MATEMATIKAI STATISZTIKA ALAPJAI vizsga 2007 május 21 név 20 20 by ygc16669

VIEWS: 74 PAGES: 2

									            MATEMATIKAI STATISZTIKA ALAPJAI. vizsga
                  2007. május 21.

                               név:
 20   20   10   20     20  10    100     Neptunkód:
                           jegy
Írja fel nevét és Neptun-kódját, a kész dolgozatot a feladatlappal együtt függőlegesen hajtsa ketté!
Az olvashatatlan, áttekinthetetlen dolgozat értékelhetetlen!

A legalább elégséges jegyhez mind az I. részből, mind a II. részből legalább 15-15 pontot el kell érni.
Pontozás:   0-39 elégtelen (1)
       40-54 elégséges (2)
       55-69 közepes (3)
       70-84 jó (4)
       85-100 jeles (5)


I. RÉSZ
1. Normális eloszlás definíciója, alkalmazása, tulajdonságai.
2. Kétdimenziós, folytonos valószínűségi változó definiciója. Eloszlásfüggvénye,sűrűség-
függvénye. Valószínűségi változók függetlensége.
3. Statisztikai becslés fogalma, jellemzői. Néhány nevezetes példa.

II. RÉSZ
1.Adott 2 diszkrét valószínűségi változó együttes valószínűség-eloszlása:

               0       1

     
     0         1/4-    1/4+ 

     1         1/4+    1/4- 


                          1
    a) Határozza meg r (  ,  , ) értékét     értékre!
                          8
     b) Milyen  érték esetén lesz r (  ,  , ) érték -1, 0, 1?
2. Folytonos valószínűségi változó sűrűségfüggvénye
     C ( x 2  x) ha 1  x  2
 f ( x)  
        0     különben
     a) Határozza meg C értékét!
     b) Adja meg a változó várható értékét!
                   3
     c) Mennyi lesz P(0    ) ?
                   2
d) Írja fel az eloszlásfüggvényt!

3. Adott vegyület előállítására szolgáló technológiai folyamatot a vegyület kitermelési
százalékával minősítenek. Korábbi mérésekből ismert, hogy az a valószínűségi változó,
amelynek értéke a kitermelési százalék, normális eloszlású és varianciája 5 % 2 .  
A rendelkezésre álló minta alapján állíthatjuk-e 95 %-os biztonsággal, hogy a kitermelés
várható értéke 90 %, ha a mérésből származó minta a következő:

     91,6 ; 88,75 ; 90,8 ; 89,95 ; 91,3 %

								
To top