Braun Template SCREEN - PowerPoint by blc15726

VIEWS: 20 PAGES: 18

									   Ülevaade Lõuna-Eesti
turismistatistikast (2002– 2008)
    26.11.08, Viljandi
Lõuna-Eesti: kasv aeglustunud, kuid jätkub

     Ööbimised Lõuna-Eesti majutusasutustes (2002-2008*)


 800000                                       2002-2008:
 700000
                                          keskmine
 600000
                                          kasv 17%
                                          (vs 16%
 500000
                                          Eesti)
 400000

 300000                                       2008 (jaan-
 200000                                       sept): kasv
 100000                                       4,5% (vs
   0
                                          –0,8% Eesti)
      2002    2003    2004    2005     2006*  2007  2008*
 Allikas: Eesti Statistikaamet, 2008 prognoos (jaan-sept                                                  2
Lõuna-Eesti ööbimiste turuosa
     Ööbimiste turuosa Eesti piirkondade lõikes (2002-
               2008*)
         70%

         60%

         50%

         40%                               Tallinn
                                         Põhja-Eesti
         30%
                                         Lääne-Eesti
         20%                               Lõuna-Eesti

         10%

         0%
             2002  2003   2004  2005   2006  2007  2008*

  Allikas: Eesti Statistikaamet, 2008 andmed jaan-sept.      Lõuna-Eesti: 17% (2008 jaan-sept) vs 15% (2007)
                                                3
Lõuna-Eesti vedas Eesti 2008 a. turismi?

                Majutatute ööbimiste muutus 2008 jaan-sept vs 2007 jaan-
                            sept

              40000
              30000                          26313
                    22075
              20000
  Ma jutatute ööbimised
              10000
                0
              -10000   Tallinn       Põhja-Eesti      Lõuna-Eesti  Lääne-Eesti

              -20000
                               -18694
              -30000
              -40000
              -50000
              -60000
                                                 -58048
              -70000  Allikas: Eesti Statistikaamet, 2008 andmed jaan-sept.

                                                       4
Lõuna-Eesti turuosa: siseturistid

       Siseturistide ööbimiste turuosa piirkondade lõikes (2002-
                    2008*)

   40%
   35%
   30%
   25%
                                     Tallinn
   20%                                 Põhja-Eesti
   15%                                 Lääne-Eesti
   10%                                 Lõuna-Eesti
   5%
   0%
       2002   2003   2004   2005   2006  2007  2008*
  Allikas: Eesti Statistikaamet, 2008 andmed jaan-sept.     Lõuna-Eesti: 32% (2008 jaan-sept) vs 30% (2007)
                                            5
2008 Eestis: Vene turu tagasitulek

                          Suurima kasvuga välisturud 2008/2007 (jaan-sept)
 Majutatute ööbimised 2008 jaan-sept vs                      40000

                      35000   33360

                      30000
        2007 jaan-sept
                      25000

                      20000

                      15000         12726
                                       10349
                      10000                      7609
                                                   6048
                      5000

                        0
                          Venemaa   Saksamaa   Poola    Leedu    Läti
                Allikas: Eesti Statistikaamet
                                                       6
Lõuna-Eesti turuosa: välisturistid

       Välisturistide ööbimiste turuosa Eesti piirkondade lõikes
                   (2002-2008*)
  80%
  70%
  60%
  50%
                                     Tallinn
  40%
                                     Põhja-Eesti
  30%
                                     Lääne-Eesti
  20%
                                     Lõuna-Eesti
  10%
  0%
     2002   2003   2004   2005   2006    2007  2008*
  Allikas: Eesti Statistikaamet, 2008 andmed jaan-sept.
   Lõuna-Eesti: 8% (2008 jaan-sept) vs 6% (2007)
                                            7
Välisturistide ööbimiste kasv Lõuna-Eestis

                    Lõuna-Eestis majutatud välisturistide ööbimiste kasv 2008/2007
                                 (jaan-sept)
 Majutatute ööbimised 2008 jaan-sept
                    12000
                        10230
                    10000
     vs 2007 jaan-sept
                             8341
                    8000

                    6000             4850

                    4000                   3074
                                             1797    1470
                    2000

                     0
                        Soome   Poola   Läti   Venemaa   Leedu   Ukraina
       Allikas: Eesti Statistikaamet
                                                       8
Ööbimised Lõuna-Eesti maakondades
    Lõuna-Eesti maakondade turuosa majutusasutuste ööbimistes
               (2002-2008*)
 40%

 35%


 30%

 25%                           Jõgevamaa
                              Põlvamaa
 20%                           Tartumaa - Tartu linn
                              Tartumaa - Muu
 15%
                              Valgamaa

 10%                           Viljandimaa
                              Võrumaa
  5%

  0%
    2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008*
                                          9
Ööbimiste kasv majutusasutustes
      Lõuna-Eesti maakondade turuosa siseturistide ööbimistes
                (2002-2008*)

 40%

 35%

 30%

                               Jõgevamaa
 25%
                               Põlvamaa

 20%                             Tartumaa - Tartu linn
                               Tartumaa - Muu
 15%                             Valgamaa
                               Viljandimaa
 10%
                               Võrumaa

  5%

  0%
    2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008*
                                           10
Ööbimiste kasv majutusasutustes
        Lõuna-Eesti maakondade turuosa välisturistide ööbimistes (2002-
                     2008*)

  70%


  60%


  50%
                                         Jõgevamaa
                                         Põlvamaa
  40%
                                         Tartumaa - Tartu linn
                                         Tartumaa - Muu
  30%
                                         Valgamaa
                                         Viljandimaa
  20%
                                         Võrumaa

  10%


   0%
       2002      2003    2004   2005   2006  2007  2008*
  Allikas: Eesti Statistikaamet, 2008 andmed jaan-sept.                                                     11
Kokkuvõtteks

  Lõuna-Eesti parandas 2008 a. oma positsioone nii välis- kui
  siseturistide seas vs 2007:
  – Välisturistide turuosa kasv: +2% (8% vs 6%)
  – Siseturistide turuosa kasv: +2% (32% vs 30%)
  Peamine kasv Lõuna-Eesti turismisektoris tuli Soomest
  (15% kasv vs 2007), samas kui Eestis tervikuna Soome
  turg kahanes
  Lõuna-Eestis kogu Eestiga proportsionaalne Vene turu kasv
  (27% vs 2007), 80% Läti turu kasvust (45% vs 2007)
  Lõuna-Eesti siseselt tuli enamik kasvust Tartu linnast ja
  mujalt Tartu maakonnast

                                 12
Sihtkohaturunduse tasandid Eestis

RIIK (EAS Turismiarenduskeskus)PIIRKONNAD (Lõuna-Eesti, Põhja-
Eesti, Lääne-Eesti)        ?
MAAKONNADKOV-id


                   13
Regionaalne sihtkohaturundus: mudelid

 ‘Iiri mudel’:
 – regionaalsed turismiarenduse
    organisatsioonid (nt Ireland West)
    turundavad iseseisvalt ainult
    siseturule, välisturgudel
    ülesaarelise turunduskatuse
    (Tourism Ireland) alt
 ‘Hispaania mudel’
 – Mitmed regioonid/maakonnad (nt
   Andaluusia, Baleaari saared)
   turundavad iseseisvalt
   välisturgudel, investeerivad oma
   sihtkohabrändidesse
 ‘Eesti mudel’?

                       14
Ööbimiste jaotus Lõuna-Eestis
  100%


  90%


  80%
                          Võru

  70%
                          Viljandi

  60%                       Valga


  50%                       Tartum aa m uu


  40%                       Tartu linn


  30%                       Põlva


  20%                       Jõgeva


  10%


  0%
     Ees ti  Soom e  Saks a  Vene  Läti

                                15
Läti – kavandatavad tegevused 2009
BALTTOUR mess                    - Artikkel Lõuna- Eestist Läti juhtivas nädalalehes ja
Riias (veebruar 2009)                turismiajakirjas enne messi
                           - Messi töös osalemine
                           - Vastuvõtt Läti reisikorraldajatele ja ajakirjanikele
                           Eesti Suursaatkonnas

                           Koostöö Lõuna- Eesti maakondade turismi
Läti turule suunatud tootepakettide väljatöötamine  katusorganisatsioonidega tootepakettide turundus
ja tootmine
                           - 2 x A2 formaadis vaheleht (Lõuna- Eesti suviste
                           turismitoodete tutvustus) Läti juhtivas nädalalehes/
Suvekampaania                    päevalehes

                           Suvel

                           LE internetipõhiste materjalide saatmine
RAADIOMÄNGUD (viktoriinid)              reisikorraldajatele

e- turundus                     2 x A2 formaadis vaheleht (Lõuna- Eesti talviste
                           turismitoodete tutvustus) Läti juhtivas nädalalehes/
                           päevalehes
Talvekampaania
                                                      16
Venemaa – kavandatavad tegevused 2009
  INWETEX C.I.S Travel      Messieelne meediakajastus
  Market Peterburis (oktoober  Peterburi juhtivas ajalehes,
  2009)             turismiajakirjas

  E- turundus          LE internetipõhiste
                  materjalide saatmine
                  reisikorraldajatele
  Vene turule suunatud
  tootepakettide         Koostöös EAS
  väljatöötamine ja levitamine  Turismiarenduskeskusega ja
                  Lõuna- Eesti maakondade
                  turismi
                  katusorganisatsioonidega
                  tootepakettide turundus


                                 17
Vene riiklik turismistatistika: 2008 1 p.a.

 Vene kodanike väljasõidud sihtriikide lõikes (2008 jaan-juuni)

Nr   Riik    tööreis    turism     era   muu teenindav Kokku
 1 Ukraina       94682     133754    2976506 1364  107946 3314959
 2  Hiina       261645    957642    229151  2   112540  1560980
 3  Soome       131909    342732    746438 4438   307155  1532672
 4  Gruusia       1523     2886    1170540  5    3117  1179569
 5  Kasahstan     40713     23100    982938 340    66895  1114057
 6  Türgi       31050    789203    118630  13   64234  1003133
 7  Egiptus       2902    749681     51225  8   47488  851304
 8 Eesti        21428     5279     669710  11  20574  717002
 9 Saksamaa       87969    149839     166291 2295  36890  443290
 10 Leedu        18785     29695     255777 1168  24619  330272
 23 Läti         16418     17790     47130  108  8252   89701


Allikas: Vene Föderaalne Turismiagentuur (russiatourism.ru)

                                            18

								
To top