Docstoc

PERGERAKAN ASAS

Document Sample
PERGERAKAN ASAS Powered By Docstoc
					8.0   PANDUAN PELAKSANAAN DEMONSTRASI
     8.1 Prosedur Pelaksanaan Demonstrasi
 Jenis Pergerakan
   Pergerakan    Jenis             Huraian
           pergerakan
Pergerakan 1           Chasse ini seakan-akan separti gallop, dua kali
Chasse        Lokomotor  tukar kaki. Sebelah tangan melantun bola di sisi.
Pergerakan 2           Melakukan imbangan dua tapak dengan berdiri
Imbangan    satu Bukan     tegak sambil bola diangkat tegak diatas kepala.
tapak        lokomotor
Pergerakan 3           Melakukan guling depan dengan mendepakan
Guling depan     Lokomotor  tangan. Pada awal gulingan,bola dileret ke
                 hujung tilam.Di penghujung tilam, bola disambut
                 dalam keadaan duduk menghadap tilam semula.
Pergerakan 4           Bergerak secara skip sambil bola dilantun di sisi
Skip         Lokomotor  sebelah kanan.
Pergerakan 5           Bediri setempat sambil memegang bola di atas
(Alunan   badan) Bukan     kepala dan mengayun badan turun dan naik
Body wave      lokomotor  semula secara ombak.
Pergerakan 6           Berjalan dengan langkah ballet di atas bangku
Ballet        Lokomotor  sehingga hujung bangku sambil menggerakkan
                 bola.
Pergerakan 7           Di hujung bangku, lompatan dilakukan sambil
Meregang    dan Bukan     membuat    pusingan     dan   kemudian
mengendur      lokomotor  mengendurkan badan menghadap semula kea
                 rah bangku.
Pergerakan 8           Seakan-akan   jengket  di  atas  satu  kaki.
Ketinting      Lokomotor  Pergerakan ini dilakukan sambil bola dilantun di
                 sebelah kanan.
                     3
Pergerakan 9          Memusingkan badan ke kiri dan kanan sambil
Kilas        Bukan    bola di hayun ke kiri dan kanan mengikut kilasan
          lokomotor  badan.
Pergerakan 10          Melalukan lompat laying sejurus selepas bola
Lompat    layang Lokomotor  dilambung tinggi ke hadapan.
(leap)
Pergerakan 11          Berdiri setempat, tangan kanan memegang bola
Imbangan    satu Bukan    dan tangan kiri mencapai kaki kiri dan imbangan
tapak        lokomotor  satu tapak sokongn dilakukan.


Pergerakan 12          Melakukan polka dengan gabungan sekali skip,
Polka        Lokomotor  dua kaki gallop. Bola digerakkan diatas tapak
                tangan    dengan  cara  melambung-lambung
                rendah.
Pergerakan 13          Melakukan imbangan satu tapak sokongan yang
Imbangan      Bukan    diberi nama imbangan bangau kerana ianya
bangau       lokomotor  seperti satu dirian bangau.


Pergerakan 14          Berjalan memusing kon secara zig-zag dan
Berjalan      Lokomotor  membuat beberapa hentian sambil kaki sebelah
                diangkat baras dada dan bola dilantunkan
                sebanyak dua kali.
Pergerakan 15          Membuat    imbangan  satu  tapak  sokongan
Imbangan    satu Bukan    dengan cara melutut. Bola dilantun disisi.
tapak        lokomotor
Pergerakan 16          Berlari ke arah papan anjal. Melompat di atas
Lompat kangkang Lokomotor    papan anjal dengan kedua-dua belah kaki.
(straddle)           Melakukan lompat kangkang(straddle) ketika di
                udara sambil tangan memegang bola dan
                mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
                     4
Pergerakan 17         Melombol di atas peti lombol. Sebelum itu, bola
Melombol     Lokomotor  dileret melepasi peti lombol.Selepas melombol,
               guling hadapan dilakukan sehingga hujung tilam
               dan  bola  diambil  semula   dengan  cara
               menghadap tilam.
Pergerakan 18         Berjalan melintang gaya Grapevine dengan kaki
Grapevine     Lokomotor  bersilang berulang kali sambil mendepakan
               kedua-dua memegang bola.


Pergerakan 19         Sejurus selepas melakukan gerakan grapevine,
Imbangan   dua Bukan    imbangan dua tapak sokongan dilakukan dengan
tapak sokongan  lokomotor  cara melutut dan badan ditegakkan serta mata
               memandang ke atas ke arah bola.
Pergerakan 20         Akhir sekali badan dilentik  seakan-akan satu
Melentik bridge  Bukan    jambatan.
         lokomotor
                   5
Gambar Rajah Pelaksanaan Aktiviti Lokomotor dan Bukan LokomotorPergerakan 1
Chasse (Lokomotor)
Membuat pergerakan yang dimakan sebagai Chasse.Pergerakan ini seakan-akan
separti gallop, dua kali tukar kaki. Sebelah tangan melantun bola di sisi.


Pergerakan 2
Imbangan dua tapak (Bukan lokomotor)
Melakukan imbangan dua tapak dengan berdiri tegak sambil bola diangkat tegak
diatas kepala.
                      6
Pergerakan 3
Guling depan (Lokomotor)
Melakukan guling depan dengan mendepakan tangan. Pada awal gulingan,bola
dileret ke hujung tilam.Di penghujung tilam, bola disambut dalam keadaan duduk
menghadap tilam semula.


Pergerakan 4

Skip (Lokomotor)
Bergerak secara skip sambil bola dilantun di sisi sebelah kanan.
                     7
Pergerakan 5

(Alunan badan) Body wave (bukan lokomotor)
Berdiri setempat, mengangkat tangan. Kemudian,melakukan alunan tubuh badan ke
depan dan ke belakang.

Pergerakan 6

Ballet (Lokomotor)
Berjalan dengan langkah ballet di atas bangku sehingga hujung bangku sambil
menggerakkan bola.
                    8
Pergerakan 7

Meregang dan mengendur (bukan lokomotor)
Sejururs selepas pergerakan ballet dilakukan sehingga hujung bangku, satu
lompatan dibuat sambil badan dipusing 180˚dan badan dikecilkan untuk
mengendurkan badan.


Pergerakan 8

Ketinting (Lokomotor)
Seakan-akan jengket di atas satu kaki. Pergerakan ini dilakukan sambil bola dilantun
di sebelah kanan.
                     9
Pergerakan 9

Kilas (bukan lokomotor)
Mengilas bdan kiri dan kanan sambil bola mengikut pergerakan badan dan tangan.

Pergerakan 10

Lompat layang (leap) (Lokomotor)
Bola dilambung tinggi ke hadapan dan kemudiannya satu lompat laying mengejar
bola dilakukan dan bola disambut semula.
                    10
Pergerakan 11
Imbangan satu tapak (bukan lokomotor)
Berdiri setempat, tangan kanan memegang bola dan tangan kiri mencapai kaki kiri
dan imbangan satu tapak sokongn dilakukan


Pergerakan 12
Polka (Lokomotor)
Melakukan polka dengan gabungan sekali skip, dua kaki gallop. Bola digerakkan
diatas tapak tangan dengan cara melambung-lambung rendah.
                    11
Pergerakan 13
Imbangan satu tapak (imbangan bangau)- bukan lokomotor
Melakukan imbangan satu tapak sokongan yang diberi nama imbangan bangau
kerana ianya seperti satu dirian bangau.


Pergerakan 14
Berjalan (lokomotor)
Berjalan memusing kon secara zig-zag dan membuat beberapa hentian sambil kaki
sebelah diangkat baras dada dan bola dilantunkan sebanyak dua kali.
                      12
Pergerakan 15
Imbangan satu tapak sokongan (bukan lokomotor)
Membuat imbangan satu tapak sokongan dengan cara melutut. Bola diimbang di
atas dan kemudiannya dilantun disisi.


Pergerakan 16
Lompat kangkang (straddle)
Berlari ke arah papan anjal. Melompat di atas papan anjal dengan kedua-dua belah
kaki. Melakukan lompat kangkang(straddle) ketika di udara sambil tangan
memegang bola dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
                    13
Pergerakan 17
Melombol (lokomotor)
Melombol di atas peti lombol. Sebelum itu, bola dileret melepasi peti lombol.Selepas
melombol, guling hadapan dilakukan sehingga hujung tilam dan bola diambil semula
dengan cara menghadap tilam.
                     14
Pergerakan 18
Grapvine (Lokomotor)
Berjalan melintang gaya Grapevine dengan kaki bersilang berulang kali sambil
mendepakan kedua-dua memegang bola.


Pergerakan 19
Imbangan dua tapak sokongan (bukan lokomotor)
Sejurus selepas melakukan gerakan grapevine, imbangan dua tapak sokongan
dilakukan dengan cara melutut dan badan ditegakkan serta mata memandang ke
atas dan bola dipegang di belakang kepala.


                    15
Pergerakan 20
Melentik bridge (bukan lokomotor)
Akhir sekali badan dilentik seakan-akan satu jambatan.
PELAN KEDUDUKAN UJIAN AMALI
Rujuk pada lampiran yang disediakan.


  8.1 SENARAI PERALATAN BERAT
   a) Bangku panjang        1
   b) Tilam             1
   c) Pelana kuda          1
   d) Skital Besar         6
   e) Papan Anjal          1
  Peralatan berat diletakkan di stesen-stesen yang telah ditentukan.


  8.2 SENARAI ALATAN TANGAN
   a) Bola gimnastik
                    16
9.0 RUMUSAN
 Melalui kertas kerja yang telas dihasilkan, saya mendapati bahawa saya
dapat mempelajari banyak jenis pergerakan asas yang dilakukan dengan
memanipulasikan alatan yang dipilih iaitu bola gimnastik. Walaupun saya tidak
dapat melakukannya dengan baik,sekurang-kurangnya saya dapat menjana
idea-idea kreatif dalam merancang pergerakan-pergerakan tersebut.
                  17
REFLEKSI

      Pada 13 Febuari 2009 yang lalu, saya telah menerima satu tugasan individu

daripada pensyarah pendidikan jasmani iaitu En Lee Lai Mong. Tugasan ini meminta

saya dan rakan-rakan sekelas membuat satu demonstrasi menggunakan alatan

dengan melakukan 20 jenis pergerakan asas.

      Pada mulanya saya dan rakan-rakan kelas yang lain kurang jelas dengan

penerangan yang diberikan. Kami diberi taklimat atau penjelasan kedua pada

keesokan harinya di gymnasium Ungku Aziz. Seterusnya, kami diminta melalukan

atau marancang pergerakan-pergerakan yang sesuai menggunakan alatan yang

dipilih. Saya memilih untuk menggunakan bola gimnastik sebagai alat semasa

membuat pergerakan.

      Pelbagai  halangan  yang  saya  tempuhi  semasa  proses  merancang

pergerakan yang diminta. Tetapi atas bantuan pensyarah, saya dapat melakukannya

dengan baik. Selain melakukan 20 pergerakan, saya dan rakan-rakan yang lain

diminta menyediakan kertas kerja bagi menjalankan demonstrasi ini. Pensyarah

kami telah membimbing kami semasa proses penyediaan kertas kerja ini dilakukan.

      Semasa melakukan tugasan ini, saya telah mendapati bahawa melalui

tugasan ini,kami berpeluang menjana idea-idea kreatif bagi menghasilkan satu

demonstrasi yang menarik dan bersesuaian dengan pergerakan serta alat yang

dipilih.                                Disediakan oleh
                                (Emira Syazana Yusof)


                      18
BIBLIOGRAFI


Wee E.H (1994), Pengajian Pendidikan Jasmani, Fajar Bakti Sdn. Bhd: Selangor


Helen Ten. H.B (1992). Pengajian Pendidikan Jasmani Kanak-kanak, Fajar Bakti
Sdn Bhd: Kuala Lumpur.


Abdul Hafidz Hj Omar, Hussian Ayon & Zalawati Sufian (2004). Pendidikan Jasmani
dan Pendidikan Kesihatan. Dewan Bahasa dan Pustaka: Selangor.
                   19

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:15531
posted:3/7/2010
language:Malay
pages:17