Bio-energie in onze samenleving by malj

VIEWS: 61 PAGES: 23

									Bio-energie in onze samenleving

Hoe wordt bio-energie in
Nederland gemeengoed?
Kennisplatform recycling
Alkmaar 23 November 2005  Edward Pfeiffer


                Experience you can trust.
Stelling: biomassa is al gemeengoed
Biomassa is overal, zeker in onze groene Nederland

Grondstof met verschillende markten:
 Recreatiewaarde, landschap neemt in belang toe
 Voedsel, plantaardig en dierlijk onder druk
 Bio-energie           in opkomst
 Transportbrandstoffen      in opkomst
 Grondstof            eerste verkenning

Biomassa wordt onderdeel van een verdringingsmarkt
Subsidies bieden tegen elkaar op!
Maar toch: bio-energie is een rariteit
 Aandeel duurzame energie gering
 Aandeel bio-energie in duurzaam is aanzienlijk

 Energie vraag per km2 is omvangrijk
 Duurzame energie is extensief, zo ook bio-energie
 Vraag en aanbod past ruimtelijk niet bij elkaar

Nederland is niet zelfvoorzienend en zal dat nooit zijn
Import van duurzame energie is onontkoombaar
Dit als aanvulling op binnenlands aanbod
Energie in onze samenleving
De situatie in Nederland anno 2005:
 Trias energetica is toe aan een revival
 Huidig productie park elektriciteit toe aan vernieuwing
 Transport moet schoner en duurzamer
 Warmte voorziening is nog steeds een stiefkind

Momentum is daar om bio-energie te versnellen.
Is enige volwaardige en multifunctionele DE vorm
  Levert warmte en elektriciteit
   Inzetbaar op grote en kleine schaal
      Is regelbaar!
Maar doorbraak bio-energie blijft uit!
  Het actieplan biomassa, BERK, functioneert moeizaam
  Vergunningverlening van projecten is een crime
  Ondersteuningsintrumentarium onvoldoende stabiel
  Geen prikkels naar goedkoper, slimmer
  Geen prikkels naar integrale benadering

  Pappen en nathouden en gerommel in de marge?
  Ik wil wel, maar de ander wil niet!

En dat terwijl Nederland toch voorop kan lopen als ze wil.
Denk aan stortgas, AVI’s, omwenteling afvalmanagement.
De samenleving en energie
De samenleving:
 Heeft niet veel op met energie, dat is er gewoon!
 Weet heel goed wat ze niet wil
 Neemt geen verantwoordelijkheid voor de keerzijde
 Het wordt wel duurder, maar de overheid zorgt voor ons!
 Wil niet meer betalen voor duurzaam, leveringszekerheid
 Denkt korte termijn en voelt geen urgentie

Kortom:  Van de samenleving moet je het niet hebben
     Dus de overheid en daarmee stimulering en
     sturing blijft van cruciaal belang.
Meer bio-energie, maar hoe?
Durf naast kleinschalig ook grootschalig te denken!

Dus naast vergisters, AVI’s en regionale bio-WKK ook:
Denken in centrales en grootschalige WKK.

Want huidige wegen lopen dood:
 Aanbod afval voor AVI’s beperkt
 Meestoken bij centrales heeft zijn limiet

Greenpeace is dit denkexperiment aangegaan
Samen met E.ON Benelux opdracht tot 1.000 MWe BEC
De start van het experiment
 Despite efforts on energy conservation the demand grows.
 Dutch Minister Economic Affairs announced in 2004:
 “We need a 1,000 MWe coal fired power plant soon !”
 Power utilities in Netherlands agreed. Although co-firing of
 biomass is common: fossil fuels are the back bone.
 Greenpeace came up with the idea to look after a more
 renewable large scale option: + 90% biomass firing co-
 generation (CHP) units equal to 1,000 MWe.

Greenpeace picks up the challenge in November 2004
Inside Greenpeace
 National Departments are different from International
  Head Office. Each department is rather independent.
  Greenpeace Nederland (GN) is the most pragmatic on
  energy. They support “Trias Energetica” approach.
  GN takes responsibility for saying NO to traditional way
  of power production. They come up with alternatives.
  GN states that a mix of wind/biomass/solar is needed
  aiming at minimal environmental impact and maximal
  sustainability. Negative side effects are part of life !
  In 2004 GN transferred to a more open approach
  towards power utilities
Project Organization
 The project “Opportunities for a 1,000 MWe biomass fired
 power plant in the Netherlands” was done by KEMA,
 independent consultants in energy
 Basic assumptions related to sustainability and
 environment were defined by Greenpeace.
 E.ON Benelux (Maasvlakte coal fired power plant) joined
 project from the start on as sparring partner.
 KEMA acts as pivot and independent body between
 power industry, NGO’s and Governmental Authorities.

A project with no hidden agenda between NGO and market
Topics covered in the survey
  Conversion technology              KO
  Biomass supply chain
  Environmental impact and ash reuse
  Suitable locations, including CHP opportunities KO
  Economic performance
  Sustainable performance             KO

Looking for a power plant that can be realized by 2010
Approaching bottlenecks as realistic challenges

KO: knock out criterium
Conversion technology
  Fluidized bed combustion
  250 MWe unit size
  4 units
  Net electric efficiency 40%
  Boiler efficiency 92%
  545 ºC and 165 bar
Concept based on commercially available technology
Alholmens Kraft, Pietarsaari, Finland, was the great example
Biomass supply chain


 Focus on wood residues
 Import of wood pellets
 Heating value ± 17 MJ/kg
 Required amount
 3.7 million ton / year
 Equivalent of 2.1 million ton coal (63 PJ/a)
 Available biomass residues worldwide ± 40,000 PJ/a

Main resources: Not the timber market in Ghana ….
But forestry by-products on Northern hemisphere
Intermezzo: wat importeer je?
Het gaat om bij elkaar brengen van vraag en aanbod
Dit moet tegen de laagste kosten en duurzaam

Slepen met biomassa of:
 Conversie naar olie (pyrolyse) of kool (torrefactie)
 Transport van elektriciteit
 De waterstofeconomie!

De houtpellet:  10 tot max. 20% aanvoerketen verlies
Elektriciteit:  over 2.000 km 10 tot 16% verlies!
Example co-firing Essent wood pellets
 Amer Power Plant
 Project “Bio-Logisch”
 213 MWe bioenergy
 600 kton/a handling
 capacity
 20,000 m3 storage
 Origin: the Americas


       Bio-silo’s
Environmental impact, ash reuse
 Emission to air and water are not a problem anymore
 Location near coast in case of non-CHP
 In case of CHP additional air condensing
 Preferred way of ash reuse: fertilizer
 Alternative: building material
 Fuel transport by boat
 Adding some coal (S)
 is beneficial (Cl-capture)
Suitable locations and CHP
 Option 1   1 plant 1,000 MWe with 4 units
 Maasvlakte and Eemshaven
 Option 2   >100 MWe CHP plants, different locations
 Sloegebied, Geertruidenberg, Moerdijk, Dinteloord
 Option 3   replacement in time of existing gas-CHP
 Utrecht, Diemen and Harlingen
 CHP applications: process heat and district heating

CHP is preferred above one big plant
Also because of developing in time bioenergy capacity
Economics, the weak point !
At the end its all about money !
 Worst case approach, only electricity !

 Investment between 1,000 and 1,400 €/kWe
 Fuel price at gate power plant 6 €/GJ, 21.6 €/MWh
 O&M costs between 0.7 and 1.1 €cts/kWhe
 7,000 h/a, 80% availability, 40% ηe, net
 Indication costs electricity: 8.2 €cts/kWhe (IRR 9.6%)
 Compare: coal 3.3 €cts/kWhe at 2.00 €/GJ coal
 Required MEP support between 3.8 and 7.2 €cts/kWhe
 Compare: co-firing 6.6 €cts/kWhe at 1.66 €/GJ coal
 No CO2-trade is taken into account !
Sustainability according to Greenpeace
The Greenpeace sustainability criteria:
 Energy balance along the bio-energy chain
 Carbon neutrality
 Bio-diversity
 Use of Genetically Manipulated Organisms
 Sustainability of forests and agriculture
 Toxicity along the bio-energy chain

Criteria are in principle “Knock Out” criteria !

Result: Bio-residues are plausible sustainable.
The 5 challenges for the near future
 Development of large scale (inter) continental
  sustainable biofuel supply chains
  Development of bi-ash recycling and mineral recovery
  chains
  Bring heat demand and sustainable bioenergy supply
  together
  Develop mechanisms for lowering the costs of bio-
  energy in time
  Assess sustainability of large scale bioenergy
  performance in more detail in co-operation with NGO’s

Take large scale bioenergy serious !
Effect nu al merkbaar!
Centrales verzetten bakens:
 Na eerste opstap meestoken 10%, streven naar 30%
 Voornemen NUON      1.200 MWe kolen/biomassa
 Voornemen Electrabel max 800 MWe kolen/biom.

Maar ook creatief onderzoek en bruggen slaan:
Bio-energie kan 5 maal goedkoper, proefschrift Dornburg

Geaccepteerd toetsingskader duurzaamheid hard nodig!
Large scale bioenergy:
Utopia or reality?
As for the future,
  your task is not to for see it,
     but to enable it

              Antoine de Saint-Exupéry
           Pilot, 1900 -1944, Lyon, France


                    Experience you can trust.
Acknowledgement, information
 Greenpeace Nederland
 Meike Baretta, Climate Change and Energy
 mbaretta@greenpeace.nl

 E.ON Benelux, Kees Korevaar

Report available in English on website of:
Greenpeace Nederland:    www.greenpeace.nl
See also KEMA:        www.kema.com
E-mail: edward.pfeiffer@kema.com

								
To top