ANALISIS BAHAGIAN A SOALAN REKA CIPTA SPM TAHUN 2004 by bxk16778

VIEWS: 1,020 PAGES: 36

									 ANALISIS BAHAGIAN A
SOALAN REKA CIPTA SPM
 TAHUN 2004 - 2007
 Untuk Kegunaan Guru dan Pelajar Reka Cipta
           12/4/2008
      ZULKURNAIN BIN ABDUL RAHMAN
        SMK Ayer Baloi , Pontian
Objektif


 1. Membantu guru               Pendahuluan
   dan pelajar
   mergenalpasti skop
               Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepada semua guru RC dan
   yang diuji dalam
                Pelajar RC yang saya hormati. Alhamdulillah syukur kehadrat Allah
   peperiksaan.       s.w.t keranan dengan limpah dan rahmatnya saya diberi kekuatan
 2. Membantu pelajar     untuk menghasilkan analisis ini . Saya berharap tuan/puan dan para
   dalam persiapan      pelajar sekelian dapat menggunakan analisis ini sebagai panduan
                dan dijadikan panduan dalam merangka strategi untuk memantapkan
   menghadapi        Peperiksaan Kertas 1 Reka Cipta 3763/1. Mudah-mudahan segala
   peperiksaan kertas    usaha yang kita lakukan ini akan beroleh manfaat dan keberkatan
   1             hendakNya. Jika ada sebarang kelemahan saya mohon kemaafan dan
                sekiranya ada cadangan tuan/puan dan para pelajar sekelian boleh
 3. Memberi gambaran
                memberi komen dan cadangan seperti alamat email yang tertera
   pada pelajar       dibawah.
   bentuk sebenar
   soalan      Zulkurnain Bin Abdul Rahman
 4. Membantu pelajar GKTV SMKAB / Guru RC
   membuat latihan SMK Ayer Baloi
           Pontian
   soalan berbentuk 0137344071
   SPM
             Alamat e-mail

             zkurnain70@gmail.com
             zarwa_70@yahoo.com
             jkdlkrcpontian@gmail.com
             utekvoptn@yahoo.com

             Laman Blog untuk dilawati

             rcsmkab.blogspot.com
             jkdlkrcpontian.blogspot.com
             tekvopontian.blogspot.com
             tekvosmkab.blogspot.com
                     2
SPM 2004

Soalan 1 – Lukisan ( Lukisan Ortografik)

Rajah di bawah menunjukkan satu bongkah yang dilukis dalam pandangan oblik..

                           A
                                      B
              C

Namakan pandangan pada arah berikut:

   i) Arah A : __________________________________________________

   ii) Arah B : ___________________________________________________

   iii) Arah C : ___________________________________________________SPM 2005

Soalan 1-Proses Mereka Cipta ( Kaedah Pengumpulan Data)

Ali ditugaskan mengumpul maklumat tentang masalah membuang sampah yang bertaburan
dikawasan sekolahnya.

  Nyatakan empat kaedah pengumpulan maklumat yang digunakan oleh Ali

  i. …………………………………………………..

  ii. ………………………………………………….

  iii. …………………………………………………

  iv. ………………………………………………….
                        3
SPM 2006

Soalan 1 Proses Mereka Cipta ( Kaedah Pengumpulan Data)

Berikut adalah beberapa aktiviti tentang kaedah pengumpulan data sebelum proses mereka cipta yang
diwakili oleh A,, B , C dan D


    A. Mengumpul borang yang telah diedar

    B. Menetap tarikh , tempat dan masa temu janji

    C. Menentu bilangan sampel

    D. Merekod jawapan respons ke dalam pita rakaman

    Kelasan aktiviti itu mengikut kaedah pengumpulan data dengan menulis A , B , C atau D pada
    petak yang disediakan.

        Kaedah temubual                Kaedah soal selidik
       (i)    ----------------------       (i)   -------------------


       (ii)    …………………………             ( ii)  ……………………
                            ….

                                              [ 4 markah]
SPM 2007

Soalan 1- Sejarah Reka Cipta ( Nama Pereka Cipta)

Jadual 1 menyenaraikan nama pereka cipta terkemuka dalam pelbagai bidang . Lengkapkan senarai
ciptaan tersebut berdasarkan petunjuk yang diberi.


           Helikopter, Enjin Stim, Wireless, Bajak Kelululi
           Pereka Cipta         Ciptaan          Tahun

       John Deere                           1837

       Guglielmo Marconi                        1894

       James Watt                           1765

       Heinrich Focke                         1937
                          4
SPM 2004

Soalan 2 – Proses Mereka Cipta

Apakah fungsi “MOCK-UP”

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................


SPM 2005

Soalan 2 – Proses Mereka Cipta ( Kriteria Pemilihan Reka Bentuk)


Rajah 1 menunjukkan sebahagian kriteri pemilihan reka bentuk untuk menghasilkan sesuatu
produk.
Tandakan ( √ ) untuk krieria yang betul ( x ) untuk criteria yang salah pada ruang yang
disediakan.


            Teknik                                   Kesesuaian
                                             /
            Pembuatan                                 Bahan

                         Pemilihan
        x    Ekonomi                                  Fungsi
                         Rebabentuk

                                                  Mesra
            Pemasaran
                                                  AlamSPM 2006

Soalan 2 – Lukisan ( Jenis Lukisan Perspektif)

Rajah 1 menunjukkan satu kiub yang dilukis dalam tiga jenis lukisan perspektif. Namakan jenis lukisan
perspektif itu pada ruang yang disediakan.
                                            Rajah 1

                                          5
SPM 2007

Soalan 2 – Proses Reka Cipta

Rajah 1 menunjukkan satu model sebuah telefon bimbit.
    Berdasarkan Rajah 1, senaraikan tiga ciri model itu .    i.   ………………………………………………………………………………………………
    ii.   ………………………………………………………………………………………………
    iii.  ………………………………………………………………………………………………
                          6
SPM 2004

Soalan 3 – Teknik Pembuatan

Rajah di bawah menunjukkan dua bahagian bahan plastik yang akan disambung menggunakan glu.
   Nyatakan langkah-langkah (kaedah) untuk menghasilkan sambungan itu.

   i.   ……………………………………………

   ii.   ……………………………………………

   iii.  …………………………………………..

   iv.   …………………………………………...

   v.   ……………………………………………
                        7
SPM 2005
Soalan 3- Jenis Lukisan

 Rajah 2 menunjukkan satu bongkah yang dilukis dalam tiga jenis lukisan
 Namakan jenis lukisan itu

 a. ……………………………………………….

 b. ………………………………………………

 c. ……………………………………………….

SPM 2006
Soalan 3.-Lukisan CAD ( Mengenal Icon)
Rajah 2 menunjukkan ikon yang tedapat dalam standard Toolbar AutoCAD yang dipaparkan pada skrin
computer. Padankan ikon dengan fungsi ikon dengan membuat garisan ke petak yang disediakan.
Jawapan (b) telah diberi.
                                Cermin ( mirror)


                                 Putar ( rotate)


                                 Skala ( scale)


                                 Gerak ( Move)
                         Rajah 2
                         8
SPM 2007
Soalan 3-Proses Mereka Cipta (Lukisan Rendering)

Nyatakan tiga faktor yang perlu dipertimbangkan bagi menghasilkan lukisan rendering

     i.    ……………………………………………………….
     ii.    ……………………………………………………….
     iii.   ……………………………………………………….
SPM 2004
Soalan 4 – Pengujian

Lengkapkan penyataan berikut.
Keberkesanan fungsi satu alat reka ciptaan diuji dengan ujian ..............................................................


SPM 2005
Soalan 4 – Lukisan CAD ( Kelebihan )


 Nyatakan tiga kelebihan penggunaan Lukisan terbantu Komputer ( CAD) dalam bidang
 kejuruteraan

 i. ……………………………………………….

 ii. ………………………………………………

 iii. ………………………………………………
                                9
SPM 2006
Soalan 4 – Bahan
Rajah 3 menunjukkan satu produk prototaip yang dihasilkan dalam bidang automotif .
    Nyatakan bahan yang sesuai untuk pembuatan komponen yang berikut:    i.   Pintu      : ………………………………………………………………..    ii.   Tayar      :…………………………………………………………………    iii.  Tingkap        : ………………………………………………………………..
                         10
SPM 2007
Soalan 4 – Lukisan Ortografik
Rajah 2 menunjukkan lukisan isometrik bagi satu bongkah .
Tandakan ( / ) untuk satu pandangan sisi , pandangan hadapan dan pelan pada petak yang disediakan .
                         11
SPM 2004
Soalan 5- Harga
Berikut adalah beberapa penyataan tentang anggaran kos pembinaan prototaip reka ciptaan.
Tandakan (   ) pada penyataan yang BETUL dan ( X ) pada penyataan yang SALAH dalam kotak yang
berkenaan.

             Kos bahan

            Kos alatan tangan

            Kos sampingan

            Kos baik pulih mesin

SPM 2005
Soalan 5 – Bahan
Rajah 3 menunjukkan empat produk yang dihasilkan daripada pelbagai jenis bahan .
Padankan produk diatas dengan penyataan berikut dengan menulis D, E, F dan G pada petak
yang disediakan

         Bahan            Peryataan

              Berkarat jika terdedah  kepada kelembapan


              Penebat perkakas elektrik yang baik


              Tiada perubahan sifat fizikal kepada
              perubahan cuaca


              Ringat dan takat lebur yang rendah
                           12
SPM 2006
Soalan 5 – Teknologi Pembuatan (alatan)
Rajah 4 menunjukkan satu lakaran terburai sebuah kotakkayu yang diunakan untuk menyimpan barang .
Berdasarkan Rajah 4 , tandakan ( /) untuk jawapan yang betul pada petak yag disediakan.


    a. Antara yang berikut yang manakah digunakan untuk melicin permukaan kotak.

    Kikir besi
    Kertas las
    Kaca
    Pisau    b. Bahan pemasangan ini sesuai digunakan untuk memasang bahagian kotak itu kecuali

    Gam kayu
    Paku pin
    Skru kayu
    Rivet


    c. Alat yang digunakan untuk menguji kepersegian kotak itu.[ 3 markah]

    Pembaris kelulli
    Sesiku L
    Tolok penanda
    Pita ukur
                         13
SPM 2007
Soalan 5 – Tajuk : Sifat Bahan
Berikut adalah beberapa sifat logam .


    Mulur Anjal Teguh Tempa Keras Rapuh

Nyatakan sifat bahan itu yang ditunjukkan pada jadual 2 . Tulis jawapan anda pada ruang yang
disediakan.
                      14
SPM 2004
Soalan 6 – Proses Reka Cipta ( Pemilihan Reka Bentuk )
Rajah di bawah menunjukkan kriteria dalam pemilihan reka bentuk satu produk.                       F

                                 MASA KITARAN
      KEDAPATAN                       PENGELUARAN
       BAHAN            PEMILIHAN
                      REKA
                     BENTUK
         KESELAMATAN                 NILAI
           PRODUK                 ESTETIKA  Nyatakan kriteria F : ____________________________________________________________________________


SPM 2005
Soalan 6- Teknik Pembuatan ( Keselamatan )
Rajah 4 menunjukkan kedudukan mata pahat semasa melakukan kerja memahat .
Nyatakan tiga sebab mengapakah kedudukan mata pahat perlu pada
kecondongan itu .

i. ………………………………………….

ii………………………………………….

iii. ………………………………………..


                         15
SPM 2006
Soalan 6 ( Teknik Pembuatan)
Rajah 5 menunjukkan Bahaian A dan Bahagian B yang akan dicantum dengan menggunakan kaedah
menskru.
                       Rajah 5
Nyatakan empat langkah untuk menskru Bahagian A kepada bahagian B    i.   ……………………………………………………………………………………………………

    ii.  ……………………………………………………………………………………………………

    iii.  …………………………………………………………………………………………………..

    iv.  …………………………………………………………………………………………………..
                       16
SPM 2007
Soalan 6 – Teknik Pembuatan ( Alatan Mesin)
Rajah 3 menunjukkan sebuah mesin pencanai.
Tulis P , Q atau R pada ruang yang disediakan untuk memadankan antara fungsi dan bahagian mesin itu.


            Fungsi                Bahagian

    Melakukan kerja mencanai

    Memberi perlindungan keselamatan

    Menyokong bahan yang dicanaiSPM 2004
Soalan 7 – Proses Mereka Cipta

Berikut adalah beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan semasa membuat pemilihan dalam
perancangan proses mereka cipta. Tandakan ( / ) EMPAT kriteria yang paling sesuai pada kotak
berkenaan.

            KRITERIA
            Kos
            Fungsi
            Keselamatan
            Kegunaan
            Saiz
            Kecekapan

SPM 2005
Soalan 7 – Sistem Elektrik ( Mengenal Komponen Elektrik)
Rajah 5 menunjukkan litar bersepadu NE 555N
Tuliskan nombor pin litar bersepadu itu pada ruang yang disediakan .
                         17
SPM 2006
Soalan 7 – Sistem Elektrik ( Litar Elektronik Mudah)
Rajah 6 menunjukkan satu litar AT . Rajah 6
                          Rajah 6

Berdasarkan Rajah 6 , tuliskan samada lampu LED menyala atau tidak menyala pada ruang yang
disediakan dalam jadual 1

            Peringkat 1     Posisi suis         LED
                   S1 – Terbuka ( off)
               1
                   S2 – Tertutup ( onn)
                   S1- Tertutup (on)
               2
                   S2- Terbuka


                          Jadual 1
                         18
SPM 2007
Soalan 7 – Teknik Pembuatan ( keselamatan Alat)
Rajah 4 menunjukkan dua kedudukan mata penggarit untuk membuat garisan di atas kepingan logam.
Tandakan ( ) pada kotak yang disediakan untuk menunjukkan kaedah menggarit yang betul .
SPM 2004
Soalan 8 – Prinsip
Gambarajah di bawah menunjukkan seorang perkerja di sebuah kilang sedang melakukan kerja
pembersihan tumpahan air di lantai.
Nyatakan SATU prinsip peneringan yang sesuai digunakan untuk pembersihan itu.

………………………………………………………………………………………………………………
                        19
SPM 2005
Soalan 8 – Logo


Rajah 6 menunjukkan contoh logo perlbagai produk untuk tujuan pemasaran
Kelaskan contoh logo mengikut jenis pada ruang yang disediakan.

a. ………………………………………………

b. ……………………………………………….

c. ……………………………………………….
                         20
SPM 2006
Soalan 8- Alatan Tangan
Rajah 7 menunjukkan tiga alat tangan yang digunakan untuk kerja ketukangan . Namakan alat tangan itu
pada ruang yang disediakan .
                         21
SPM 2007
Soalan 8 – Sistem Elektronik ( Simbol dan Komponen Elektronik )
Rajah 5 menunjukkan simbol komponen elektronik . Namakan komponen elektronik yang diwakili oleh
setiap simol itu pada ruang yang disediakan
SPM 2004
Soalan 9 – Lukisan CAD – ( Persisian CAD )
Senaraikan TIGA perisian terbantu komputer untuk menghasilkan lukisan 2D dan 3D.

      …………………………………………………………………….
  i.   ……………………………………………………………………
  ii.   ……………………………………………………………………
                        22
SPM 2005
Soalan 9 – Pemasaran (Harga )
Jadual 1 menunjukkan maklumat tentang kos purata pengeluaran dan margin keuntungan
untuk satu produk

    Kos Purata      RM 60.00
    Pengeluaran
    Margin        25 %
    Keuntungan

             Jadual 1

Hitungkan harga jualan untuk produk itu
SPM 2006
Soalan 9 – Harga


Apakah yang dimaksudkan dengan kos upah ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
                                           [ 4 markah ]
                       23
SPM 2007
Soalan 9-Sistem ( Sistem Gear)

Rajah 6 menunjukkan bahagian yang menggerakkan sebuah basikal . Bilangan gigi gegancu A adalah 24
dan bilangan gigi gegangcu B adalah 12.
Hitung bilangan pusingan gegangcu B sekiranya gegangcu A di pusing dua pusingan lengkap.SPM 2004
Soalan 10 – Sifat Bahan
Jadual di bawah menunjukkan beberapa jenis bahan.


    SERAMIK FABRIK      GENTIAN    PLASTIK     KAYU       KULIT


Kelaskan sama ada bahan itu boleh atau tidak boleh dibentuk menggunakan acuan.


   BAHAN YANG BOLEH DIBENTUK           BAHAN YANG TIDAK BOLEH
                          DIBENTUK

    i.                 i.
   ___________________________________ ___________________________________

   ii.                 ii.
   ___________________________________ ___________________________________

   iii.                iii.
   ___________________________________ ___________________________________
                        24
SPM 2005
Soalan 10 – Promosi
Jadual 2 menunjukkan penyataan aktiviti yang digunakan untuk mempromosikan produk


          Produk         Aktiviti Promosi
        Kereta      Iklan dimedia cetak dan elektronik
        Syampu
                Edaran sample percuma
        Rambut

Nyatakan tiga criteria yang digunakan untuk pemilihan aktiviti promosi produk itu

i………………………………………………………………………………

ii………………………………………………………………………………

iii…………………………………………………………………………….
                                          ( 3 markah )


SPM 2006
Soalan 10 – Promosi
Berikut adalah penyataan ringkas tentang sesuatu produk.


                  •  Bersaiz besar

                  •  Berjenama

                  •  Pasaran yang luasBerdasarkan pernyataan produk itu , senaraikan tiga kaedah promosi yang sesuai untuk produk itu .

    i.   …………………………………………………………………………………………………………………………………….

    ii.   …………………………………………………………………………………………………………………………………….

    iii.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
                          25
SPM 2007
Soalan 10 – Promosi
Jadual 3 menunjukkan jadual perancangan dua produk yang akan diperkenalkan dipasaran tempatan.

                     Produk x      Produk y

                Harga   RM1000       RM300

                Tempat   Ekspo        Pusat membeli
                     perdagangan     belah

                Masa    3 minggu      3 hari


                        Jadual 3

  a. Tandakan / satu aktiviti yang sesuai bagi setiap produk pada petak yang disediakan.        Barangan               Aktiviti Promosi

              Jualan Langsung

        Produk x   Pemberian Sampel Percuma

              Demonstrasi

              Jualan Langsung

        Produk y   Pemberian Sampel Percuma

              DemonstrasiSPM 2004
Soalan 11- Saluran Agihan
Pengeluar menggunakan orang tengah untuk kuasa jualan produk pengeluarannya.
Nyatakan TIGA kelebihan orang tengah dalam konteks di atas.

    i.   …………………………………………………………………………………………………………………………………….

    ii.   …………………………………………………………………………………………………………………………………….

    iii.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….
                         26
SPM 2005
Soalan 11-Saluran Agihan
Rajah 7(a) menunjukkan satu produk untuk kegunaan harian . Rajah 7(b) menunjukkan
saluran agihan yang tidak lengkap.
                   Rajah 7(a)

Lengkapkan Rajah 7(b) tentang saluran agihan pada ruang yang disediakan.                 Peruncit

                    Rajah 7(b)
SPM 2006
Soalan 11 – Saluran Agihan
Rajah 8 menunjukkan sebahagian bahan makanan .
    Nyatakan dua saluran agihan yang sesuai untuk pemasaran bahan itu.    i.   …………………………………………………………………………………………………………

    ii.   ………………………………………………………………………………………………………….
                                          [4 markah]


                          27
SPM 2007
Soalan 11 – Harta Intelek
Rajah 7 menunjukkan contoh jenis harta intelek dan penakrfian .Tulis P , Q dan R dipetak yang
disediakan untuk memadankan contoh harta intelek dengan penakrifannya pada petak yang disediakan.
                        28
SPM 2004

Soalan 12-Sistem Elektrik
Rajah di bawah menunjukkan satu litar pengubah langkah turun 240V /12V bagi penerus gelombang
penuh.
    Padankan simbol yang sesuai dengan menulis hurus G, H, I, J dan k dengan fungi komponen
    dalam ruang yang disediakan. Lihat contoh (i).


               FUNGSI                 SIMBOL


     i. Menurunkan voltan 240V AU ke 12V AT


     ii. Menukar gelombang arus ulang alik ke
      gelombang arus terus.


     iii. Menghidupkan dan memutus litar pengubah


     iv. Memutus litar apabila berlaku kelebihan arus


     v. Menapis riak arus terus
                         29
SPM 2005
Soalan 12 - Harta Intelek ( Paten dan Perlindungan )


Jelaskan perkara berikut

i. Hak Cipta

………………………………………………………………………………………………………
………………………

ii. Harta Industri

………………………………………………………………………………………………………
………………………


SPM 2006
Soalan 12 – Cop dagangan
Rajah 9 menunjukkan sebahagian daripada symbol yang tedapat dalam Akta Cap Dagangan . Tandakan
(/) pada symbol yang boleh didaftar dan ( x ) pada symbol yang tidak boleh didaftar sebagai cop
dagangan pada petak yang disediakan.
                         Rajah 9

                                          [ 5 markah]                        30
SPM 2007
Soalan 12 – Harta Intelek

Senaraikan lima perkara yang perlu dikemukakan oleh pemohon semasa permohonan perlidungan reka
cipta.

    i.   …………………………………………………………………………………………………………………………………….

    ii.   …………………………………………………………………………………………………………………………………….

    iii.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….

    iv.   …………………………………………………………………………………………………………………………………….

    v.   ……………………………………………………………………………………………………………………………………
SPM 2004
Soalan 13- Sistem Elektrik ( Mengenal Simbol)
Rajah di bawah menunjukkan beberapa contoh simbol yang terdapat pada perkakas elektrik.
Namakan simbol L, M dan N pada ruang yang berkaitan.          HURUF                NAMA SIMBOL

            L

            M

            N


                        31
SPM 2005
Soalan 13 – Cap Dagangan
Lakarkan symbol perlindungan reka cipta pada petak yang disediakan.
         Berdaftar               Cap Dagangan
         Registered              Trademark


SPM 2006
Soalan 13 – Harta Intelek
Pernyataan dibawah menunjukkan prosedur pemberian paten dan pembaharuan utility yang tidak
mengikut urutan. Susun semula prosedur itu mengikut urutan dengan menulis 1, 2, 3 atau 4 pada petak
yang disediakan . Urutan ke 5 telah diberi.


                  Prosedur                   Urutan
        Permintaan pemeriksaan substanstif yang diubahsuai
        Permintaan permulaan
        Pemberiaan atau penolakan
        Tempoh                               5
        Permintaan

SPM 2007
Soalan 13 – Cap Dagangan
Bulatkan jawapan yang betul

    a. Antara yang berikut yang manakah jenama bentuk nama


     A. 7 Eleven
     B. Levi’s
     C. Esso
     D. 1 Stop
     E.
    b. Anatara yang berikut yang manakah jenama bentuk cap dagangan berciri perseorangan


      A.  Petronas
      B.  Kentucky Fried Chicken
      C.  Honda
      D.  Intel

                         32
SPM 2004
Soalan 14- Harta Intelek
Rajah di bawah menujukkan carta organisasi tentang bahagian Harta Intelek. Nyatakan DUA contoh
karya dan TIGA contoh harta industri yang layak mendapat. perlindungan Harta Intelek pada ruang yang
disediakan.


                   HARTA INTELEK
       HAK CIPTA                     HARTA INDUSTRI


  i. _______________________              i. _________________________

                             ii. ________________________
  ii. _______________________
SPM 2005
Soalan 14- Pendokumentasian
Nyatakan tiga keperluan yang ditetapkan untuk pendokmentasian mereka cipta

i. ………………………………………………………………………………………

ii………………………………………………………………………………………

iii.. ……………………………………………………………………………………
                                           (3 markah)


SPM 2006
Soalan 14- Pendokumentasian
Nyatakan empat perkara yang terdapat dalam pendokumentasian Reka Cipta
    i.   ………………………………………………………………………………………………

    ii.   ………………………………………………………………………………………………

    iii.  ………………………………………………………………………………………………

    iv.   ………………………………………………………………………………………………

                         33
SPM 2007
Soalan 14 – Cap Dagangan
Bulatkan jawapan yang betul Antara berikut manakah logo yang telah daftar sebagai cap dagangan .
                         34
SPM 2004
Soalan 15 – Pendokumentasian
Jadual di bawah menunjukkan penyataan tentang format pendokumentasian reka cipta yang tidak
mengikut urutan.
Isikan pada ruang kosong dengan menulis nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 pada ruang berkaitan. Lihat
contoh (i), (vi) dan (viii).


       i   Tajuk                          1


       ii   Lampiran


       iii   Fungsi dan kegunaan projek


       iv   Rujikan dan bibliografi


       v    Pemasaran


       vi   Matlamat dan objektif projek              3


      vii   Deskripsi projek


      viii   Latar belakang                     2


SPM 2005
Soalan 15 – Pendokumentasian
Senaraikan empat perkara yang terdapat dalam format pendokumentasian

i. ………………………………………………………………………………………

ii. ………………………………………………………………………………………

iii. ……………………………………………………………………………………

iv. ……………………………………………………………………………………
                          35
SPM 2006
Soalan 15 – Pendokumentasian
Tandakan / untuk jawapan yang betul pada kotak berkenaan . Berikut adalah butian yang terdapat dalam
penulisan bibliografi kecuali

            Nama pengarang

            Nama pencetak

            Tajuk bahan terbitan

            Tarikh cetakan keduaSPM 2007
Soalan 15 – Pendokomentasian
Jadul 4 menunjukkan kandungan yang terdapat dalam format penulisan penyediaan dokumen.
Lengkapkan Maklumat format penulisan tersebut dalam ruang yang disediakan.

            Bilangan        Kandungan

              1    Tajuk

              2

              3    Matlmat dan objektif

              4    Fungsi dan kegunaan projek

              5

              6

              7    Rujukan / Bibliografi

              8
                         36

								
To top