BORANG PERMOHONAN PASPORT / DOKUMEN PERJALANAN (Form_IM.42.pdf) by guanerrr

VIEWS: 645 PAGES: 2

More Info
									                 JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA                            Lekatkan Kod Bar
           BORANG PERMOHONAN PASPORT / DOKUMEN PERJALANAN
                                                           (IM. 42 - Pin. 1/97)

   Sila tandakan ( ) di petak berkenaan                                    Untuk Kegunaan Pejabat
   Jenis Dokumen
                                                       3. (i) Kategori
       Pasport Malaysia 64 mukasurat              Sijil Perakuan Cemas               Kad Pengenalan

       Pasport Malaysia 32 mukasurat              Pasport Menyeberang Sempadan        (ii) Kategori
                                   Malaysia - Indonesia               Sijil Kelahiran
       Pasport Malaysia Terhad - Singapura           Pasport Sempadan Malaysia - Filipina
                                                       5. Kod Negeri /
       Pasport Malaysia Terhad - Brunei            Dokumen Perjalanan Terhad          Negara Lahir

   Jenis Permohonan
                                                       10. Kod Negeri /
       Kali Pertama                      Kerana Memasukkan Gambar Terbaru bagi    Negara Alamat
                                   Kanak-kanak
       **Kehabisan Muka Surat / Tamat Tempoh          Kerana Kehilangan
                                                       Saya sahkan bahawa
       Kerana Kerosakan                                         **pemohon/anak telah
                                                       hadir dan mengemukakan
 A. MAKLUMAT PEMOHON PASPORT / DOKUMEN PERJALANAN                              dokumen-dokumen
                                                       berikut:-
1. Nama Penuh (Seperti di dalam Kad Pengenalan)                                   Akuan Persetujuan
                                                           **Bapa/Ibu/Penjaga
                                                           Kad Pengenalan
                                                           **Sijil Kelahiran/
                                                           Sijil Anak Angkat/
                                                           Borang W
2. Nama Lain (Jika ada)                                               Sijil Perkahwinan

                                                           Sijil Perakuan Taraf

                                                         *S / S
                                                            Ada       Tiada
3. (i) No. Kad Pengenalan
                                                            Ada tetapi bukan
                                                            subjek sebenar
  (ii) **No.Sijil Kelahiran/No. Sijil Anak Angkat/
     Borang W

4. Tarikh Lahir              /      /                              Nama/Tandatangan/
                                                           Cop Rasmi
                 Hari     Bulan     Tahun
5. Negeri Tempat Kelahiran (sebutkan nama negara jika lahir di luar Malaysia)                 Tarikh : ___/___/_____6. *Jantina           Lelaki      Perempuan
                                                          Gambar Pemohon
 7. Alamat Semasa                                                   Pasport/
                                                         Dokumen Perjalanan


                                                          3.5 sm x 5.0 sm

   Poskod               Bandar


   Negeri

               (sebutkan negara sekiranya menetap di luar Malaysia)
                                                        Cap Ibu Jari **Kanan/Kiri
 8. Tinggi           sm
                                                            Pemohon

9. *Taraf Perkahwinan             Belum Kahwin      Kahwin       Duda / Balu / Janda

 B. PERMOHONAN MENGGANTIKAN PASPORT/DOKUMEN PERJALAN AN KERANA KEROSAKAN,
   KEHABISAN MUKASURAT DAN TAMAT TEMPOH SAHLAKU


10. Sila isikan maklumat di Bahagian A, Bahagian B, Bahagian E, dan kepilkan pasport/dokumen
  perjalanan terakhir bernombor:
Tandakan ( ) dalam petak berkenaan
** Potong jika tidak berkenaan
 C. PERMOHONAN MENGGANTIKAN PASPORT/DOKUMEN PERJALANAN KERANA                             Untuk Kegunaan Pejabat
   KEHILANGAN

 11. Sila isikan maklumat di bahagian A, bahagian C, bahagian E dan kepilkan laporan polis mengenai
   kehilangan tersebut. No. pasport/dokumen perjalanan terakhir.                            KEPUTUSAN
 D. PERMOHONAN MEMASUKKAN GAMBAR TERBARU BAGI KANAK-KANAK

 12. Sila isikan maklumat di bahagian A, bahagian C, bahagian E dan kepilkan dua keping gambar terbaru
    serta pasport/dokumen perjalanan terakhir.
 E. PERSETUJUAN /AKUAN

 13.  a)  *Saya memohon suatu pasport/dokumen perjalanan dikeluarkan kepada **saya/ anak
      saya seperti butiran di bahagian A.

    b)  *Saya mengaku bahawa **saya/anak saya **pernah/tidak pernah memiliki pasport/
       dokumen perjalanan bernombor:
    c)  *Saya, **bapa/ibu/penjaga yang sah seperti di bawah memohon memasukkan gambar
      terbaru kanak-kanak seperti di bahagian B.

    d)  SAYA MENGAKU BAHAWA SEGALA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN DALAM BORANG INI
      ADALAH BETUL DAN BENAR. SAYA FAHAM BAHAWA JIKA SAYA TELAH MEMBERIKAN
      MAKLUMAT PALSU DALAM BORANG INI ADALAH MENJADI SUATU KESALAHAN DAN JIKA
      DISABITKAN KESALAHAN SAYA BOLEH DIKENAKAN DENDA TIDAK KURANG DARI RM10,000
      DAN TIDAK MELEBIHI RM50,000 ATAU DIHUKUM PENJARA TIDAK KURANG DARI SATU (1)
      TAHUN DAN TIDAK MELEBIHI LIMA (5) TAHUN ATAU KEDUA-DUANYA SEKALI MENGIKUT AKTA
      PASPORT 1966 (PINDAAN 1996).


      Tarikh : ___/___/_____                   _________________________            Nama/Tandatangan/
                                     (Tandatangan Pemohon)              Cop Rasmi

    Jika pemohon berusia di bawah 18 tahun, sila isikan maklumat **bapa/ibu/penjaga yang sah seperti
    berikut:-
    Nama :
                                                           Tarikh : ___/___/_____
                                                           13. Kategori Kad
    No. Kad Pengenalan :                                               Pengenalan


                                 (Tandatangan **Bapa/Ibu/Penjaga yang sah)

 F. PENYERAHAN PASPORT / DOKUMEN PERJALANAN

14. Saya mengaku menerima pasport/dokumen perjalanan bernombor : Tarikh : ____/_____/______          _______________________         ___________________________
                          (Tandatangan Penerima           (Tandatangan Pegawai Penyerah)
                         Pasport/Dokumen Perjalanan)
                             UNTUK CETAKAN KOMPUTER
* Tandakan ( ) dalam petak berkenaan
** Potong jika tidak berkenaan

								
To top