MultiChoice (Cyprus) Public Company Limited Profit Warning Η by jxr17653

VIEWS: 16 PAGES: 1

									MultiChoice (Cyprus) Public Company Limited

Profit Warning

Η εταιρεία MultiChoice (Cyprus) Public Company Limited, µε βάση τους σχετικούς κανονισµούς του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για την όσο το δυνατό πληρέστερη
ενηµέρωση των µετόχων αλλά και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, επιθυµεί να ανακοινώσει ότι τα
οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας για το 2009 θα παρουσιάσουν αυξηµένες ζηµίες σε σύγκριση µε τα
αποτελέσµατα του 2008.

Οι αυξηµένες ζηµίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στην µείωση της µεσό-σταθµικής βάσης συνδροµητών.
Επίσης, επηρέασε η αλλαγή στις οικονοµικές περιόδους. Η περίοδος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008
είναι για εννέα µήνες ενώ η περίοδος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 είναι για δώδεκα µήνες.

Πληρέστερη ενηµέρωση θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου 2010 όταν θα συνέλθει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρείας για να εξετάσει τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
Αλέξανδρος Τσιρίδης δια
Alfo Secretarial Limited
Γραµµατέας
         MultiChoice (Cyprus) Public Company Limited 27 Michalakopoulou Street, 1075 Nicosia, P.O. Box 28913, 2084 Nicosia, Cyprus
                       Tel: +357 2200 2200, Fax +357 22 493999, www.novacyprus.com

								
To top