Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

proiect lectie interdisciplinara - toamna by IancuMia

VIEWS: 16,023 PAGES: 11

									Focsa Nelu          Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
Grupa II                              An II
UNITATEA DE INVATAMANT  Scoala ,,Dimitrie Anghel” Cornesti,
             Corp C Dancas, Com. Miroslava, Jud.
             Iasi

INVATATOR:        Focsa Nelu

DATA:           xx.xx.2008

CLASA:          a II-a

ARIA CURRICULARA:     Limba si comunicare
             Matematica si stiinte ale naturii
             Arte
             Tehnologii

DISCIPLINA:        Limba si Literatura Romana
             Cunoasterea Mediului
             Matematica
             Educatie Muzicala
             Educatie Plastica
             Abilitati Practice


SUBIECTUL:        Toamna

TIPUL LECTIEI:      Aprofundare a cunostintelor

SCOPUL LECTIEI:     Aplicarea cunostintelor despre toamna
             1
Focsa Nelu                   Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
Grupa II                                        An II


OBIECTIVE OPERATIONALE:


    O 1 - să descrie cel putin 5 aspectele generale ale toamnei : 3 fenomene
       specifice lunilor de toamnă ,2 schimbări survenite în natură ;

    O 2 - să evidenţieze necesitatea consumului de fructe şi legume;

    O 3 – să intoneze corect cântecul „Toamna” respectând poziţia corectă, tonul şi
       semnalul de început, dicţia, respiraţia în cânt şi emisia corectă;

    O 4 - să alcătuiască oral probleme care să se rezolve prin anumite exerciţii;

    O 5 - să coloreze fructele şi legumele date;

    O 6 - să lipească corect şi estetic pe o planşă fructele,legumele şi celelalte
       recompense.
STRATEGII DIDACTICE:

     a) resurse procedurale: - lectura, exercitiul, exercitiul-joc, elemente de
     problematizare, conversatia, explicatia, metoda ,,ciorchinelui”,
     Brainstormingul, turul galeriei, metoda cubului;

     b) resurse materiale: ecusoane,plansa, calculator, fise, jetoane, cartonase,
     cub, frunze, videoproiector, diplome.

     c) resurse umane: elevii clasei;

     d) resurse de timp: o ora de curs;

     e) forme de organizare: frontal, pe grupe, in perechi, individual.
                      2
           Focsa Nelu                     Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
           Grupa II                                          An II
Nr   Secventele  Ob.                                  Strategii didactice
crt    lectiei   op.     Continutul instructiv - educativ    Metode si     Mijloace de     Forme de   Timp  Evaluare
                                     procedee      invatamant     organizare
1.   Moment       -prezenta;                   instructajul             frontal   3 min
   organizatoric     -distribuirea materialelor necesare        verbal
              activitatii de invatare;
              -realizarea climatului de munca.
2.   Captarea
    atentiei             Dragi invitaţi,         Invatarea prin   costumatie     frontal   5 min
                   Zâna Toamnă ne-a învăluit în     dramatizare
              haina ei cu trenă lungă de culoarea
              vântului. Frunzele castanilor au
              ruginit şi au început să cadă, formând
              un covor gros pentru pământul
              roditor. Iarba şi-a schimbat culoarea
              şi treptat parcă se topeşte sub stropii
              reci de ploaie. Norii plumburii au pus
              stăpânire pe înaltul cerului, iar
              soarele nu răzbeşte în faţa lor.
                   Tot ceea ce ne înconjoară
              pare un tablou pictat în culorile maro,
              roşu, portocaliu, galben, verde... Sunt
              culorile Toamnei. În activitatea ce va
              urma vom sărbători împreună acest
              anotimp , bucurându-ne de roadele şi
              frumuseţile celui mai bogat dintre
              anotimpuri.
                   Vom începe printr-un scurt
              montaj închinat acestui anotimp.


                                   3
          Focsa Nelu                       Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
          Grupa II                                            An II              
3.  Anuntarea      Anunt tema si obiectivele             explicatia            frontal  2 min
   temei si a     operationale pe intelesul copiilor.
   obiectivelor     “Astăzi vom realiza chipul toamnei
             aşa cum apare el din punctul de
             vedere al mai multor discipline de
             învăţământ.”
4.  Dirijarea       Elevii sunt împărţiţi pe 3
   invatarii     grupe,fiecare având un nume sugestiv:
             Echipa Frunzelor ruginii, Echipa
             Păsărilor călătoare, Echipa Fructelor
             de toamnă.                                                Capacitatea de
                                                                    a descrie
                 Limba română/Cunoaşterea                                       aspectele
          O1      mediului (ANEXA 1)                                         generale ale
                                                                   toamnei :
               *Conversaţie – anotimpul toamna:                               25    fenomenele
                 Se va derula convorbirea după       conversatia    ecusoane    pe grupe  min     specifice
             următorul plan de întrebări :                                        lunilor de
             - Care sunt anotimpurile anului ?                                       toamnă
             - În ce anotimp ne aflăm acum ?                                      ,schimbările
             - Care sunt lunile anotimpului toamna                                   survenite în
             ?                                                       natură
             - Care sunt fenomenele din natură
              caracteristice toamnei? (ceaţa , bruma
              , vântul rece , ploile dese , frunzele
              îngălbenesc şi cad , copacii rămân
              goi , florile se ofilesc şi se scutură ) .
             - Ce se întâmplă cu păsările călătoare ,
             cu micile vieţuitoare ,cu animalele din


                                    4
Focsa Nelu                      Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
Grupa II                                          An II


  pădure ? De ce ?
  -Ce fac elevii în acest anotimp?
  (Elevii încep şcoala în luna
  septembrie.)
  -Care sunt muncile specifice toamnei
  în grădini , pe ogoare , în livezi , în vii
  ?
  - Care sunt „ roadele toamnei ” ( de
  unde se recoltează acestea?)
  -Ce flori înfloresc toamna?
  -Ce legume şi zarzavaturi se coc
  toamna ?
  -Dar fructe care se coc toamna?
  -Ce pregătesc gospodinele din fructe,      conversatia      plansa     frontal  Capacitatea de
O2 legume şi zarzavaturi ?            problematizarea                   a evidenţia
                                                   necesitatea
                                                  consumului de
     Educaţie pentru sănătate                                   fructe şi
   -De ce se consumă legumele şi                                   legume
   fructele?
   -Ce faceţi cu ele înainte de a le
   consuma ?


   Pe parcursul conversaţiei, se vor        brainstroming    Plansa    Individual
   completa pe o planşă principalele
   „semne” ale anotimpului toamna:


    *Brainstorming: „Când aud
    cuvântul toamnă mă gândesc


                         5
Focsa Nelu                     Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
Grupa II                                         An II


    la.......”
    Elevii completeaza un ciorchine.


    * Pentru răspunsurile corecte la
    întrebări, fiecare grupă va primi
    recompense: jetoane cu fructe,flori
    de toamnă,legume , păsări călătoare
    sau frunze colorate.                                   Capacitatea de
                          Power Point    Calculator    Frontal  a intona
                                                 corect
O3   * Cu ajutorul videoproiectorului se                            cântecul
    va prezenta un material în Power                             „Toamna”
    Point care conţine imagini care
    sugerează ce se întâmplă în
    anotimpul toamna.

     Educaţie muzicală
    *Se cere elevilor să îşi amintească     Exercitiul     Fisa    Individual
    un cântec învăţat care descrie
    anotimpul toamna , în special din
O1   punctul de vedere al bogăţiilor
    sale.
    *Se interpretează cântecelul
    ”Mândră-i toamna şi bogată”


      Limba română
    Fiecare elev primeşte o fişă pe care
   trebuie să o completeze:                        6
Focsa Nelu                     Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
Grupa II                                         An II


   Bifează doar semnele toamnei:
      Păsările călătoare pleacă în
   ţările calde.
       Înfloresc pomii.
      Frunzele copacilor îngălbenesc
   şi cad.
       Ninge şi viscoleşte.
     Gospodinele pregătesc conserve
   pentru iarnă.

    Se vor afişa pe retroproiector
   variantele corecte. Fiecare elev care a
   rezolvat corect va primi ca recompensă
   câte un jeton cu fructe,flori de
   toamnă,legume,păsări călătoare sau
   frunze colorate.

  * Fiecare elev va avea un plic cu
  imaginea unei rândunici pe spatele                               Capacitatea de
  căreia va fi scris un cuvânt.Fiecare                              a alcătui oral
  elev din echipă are un alt                                   probleme care
  cuvânt.Acestea vor fi:              Exercitiul    Jetoane cu:         să se rezolve
O4 toamna,fructe,legume,păsări ,frunze.               -randunele          prin anumite
  Elevii vor primi ca sarcină să dea                -frunze     Individual  exercitii
  exemplu de câte 3 însuşiri pentru                -fructe
  cuvântul scris pe rândunica
  lui.Exemplele vor fi date în scris,pe
  fişă.
    Elevii care au dat cele mai


                        7
Focsa Nelu                       Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
Grupa II                                           An II


   frumoase exemple vor fi recompensaţi.

      Matematică
     * În acelaşi plic , fiecare elev va
   avea câte o frunză din carton,
   necolorată, pe spatele căreia se află
   scrisă o operaţie de adunare.(De
   precizat că frunzele sunt de mai multe
   forme, pe fiecare fel fiind scrisă o altă
   operaţie, astfel încât operaţiile nu vor
   fi aceleaşi la 2 elevi vecini.)
   - Ce fel de operaţie aveţi scrisă pe
     frunza primită? (adunare)
   - Care este semnul adunării?                    -cartonase cu  Individual
     (semnul plus)                         operatii;
   - Cum se numesc numerele care se
     adună ? (termeni)
   - Dar rezultatul adunării? (sumă sau
     total)
    Pe fişă, fiecare elev va rezolva
   operaţia de adunare prin scriere unele
   sub altele,apoi va trece rezultatul şi pe
   frunză.
       * În acelaşi plic , fiecare elev va
  avea câte un fruct din carton, necolorat,
  pe care va fi scrisă o operaţie de
  scădere.
   (De precizat că pe fiecare fel de fructe
   este scrisă o altă operaţie, astfel încât
   operaţiile nu vor fi aceleaşi la 2 elevi                          8
Focsa Nelu                      Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
Grupa II                                          An II


   vecini.)
   - Ce fel de operaţie aveţi scrisă pe
     frunza primită? (scădere)
   - Care este semnul scăderii? (semnul
     minus)
   - Cum se numeşte numărul din care
     scădem? (descăzut)
   - Dar cel pe care îl
     scădem?(scăzător)
   - Dar rezultatul scăderii? (rest sau
     diferenţă)
    Pe fişă, fiecare elev va rezolva
   operaţia de scăderere prin scriere unele
   sub altele,apoi va trece rezultatul şi pe
   fruct.
                          Exercitiul       Cub
   * Fiecare echipă va trebui să       Metoda cubului     Frunze     In echipe
  alcătuiască o problemă cu o operaţie,cu                Frcute
O5 elemente specifice                         Videoproiector
  toamnei(fructe,legume,frunze, flori,                 Calculator
  păsări călătoare etc.)care să se rezolve                             Capacitatea de
  printr-o operaţie dată.Pe un cub,vor fi                             a colora
  scrise 3 operaţii şi vor fi desenate 3                              fructele şi
  simboluri ale toamnei.Un reprezentant                              legumele date
  de la fiecare echipă va rostogoli cubul şi
  astfel se va alege operaţia şi cu ce
  anume va fi problema.
  (
    Grupele care au compus şi rezolvat                         9
           Focsa Nelu                    Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
           Grupa II                                        An II


              corect problema vor fi recompensate.


                 Educaţie plastică
                *Elevii vor colora cu carioci sau
              creioane colorate frunzele şi
              fructele pe care le-au utilizat la
              matematică.

                 În timp ce elevii lucrează se va
              audia melodia „Toamna” de Vivaldi
              iar pentru delectarea invitaţilor pe
              videoproiector se vor derula imagini
              din natură în anotimpul toamna .


6.  Asigurarea      - ABILITATI PRACTICE                                   Capacitatea de
   retentiei si a  O6                        Exercitiul     Plansa    Individual  a lipi corect şi
   transferului       Fiecare echipă va primi o planşă pe   Turul galeriei   Biletele           estetic pe o
              care este desenată o fată-prinţesă pe                             planşă
              care o vom numi prinţesa Toamna.                             fructele,legum
              „ - Copii,astăzi am vorbit în cadrul                            ele si celelate
              activităţii transdisciplinare despre cel                          recompense.
              mai bogat anotimp:
              Toamna.Activitatea noastră s-a numit
              Chipul toamnei aşa că acum fiecare
              echipă va trebui să realizeze o planşă
              care să sugereze acest lucru.
               Prinţesa pe care aţi primit-o va trebui
              împodobită cu toate elementele pe care
              le are echipa voastră : rândunelele


                                  10
Focsa Nelu                    Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
Grupa II                                        An II


   folosite la limba română, fructele şi
   frunzele folosite la matematică şi apoi
   colorate plus recompensele primite pe
   parcursul activităţii.”

    *În timp ce elevii lucrează se va
    audia melodia „Toamna” de
    Vivaldi iar pentru delectarea
    invitaţilor pe videoproiector se vor
    derula imagini din natură în
    anotimpul toamna .

   Când planşele vor fi gata,acestea vor
   fi afişate pe tablă şi privite cu
   atenţie.Invitaţii vor primi câte un
   bileţel pe care vor nota numele echipei
   pe care o consideră ca fiind cea care a
   fost cea mai bună pe parcursul
   activităţii transdisciplinare şi care are
   cea mai frumoasă prinţesă Toamna.
                        11

								
To top