ActivationInformationPOL by kimcuongden

VIEWS: 10 PAGES: 1

									Aktywacja produktu Adobe Aktywacja produktów jest technicznym środkiem służącym do ochrony firmy Adobe przed nieautoryzowanym kopiowaniem jej oprogramowania. Aktywacja jest obowiązkowa. Jeśli nie dokonasz aktywacji produktu, korzystanie z niego będzie niemożliwe. Podczas aktywacji produktu może zaistnieć potrzeba kontaktu telefonicznego z Obsługą klienta firmy Adobe. Firma Adobe ani żadna z firm współpracujących z Adobe, w związku z procesem aktywacji nie pobierają żadnych danych osobowych użytkownika. Podczas instalacji, tworzony jest numer aktywacyjny opierający się na danych produktu i komputera, który podczas aktywacji wraz z numerem seryjnym produktu jest wysyłany do firmy Adobe. Żaden z numerów, ani numer aktywacji, ani numer seryjny produktu nie zawierają danych osobowych użytkownika, ani też informacji o producencie czy modelu używanego sprzętu. Jeśli aktywacja dokonywana jest za pomocą Internetu, to do firmy Adobe transmitowane są dane zmiennych protokołu IP niezbędne do ustanowienia połączenia. Zmienne protokołu IP zawierają informacje o typie przeglądarki oraz adres IP. Firma Adobe nie zestawia zmiennych protokołu IP z żadnymi danymi osobowymi. Ten produkt pozwala na dowolną konfigurację komputera. Niewielkie zmiany konfiguracyjne twojego komputera po aktywacji nie wymagają dodatkowej aktywacji. Jeśli dokonasz zmiany dysku twardego w swoim komputerze lub, jeśli usuniesz produkt z jednego komputera i zainstalujesz na innym komputerze, wymagana będzie ponowna aktywacja produktu. Aktywacja produktu jest oddzielną operacją i różniącą się od rejestracji produktu. Rejestracja produktu jest dowolną operacją, podczas której dostarcza się firmie Adobe pewnych danych osobowych oraz informacji o produkcie np. nazwa użytkownika, adres pocztowy, adres e-mail czy numer seryjny produktu. Wszystkie informacje dostarczone firmie Adobe podczas rejestracji produktów, przechowywane są oddzielnie od informacji podanych podczas aktywacji. Więcej informacji na temat aktywacji produktu znajduje się na stronie internetowej http://www.adobe.com/activation


								
To top