; Mumbai Terror Victims
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Mumbai Terror Victims

VIEWS: 1,160 PAGES: 6

a list of Dead and Injured ppl at mumbai terror attacks on 26th nov 2008

More Info
  • pg 1
									Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Hospital KEM Hospital KEM Hospital KEM Hospital KEM Hospital KEM Hospital Nair Hospital Nair Hospital Nair Hospital Nair Hospital Cooper Hospital Cooper Hospital Cooper Hospital Cooper Hospital Cooper Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital

Name Sadanand Date Suryakant Gaikwad Chandrakant Dike Arvind Bhalekar S.H.Wardhankar Mohammed M. Ansari H.K. Asif Unknown Unknown Balkrushna R. Bare Unknown Unknown Unknown Shyamsundar Choudhari Abdul Sheikh Sohel Siddhiki Sheikh Rajendra Prasad Heena Sheikh Shabira Majid Shaikh Sanju Husain Ghorpade Haseena Sheikh Manora Begam Muktar Sheikh Abdul Razak Farookh N. Khaliluddin Adhikrao Kale Anand Arjungi Tejas Arjungi Santosh Yadav Manoj Kanojia Mohan Shinde Nathuni Yadav Asif Mohamad Fhiroz Khan Nivruthi B. Gawane Nibma Shyampuri Gosavi Hemant Shadulkar Maltidevi Madan Gupta Rajan Sharif Abdul Salam Ashok Patil Prabhukumar Laldev Fhakir Mohamad Sushant Patil Manoj Thakur Ramchandra Morya Annasaheb A. Waghamode Laxman Shivaji Undekar Abdul Rashid Dadarao Jadhav Suryabhan Gupta Mohd. Siddique Kanya Shahane Ravi Ranjangiri Nafhisa Sadaf Qureshi

Age NA NA NA NA NA 19 22 NA NA 40 45 40 40 45 5 35 20 16 40 15 20 46 35 22 53 38 30 3 23 36 40 42 26 44 57 40 22 62 23 50 49 21 38 38 27 40 19 25 40 27 42 29 24 26 48

Gender Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female

Injured? Dead? Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Dead Dead Injured Dead Dead Dead Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital J.J. Hospital J.J Hospital J.J. Hospital J.J. Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital

Sawnath Chemburkar Chandrakant Lokhande Uttam Sasurkar Akhilesh Sushant Panda Ebran S. Bhagwab Ashokkumar Mahadev Petkar Dilsad B. Ismail Patekar Shabbir A. Salam Dalal Pappukumar Laldev Priyanka Chitaranjan Giri Shri Ramachandran Nair Shri Vijay (Unclear) Shri Ashok Babu (Unclear) Shri Santosh Dattaram Veer Shri Anil Sakharam Varal Rekha Rathod Shri Anilkumar Danojee Shri Vijay R. Khot Shri Niranjan Sadashiv Sardar Shri Santosh Kanojia Shri Sourabh Mishra Shri Miraj Alam Shri Mohan Bharati Shri Mumtaj Khan Smt Sulochana Lokhande Shri Hanish Patel (British) Shri Jairam Chouhan Shri Raheman Ali Sheikh Shri Surendrakumar Kanojia Shri Shivram Sawant Shri Alok Gupta Smt Nirmala Ponnadurai Shri Bharat Shyam Naodiya Smt Sarika Upadhyay Shri Giriraj Louis Shri Lalji Pande Shri Mohd Ayub Ansari Shri Habibul Raheman Khan Shri Vishweshwar Shuspal Shri Afroj Abbas Ansari Shri Mohammad Farvez Aslam Shri Ibrahim Abdul Rehman Vibha Singh Bajrandi Prashant Satyanand Behara Devika Natwarlal Rotawan Minakshi Sada Dani Samdhan More Shital Yadav Shweta Yadav Asha Borade Bharat Satu Prasad Rasika Krushma Sawant

46 60 20 22 22 29 18 30 40 52 20 25 25 30 85(Uncle 32 30 30 39 52 70 31 29 24 37 28 50 29 28 17 30 18 25 30 20 30 40 54 21 30 22 30 27 40 39 30 40 25 10 21 22 24 4 36 32 22

Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Female Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Female Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Male Female Female Male Female Female Female Male Female

Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J.J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital J. J Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital

Bebl Ashok Yadav Bharat R Bhosle Sanjay Yadav Sanjay L Katar Asif Babubhai Menan (Unclear) Betty Alafoso Smt Manwara Alishekh Vatsala Kurade(unclear) Balaji Baburao Khatmole Akshay Tanaji Supekar Anil Mahadev Nirmal Raju Pandurang Mane Rajan Ishwar Kamble Uguarinni Ramesh Chervotu Unknown Unknown Unknown Unknown Hemant Karkare Mastan Qureshi Ashok Shivram Poulke Prabhukumar Lal Sushant Patil Fakir Mohammad Uttam Reema Sheikh Goutam Wilson Mandip(GRP) Unknown Unknown Kale Utsala Kurahde Ganpat G Shigvan Shaiwananth Chandulkar Kalpanath Singh Prakash Surve Puppu Singh Prakash Bhagvani Bharat Koshti Ajhmal Ali Ajay V. Korgaonkar Kailas G. Dani Izaz Abdulla Naresh Jumani Hemant Pravin Akshay T. Shinde Maruti Fad Anil Nitram(Nirmal) Sarita Harkulkar Neeta Khurade Harshada Harkulkar Nilesh Gandhi Ansar Allahbaksh Sanjay S. Surve P Gopalkrishna

26 53 25 23 58 60 6 53 11 25 35 50 62 41 40 60 35 25 50 45

40 68 35 30 35 30 40

35 65 22 38 17 63 47 41 20

32 32 38 35 20 20 43

Female Male Male Male Male Female Female Female Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Female Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Female Male Male Male Male

Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Dead Dead Dead Dead Dead Dead Dead Dead Dead Dead Dead Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Dead Dead

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223

G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital G.T. Hospital Mumbai Hospital Mumbai Hospital Mumbai Hospital Mumbai Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital KEM Hospital KEM Hospital KEM Hospital KEM Hospital KEM Hospital Nair Hospital Nair Hospital Nair Hospital Nair Hospital Cooper Hospital Cooper Hospital Cooper Hospital Cooper Hospital Cooper Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital

Thakur Budha Waghela Jasmin Vijay Salasker(Police) Prakash More(Police) Arun Chitale(Police) Vijay Katkar(Police) Bhagan Shinde Shankar Gupta Sachin Tilekar A.B. More Murlidhar Sajid Ashraphi Lalji Pandey Sudam Pandarkar Gopal Prajapati Unknown Unknown Sadanand Date Suryakant Gaikwad Chandrakant Dike Arvind Bhalekar S.H.Wardhankar Mohammed M. Ansari H.K. Asif Unknown Unknown Balkrushna R. Bare Unknown Unknown Unknown Shyamsundar Choudhari Abdul Sheikh Sohel Siddhiki Sheikh Rajendra Prasad Heena Sheikh Shabira Majid Shaikh Sanju Husain Ghorpade Haseena Sheikh Manora Begam Muktar Sheikh Abdul Razak Farookh N. Khaliluddin Adhikrao Kale Anand Arjungi Tejas Arjungi Santosh Yadav Manoj Kanojia Mohan Shinde Nathuni Yadav Asif Mohamad Fhiroz Khan Nivruthi B. Gawane Nibma Shyampuri Gosavi Hemant Shadulkar Maltidevi Madan Gupta Rajan Sharif

30

NA NA NA NA NA 19 22 NA NA 40 45 40 40 45 5 35 20 16 40 15 20 46 35 22 53 38 30 3 23 36 40 42 26 44 57 40 22 62 23

Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Female Male Female Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male

Dead Dead Dead Dead Dead Dead Dead Dead Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Death Death Injured Death Death Death Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured

224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279

JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital JJ Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital

Abdul Salam Ashok Patil Prabhukumar Laldev Fhakir Mohamad Sushant Patil Manoj Thakur Ramchandra Morya Annasaheb A. Waghamode Laxman Shivaji Undekar Abdul Rashid Dadarao Jadhav Suryabhan Gupta Mohd. Siddique Kanya Shahane Ravi Ranjangiri Nafhisa Sadaf Qureshi Sawnath Chemburkar Chandrakant Lokhande Uttam Sasurkar Akhilesh Sushant Panda Ebran S. Bhagwab Ashokkumar Mahadev Petkar Dilsad B. Ismail Patekar Shabbir A. Salam Dalal Pappukumar Laldev Priyanka Chitaranjan Giri Ashabai Shribal Baradi Minakshi Dantashi Tayan Merappy Vibha Singh Sunita Upendra Jadhav Rasika Sawant Baby Yadav Anamika Gupta Shubhangi Rahekar Dilshad Ismail Dulai Sarika Kripashankar Upadhyay Bharat Bhosale Poonam Santosh Singh Shivchandra Patil Ramjivan Napti Pappukumar Laldi unknown Jatin Matin Anantlal J. Sachin Singh Tejas Anand Anungi Devika Natvarlal Rotwan Afroj Abbas Ansar Shashank Shinde Shri Sohel Ahmed Shaikh Amina Hamid Shaikh Aziz Nabilath Ramkhure Shri Mukesh Bhikaji

50 49 21 38 38 27 40 19 25 40 27 42 29 24 26 48 46 60 20 22 22 29 18 30 40 52 20 25

48 30 25 55 23

Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Female Male Female Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male

Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Injured Dead Dead Dead Dead Dead

280 281 282 283 284 285 286 287 288

St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital St. George Hospital

Sitaram Mallapa Sakhre Mishralal Morya Bred Gilbert Taylor (Australian) Haji Izaz Bhai Meera Jattherjee Shirish Chavla Charo Michael Stert (Australian) Jurgem Hetraz Rudalf Studdar Daphne (Australian)

40 40 49 39 64 44 73 68 50

Male Male Male Male Female Male Male Male Female

Dead Dead Dead Dead Dead Dead Dead Dead


								
To top