint en el gest tècnic específic d’aquest
esport, la velocitat de reacció, l’agilitat, la precisió, la coordinació
óculo-manual, la potència de les cames i la resistència anaeròbica
làctica.

Dia i hora: a convenir amb el professor i els altres alumnes
Lloc: gimnàs de l’escola
Durada: d’octubre a juny
Preu mensual: 20 €
                 - 34 -
               TENNIS


Responsable de l’activitat: POLIESPORTIU MUNICIPAL DE VACARISSES


 Descripció: Activitat esportiva on es treballa la coordinació, la
 potència, destresa, agilitat, força, velocitat i tècniques d’aquest
 esport.
   Els dies de pluja no és podran fer les classes i no es
   recuperaran.
   Els grups d’adults de tennis seran de 4 persones màxim.
   Els grups es faran per rigorós ordre d’inscripció

 Edats: a partir de 18 anys.
 Lloc: Club Ja-51
 Material: Roba esportiva
 Durada: del 5 d’octubre al 26 juny

             GRUP 3 ADULTS
 Dies: dilluns i dimecres
 Horari: de 19:30 a 20:30 h i 20:30 a 21:30h
 Preu mensual: 37 euros

             GRUP 1 ADULTS
 Dies: dissabte
 Horari: de 9:30 a 10:30 h
 Preu mensual: 24 euros

             GRUP 2 ADULTS
 Dies: dissabte
 Horari: de 10:30 a 11:30 h
 Preu mensual: 24 euros


 HI HA LA POSSIBILITAT DE FER NOMÉS UN DIA A LA
 SETMANA DE DILLUNS A DISSABTE. PREU: 24€                - 35 -
- 36 -

								
To top