Microsoft Office Access - PowerPoint by wwr69367

VIEWS: 0 PAGES: 7

									Microsoft Office Access
  obecný přehled


    Jiří Kubík
Obsah
•  Úvod
•  Představení MS Access
•  Rozsah použití
•  Výhody Accessu
•  Ukázka tvorby
          Úvod

• Proč jsem si vybral MS Access
• Obecné použití v praxi
    Představení MS Access

• Relační databázový nástroj
• Integrita dat
• Možnost vytváření databází bez vysokých
 znalostí
• Jednoduchý pomocník
       Rozsah použití

• Vhodný pro každodenní používání a
 upravování databází
• Možnost propojení více dat
• Možnost formulářů, náhledů, tisku, propočtů..
• Propojení s VisualBasic -> rozšíření možností
       Výhody Accessu

• Access lepší možnosti při práci s daty
• Access relační databázový nástroj
• Access hlídá integritu databáze (správné
 výsledky při odebrání záznamů – dotazy)
   Ukázka tvorby
Děkuji za pozornost

								
To top